Belgen beheersen fietser ossstrijd Hannie Langeraert en Hannie Colsen winnaars Bilj arten-nieu we-stij 1 in Zeeuwsch-Vlaanderen PZC/ sportkrant Peter Picavet sterkste in tweestrijd Aardenburg Trimmers in de achtervolging op koplopers ZOON ARTHUR VOLGT VADER OPALS CONSUL Prestatieloop De Wielingen Jeugdtennis Axel Onrecht Badrit Cadzand Clubkampioenschap tennis Zaamslag Dames MIN I-PENT A THLONMET STERKE SPELERS Kennismaking Tearn wedstrijden Mini-pentathlon TERNEUZEN Westerweele in slotfase geklopt MAANDAG 21 JULI 1986 Gerard Eeckhout (op de voorgrondmet zoon Arthur. WESTDORPE - Op het terrein van de Westdorpse Kreekcrossers werden zaterdag fietscrosswedstrijden ge houden. De organisatie was in han den van de Belgische BEFCB, die in de eigen open titelstrijd een aantal Zeeuws-Vlaamse deelnemers bij het starthek plaats zag nemen. Ondanks die sterke vertegenwoordi ging van Zeeuwse zijde beslisten de Belgen in de totaalstand de wedstrijd in hun voordeel De 83 'piloten' kwa men na de series tenslotte als volgt door de finales: Meisjes: A: 1. Ann de Koek; 2. Sandy de Pannemaeker: 3. Vanessa Schynkel. B: 1. Judith de Mey: 2. Veerle Tick. C: 1. Kim van Loo: 2. Kelly de Koek: 3. Mariska Verplan- ke. D: 1. Cindy Dierickx; 2. Nadine van Eetveldt; 3. Marijke Tresonie. E: 1. Linda de Bruycker; 2. Tania Westijn; 3. Caroline Geluck. F: 1. Pascaline van Cleemput; 2. Grace Sack; 3. Anja Legrand. Jongens: 5 jaar: 1. Birger Donie; 2. Stefan van Houwaert; 3. Mario de Ritter. 6 jaar: 1. Joost van Meerhaeghe; 2. Marco Datthijn; 3. Crosby van de Ameele. 7 jaar: 1. Philip Dupré; 2. Wesley de Schynkel; 3. David Moens. 8 jaar: 1. Heiki de Smet; 2. Bart van Hauwaert; 3. Christof Hamerlinck. 9jaar: 1. Timothy Thaets; 2. Bart van Hijfte; 3. Danny Buysrogge. 10 jaar: 1. Loek de Rijk; 2. Eddy Coussens; 3. Danny Schout. 11 jaar: 1. Jimmy Vermeire; 2. Dennis de Martelae- re; 3. Sven van Kouwenberg. 12 jaar: 1. Geoffry van Damme; 2. Arjan de Mey; 3. Chris de Rudder. 13 jaar: 1. Riny Datthijn; 2. Erwin Sarfati; 3. Jeffry van Daele. 14jaar: 1. Tom Steels; 2. Piet Boogaard; 3. Peter F amilie Eeckhout: van vader op zoon HULST - Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De familie Eeckhout is zowat vanaf de oprichting (62 jaar geleden) van de voetbalvereniging HVV uit Hulst belast met het consul schap. Arthur Eeckhout is namelijk na de officiële toestem ming van de KNVB de nieuwe consul in Hulst geworden. Hij volgt daarmee zijn vader Gerard Eeckhout op, die na 28 jaar zijn functie heeft neergelegd. Hij had destijds de taak overgenomen van zijn oom August Eeckhout, die ongeveer 30 jaar was belast met het keuren van de velden. Want zo heet eigenlijk de taakomschrijving van een consul. Niemand beter dan de 66-jarige Ge rard Eeckhout kan hierover in details treden. ,,Een consul heeft tot taak de velden te keuren. Dit gebeurt in sa menwerking met de gemeente en een bestuurslid van de voetbalvereniging. De eindverantwoording ligt echter bij de gemeente. Maar het kan best ge beuren, dat de gemeente in eerste instantie bijvoorbeeld 's morgens de velden goedkeurt, maar deze later door slecht weer onbespeelbaar wor den gemaakt. Dan heeft de consul het recht om alsnog de velden af te keu ren. We spreken zodoende van her keuring". Door de jaren heen hebben zich toch enkele veranderingen voorgedaan. Vroeger werden de velden tussen acht en negen uur 's morgens gekeurd. Toen moest er een beslissing vallen. Tegenwoordig is het houden van de keuring wat soepeler geworden. Vol gens het reglement kan men wachten met het keuren tot het moment, dat de tegenpartij en de scheidsrechter nog tijdig verwittigd kunnen worden in verband met het al of niet doorgaan van de wedstrijd. In het verleden kwam het ook vaak voor, dat de velden in particulier bezit waren. Toen had een voetbalclub slechts de beschikking over één veld. Later zijn er meer velden gekomen, die in eigen dom van de gemeentes zijn overge gaan. Deze verhuren ze weer aan de verenigingen. „Dit had tot gevolg, dat de gemeen ten meer medezeggenschap kregen. Logisch, omdat er meer aan onder houd werd gedaan", aldus Gerard Eeckhout, die zijn optreden als con sul niet altijd in dank zag afgenomen door het bestuur van de Hulsterse voetbalvereniging. „Ja, vooral in de zestiger jaren heb ik nogal eens in de 'clinch' gelegen met het bestuur. Ik ben nu eenmaal oprecht. Als er ge voetbald kan worden, dan keur ik het veld goed, ondanks dat het voor de club niet altijd goed uitkomt. Ik herinner me een thuiswedstrijd in de GROEDE De atletiekvereniging De Wielingen houdt woensdag in Groede (dorp) de derde trimloop uit een serie van vier trimlopen langs de West-Zeeuwsch-Vlaamse kust. Deze prestatieloop begint woensdag avond om 19.00 uur. De inschrijving staat open vanaf 18.00 uur, aan de kleedlokalen van de voetbalvereni ging Groede, waar eveneens verkleed en gedoucht kan worden. De start is nabij het voetbalveld. Het traject is twee kilometer lang. Er kan inge schreven worden op één of drie ron den. AXEL - Vandaag, maandag, begint op de tennisbanen van tennisvereni ging Axel het negende jeugdtennis- toernooi. De categorieën zijn onder verdeeld in de leeftijdsgroepen tot en met 10, 12, 14 en 16 jaar. De vijfen tachtig deelnemers starten in poules, terwijl er vanaf donderdag volgens het afvalsysteem verder gespeeld zal worden. Alle wedstrijddagen vangen aan om 9.00 uur en duren tot onge veer 19.00 uur. Zondag staan de fina les op het programma. tweede klas tegen Taxandria. Het bestuur wilde dat ik het veld maar afkeurde, want HVV miste die dag vier basisspelers. Het kwam zoge zegd goed uit, wanneer ik het verzoek inwilligde. Maar ik gaf 'niet thuis' en keurde ondanks boze gezichten van HVV-zijde het veld goed. HVV won de wedstrijd met 4-0 en ik kon na afloop zoveel pinten krijgen als ikzelf wilde. Ik kon die dag op mijn kop naar huis gaan. Maar o wee, als ze verloren hadden. Gelukkig zijn de contacten nu veel beter". Gerard Eeckhout heeft altijd tegen het onrecht gestreden. Want naast zijn functie als consul, heeft hij nog De winnaresvan het damesenkel Hannie Colsen geflankeerd door de finalisten bij de heren Hannie Langeraert (de latere winnaar) en Leo van Hoye. Vermeire. 15 jaar: 1. Larry Crombach; 2. Erwin Schijvens. INTERS: 1. Erik Fijnaut; 2. Chris Vercauteren; 3. John de Jong. VETERANEN: 1. Herve van Hauwaert; 2. Freddy de Vylder; 3. Marnix van de Voorde. De volgende wedstrijd (op 26 juli) wordt gehouden in Axel op het terrein van de vereniging EZFVA. En niet in het Belgische St. Gillis Waes zoals op het programma vermeld staat. diverse functies bij de KNVB be kleed. Twaalf jaar was hij lid van de financië le commissie en tien jaar had hij zitting in de technische commissie afdeling Zeeland, die onder meer be last was met de opstelling van het Zeeuws elftal. „Ik kon toendertijd (samen met Maarten Klouwers) geen vuist maken voor spelers van Zeeuwsch-Vlaanderen. Ik wilde ze hebben op de plaats waar ze bij hun club speelden, maar het was strijden tegen een overmacht. Ik ben er ten slotte maar meegestopt. Ik ben overi gens nu nog commissie-lid van de KNVB". Het orgaan, dat hem een zilveren bondsonderscheidingsteken gaf voor 25 jaar dienst als consul. Het afscheid heeft zich aangekondigd, maar hét blijft in de familie. Zoon Arthur zet de traditie voort. De 33-jarige verzeke ringsman heeft nauwe contacten met HVV - hij is al sinds 1976 coördinator van de jeugdtoernooien bij de voet balvereniging. Hij voorziet geen pro blemen en is door zijn vader al volle dig geinstrueerd in zijn nieuwe func tie. ,,Ik heb nog 42 jaar tegoed, dan is de honderd jaar 'consul' van de fami lie Eeckhout volgemaakt". Vader Gerard is al aan het rekenen: „Nee, dat zal ik niet meer meemaken, want 108 jaar zie ik me niet worden". CADZAND - De West-Zeeuws-Vlaam- se Automobielclub houdt aanstaande donderdag de Badrit in Cadzand. De ze inschrijving van deze auto-puzzel- rit begint om 17.45 uur in 'Du Com merce' in Cadzand-dorp. Voor deze rit is er een speciale toeristenklasse inge last. ZAAMSLAG - De tennisvereniging Zaamslag heeft de clubkampioen schappen van dit seizoen al achter de rug. Bij de heren werd Riny Kort kampioen, terwijl A. van de Berg winnaar bij de dames werd. Ook de jeugd hield haar kampioenschappen. Fiona Wieland, Anniek Witte, Jeroen IJsebaert en Paul van de Berg werden hier winnaar in hun groepen. Uitslagen finalewedstrijden: meisjes t/m 11 jaar: 1 Fiona Wieland; 2 Liesbeth IJse baert. Meisjes t/m 17 jaar: 1 Anniek Witte; 2 Ilona Gajewski. Jongens t/m 11 jaar: 1 Jeroen IJsebaert; 2 Vineent van de Berg. Jongens t/m 17 jaar: 1 Paul van de Berg; 2 Jan Willem Maris. Damesenkel: A. van de Berg-A. de Jonge 6-2 en 6-2. Damesdubbel: 1A. de Jonge/J. de Bock; 2 Corrie IJsebaert/ A. van de Berg. Herenenkel A: Riny Kort- Peter Kouwijzer 6-2 en 7-5. Herenenkel B: H. Verschoor-J. Roth 6-3 en 6-1. Herendub- bel: KouwijzerAJogels-Kort/Van de Berg 6-3 en 6-1. Gemengd dubbel: Van de Berg Verschoor-De Jonge/Hamelink 4-6, 6-4 en 6-2. TERNEUZEN - Het peloton van de Zeeuws-Vlaamse Trimfederatie moet in de rijen van de C-renners dit jaar afrekenen met de heerschappij van Terneuzenaar René Heyboer. In de aanloop naar een druk zomerpro- gramma heeft Heyboer inmiddels al le concurrentie op forse achterstand gezet en het ziet er dan ook niet naar uit dat in de resterende wedstrijden zijn leidende positie in het klasse ment nog bedreigd kan worden. Als de C-categorie daarop nog een aanval wfil openen op Heyboer krijgt het daartoe gelegenheid in een drietal wedstrijden die in de julimaand nog gehouden worden. St. Jansteen 'draait' morgen (dinsdag 22 juli, 19.00 uur) met een avondcriterium voor het gezamenlijke A- en C-peloton. En daarna komen beide categorieën (ook weer gezamenlijk) in actie in wedstrij den in Eede (25 juli, 18.30 uur) en Biervliet (28 juli, 14.30 uur). Die 'driedaagse' zal bij de A-renners waarschijnlijk wel benut kunnen wor den voor een offensief op -huidig- klassementsaanvoerder Patrick van Hulle uit Sas van Gent. Van Hulle wordt in die rijen op de hielen gezeten door Willy de Feber uit Hoek en Cor Verplanke uit Biervliet. En vooral laatstgenoemde renner zal er in eigen omgeving alles aan willen doen om Van Hulle van die topplaats af te halen. Dat garandeert, in tegenstel ling tot de C-groep, waar Heyboer 'verdedigend' kan rijden, bij de A's nog een interessant vervolg van het seizoen. De beide klassementen zien er (bijge werkt tot en met de wedstrijd vorige week in St.Kruis) als volgt uit: A-Categorie: 1. Patrick van Hulle 108 pun ten; 2. Willy de Feber en Cor Verplanke 94; 4. Jan Dubbeldam 71; 5. Peter van 't Westeinde 65 (inmiddels overgestapt naar de KNWU-amateurs); 6. Henk Dees 54; 7. Patrick van Straten 53; 8. Henk Peters 52; 9. Theo Wullems 49; 10. Sjaak Rommers 48. B-categorie: 1. René Heyboer 225 punten; 2. Jack Bosma 145; 3. Adrie Manhave 137; 4. Bert de Ruysscher 135; 5. Eddy de Schrijver 110; 6. Pieter Harms en Rudi Lammens 103; 8. Jos de Ritter 101; 9. Rudi Buzeyn 100; 10. Benny de Smit 97. De inschrijf-adressen voor de juli-wedstrij- den zijn: St.Jansteen, café Den Ouden Arend; Eede, café Cambrinus; Biervliet, café 't Oude Raedthuys. SAS VAN GENT - Hannie Langeraert en Hannie Colsen zijn de winnaars geworden van de hoofdschema's van het tennistoernooi te Sas van Gent. Langeraert versloeg in de herenenkel D-finale Leo van Hoye, terwijl Colsen in de damesenkel D-finale Netty Deij klopte. De herenenkel E-categorie werd een overwinning voor William Goethals. De eindstrijd in de D-categorie lever de bij de heren niet de verwachte spanning op. Leo van Hoye (Clinge) en Hannie Langeraert (Sas van Gent) hadden zich, zoals gepland was. hier voor geplaatst. Van Hoye had hier voor wel twee keer achtereen een driesetsoverwinning voor nodig ge had. In zijn kwartfinale ondervond hij veel tegenstand van Renald Claeys- sens (7-5, 2-6 en 6-2), terwijl Jan Ver aart goed partij geboden had in de halve finale (6-2, 4-6 en 6-2). Lange raert daarentegen had louter via tweesetsoverwinningen de eindstrijd gehaald. Tot aan de halve finale had hij slechts vijf games verloren. Cor Deij verloor in de halve finale met twee keer 6-3 van de Sas van Gente naar. die zich daarop tegen Van Hoye duidelijk de betere finalist toonde. Nadat Leo van Hoye zijn eerste servi ce had verloren, kreeg zijn tegenstan der al snel een riante voorsprong. In de eerste set was hij eenmaal dicht bij serviceverlies, maar de Clingenaar wist geen enkele van de drie break points te benutten, waardoor de eer ste set in een 6-1-zege eindigde. Han nie Langeraert bleef ook in het ver volg van de wedstrijd het beste van het spel vertonen. Zijn goed geplaat ste ballen dwongen Van Hoye tot het uiterste te gaan. Bij de stand 2-3 kwam hij toch nog terug in de wed strijd door Langeraerts service te pak ken, maar omdat de volgende eigen service weer verloren ging, was de partij gespeeld en ook de tweede set werd een overwinning voor Hannie Langeraert: 6-3. Netty Deij (Hoek), die als eerste was geplaats in haar groep, kon in de finale niet in haar spel komen. Het serveren ging de beide finalisten in het begin van de wedstrijd slecht af en om en om werd dan ook de service verloren. Hannie Colsen pakte op het beslissende moment wel haar service- game en won dan ook met 6-4 de set. Vervolgens leek ze snel op een eindze ge af te stevenen. Bij de stand 5-2 kwam Deij echter terug tot 5-3, maak te in de volgende game zelfs twee wedstrijdballen ongedaan en leek bij een stand van 40-15 op 5-5 te komen, dit lukte evenwel niet, zodat Colsen ook de tweede set met 6-4 in haar voordeel besliste. Evenals de E-finale vorige maand in Hulst stonden in Sas van Gent Wil liam Goethals (Hulst) en Dona Nanna (Sint-Jansteen) tegenover elkaar. Op nieuw moest de partij in drie sets beslist worden. Goethals pakte de eerste set met 6-1, verloor daarna via tie break de tweede, maar pakte de derde weer met 6-1, zodat hij zijn tweede E-finale van dit seizoen op zijn naam kon schrijven. Uitslagen dubbelfinales: herendubbel D: Veraart/Van der Sloot-Van Cauteren/Van Campenhout 0-6, 6-0 en 6-3. Gemengddub- bel D: Van de Broek/Boeijkens-Deij/Deij 6-2 en 6-1. TERNEUZEN - Een voorzitter die, na een 'proefjaar', enthousiast verder gaat, wedstrijdleiders die zich erg positief uitlaten en een groeiend aan tal clubs in het district dat de voor bereiding op het nieuwe seizoen in middels alweer voorzichtig opgepakt heeft: allemaal signalen dat het met het biljartdistrict Zeeuwsch-Vlaan deren uitstekend gaat. En dat kleine en iets grotere conflicten 'bijgepraat' zijn en dat iedereen optimaal aan de start van het nieuwe seizoen komt. Dat nieuwe wedstrijdjaar staat al bij na voor de deur: de sluitingsdatum voor inschrijving op het persoonlijk kampioenschap derde klas drieban den is 13 augustus. Die districtsope ning zit meteen ook op de nieuwe lijn die het bestuur van 'Zeeuwsch-Vlaan deren' gaat volgen. Na ampel beraad en het inwinnen van informatie bij de collegae-bestuurders van 'Walcheren- De Bevelanden' is besloten om voor vijf persoonlijke kampioenschappen een dubbel titeltoernooi te laten orga niseren. Tot nu toe hanteerde het district één finaleplaats voor elke spelsoort en klasse. „Maar gelet op het nog steeds groeiende aantal inschrijvingen heb ben we gemeend meer spelers een kans op de titel te moeten geven. De stap naar deze ddubbele finales was dan ook niet zo'n revolutionaire. Te meer waar in andere districten over een dergelijke organisatie alleen maar positief geoordeeld wordt", weet Paul Baart, de wedstrijdleider PK (persoonlijke kampioenschap pen) van het Zeeuws-Vlaamse dis trict. Het doel van die dubbele eindstrijd is meer spelers te bewegen om in te schrijven voor de diverse spelsoorten. Daarnaast wil het district de vaak recorddeelnames belonen met een ho gere kans op plaatsing voor de eind rondes en de titel. „Vanuit de vereni gingen is daar in het verleden al eens op aangedrongen. Vorig seizoen had den we voor bepaalde kampioenstoer- nooien soms tachtig spelers die in de voorwedstrijden in actie kwamen. Er vielen dus veel spelers af voor de laatste acht bekend waren. Een te leurstelling voor het gros van de deel nemers die door deze aanpak nu een herkansing krijgen", zegt Baart. Een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Paul Baart wordt daarin bijgestaan door zijn districtsvoorzitter, Frans Huntink uit Terneuzen. Die volgde vorig seizoen ietwat schoorvoetend Cor Dirven op als eerste man van het bilj artdistrict Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij liet toen weten zijn eerste jaar vooral te willen zien als een kennis making: „Als het niet helemaal be viel wist men dat ik op zou stappen", aldus Huntink. Het is hem kennelijk allemaal meegevallen, want onlangs verlengde Frans Huntink zijn man daat. „Het is goed bevallen, we heb ben leuk kunnen werken. Het district groeit nog altijd, de ploeg kan best met elkaar overweg. En de scherpe kantjes die er al eens waren zijn weggeslepen. Daarnaast is er veel medewerking geweest vanuit de clubs. Zoiets werkt prettig en heeft me dan ook doen besluiten om door te gaan", verklaart Frans Huntink zijn aanblijven. Gevraagd naar de vernieuwde aanpak van de 'dtibbele' finales weet hij dat daar vrij uitvoerig in het bestuur over gepraat is en dat de gunstige informa tie van Walcheren-De Bevelanden ze ker meegespeeld heeft. Verschil met dat district is overigens wel dat die finalewinnaar met het hoogste moyenne 'algemeen' kampioen van het district wordt. In het biljartdis trict boven De Schelde gaat de titel bij dubbele titeltoernooien naar de speler met de meeste wedstrijdpun- ten. Niet alleen de persoonlijke titels lig gen Huntink overigens na aan het hart. „Nog altijd krijgen de individue le wedstrijden wat meer aandacht. Wellicht ook omdat ze toch aanmer kelijk meer spelers trekken. Maar we verwaarlozen zeker ook de teamwed strijden niet", stelt Huntink. In Zeeuwsch-Vlaanderen komt dat optreden per team nog altijd wat aarzelend van de grond, al medent Huntink geleidelijk aan toch een ken tering te signaleren: „Guiljam Plad- det, de wedstrijdleider teams van Zeeuwsch-Vlaanderen, verwacht dat er dit jaar weer wat meer respons komt en er een lichte stijging te zien zal zijn in het aantal deelnemende teams in het district. Zelf heb ik voorzichtig onderzocht of het niet mogelijk zou zijn een competitie bandstoten voor teams te laten star ten. Zeeuwsch-Vlaanderen heeft eer aantal clubs die over een enorn potentieel in die spelsoort beschikt Het blijft even afwachten of het ook inderdaad van de grond komt" Frans Huntink toch gematigd opti mistisch. De filosofie van de districtsvoorzittei zal bijna zeker aanslaan bij de biljart club Groenendijk. Het, in aantai le den, nog altijd bescheiden GBC heeft dit seizoen een paar interessante or ganisaties op zich genomen: het toer nooi beker-kader (14-22 februari) en het Zeeuws kampioenschap mini-pen tathlon. Dat laatste toernooi, onlangs in het district Schouwen-Duiveland als 'Scheldetop-toernooi' een re rechte 'lacher' omdat zoweat de hele Zeeuwse top afzegde, moet in Groe nendijk wel de beste spelers aan de start brengen. „We zijn nu al bezig die te benaderen", weet Jo d'Hooghe, de GBC-speler die de laatste seizoenen aan een indruk wekkende opmars is begonnen. „Als GBC zullen we er alles aan doen om ook de werkelijke top binnen te krij gen", zegt d'Hooghe. Met eerderge noemd bekerkader en dat 'Schelde top-toernooi' haalt GBC inderdaad een paar hoofdnummers in huis. Maar eer het zover is zit de rest van het district in de slag om de titels en de ereprijzen. Die zijn als volgt in kampioenschappen te verdienen: driebanden, 3e klas, Molenhoek en WBC (13-21 spet.); 2e klas, Steense Carambole (27/9-5/10); le klas, KOT Terneuzen (25/10-2/11). Libre, 5e klas, DOW (11-19/10); 4e klas, OBV (8-16/11); 3e klas, De Smickel en HGL/KOT Sas van Gent (22-30/11); 2e klas, Ed Hore mans (13-21/12); le klas, CBC Clinge (3-11/1); hoofdklas SBC (31/1-8/2). Bandstoten, 5e klas, Atlanta en Con cordia (17-25/1); 4e klas, Molenhof en HBC'34 (7-15/3); 3e klas, Hof van Eede en Ons Vermaak (21-29/3); 2e klas, Den Ouden Arend (4-12/4). Beker-ka der GBC (14-22/2). Scheldetop-toer nooi, GBC (april of mei). Voorzitter Frans Huntink, enkele ja ren geleden zelfs actief als biljarter. Bridgecompetitie De bridge club 'Emergo' uit Terneuzen speelde in het kader van een zomercompetitie de vijfde wedstrijd in hotel-restaurant 'De Milliano' in Terneuzen. Er werd gespeeld in één lijn met een draaiende mitchel met veertien pa ren. De uitslag: 1 de heer Van Leeu wen-mevrouw Vogels, 2 mevrouw Olieslager-de heer Geene, 3 de heer Remijn-mevrouw Haak, 4 de heren Dourleyn-Meulenberg, 5 echtpaar Herrebout, echtpaar Berbers en de heren Hamelinck-Van Wijnsberghe, de dames Hamelinck-Bruyns, 9 me vrouw Verloop-de heer Koek, 10 me vrouw Van der Peyl-de heer Oliesla ger. AARDENBURG - Het stond zater dag op voorhand al vast dat de Braderieloop van Aardenburg een tweestrijd tussen Piet Westerweele en Peter Picavet zou worden. De twee atleten moeten weinig voor elkaar onder doen en zijn beiden weer volop in de voorbereiding op het nieuwe cross-seizoen. Nadat hij aan enkele triathlons had meege daan was het voor Peter Picavet de eerste keer dat hij op zijn speciali teit weer in wedstrijdvorm uit kwam. En meteen won de atleet uit Hulst. In de eindsprint verwees hij Piet Westerweele naar de tweede plaats. Picavet en Westerweele bepaalden het gezicht van de langste afstand van de Aardenburgse Braderieloop. De twee atleten ontdeden zich na een paar ronden van hun laatste concurrent Walter Snouwaert, die enige tijd het tempo had kunnen volgen, maar uiteindelijk een mi nuut achterstand opliep. Dank zij een scherper eindschot besliste Pe ter Picavet de Braderieloop in zijn voordeel. Snauwaert legde vervol gens beslag op de derde plaats, ruim voor Bert Wille en Henk van Sprundel. Er vertrokken zaterdag in totaal 91 deelnemers voor deze prestatieloop, waarbij gekozen kon worden uit verschillende ronden van 1100 me ter. Ans Kools uit Cadzand was de beste dame. Ze legde vijf ronden af in 28.20 min. De uitslag van de langste afstand (negen ronden van 1100 meter): 1 Peter Picavet, Hulst, 28.50 min.; 2 Piet Westerweele, Aardenburg, 28.51 min.; 3 Walter Snou waert, Eede, 29.55 min.; 4 Bert Wille, Oostburg, 31.20 min.; 5 Henk van Sprun del, Aardenburg, 31.32 min.; 6 Rudy Snouwaert, Breskens, 31.54 min.; 7 Hans Cornelis, Groede, 32.20 min.; 8 G. de Bads, Sint-Laureins (B.), 33.45 min.; 9 Francois Babijn, Oostburg, 34.03 min.; 10 W. van Overloop, IJzendijke, 34.57 min. Peter Picavet (links) voert het veld aan, vlak na het startschot van burgemeester' Jongmans, die zelf ook deelnam aan de braderieloop in Aardenburg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 26