choondijke viert de klaoneblussersfeesten Muziekcertificaten in Terneuzen uitgereikt B en w Terneuzen willen vuilcontainers weghalen igenda Van Goethem nog leider yLGENDE WEEK ZA TERDA G Axelse commissie over bouw woningen Zomeravondvoetbal in Sas van Gent Aanrijding auto's kruising Terhole 9GEBRUIK LOOPT UIT DE HAND9 Automobilist reed door na botsing 9JBJJ5 hRDAG 7 JUNI 1986 vondvierdaagse ontenisse ook regen besloten UITVOERING IN ZUIDLANDTHEA TER KLOOSTERZANDE KOEWACHT LAMSWAARDE Bridgecompetitie TERNEUZEN WALSOORDEN koONDIJKE - Schoondijke staat Irdag 14 juni in het teken van de Lieblussersfeesten. De organisa- |s in handen van de Schoondijkse Idenstandsvereniging DES. Het gramma is volgens de organisato- een stuk aantrekkelijker dan rgaande jaren. feest speelt zich grotendeels af op Brink'. Om acht uur 's morgens int de rommelmarkt, een uur later n de braderiekramen open en pre- teren de standhouders zich met ce koopjes. Rond tien uur gaat de elbakkerij van start in het her- md jeugdgebouw. Tegelijkertijd het rad van avontuur draaien, ist het oude sportveld in de Van ikestraat begint ook om tien uur NTENISSE Vrijdagavond lie- bijna driehonderd wandelaars de tste kilometers van de avondvier- gse in Hontenisse. Gestart werd af de camping 'De Vogel' in ïgstdijk. Volgens de organisato- waren er zo'n 100 wandelaars Jider op de been dan vorig jaar. danks het slechte weer dat toch i266 deelnemers, die vier avonden iter elkaar de regen hebben getrot- rd. Van die 266 liepen er 70 de 10 imeter en de overigen 5 kilometer, arnaast waren er zo'n honderd nsen die één avond hebben meege- ndeld. Elk vijfde jaar dat iemand avondvierdaagse meeloopt, krijgt of zij een medaille, de andere jaren i speldje, zo vertelde mevrouw O. Waal-van de Bossche. Zij weet er :s vanaf, want zij was ook bij de ste wandeltocht aanwezig, 23 jaar eden en hielp toen al bij de organi se, samen met de heer J. Tieleman, afwezig was door ziekte, het eind van de route werden de Indelaars opgewacht door show- ad Kloortje uit Kloosterzande en er muzikale begeleiding (nog eds in de regen) ging het weer ting camping 'De Vogel', waar e wandelaars door familieleden en nden in de bloemetjes werden een fietscross op het terrein van de Maonetrappers. De jeugdsoos Rain bow verzorgt om 13.00 uur een play- backwedstrijd voor de jeugd uit de omgeving. De ouderenvolksdans- groep Breskens/Schoondijke geeft om half drie een demonstratie volksdan sen. Aansluitend daarop geeft de mu- AXEL - B en w van Axel willen hun financiële medewerking verlenen aan de bouw van 16 bejaardenwonin gen in de gemeente Axel. Dat staat in een voorstel van het college dat woensdag door commissie financiën in Axel wordt besproken. Bovendien komt er een voorstel met dezelfde strekking aan de orde voor de bouw van 11 huizen in Axel. De woningen zullen gebouwd worden door de Regionale Zeeuws-Vlaamse Woningbouwvereniging. De commis sie zal verder bekijken of de stichting '750 jaar Zuiddorpe' een garantiebe drag moet krijgen voor de uitgifte van een boekje over het 750 jaar bestaan van Zuiddorpe. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis en begint om 18.30 uur. Tegelijkertijd begint er een vergade ring van de commissie onderwijs. Advertentie iTERDAG 'ES - Grote Kerk, 20 uur: Orgelcon- door Bernard Bartelink. DDELBURG - Molenwater, 9.30-17 Miniatuur Walcheren. STBURG - Galerie 66, 20.30 uur: .eraire avond met de Gentse dich- performer Tom Lanoye. JSSINGEN - Scheldekwartier, 20 r: Barbershop-show. ERIKZEE - Vrijmetselaarsloge 'De ;r in 't Oosten', 10-17 uur: Expositie t de geschiedenis van de vrijmet- arij in Zierikzee. NDAG DDELBURG - Molenwater, 9.30-17 Miniatuur Walcheren. ISSINGEN - Scheldekwartier, 12 Koffieconcert Barbershop-show. !RGEN OP ZOOM - Roxy I, zat. 19 21.30, zon. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: izzi's honor, 16 jr.; «y II, zat. 19 en 21.30, zon. 14,16.30, en 21.30 uur: Silkwood, 12 jr.; lem'Actueel I, zat. 18.30 en 21.30, i. 14, 18.30 en 21.30 uur: Out of rica, a.l.; nem'Actueel II, zat. 19 en 21.30, zon. 16.30,19 en 21.30 uur: Spies like us, eem'Actueel III, zat. 19 en 21.30, e. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Absolu- beginners, a.l. 3ES - Grand, zat. en zon. 19 uur: isolute beginners, a.l.; zat. en zon. 30 uur: Witness, a.l.; zon 14 uur: ran de toverketel, a.l. DDELBURG - Meccano, zat. en 15 uur: Assepoester, a.l.; zat. 20, n 20.30 uur: The Berlin affair, 16 jr.; 22.30 uur: De illusionist, a.l.; ictro, zat. 20.30 uur: Apocalypse w, 16 jr. JLST - De Koning van Engeland, 19, zon. 14.30 en 21.30 uur: Public airs, 18 jr.; zat. 19, zon. 13.45, 16.15 19 uur: Pyramid of fear, a.l.; zat. 19 21.30, zon. 13.45, 16.15, 19 en 21.30 r: Spies like us, a.l.; zat. en zon. 20 Out of Africa, a.l.; zat. 21.30, zon. 15en 19uur: Hot Chili, 16 jr.; zat. en n 21.30 uur: Agnes of God, 12 jr. OSTBURG - Ledel, zat. 19.15, zon. I en 20 uur: Commando, a.l.; zat. ■•30, zon. 16.30 uur: Talk dirty to me, "jr. RNEUZEN - Luxor, zat. 14 en 1-30, zon. 13.45 en 19 uur: Class union, a.l.; zat. 14 en 21.45, zon. 15, 16 en 21.15 uur: A chorus line, zat. 19.30 en 21.45, zon. 16, 19 en 115 uur: To live and let die in L.A., 16 LISSINGEN - Alhambra I, zat. 20, |n. 20 en 14 uur: Out of Africa, a.l.; Jhambra II, zat. en zon. 19 en 21.30 p: Abel, a.l.; zon. 14 uur: De troetel- ptjes, a.l. Ten toonstellingen 11RDENBURG - Museum, 11.30-17 uur: werken Gregoir R. rynge en M. L. de Wandel (Urn 11/6). I 'XT-ANNALAND - De Meestoof, lit. 15-17 uur: 'Klederdrachten I'gels'. XEL - Kindergalerij, 10-18 uur -ningen van Gertie Jacquet; treekmuseum, zat. 13.30-17 erken Cees Dermont. "ERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, ■17 uur: 'Lucie van Dam van Isselt' 'm 10/8). zon. Ver- op Te- uur: BRESKENS - vm Wit-Geiekruisge- bouw, zat. 10-12 uur: collectie fossie len, mineralen en curiosa. BROUWERSHAVEN - Sint Nicolaas- kerk, zat. 13.30-16 uur: 'Nepal, waar de goden onder de mensen leven'. GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, zat. 11-16 uur: 'Goes in haar Sas'; Grote Kerk, zat. 10-16 uur: 'Collectie Zeeland', aankopen provinciale kunstcollectie; Lunchcafé, zat. 9-18 uur: werken van John Mes (t/m 30/6). HEILLE - Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur en zon. 13-17 uur: oude landbouwwerktuigen. HOOGELANDE - Kapel van St. Maarten, 13-19 uur: Werken Janny ten Broeke. HULST - Streekmuseum, zat. 14-17 uur: 'Oude haventjes'. KATTENDIJKE - Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: 'Jugendstill bron zen plastieken' en bux. MIDDELBURG - Zeeuws Museum, zat. 13.30-17 uur: 'Aanwinsten 1985, een keuze'; Vleeshal, 11-17, zon. 13-17 uur: plastie ken van Nico van den Boezem (t/m 8/6); Kunstuitleen, zat. 13.30-17 uur: werken van Bea de Visser (t/m 28/6); Balans 17, zat. 11-16 uur: Beeldhouw werk van Elsa Westland (t/m 5/7); Kloostergangen Abdij, zat. 10-17 uur: 'Walcheren 40 jaar droog', 'Zeeklei landschap' en 'Landschapsarchitec tuur'; Kloveniersdoelen, 14-17 uur: plastie ken Nico van den Boezem (t/m 8/6). OOSTKAPELLE - Zeeuws Museum Natuurhistorie, 10-17 uur: 'Fossiele schelpen'; Molenweg 36, zat. 14-17 uur: fossielen museum. SINT-JANSTEEN - Speelgoedmu seum, zon. 13-17 uur: Bakelieten voor werpen. TERNEUZEN - Galerie Trouvaille, zat. 9-18 uur: werken van Eliane v. d. Walle; Galerie Nummer 7, zat. 14-17 uur: 'Indigo, Natuurlijk Blauw'. VEERE - Grote Kerk, 10-17, zat. 14-17 uur: 'Veere en Zeeland'; De Schotse Huizen, zat. 10-17 uur: werken van Anke de Keizer 'Schilde rijen in sluiertechniek'. VLISSINGEN - Stedelijk Museum, zat. 13-17 uur: 'Jean Francois Brouwe- naar, een kunstenaar uit het volk' (t/m 15/6); Galerie Moreno, zat. 13.30-17.30 uur: werken div. kunstenaars; Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten; 'De blaeue Acolije', zat. 13.30-17 uur: maritieme schilderijen. IJZENDIJKE - Museum, 14-17 uur: 'De geschiedenis van de kerken in Zeeuwsch-Vlaanderen'. Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland, tel. 01184-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio Walcheren, ook voor huwelijk en homofilie, tel. 01184- 11641 of 10821. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur ziekvereniging OKK om half vier een concert en verzorgen de drumband en het majorettenpeloton een wervelen de show. Om half vijf verplaatst het gebeuren zich naar het vliegerterrein naast het bejaardentehuis Russche- vliet. Daar wordt een groot vliegerfes tijn gehouden voor de jeugd. Onder auspiciën van de WZA start vanaf zes uur een oriëntatierit op De Brink. De rit heeft een lengte van dertig kilome ter. Inschrijven voor deze rit is moge lijk vanaf half zes in zaal Wijffels aan de Willemsweg. De dag wordt in de zelfde zaal besloten met een bingo. Tijdens de bingo worden de winn- naars bekend gemaakt van het vliegersfestijn, de playbackwedstrijd en de oriëntatierit. SAS VAN GENT- In de zomeravond voetbalcompetitie moest Philippine Veteranen 1 deze week een belangrij ke nederlaag incasseren. De koploper was vooraf favoriet voor de overwin ning in het duel met Corn Boys Veteranen 1, maar verloor deson danks met 3-1. De nederlaag was op zichzelf verras send, omdat Philippine in de wed strijd een bijna voortdurend over wicht had. De titelverdediger zag ech ter geen kans om een van de vele doelkansen om te zetten in een treffer. Zo kon het ook gebeuren, dat Corn Boys in de eerste helft een 1-0 voor sprong nam door een doelpunt van Peter Roos en dat Wouter de Vrieze de stand na de hervatting naar 2-0 schoot. Nadat Antoine Haers een strafschop op de paal had geschoten, kwam Philippine toch nog terug tot 2-1 via Willy Duysserinck, maar een tweede treffer van Wouter de Vrieze - andermaal uit een snelle tegenaanval - resulteerde in de uiteindelijke 3-1. Het verlies van Philippine speelde voporal Tekkelaars 1 in de kaart. Tekkelaars versloeg CSM overtui gend met 4-0 en kwam daardoor op gelijke hoogte met Philippine. In poule B - de "verliezerspoule" - was Corn Boys Veteranen 2 met 7-2 veel te sterk voor Tekkelaars 2. De uitslagen poule A Corn Boys Vet. 1- Philippine Vet. 1 3-1 en Tekkelaars 1- CSM 4-0 poule B Corn Boys Vet, 2- Tekkelaars 2 7-2. De stand poule A: 1. Philippine Vet. 1 7 6 0 1 12 25-7 2. Tekkelaars 1 7 6 0 1 12 32- 6 3. CSM 7 4 0 3 8 13-23 4. Corn Boys Vet. 1 7 4 0 3 8 24-17 poule B: 1. Corn Boys Vet. 1 7 3 0 4 6 23-29 2. PhUippine Vet. 2 6 1 0 5 2 16-21 3. Tekkelaars 2 7 0 0 7 0 9-40 Het programma maandag 9 juniPhilippi ne 1- CSM en Philippine 2 - Tekkelaars 2; dinsdag 10 juni Tekkelaars 1 - Corn Boys 1; donderdag 12 juni Corn Boys 2- Phillip- pine 2. TERHOLE - Bij een aanrijding op de T-kruising Mispad - Schenkeldijk na bij Terhole werden vrijdag om 11.30 uur twee personenauto's aanzienlijk beschadigd. Bestuurder A. V. uit Be- veren (België), gaf op de kruising geen voorrang aan automobilist A. L. uit Lamswaarde. Beide bestuurders ble ven ongedeerd. Het was bepaald geen drukte van belang tijdens de eerste braderiedag in Sluis. SLUIS - Er was vrijdag maar weinig publiek in de straten van Sluis tijdens de eerste dag van de dertiende braderie. Het bijzonder slechte weer weer hield belangstellenden ervan om eens rond te kijken in het grensstadje. Toch kwamen nog veel onderne mers met hun waar naar buiten. In de namiddag opende burgemeester J. Asselbergs vanaf het bordes van het stadhuis de braderie officieel. Hij maakte met zijn vrouw een rondje door Sluis. Mevrouw Asselbergs kreeg het eerste cheque-boekje van de voorjaarsvoordeelactie. Daarin zitten ongeveer 60 cheques die voor de deelnemers aan de actie bij elkaar 1000 gulden korting opleveren op artikelen. De geplande landing van parachutisten op het terrein aan de Maria- en Havenpolder ging wegens de barre weersomstandigheden niet door. Wel namen veel kin deren deel aan een boetseerwedstrijd. Ook het touw trekken op het Moleneind ging, tussen de buien door. Voor het klapstuk van de dag, de catch-wedstrijden waren de organisatoren uitgeweken naar de sporthal. Onder een redelijke publieke belangstelling werd hier dit spektakel afgewerkt. Het was wellicht minder spektaculair dan wanneer dit, zoals gepland, was gehouden op het water in de Kaai. Vandaag (zaterdag) en morgen (zondag) staan er geen weergevoelige elementen op het programma, zodat er weinig mis kan gaan. De braderie duurt vandaag, en morgen van 10.00 tot 21.00 uur. TERNEUZEN In het Terneuzense Zuidlandtheater ontvingen vrijdag 58 kandidaten een getuigschrift voor de met goed gevolg afgelegde muzie- kexamens. Na het officiële gedeelte werd een openbare uitvoering van de muziekschool gehouden. Voor deze uitvoering waren ongeveer 250 be langstellenden naar het theater geko men. Het Klein Orkest onder leiding van J. Naudts bracht 'springtime' en 'Rondo Pastorale' ten gehore. Vervolgens trad het blazersensemble op met ge deelten uit de Kleine Suite van Tsjai- kowsky en uit de Linike Suite van Arend. Het trio Riet Kayser, Jeroen Poppe en Filips Pieters speelde op de hobo variaties op 'La ci darem la mano' van Beethoven. Ook de accor deon ontbrak gisteravond niet. Na de Impromptu van J. Braeger, speelde Jurgen van Eek op de piano Au Claire de la Lune. Joop de Pooter begeleidd e Mare Alliet bij de declamatie van Five poems of Emily Dickinson van J. Rizetto. Na de pauze was eerst de slagwerk groep aan de beurt. Ellen Lambert op de fluit en Arie Karreman op de piano speelden vervolgens het Allegro mo derato uit het Concerto in D. Een solo van Jan-Krijn van Arenthals op het eufonium was gebaseerd Paraphrase on an Irish song. Een groter gezel schap bracht concerto a 8 van Heinic- ken. De uitvoering werd afgesloten door het kamerorkest onder leiding van Arie Karreman met werken van Handel, Delibes en Mozart. De geslaagden zijn: cello le graad: Elonka Huisman. Viool le graad: Esther Pol en Yolanda Simons. Slagwerk le graad: Alex Hamelink, Hein Schouwenaars. Klarinet le graad: Michiel Hamann, Linda Strijdonck. Saxofoon le graad: Martijn van Eetveldt. Hobo le graad: Annemiek Nuijten. Hoorn le graad: Jan den Toonder. Fluit le graad: Desiré van Dongelen, Cobi Risseeuw, Ellen Lichteveld, Heidi de Vries, Sabine van der Bent, Petra Schuren, Erik Simons, Yolanda de Witte, Jolanda Hendrix, Angela Ver- schelli, Jeanette den Hamer, Marylka Klaij- sen. Wiek eGalama, Ilona de Bruijne, Lieke Schouwenaars, Danielle van Kasteren, Margreet Roose, Lydia Schrier, Hanahi Cohen. Harmonium le graad: W. van Lim- men, Marcel Sprenkels. Piano le graad: Marc van Dommelen, Coralien Broekhuy- sen, Marlies de Bokx, Graciëlla Risseeuw en Jeroen Salomons. Hoorn 2e graad: Andy van Driel. Jacques Paulusse. Trompet 2e graad: Pieter de Vos. Fluit 2e graad: Sandra Saveur, Rieneke Kunst, mark van Luijk. Klarinet 2e graad: Monda van Eijl, Peter Huijssen. Saxofoon: Paul Steuter, Albrecht Meeusen. Slagwerk 2e graad: Martin van Langevelde. Harmonium 2e graad: Hans Hollebek, Milian Albicher, Jelle Jurry, Huib den Akker, Ella Lokerse. Piano 2e graad Corine den Hamer, Carla Jonker, Annema- rie Bertram, Jurgen van Eek. Trompet 3e graad: Jaap den Toonder. Piano 3e graad: Erik Janse. Een overvolle vuilcontainer in Hoek. die voor de omwonenden een doorn in het oog is. TERNEUZEN - De vuilcontainers in de buitenkernen van Terneuzen ver dwijnen. Althans, met dat plan lopen b en w rond. Donderdag wordt de zaak voorgelegd aan de raadscom missie voor openbare werken. Het college wil de containers weghalen omdat het gebruik ervan uit de hand begint te lopen. Bij de gemeente komen steeds meer klachten van om wonenden binnen; vooral in het weekeinde ontstaan er problemen, wanneer de containers overvol zijn. Wethouder drs. A. Doorduyn (openba re werken): „We moeten inderdaad constateren dat het aantal klachten sterk stijgt; hetzelfde geldt trouwens voor de rommel. Daarom willen we eigenlijk ook voor de kernen de nor male regeling, zoals die in de stad Terneuzen geldt, weer invoeren. Dat betekent dat het huisvuil eenmaal per week wordt opgehaald en het grof vuil tweemaal per jaar." De plaatsing van de containers da teert, volgens Doorduyn, uit de tijd dat iedere kern nog beschikte over een eigen stortplaatsje. „Het is dus eigenlijk min of meer een erfenis. Maar gezien de klachten wordt het nu tijd dat we ingrijpen. Wanneer we dat doen, is even afhankelijk van het moment waarop de overeenkomst met de containerverhuurder afloopt. Daarnaast vinden we ook de informa tieverstrekking aan de mensen erg belangrijk. Iedereen moet precies we ten hoe de vork in de steel zit, voor de nieuwe regeling van kracht wordt." De gemeente streeft ernaar de vuil containers dit najaar te laten verdwij nen. De glascontainers blijken wél een succes. Doorduyn: „Daarmee is niets aan de hand: die handhaven we ge- Zaalvoetbaltoernooi - De zaal voetbalvereniging 'Disco Love' uit Kloosterzande houdt zondag ham eerste 'Ketelbinkie-zaalvoetbaltoer- nooi' in de sporthal 't Sportuus' te Axel. Aan het toernooi wordt door een aantal bekende zaalvoetbalteams deelgenomen. Dat zijn: 'De Reizende Man' uit Kloosterzande, de 'Instuif uit Hoek, 'De Zwaan' uit Zuidzande' 't Polderken' uit Westdorpe, 'Primus Pluym' uit Axel en een team van de organiserende vereniging 'Disco Love' uit Kloosterzande. Er wordt door de teams een halve competitie gespeeld. Om 12.30 uur verricht de heer Th. Neve de aftrap van de eerste wed strijd. Omstreeks 18.30 uur volgt de prijsuitreiking. AARDAPPELTERMIJNMARKT A DAM In bintje 35-50mm van de oogst 1986 wer den 15 contracten verhandeld voor levering april tegen 15,00 per 100 kg. De stemming was kalm. In bintje 50mm van de oogst 1986 werden 51 contracten verhandeld voor leve ring april bij een prijs van 30,30 tot 30,00 per 100 kg. De stemming ook hier kalm. PAARDENMARKT DEN BOSCH Aanvoer 224 stuks. Prijzen in gulden per stuk: luxe paarden 1850-2100, voljarige 1600-2850, luxe 1-jarige merries 1500-2550, luxe 1-jarige hengsten 1500-2550, luxe 2-jarige merries 1000-2000, luxe 2-jarige hengsten 1000-2000. veulens, luxe merries 500-1100, veulens, luxe hengsten 500-1100, hitten 650-1750, Shetlandse pony's (ruins) 250-500, Shet- landse pony's (merries) 250-550, jonge slachtpaarden 4,80-6,60 per kg en oude slachtpaarden 5,10-6,80 per kg. De handel was redelijk. VEILING BARENDRECHT Andijvie nat. 78.000 kg A 12 48-83; A 15 47-73; A 18 41-55. Blekselderij 2.000 St. 650/800 209-226; 500/650 196-205; 400/500 186. Bloemkool 35.000 St. 6 st.p.bk. 282-305; 8 St. 231-292; 10 St. 229-266; 12 st. 150-199; 15 st. 82. Broccoli 63 kg 4/6 1240-1290. Chinese kool 9.000 kg zonder omblad 7/10 66-90; 5/7 64; met omblad 39-70. Komkommers 245.000 St. 91/op 83-99; 76/91 86-99; 61/76 78-83; 51/61 63-73; 41/51 55-63; 36/41 35-44; 31/36 28-35; 26/31 25-29. Komk. krom 11.000 kg 36-40. Kom. stek 14.000 kg grof 34-51; middel 34-42. Kroten 10.000 kg A 200-212; B 145-150; modjo 83-132. Paksoi nat. 1.250 kg 300/600 37-54; 200/300 37-38. Radijs 39.000 bs krat middel grof 57-68; bakje middel grof 48-66; fijn 44-51. Sla natuur 81.000 st. 45/op 13-19; 41/44 13-18; 37/40 13-18. Tomaten 15.000 bk B 1-1 1250-1360; B 1-2 1230-1390; A 1-1 1270-1460; A 1-2 1280-1410; C 1-1 1190- 1300; C 1-2 1240-1330; CC 1-2 1090-1130. Veldsla 750 kg 140-330. Witlof 2.500 kg meerm.fust kort grof 400-430; lang grof 380-400; III 140-300; kleinv. fijn 470-580; kleinv. grof 430-580. Ijsbergsla 50.000 st. 60/70 124-127; 50/60 99-130; 45/50 82-108; 40/45 59-66; 35/40 33-60. Oude aardapp. 25.000 kg bintje 12-28. Irene 22-29. Vroege aardapp. 9.000 kg Dore groot 130-320; pos ters 80-140; kriel 100-150; Premiere groot 120-220; poters 70-120; kriel 80-110. Krulan- dijvie 500 st. 73-151. Asperges 100 kg 380- 1250. Bospeen 7.000 bs 168-242. Champig nons 1.000 ds 250 gr. 90-130. Courgeites 150 st. 116-132. Koolrabi 2.000 st. 46-65. Witte kool 500 kg 48-50. Rode kool 500 kg 11-39. Boskroten 20.000 bs 37-118. Peterselie 29.000 bs 28-105. Postelein 6.000 kg 55-134. Prei 8.000 kg 350-480. Bosprei 1.000 bs 55-101. Peulen 150 kg 1450-1530. Pepers groen 100 kg 680-710. Raapstelen 500 bs 31-44. Rabarber 8.000 kg 24-50. Selderij 21.000 bs 42-82. Snijbiet 150 bs 35-43. Snijbo nen 7.000 kg 470-730. Sperziebonen 1.000 kg 700-970. Spinazie 28.000 kg 20-69. Spitskool 10.00 kg 60-148. Cocktailtom, 500 ds. 200 gr. 90-260. Uien 17.000 kg middel 33-48; driel- ling 13-27. Bos uien 6.000 kg 8-45. Venkel 100 kg 310-370. Winterpeen 3.000 kg 220-313. Waspeen 3.000 kg 220-313. Diverse slasoor ten 500 st. eikebladsla 17-31 Rode sla 47-120. Diverse kruiden 750 bs bonenkruid 19-24; dille 201; kervel 52-136; kruizemunt 22-30; maggi 26; thijm 37-38; citroenmalisse 19-24. Zacht fruit aardbeien 13.000 ds. 85- 123. Frambozen 400 ds. 510-600. Rode bes sen 4.00 ds. 250-320. Clubwedstrijd - De hengelsport vereniging 'Koewacht' hield de eerste clubwedstrijd voor junioren. Aan de wedstrijd namen tien jeugdigen deel. De uitslag: 1 R. Baert met 450 gram vis, 2 R. de Schepper met 360 gram, 3 A. Rietjens met 240 gram, 4 D. Oppe neer met 220, 5 P. van Waesberghe met 220 gram vis. Zondag 15 juni wordt de tweede club wedstrijd voor senioren gehouden. Jeugdontspanning - De jeugd vereniging 'Jeugd Ontspanning Koe wacht' (JOK) houdt zondag ter afslui ting van het seizoen voor haar leden en verdere belangstellenden een speurtocht en een fïetsenrally in Koe wacht en omgeving. De speurtocht is speciaal bedoeld voor de jeugd van vier tot en met twaalf jaar. Inschrijven daarvoor kan vanaf 13.00 uur in het gemeenschapscentrum 'De Vla schaard' te Koewacht. De start is om 14.00 uur. De fietsenrally is opgezet voor iedereen vanaf 12 jaar. De in schrijving en de start is van 17.30 uur tot 19.00 uur in het gemeenschapscen trum te Koewacht. LAMSWAARDE - De bridgeclub Lamswaarde speelde in het kader van een zomercompetitie de tweede club wedstrijd in zaal 'De Vier Jaargetij den' in Lamswaarde. Er werd gespeeld in één lijn met een draaiende Mitchel met dertien paren. De uitslag: 1 de heren Rademakers- Van Leeuwen, 2 mevrouw Kint-de heer De Booy, 3 mevrouw De Kort-de heer Van Damme, 4 mevrouw Van Waterschoot-de heer De Schrijver, 5 de dames Kint-De Booy, 6 de dames Smulders-Van Puyvelde, 7 de heren Van der Wielen-De Waal, 8 de dames Biesbroeck-Goossen, 9 de dames Van der Wielen-Van Esbroeck, 10 de da mes Van Hootegem-Heizler, Zaalvoetbaltoernooi - Het Ter neuzense Kravo houdt vandaag (za terdag) in sporthal 't Zwaantje het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi. Er wordt aan deelgenomen door zes teams Gemeente, OAZ, Verpoorte- ,De Post.'t Wapen van Axel en Kravo. Deze zes teams spelen een halve com petitie met wedstrijdjes van vijftien minuten. Het toernooi begint om 18.00 uur en duurt tot omstreeks 22.00 uur. Zeehengelwedstrijd - De water sportvereniging 'De Sloebers' uit Wal soorden hield voor haar leden een zeehengelwedstrijd. Er werd gevist in de Westerschelde in 'Het Schaar' na bij Ossenisse. Aan de wedstrijd na men 28 hengelaars deel, verdeeld over tien boten. De uitslag: 1 Denny de Bruyn uit Kloosterzande, 2 M. Brakman uit Lo keren (B.), 3 Maurici Verbraken uit Lokeren (B.), 4 Anton Gelderland uit Vogelwaarde, 5 Jochem Vervaert uit Walsoorden, 6 P. van Dommelen uit Kloosterzande, 7 Adrie de Bruyn uit Kloosterzande, 8 Marcel Verbraeken uit Lokeren (B.9 Leo de Bruyn uit Vogelwaarde, 10 Frank van Domme len uit Kloosterzande. WISSENKERKE In de nacht van woensdag op donderdag is zware schade ontstaan aan de personenauto van D. de J. die in de Julianastraat te Wissenkerke geparkeerd stond. De auto werd aangereden door een tot nu toe onbekend gebleven automobilist. TUINBOUWVEILING ZEELAND Datum 06-06-'86. Sla natuur st. KI 1B 0,15-0,24; glas tomaten krat KI 1B 13,90, A 13,00; bloemkool glas st. KI 1 FN 0,50-0,65, MI 0,75, KI 2 Gr 1,60. MI 0,55; bloemkool st. KI 1 GR 2,50; spitskool KI IA 0,65; Golden Delicious KI 1 80/90 1,35, 70/80 1,35, 60/70 0,68; aardbeien glas kg KI 2 6,40; aardbeien glas ds. x 200 gr. KI 1 0,90-1,39, kl 2 0,72-1,16; frambozen glas doos x 150 gr. Kl 1 4,80-5,00. Kl 2 2.70; vroege aardappelen Kl 1 MI 2,40-3,00, KR 1,70. AARDAPP. ROTTERDAM. Datum: 6 juni 1986. Bintje laten april: 30.10; november: 25.00; bieden april: 29.90; no vember: 23.60; 50 mm opw. slot arpril: 30.00: november: 24.00; stemming april: kalm; november- kalm; openstaande posities april: 24 wordt 2104; november: 102; omzet april: 17x30.20; 29x30.30; 5x30.00; dag april: 51; november: -. AARDAPP. ROTTERDAM. Datum: 6 juni 1986. Bintje laten april: 18.20; bieden 18.00: 35-50 mm opw. slot april: 18.00; stemming april: kalm, openstaande posities april: 5 wordt 152; omzet april: 15x18.00; dag april: 15. Volgens het pro- duktschap voor aardappelen was de export in de week van 26 Vm 31 mei: 20.500 ton. TERNEUZEN - Karei van Goe them gaat nog steeds aan de leiding in het klassement, dat tijdens verschillende Zeeuws- Vlaamse amateur-wielerwed strijden wordt verreden. Dit klassement is opgezet om meer deelname te krijgen aan de verschillende criteria in Zeeuwsch-Vlaanderen. Maar, met nog vier wedstrijden in het voorj aars-klassement voor de boeg is de voorsprong van de renner uit Kloosterzande be hoorlijk aan het slinken. Van Goethem telt nog slechts acht punten voorsprong op clubge noot Ab Verplanke. De komende wedstrijden in Lamswaarde (7 juni), Zuiddorpe (16 juni) en Vogelwaarde (21 juni) zijn zogenaamde 10 punten-wed- strijden. De renners, die in deze wedstrijden aan het vertrek ko men. krijgen daarvoor tien extra punten toegekend. De finale wedstrijd, in Sint Jansteen op 1 juli, levert vijf extra 'start'-pun- ten op. Het klassement na de wedstrijd in Sluis ziet er als volgt uit. 1 Karei van Goethem 121 punten; 2 Ab Verplanke 113; 3 Danny Lippens en Patrick van Passel 84; 5 Toon van der Steen 82; 6 Werner Wieme 80; 7 Niek de Taeije 78; 8 Cees Vleugel 76; 9 Antoine Goense 75; 10 Eric Vereec- ken 73.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 53