Gaddafi: oorlog als Israël wraak neemt Boskalis mag obligaties inwisselen Onbekenden schieten op VAR A-gebouw Ontsnapping 14 gevangenen in België t Plaats uw familieberichten in de PZC S. M. OVERTOOM Winnie Mandela op borgtocht vrijgelaten GROTE VAART KLEINE VAART VS optimistisch over economie 4 FAMILIE BERICHTEN Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772 Familieberichten Reagan en Gorbatsjov gelijktijdig op de tv Uitstel top PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 2 JANUARI 1986 Geboren onze zoon SEB 30 december 1985 Angela Kuys Jaap Castelein Albardastraat 48, 4463 VZ Goes. Na een langdurige ziekte is heden toch nog onverwacht van mij heengegaan mijn innig geliefde man GERRIT JOHAN EILANDER Hij mocht maar 34 jaar oud worden. Annemieke Eilander-van Mastrigt 31 december 1985 Oostkruisstraat 13, 4494 NM Geersdijk. Gerrit is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar donder dag 2 januari van 18.30-19.30 uur en vrijdag 3 januari van 11.00-13.00 uur. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 3 januari om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Wissenkerke. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in 'Het Drenthehuis' te Geersdijk gelegenheid tot condoleren. „Gelijk het gras is ons kortstondig leven". Psalm 103 8 Erg verdrietig geven wij kennis van het overlij den van onze lieve zoon, schoonzoon, broer, zwager en oom GERRIT JOHAN EILANDER echtgenoot van Annemieke van Mastrigt op de leeftijd van 34 jaar. Wij zijn dankbaar dat verder lijden hem be spaard is gebleven en denken aan de fijne momenten die we nog met hem mochten bele ven. Wij hopen dat Annemiek sterkte vindt dit grote verlies te dragen. Rijswijk: G. J. Eilander K. S. Eilander-Lammering Rijswijk: A. van Mastrigt M. van Mastrigt-Coehorst Oudewater: Ineke Spek-Eilander Jan Spek Ronald, Esther Geersdijk: Henny van Mastrigt Susan van Mastrigt-van Bommel Patrick De Lier: Ab Eilander Ria Eilander-Los Justin, Walter, Annerie Rijswijk: Piet Eilander Weesp: Hetty Heideman-Eilander Rob Heideman Rik-Wieke Den Haag: Klazien Eilander Geersdijk, 31 december 1985 Corr.adres: Oostweg 4a, 4494 NN Geersdijk. Onze vriend, Wel uit het oog niet uit ons hart GERRIT Ariekees Jannie Arnold Geersdijk, 31 december 1985 Na een leven van dienstbaarheid, levensblijheid en lichamelijk lijden is van ons heengegaan onze lieve zuster, schoonzuster en tante CATHARINA DRIJDIJK op de leeftijd van 49 jaar. Overslag: C. Drijdijk J. Drijdijk-Vermue Nederweert: H. Hoeben-Drijdijk Walsoorden: J. de Smit-Drijdijk J. de Smit Hoedekenskerke: A. Drijdijk Ph. Drijdijk-Pharazijn Canada (BC): J. Drijdijk H. Drijdijk-van Schagen Ovezande: J. Drijdijk C. M. Drijdijk-Hoondert Canada (Alta): M. Drijdijk America (L.l: A. van de Wetering-Drijdijk P. van de Wetering Grijpskerke: Cl. Vermue-Drijdijk N. Vermue Canada (Alta): P. Drijdijk M. Drijdijk-Pharazijn Clinge: M. Mariman-Drijdijk H. Mariman Wouw: M. van de Zande-Drijdijk H. van de Zande neven en nichten Ovezande, 1 januari 1986, Vrouwepolderseweg 5a. Correspondentieadres: J. Drijdijk, Vrouwepolderseweg 5, 4441 SJ Ovezande. De plechtige uitvaart waarbij u wordt uitgeno digd zal plaatshebben zaterdag 4 januari om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw Hemelvaart te Ovezande, waarna de begrafenis op het R.K. kerkhof aldaar. Op vrijdagavond om 19.00 uur zal voor haar zielerust een eucharistieviering in voornoemde kerk worden gehouden. De overledene is opge baard in het mortuarium van 'Stengehof. Gelegenheid om afscheid te nemen vrijdag na de avondmis. Een ieder die geen rouwbrief mocht ontvangen gelieve deze advertentie als zodanig te beschou wen. Diepbedroefd maar dankbaar voor alle liefde en zorg die zij in haar leven aan ons heeft gegeven, delen wij u mede dat na een geduldig gedragen lijden van ons is weggenomen mijn innig geliefde vrouw en onze lieve zorgzame moeder en oma PIETERNELLA HUIBREGTSE echtgenote van Macliiel Hengst op de leeftijd van 69 jaar Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven": Mattheus 5:5. Westkapelle: M. Hengst Vlissingen: N. Hengst C. Hengst-Francke Westkapelle: D. de Kam-Hengst W. K. de Kam Erwin en Mirella 4361 AX Westkapelle, 31 december 1985. d'Arke 16. Onze vrouw en moeder is opgebaard in het rouwcentrum 'de Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheidnemen vrij dag 3 januari 1986 van 19.00-19.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden zaterdag 4 janua ri 1986 op de begraafplaats te Westkapelle. Vertrek vanaf het Hervormd Jeugdgebouw om 12.00 uur. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, zacht en kalm, onze lieve zuster en tante PIETERNELLA HENGST-HUIBREGTSE op de leeftijd van 69 jaar „Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven". Mattheus 11:28 A. Roelse-Huibregtse L. K. Roelse Adri en Rina Kleinepier Arma, Loura Christa en Marit Wim en Cora Roelse Luuk Kees RoelSe Westkapelle, 31 december 1985. Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van onze geliefde schoonzuster en tante PIETERNELLA HENGST-HUIBREGTSE op de leeftijd van 69 jaar. Wij zullen haar vriendschap nooit vergeten. Moge de Heere haar man en kinderen de kracht geven om dit zware verlies te dragen. Westkapelle: J. Lievense-Hengst A. Louwerse Ritthem: N. van Belzen-Lievense J. van Belzen neven en nichten Westkapelle, 31 december 1985. "De Heer is mijn herder" IPs. 23) Dankbaar voor wat zij voor ons betekend heeft werd geheel onverwachts uit ons midden wegge nomen onze lieve moeder en oma MARTINA MAATJE VAN DE PAREL-DE KOK weduwe van Jan Pieter van de Parel op de leeftijd van bijna 70 jaar. Krabbendijke: Ko en Addie Heinkenszand: Adrie en Karin Jeroen 1 januari 1986, Wilhelminastraat 88, 4413 BB Krabbendijke De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 3 januari a.s. om 10.30 uur vanuit 'de Rancke', waar de rouwdienst wordt gehouden om 9.45 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Heden overleed onze geliefde schoonzuster en tante MARTJE DE KOK weduwe van J. P. van de Parel op de leeftijd van bijna 70 jaar. Uit aller naam: Familie van de Parel Krabbendijke, 1 januari 1986 Met droefheid geven wij u kennis'dat heden, zacht en kalm, van ons is weggenomen onze geliefde zuster, behuwdzuster en tante CATHALINA HEYBOER in de ouderdom van 73 jaar. Amsterdam: A. F. Heyboer A. Heyboer-Klok Kortgene: A. de Looff-Heyboer Colijnsplaat: L. Snoep-Heyboer Kortgene: M. Heyboer L. M. Heyboer-Straaijer Canada: P. C. Heyboer P. Heyboer-Karelse 4484 CS Kortgene, 31 december 1985. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag 3 januari 1986 om 14.00 uur te Kortgene. Vertrek vanuit de 'Oude Kosterij'. Wanneer u de begrafenis wilt bijwonen wordt u verzocht om 13.30 uur aldaar aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de 'Oude Kosterij'. Bedroefd doch dankbaar dat verder lijden hem bespaard is gebleven delen wij u mede dat nog geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn innig geliefde man. onze lieve vader en opa JOHANNES JAN WESTSTRATE echtgenoot van Maria Kaaisteker op de leeftijd van 74 jaar. 's-Heer Hendriks kinderen: M. Weststrate-Kaaisteker 's-Heer Hendriks kinderen: J. C. Pieterse-Weststrate E. L. Pieterse Marjon 1 januari 1986, 4472 AK 's-H.-Hendrikskinderen. Velluweweg 8 Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen aldaar vrijdag 3 januari van 18.30-19.30 uur. De uitvaartplechtig heid voorafgaande aan de crematie zal plaats hebben zaterdag 4 januari om 10.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Vertrek vanaf Velluweweg 8 om 9.25 uur. Na afloop van de uitvaartplechtigheid is in de condoléanceruimte aldaar gelegenheid tot con doleren. Nog geheel onverwacht is heden uit onze familie kring weggenomen onze lieve broer, zwager en oom JOHANNES JAN WESTSTRATE op de leeftijd van 74 jaar. 's-Heer Arendskerke: B. C. Weststrate-Faasse Goes: A. Koster-Weststrate D. Koster Goes: J. Weststrate C. Weststrate-Slabbekoorn Goes: P. P. van Zweeden-Weststrate 's-Heer Hendriks kinderen: J. Kaaisteker J. C. Kaaisteker-Zweedijk Neven en nichten 's-Heer Hendrikskinderen, 1 januari 1986. Herplaatsing wegens misstelling Och. die vertrouwde, kleine dingen die je Zo onopvallend deed, die zal ik missen, tot dit leed verstild is tot herinneringen (Nel Benschop) Tot mijn diepe droefheid overleed mijn lieve vriendin MARGARETHA OVERBEEKE Zij mocht 79 jaar worden. Zij was een zuster voor mij en laat een grote leegte bij mij achter. Christina M. Sonke Krabbendijke, 30 december 1985. Psalm 84 1 berijmd. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer Heb huis waar Gij Uw naam en eer Hebt laten wonen bij de mensen Bedroefd om haar heengaan maar dankbaar dat zij zolang in ons midden heeft mogen zijn, geven wij u kennis van het onverwacht heengaan van onze lieve vrouw, moeder en oma MARIA ADRIANA VAN DE KREEKE-GEELHOED echtgenote van H. J. van de Kreeke in de ouderdom van 84 jaar. Kamperland: H. J. van de Kreeke Goes: A. P. Buyze-van de Kreeke Jac. Buy ze Albert Marian en Kees Erna en Piet Kamperland: P. A. Noordhoek-van de Kreeke W. J. Noordhoek Kees en Maaike Bert en Elly Ko-Wim Rien Kamperland: A. A. van de Kreeke 4493 AD Kamperland, 31 december 1985 Nieuwe Achterweg 17. De rouwdienst zal plaatsvinden D.V. op zaterdag 4 januari 1986 om 13.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Veerweg 100 te Kamperland, waarna aansluitend om 14.00 uur de teraardebestelling zal plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Kamperland. Zij die de rouwdienst wensen bij te wonen worden verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn in de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in het bijgebouw van de Gereformeerde Kerk. Psalm 65 2 ber. Datheen Met diepe droefheid geven wij u kennis dat de Heere plotseling uit ons midden heeft weggeno men mijn lieve man, onze zorgzame vader, behuwdvader, groot- en overgrootvader PIETER WILLEM VAN DE WEGE echtgenote van Elisabeth Christina Stouthamer op de leeftijd van 81 jaar. Temeuzen: E. C. van de Wege-Stouthamer Terneuzen: J. van de Wege E. M. van de Wege-Stolk Terneuzen: A. E. Pladdet-van de Wege Terneuzen: J. van de Wege C. A. van de Wege-Klaassen Terneuzen: C. A. van der Werf-van de Wege J. van der Werf Klein- en achterkleinkinderen 31 december 1985 Zuidlandstraat 15, 4532 CE Terneuzen. De begrafenis zal plaatshebben op zaterdag 4 januari a.s. om 13.45 uur op de Zuiderbegraaf plaats te Terneuzen na voorafgaande rouw dienst in de Opstandingskerk, Bellamystraat, aanvangende om 13.15 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in bovengenoemde kerk. Geen bloemen Diepbedroefd zijn wij door het plotseling overlij den van onze lieve opa P. W. VAN DE WEGE Met dankbaarheid gedenken wij dat opa altijd voor ons heeft klaargestaan. Els en Peter - Jonathan Piet Ad en Ineke Nel Nel en Jan - Elise, Reinier Kees en Ria Corrie Bep Wim Gert Christiaan Rinus Jan Peter Els Hans Elbert Terneuzen, 31 december 1985. Na een werkzaam en zorgzaam leven is van ons heengegaan onze lieve vader en grootvader Dr. JOHANNES VAN HAM weduwnaar van E. E. Beumer oud-leraar Rijks Kweekschool Middelburg in de gezegende ouderdom van 93 jaar. Leiden: J. P. van Ham E. van Ham-van Nimwegen Alphen a/d Rijn: F. H. M. Laros-van Ham H. Laros Henk Laros Aartje Laros en Martin Thiele Delfgauw: J. van Ham C. J. van Ham-de Vries Alphen a/d Rijn: Engelien van den Nieuwenhuijzen-Laros Harrie van den Nieuwenhuijzen Utrecht: Hans van Ham Wageningen: Hubert van Ham Middelburg, 30 december 1985 Correspondentieadres: Oude Singel 84, 2312 RD Leiden De rouwdienst, welke geleid wordt door ds. J. E. L. Brummelkamp, zal gehouden worden op zaterdag 4 januari 1986 om 12.00 uur in de aula van de Algemene Begraafplaats te Middelburg, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin den. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van de begraaf plaats. Geen bezoek aan huis. Algemene kennisgeving Heden is rustig ingeslapen onze lieve moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder WILHEMINA BOSCH-POPPE op de leeftijd van bijna 99 jaar. Uit aller naam: L. de Kam L. de Kam-Wouters Koudekerke, 31 december 1985. 'Der Boede'. Correspondentieadres: Gouwestraat 3, 4388 RA Oost-Souburg. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum 'De Voorzorg', Industrieweg 20 te Vlissingen. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag 3 januari om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. Na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'Ter Schorre' werd van onze zijde weggenomen mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder, behuwdmoeder en lieve groot- en overgrootmoe der JANNEKE MAAS echtgenote van Jacob Jansen in de ouderdom van bijna 84 jaar. Hoek: J. Jansen Temeuzen: J. Klaassen-Jansen J. Klaassen Hoek: C. de Putter-Jansen P. de Putter Melbourne (Canada): E. van Hoeve-Jansen K. van Hoeve Axel: A. de Feijter-Jansen J. de Feijter Terneuzen: J. de Bruijne-Jansen A. de Bruijne Klein- en achterkleinkinderen 1 januari 1986. Bejaardenhuis Vremdieke Irisstraat 30, 4542 EE Hoek. De begrafenis zal plaatshebben op maandag 6 januari a.s. om 13.30 uur op de Algemene begraafplaats te Hoek na voorafgaande rouw dienst vanuit de Conversatiezaal van Vremdieke aanvangende om 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Liever geen bezoek aan huis. De overledene ligt opgebaard in het mortuarium van Ter Schorre, bezoek vrijdagavond van 19.30 uur tot 20.00 uur. Geen bloemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heden is mstig ingeslapen, op de leeftijd van 88 jaar, onze lieve, zorgzame vrouw, moeder en oma MARGARETHA MARIA VAN DER SCHRAAF-SIEREVELD Vlissingen: J. van der Schraaf Puttershoek: J. C. de Leeuwen-van der Schraaf Rotterdam: L. de Leeuwen P. J. de Leeuwen Vlissingen: M. de Jonge-van der Schraaf J. de Jonge J. de Jonge S. de Jonge-Kornelis Matty, Jolanda Ineke de Jonge Arnhem: P. C. van der Schraaf M. van der Schraaf-van Zweeden M. Egberts-van der Schraaf M. Egberts Sandra, Saskia G. M. Ónstenk-van der Schraaf A. Onstenk Jeroen, Suzan 4382 EJ Vlissingen, 1 januari 1986 Bejaardencentrum 'Ter Reede', k. 215, Koudekerkseweg 81. De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 4 januari 1986 om 10.15 uur in 'Ter Reede', waarna de begrafenis zal plaatshebben om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Gelegenheid de familie te condoleren na de begrafenis in de aula op de begraafplaats. (Slot van pagina 1) mate van activiteit van de groep rond Abu Nidal' mogelijk is door de logis tieke en financiële steun van Libië. Israël heeft inmiddels een verklaring van het Witte Huis verwelkomd waarin wordt gesteld dat tereur „niet onbeantwoord" mag blijven. (Slot van pagina 1) zal het niet gemakkelijk zijn die te dichten. „Maar in Geneève hebben we gezien dat het kan". De tweede topconferentie tussen pre sident Reagan en partijleider Gor batsjov wordt waarschijnlijk in het najaar gehouden en niet in de zomer, zoals eerst de bedoeling leek te zijn. Dit heeft een hoge Amerikaanse func tionaris woensdag gezegd. Hij wilde geen commentaar geven op een be richt in de Washington Post, dat de Sowjet-Unie gevraagd heeft om uit stel tot begin september. Officieel is nooit een datum genoemd voor de top in de Verenigde Staten, maar in verslagen over de eerste top was de maand juni genoemd. „Dat was een mogelijkheid, maar na der overleg heeft tot de conclusie geleid dat een kleine verschuiving tijd laat voor grotere vooruitgang", aldus de zegsman die met de president aan de westkust van de Verenigde Staten verblijft. De Washington Post had gemeld dat ambassadeur Dobrynin de regering- Reagan op de hoogte had gesteld van de bezwaren van Moskou tegen de top in juni en dat hij september als alternatief had genoemd. IVan onze correspondent) JOHANNESBURG - Winnie Mande- la, de vrouw van de tot levenslang veroordeelde ANC-leider Nelson Mandela, is oudejaarsdag op borg tocht van ongeveer 600 gulden vrijge laten. Deze uitspraak van de politie rechter van Krugersdorp kwam na haar arrestatie de dag ervoor door de Zuidafrikaanse veiligheidspolitie. Direct na de uitspraak van de politie rechter vertrok Winnie Mandela met haar advocaten naar de zwarte woon wijk Kagiso bij Krugersdorp, waar haar banningsorder niet van kracht is. Verder was het in Zuid-Afrika relatief rustig gedurende de afgelopen dagen. Er werden tien verschillende incidenten van politieke onlusten ge meld, waarbij in totaal vier mensen om het leven kwamen. De Zuidafri kaanse minister van wet en orde, Louis le Grange, heeft wel in een groot aantal juridische districten voor zes maanden lang alle bijeenkomsten van politieke groeperingen verboden, waaronder het UDF, de AZAPO en het Free Nelson Mandela Committee. Washington heeft in feite het groene licht gegeven voor een militaire ver geldingsactie van de jongste aansla gen „mits die zorgvuldig en welover wogen wordt uigevoerd." De dinsdag uitgegeven Amerikaanse verklaring is een „vertaling van de krachtige houding van de Verenigde Staten ten opzichte van het vraag stuk van het terrorisme", aldus de woordvoerder. Israël zal 'het juiste moment en doel kiezen in zijn voort durende strijd tegen de misdaden van de terroristen', aldus de verklaring. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft opgeroepen tot berech ting van de verantwoordelijken voor de jongste Palestijnse aanslagen, maar wees vergeldingsacties af. Zowel in Athene als Parijs is melding gemaakt van de arrestatie van in totaal tien mannen die aanslagen zouden willen plegen. Acht van hen zijn Palestijnen. AMSTERDAM (ANP) - De Amster damse rechtbank heeft dinsdag de eis van een obligatiehouder van Boska lis, dat een besluit van een eerder deze maand gehouden vergadering van obligatiehouders ongeldig zou worden verklaard, afgewezen. Het besluit hield in, dat de achterge stelde, 8,5 procent achtergestelde con verteerbare obligaties van het in zwa re moeilijkheden geraakte baggercon- cern zullen worden omgewisseld in cumulatief preferente aandelen. Deze actie is een onderdeel van een her structureringsplan bij Boskalis. Het kort geding was de laatste stro halm voor de meest kleine obligatie houders, die zich tijdens een door de trustmaatschappij bijeengeroepen vergadering al heftig hadden verzet tegen omwisseling van hun stukken. HILVERSUM (GPD) - Onbekenden hebben op oudejaarsavond rond acht uur vier kogels afgevuurd op de glazen voorpui van het VARA-ge- bouw in Hilversum. De kogels, die vermoedelijk werden afgeschoten vanuit een rijdende auto, drongen door het glas heen. Een van de kogels kwam vlak bij de portierslo ge terecht, maar de portier werd niet geraakt. De aanslag was gisteren nog door niemand opgeeist. De VARA ver moedt dat de aanslag te maken heeft met een radio-uitzending ten bate van de Zuidafrikaanse anti-apartheids- zender Radio Freedom. Dat program ma dat de gehele oudejaarsdag werd uitgezonden heeft volgens een woord voerster van de VARA een aantal dreigtelefoontjes opgeleverd. ACMAEA 31 te Bahrain; ALNATI 31 te Santos; AMSTELVLIET 30 250 zw Karachi nr Goa; BARKEN verw 21 te Husum; BILDERDIJK 309 660 n Puerto Rico nr New Orleans; BRAGE PACIFIC 30 vn Norrkoeping nr Brofjorden; BREDA 31 rede Puerto Quetzal; BROERE AQUAMA RINE pass 30 Gibraltar nr Tarragona; BULK-H 30 540 zzw Azoren nr Davant; BULK-I 30 250 no Recife nr Batumi; CINU- LIA 30 te Mersey; CONTINENTAL RE LIANCE 30 240 nw Madeira nr Novorossisk; CONTINENTAL SPIRIT 30 600 w Lissabon nr Hamburg; CORAL ISIS 30 10 n Masirah nr Hodeidah; DOCKEXPRESS-10 30 80 zw Kreta nr Verdal; DOCKEXPRESS-11 30 185 wzw Kp Sao Vicente nr Suez; DOC- KEXPRESS-12 30 190 zzo Hong Kong nr Singapore; EOS verw 3 te Stettin; FELA- NIA 31 te Rotterdam; FELIPES verw 1 te Singapore; FICUS 30 560 w Cochin nr Singapore; FLAMMULINA 30 vn Bayonne nr Aruba; FOSSARINA verw 3 te Aruba; FOSSARUS 30 2450 nw Manila nr Singapo re; FREEZER LEOPARD 30 940 zo Santos nr Mar del Plata; HAPAGLLOYD BRASIL 30 te Le Havre; HONOLULU 30 310 nno Cristobal nr Cristobal; INCOTRANS SPEED 30 220 nw Finisterre nr Savannah; JO CLIPPER 30 2200 nw Valparaiso nr Panama; JO CYPRESS 30 85 n Coruna nr Luanda; JO OAK 30 700 w Hawai nr Yokohama; MAASSLUIS 30 45 o Mindanao nr Shimotsu; MOORDRECHT 30 130 nw Agadir nr Vitoria; MIJDRECHT 30 250 zw Bermuda nr Sao Luiz; NEDLLOYD ALK MAAR 29 vn San Lorenzo nr Puerto Calde- ra; NEDLLOYD BALTIMORE 30 190 nno Darwin nr Auckland; NEDLLOYD BANG KOK 30 180 zw Merauke nr Surabaja; NEDLLOYD CLEMENT 30 280 w Pulau nr Keelung; NEDLLOYD COLOMBO 30 560 zp Colombo nr Durban; NEDLLOYD DEJI- MA 31 te Hong Kong; NEDLLOYD KEM- BLA 30 50 no Sorong nr Darwin; NEDL LOYD KIMBERLEY 30 450 ono St Paulusl. nr Durban; NEDLLOYD LOIRE 30 270 ono Saigon nr Singapore; NEDLLOYD MANI LA 30 vn Coquimbo nr Surabaja; NEDL- LOYD MARSEILLE 30 480 zzo Guam nr Fiji; NEDLLOYD NAGASAKI 30 te Lome; NEDLLOYD NAPIER 30 70 zw Cochin nr Colombo; NEDLLOYD VAN NECK 30 vn Jeddah nr Singapore; NEDLLOYD VAN NOORT 30 vn Lattakia nr Limasol; NEDL LOYD ORANJESTAD 30 370 nw Dakar nr Antwerpen; NEDLLOYD ROSARIO 30 vn Salalah nr Jebel Ali; NEDLLOYD SAN JUAN 30 vn Nagoya nr Yokohama; NEDL LOYD SANTOS 30 180 z Corfu nr Suez Kan.; NEDLLOYD SINGAPORE 29 1350 no Christmas Eil. nr Hong Kong; NISO 30 vn Gulfhaven nr Sullomvoe; PRINS FRE- DERIK HENDRIK 30 te Rotterdam; PRINS MAURITS 30 650 nw Finisterre nr Vlissingen; SAFOCEAN MILDURA 30 te Adelaide; SEAS BRASIL 31 vn Belem nr Itaqui; SOLARIS 30 120 w Penang nr Chiba; STENTOR 30 dw Quessant nr St.Maarten; TAGELUS 30 340 wzw Walvis baai nr Richardsbay; AVISTEN verw 2 te Inverness; WATERGEUS 20 vn Bombay nr Colombo; WOENSDRECHT 31 vn Antwer pen nr Bridgeport. ALSYTA SMITS 31 te Rotterdam; AMAN DA SMITS 30 te Mgjuro; ANNA DRENT 30 nabij Messina nr Pasajes; ATLANTIC HO RIZON 30 40 w Shetlands nr Settin; VANA- TI 30 1050 z Abidjan nr Las Palmas: BARENTZGRACHT 30 220 z Abidjan nr Rio de Janeiro; BASTIAAN BROERE pass 30 Kp Griz Nez nr Termeuzen; BLACK SEA verw 2 te Brakestad; BONTEGRACHT 30 te Davao; CARINA SMITS 30 895 zo Visha- kapatnma nr Tweapse; CHRISTINA SMITS 30 50 zzw Azoren nr Corinto; COM BI SPIRIT 30 200 no Brunswick nr Bruns wick; DANIEL 30 80 w Sardinië nr Salerno; DUTCH GLORY 30 te Rotterdam; ELISE verw 31 te leer; ELSBORG verw 31 te Ghazouet; FAIRLIFT 30 400 zo Miami nr Baltimore; FRISIAN BAY 30 200 n Hodei dah nr Hodeidah; FRISIAN LINER pass 30 Beachyhead nr Mersin; GEERT DANIEL- SEN 30 rede Alexandrie; GERDA HOL- WERDA 31 50 n Brest nr Algeciras; HAPPY MAMMOTH 30 300 zo Trincomalee nr Suez HAPPY RIDER 30 270 z Recife; HOUT MANGRACHT 30 500 zw Dakar nr Agadir ICE CRYSTAL verw 2 te Helsinki; KAAP GRACHT 30 640 zzo Esperance nr Geelong: KONGSTRAUM 30 vn Tonsberg nr Ste- nungsund, KONINGSGRACHT 30 360 no Dar es Salaam nr Dar es Salaam; LEE FRENCES 30 30 zo Hull nr Rotterdam. LIGATO 31 vn Rotterdam nr St Malo; LOOIERSGRACHT 30 25 n Bornholm nr Karlshamn; LIJNBAANSGRACHT 30 20 'o Tenerife nr Lobito; MARE ALTUM 30 vn Rotterdam nr Hamburg; PAICFIC DU CHESS 31 75 z Tenerife nr Lagos; PACIFIC TULIP 30 120 wnw Madeira nr Cuba PRINSENGRACHT 30 vn Brisbane nr Sin gapore; RAAMGRACHT 30 te Mostaga- nem; REALENGRACHT 30 60 w Gibraltar nr New York Stad; REESTLAND verw 2 fe Gdansk; REGGELAND verw 2 te Vent- spils; REGULIERSGRACHT 30 50 w Kp Finisterre nr Vivero; RINGGRACHT 30 vr: Stettin nr Kotka; ROZENGRACHT 30 vn Antwerpen nr Delfzijl; SERTAN 30 20 z Finisterre nr Lissabon; SILKE verw 2 te Runcorn; STADIONGRACHT 30 50 w Ke- nitra nr Lagos; STELLA POLLUX 30 vr. Rotterdam nr Brunsbuttel; TJONGER WAL 30 75 o Kp Bon nr Antwerpen VICTORY 30 70 o Spurn nr Grimsby. VISCOUNT 31 te Rotterdam; VROUWE ALIDA 30 80 wnw Grand Vayman Eil. m Galveston; YOLANDA 30 vn Rotterdam nr Tilbury. WASHINGTON (RTR/UPI/DPA) - De Amerikaanse regering gaat ervan uil dat de economische groei in de Ver enigde Staten in 1986 vier procent zal bedragen tegen 2,8 procent dit jaar. De prijzen zullen een geringe stijging vertonen en de werkloosheid zal iets verminderen. Ook in 1987 zal de Ame rikaanse economie gevrijwaard blij ven van een economische recessie. Deze gematigd optimistische voor spellingen zijn afkomstig van de eco nomische adviesraad van de Ameri kaanse regering. De voorspellingen van de adviesraad zullen gebruikt worden bij de voorbereiding van de begroting voor 1987, die begin februa ri 1986 af moet zijn. Het optimisme van de regering wordt niet gedeeld door particuliere onder zoeksbureau's, deskundigen in het be drijfsleven en de banken. ARLON (DPA/Reuter) - Veertien ge detineerden, hoofdzakelijk Noord afrikanen, zijn op oudejaarsavond uitgebroken uit een gevangenis in de Belgische stad Arlon na hun bewa kers onder bedreiging met messen te hebben gegijzeld. Een woordvoerder van de gevangenis zei dat zich onder de ontsnapten bevinden die als zeer gevaarlijk wor den beschouwd. De politie heeft controleposten op de uitvalswegen geplaatst, maar tot dus ver ontbreekt elk spoor. In de gevangenis zaten 120 gestraften, maar het merendeel wenste kennelijk geen gebruik van de hun geboden ontsnappingskans te maken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1986 | | pagina 4