Verschijnt elke vrijdag HOE KRIJGT DE IMPORTEUR MEER DEALER IN DE KRANT MET MINDER MOEITE? nn HET ZEEUWS ORKEST 070-858 303 Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen EXCLUSIEVE PEUGEOT505 SX grote rommel markt WATJE OP JE HARTHEBT MOETJE OP PAPIER ZETTEN MTV '69 enthousiaste leidster zmm Opwekkingssamenkomst OPEN DAG in verpleeghui! de Blaauwe Hoeve. zaterdag 22 juni a.s. Veere zaterdag. 22 juni een kerkorganist UITNODIGING Opleidingscentrum motorvoertuigen OPEN DAGEN: DEMOCRATEN D66 heeft reden van bestaan. Maar kan niet bestaan zonder uw steun." KINDERKAMP HUMANITAS AVO DOET PENNINGMEESTER Iets aan de hand? Zet 't in de minikranl Licht-klassiek mid-zomerconcert Spreker br. Adr. Stringer. Doe mee - word lid. Bel deze week tussen 9.00 en 21.00 uur: 1975 1985 Kleine Belt 10 jaar Grote Biljartvereniging BZN LEDEN STCUH OHSWeRK wat écht nodig is PEUGEOT TALBOT: ^ifMGSluAkcll OfL Ufjecj, 1 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 21 JUNI is MINI KRANT Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 12.00 uur in ons bezit te zijn. dirigent: Hein Jordans solisten: Hans Boom en Jan van den Eynden, hoorn Jan-Paul Tavenier, viool Ouv. Die Entführung aus dem Serail Mozart Concert voor 2 hoorns en orkest Hay dn Balletmuziek uit de opera Faust* Gounod Introduction et Rondo Capriccioso Saint Saëns 6 delen uit de Carmen-suites Bizet Grote Kerk, 20 uur. Toegangsprijs 12,50; tot 18 jaar 7,50. Dagelijks a/d kerk en in Middelburg bij muziekhandel Van Damme verkrijgbaar. De Herv. Gemeente van Sint-Laurens zoekt Taak: de muzikale begeleiding van de zang van de gemeente en de kanto- rij,h8l8 Dienst: zondagsmorgens, éénmaal per 14 dagen. Inlichtingen en sollicitaties: Het college van kerkvoogden p/a Burg. Baaslaan 34, 4333 LK St.-Laurens. Tel. 01180-12784. Zendingsconferentie op 22-23 juni, Baptistenkapel, Bree 8, Middelburg. Aanvang 22 juni 15.30 uur en 19.30 uur 23 juni 10.00 uur. Toegang vrij. Arnesteinweg 20 - Middelburg Tel. (01180) 16837 Vrijdag 21 juni van 14.30-21.00 uur Zaterdag 22 juni van 09.30-15.00 uur In dit centrum worden de praktijklessen gegeven van de KMBO- opleiding motorvoertuigen. Daarnaast vinden er de gezamenlijke opleidingsactiviteiten (g.o.a.) plaats voor de in deeltijd werkzame leerlingen in het leerlingwezen (primaire beroepsopleidingen mon teur motorvoertuigen of monteur bedrijfswagens). Er is tevens gelegenheid voor een gesprek met de leerkrachten van de Streekschool 'Zeeland' en de consulent van de Stichting Beroepsopleiding V.A.M. 99 Voor inlichtingen vrijdag 21-6 tussen 19.00 en 22.00 uur: 01180-14980 01180-27239 01102- 2128 01150-94597 Woord en daad zending houdt zaterdag van 09.00-16.00 uur, Noordweg Oostkapelle. 10.00 uur: verkoping bij opbod!! Feestprogramma: Zaterdag 22 juni: Ro m mei markt/Fa ncy fair. Donderdag 27, Vrijdag 28 juni: Schoolfeest. Vrijdag 27 juni: Grote feestavond, aanvang 21.00 uur. Oud-leerlingen Oud-leerkrach ten Oud-studenten Ouders Van harte welkom in en/of bij de school aan het Koop mansvoetpad in Oost-Sou burg. Informatie en aan melden op school: 01184- 62226. Er kunnen nog een paar kinderen mee met het van JE Dit kamp is voor kinderen uit één-oudergezinnen of kinderen die door ziekte van ouders niet op vakantie kunnen. Het kamp wordt gehouden van 13 t/m 19 juli a.s. We nemen dit jaar kinderen mee in de leeftijd van 7 t/m 14 jaar. Per deelnemer vragen wij een bijdrage tussen 75,- en 125,-. Wilt uw kind mee met dit kamp, kom dan zaterdag 22 juni a.s., samen met uw kind naar onze kennisma kingsochtend: Van 10.30 uur tot 12.00 uur in het gebouw 'De Olyphant', Kinderdijk 86 in Middelburg. Kunt u deze ochtend niet, bel dan zo snel mogelijk naar: Karin en Bram Nonnekes: 01198-1655. Vlissingen Clubhoudend te Biggekerke in café Juliana vraagt Aanmeldingen of inlichtingen tel. 01184-60335. M.i.v. het nieuwe seizoen zoekt de jazz- afdeling van MTV '69 een voor een damesrecreatiegroep op maan dagavond van 20.30-21.30 uur. Voor informatie: Marja Kooman, 01180-33969. [rCM,'|i]!V1 Jl j.'l „paao informatie Antwoordnr. 201, 3800 VB Amersfoort. Tel. 033-63 5214. Zondagmorgen 23 juni om 10.00 uur wordt in de Vrije Evangelische Gemeente te We meldinge een kerkdienst gehouden met een evangeliserend karakter. Het grootste gedeelte van de dienst zal verzorgd worden door de zangeres Truus Simons met zang en getuigenis. De meditatie wordt uitgesproken doordi heer A. de Leeuwerk. U bent hartelijk uitgenodigd. De besturen van de Stichting Onderdak en de Stiel ting Zelfstandig Wonen Zeeland, beiden gevestigd ij Middelburg, roepen kandidaten lm/v) op voor funkties van De Stichting Onderdak stelt zich ten doei jongere van ca. 14 tot 20 jaar op te vangen en onderdak j verschaffen in crisissituaties. De stichting exploiteert daartoe een opvanghuis te Middelburg. De Stichting Zelfstandig Wonen Zeeland stelt ziel ten doel jongeren van 16 jaar en ouder de mogelijkheii te bieden met behulp van begeleiding en onderste» ning te komen tot het geheel zelfstandig kunnen wonen. De stichting exploiteert daartoe twee woonhui zen te Middelburg en Terneuzen. Tevens wordt vanuit deze stichting een groep vrijwil gers begeleid, die zich bezighoudt met kamerbemidds ling voor jongeren. Nadere informatie betreffende de beide funkties kunti inwinnen bij dhr. Van Ierland, voorzitter van dl Stichting Onderdak. Tijdens kantooruren bereikbaai onder tel.nr. 01180-28555. Schriftelijke reakties gaarne aan het bestuur, pi Postbus 62, 4330 AB Middelburg. EISENDE SAAAAK ÓÓK 'S EEN MEEVALLER HEBBEN? Van ons mag dat best. Kijk. Elke Peugeot 505 heeft karakter. Maar de 505 SX Is Business Class plus. Plus een imposante rij extra's, die van deze gerieflijke 505 GL (benzine, 100 DINpk, 5-bak) een volstrekt exclusieve propositie maakt Voor een prijs waarin een drukfout lijkt te zijn geslopen. DitisonsSX-pakket: Vernis metaallak. In representatief donker blauw, donkergrijs, rood of beige. De 2-kleurige striping van de 505 Turbo Injection. De snelle wielplaten van de 505 GTI. Sierbeschermstrips opzij. Diepzwarte portierraamomlijsting. De verlaagde wielophanging van de 505 GTI Extra brede banden. Radio-inbouwvoorzieningen. Prijzen zijn inclusief BTW. Afleveringskosten f 440,-. Wijzigingen voorbehouden. Elke Peugeot- en Talbot-personenauto heeft 6 jaar garantie op de carrosserie tegen doorroesten van binnenuit. Wij informeren u graag over de voorwaarden. Vraagt u ook eens naar de mogelijkheden van financiering of LPG-ombóuw Nieuw: Peugeot Talbot Lease, direct leasen tegen een aantrekkelijke prijs. Comfortabele kuipstoelen (als 505 GTI). Velours bekleding (als 505 GTI). Middenarmsteun op achterbank. Hoofdsteunen voor èn achter. En zelfs: centrale deurvergrendeling, incl. brandstofklep. De exclusieve 505 SX Is ook beperkt leverbaar met schulfdak (f31.675,-), met schuifdak en stuurbe krachtiging (f33.265,-) en In dieseluitvoering met schulfdak en stuurbekrachtiging (f 38.415,-). Goes P.T.A. Goes B.V., Westhavendijk 148, tel.: 01100-20620. Hulst Automobielbedrijf J.L. v.d. Voorde, Steensedijk 108, tel.: 01140-12878. Axel: Buitenweg 12, tel.: 01155-2045. Vlissingen IJzendijke Automobielbedrijf Dijkwel Vlissingen B.V., Pres. Rooseveltlaan 745, tel.: 01184-12008. Garage A.P.J. van der Sande, Landpoortstraat4, tel.: 01176-1409. Oostburg Garage 't Westen B.V., Bredestraat 23a, tel.: 01170-2255. Zierikzee Automobielbedrijf 'De Nobelpoort' B.V., Oudeweg2-6, tel.: 01110-4453. Terneuzen Garage André Dees, Mr. F.J. Haarmanweg 21, tel.: 01150-12035. BEL HET CEBUCO EN VRAAG BeblIC® ALLES OVER CO-ADVERTEREN TEL 020-2423'i ,De Blaauwe Hoeve' Na jarenlange voorbereiding, boo wen en verbouwen is het nieuvw verpleeghuis bijna geheel voltooid Daarom is er voor alle belangstel lenden gelegenheid om op het verpleeghuis te komen bezichti gen. U bent welkom tussen 10,00-11.31 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur De mogelijkheid bestaat om in groepei o.l.v. ons personeel rondgeleid te worden In dat geval is de vertrekplaats het restal rant van waaruit men de groepen samen stelt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 4