AIMLER BENZ BOUWT UNIEKE IIMULATOR VOLBLOED SEDAN VAN VOLVO PZC/ vrijdagkrant scorpio plastic rommel grijsrijden accord '86 projectiekamer ongevallen hlJDAG 21 JUNI 1985 ie samenwerking die de 'researchgroep Berlijn van kimler-Benz al sinds 1977 met wetenschappelijke Instituten in deze stad heeft, sulteerde onlangs week in de opening van een unieke ■simulator in de Jtomobielwereld. Ip deze boratoriumopstelling aaraan drie jaar is gewerkt Drdt de perfecte illusie {boden en dus niet een film eenvoudigweg door de ïstuurder in de auto wordt Jvolgd. CAD krijgt op die anier een nieuw begrip: imputer Aided Driving. In de tomobielindustrie wordt ook veelvuldig van het eerste (grip Computer Aided Design ebruik gemaakt en bij het itwerpen van dit project is ik voor de visuele en chnische aspecten van dit lAD-onderdeel gebruik emaakt. e rijsimulator zelf bestaat uit In capsule waar een auto in ordt getakeld. Aan de auto tbreken motor, rsnellingsbak en assen. In aats daarvan zijn er talrijke iorzieningen gebouwd die elke (weging zo reëel weergeven als u er met een echte auto op de Jrmale weg worden gereden. krachten die optreden bij aren, remmen en gas geven smede de momenten worden ereenkomstig de rekeningen van een zeer avanceerd computersysteem rnraan de rijsimulator is koppeld, door 6 hydraulische mpers en twee rarsgeleidingssystemen realiseerd. 1 échte vernieuwing aan deze nulator is de mogelijkheid om kei ideeën die bijvoorbeeld bij n autoconstructeur bestaan reet in de dagelijkse praktijk [beoefenen. Zo kan er tijdens proefrit direct van een fhteras worden gewisseld, om kijken wat er in een bepaalde ritieke situatie dan gebeurd Ju zijn. Bij een ongeval kan in jgebootste vorm een andere lurkolom beproefd worden, jltabiliteit van achtwagencombinaties, 3S-systeem, slingerdemping i trekhaken en talrijke andere ken die voorheen eerst Impleet gebouwd moesten )rden en daarna in :rkelijkheid beproefd, zijn nu één computerprogramma 'geslagen om 'on-line' te innen worden toegepast. 1 als een bepaalde reactie van bestuurder of van het treffende auto-onderdeel rkeerd afloopt, dan neemt en gewoon een andere stuurder of onderdeel. Het kan zijn dat de bestuurder onder spanning verkeerde of onder invloed van alcohol reed; dan kan bekeken worden of een rustig of nuchter persoon het er beter van af gebracht zou hebben. Niemand loopt op die manier een risico, terwijl het onderzoeksresultaat wel wetenschappelijk onderbouwd is. Hoe de auto reageert bij zijwind, regen, ijzel of oneffenheden in het wegdek kan allemaal worden geregistreerd. En in samenhang daarmee kunnen nieuwe besturingssystemen, wielophangingen of veringssystemen nauwkeurig worden getest op hun rijgedrag. In de capsule met een doorsnede van 7.40 mtr en een gewicht avan 4.7 ton, is een projektiekamer opgesteld waarmee via zes kleurenvideoprojektoren als één totaalbeeld van 180 graden de actuele omgeving wordt getoond. Die komt dan exact overeen met de rijsituatie van dat moment en dat wordt 50 maar per seconde aangepast in relatie tot het rijgedrag. Eén afzonderlijk beeld wordt binnen 80 milliseconden berekend en om een indruk te geven hoe snel de computer dan werkt: een homecomputer zou voor deze berekening alleen al 65 jaar nodig hebben. De hoofdcomputer kan telkens 2000 mathematische vergelijkingen om de rijdynamica te laten zien in 10 milliseconden berekenen en met parallel werkende satellietcomputers zorgen voor de perfecte nabootsing van tijdsbestek van beweging, beeld, geluid en reactiekrachten. In de beeldomputer zit een landschap opgeslagen met een totale oppervlakte van 512 vierkante kilometer en met het beeldsysteem kan elk soort weer worden nagebootst inclusief bijbehorend geluid. Ook het geluid van toerental, belasting van de motor, zijwind, versnellingsbak en bandendrifthoek wordt allemaal via klanknabootsing hoorbaar gemaakt. De rijsimulator die 25 miljoen DM heeft gekost maakt het voor het eerst mogelijk om wetenschappelijke analyses te verrichten over wetmatigheden in het samenspel van bestuurder en voertuig. Testrijders en gewone automobilisten kunnen op deze manier absoluut ongevaarlijke onderzoeken ondergaan waarmee kritische grenzen worden overschreden. Ook de analyse van de voertuigreacties en de verschillende onderdelen ervan rollen als het ware onvervormd uit de computer. Moeten er tot op heden talrijke 'crash-tests' tegen betonnen informatietechniek gebruikt. Het bewegingssysteem is volgens de firma beter dan die van de traditionele vliegtuigsimulatoren. Hier kunnen met 6 vrijheidsgraden, overbrengingsbewegingen, draaiende beweging en accelleraties (tot 1,25 g) in alle richtingen worden uitgevoerd. Daimler-Benz heeft in de fabriek in Berlijn-Marienfelde een aparte hal gebouwd om deze simulator in onder te kunnen brengen. In een aparte databank zijn alle gegevens van voertuigelementen als wiskundig modellen opgeslagen; dynamische elementen zoals het rijgedrag bij uiteenlopende bedrijfsomstandigheden zijn tevens geprogrammeerd. Al vanaf 1958 verzamelt DB gegevens over ernstige ongevallen, daar blijkt uit dat bij meer dan 90 procent van de a«rf§ blokken worden gedaan, nu is het in principe mogelijk om al in een heel vroeg stadium de ontwikkelingsingenieurs te laten zien welke varianten van een bepaald auto-onderdeel de moeite van het doorbouwen waard zijn. Dit actieve veiligheidsonderzoek maakt zodoende een optimale voorselektie mogelijk en het zal voor Daimler-Benz ongetwijfeld een succesvol instrument zijn om de concurrentie een aantal slagen voor te blijven. Uiteraard zijn voor deze laboratorium-opstelling de nieuwste methoden op het gebied van computer hard- en software, beeldprojectie, servohydraulica, besturings- en ongevallen de fout bij de bestuurder(s) ligt. Op een eerder georganiseerde tentoonstelling 'Automobil und Sicherheit' bleken uitgesplitst de volgende oorzaken aan een ongeval te wijten te zijn: - te hoge snelheid: 18 procent. Dat is niet te hoog om het als overtreding te beschouwen, maar te hoog in die bepaalde situatie. - geen voorrang verleend: 12 procent. - verkeerd afslaan: bijna 12 procent welk cijfer ook gold voor foutief keren, achteruit rijden, in- en uitvoegen en inhalen. - nagenoeg even vaak kwamen ongevallen voor door tegemoet komend verkeer of door het passeren van voertuigen. - alcoholgebruik scoorde 8 procent als ongevalsoorzaak. De computer bij de rijsimulator heeft talloze mogelijkheden om ongelukken te ensceneren. Wil men bijvoorbeeld een ongeluk door verblinding bij nacht van een tegenligger dan kan het bedieningspersoneel door het simpele omdraaien van een knopje bij nachtelijke rit tevoorschijn toveren en een tegenligger met grootlicht laten opdoemen. Moet het ineens glad worden op de weg? Voetganger die plotseling tussen twee geparkeerde auto's de weg oversteekt? Motorrijder die een voorrangskruising opvliegt? Het kan allemaal direct in beeld worden gebracht. Voordeel van deze simulator is namelijk dat de bestuurder een andere route kan volgen dan die van een conventionele simulator. Daar rijdt men dezelfde weg als die van de cameraman, terwijl hier de video-projecten zorgen voor een natuurgetrouw beeld dat de bestuurder in een hoek van 180 graden als het ware omgeeft. Ruim 15 jaar lang heeft DB in de buurt van Stuttgart, waar het hoofdkantoor is gevestigd, gegevens opgenomen van ernstige ongevallen waarbij een Mercedes Benz was betrokken. Een complete meetploeg was snel ter plaatse om alles op te nemen en later in de data-bank op te slaan. Men hoopt nu met de simulator in de toekomst onverklaarbare stuurfouten op te kunnen lossen. Door steeds maar weer hetzelfde ongeluk te herhalen in de rijsimulator met diverse proefpersonen zijn wellicht conclusies te trekken. Dat kan dan variëren van bestuurdersfout, voertuigconstructiefout of wegaanleg deugde niet. Al die experimenten kunnen inizicht verschaffen in rijfouten, maar ze kunnen ook gebruikt worden om de reactiesnelheid van automobilisten op te voeren. Want onderzoek wijst uit dat de helft van alle aanrijdingen niet plaats gevonden hadden als één van de bestuurders slechts een halve seconde eerder gereageerd zou hebben. Uit diezelfde onderzoeken blijkt ook dat frontale botsingen zonder nare gevolgen waren afgelopen als één van de partijen 3/4 seconde eerder had gereageerd op de situatie. In een vorig verhaal over een Veiligheidscongres van het Verkeersveiligheidscentrum Rozendom in Rijssen werd ook al gewezen op het vitale belang van reactiesnelheid in panieksituaties in het verkeer. Toen bleek bijvoorbeeld dat een auto die 50 km/h rijdt met 1 seconde reactietijd en de normale remvertraging van 7 m/sec liefst 28 meter nodig heeft om stil te staan. Ook daar wordt gehamerd op het terugbrengen van die geen-reactieseconde naar zo mogelijk nihil. In dit voorbeeld scheelt het dan 14 meter en veelal een ongeluk. Overigens blijkt uit praktijksituaties dat personen onder stress veelal tot 70 procent eerder reageren op paniekomstandigheden. Volkomen ontspannen mensen reageren half zo traag achter het stuur als wat normaal te noemen zou zijn. DB onderzoekt nu ook of het aanpassen van bebakening, belijning of andere omstandigheden van de weg de bestuurder oplettender kunnen maken. Het reactievermogen zou ook vergroot kunnen worden door een ander interieur van de auto; bijvoorbeeld een ander dashboard, juist niet zo rustgevende stilte of mogelijk harde muziek. In de toekomst zullen we in ieder geval zeker nog horen van deze unieke rijsimulator in Berlijn. iefst een derde van de totale iproduktie van Volvo Irsonenauto's is bestemd voor stationcar. Er zijn zelfs iden waar Volvo meer dan 50 ocent van de markt beheerst n wat in Engeland wordt ngemerkt als de „Luxury tate Cars". t betrekkelijke geringe ance-verschil tussen de naming stationcar en estate i men bij de introductie van 740/760 in de verlengde tvoering die geheel ten goede rot van de extra gageruimte, wel tot zijn recht £n komen. Vandaar dat recteur De Klerk van Volvo rierland benadrukte dat deze re (van 50 tot 90 mille) extra mfortabele reiswagen een Bte Estate is. „Dit is geen (tioncar die raktereigenschappen van een re bestelwagen heeft. Het is n luxueuze familiewagen die izien als een aanvulling in de ivésfeer en dan met name bij categorie tennissers, ardenrijders, golfers, zeilers dergelijke". ontwikkeling van de eerste ^tioncar de Volvo Duett tot en 't de 740/760 Estate is er een ^20 jaar geweest. Was die ste veel meer een auto met Jtra bestelruimte, met dichte fhterste zijruiten en twee halve verticale achterdeuren, dit nieuwste model zoekt het vooral in de richting van het ware statussymbool. En merkwaardig genoeg is van het totaal te verwachten verkopen in dit segment, zo'n 4500 stuks voor '86, ruim een kwart op conto van Volvo te schrijven. Merkwaardig in die zin, dathet tot de „happy-few" te rekenen bevolkingsdeel toch flink in de buidel moet tasten om zich een dergelijke aanvulling in de privésfeer te kunnen aanschaffen. Na een forse rit over bergwegen en Duitse autowegen kunnen we ons in ieder geval voorstellen dat het met die luxe wel goed zit. Want dat was werkelijk perfect, nou reden we wel in een Amerikaanse versie, dus rondom in het leer en een airco. Maar als je die twee extra's voor een kleine 10 mille even wegdenkt, toer je toch echt niet in een sober wagentje rond. De Estate heeft dezelfde voorzieningen en technische specificatie als de sedanversies. Er is keus uit 6 motoren 2 ltr, 2,3 ltr, 2,4 ltr en 2,8 ltr met of zonder turbo en op diesel of benzine lopend. De 740 GLE Turbo diesel die wij reden was echt een vlot voortgaand geheel. Met een topsnelheid die rond de 185 km/h ligt en een pittige trekkracht (140 Nm/2800 r-min) is de ruim vier-driekwart meter koets toch dicht in de buurt gekomen van een luxe sedan die de aspiraties van een sportieve coupé heeft. En de rit Bad Sassendorf-Maastricht-Beesd, toch een dikke 500 kilometer is met de tankinhoud van 60 liter uit te rijden. Dat komt neer op een gemiddelde van 1:9 en dat is gerekend naar de snelheid, Volvo Estate het traject en de auto een heel behoorlijk gemiddelde. De Estate biedt aan vijf mensen meer dan voldoende plaats, waarbij de 3 op de achterbank zeker een lengte van 1.85 kunnen hebben zonder het dak te raken. Er moet dan echter niet té hard geremd worden, want dan stoot j e het hoofd gevoelig tegen de verlaging in de dakhemel aan de voorzijde. De bank is in twee delen neerklapbaar, zodat bijvoorbeeld een derde deel van de 181.5 centimeter lange bagageruimte benut kan worden voor ski's en de rest van het zitmeubilair plaats biedt aan twee personen. De Estate is fraai gelijnd, waarbij met name opvalt hoe licht gevormd de stijlen zijn. Daarom is het ook jammer dat de achterklep een dikke „rouwrand" heeft die enkel dient om de gasveren uit het zicht te houden. Volvo Nederland zal de 740/760 Estate vanaf september gaan leveren. Voor wat betreft de transmissies is er alleen op de 760 met V6 motor een automaat leverbaar, de 740D, 740TD en 740 Turbo hebben alleen een handgeschakelde versie. De 740 GL en GLE bieden keus uit beide soorten van gangwissels. SIEM LEEUWENKAMP journaal De Ford Scorpio heeft zijn eerste internationale on derscheiding voor ontwerp en technologie in de wacht ge sleept, de Premio Attualita '85. De onderscheiding werd niet alleen toegekend aan de Scorpio voor zijn geavan ceerd ontwerp en technologie, maar ook omdat volgens de juryleden de Scorpio het bes te voldoet aan de eisen en behoeften van deze tijd. De Scorpio werd in de meeste Europese landen in mei geïn troduceerd. Op dat moment lagen er al 15.000 orders met een gezamenlijke verkoop waarde van ruim 700 miljoen gulden. Ook van de zijde van de autoverhuurbedrijven be staat grote belangstelling voor dit model van Ford. Hertz Eu rope bestelde 500 Scorpio's met een totale waarde van 21 miljoen gulden. Toen de jongste telg van Ford in Nederland werd geïntrodu ceerd waren er al 400 orders genoteerd. Die bestellingen waren al binnen voordat de Ford-dealers het Scorpio-mo del in hun showrooms hadden staan. De Scorpio is de eerste serie- produktie-auto op de wereld markt, die is uitgerust met een elektronisch anti-blokkeer- remsysteem. Gezien de grote vraag naar deze auto zal Ford proberen de produktie in Keulen van mo menteel 500 eenheden per dag, verder op te voeren, aldus al gemeen directeur G. K. L. Lau rent van Ford Nederland. De onderscheiden Scorpio ondergaat een veiligheidstest. De Accord 3-deurs hatchback. Oneerbiedig wordt wel eens gezegd dat het alle maal plastic rommel is, maar het tegendeel is waar. Zeker als we kijken naar de voorde len die kunststof de klant biedt. Kunststof kennen we natuurlijk al langer dan van daag. Het is allemaal ooit begonnen met de uitvinding van John Hyatt in 1869, waar mee celluloid op de markt kwam. In 1907 kwam daar nog de vondst van Leo Baekeland bij. Het bakeliet, dat later werd opgevolgd door aller hande hardplastics. We ken nen namen als nylon, perion, draion, orlon, piepschuim en synthetische rubber. Alle maal vinden we ze in verschil lende hoedanigheden terug in talrijke artikelen. Dat kunststof veel in auto's wordt gebruikt heeft een aan tal oorzaken. De belangrjkste twee: lichter en goedkoper. Is aluminium een derde van het gewicht van ijzer of staal, kunststof brengt slechts een zevende van het gewicht op de schaal. De eigenschappen van het produkt zijn verder zeer aangenaam voor de fabrikant. Er kunnen de „gekste" dingen mee uitgehaald worden, zacht of hard gelaten, onder druk staan, hittebestendig, in aller lei ingewikkelde vormen ge perst worden. Om een voorbeeld te geven wat er zoal aan kunststof on derdelen in een auto zit, hier een opsomming van de VW Golf: benzinetank van polye thyleen, voorspoiler van poly- propyleen, binnenzijde spat- schermen van polypropyleen, de daklijst die als regengoot dient is van ethyleen-propy- leen-terpolymeer en polyure- thaan vervaardigd, carrosse riestijlen zijn omkleed met acrynitril-butadienstyrol, deurbekleding van polypropy leen, stoelen en bank Rebben onderdelen van polyethyleen, de dakhemelbekleding van kunststof en dan tot slot de motorkap waar de onderzijde is bekleed met glasvezelver- sterkte polyester. Dat het toepassen van kunst stof voor de autobezitters gun stig is blijkt uit het geringe gewicht van de auto waardoor er minder brandstof nodig is om het geheel in beweging te zetten. De Golf in dit voor beeld bestaat al voor 7,5 pro cent van zijn gewicht uit kunststof en bij de Renault Espace komen we al gauw op 15 procent. Het zal evenwel nog lang du ren eer er ook op grote schaal kunststof carrosserieën wor den toegepast. Want bij aantal van 100 tot 200.000 stuks per jaar is het niet te doen om dagenlang alle kunststof car- rosseriedelen te laten uithar den. En dat is wel nodig wil men de juiste stijfheid en daar door stabiliteit aan de koets van de auto meegeven. Het is niet die kleur waar mee eventuele kopers van deze auto geldelijk gewin kunnen halen, maar wel het ontbreken van de achterbank en het aanbrengen van een vlakke laadvloer. Het zogehe ten „grijsrijden" gaat, zolang de minister er geen stokje voor steekt, onverminderd door. In dit geval is het de Mazda Hatchback die in vele motor varianten te leveren is en een laadvermogen van 500 kilo be zit. Prijzen van 17 tot 19,5 mille, exclusief btw let wel, maken er voor de vertegen woordiger, bijvoorbeeld, die juist niet met de kinderen in het weekend wil gaan rijden, een luxe bestelauto van, die niet duur is. Honda lanceert op de Ja panse thuismarkt nieuwe Accords, die hier voorlopig nog niet te koop zullen zijn. Verwacht wordt dat tegen het eind van dit jaar de modellen naar Europa komen, waarmee dan voornamelijk technisch hoogstaander motoren en een nieuwe lijn uit het Verre Oos ten geimporteerd zullen wor den. De Accords '86, zoals ze tegen die tijd dan genoemd mogen worden, hebben 16-klepsmoto- ren (de turborage is kennelijk overal voorbij en men zoekt het in meer lucht door meer kleppen) met bovenliggende nokkenassen. Twee types: se dan en hatchbak, waarbij op valt dat de laatste een stuk langer toont door toevoeging van een derde ruitje in de C-stijl. De auto's kunnen uitgerust worden met 1.8- of 2-litermotor respectievelijk met 110 pk en 160 pk. Nieuw is verder de wielophanging, overgenomen uit de racerij. Met de fraaie naam double-wisbone zorgt dit type wielophanging ervoor dat de wegligging beter is ter wijl het niet, zoals in de race wagens, ten koste gaat van de binnenruimte. De Mazda 626 Van.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 41