PROTEST hypotheken PZC/ vrijdagkrant PZC V R IJ D A G KRANT De Lange rijkssteun nulpunten combinatie SCHULTIWS BV theelen van der weele MTota tf VRIJDAG 21 JUNI 1985 (Advertentie) O KOOP O VERHUUR O VERZEKERING0 O VERKOOP O BEHEER O FINANCIERINGEI O HUUR O TAXATIES O ADVIEZEN POSTBUS 120 4330 AC MIDDELBURG TEL 1011801 3306C' KANTOORGEBOUW HET WAPEN VAN LEVDEN M DE LANGE MAKELAAR TAXATEUR OG NVM NVA (Advertentie Huurdersprotest op het Binnenhof De afgelopen weken zijn ze weer op de deurmat geploft, de jaarlijkse huurverhogingen. De meeste huurders kregen een brief dat ze vanaf 1 juli drie procent meer moeten betalen. Sommigen zullen, omdat ze onder de huurharmonisatieregeling vallen, vier of vijf procent moeten betalen. Een kleine groep hoeft minder dan drie procent te betalen, omdat de huur in vergelijking tot de kwaliteit van de woning aan de hoge kant is. De hoogte van de huur van de woning is afhankelijk van de kwaliteit, die in punten wordt uitgedrukt. Het gaat daarbij niet alleen om de woning zelf, maar ook om de woonomgeving. Als winkels en openbaar vervoer moeilijk te bereiken zijn, krijgt een woning minder punten voor de woonomgeving dan wanneer de tramhalte voor de deur is en de bakker aan de overkant zit. Er is wel een verband tussen het soort woning en extra punten voor de woonomgeving. Een school in de buurt levert punten op voor een gewone woning, maar niet voor een woning die speicaal voor bejaarden is gebouwd. Die hebben immers weinig aan scholen. Bij de berekening van de kwaliteit van de woning spelen allerlei factoren mee. De oppervlakte van het huis, centrale verwarming, de lengte van het aanrecht, het aantal toiletten en het aantal wastafels zijn allemaal extra punten waard. De huiseigenaar is degene die berekent hoeveel punten een woning waard is. Als de huurder het niet eens is met de berekening, kan hij een beroep indienen bij de huurcommissie. Een woning blijft niet altijd hetzelfde aantal punten waard. De kwaliteit kan stijgen doordat de eigenaar verbeteringen heeft aangebracht. Door veroudering van de woning kan het aantal punten ook verminderen. Voor een woning van 6 tot 10 jaar oud geldt een aftrekpunt, voor woningen van 46 jaar en ouder gaan er twintig punten af, tenzij er kortgeleden groot onderhoud is gepleegd. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoeft de verhuurder zich niet aan de huurverhoging te houden. Alleen voor woningen die met rijkssteun na 1 juli 1979 en voor 1 juli 1984 zijn gebouwd of voor 1 juli 1984 zijn gerenoveerd, is zij verplicht. In alle andere gevallen kan de verhuurder best van een verhoging afzien. Hij mag zelfs geen huurverhoging vragen als de laatste huurverhoging van minder dan 12 maanden geleden is. Als de huur klopt met het aantal punten, dan is een huurverhoging van drie procent toegestaan. Als de woning eigenlijk een hogere huur waard is, dan kan de verhoging vijf in plaats van met drie procent zijn, de zogenaamde huurharmonisatie. Tweeëntwintig steden hebben in hun stadsvernieuwingsgebieden de halve harmonisatieregeling, een verhoging van 4 procent voor woningen die daar na 1974 met rijkssteun zijn verbeterd. Een huurverhoging van een procent is ook mogelijk als de woning een huur heeft die aan de hoge kant is in verhouding tot het aantal punten. Is de huur voor de kwaliteit van de woning te hoog, dan is een huurverhoging niet redelijk. In zo'n geval kan de huurder zelfs voorstellen om de huur te accepteren. Dan is het mogelijk om er bezwaar tegen aan te tekenen. Een reden kan zijn dat de eigenaar het onderhoud aan de woning ernstig verwaarloost of noodzakelijke reparaties niet uitvoert. De huurder moet zijn klachten dan wel van tevoren hebben gemeld, zodat de verhuurder er iets aan had kunnen doen. De huurder kan de huurverhoging ook weigeren als er sprake is van zogenaamde wonen i verlagen. In de meeste gevallen zal de verhuurder het daar niet mee eens zijn. Dan moet de huurcommissie worden ingeschakeld. Een huurverlaging kan overigens pas twaalf maanden na de laatste huurverhoging ingaan. Er is nog een geval waarin de huren niet verhoogd mogen worden: als de woning met rijkssteun is gebouwd of verbeterd en pas na 1 juli 1984 gereed is gekomen. In sommige gevallen heeft de huurder goede redenen om een huurverhoging niet te Het is vooral het materiaal dat een gordijn goed tot zijn recht doet komen. Voor het maken van overgordijnen wor den veel soorten vezels ge bruikt. Behalve katoen en wol ook kunstvezels. Van katoen zijn er de ribstoffen en de dob- bystoffen, waarin soms heel kleine patroontjes en kleuren zijn verwerkt. Katoenen weef stoffen zijn onderling ook weer verdeeld in panama en jaquard. Soms wordt het katoen ge mengd met kunstvezels, het geen kenners aanraden, aange zien beide vezels hun voor- en nadelen hebben. Een bekende zuiver katoenen gordijnstof is het Brabants bont. Fraai zijn ook de damasten gor dijnen met gemengde satijnbin ding, waardoor een aparte glans ontstaat. Dan hebben we de double face-stoffen die aan bei de kanten andere, dikwijls con trasterende kleuren hebben. En diverse soorten cretonne die, wanneer uitgevoerd in abstract dessin, „drukstof" wordt ge noemd. Het is een stevige katoe nen stof, versierd met bedrukte bloempatronen In Engeland wordt heel veel satijncretonne gebruikt; zelfs voor het bekleden van meubi lair. Peau de peche is een aan het stuk geverfde stof die aan beide zijden geruwd, gescnoren en geborsteld is. De naam bete kent „perzikhuid". Verder is er het doorgestikte vezelvlies (non- woven) acryl. Eigentijdse men sen gebruiken in moderne inte rieurs ook wel transparante lin nen weefstoffen. In scholen, zie kenhuizen en inrichtingen ge bruikt men gewoonlijk katoe nen schuifgordijnen. Een stof die helaas weinig meer wordt toegepast is laken; een zuiver wollen stof. Velvet en corduroy zijn daarentegen zui ver katoenen stoffen met een wollig effect. De structuur van een stof is karakterbepalend. Vanzelfspre kend mag wol, als natuurpro- dukt, niet worden vergeleken met synthetische vezels, maar aan de andere kant zijn de mo derne stoffen kwalitatief derma nulpunten. Nulpunten zij bijvoorbeeld een aanschrijving van de gemeente aan de verhuurder om bepaalde zaken te herstellen of de woning te verbeteren of ongeschiktheid van de woning voor bewoning omdat de fundering, de muren, het dak. de trappen, de vloeren of de balkons in slechte toestand zijn. Verder kunnen er allerlei mankementen aan de woning zijn die als nulpunten tellen: bijvoorbeeld een onveilige schoorsteen in de woonkamer, een ondeugdelijke gas- of electra-installatie, het ontbreken van lichtpunten en wandcontactdozen in woon- of slaapkamer, niet aangesloten zijn op het waterleidingnet, terwijl dat minder dan vijftig meter van het huis ligt, ontbreken van ventilatie of raam in de badkamer, slaapkamer of woonkamer, geen waterspoeling in de wc, ontbreken van een passende kookgelegenheid en ernstige vochtoverlast. Wie gegronde reden heeft de huurverhoging te weigeren, moet dat aan de verhuurder melden. Bij een verhoging van drie procent of minder is daarvoor een speciaal formulier nodig dat bij de huurcommissie en het ministerie van volkshuisvesting te krijgen is. Bij een huurverhoging van meer dan drie procent kan het bezwaar achter op het formulier waarop de verhoging is aangekondigd, worden vermeld. Bezwaarformulieren moeten daarna aan de verhuurder worden toegestuurd. Die moet vervolgens de kans krijgen om de klachten te verhelpen. Als hij dat niet wil of als hij het niet eens is met de huurder, moet hij dat op hetzelfde bezwaarformulier vermelden. De verhuurder moet dat dan binnen twaalf weken na de ingangsdatum van de huurverhoging opsturen naar de huurcommissie. Als hij zich niet aan die termijn houdt, hoeft de huurder de huurverhoging niet te betalen. De huurcommissie stuurt vervolgens een onderzoeksambtenaar naar de woning. Daarna volgt een zitting bij de huurcommissie zelf, waar beide partijen hun standpunten kunnen toelichten. De huurcommissie kan alleen maar zeggen of de huurverhoging al dan niet terecht is. Zij kan de verhuurder niet verplichten het achterstallige onderhoud uit te voeren. Dat kan alleen via de afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Een huurder die bezwaar aantekent tegen de huurverhoging doet er verstandig aan om wel iedere maand een bedrag opzij te zetten voor het geval de huurcommissie hem in het ongelijk stelt. Dan moet het achterstallige bedrag immers in één keer aan de verhuurder worden betaald. En omdat de uitspraak van de huurcommissie vaak maanden op zich laat wachten, kan dat behoorlijk in de papieren gaan lopen. RU NA HELLING A :*»»»»»2*»»>!*>!' materiaal bepaalt zicht op gordijn te hoogwaardig, dat de consu ment gewoonlijk niet de minste moeite heeft met de uit kunstve zel vervaardigde gordijnstoffen. Alleen de „wollen greep" was een probleem; door de technolo- gishe ontwikkelingen is hier in middels in voorzien. Zo is er onlangs een jersey-achtige ber- berlook op de markt gebracht, waarvan door de fabrikant hoge verwachtingen worden gekoes terd. Een gordijnstof die het altijd wel doet, zowel in een modern, een antiek als in een klassiek interieur, is velours. Als grond stoffen hiervoor kunnen katoen, rayon, jute en synthetische ve zels zijn gebruikt. Let er bij het ophangen van veloursgordijnen op dat de pool naar beneden v/ijst (tenzij de fabrikant anders aangeeft) wegens de diepere kleur. Veloursgordijnen van 100 procent katoen verschieten ta melijk snel. Vooral wanneeer ze opengeschoven in de felle zon hangen ontstaan er strepen. Heel belangrijk is ook dat een gordijn mooi is naar twee kan ten. Voor uzelf en voor degenen die er van buiten tegenaan kij ken. Verder is er nog het zogenaam de papieren vouwgordijn, dat veelal wordt toegepast bij wa randa- of balkondeuren, aange zien bij het openen van de deur een ander soort gordijn steeds tussen de deur en het kozijn klem komt te zitten. De kleur is over het algemeen wit maar er zijn ook vouwgordijnen met de coratieve dessins te koop. Gordijnen en vitrages zijn een niet te onderschatten energie besparend element. Daarbij gaat het niet zozeer om de dikte van het materiaal. De wijze van afsluiting is echter wel belan- gijk. Bijvoorbeeld als zich tus sen het gordijn en het plafond een kier bevindt, zal dit warm teverlies ten gevolg hebben. Verticale en horizontale jaloe zieën hebben evenals rolgordij nen, die ook wel in combinatie met dezelfde kleur en motief gordijnen gebruikt kunnen wc den, een warmte-i60lerende wer king, die met gordijnstof te ver gelijken is. Door een goede combinatie van over- en glasgordijnen kan een elegante eenheid worden ver kregen qua materiaal en kleur. Wel moet men er op letten dat het overige meubilair en vooral de vloerbedekking met het ge heel overeenkomt. Elke inte rieur stelt in dit opzicht zijn eigen eisen, zodat het haast on doenlijk is afzonderlijke richtlij nen te geven. Tegenwoordig zien we veel gor dijnen in diverse kleurstellin gen. In kleine kamers kunnen drukke gordijnen beter worden vermeden. Men doet er verstan dig aan na te gaan of een gordijn in een kamer past. Een gordijn kan in de winkel bijzonder aan trekkelijk zijn, maar in een ka mer volkomen detoneren. Wat voor gordijn u ook mag kiezen, laat u wel verstandig en deskundig adviseren. Laat de detaillist eens een kijkje bij u thuis komen nemen, zodat hij behalve het interieur tevens de lichtval in ogenschouw kan ne men. Wanneer uw gordijnen aan een schoonmaakbeurt toe zijn, doet u er verstandig aan de zomen en de banen los te tornen, zowel voor wassen als voor chemisch reinigen. Gemiddeld kunt u overgordijnen eenmaal per jaar wassen, maar let daarbij wel op de wasvoorschriften welke bij de stof horen. Met nadruk moet er op worden gewezen dat de garanties die voor diverse gor dijnen worden gegeven, afhan kelijk zijn van de eigenschap pen die de produkten van de verwerkte garens hebben mee gekregen. Tijdens het fabricageproces zijn de stoffen herhaaldijk aan span ningen onderhevig. Hierdoor ontstaat een rek die eerst na maanden verdwijnt, dus veelal pas als de stof tot gordijnen is verwerkt. Er is dus krimp opge treden en de vezel moet zijn oorspronkelijke lengte hervin den. Het wassen en chemisch reini gen veroorzaakt tevens een krimpproces. In de praktijk zal daarom als voorzorg een ruime, eventueel dubbele zoom moeten worden genomen, vooral wan neer zoals in veel gevallen, de gordijnen boven de radiatoren van de centrale verwarming ko men te hangen. Tevens moet rekening worden gehouden met eventuele vochtigheid in nieuwe huizen. MARKA SCHILLER if aan- en verkoop onroerend goed if huur en verhuur onroerend goed hypotheken, finand ringen, verzekeringi if beheer ir taxaties MIDDELBURG GOES W. R. Schulting G. Spaai 01180-16355 01100-201 (Advertentie) |HHHHmakelaardji 'n hypotheken) Wanneer u er bij het vergelijken van de Comfort-, i Deposito-, de 7-Jaars-, de Keuze-, de Lage Lasten Opstart-, de Rente Rust-, de Rente Stabiel-, de Vrije- de Select-Hypotheek niet helemaal of helemaal nil uitkomt, dan kunt u ons bellen. I Rente 5 j. vast 7,2 7 j. vast 7,4 10 j. vast 7,8 15j I 7,9 Vlissingen, Badhuisstraat 31-33-35, tel. 01184-13920*. AMERSFOORT Met ingang van maandag 17-6-1985 hebben de mee banken hun hypotheektarieven verlaagd. De gemiddelde verlaging voor leningen met een rentevaste periode! 5 jaar of langer komt neer op 0,3 Voor leningen met een kort rentevaste periode is de verlaging gemiddeld 0,2 De banken berekenen nu voor leningen met gemeentegarantie en5j vaste rente 7,8 tot 8 beta- rente- af- rentepercentages per lings- vast sluit- met gem.- zonder gem 18 juni 1985 wijze gedu provi- garantie garantie rende sie in opgave werke opgave wei bank lijk bank lijk ANNUÏTEITENHYPOTHEKEN A.B.N. M/A variabel 1,5 7,4 7,82 7,6 M/A 1 jr 1,5 7,5 7,93 7,7 M/A 3 jr 1.5 7,8 8,25 8,0 M/A 5 jr 1,5 8,0 8,47 8,2 plushypotheek M/A 7 jr 1,5 8,2 8,69 8,4 Amrobank M/A variabel 1,5 7,4 7,82 7,6 M/A 2 jr 1,5 7,7 8,15 7,9 M/A 5 jr 1,5 8,0 8,47 8.2 M/A 7 jr 1.5 8.2 8,69 8,4 Avista bank M/A variabel 1.5 7,4 7,82 7,6 M/A 1 jr 1,5 7,5 7,93 7,7 M'A 2 jr 1,5 7,7 8,15 7,9 M/A 3 jr 1.5 7,8 8,25 8,0 M/A 5 jr 1,5 8,0 8,47 8,2 Bouwfonds M/A variabel 1,5 7,6 8,04 7,6 Nederlandse MA 5 jr 1,5 7,9 8,45 8.1 Gemeenten M/A renterust 1.5 8,0 8,57 8,2 M'A 10 jr 1,5 8,2 8,79 8,4 M/A 30 jr 1,5 8,4 9,01 8,6 Centrale M/A 2 jr 1 7,3 7,66 7,5 Volksbank MA 5 jr 1 7,7 8,09 7,9 Direktbank/ M/A 1 jr 1 7,5_ 7,87 7,7 NCB-bank MA 3 jr 1 7,8 8,20 8,0 M/A 5 jr 1 8.1 8,52 8,3 Grenswissel- M/A 1 jr 1 7.4 7,77 7,6 kantoren/CDK M/A 5 jr 1 f,8 8,20 8,0 HJ/A 1 jr 1 7,6 7,85 7,8 HJ/A 5 jr 1 8,0 8,27 8,2 Van Lanschot/ M/V variabel 1,5 7,3 7,88 7,7 Woonfonds Holland* M/V variabel 1,5 - - 7,25 (opstart) M/V 1 jr 1,5 7,5 8,10 7,7 M/V 2 jr 1,5 7,8 8,43 7,9 M/V 5 jr 1,5 8,1 8,76 8,3 (comfort) M/V max. 10 jr 1,5 8,3 8,98 8,5 Nederlandse M/A 1 jr 1,5 7,4 7,82 7,6 Middenstands M/A 3 jr 1,5 7,8 8,25 8,0 Bank M/A 5 jr 1,5 8,0 8,47 8,2 Keuzehypotheek M/A 7 jr 1,5 8,2 8,69 8,4 Postgiro en Rijks M/A 2 jr 1 7,4 7,77 7,6 postspaarbank M/A 5 jr 1 7,8 8,20 8,0 M/A 7 jr 1 8,0 8,41 8,2 Rabobank M/A variabel 1,25 7,4 7,80 7,6 (adviesrente) M/A 3 jr 1,25 7,7 8,12 7,9 M/A 5 jr 1,25 7,9 8,34 8.1 M/A stabiel 1,25 8,1 8,55 8,3 HJ/A variabel 1,25 7,6 7,88 7,8 HJ/A 3 jr 1,25 7,9 8,20 8,1 HJ/A 5 jr 1,25 8,1 8,40 8,3 HJ/A stabiel 1,25 8,3 8,61 8,5 Rabo M/A 3 jr 1,5 7,7 8,15 7,9 Hypotheekbank M/A 5 jr 1,5 7,9 8,36 8,1 HJ/A 3 jr 1,5 7,9 8,22 8,1 HJ A 5 jr 1,5 8,1 8,43 8,3 Verenigde M/A xh jr 1 7,6 7,98 7,8 Spaarbank M/A 3 jr 1 7,6 7,98 7,8 M/A 5 jr 1 7,8 8,20 8,0 MA ideaal- rente 1 7,7 8,09 7,9 Westl. Utr. (stand.) M/V 2 jr 1.5 7.7 8,32 7,9 (stand.) M/V 5 t/m 9 jr 1,5 8,2 8,87 8,4 (stand.) M/V 10 t/m 15 jr 1,5 8,4 9,09 8,6 (no-risk) M/V 5 jr 1.5 op aanvraag op aanvn lage lasten M/V 7 jr. 1,5 - - 8,6 interim MA/ 1 jr 1,5 7,6 8,21 7,6 2e kwartaal 1985 budget KW/A variabel 1,5 8,3 8,74 8,3 LEVENHYPOTHEKEN Centraal Beheer M/A 5/10/15/20 jr 8,0 8,30 8,0 J Levensverzekeringen KW/A 5/10 jr 8,1 1 aangesl. bij N.V.L. M/A 5/10 jr 8,0 8,30 8,0 1 Van Lanschot/Woonfonds Holland met gemeentegarantie Woonfonds HolU zonder gemeentegarantie Van Lanschot M/A maandbetaling achteraf HJ/A hall] aarbetaling achteraf M/V maandbetaling vooraf KW/A kwartaalbetaling achteraf Bron: 'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort f. »W/ MÊÊÈË

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 40