Finale damestennis 'Vernieuwde' Sportraad van Terneuzen vergadert Sandra Verdonck test conditie in triathlon Sasse profkoers gokt weer op sterk veld KLASSE- - NhEI ZATERDAGMIDDAG IN IJZENDIJKE: PZC/sport 'REVANCHE' VOOR DE TOUR DU FLIC SPORTEN IN SECTIES VERDEELD 'WE HEBBEN DE OUDSTE RECHTEN9 EEN GREEP UIT ONZE mmmmm mmmm SMMipf Diploma's uitgereikt aan jeugdleden EHBO Visclub Koewacht hield een wedstrijd Visclub vogelwaarde hield een wedstrijd Kaarting Bolling in Oostburg FIETSCROSS IN ZEVENBERGEN ONI Terneuzen hou jeugdhengelwedstrij Mercedes-Benz VRIJDAG 21 JUNI 1985 Trimmers rijden tiende Omloop van de Braakman PHILIPPINE Het mag opmerkelijk heten dat de grote wedstrijden voor de trimmers in Zeeuwsch-Vlaanderen een lang leven beschoren zijn. De Tour du Flic in Terneuzen is daar een uitstekend voorbeeld van: daar werd enkele weken geleden immers de elfde uitgave verreden. In het spoor van die meerdaagse wedstrijd ontstond jaren geleden de Omloop van de Braakman en ook die bleef door de jaren heen op de agenda prijken. Morgen (zaterdag) wordt deze trimklassieker voor de tiende maal gehouden. Maar in tegenstelling tot de Tour du Flic hebben de organisatoren uit Phi lippine jaarlijks veel meer moeite om deze wedstrijd een 'vol' deelnemers- HULST - In café 'De Kroon' in Hulst werd een vleesschieting gehouden waaraan 22 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel O. de Schrijver, Kapelle- brug; eerste zijvogel G. Dobbelaar, Hulst; tweede zijvogel J. Begijn, Hulst; grootste aantal kleine vogels (3) J. Dobbelaer, Boschkapelle. KOEWACHT - De SchutteXsociëteit 'De Blauwe Hoek' hield een schieting in café 'De Oude Molen' in Koewacht Waraan 32 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel, eerste en tweede zijvo gel J. de Waal, Koewacht; grootste aantal kleine vogels (7) F. de Block, Koewacht. ZUIDDORPE - De schutterssociëteit Willem Teil hield een kermisschieting in café 'De Herberg' in Zuiddorpe waaraan 50 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel J. van Dam, Moerbeke; eerste zijvogel E. Geerts, Moerbeke; tweede zijvogel G. Herrewegh, Heikant; grootste aantal kleine vogels (5) M. v. Hoecke, Zuiddorpe. SINT-JANSTEEN - In café Het Kuip je in Sint-Jansteen werd een schieting gehouden waaraan 28 schutters deel namen. Uitslag: hogevogel A. van de Branden, SlnhJansteen; eerste zij vogel J. van Kerk hoven, Sint-Jansteen; tweede zijvogel A. van de Branden, Sint-Jansteen; extra vogel R. d'Hooghe, Hulst; grootste aantal kleine vogels (6) P. Janssen, Sint-Jansteen en G. van kerkhoven, Hulst. GRAAUW - De schutterssociëteit 'De Friezen' in Graauw hield een staande wipschieting waaraan 37 schutters deelnamen. Uitslag: eerste hogevogel W. Sorbewr, Graauw; tweede hogevogel A. Herman, Axel; eerste zijvogel J. Sorber, Graauw; tweede zijvogel A. Hoogstrate, Axel. GRAAUW - De schutterssociëteit 'De Friezen' in Graauw hield een klep- schieting waaraan 39 schutters deel namen. Uitslag: T. Freyzer, Hulst 5 kleppen; 2. A. Asselman, Graauw 3 kleppen; 3. J. Sorber, Graauw 3 kleppen en W. Brand, Hulst 3 kleppen. KOEWACHT - De schutterssociëteit 'Willem Teil' hield een schieting in café P. de Vlieger in Koewacht waar aan 27 schutters deelnamen. Uitslag: hogevogel en eerste zijvogel F. Martens, Koewacht; tweede zijvogel J. Bol- leman, Axel; grootste aantal kleine vogels (3) A. Vervaet, Koewacht. GRAAUW - De schutterssociëteit 'De Friezen' in Graauw hield een klep- schieting op de staande wip waaraan 37 schutters deelnamen. Uitslag: A. Hoogstrate, Axel 4 kleppen; 2 J. Sorber, Graauw 3 kleppen; 3. J. Vereecken, Kloosterzande, 3 kleppen. NOORDSTRAAT - In café R. de Jonge in Noordstraat werd een gaai- bolling wedstrijd gehouden waaraan 32 personen deelnamen. Uitslag: eerste hogevogel J. Eggermont, Kloosterzande; tweede hogevogel S. de Jonge, Noordstraat; eerste linkerzij vogel J. van Heze, Kloosterzande; tweede linker zij vogel F. Kriekaert, Kloosterzande; eerste rechter zijvogel R. de Jonge, Noordstraat; tweede rechterzij vogel M. de Rijk, Walsoor den; grootste aantal kleine vogels (7) E. van Stevendaal, Terhole. ZUIDDORPE - De schutterssociëteit Willem Teil hield een kermisschieting in café De Herberg in Zuiddorpe waar aan 45 schutters deelnamen. Uitslag: hoge vogel M. van Hoecke Zuiddor pe, eerste zijvogel en tweede zijvogel W. Laheine Zuiddorpe, grootste aantal kleine vogels (5) E. de Ridder Zuiddorpe en R. van Hoecke Zuiddorpe. GRAAUW - De schutterssociëteit De Friezen in Graauw hield een staande- wipschieting waaraan 39 schutters deelnamen. Uitslag: eerste hoge vogel G. Reijns Graauw, tweede hoge vogel A. Bruggeman Graauw, eerste zijvogel P. de Waal Kloos terzande, tweede zijvogel C. Saman Sint- Jansteen. GRAAUW - In café V. de Caluwe in Graauw werd een liggende wipschie ting gehouden waaraan 32 schutters deelnamen. Uitslag: hoge vogel P. van Merlen Graauw, eerste zijvogel A. Leeraert Graauw, tweede zijvogel C. Verschuren Lamswaarde, groot ste aantal kleine vogels (5) M. van Meelen Graauw. veld te bieden. Ook voor deze tweede lustrumeditie heeft secretaris Johan van Steenberge van de organisatie ettelijke telefoontjes moeten plegen om een acceptabel veld aan de start te krijgen. Als belangrijkste oorzaak daarvan noemt Van Steenberge het tijdstip, waarop de Omloop van de Braakman geprogrammeerd staat. „Ik denk dat we veel te ver verwijderd zijn van de periode waarin de Tour du Flic wordt verreden. Het is inmiddels een drietal weken geleden en ik denk dat daardoor weer al 'veel trimmers minder zin hebben om nog een derge lijke wedstrijd te rijden". In totaal kwamen er aanmeldingen binnen van een twaalftal ploegen, die morgen, zaterdag, het karwei in de polders rond Philippine zullen moe ten klaren. In de formule van de Omloop van de Braakman voor de trimmers is overi gens niets gewijzigd. Er wordt ook hier in een A- en een B-categorie gereden en de categorie-indeling gaat, evenals dat het geval is in de Tour du Flic, op leeftijd. De renners tot 35 jaar bSS ff Paul Hiel met achter zich rechtsWim de Waal. BRESKENS - De finales van hel damestennistoernooi van de vereni ging uit Breskens, Oos'tburg, Schoon- dijke en IJzendijke werden vandaag, vrijdag, in Breskens gespeeld. Opvallend zijn de goede prestatie van de leden van de Breskense vereniging 'De Boskreek'. Maar liefst vijf dames zijn doorgedrongen tot drie enkelfina- len. Alleen Gerdy Verhaegen uit IJ zendijke wist zich tussen de Bres- siaanders te scharen in de D 2-catego- rie. In de D 1-categorie staan Bep van de Vijver en Dity Boeckhout tegen over elkaar. Van de Vijver was met tweemaal 6-2 te sterk voor Lenie Catsburg (Oostburg). Haar tegenstan der van vanmiddag had het tegen Margriet Buize heel wat zwaarder. De Oostburgse won drie sets: 7-5, 7-6 en 6-0. Shirley Willis schakelde in de halve finale van de D 2-categorie Erna Gijs met 6-3 en 6-1 uit. In de finale komt ze uit tegen Gerdy Verhaegen, die drie sets nodig had om Marianne Carels te overwinnen: 6-4, 6-7 en 6-3. Marianne de Rechter, die met 6-1 en 6-0 weinig moeite had met Annelies de Back en Sary Pieters, die met twee keer 6-1 van Magda Lippens won, zullen elkaar in de E-finale bestrijden. De dubbelfinales gaan in de D-catego- rie tussen de koppels Provoost/Cats- burg en de winnaars van de halve finalepartij Buize/Den Hollander te gen Boeckhout/Van de Vijver en in de E-categorie tussen Visser/Van Waes en Pieters/De Rechter. In totaal staan er tien finales op het programma. Rond half vier wordt de prijsuitrei king verwacht. TERNEUZEN - Tot vorig jaar was de Sportaad van de gemeente Terneu zen in feite een 'slapende' instantie, die weinig constructief te werk ging. B en w van Terneuzen zagen dat in en op hun voorstel werd vorig jaar besloten tot de oprichting van een Sportraad nieuwe stijl. In de oude raad hadden alle takken van sport een vertegenwoordiging, waardoor er sprake was van een log lichaam en kon het bijvoorbeeld voor komen, dat een vereniging van slechts enkele leden evenveel stemrecht had als een tak van sport met enkele honderden beoefenaren. Een ongewenste situa tie vond het college van b en w. Enkele maanden geleden werd de oude sportraad opgeheven en werd besloten de Sportraad nieuwe stijl uit niet meer dan twaalf vertegenwoordi gers van de verschillende sportclubs te laten bestaan. De verscheidene takken van sport werden onderver deeld in een viertal secties, waarva- nuit telkens drie vertegenwoordigers deel van de Sportraad uit zullen gaan HSH vormen de A-categorie, terwijl de cou reurs van 35 jaar en ouder in de B-groep uitkomen. Overigens mogen B-renners wèl uitkomen in de A-cate gorie, als het is om de A-ploeg com pleet te maken. In de Omloop van de Braakman gaan de A- en B-categorie immers apart van start. De A-ploegen mogen uit maximaal vier renners bestaan, ter wijl het maximum voor wat betreft de B-categorie op drie man per ploeg is gesteld. Onder de deelnemers bevindt zich overigens wel de top zoals die ook al tijdens de Tour du Flic heeft gere geerd. De twee winnaars van die wed strijd, Paul Hiel in de A-categroe en Jan Dubbeldam in de B-categorie, zijn van de partij en op hen zal uiteraard de aandacht gevestigdzijn. De A-categorie gaat om 15.00 uur van start en heeft tachtig kilometer voor de wielen. De B-categorie vertrekt om 13.00 uur: afstand zestig kilometer. De volgende ploegen nemen deel aan de Omloop van de Braakman: Mari- net Philippine; Wiskerke Philippine; Piet Friet Terneuzen; Snackkraam Op de Dam Terneuzen; Comelis Tweewielers Oostburg; Verwarming Vluggen Terneuzen; Café De Instuif Hoek; Café-restaurant Dallinga Sluis kil; Eurosteiger Hulst; Maison Magda- lena Zaamslag. HULST Tijdens een feestelijke bij eenkomst in het gemeenschapscen trum 'Den Dullaert' in Hulst heeft wethouder mr. E. de Rechter van de gemeente Hulst aan 38 jongelui een EHBO-diploma uitgereikt. Wethou der De rechter feliciteerde niet alleen de geslaagden maar had verder ook een woord van dank aan het adres van de instructeurs. „Met die jeugd achter zich kan de EHBO-vereniging uit Hulst de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. Het bekende spreek woord 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is hier zeker van toepas sing", aldus de Hulster wethouder. KOEWACHT De hengelsportver eniging uit Koewacht hield de eerste clubwedstrijd van het hengelseizoen '85 op de Konijneputten te Koewacht. Aan de wedstrijd namen 28 henge laars deel. De uitslag: J W. Bamborst uit Wachtebeke (B), 2 R. de Waele uit Moerbeke (B), 3 H. de Guchteneire uit Moerbeke (B), 4 W. Mar tens uit Koewacht, 5 S. Taayman uit Over slag. VOGELWAARDE De zeehengel- sportvereniging 'De Puit' uit Vogel waarde hield een hengelwedstrijd in de Westerschelde nabij Baalhoek. Na afloop werden in het clubgebouw zaal 'De Doosjes' in Vogelwaarde de prij zen uitgereikt. De uitslag: 1J. de Poorter met 630 punten, 2 G. van Bunderen met 455,3 A. Everaert met 430, 4 Th. de Kort met 360, 5 mevrouw De Kort met 290 punten. De volgende wed strijd wordt gehouden op 17 augustus. OOSTBURG De kaartclub 'De Windmakers' te Oostburg hield een kaarting waaraan 66 personen deelna men; 44 om te jokeren en 22 om te bieden. De uitslagen: jokeren: 1 N. Fenfjn-Evers- dijk; 2 M. Mussche; 3 K. Westerweele; 4 mevrouw Rieteco-Faas; 5 S. Ide. Bieden: 1 mevrouw Van Wispelaer; 2 mevrouw De Grote; 3 F. Wage; 4 P. Koens; 5 mevrouw Matthijs-Meulebroek. De volgende kaarting is vrijdag 9 augustus. „I; f-< Sandra Verdonk test zaterdag haar conditie 'voor eigen publiek'. IJZENDIJKE Voor één keer kon Sandra Verdonck eens geen hoofdrol spelen tijdens het Zeeuws kampioenschap zwemmen. De specialiste op de schoolslag nam na de winterkampioenschappen de beslissing om dit jaar alles op haar studie te zetten en kon zich derhalve niet voorberrei- den op de zomerkampioenschappen. Maar de Ijzendijkse zwemkampioe- ne beschikt desondanks nog over een goede conditie. De triathlon van IJzendijke (die zaterdag wordt gehouden) is wat dat betreft een zekere test. Het stond voor Sandra Verdonck al vroeg vast dat ze aan de triathlon in haar woonplaats mee zou doen. Toen ruim een half jaar geleden bekend werd dat het zomerseizoen met twee relatief korte afstanden in IJzendijke zou worden geopend nam ze zich voor om toch nog enigszins gericht te trainen. „Voor het zwemmen had ik natuurlijk geen tijd meer", zegt ze. „Om daar een goede prestatie neer te zetten moest er echt hard gewerkt worden. Ik wilde echter per se mijn studie voor laten gaan en ik vond dat de studie niet te combineren was met het zwemmen". Deels ook uit nieuwsgierigheid („ik heb wel eens een triathlon op televi sie gezien, maar weet helemaal niet hoe zwaar het wordt") maar ook öm toch nog met sport bezig te zijn wierp ze zich dan ook op de voorbe reiding van de triathlon. „Ik heb alles bij elkaar toch bijna dagelijks getraind. Alleen de laatste weken kwam het er niet van, omdat ik toen midden in de examentijd zat. Maar verder was het een zekere ontspan ning. Als ik dan op de fiets zat, dan was ik in gedachten eens niet bij school". Ondanks die voorbereiding durft ze geen voorspelling over haar condi tie te doen. „Ik heb alle onderdelen specifiek getraind, maar bijvoor beeld nog niet achter elkaar. Ik ben dan ook wel benieuwd hoe het zal bevallen. Dit is geen grote triathlon en het zwemmen en fietsen mag geen probleem zijn. Maar het lopen zou wel eens tegen kunnen vallen. Als echter blijkt dat de conditie goed is dan bereid ik me misschien toch nog intensief voor op de lange baan wedstrijden. Dat zou ik dan alsnog wel zien zitten". Sandra Verdonck neemt het op de langste afstanden (500 meter zwem men, dertig kilometer fietsen en 7500 meter lopen) op tegen onder anderen Ingrid van Assche, die lid is van de triathlonvereniging Aloy. Het is van haar bekend dat ze tijdens de zwemtraining alle man nen verslaat en het belooft dan ook een spannende strijd te worden. Ook bij de heren komen een aantal sterke atleten aan de start. Mario Willems en Jan van de Linde zijn de grote favorieten, maar Mare Groos- man bijvoorbeeld is zeker niet kansloos. De onderwijzer uit Hoek weet dat hij terrein prijs moet geven bij het zwemmen, maar lijkt een klein voordeel te hebben om. dat er slechts vijfhonderd metei gezwommen moet worden. Karei Meertens en Krijn van de Bent zijn tenslotte twee outsiders, die vooi een verrassing kunnen zorgen. Overigens heeft de inschrijving d organisatoren in IJzendijke al dani verrast. „We hadden gerekend een kleine veertig deelnemers", zegt Johnny de Maertelaere. Hij zette zich met zijn vrouw en zoon in on een triathlon in West-Zeeuwsch Vlaanderen te organiseren en wee zich bij de uitvoering gesteund doo de voetbalvereniging IJzendijke et vijfentwintig medewerkers, waaron der het wielercomité Het Snell Wiel. Remy Mangnus is speaker „Hij heeft er bovendien voor ge zorgd dat onze triathlon veel be kendheid in België heeft gekregen Maar daarnaast denk ik dat korte afstand een schot in de roos is", zegt De Maertelaere. Daarvoor (250 meter zwemmen, 15 kilometer fietsen en 4 kilometer lopen) hebben zich inmiddels al bijna zestig deel nemers gemeld. Die afstand is voor een beetje getraind iemand goed te doen". De triathlon begint zaterdag in IJ zendijke om 12.15 uur. de nu ken. Die vier secties zijn: de veld- sporten, de zaalsporten, de waterspor ten en een sectie overige sporten. Voorzitter van de nieuwe Sportraad wordt opnieuw de wethouder van sportzaken, W. van Walraven. Komende woensdag zullen tijdens de eerste vergadering van de Sportraad nieuwe stijl de leden definitief worden aangewezen en zal het reglement van orde worden vastgesteld. Deze bijeen komst wordt gehouden in de Burger zaal van het stadhuis in Terneuzen en begint om 20.00 uur. SAS VAN GENT Toen enkele jaren geleden de Nederlandse renners tij dens de Tour de France van het ene naar het andere succes reden, schoot de belangstelling voor de criteriums in de weken na het grootste wieier- circus met sprongen omhoog. Het was dan ook niet zo verwonder lijk, dat een groot aantal organisaties er alles voor over had om in die periode een plaats op de kalender te bemachtigen. Het succes was dan gewaarborgd. Voor de grote CPC-Prijs van Sas van Gent was dat succes er al langer. Sinds de eerste uitgave (nu alweer elf jaar geleden) 'reed' Sas van Gent op de eerste zondag na afloop van de Tour. Renners en publiek kwamen in grote getale. Ook dit jaar heeft Sas van Gent die dag (zondag 28 juli) toegewezen gekregen. En de Stichting 'Sasse Wielercomité', die vanaf het begin de organisatie in handen heeft, is daar uiteraard tevre den mee. „We kunnen het publiek daardoor een sterk deelnemersveld OOSTBURG De leden van de bolclub 'Raak tegen Staak' te Oost burg hielden een bolling waaraan door 19 dames werd deelgenomen. De uitslag: 1 Marijke Blaauw-Emmy van Opdorp-Nelly Buyck; 2 Harriet van de Wege-Els de Poorter-San Mussche en 3 Truida de Maillie-Jaantje Hubregtse-Made- lein Pijcke. De volgende bolling in Oostburg vindt plaats op 6 juli, als om het Nederlands clubkampioenschap gespeeld wordt. De aanvang is 14.00 uur. De organisatie is in handen van de Oostburgse VW. bieden. Een veld dat tot de verbeel ding spreekt. Daarom ook wachten we op de Ronde van Frankrijk om de contacten met de toppers te leggen. Dat is nog ieder jaar een succesformu le gebleken en daarom zullen we daar ook dit jaar niet van afwijken", aldus Johan de Block, secretaris van de organisatie. Overigens heeft Sas van Gent al sinds een paar jaar 'concurrentie' van het Brabantse Schijndel, dat ook op die bewuste zondag heeft gemikt. „Maar", weet De Block, „wij hebben de oudste rechten. Dus mogen wij eerst onze renners vastleggen. De cou- ZEVENBERGEN Bart van Schilt uit Sas van Gent is als tweede geëin digd bij de zevenjarigen tijdens wed strijden van de Westbrabantse Jeugdwielerbond, die in Zevenber gen werden gehouden. Hij bereikte daarmee het opmerkelijkste resul taat van de Zeeuws-Vlaamse deelne mers, die aan het begin van dit seizoen van de KNWU-categorieën overstapten naar deze bond. Bij de achtjarigen was er een negende plaats voor Angelique van Schilt uit Sas van gent, terwijl Robbert Nijs bij de elfjarigen in een massale aankomst als vijftiende de aankomstlijn pas seerde. Serge van Boven uit Axel finishte bij de twaalfjarigen als vijfde. Zondag zijn er wedstrijden in Ossen- drecht. reurs, die niet bij ons van start f mogen dan in Schijndel vertrekk Voor ons maakt het dus niet zov uit". Naast de beroepsrenners komen i dag 28 juli ook nog de dames es junioren in actie op het parkoers, door het centrum van Sas van G gaat. Om 14.00 uur openen de jus ren deze wielerdag, terwijl de dai om 15.30 uur voor de Eerste Gr Dextro Prijs zullen gaan strijden profs starten om 17.30 uur. TERNEUZEN - De hengelsport eniging ONI uit Terneuzen ho vandaag, vrijdag, voor de twe maal dit siezoen een wedstrijd v de jeugd. Twee weken geleden was de eer ontmoeting en de belangstelling de jeugd daarvoor viel het best van de organiserende vereniging paald niet tegen. In totaal waren toen zo'n kleine dertig jeugdige li gelaars van de partij. Er wordt» daag van 19.00 tot 21.00 uur gevist! de Oostkolk in Terneuzen. Zaterdag houdt de hengelsport» eniging ONI de vierde clubwedsti van het seizoen in de Spuikreek Terneuzen. Van de in het totaal zes clubwedst den wordt er driemaal op zee driemaal op een binnenwater ge» Zaterdag is de tweede binnenwal wedstrijd. Er wordt gevist van 8.00 11.00 uur. TERNEUZEN Lange Reksestraat tel. 01150-20400 Mercedes-Benz 300 D1 983-1 982 Mercedes-Benz 300 D1 980 Mercedes-Benz 240 D1981 Mercedes-Benz 240 D1977 Mercedes-Benz 200 D1984 Mercedes-Benz 200 D1 982 Mercedes-Benz 200 D1 980 Mercedes-Benz 200 D 1977 Mercedes-Benz 280 1978 Mercedes-Benz 280 S1 982-1 983 Mercedes-Benz 280 S1981 Mercedes-Benz 280 S1 976 Mercedes-Benz sport1976 Mercedes-Benz 1 90 1 984 Mazda RX7 sport1981 Audi 1 00 5E Avant 5 drs1 980 Audi 200 Turbo1 981 Peugeot 505 SR1 982-1 983 Range Rover spec1 983 Saab 900 GL combi-coupé1 982 Saab 900 GLS sed11-1981 Toyota cellch. 16 klepper1 984 Opel Rekord diesel luxe1983 VW brilkever1953 Opel Ascona automaat1 982

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 34