Mario Weemaes richt zich met veel ambitie op de golfsport Chantal Baecke gooit hoge ogen in toernooi Hulst Toernooi van Hulster Ambacht \eschuldigende vinger naar clinge stök.® bezet: tmmé: evenement PZC/sp°rt boosdoener Duwtje Lessen IIJDAG 21 JUNI 1985 teen houdt nasmaak 9ver aan transfer-tijd rNEUZEN Ondanks het feit dat er maar weinig opzienbarende overschrijvingen zijn ngevraagd in de Zeeuws-Vlaamse voetbalwereld is er hier en daar toch de nodige onvrede uit over de gevoerde onderhandelingen. Het valt natuurlijk ook niet mee om talentvolle elers te zien vertrekken, vooral als de spelers een jarenlange opleiding in de eigen lederen hebben gehad. Om het benaderen van spelers te voorkomen is er na de ruchtmakende affaire 'Van Craenenbroek' zelfs door een aantal Zeeuws-Vlaamse clubs een incipebesluit genomen. Tal van verenigingen zouden zich daar echter niet aan hebben houden en met name de voetbalvereniging Steen heeft ervaren dat het besluit niet meer ui een wassen neus is. Steen wijst een beschuldigende vinger naar vooral Clinge, maar ook ar Axel en AZW. ningmeester Joop de Vliegere van en heeft er een wrange smaak aan Tgehouden. Hij zegt te spreken nens het bestuur van de gedegra- rde voetbalclub en beseft dat de tijgingen mede door de sportieve iurstelling zijn ingegeven. „Het natuurlijk een slecht jaar voor met aan het eind die ongelukkige rradatie. Maar wat er gebeurd is in periode na de comptitie tot het iten van de overschrijvingstermijn kt kant noch wal, We hebben nota enkele vergaderingen gehad (in kantine van Temeuzen) waarin voerig gediscussieerd is over het ntrekken van spelers. Het is een rionale ontwikkeling geworden om elers te benaderen en tegen een rgoeding in te lijven. We zijn toen in irneuzen tot de conclusie gekomen t we die ontwikkeling een halt toe jesten roepen. Daarop is een princi- besluit genomen. Het benaderen in spelers zou niet meer gebeuren en vendien zouden de clubs elkaar Ichten als spelers bij een nieuwe reniging aanklopten". iat besluit is toen door alle vereni ngen die aanwezig waren genomen", rvolgt hij. „Clinge was er natuurlijk erk voor, want daar hadden ze net it gedonder met Van Craenenbroek hter de rug. Die zou voor een fiks idrag naar Hoek gegaan zijn, maar eef uiteindelijk toch. Bij Clinge voel- n ze om dat soort praktijken in de ekomst te voorkomen natuurlijk el voor een dergelijke overeen- jmst. Maar nu hebben een aantal renigingen zich daaraan toch weer huldig gemaakt". verzekert: „Ik weet honderd pro nt zeker dat zeven spelers van ons lor andere verenigingen zijn bena rd. Peter van Dorsselaer, Mark iest, Carlo Nachtegaal en Frank de 'Chter door Clinge. Jo van Remorte- en Erik Nagelkerke door Axel en )ul Dobbelaer door AZW. Uiteinde- zijn alleen Van Dosselaer en Triest :ar Clinge gegaan. Let wel: ik heb er e begrip voor als spelers zelf weg llen, dat kun je niet tegenhouden, aar de spelers van ons zijn stuk voor uk benaderd. Ik vraag me dan ook of het in de toekomst nog zin heeft a dergelijke bijeenkomsten te hou- en. We hebben er onze tijd in gesto en en het resultaat is er niet naar", et is al met al niet langer geloof- aardig meer, vindt De Vliegere. „Al- clubs klagen steen en been over de echte financiële positie. De KNVB ordt zo duur, de boetes zijn schrik- arend hoog, de gemeentelijke tarie- en stijgen belachelijk. Kortom: het ater stijgt de clubs tot de lippen, laar het zijn allemaal kleine bedra- en vergeleken bij wat er aan het eind an het seizoen blijkt te zijn. Dan zijn opeens duizenden guldens", weet „Dat kan er bij mij niet in". Steen, maar wist zich tevens te verze keren van de komst van trainer Wal ter van Duysse en de spelers Mark Triest en Peter van Dorsselaer. De manier waarop het aantrekken van de spelers is gebeurd, wordt Clinge niet in dank afgenomen, vooral niet nadat de club zelf vorig jaar zo hoog van de toren blies toen topscorer Van Craenenbroek door Hoek was bena derd. Voorzitter Robert Willaert wast zijn handen echter in onschuld. „Ik ben er altijd voorstander van geweest om geen spelers van andere verenigingen aan te trekken. Maar ik hoorde op eens dat Mark Triest een aanbieding had gekregen van Sluiskil. Hij wilde per se niet langer bij Steen blijven voetballen. Ik weet ook niet wat er allemaal bij die club is gebeurd vorig weizoen, maar de sfeer moet wel ont zettend slecht zijn geweest. Dan kan Mark Triest toch beter bij Clinge komen voetballen in plaats van dat hij naar Sluiskil gaat. Het is bij ons een beleid om hogerop te komen. Daarbij zijn spelers van buitenaf erg welkom. Ook volgend jaar zullen we ons zo opstellen. Maar wij betalen niets, daar zijn we tegenover de spe lers duidelijk in. Natuurlijk krijgen de spelers die van buiten Clinge komen wel een kleine vergoeding. Maar dat is tegenwoordig toch niets bijzonders meer?" „Ik snap ook niet waar ze bij Steen nu zo moeilijk over doen. Wij hebben de spelers niet benaderd. Misschien heb ben we een klein foutje gemaakt, door geen contact op te nemen met Steen, klas zou willen blijven spelen. Er kon gesproken worden over een reiskos tenvergoeding en ik zou een compleet tenue krijgen. Maar kom: dat brengt geen fluit op". Ik vond het overigens als voetballer wel prettig dat ik benaderd werd. Dat is toch een zekere erkenning. Dat Triest en Van Dorsselaer uiteindelijk wel gegaan zijn was voor mij geen verrassing. Die jongens konden de degradatie heel slecht verwerken en hadden maar een heel klein duwtje nodig. Ik kan me trouwens wel voor stellen dat het bestuur van Clinge ontkent dat ze ons benaderd hebben. Dat geeft toch niemand graag toe". Daarmee lijkt Carlo Nachtegaal de nadat die spelers zich bij ons gemeld^sPÜ^er °P de ^°P slaan. Ook Harne TTovi Tirtl (rirt Tr/\/M*mi-fnv TmM Olmelzill hadden. Maar verder hebben we cor rect gehandeld". Ook Peter van Dorsselaert bevestigt dat alles zeer netjes gegaan is. „Ik ben gewoon naar Clinge gegaan om het hogere niveau. Het was vorig seizoen een grote teleurstelling bij Steen. Ik moet volgend jaar in militaire dienst en ik vroeg of ik op een tegemoetko ming in de kosten kon rekenen. Ze waren bij Steen niet van plan om in die richting ook maar iets te doen. Het ging allemaal zo moeizaam op be stuurlijk niveau, het was een zeer diplomatiek gebeuren. Daarvoor ben ik geen lid van een voetbalclub. Ik kom er alleen om te voetballen". Penningmeester De Vliegere verze kert dat Clinge na de komst van Triest en Van Dorsselaer ook nog aan Frank de Rechter en Carlo Nachtegaal heeft getrokken. In strijd met de afspraken dus. Carlo Nachtegaal: „Ik ben twee keer gebeld door de voorzitter van Clinge. De eerste keer was ik niet thuis. De tweede keer zei hij dat hij begrepen had dat ik graag van club zou veran deren, omdat ik in ieder geval derde van Tiel (de voorzitter van Sluiskil) laat zich bijvoorbeeld in dezelfde ter men uit. „Al die afspraken die op die bijeenkomsten gemaakt zijn, zijn min of meer half en half gemaakt. Er werd door velen wat zwakjes gereageerd destijds", herinnert hij zich. Keiharde uitspraken zijn er niet gevallen. „Ik heb er zelf ook van afgeweken met Gerard Dellaert", bekent hij. „Maar dat was omdat ik er honderd procent zeker van was dat RIA verschillende spelers van ons had benaderd. Ik heb altijd gezegd: ik wil niet Roomser zijn dan de paus. Maar toen ik dat wist heb ik snel gereageerd. Je hoort trou wens zoveel geruchten. Het schijnt dat Triest en Van Dorsselaer ook door ons zouden zijn benaderd. Eerlijk: ik heb er nooit van geweten. Het zal echter altijd zo blijven, dat de spelers zullen zeggen dat ze benaderd zijn, terwijl bestuurders zullen beweren dat de spelers uit eigen wil gekomen zijn. Zo werkt dat toch? Ik kan een ding nog wel verzekeren. Als ik Bou- dewijn van Craenenbroek aan vast werk had kunnen helpen, had hij volgend seizoen bij Sluisikl gespeeld. Moet je nog peultjes?" Peter van Kouteren. de ogen van Steen is buurman 'linge de grote boosdoener. Clinge oltrok niet alleen het vonnis over Boudewijn van Craenenbroeck: on danks alles toch weer bij Clinge. Harrie van Tiel: keiharde afspraken zijn er niet gemaakt. Mario Weemaes: op weg naar de training. IJZENDIJKE Sedert begin vorig jaar is de golfclub 'De Woeste Kop' in Zeeuwsch-Vlaanderen actief op een voorlopig onderkomen in het recreatiegebied De Braakman. Deze eerste golfclub in de regio mag zich verheugen in een gestage groei, die vooralsnog blijft voortduren. Twee weken geleden hield de vereniging haar jaarlijkse clubkampioenschap pen, waarbij bleek dat het niveau met rasse schrefen vooruit gaat en de Andere b(M€n animo er bij de leden goed inzit. speler van De Woeste Kop dusdanig aangestoken, dat hij ernstig over weegt een gedeelte van z'n spaar centen eraan op te offeren. Heuglijk feit tijdens deze kampioen schappen was, dat een juniorlid zich bij de toppers in de eindrangschik king wist te scharen met een ver dienstelijke tweede plaats achter winnaar Cees Nanninga uit Sas van Gent. De 18-jarige Mario Weemaes uit IJzendijke schreef dit resultaat met 'verve' op zijn naam. Gestart in september 1984 mag het resultaat van Weemaes, die een bakkersopleiding volgt in Antwer pen, opmerkelijk genoemd worden. Mede gezien het feit dat hij genoe gen moet nemen met éénmaal trai nen per week. De interesse voor de golfsport werd enkele jaren geleden gewekt, toen Mario Weemaes tij dens een bezoek aan z'n zus in Eindhoven de gelegenheid kreeg een golfvereniging te bezoeken. He laas voor de IJzendijkenaar bleef het slechts bij een bezoek. Spelers die geen lid zijn worden niet in de gelegenheid gesteld om een balletje te slaan. Z'n eerste serieuze pogingen deed Weemaes pas tijdens een vakantie in de Franse wintersportplaatsTig- nes, waar hij fungeerde als ballen- jongen voor Zweedse vakantiegan gers en als beloning de 'club' mocht hanteren. Die eerste slagen sterkten hem alleen maar in de gedachte, dat hij de golfsport dolgraag wilde gaan doen. De oprichting van De Woeste Kop deed een lang gekoesterde wens in vervulling gaan. „Tot m'n groot genoegen zag ik vorig jaar een artikel in de krant over de golfvereniging", memo reert Weemaes. „Dat was vlak voor de eerste clubkampioenschappen. Ik heb toen onmiddellijk de brom mer gepakt en ben gaan kijken. Het aardige was, dat ik direct gastvrij ontvangen werd, zodat er van een drempel ook geen sprake was. Na enkele lessen heb ik een eigen uitrusting gekocht, tweede hands weliswaar, maar in een uitsteken de staat". Die brommer met het speciaal voor het vervoer van de clubs gecon strueerde karretje erachter is intus sen een vertrouwd beeld geworden op de provinciale weg tussen IJzen dijke en de Braakman. Het is een soort 'image' van Mario Weemaes. „Ja, dat karretje heeft al tamelijk wat bekijks gehad, maar het is een uit nood geboren oplossing voor een, voor mij, belangrijk probleem", grinnikt Weemaes. „In het begin ging ik altijd met de bus naar het golfterrein, maar ik sjouwde me een lamme arm aan die zware clubs. Toen heb ik, naar het voorbeeld van de surfers, m'n golfkar achter de brommer gehangen, maar omdat de wieltjes niet gelagerd zijn liepen de banden er steeds af. Nu heb ik in m'n kennissenkring de familie Bik ker uit Biervliet, die zich bezighou den met uitvindinkjes. Die wisten in korte tijd het aanhangwagentje te contrueren, zodat ik nu van niets en niemand afhankelijk meer ben". De bakker in spé is niet van plan, na het goede resultaat tijdens de club kampioenschappen, op z'n lauwe ren te gaan rusten. Het plan is om de vakantietijd zoveel mogelijk te benutten voor zijn favoriete sport. Het idee is er om in navolging tot wat enkele andere leden van de vereniging vóór hem deden, een golfvakantie te bespreken in Spanje of Portugal. Het enthousiasme van de onlangs van zo'n vakantie terug gekeerde leden heeft de jongste Dat er in ieder geval serieus ge traind gaat worden, tijdens de vakantie, staat als een paal boven water. „Ik heb gehoord, dat onze vereniging zich gaat aansluiten bij de Nederlandse Golffedratie, zodat het voor ons mogelijk wordt op andere banen te gaan spelen, wat ik ook zeker ga doen. Ik heb de smaak goed te pakken en eigenlijk kan ik wel zeggen, dat ik tamelijk ambitieus ben. Als experts weten te vertellen, dat je na vier jaar pas een beetje kunt golfen, dan moet er voor mij veel meer inzitten dan het niveau waarop ik nu speel. Ik vind dan ook, dat als ik die pretentie heb, er veel voor gedaan moet worden". Aangaande het aantal jeugdleden dat de club rijk is heeft Weemaes een minder zonnige kijk op de ont wikkeling. Leeftijdgenoten blijken om onverklaarbare reden nogal sceptisch tegenover het golfgebeu- ren te staan. Hij wijt een en ander aan de onbekendheid die de jonge ren met de golfsport hebben en is zeker van plan iets aan de 'promo tie' voor de jeugd te doen. „De meesten hebben geen enkel besef in welke orde van grootte voor de kosten moet worden gedacht. Ik moet ook alles zelf bekostigen en het koste me geen enkele moeite. Ook wordt de moeilijkheidsgraad vaak onderschat, maar ik kan stel len, dat het zeker in het begin niet eenvoudig is om het balletje te raken. De eerste keer datje wel 'vol' raakt, dan geeft dat een geweldige voldoening. Zaterdagsnachts werk ik bij een bakker, tot in de vroege ochtenduren. Na afloop van het werk rijd ik altijd even naar de golfbaan om een circuit af te werken. Een geweldige manier van ontspannen". IULST Met enige verbazing nam hantal Baecke deze week kennis an de plaatsingen voor het tennis- oernooi in Hulst. Ze had niet ver dacht dat ze als tweede van start zou aan in de C-categorie. „Martine Nij- ten staat bijvoorbeeld als derde. Die ad ik zeker boven me verwacht", 'ekent de kanshebster voor een hoge lassering. )e bij Absdale wonende 18-jarige leao-studente kan het aan de andere ant ook best wel begrijpen dat de irganisatie haar een plaats in de male heeft toebedacht. „Nog maar 'as geleden werd ik onverwacht defde ip de Zeeuwse kampioenschappen en de competitie promoveerden we net het team van Hulster Ambacht laar de tweede klas van de landelijke ompetitie". ilet Sandra Begijn, Menno van de fout en Mark Leenknegt speelde hantal Baecke inderdaad een sterke ompetitie. „Het was erg spannend", "eet ze te vertellen. „De laatste van le acht wedstrijden moest de beslis- tag brengen. Na een 4-4 eindstand ileek dat wij een set meer hadden 'ewonnen en daardoor promoveerden ve". 3e prestaties op de Zeeuwse kam pioenschappen waren voor haar ook verrassend. „Eigenlijk deed ik alleen naar mee omdat er in Hulst gespeeld noest worden. Het was al een hele tijd leleden dat ik me had gemeten met 1e Zeeuwse top en daarom begon ik ionder al teveel illusies. Ik zou wel hen hoe ver ik kon komen". Ws C-speelster ging het overigens erg goed. Zo was de Zeeuws-Vlaamse bij voorbeeld te sterk voor Judith van de Berghe (Tholen) en Corina van de Borgt (Kruiningen), die toch beiden op de B-lijst voorkomen. Een verklaring heeft ze voor dit sterke presteren niet: „In tegenstelling tot die meisjes train ik niet. Ik speel competitie en doe mee aan het be- drijfstennisgebeuren, maar trainings- lessen trekken me helemaal niet. Je bent dan verplicht om op een bepaald tijdstip te tennissen en dat ligt me niet zo. Ik ga liever even tennissen als ik er echt zin in heb, want dan heb je er het meeste plezier in". Chantal Baecke wist zich trouwens wel op een aparte manier op te laden. „Het was er verschrikkelijk warm en ik moest bovendien steeds rond het middaguur spelen. Ik wist dat mijn zus en mijn vriendin op het strand in Cadzand waren. Door mijn wedstrijdindeling kon ik daar niet zijn. En om tóch nog iets van die dag te maken, besloot ik voor mezelf om maar zo goed mogelijk te spelen". Een plaats in de halve finale was het gevolg. Daarin verloor ze van Barba ra du Fossé, die later als tweede achter Annemarie Verrijzer zou ein digen. Onder bijzonder warme weers omstandigheden vlijkt Chantal Baecke toch goed voor de dag te komen. Vorig seizoen had ze zich in Sint-Jansteen voor drie categorieën ingeschreven, het enkel-, dubbel- en gemengddubbelspel. Op alle drie de fronten sleepte ze de eerste prijs in de wacht. In Hulst start ze dus als een van de te kloppen speelsters, want naast haar hoge plaatsing in het enkelspel staat ze samen met haar zus Monique als eerste in het dubbelspel genoteerd. In het enkelspel heeft ze trouwens nog iets goed te maken: „Vorig jaar lag ik er al vroeg uit. In mijn partij tegen Sari Verberckmoes (De Klinge) had ik een ruime voorsprong, maar in het zicht van de finish kreeg ik last van kramp. Mijn tegenstandster kwam daardoor terug en versloeg me. Ze drong later door tot de finale, waar ze door Sandra Begijn werd geklopt. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om aan de verwachtingen te vol doen". HULST Het jaarlijkse C- en D-toernooi van tennisvereniging 'Hulster Ambacht' uit Hulst heeft zoals gewoonlijk weer een groot deelnemersveld aan de start. Maandag starten 120 deelnemers officieel aan de 160 te spelen partijen. Er wordt gespeeld in acht categorieën. Iedere avond beginnen de wedstrijden om kwart over vijf, terwijl volgend weekeinde de eindronden plaats zullen vinden op de zes banen van de Hulster vereniging, die dit jaar ook de beschikking heeft over een lichtinstallatie. Omdat daaan het eind van het vorige seizoen enkele tennissers een lijst hoger zijn gaan spelen, zoals Mare Albers en Sandra Begijn, komen er nieuwe gezichten op de plaatsingslijsten voor. Een andere oorzaak daarvan is de instemming dat vierdeklassspelers weer in de D-categorie mogen uitkomen. In het herenenkel C start de dit jaar voor Smash uit Sint-Jansteen uitkomende Jan Willem Bartz als favoriet. Jan Verschelling (Axel) staat als tweede genoteerd voor de plaatselijke favoriet Jean Loup Deltour en Peter van der Sloot (Animo). Maaike Verstraeten (Smash) voert het deelnemersveld bij de damesenkl C aan met Cjantal Maecke (Hulster Ambacht) als damesenkel C aan met Chantal Baecke (Hulster Ambacht) als tweede. Martine Nijsten (Animo) en Marion Schellekens (Hulster Ambacht) worden ook een plaats in de halve finale toegedacht. In het herenenkel D staan de meeste 'nieuwe' namen op de plaatsingslijst, mede door het vertrek van Peter Kouwijzer en William Asselman (in Hulst niet van de partij) naar de C-lijst. De toemooileiding ziet in Erik Herman (Vogelvlucht) de grootste kansheb ber voor de eindoverwinning. Harold de Puysseleir (Smash) staat als verliezend finalist genoteerd, terwijl Wouter Hoek (Axel) en Mark Pelle- mans (ex-Hulster Ambacht, maar nu woonachtig in Hoogerheide) als drie en vier geplaatst zijn. Mari José Baggen (Hulster Ambacht) is de te kloppen dame in de enkel D-categorie. Zij zal naar alle waarschijnlijkheid af moeten rekenen met Ingrid Visser (Axel). Coby Verschelling (Axel) en Tjo Weemaes (Hulster Ambacht) zijn als derde en vierde geplaatst. Plaatsingen dubbels: HDC: 1 J. W. Bartz/Mark Leenknegt; 2 J. L. Deltour/R. van Remortel. DDC: 1 Monique en Chantal Baecke; 2 M. Schellekens/M. Verstraeten. HDD: 1 R. Renique/M. Pellemans; 2 E. Herman/W. Hoek. DDD: 1 L. Mast/K. Molthoff; 2 C. Verschelling/I. Visser. Chantal Baecke: ik ga liever tennissen als ik er echt zin in heb

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 33