experimenteel project in middelburg Leerwerkplaats voor jongeren biet onderwijs-afkeer geopend 'uits bedrijf wil oegoslaven inzetten agenda Kampeerboer vocht drie jaar voor recht 9Ook factor publiek telt mee bij Nieuwe Muziek9 NllsUWI: MUZIISK EEN SPEELSE ZDMER METEEN KODAK STRANDBAL. V/ KADO BIJ 2 KODACOLOR FILMS. Verkiezing van de sterkste man Vijf kinderen stalen in Haamstede 240 gulden kleingeld PZC/streek 19 Vergadering Ondo Sint Laurens iiathlon schietclub n Meliskerke Uit de boot Sportvereniging van Vlissingse politie hield een triathlon Bloemenexcursies in Heinkenszand Gedeputeerde opent circuit trekkershutten Zaalvoetbaltoernooi tussen gemeenten Vlissingse kermis telt 30 attracties 1111CTI WA I Veelzijdigheid Snel naar je fotohandelaar voor Kodacolor film. Want bij 2 Kodacolor films krijg je nu een speelse strandbal kado. Opblaasbaar, dus gemakkelijk mee te nemen naar alle plaatsen waar de zon schijnt. Deze aanbieding geldt zolang de voorraad strekt voor alle Kodacolor 10O, 200 en 400 films (2 x 15, 2 x 24 en 2 x 36 opn.). llJDAG 21 JUNI 1985 llIDDELBURG - De Middelburgse wethouder van onderwijs, G. Schoenmakers, heeft jonderdagmiddag de leerwerkplaats Ramsburg, ten behoeve van het zogeheten randgroep- jngerenproject, officieel geopend. Schoenmakers drukte op een knop, waardoor een sirene ing loeien waarna een groepje jongeren met een door hen opgeknapte crossauto door een artonnen deur de werkplaats binnenreed. eze werkplaats is gehuisvest in een ote loods, aan de rand van het dustrieterrein Ramsburg. Het pro- ct is een experiment van de Streek- :hool Zeeland en het Vormingsinsti- iut voor Noord- en MiddenZeeland. |an het randgroepjongerenproject jinnen jongens en meisjes tussen de IINT LAURENS - De korfbalvereni- ng ONDO te Sint Laurens houdt indaag (vrijdag) de algemene leden- |ergadering in het Wijkcentrum. Op agenda staan: het financieel ver lag en een bestuursverkiezing. Aan- ang: 19.00 uur. [ELISKERKE - De Schietvereniging [eliskerke houdt morgen, zaterdag, >n zogenaamde biathlon. Er wordt nderhalve kilometer hard gelopen en r wordt viermaal geschoten: staand, IHielend en liggend met een lucht- rukgeweer en met een pistool. Start finish zijn bij het clubgebouw l't Huisje' aan de Torenstraat te Me- lskerke. vijftien en achttien jaar deelnemen. Het gaat om jongeren die genoeg hebben van een schoolopleiding, die ook geen diploma hebben gehaald en van wie de voorkeur meer uitgaat naar praktisch werken. In de leer werkplaats leren ze geen specifiek beroep, maar ze leren er wel hoe het is om te werken. Er komen geen boeken en theorielessen aan te pas, maar er wordt met de handen gewerkt. In het hele land zijn twintig experi menten toegewezen door het rijk. Een daarvan is dit project in Middelburg. Daar wordt gewerkt aan bijvoorbeeld het bouwen van een skelter, een cross auto, het maken van eén weefgetouw of van eigen kleding. Verder behoren het vervaardigen van trimtoestellen, speelwerktuigen voor een kleuter school, en tafeltennistafels tot de mo gelijkheden. Volgens de directeur van de Streek school, de heer B. Buijs, zullen de jongeren gaan proberen de produkten te verkopen tegen kostprijs. „Er zal worden getracht om contracten af te sluiten met overheidsinstellingen en scholen. Een mogelijke concurrentie vervalsing komt dan wel om de hoek kijken. Maar ik heb het daar al over gehad met de vakbeweging en die ziet het niet als zo'n groot probleem, om dat er in de leerwerkplaats op een hele kleine schaal wordt geproduceerd. En Slot van pagina 13) leur met enige ervaring ook kan Boen". I.De inspanningen van WVW om te trachten hier personeel aan te riek ten zijn minimaal geweest. Eén ad vertentie in de PZC getuigt niet van ten serieuze poging, personeel te wil len aantrekken, met name gelet op de deine schaal van de Zeeuwse arbeids- narkt. Van een langdurig, uitgebreid fcn grondig onderzoek van het bedrijf Laar het aanbod in Nederland of de EO is derhalve geen sprake". Hij Ivond, „dat er genoeg andere bedrijven In Nederland zijn die hetzelfde werk kunnen en willen doen met hetzelfde resultaat". Gisteren bleek, dat WVW op het mo ment voor het werk, dat in principe eind augustus klaar moet zijn, genoeg heeft aan ongeveer 40 Joegoslaven gedurende zo'n zes weken. Aanvanke lijk dacht men aan 60 mensen, en een periode van vier maanden. Van be lang is vooral, dat er sprake is van een team, dat het werk doet, aldus Bona- rius. Staatsraad mr J. H. Blaauw erkende, dat er van een „spoedeisen de situatie" sprake is, die het verzoek om een voorlopige voorziening rechtvaardigt. Hij zal aanstaande donderdag uitspraak doen. MIDDELBURG Molenwater, 9.30- |l7 uur: Miniatuur Walcheren, entrum, 10-21.00 uur: Braderie. [Kloveniersdoelen, 20.00 uur: Forum :oncertinleiding; 21.00 uur: concert enakis Ensemble; 22.00 uur: drum band Han Bennink. OOSTBURG Den Hoekzak, 19.30 uur: Docentenconcert Zeeuwse Mu ziekschool. ST.-MAARTENSDIJK Recreatie centrum Hastinge, 20.00 uur: optre den groep Toontje Lager. BERGEN OP ZOOM Roxy I, 19 en 21.30 uur: Tender mercies. Roxy II, 19 uur: Purple rain, 12 jr. Cinem'Actueel 1,20 uur: Amadeus, a.l. Cinem'Actueel II, 19 en 21.30 uur: Falling in love, a.l. Cinem'Actueel III, 19 en 21.30 uur: The killing fields, 16 jr. GOES Grand, 19 uur: Beverly Hills cop, a.l.; 21.30 uur: The killing fiels, 16 jr. HULST De Koning van Engeland, 19 en 21.30 uur: Beverly Hills cop, a.l.; 19.00 uur: The young warriors, 16 jr.; 19,00 uur: Ontwakende verlangens, 16 jr.; 21 uur; Amadeus, a.l.; 19.30 en 21.30 uur; A soldier story, 12 jr; 21.30 uur: Een zuidelijk slippertje, 18 jr. MIDDELBURG Meccano, 20.30 uur: A man of flowers, 16 jr. Electro, 20.30 uur: Heat and dust, a.l. OOSTBURG Ledel, 20 uur: 2010, a.l. TERNEUZEN Luxor, 20.00 uur: Amadeus, a.l.; 19.30 en 21.45 uur: Soldiers story, a.l. VLISSINGEN Alhambra I, 19 en 21.30 uur: The cotton club, 12 jr.; 23.30 uur: Heaven's touch, 18 jr. Alhambra II, 19 en 21.30 uur: Dune, al Tentoon s tellingen SINT-ANNA TER MUIDEN V.m. gemeentehuis, 18-20 uur: werken Zeeuws-Vlaamse en Belgische kunste naars (t/m 1/9). SINT-ANNALAND Museum 'De Meestoof, 15-17 uur: 'Bezet, bevrijd' en bodemvondsten. AXEL Streekmuseum, 13.30-17 uur: werken Victor Dolphijn (t/m 6/7). Kindergalerij Slijkdreef, 10-18 uur: te keningen van Fiep Westendorp. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, 11-17 uur: 'Kermis in het Markiezen- bof II' en werken van Marinus Schip per. BURGH-HAAMSTEDE 'De Be- waerschole', 13.30-16.30 uur: werken Miep de Goederen en Marian van Puyvelde. CLINGE Galerie Esprit, 13.30-18 uur: aquarellen van Nelly van Nieu- wenhuizen. DOMBURG Zeeuws Biologisch Mu seum, 10-17 uur: 'Fossiele schelpen zoeken... en vinden in Zeeland'. DREISCHOR Landbouwmuseum, 13.30-16.30 uur: modem en antiek kantkloswerk (t'm 31/8). GOES Galerie Mat, 13-18 uur: werken div. kunstenaars. Grote Kerk, 11-17 uur: expositie Zeeuwse Kunstkring. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. HEINKENSZAND De Stenge, 13.30-17 en 18-20 uur: energietentoon stelling 'Tegen de stroom in'. HOOGELANDE Kapel van St.- Maarten, 10-18 uur: werken Marten Molema (t/m 7/7). HULST Streekmuseum, 14-17 uur: 'Maten en gewichten'. Burgerzaal stadhuis, 9-12 en 13-17 uur: 'Middeleeuwse vloeren in con frontatie met schilderijen over Vlaam se primitieven'. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: 'Langs wegen der geleidelijkheid'. KATS Galerie Zwaluwenhof, 14-18 uur: werken van Piet van 't Hageland. MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur: eigen collectie schilderijen (voorlopig). Balans 17, 12-17 uur: grafiek van Bob Klaassen en Peer van Meer (t/m 29/6). Dam 43,14-17 uur: werken van Johan Verplanke en Harry van de Vliet. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22), 13.30- 17 uur: pastels 'van Theo Leydekkers (t/m 13/7). Galerie Witte, 10-12.30 en 13.30-18 uur: werken van Sesé (t/m 22/6). TERNEUZEN Hal stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: etsen van Hans Lüc- ken (t/m 5/7). Museum, 10-12 en 14-17 uur: 'Jazz in beeld' (t/m 29/6). VEERE Grote Kerk, 10-17 uur: 'Cultuur en recreatie in de Delta'. De Schotse Huizen, 10-17 uur: werken Henk Kooger (t/m 13/7) en Johanna Minderhoud (28/9). VLISSINGEN Stedelijk Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Schepen in nood'. Reptielenzoo Iguana, 10-12.30 en 14- 17.30 uur: expositie levende reptielen, amfibieën en insekten. Galerie 'Marquis', 14-17 uur: Grafiek gala '85. Dansschool De Jong, 11-18 uur: gra fiek. Gevangentoren, 11-22 uur: 'Peuzelen en nippen' kleuretsen van Leatitia de Haas (t/m 30/6). IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Het waterschap over de grenzen heen'. ZIERIKZEE Sint-Lievens Monster toren, 11-17 uur: werken Corrie Paan akker (t/m 14/7). Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwseh-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur- weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080, dag. van 16-20 uur. de jongeren doen er natuurlijk ook veel langer over dan een commercieel bedrijf', aldus Buijs. De eerste groep in de loods op Rams burg bestaat uit tien jongens. Het ligt in de bedoeling in het komende sei zoen ook met een 'meidengroep' aan het werk te gaan. Voordat wethouder Schoenmakers gisteren de officiële openingshandeling verrichtte werd een aantal toespraken gehouden. De directeur van het Vormingsinsti tuut, de heer C. Schoof, zei in zijn welkomstwoord: „Het doel van dit nieuwe project is vooral de jongeren te helpen om weer een toekomstper spectief op te bouwen. Want voor deze jongeren geldt, dat zij, door welke oorzaak dan ook, zijn vastgelo pen in het bestaande onderwijssys teem. En dat systeem past zich door gaans niet aan hën aan, maar zij dienen zich aan te passen. Lukt dat niet, dan vallen ze uit de (onderwijs poot". „Het doel is ook deze jongeren weer te hermotiveren", zei vervolgens de heer F. Coppejans, onderwijskundig mede werker van Streekschool en Vor mingsinstituut. „Deze leerwerkplaats is een goed uitgangspunt voor hun toekomst en we hopen hiermee ook op een vergrote kans op werk". Wethouder Schoenmakers'had er de Dikke Van Dale op na geslagen. Daar in vond hij een omschrijving van het begrip randgroepjongeren, dat hem in het geheel niet aansprak. „In het woordenboek staat 'agressieve jonge ren uit de onderste lagen van de bevolking' en dat deugt mijns inziens niet. Het zal maar van je kind gezegd worden. Het gaat hier om jongeren die over de school zeggen 'bekijk het maar en ik doe niet meer mee'. Dat is een belangrijk signaal. Ze hebben weliswaar de school afgewezen, maar ze zijn beslist niet onwillig want ze tonen dat ze wel mee willen werken aan een dergelijk project". De deelname aan het project kan één, maximaal twee jaar duren, verspreid over vier dagen per week. Na afloop krijgen de deelnemers een verklaring waarin wordt aangegeven over wel- VLISSINGEN De Vlissingse poli- tiesportvereniging heeft donderdag een triathlon gehouden. De triathlon bestond uit 500 meter zwemmen, 25 kilometer fietsen en 7,5 kilometer hardlopen. De uitslag is als volgt: 1. de heer De Kraker, 2. de heer Van Haveren, 3. de heer Van Moolenbroek, 4. de heer Polak, 5. de heer Van den Hoven. De oudste deelnemer, de vijftigjarige P. H. Janse is achtste geworden. HAAMSTEDE In Haamstede heb ben vijf minderjarigen uit diverse potjes van de christelijke nationale school 'Onder de Wieken' 240 gulden aan kleingeld gestolen. De kinderen, in de leeftijd van 12 en 13 jaar, zijn gehoord door de rijkspolitie en bekenden het geld grotendeels aan versnaperingen te hebben gespen deerd. BURGH-HAAMSTEDE Zaterdag 20 juli wordt in het sport- en recrea tiecentrum Krayestein te Burgh- Haamstede een verkiezing gehouden van 'de sterkste man van Zuid-West- Nederland'. Het sportcentrum organiseert het ge beuren vanaf 14.00 uur in samenwer king met het Zierikzeese sportcen trum Attila. De verkiezing vindt plaats op grond van diverse 'sterke staaltjes', zoals vrachtwagen trekken, telefoonboeken scheuren, zakken la den en accu's tillen. HEINKENSZAND Onder leiding van een gids van de Koninklijke Ne derlandse Natuurhistorsiche Vereni ging worden elke woensdag bloeme nexcursies gehouden langs dijken bij Heinkenszand. De start is altijd om 14.00 uur bij de Schaapskooi in Hein kenszand, die eveneens bezichtigd kan worden. Woensdag werd deze excursie voor het eerste gehouden. OOSTKAPELLE Gedeputeerde J. B. Ventevogel verricht donderdag de officiële opening van het Zeeuwse trekkershuttencircuit in recreatiecen trum 'Ons Buiten' in Oostkapelle. Dat gebeurt om 11.00 uur. Zeeland telt momenteel 21 campings met een trek kershut, verspreid over de provincie. De hutten bieden slaapplaats aan vier personen. ke vaardigheden ze wel en niet be schikken. Dit papier dient als hulp middel bij verdere sollicitaties. Ook doorstroming naar het Centrum voor Beroepsorïentatie en Beroeps Bege leiding en naar het Centrum Vakop leiding voor Volwassenen behoort tot de mogelijkheden. Belangstellen de jongeren kunnen zich in laten schrijven bij de Streekschool Zee land aan het Molenwater in Middel burg. Met een opgeknapte cross-auto reden de deelnemers aan de nieuwe leerwerk plaats de kartonnen toegangsdeur 'open'. SEROOSKERKE Jacobus Melis uit Serooskerke heeft er wel drie jaar over moeten doen maar uitein delijk heeft hij als minicamping- houder toch genoegdoening gekre gen nadat hij in 1982 was veroor deeld omdat hij teveel mensen op zijn terrein zou hebben toegelaten. Dat was tijdens het drukke Pink- sterweekeinde. Melis had zich netjes gehouden aan het toegestane aantal eenheden en ook al waren er nog elders niet onder dak gekomen kampeerders bij hem langs geweest om hem erop te attenderen dat hij eigenlijk nog best een plek had, hij had voet bij stuk gehouden. Want hij zat aan het maximum van zijn vergunning: tien eenheden. Maar nadat hij de mensen had weggestuurd waren de kampeer ders achterom het terrein opge gaan. En ze wilden van geen wijken weten. „Dan zal ik toch de politie moeten waarschuwen", hield de mi- nicampinghouder de illegale gasten voor. Hij moest maar doen, vonden de kampeerders. Maar zij zouden niet weggaan. Diezelfde avond nog verwittigde Melis de politie. Die kwam pas de volgende avond, telde het aantal eenheden en stelde vast, dat Melis er teveel op zijn terrein had staan. En daar kreeg hij alsnog een bekeuring voor. De kampeerboer begreep er niets van: hij had de politie gewaar schuwd omdat er kampeerders zon der zijn toestemming op zijn terrein waren gekomen, omdat ze niet ge wenst waren had hij ook geen staan geld gevorderd en nu waarschuwde hij de politie en kreeg hij tenslotte toch nog een bon. Zijn vertrouwen in het recht werd nog wat meer ingedeukt toen hij, verschijnend voor de kantonrech ter, strafbaar werd gesteld en tot het betalen van een geldboete van 650,werd veroordeeld. De land bouwer uit Serooskerke tekende di rect hoger beroep aan. De recht bank zou later de boete weliswaar tot de helft terugbrengen, maar de strafbaarheid bleef volledig over eind staan. Dat bracht Jacobus Melis ertoe de zaak aan te kaarten bij de Hoge Raad der Nederlanden. En daar werd de positie van de kampeerboer ten tijde van die druk ke Pinksteren 1982 nog eens aan de orde gesteld: wat had er eigenlijk nog meer van hem verwacht kun nen worden nadat hij had geconsta teerd dat er mensen zonder zijn toestemming hun kampement had den opgeslagen op zijn terrein. Had hij, drieënzeventig jaar oud, geweld moeten gebruiken? Had hij ze met een hooivork van het terrein af roeten jagen? De Hoge Raad stelde vast dat de zaak niet voldoende was onder zocht, vernietigde het vonnis en verwees de kwestie voor nadere behandeling terug naar het ge rechtshof in Den Haag. En daar werd Melis uiteindelijk vrijgespro ken. Thuis aan de Boshoekweg in Se rooskerke bewaart boer Melis het arrest van die openbare terechtzit ting van het gerechtshof als een kostbaar bezit. Hij heeft een lange weg moeten bewandelen om zijn recht te krijgen. „Drie jaar lang heb ik er over lopen piekeren", zegt hij. En in die tussentijd had hij gelaten de snerende reacties uit zijn omge ving moeten vernemen nadat de veroordelingen voor kantonrechter en rechtbank publiekelijk bekend waren geworden. „Nu moeten de mensen ook maar eens weten dat ik ben vrijgespro ken", vindt Melis. Eindelijk heeft hij eerherstel gekregen. Eindelijk heeft hij weer rust. Want het ging hem om het principe. Niet om de centen. „Het heeft allemaal veel meer ge kost dan de hoogte van de boete die mij eerst was opgelegd. Maar daar ging het niet om. Ik was toch hoge rop gegaan. Ook al was het maar een boete van vijftig gulden ge weest". Marktbericht Centrale Tuinbouwveiling Zeeland, veilpunt Kapelle van donderdag 20 juni 1985. Aardbeien doosjes 1.10, per kilo 3.10-6.70. Frambozen: I 4.00-4.40, H 2.60 per doos. Rode bessen doosjes van 150 gram kas 1.90-2.10, natuur, doosjes van 200 gram 1.80. Jonagold: I 90/100 1.94, I 80/90 2.05, I 70/80 1.95, I 65/70 1.06, II 80/90 73, II 70/80 75-77, II 65/70 59. Golden Delicious: I 80/90 I.15-1.24, I 70/80 75-84, I 65/70 36, I 60/70 30-36, II 80/90 95, II 70/80 64, II 60/70 25. Conference IIX 55/65 32. Industrie-appelen 17.40. Aardappelen I 98-104, kriel 1.01, boskroten 58, bloemkool I 1.80-2.10, II 1.20. PAARDENMARKT DEN BOSCH - Aan voer 224 stuks. Prijzen in gulden per stuk: luxe paarden 1700-3005, voljarige 1500-2600, luxe 2-jarige merries 1350-2300, luxe 2-jarige hengsten 1250-2250, luxe 1-jarige merries 700-1500, luxe 1-jarige hengsten 700-1450, veulens, merries 600-1100, veulens, heng sten 550-1050, hitten 700-1650, shetlandse pony's (ruins) 235-535, shetlandse pony's (merries) 285-585. Prijzen in gulden per kg: jonge slachtpaarden 5,85-6,85, oude slacht- paarden 5,85-6,85. De handel was rustig, prijzen gelijk. AARDAPPELTERMIJNMARKT AMSTERDAM - In Bintje 35-50mm werden 5 contracten verhandeld voor levering april tegen f20,50 per 100 kg. De stemming was kalm. In Bintje 50mm werden 72 contracten ver handeld voor levering november bij een prijs van f 23,00 tot f 23,10 per 100 kg en voor levering april 126 contracten tegen f28,30 tot f 28,60. De stemming was prijshoudend. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Da tum: 20-6-'85. Bintje laten april: 28.80; no vember: 23.20: bieden april: 28.60; novem ber: 23.10; 50 mm opw. slot april: 28.60; november: 23.10; stemming april: prijshou dend; november: prijshoudend; openstaan de posities april: plus 59 is geworden 3436; november: plus 36 is geworden 302. Omzet nov. 72; t.w. 33x23.00; 37x23.00; 2x23.10; april 126; h.pr. 28.60; l.pr. 28.30; l.zaken 3x28.50. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam. Da tum: 20-6-'85. Bintje laten april: -; bieden april: -; 35/50 mm opw. slot april: 20.50; stemming april: kalm; openstaande posi ties april: plus 5 is geworden 67; omzet april: 5x20.50. EIERVEILINGEN BARNEVELD EIEVEILING EIVEBA BV BARNEVELD - Aanvoer 3.667.680 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 8,95, 55-56 gram 9,95-10,00, 60-61 gram 11,25-11,85, 65-66 gram 12,65-13,05. EIERVEILING BARNEVELD - Aanvoer 681,015 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 51-52 gram 9,30-9,35, 56-57 gram 10,40-10,45, 61-62 gram II,65-12,30, 66-67 gram 13,25-13,30. EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer ca. I.050.000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden: eieren van 48-54 gram 9,50-10,60 per 100 stuks of 1,98-1,96 per kg, 57-61 gram II,75-13,20 per 100 stuks of 2,06-2,16 per kg, 64-67 gram 14,10-14,40 per 100 stuks of 2,20-2,15 per kg. Scharreleieren 1,50-2,00 per 100 stuks hoger. Witte 50 gram 9,60,57 gram 11,30. Fruitveiling Barendrecht. Appelen, golden delicious 80/90 55-1.05, 70/80 42-83, 60/70 18-28, aanvoer 70 ton; Jonagold 70/80 2.25- 2.37, 60/70 1.17, aanvoer 3 ton; lombarts calville 80/90 62-78, 70/80 88-1.01, 60/70 18-50, aanvoer 14 ton. Peren, conference 55/65 67-92, aanvoer 5 ton. Totaal aanvoer appe len 87 ton, totaal aanvoer peren 5 ton. VLISSINGEN - De gemeente Vlissin- gen hield deze keer het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi tussen de Zeeuw se gemeenten. Er werd door zeven gemeenten gespeeld in sporthal Bas- kensburg. De eindstand is als volgt: 1 Middelburg, 6 gespeeld, 11 punten, 15-3; 2 Temeuzen 6 gespeeld, 9 punten, 15-3; 3 Goes 6 gespeeld, 9 punten, 15-8; 4 Oostburg 6 gespeeld, 6 punten, 5-5; 5 Vlissingen 6 gespeeld, 5 punten, 10-12; 6 Kapelle 6 gespeeld, 2 punten, 6-13; 7 Valkenisse 6 gespeeld, 0 punten, 4-26. De voorzitter van de personeelsver eniging van de gemeente Vlissingen reikte rond halfvijf de prijzen uit. Volgend jaar organiseert de gemeente Goes dit toernooi. VLISSINGEN - De Vlissingse kermis die van zaterdag 13 tot en met zondag 21 juli wordt gehouden telt in totaal 30 attracties. Het kermisterrein strekt zich zoals gebruikelijk uit over Bellamypark, Nieuwendijk en Zeil- markt. In de Walstraat staan een gebakkraam en een kraam met sui kerwerk. Op het Bellamypark komen onder meer het spookslot, de autoscooter, de super-buggy en de Kop van Jut. De Mount Everest Express komt op de Zeilmarkt, evenals de Mini Monza Piste, de Polyp, baby-flug en astro- liner. De Cake-walk komt op de Nieu wendijk, waar vooral de gok- en spel- letjeskramen worden geconcentreerd. MIDDELBURG - Het festival Nieuwe Muziek doet er goed aan de publieke belangstelling zo groot mogelijk te laten zijn, zonder de ziel van de nieuwe muziek in te wisselen voor de muziek van de kassa. Deze opdracht verstrekt gedeputeerde van cultuur mr J. P. Boersma donderdagavond in de Middelburgse Kloveniersdoelen, tijdens de opening van het negende festival Nieuwe Muziek. Boersma vond dat er veel belang gehecht moet worden aan 'de waar heidswaarde' van de kunst. Zo niet, dan treedt er al snel een verschraling op. Niettemin hechttee hij de nodige waarde aan de belangstelling van het publiek. „Het zonder meer poneren van het uitgangspunt dat men een podium heeft voor ne nieuwe kunst vormen en daarbij geen acht slaan op de factor publiek, houdt ook een verschraling in", aldus Boersma. Hij erkende overigens dat bepaalde muziek- en kunstvormen per definitie minder publiek trekken. „Willen deze vormen zich echter staande houden, in tijden waarin de middelen schaars zijn, dan zullen zij zich bewust dienen te zijn van het maatschappelijk be lang", zo drukte hij de organisatoren van het festival op het hart. De gedeputeerde zei verder dat gede puteerde staten in 1986 geen verdere bezuinigingen op de kunsten, de mu sea en de monumenten willen door voeren. Zelfs is er in de betreffende budgetten een lichtende stijging te bespeuren. Boersma wees verder op de ongunsti ge positie van Zeeland bij culturele optredens. De honoraria die de gezel schappen vragen, liggen aanmerkelijk hoger dan de bedragen die elders in het land, vooral in de Randstad Hol- nieuw. Dat evenwicht noemde hij te gelijkertijd broos. Daarbij wees hij op de proefperiode van twee jaar die provinciale staten de nieuwe stichting Nieuwe Muziek hebben gegeven. Eén van de voorwaarden is dat de stich ting zelf vijf procent financiert van haar activiteiten. Gezien delangstel- ling voor het festival van 1984 had Boersma er alle vertrouwen in dat het aan de voorwaarden van de staten zal voldoen. B BB De heer R. Hanemaaiier. land, op tafel moeten worden gelegd. De gedeputeerde wees er ook op dat het Festival Nieuwe Muziek en het Holland Festival in dezelfde periode worden gehouden. Daarbij komt nog het kort daarop volgend straatfestival in Vlissingen. Boersma adviseerde in verband daarmee voor Nieuwe Mu ziek andere data te kiezen. De heer Boersma vond verder dat er in Zeeland op cultureel gebied een zeker evenwicht is tussen oud en De heer R. Hanemaaijer, voorzitter van de stichting Nieuwe Muziek, zei dat de organisatoren hun best doen om een zo veelzijdig mogelijk pro gramma te bieden, waardoor meer publiek over de drempels van deKlo- veniersdoelen en de Vleeshal kan worden gelokt. Niettemin is het blij vend moeilijk om massa's warm te maken voor het festival, zo bleek uit zijn weerwoord. De voorzitter was echter blij met de financiële medewerking van provin cie- en gemeentebestuur en van ande re gevers zoals het Anjersfonds en het comité zomerzegels. Tenslotte was hij opgetogen over het feit dat Nieuwe Muziek dit jaar voor het eerst kan beschikken over een eigen onderko men, in de vorm van de Kloveniers doelen. Advertentie

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 19