Boete voor penningmeester die betaling achterhield Show vol betaalbare luxe 6 MAANDEN 100% GARANTIE PZC/ provincie ZITTING POLITIERECHTER: Motorkruiser Representatief? Verkeerd infuus Concert VU-orkest in Middelburg GROTE VAART KLEINE VAART beroepmgs- bëriéhten Miskenning Goes VAIM DER HOOFT MERCEDES-BENZ ROOSENDAAL Dwaze moeder Culturele dag Kees van Eersel geeft orgelconcert in kerk Middelburg Catamaranrace op Veerse Meer TEL. 01103-1517 ROUWKAMER EN ROUWCENTRUM Lagere benzineprijzen maken luxe en comfort nog betaalbaarder. Tevens tijdens de showdagen Prijzen van 13.000,- tot 75.000,-. VRIJDAG 21 JUNI 1985 V MIDDELBURG - Was het Walcherse wandelgezelschap, verenigd onder de naam 'De Doordouwers' maar te voet gegaan naar België. Men bezocht daar, per toeringcar, een pretpark en dat leek dus allerminst op een voetreis. Maar waar het donderdagmiddag voor de politierechter om ging was dat de penningmeester van 'De Doordouwers' de kosten van de elegant uitgevoerde toeringcar van een Vlissingse onderneming in eigen zak had gestoken. Er kwam, na het geslaagde uitstapje, een rekening binnen van ruim vijftien honderd gulden en penningmeester W. S. deed dat bedragje op een curieu ze manier af: hij zette er 'voldaan' op, vervalste een handtekening van een administratief functionaris van de Vlissingse touringcarondememing en zo verdween het geld 'ten eigen bate'. In de boezem van de vereniging 'De Doordouwers' kwam dit aan het licht en de voorzitter deed aangifte bij de politie. En dat kwam er gisteren voor politie rechter mr. G. H. Nomes weer op neer, dat S. een factuur had vervalst en zo valsheid in geschrifte had gepleegd. Hij stak dus het geld aanvankelijk in eigen zak, maar zowel officier van justitie mr. Nijmeijer als de politie rechter hielden er rekening mee, dat het de man sierde, dat hij het bedrag MIDDELBURG De Stichting Or gelcentrum houdt dinsdag de vierde orgelbespeling van de serie die in de Nieuwe Kerk in Middelburg wordt gehouden. De organist van de Grote- of Maria Magdalenakerk in Goes en stadsbeiaardier in de Ganzenstad ver zorgt deze avond de muziek. Hij speelt Variaties over 'Freu dich sehr o meine Seele' van G. Böhm, Preludium en Fuga in C van J. S. Bach, Drie Fuga's over Bach van R. Schumann en Pièce Héroique van C. Franck. Besloten wordt met Prelude et Fuge sur le nom d'Alain van M. Duruflé. Het concert beignt om 20.00 uur. terugbetaalt. Daarom liet de politie rechter het (conform de eis) bij een boete van driehonderd gulden. Een man uit temeuzen F. van H. mocht ook al niet klagen over het vonnis van de politierechter. Hy had eind 1984, terwijl hij een uitkering genoot, ƒ2.200,- aan inkomsten ver zwegen. Ook de officier van justitie liet het bij een eis van twee weken geheel voorwaardelijke gevangenis straf met een proeftijd van twee jaar. Het vonnis was conform, nadat raads man mr. A. H. Rijkse nog naar voren had gebracht, dat zijn cliënt over twee maanden geen uitkering had gekre gen van de gemeente Sas van Gent, zodat hij in wezen geen schade had berokkend. Overigens vond de officier daarentegen, dat de man 'van twee walletjes had gegeten'. In de zaak van C. R. uit Hulst zal de politierechter over een week schrif telijk vonnis wijzen. Dit ging over de aankoop van een motorkruiser, die 18.000 had moeten kosten, maar waarop R. maar 4.000 voldeed; de rest zou via de bank moeten komen. „Door listige kunstgrepen" zoals dat verwoord is in het wetboek van straf recht, had R. de eigenaar van het jacht misleid. Advocaat mr. S. Assel- berge vond overigens dat de boot in België in eigendom was overgedra gen en dat het delict geheel was voltooid in België en daarom niet voor een Nederlandse rechtbank be handeld kan worden. Daarom vroeg hij niet-ontvankelijk verklaring van het openbaar ministerie. De raads man stelde ook, dat er getuigen wa ren bij de transactie, waarbij partij en het eens werden over een bedrag van vierduizend gulden. Voor oplich ting is onvoldoende bewijs geleverd, aldus de raadsman. In een zaak van diefstal van kleuren- tv's en andere apparatuur bleven de dieven zelf nog even buiten schot: die staan later terecht. Maar wel moesten zich gisteren verschillende helers ver antwoorden, die de apparatuur overi gens in kleine hoeveelheden hadden afgenomen. Vier jongemannen uit Goes werden conform de eis veroor deeld tot twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met twee jaar proef tijd. Daarboven kregen F. van Z., W. H. en J. T. nog een boete van driehon derd gulden en M. van T. een boete van vierhonderd gulden. De jonge man C. B. uit Middelburg, die mei vorig jaar twee wielen van een auto had gestolen - hij had intussen alle schade vergoed - werd veroordeeld tot een boete van driehonderd gulden. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC verschenen berichten, artikelen of commentaren. Niet voor open brieven, gedichten en dergelijke. Anonieme inzendingen of stukken zonder dui delijke opgave van adres en woonplaats wor den niet in behandeling genomen. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 350 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor inzendin gen te bekorten. Over geweigerde brieven kan nier worden gecorrespondeerd. KORTGENE De camping De Paar dekreek in Kortgene houdt zondag de jaarlijkse catamaranrace op het Veer se Meer. De skippersmeeting op de camping begint om 11.00 uur. De start is om 12.00 uur. MIDDELBURG - Het VU-orkest, het studentenorkest van de Vrije Univer siteit in Amsterdam, treedt dinsdag avond op in Middelburg. Het optre den op deze 25e juni begint om 20.00 uur in de Concert- en Gehoorzaal in Middelburg. In de PZC van donder dag was dit concert abusievelijk aan gekondigd voor woensdagavond. ACILA 20 te Dubai, ACMAEA 20 vn Ruwals nr Mombasa, ACTEON 19 te Sriracha, AMSTELDREEF 19 100 o New York nr Chlttagong, AMSTELMEER 19 480 no Na- tal nr Rosario, AMSTELMOLEN 19 t.a. rede Bahia Blanca, AMSTELWAL 19 50 z Kaapstad nr Richardsbay, BAARN 19 vn Suva nr Noumea, BARKEN 20 vn Tofte nr Gdansk, verm. 21 vn Gdansk nr Husum, BRAGE PACIFIC pass 19 Kp. Finlsterre nr Beiroeth, BREDA pass 19 Graclosa nr Hawaii, BROERE AQUAMARINE 19 71 nno Lissabon nr Rotterdam, BULK-119 200 zzw Kp. Verdlsche ell. nr Gent, CHRISTI NA 19 100 no Bolivar nr Bolivar, DAPHNE 20 90 nw La Corunna nr Piraeus, DOCKEX- PRESS-10 pass 19 Kp. Palmas nr Rotter dam, EOS 20 vn Helsingborg nr Ronnskaer, FELANIA 19 240 nw Freetown nr Rotter dam, FELIPES 20 130 o Lae nr Honiara, FICUS 19 180 w Bermuda nr Boston, FLAMMULINA 19 60 w Wight nr Hamble, FLEVOLAND 19 70 w Djeddah nr Rotter dam, FULGUR 19 200 wzw Athene nr Iskenderun, HAPAG LLOYD BRASIL 19 vn Hamburg nr Bremen, HECTOR 20 900 zw Azoren nr Antigua, INCOTRANS SPEED 19 vn Houston nr New Orleans, INCOTRANS SPIRIT 19 te Rotterdam, JAVAZEE 20 te Oporto, JO OAK 19 200 zw Tampa nr Freeport, MAASSTROOM 19 vn Ulsan nr Singapore, MOORDRECHT 20 vn Garrucha nr Ravenna, NEDDRILL-2 19 250 ono Azoren nr St. Johns, NEDLLOYD ALKMAAR 19 950 wnw Valparaiso nr Sura- baja, NEDLLOYD AMERSFOORT 19 1100 zzw Anchorage nr Manzanillo, NEDLLOYD BARCELONA 20 te Port Kelang, NEDL LOYD CLARENCE 20 te Abudhabl, NEDL LOYD COLOMBO 20 te Moji, NEDLLOYD DELFT 19 vn Fos nr Rotterdam, NEDL LOYD VAN DIEMEN 19 400 no Singapore nr Hongkong, NEDLLOYD HOLLANDIA 19 te Belize, NEDLLOYD KATWIJK 21 te Busan verw., NEDLLOYD KIMBERLEY 19 195 nw Fortaleza nr Laguaira, NEDL LOYD KYOTO 20 te Los Angeles, NEDL LOYD LEUVE 19 150 zo Maputo nr Singa pore, NEDLLOYD LINGE 19 580 zo Trini dad nr Buenos Aires, NEDLLOYD LOIRE 19 vn Kobe nr Keelung, NEDLLOYD NA GASAKI 20 te Durban, NEDLLOYD NA PIER 19 1100 zw Lobito nr Douala, NEDL LOYD VAN NECK 19 vn Shuaiba nr Mina QabOOS, NEDLLOYD VAN NOORT 19 300 ozo Socotra nr Djeddah, NEDLLOYD ORANJESTAD 19 vn Hamburg nr Bremen, NEDLLOYD ROCHESTER pass 19 Gibral tar nr New York, NEDLLOYD ROUEN 19 te Suez nr Akaba, NEDLLOYD SANTOS 20 te Balboa, NEDLLOYD SEOUL 20 vn Dam- mam nr Doha, NEDLLOYD SINGAPORE 19 vn Keelung nr Busan, NEDLLOYD WILLEMSTAD 20 te Sao Francesco do Sul, NIEUW AMSTERDAM 19 vn Juneau nr Sitka, NILE 19 vn Bremen nr Amsterdam, NORMAN MAAS pass 19 Algiers nr Novo- rossisk, PRINS FREDERIK HENDRIK 19 te Teesport, PRINS PHILIP WILLEM pass 19 New Castle nr Antwerpen, PRINS WIL- LEM-2 19 vn Rotterdam nr Immingham, SCHELDEBORG 19 vn Umea nr Zaandam, TASMAN pass 19 Landsend nr Rotterdam, VISTEN 20 vn Hamburg nr Yxpila, VI- TREA 19 130 zzw Cochin nr Chittagong, WISSEKERK 20 te Hamburg, WOENS- DRECHT 20 te Fos. ADARA 19 140 ono Kp. Sta. Marta Grande nr Asuncion, ALIDA SMITS 19 120 ono Algiers nr Liverpool, AMANDA SMITS 20 300 o Port Moresby nr Port Alma, ARBON pass 19 Kp. St. Vincent nr Exmouth, AT LANTIC SUN 19 vn Rouen nr Banjul, BAKENGRACHT 20 te Abidjan, BEURS- GRACHT 20 te La Spezia, BICKERS- GRACHT pass 19 Oland nr Nystad, BLACK SEA 21 te Yxpila verw., BONTE- GRACHT 19 vn Bombay nr New Mangalo- re, CAROLA SMITS 20 t.a. rede Mukalla, CASABLANCA 19 t.h.v. Biak, CLAUDIA SMITS 19 730 wnw Kp. Finisterre nr Lon den, CONSTANCE 20 te Hartlepool, COR- RIE BROERE 19 50 zw Sardinië nr Huelva, DIEN DANIELSEN pass 19 Socotra nr Chittagong, DUTCH SAILOR 19 te Am sterdam, DUTCH SPIRIT 19 vn Rotterdam nr Tees, ELECTRON 20 vn Rotterdam nr Seaham, ELISE verm. 20 vn Sunderland nr Aalborg, ESDOORN 19 vn Rotterdam nr Bremen, FAIRLANE 19 350 nnw Cristobal nr Cristobal, FAIRLIFT 19 vn Rotterdam nr Zarzis, F AIRLOAD 19 900 no Manilla nr Muroran, FALCON REEFER pass 19 Malta nr Alexandrie, FRISIAN SKIPPER 19 vn Rotterdam nr Piraeus, GEMMA 20 te Rot terdam, ICE EXPRESS 20 75 ozo Kp. St. Vincent nr Concameau, ICELANDIC 20 100 zzw Rio Grande nr Bahia Blanca, INCA 20 150 n Manta nr Manta, ISABEL 19 vn Vlaardingen nr Otterbacken, JUMBO STELLA-2 19 420 zw Boston nr Baltimore, KAAPGRACHT pass 19 Str. Torres nr Djakarta, KOGGEGRACHT 19 te Douala, LEIDSEGRACHT pass 19 Oland nr Zaan dam, LOOIERSGRACHT 19 vn Holmsund nr Bilbao, LIJNBAANSGRACHT pass 19 Brest nr Annaba, MAASHAVEN 19 vn Rotterdam nr Hamburg, MANGEN 20 vn Gruvon nr Tyne, MOUNA 19 te Amster dam, NED FREEZER 19 800 zw Azoren nr Santa Lucia, NEELTJE BROERE 20 te Rotterdam, NESCIO 19 te Rotterdam, NORDIC 19 250 no Azoren nr Puerto Bar rios, NYANTIC pass 19 Wight nr Puerto Barrios, PACIFIC DUCHESS 19 80 no Teneriffe nr Teneriffe, PACIFIC FREESIA 19 200 o Sicilië nr Averoy, PACIFIC MAR CHIONESS pass 19 Kp. Finisterre nr U.K., PACIFIC PEERESS pass 19BejaianrU.K„ PACIFIC VIOLET 19 70 z Kreta nr Aeg- hion, PROTON 19 vn Amsterdam nr Hart lepool, RAAMGRACHT 19 350 zw Teneriffe nr Genua, REGGELAND 21 te Stettin verw., ROELOF HOLWERDA 19 vn Kings ton nr Belem, ROZENGRACHT 19 te Ar changel, SAMBRE 20 vn Rotterdam nr Husum, SAMSUN CARRIER pass 19 Portsmouth nr Algiers, SAMSUN EX PRESS 19 50 no Ouessant nr Leixoes, SAMSUN GLORY 19 30 n Port Said nr Akaba, SCHILDMEER 20 80 z Teneriffe nr Zighlnkor, SHORTHORN EXPRESS 20 100 nw Str. Bonifacio nr Kos, SILKE 27 te Porto Marghera verw., STADIONGRACHT 19 400 no Recife nr Salvador, STEADY 19 vn Rotterdam nr Londen, STELLA CAS TOR 19 te Larvik, STELLA ORION pass 19 Kp. Caxine nr Cartagena, STELLA PRO- CYON 19 200 nnw Kp. Finisterre nr Carta gena, UNDEN verm. 21 vn Kristinehamn nr Stettin, VROUWE JOHANNA 19 in Golf van Biscaye nr Nantes, VIJVERHOF pass 19 Str. Bonifacio nr Civitta Vecchia, YO- LANDA 20 te Rotterdam, IJSSELLAND 19 in Kielerbocht nr Jakobstad. NED. HERV. KERK Beroepen te Kamperveen: A. den Bes ten, kandidaat te Katwijk aan Zee. Beroepen tot predikant voor buiten gewone werkzaamheden ten behoeve van het pastoraat in de revalidatiekli- niek Overtoom te Amsterdam: me vrouw A. H. Sneep-Lietaert Peerbolte, kandidaat te Nieuwer ter Aar die dit beroep heeft aangenomen. Aangenomen naar Klarenbeek: P. J. H. J. Overduin, kandidaat te Hoog vliet. Bedankt voor Vroomshoop: A. J. de Bue te Nijverdal. Bedankt voor 's- Gravenpolder en Hoedekenskerke en Baarland: S. Ypma te Oosthem-Abbe- ga-Folsgare. GEREF. KERK VRIJGEM. Beroepen te Spakenburg-Noord: K. Folkersma te Rouveen. Beroepen te Groningen-Noord: P. Niemeijer te Zuidwolde in Groningen. Beroepen te. Harkstede in combinatie met Over- schild: J. B. Wilmink, kandidaat te Dalfsen. Beroepen te Middelburg voor de missionaire dienst op Irian Jay a (Indonesië): E. L. van 't Foort, kandi daat te Steenwij k. Beroepbaarstelling: J. B. Wilmink, Bruinleeuwstraat 8, 7721 AW Dalfsen. GEREF. GEM. Beroepen te 's-Gravenhage-Zuid: R. Boogaard te Leiden. Beroepen te Aalst: M. Burggraaf, kandidaat te Rotterdam en beroepen te Nieuw- dorp, Rotterdam-West, Berkenwou- de, Enkhuizen, Wierden-Almelo, Arn hem, Lisse, Poortugaal, Poortvliet, Krimpen aan de IJssel en Alblasser- dam: A. J. Gunst, Kandidaat te Capel- le. Bij de discussie-avond in Middelburg was de uitslag van de Brede Maat schappelijke Discussie een belangrijk wapen in handen van de tegenstan ders van kernenergie. Het staat im mers buiten kijf dat een overweldigen de meerderheid van de ruim veertig duizend mensen die daadwerkelijk hun mening hebben vastgelegd tegen kernenergie blijken te zijn. Minstens zo zeker is het dat de anti's zeer duidelijk een bij hen reeds bestaande mening aan het papier hebben toever trouwd. Wanneer dan een ex-mede werker van de stuurgroep BMD glas hard verklaart 'dat de resultaten van de BMD in elk geval representatief zijn' dan past naar mijn mening bij deze uitspraak een heel groot vraagte ken. De weinige, neutraal tegenover kernenergie staande mensen die dis cussie-avonden hebben bijgewoond zullen met mij onder de indruk zijn gekomen van de bezieling en vaste overtuiging van de anti's. Maar het is zeker in Nederland nog altijd zo dat de werkelijke meerderheid redelijk nuchter de zaken bekijkt en feiten zwaarder laten wegen dan emoties of overtuigingen van mensen die bewe ren 'namens het gehele volk te spre ken'. Dat, bij de overigens helaas slecht bezochte discussie-avonden, overwegend tegenstanders van kern energie een bevestiging of versterking van hun mening zochten en veelal ook vonden, moet dus zwaar wegen wan neer men beweert representatief te zijn. Het lijkt erop dat de bel voor de laatste ronde heeft geklonken. Laat men met eerlijke wapens strijden. I. Dekker Albardastraat 40 Beschamend is het, dat die van dank baarheid gespeende miskenning van de eertijdse bondgenoten wordt ge voed en aangewakkerd door politieke leidslieden, zoals b.v. M. J. Faber en zijn gezelschap j.l. ook weer te Krui- ningen (PZC 22 mei) nodig moesten laten horen en zien. Leidslieden, die op 5 mei 1945 ook hebben geschreid van vreugde omdat de nachtmerrie ten einde was (of waren ze toen nog niet geboren?). Beschamend is het zeker niet minder, dat uit overeen komstige kring momenteel wordt ge schimpt op het verdedigingsbondge nootschap, dat op verzoek tot stand kwam om het bedreigde West-Europa samen met de VS te beschermen. Dat die NAVO uitsluitend 'spreekt in ter men van macht en voor alle proble men alleen een militaire oplossing zoekt' zoals een militante woordvoer ster van de moderne eenzijdige (be doeld westerse) ontwapeningsfanaten beweerde, verraadt weer eens te meer, dat men daar hardnekkig blijft weige ren de lezing uit het trieste verleden te trekken. Guy Gibson schreef in zijn boek 'ïn zoeklicht en afweervuur' o.a.: Na vele jaren zullen wij misschien weer de oude fout maken en om ontwapening roepen. Wanneer de mensheid deze jaren vergeet, haalt zij zichzelf een nieuwe oorlog op de hals. Deze Britse piloot is enkele maanden na het schrijven van zijn boek geval len in de strijd voor onze vrijheid en begraven op het rk-kerkhof van Steenbergen. Daarom staatkundig gezien: 'Verdedig uw vrijheid, steun de NAVO'. Werkgroep Zuid-Beveland O. S. L. Af. Lokerse Rijksweg 23 Kruiningen Begrafenisonderneming J. de Kok, Prunusstraat 25, 's-Gravenpolder voor alle omliggende dorpen beschikbaar Tevens rouwkamer en koeling om thuis op te baren Overal te ontbieden, dag en nacht bereikbaar Een greep uit onze selectie: Mercedes-Benz: 190 - 190 E - 200 - 230 E - 230 T - 230 TE - 250 - 280 S - 280 SE - 380 SE - 230 coupé demo. Overige merken: Fiat Argenta 2000 inj. - BMW 320 - 316 - 728 en excl. Alpina B6 - Ford Escort Bravo - Nissan Micra - Audi 100 - VW Santana. Ik heb kennis genomen van de inge zonden brief van burgemeester C. Slabbekoorn van Brouwershaven aan de PZC waarin hij zijn inzichten uit eenzet met betrekking tot de medi sche behandeling van mijn dochter in het Rode Kruisziekenhuis te Zierik- zee. Ik stem in met de heer Slabbe koorn dat het maken van fouten men selijk is. En inderdaad, ook in Ameri kaanse ziekenhuizen worden wel de gelijk menselijke fouten gemaakt. Het grote verschil is echter gelegen in het niveau van de structuur en de organi satie van de ziekenhuizen aldaar - in het systeem. Juist vanwege het feit dat mensen fouten kunnen maken en dit ook doen, behoort de structuur en de organisatie strak geregeld te zijn. Het medisch dossier toont duidelijk de ernstige gebreken aan van het systeem zoals dit functioneert in het Rode Kruisziekenhuis. De stelling dat de enig noodzakelijke regulering die door de Volksgezond heid is, komt mij wat al te eenvoudig voor. Het recht van ieder individu via een rechtbank te streven naar genoeg doening voor nalatigheid die de dood ten gevolge heeft, voor letsel of een verkeerde medische behandeling doet evenzeer opgeld in Nederland als in Amerika. De toepassing van dit 'recht' en de daaruit voortvloeiende schadevergoeding heeft het veilig functioneren van de organisatie in Amerikaanse ziekenhuizen verbeterd en heeft geleid tot een omzichtiger beleid in de gezondheidszorg. Gaarne zou ik erop willen wijzen dat de betrokkenheid van de Amerikaan se Ambassade slechts beperkt is tot de officiële formaliteiten die moeten worden verricht in geval van overlij den van een Amerikaans staatsbur ger. De Ambassade staat volledig buiten mijn rechtspleging in een Ne derlandse rechtzaak. Vanessa's trage die is een medische aangelegenheid - geen politieke. Ik raad de eerbied waardige heer Slabbekoorn aan zich met zijn klachten van politieke aard rechtstreeks tot de Amerikaanse au toriteiten te richten. Ik woon nu tien jaar in Nederland en heb weinig te doen met de formulering van het buitenlandse beleid van de Verenigde Staten. Niemand kan Vanessa meer helpen. Het ziekenhuis had hiertoe op 18 november de laatste gelegenheid, maar het is aan ons allemaal om te proberen het niveau van de medische zorg die wordt geboden in het Rode Kruisziekenhuis te Zierikzee op een hoger peil te brengen ten voordele van alle bewoners en bezoekers van Schouwen-Duiveland - ongeacht hun ras, nationaliteit of politieke overtui ging- C. L. Cronkhite Postbus 7170 Rotterdam. (Discussie gesloten). Het verslag in de PZC van 9 mei j.l. over het bezoek van een Argentijnse 'dwaze moeder' aan Middelburg ga wel erg beperkt het verhaal van me vrouw Galetti weer. Ik denk dat ik namens veel aanwezigen spreek als ik door dit ingezonden stuk daar wat op aanvul, namelijk het persoonlijke leed dat daar voelbaar werd. Zo vertelde mevrouw Galetti hoe ze als moeders elkaar hadden gevonden in hun grote verdriet, ongeacht hun afkomst of levensovertuiging. Persoonlijk had ze dat verdriet ervaren doordat haar eigen dochter, een schoonzoon en een kleinzoon tot de vermisten behoren. Ze zei: 'de militairen hebben geen rekening gehouden met de familie, dat was hun fout'. Sinds 1977 trekken de dwaze moeders elke donderdag in een stille tocht over de Plaza de Mayo en spreken de regeerders aan op hun verantwoordelijkheid. Dit heeft ook enkele moeders arrestatie en gevan genschap, soms zelfs het leven, ge kost. Ook nu Argentinië een democra tische regering heeft, houden de moe ders vol omdat gevreesd moet worden dat alleen de negen hooggeplaatsten zullen worden berecht en dat daarna een algehele amnestie zal worden af gekondigd. Het gaat de moeders niet om wraak, zo zei mevrouw Galetti, maar het recht dient zijn loop te hebben, ook voor alle medeplichtii De moeders hebben in veel lan sympathie en medewerking erv: maar alleen in Nederland is op grote schaal blijvende steun om vonden, omdat Nederlandse vrou: een taak zagen. In andere lan, waren de activiteiten veelal georg; seerd door Argentijnse vrouwen, dat deze weer naar hun land t« waren, verdween ook veelal .de ani voor dit soort werk. Mevrouw Gal was bijzonder dankbaar voor desti en sympathie uit Nederland en riep aanwezigen op om door te bUj gaan, omdat nu hetzelfde syst wordt toegepast in andere Latj Amerikaanse landen. Het Con Zeeuwse tochten gaat door, op d derdag 3 oktober aanstaande is weer een stille tocht in Middelbu Corrie v.d. Kreeke-Han Kraayensteinweg Burgh-Haamsk Het overigens goede verslag in PZC van maandag 20 mei 1985 over Frans-Vlaamse Culturele dag in E op 18 mei j.l. werd tot mijn teleursl ling bedorven door de kop: 'Wen Fransen in Sluis bij Frans-Vlaan Dag' en verder 'ër waren slecht: le Franse Vlamingen zodat het eve ment een overwegend Vlaams-Nee landse aangelegenheid was'. Ik dit gaarne willen rechtzetten. Ine daad waren er bij de aanvang 14.30 uur nog weinig Franse Vlam gen, maar dat aantal was wat later de middag, toen uw verslaggever ker reeds vertrokken was, opgelop tot ruim twintig. Gekomen uit streek van Hazebroek, Cassel, 8 Winoksbergen en Duinkerke vormt zij toen ongeveer één derde van I aantal bezoekers, wat zeker te wa deren is, gezien de afstand. Overig: zijn deze Culturele Dagen in wez bedoeld om de Nederlanders en V mingen op te wekken hun Fra Vlaamse taalgenoten in him cultur strijd te steunen. Negatieve berichtj ving getuigt hier mijns inziens v onvoldoende begrip voor het doelv deze bijeenkomsten die ons Nederli ders ervan bewust zouden moet maken dat in NoordFrankrijk n Franse Vlamingen wonen, waarm wij culturele banden hebben. B. F. Ras) Helsinkistraa Oostbi Op 19 juni 1985 is op 51-jarige leeftijd overleden onze geliefde zoon, broer en zwager PIETER DE VISSER echtgenoot van M. Tilroe Serooskerke: Anth. de Visser L. C. de Visser-de Pagter St.-Laurens: E. Gideonse-de Visser A. P. Gideonse Kapelle: J. de Visser N. de Visser-Vos Markelo: J. de Visser J. H. de Visser-Lindhout St.-Laurens: M. J. Sanderse-de Visser P. C. Sanderse Serooskerke, 20 juni 1985. Enige kennisgeving Na een kortstondige hevige ziekte is van ons heengegaan mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma PIETERNELLA DE GRAVE-ROELSE in de leeftijd van 66 jaar. J. de Grave Irene, John en Pascal Cees en Wim 4388 EN Oost-Souburg, 20 juni 1985. Zeewijksingel 9. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen za terdag a.s. van 16.30-17.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatshebben maandag 24 juni a.s. om 11.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middel burg. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de ontvangkamer van het crema torium. Met grote droefheid geven wij kennis van het nog plotseling overlijden van onze geliefde man, zoon, broer, zwager en oom GERRIT JAN LIEVENSE op de leeftijd van 59 jaar. Amsterdam: E. Lievense-Pelser Middelburg: M. J. Lievense-de Landmeter Koudekerke: H. J. Swiers-Lievense G. J. Swiers Kingston (Engeland): M. D. Kampgen-Lievense K. H. W. Kampgen neven en nichten. De crematie zal plaatsvinden op maandag 24 juni op Westgaarde, Amsterdam, om 13.30 uur. Amsterdam, 20 juni 1985. Correspondentieadres: Meulpad 12, 4371 MZ Koudekerke. Showdagen: vrijdag 21 juni, ook 's avonds. Zaterdag 22 juni en maandag 24 juni. Bredaseweg 225 en 227 - Roosendaal TEL. 01650-5 74 00 Rustig is van ons heengegaan onze lieve Bep ELIZABETH HARINCK op de leeftijd van 71 jaar. Een grote stilte is over ons gevallen. Hilversum: J. D. Harinck Vlissingen: P. Harinck-Hamelink Bert en Nel Zus en Kees Rinus en Bep Greet en Jaap Joke en Kees Kees en Hannie Overveen: C. Harinck W. Harinck-Visser Huib en Annemiek Els en Henk Greet en Stan Wijco en Mathilde Oegstgeest: Frits Harinck 19 juni 1985. Krekelmeent 36, 1218 EB Hilversum. Bep is overgebracht naar het algemeen Uitvaart centrum van de Gooische Uitvaart Verzorging 'Ben Huil', Utrechtseweg 11 te Hilversum. Aldaar geen bezoek. De crematieplechtigheid zal plaatshebben op maandag 24 juni om 14.00 uur in aula I van het crematorium 'Daelwijck', Floridadreef 7 te Utrecht-Noord (Overvecht). Tot onze diepe droefheid is na een kortstondige ziekte overleden mijn lieve man, onze vader en opa PAUL WILLEM VAN BEVEREN in de leeftijd van 75 jaar. M. A. van Beveren-van Oosten E. A. Vermeer-van Beveren W. Vermeer J. A. van Beveren H. van Beveren-Troost J. van Beveren en kleinkinderen. 4381 KH Vlissingen, 20 juni 1985. Boulevard de Ruyter 240. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum Overtoom-Groen, Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Gelegenheid tot afscheid nemen maandag a.s. van 19.30-20.00 uur. De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 25 juni a.s. om 14.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg. Het Is de wens van de familie, hen na de plechtigheid voor een samenzijn te vergezéllen naar huize Vijvervreugd, Koudekerkseweg 145 te Middelburg. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het overlijden van ons geacht bestuurslid P. W. VAN BEVEREN Met waardering denken wij terug aan zijn inzet voor onze vereniging. Huurdersvereniging Westpoortflat. Vlissingen, 20 juni 1985. Met verslagenheid namen wij kennis van het overlijden, na een kort verblijf in het ziekenhuis, van de heer P. W. VAN BEVEREN Tot voor korte tijd algemeen bestuurslid van de oudervereniging 'Vijvervreugd' en lid van de beheerscommissie pupillengelden. Met grote dankbaarheid en erkentelijkheid ge denken wij het zeer vele en nuttige werk dat hij in het belang van de pupillen van 'Vijvervreugd' op een bekwame wijze heeft verricht. Wij zullen hem node missen. Namens het bestuur van de oudervereniging 'Vijvervreugd': S. W. Postma, voorzitter J. W. Schurink, secretaris Geheel onverwachts overleed de heer P. W. VAN BEVEREN Met waardering denken wij terug aan zijn inzet gedurende de vele jaren, die hij bij het paviljoen betrokken was. Wij wensen de familie veel sterkte toe in deze zware dagen. Bewoners, personeel en ouders van paviljoen 'De Fazant', Vijvervreugd. Na een langdurige ziekte is toch nog onver wachts, zacht en kalm overleden onze man, vader, grootvader CORNELIS DEN HOLLANDER op de leeftijd van 76 jaar. Oostkapelle: A. J. den Hollander van Sluijs Oosterhesselen: P. N. Klein Roseboom- den Hollander J. Klein Roseboom Ester Oostkapelle: N. den Hollander Middelburg: J. A. den Hollander Pauline, Abeba, Lucas 4356 AM Oostkapelle, 17 juni 1985. Pomonastraat 2. De begrafenis heeft in stilte te Oostkapelle plaatsgevonden. Met veel verdriet geven wij kennis van het overlijden van onze vader, schoonvader en opa CORNELIS DEN HOLLANDER op de leeftijd van 76 jaar. Sjaak, Astrid en de kinderen. Oostkapelle, 17 juni 1985.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 14