voorzitter Verschijnt elke vrijdag rommelmarkt ROMMELMARKT rommelmarkt HET NEDERLANDSCHE ROODE KRUIS ALG. LEDENVERGADERING giro 100900 -zeeland iGROTE jSNUFFELMARKT DE FNV ZEGT NEE TEGEN KERNENERGIE FEYENOORD - PSV 'Nova Melodica9 ORGANIST(E) jens en meisjes 13 april drumkorps Blue Spirit Leden vergadering IJSVERENIGING IN RITTHEM Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen i 19 Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 12.00 uur in ons bezit te zijn. FE YENOORD- SUPPORTERS PAUL KRÜGERGROEP - 40 JAAR 'Gieren op het veilig nest' UITSLAG VERLOTING W ZEELANDIA 'GROEP PAPILLON BRENGT 'SAISON IN SALZBURG' JULIANA-KORPSEN MIDDELBURG UITSLAG 'JULIANA' LOTERIJ FEBRUARI 1985. 'DE BEDREIGDE IERSE VENEN' KORPSEN Bel 01180-11115 OPGAVE BIJ DE SECR. VAN SPORTV. RITTHEM AUTO'S EN MOTOREN Automobielbedrijf Van Fraassen B.V. Volvo-Mazda President Rooseveltlaan 768 Vlissingen - tel. 01184-16679 Filiaal Oude Vlissingseweg 40B Middelburg - 01180-25521 Goedkope aanbiedingen: Volvo Show van 28/2 t/m 16/3 1985 Te koop door inruil op Honda ivic 3-d. luxe'78/'79/'81/'82/'83 Garagebedrijf P. N. v.d. Velde Auto's met BOVAG-garantie Autobedrijf Joosse Vlissingen OPGELET!!! Bromfiets-off-the-road-berijders GROTE PARTIJ YAMAHA DT 50 MX ƒ2.499,- TWEEWIELERS, MEIJERS. Souburg Vlissingen Alarm uitnodiging CAR-ALARM GARAGE FRANCKE Automaat Saab Volvo 66 GL Auto Dagevos B.V. Goes LPG inbouw Alfasud loop- en sloopauto's auto-onderdelen sloopauto's PEUGEOT/ TALBOT- onderdelen PTA GOES Garage Vermeulen B.V. Lada en Zastava verkoop, reparatie en schadeherstelling van alle merken VW Golf Vos Inruilauto's Opel Kadett Opel Ascona 19 N VW Golf L diesel Renault 5 Parisienne Renault 14 Saffrane Talbot 1510 Honda Accord Rover 2600 Fiat Aktie-dealer Auto Dagevos B.V. Goes Ford Escort Bravo Vos Opel Ascona 16S Vos Fiat inruilauto's 131 superdiesel '79 131 1300 Ritmo Nuova 60C Ritmo 65 L 3-drs. Uno 45 Panda 45 super Panda 34 Panda 34 Shopping 127 Prima 127 3-drs. 127 3-drs. 1050 Fiat Aktie-dealer Auto Dagevos B.V. Goes Chevrolet Impala remmenspecialist Capri 3 2000 S Vos Kapelle Goes Krabbendijke ONROERENDE GOEDEREN Ook makelaar tevreden na driehoeksruil 'n Koopruil-kleintje of zakenkleintje in de PZC zet zoden aan de dijk. Oost-Souburg A. C. de Looff Vlissingen A. C. de Looff woningen op Walcheren en omstreken. NI WA B.V. inkoopgroep onr. goed 'Van der Maas' Kloetinge, Makelaardij stad en zee-land 's-Heer-Hendriks- kinderen Bungalow vrijst.won. woning v/d Pol Vast-goed Kamperland A. C. de Looff Hypotheek verlengen of nieuwe. Doe het via ons. Bel even voor de rente! DE GRAAF UNIEK UNIEK rente 30 jaar vast. Middelburg A. C. de Looff Middelburg A. C. de Looff VERMIST KAMERS EN PENSION Pension gevraagd Middelburg A. C. de Looff West-Souburg A. L. de Looff Koudekerke A. C. de Looff TE HUUR GEVRAAGD winkelpand VERZEKERINGEN Autoverzekering Assurantiekantoor LAHR CO Autoverzekering Onderlinge Waarborgmaatschappij van de C.B.T.B. UA felJDAG 8 MAART 1985 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MINIKRANT fk iom stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleenstaand miderschap zoekt een (vrl./mnl.) voor haar bestuur. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de samenleving, leden van de doelgroep waarop Fiom zich richt, en medewerksters van het buro. Fiom-Zeeland is aangesloten bij de landelijke organisatie van de Fiom Van de voorzitter verwachten wij: - betrokkenheid bij het werk van Fiom; - kennis van zaken en deskundigheid op het gebied van de emancipatorische hulpverle ning; - ook overdag tijd vrij kunnen maken voor het Fiom-werk; - enige bestuurlijke ervaring wordt op prijs gesteld. Meer inlichtingen bij het Fiom-buro aan de Varkens- Imarkt 1 te Middelburg, telefoon 01180-27311 (Marti- Ine Buitink, coördinatrice). Ilnformatie over de functie bij de huidige voorzitster, Imevrouw Charlotte van Hoorn-Visser, 01155-2119 l(na 18 uur). IZATERDAG 9 MAART VAN 10.00-12.00 UUR wegens opheffing van enkele scholen. Overtollig kleutermeubilair, kinderboeken, speelgoed, blokkendozen, methodeboekjes, enz. JKIeuterschool 't Hazeleger, Schepenenhof 3, Middelburg-Zuid. At Ook de FNV is tegenstander van de bouw van een tweede kerncentrale in Nederland. Alternatieve vormen van energiewin ning zijn zeker zo goedkoop en leveren meer werk op. DE FNV IN ZEELAND ROEPT DAAROM HAAR LEDEN OP OM OP ZATERDAG 9 MAART A.S. MEE TE DEMONSTREREN IN MIDDELBURG VANAF 13.00 UUR OP DE DAM. zondag 10 maart organiseert de Zeeuwse supp.ver. 'Vrienden van Feyenoord' een busreis naar Telefonische opgave: 01100-31599 01100-15997 Het Middelburgs theater speelt vanavond in de Schouwburg op ons jubileum het blijspel Aanvang 20.00 uur. Voor belangstellenden zijn nog kaarten verkrijgbaar aan de zaal a f 10,-. MORGEN, zaterdag, is er in ons groepsgebouw, Kinderdijk 86, vanaf 11.00 uur een TENTOONSTELLING met foto's, dia's etc. over 40 jaar Paul Krügergroep. Daar houden wij ook onze receptie, waarop belangstel lenden welkom zijn vanaf 15.00 uur. 2726 643 3776 2865 2901 1801 331 328 864 751 3279 3792 4030 1662 473 448 2129 3737 2577 3294 3975 2677 3826 1628 677 1790 2280 3371 3329 3401 1635 1713 3361 2340 2696 1845 1425 2076 1200 799 2823 1075 3269 2602 1882 2676 Prijzen kunnen worden afgehaald bij J. Verwey, Seisweg 152, Middelburg. JONGERENKOOR EN COMBO Kapelle/Biezelinge vraagt zo spoedig mogelijk een Repetitie donderdagsavonds van 8 tot To uur in de consistorie van de Ned. Herv. Kerk in Biezelinge. Kom eens langs, of bel voor inlichtingen: I. Bouwens, Lingestraat 12, Biezelinge, tel. 01102-3755; H. Maas, Lingestraat 31, Biezelinge, tel. 01102-3726. Mensen die andere instrumenten bespelen zijn ook van harte welkom. OPERETTE IN 5 BEDRIJVEN VAN FRED RAY MOND m.m.v. Juliana's Blaasorkest, De Ryterstadsingers en balletschool 'Giselle'. Zaterdag 30 maart en maandag 1 april Schouwburg Middelburg. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. Toegangspr. 15,-. Kaarten zijn verkrijgbaar in Middelburg Kunsthuis 'De Vier Windekes, Lange Delft 90; boetiek 'De Oesterschelp', Gravenstraat 7; Kroon Supermarkt Griffioen en bij het secr. tel. 01180-26320. Theatertaxi rijdt. Secr. M. P. Vermaire, Prinsenlaan 55, tel. 01180-26937. Omdat een 10-tal leden per 1-1 -'85 overgegaan -zijn naar Juliana's Drum and Bugel Corps beginnen we weer een opleiding voor leerlin gen voor ons jeugdkorps: in de leertijd van 8-15 jaar, vlaggen v.a. 12 jaar, kunnen zich hiervoor opgeven op donderdag 14 maart a.s. in ons verenigingsgebouw, de molen 'De Hoop' op het Vlissings Bolwerk (t.o.h. Trefcenter) van 19.00 tot 19.30 uur. Ook ouders zijn van harte welkom, wij zullen hen graag informeren over de mogelijkheden. Tot a.s. donderdag!!!!! 261 331 109 119 374 273 178 145 262 320 378 296 335 291 307 209 197 146 218 228 157 111 385 240 133 317 252 276 101 161 396 185 163 376 336 272 264 WERKGROEP NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE WALCHEREN organiseert een avond over: Drs. M. G. C. Schouten, botanicus aan de universiteit te Nijmegen, houdt een dialezing over de unieke flora en fauna van de Ierse hoogvenen. Dinsdag 12 maart in 'De Schakel', Bachtensteene, Middelburg. Aanvang 20.00 uur. Toegang 2,50. 27 april a.s. is er weer van de Heeft u nog iets? Bel 01180-14632 en het wordt bij u opgehaald. Voor geestelijke en more le problemen, bel ANONIEM 01180-36251 Persoonlijke gesprekken mogelijk. Chr. telefoni sche hulpdienst voor mensen in nood. Van 10.00 tot 24.00 uur, weekend van 20.00 tot 24.00 uur. Zaterdag 9 maart met groot aanbod van kle ding. Van 10.00 uur tot 16.00 uur clubhuis VTV. Einde Baskenburgplein. Heeft u nog iets voor ons? voor leden bij SVRZ. Donderdag 14 maart 1985, 19.30 uur In gebouw 'De Vliedberg' (verjaar dagskamer), ver pleeghuis Der Boe- de, Koudekerke. Instellingsleden groep bestuur AB VAKABO bij stich ting 'Verpleeg- en Rusthuizen Zee land', p/a Ton Ross, Kalkoensprenk 20, 4386 DD. De afdeling Valkenisse van het houdt een op dinsdag 16 april 1985 om 20.00 uur in het Dorpshuis te Biggekerke. Punten van behandeling zijn o.a. bestuursverkiezing en inleiding door dokter v. d. Male. De volledige agenda ligt op de volgende adressen ter inzage: Schuitvlotstraat 23, Biggekerke. Vlissingsestraat 12, Koudekerke. Westkapelseweg 21, Zoutelande. tfelp ïekke bef tfomntef kindeken keipen! DEN HAAG telefoon 070-637940 Van de mogelijkheid zich op te geven voor de nieuw op te richten hebben velen gebruik gemaakt. Als u dit nog niet heeft gedaan, adviseren wij u dit alsnog te doen, anders mag u van mijnheer Sipkema de volgende elfstedentocht niet mee doen en mag u van mijnheer Wiegel ook niet komen kijken. Na uw opgave krijgt u zo spoedig mogelijk bericht met meer bijzonderheden toegestuurd. Oranjeplein 22, 4388 AH, Oost-Souburg. Telefonische inlichtingen 01184-61905. IVllvo 343 DLS1982 Vc 0 343 DL 1982/1983 Vc ra 343 LPG 1982 Vc j 343 DL autom1977/1978/1981 Vei TO 244 DL 1978 Volvo 244 GL schuifdak, automaat LPG1982 Volvo 244 GL schuifdak, overdrive, LPG1982 Volvo 66 GL stationcar met gas1977 Q kroën Visa Super1982 1 .lbot 1510 LS1980 5! at Ritmo 75 CL1981 Mazda 626 1.6 Sedan1980 I&zda 323 Sedan, 5-bak1982 VTV Jetta autom1983 9 :nault 5 TL 5-drs1981 4 'iiajilt 14 TS, zeegroen1979 i&nault Fuego TX exclusief1982 Pjat Ritmo 60 L, bronsmetallic 1982 Bjlat Ritmo diesel1981 B ird Escort, aut1979 8 >nda Accord Sedan 1982 1 iyota Corolla Liftback DX1982 troën Dyane 61979 1| tsubishi Tredia1982 istin Maxi 2 HL 2.0 1981 Seat Ronda 1200 5-drs1983 Ehtsun Stanza 1.6 GL 1982 I iyota Corolla Van diesel, 23.000 km 1984 5 a 1000 blauw 1977 600,- Sfnault 5geel 1975 875,- troën Dyanewit 1979 4.950,- wtroën 2 CV wit 1980 4.600,- Volvo 343 automaatrood 1977 4.750,- Mfclvo 66 stationcar m. gas1977 1.800,- ivic 3-d. automaat'80 ivic 5-d. automaat'80/'82 ivic 5-d. wagon '81 ccord 3-d. luxe'79 ccord 4-d. luxe2x'79 ccord 4-d. EX '82/'83 ccord 4-d. EX automaat '82 ccord 4-d. EXR demonstratie'84 relude 2-d. EX'83 AUTOBEDRIJF BERBO ldeweg 21, 4383 NJ Vlissingen, tel. 01184-10220, off. Honda- aler voor Walcheren. zk3 |tationssingel 12 (t.o. station NS), Kapelle, tel. 01102-1416 Privé 01130-2619 Pel Kadett 1.3,5-drs., 67.000 km, LPG 1982 Pel Kaden 1600 Diesel. 5-drs.. 68.000 km.1982 ~Pel Manta 2.0 E coupé, zwart, 85.000 km1979 'pel Kadett 1.2 special, rood, 3-drseind 1979 'Pel Ascona 2.0 D, 4-drs., rood1979 'Pel Ascona 1.9, groenmet., 70.000 km1979 itsubishi Colt GL, 3-drs., 20.000 km1982 ■itsubishi Celeste 1600 met LPG, 80.000 km1980 Msun Bluebird 1.6, 4-drs., LPG, 70.000 km 1982 V Jetta diesel, automaat, 4-drs., 50.000 km 1983 V Golf diesel, 150.000 km1978 V Golf diesel, met schuifdak1977 lat Panda, 39.000 km1981 prd Escort 1.6 Bravo, 5-drs. LPG, zomerpakket, P 000 km, zwart1983 ord Escort Bravo, 3-drs., plus acc., 52.000 km1982 prd Sierra 2.0 L, 5-drs., 45.000 km, rood met1983 |ord Sierra 1.6,5-drs., 42.000 km1983 AUTO'S TOT 6.000,- ord Escort, goud met.-1978 1 ord Escort, brons met1977 ;?nda Accord, 4-drs1980 JitnilOOO 1974 ■azda 323 1978 ■MW 316 met LPG met lichte schade1978 ■oyota Corolla 30 1976 ■oyota Corolla 30,85.000 km1977 Rw Derby LS1978 zk3 Gildeweg 20 Tel.: 01184-19420. Renault 4 GTL, 35.000 km Citroen Visa, 40.000 km Ford Taunus 1600 L, 70.000 km Ford Fiësta 1100 L Ford Fiësta 1100 L Ford Escort 1300 L Ford Escort 1300 L Ford Escort 1600 L Ford Escort 1600 L Ford Escort 1600 GL Ford Taunus 1600 L Ford Taunus 1600 L, 4-drs. Ford Granada 2000 L Ford Escort 1100 L Volvo 343 L Honda Civic Opel Ascona 1600 S Ford Sierra 1600 L Nissan Stanza 1973 1982 1979 1982 .1977 1981 1982 1982 1983 1982 1981 1981 1981 1982 1981 1982 1982 1983 1983 4.750,- 9.500,- 7.750,- 11.500,- 5.500,- 12.000,- 14.500,- 14.900,- 16.750,- 16.500,- 11.500,- 11.500,- ƒ11.500,- 14.200,- 10.500,- ƒ11.800,- 15.750,- ƒ20.500,- 17.300,- zk3 Wij kochten voor u in: voor de speciale prijs van in 4 kleuren leverbaar. Zo lang de voorraad strekt. Kanaalstraat 62, Troestraweg 364, tel. 01184-61253. tel. 01184-64087. zk3 Wij demonstreren u graag geheel vrijblijvend wat mogelijk is op het gebied van auto- en bootbeveiliging. Prijzen vanaf 45,-. Oosterscheldest. 125, Middelburg, tel. 01180-25387. zk3 Te koop: trekhaak, LPG-inst., uitlaat, gaskop. voor Ford Taunus 1600. Tel. 01184-78719, Westerzicht 721, Vlissingen. k3 Kadett 3-drs. 13 N Berlina Kadett 3-drs Spec Kadett 3-drs. Spec Kadett 3-drs. 15.000 km Kadett 3-drs. diesel Ascona D.esel Rekord 20 S autom Rekord 2.3 diesel Rekord Caravan VW Passat LS 5-drs Ford Fiësta 1100 L Toyota Starlet 1.2 DL Mini Clubman Estate Rapenburgweg 1, Meliskerke, tel. 01186-1748. zk3 1980 1981 1982 1983 1983 1982 1981 1980 1977 1980 1980 1981 1978 Te koop: Daf stationcar met defecte motor, carrosserie i.pr.st. Te bevr. tussen 6 en 7 uur: tel. 01180-33681. k3 99 GLE 78 extra's 9.600,-. '76, i.g.st. 2.400,-. tel. 01100-31280. zk3 Te koop: Daihatsu jeep diesel, evt. inr. bestelauto diesel. Tel.: 01134-2959. k3 Te koop: i.pr.st. Peugeot 104. bj. '77, km-st. 60.000, pr. 2.000.-. Tel.: 01100-27679. k3 Te koop: BMW 316, bj. dec. '78 Inl.: Hoofdstr. 6, Kortgene. Niet op zondag. k3 Te koop. Mitsubishi Lance:. 1400 GL, bj. '76, tel. 01100- 14837. k3 Te koop: Opel Kadett i.z.g.st., bj.'76. Tel. 01184-61286. k3 Installaties v.a. 1.250,- incl. btw en arbeidsloon. Inl.: GZB, Maalstede 4, Kapelle. Tel. 01102-3874. zk3 Te koop: Opel K. 12 autom., bj. '73, mechanisch chassis goed, 500,-. Tel. 01184-71663. k3 Te koop: 5.700,-, bj. juli '80, LPG. Tel. 01100-14336, b.g.g. 01117-2067. zk3 Te koop: Honda Civic als nw„ bj. '79, 62.700 km. roest- en schadevrij, sunroof. Tel. 01187- 1713. k3 Gevraagd: Tei. 01100-23580. zk3 Te koop: gebruikte met garantie. Automobielbe drijf Goedbloed, Oostperkweg 35-37, Middelburg, tel. 01180- 36720. zk3 Te koop gevraagd: Tel. 01100-14948. zk3 Te koop: weg. bedr.beëind. Toyota Cressida stat. 1980 uitm. st. 6250,-. Inr. mog. tel. 01130-2936. k3 Te koop: Honda Civic Wagon, 5-drs., 5 versn., ïVi jr. oud. 26.000 km. Tel. 01181-511. k3 Te koop: VW Polo 1979, goed onderhouden, vraagprijs ƒ4950,-. B. v. Woelderenlaan 74, na 13 uur, Vlissingen. k3 Te koop: Citroen GS Club Break, 1976, ƒ1.150,-. Tel. 01184-18199. k3 zaterdags geop. van 9-12 u. Westhavendijk 148, tel. 01100- 20620. zk3 Occasions Suzuki bestelbus HR'84 Suzuki Alto'82 DatsunChery'81 Renault 18 TL LPG'81 BMW 518'79 Landrover'62 Garage Sjaak Sonke Kapelle Tel. 01102-3631, off. Suzuki- dealer v. d. Bev. zk3 Te koop: Renault 4 GTL, bj. '82, 48.000 km, i.z.g.st. 8250,-. Tel. 01102-3201. k3 Te koop: Citroën Visa Super, bj. '80, i.z.g.st., vr.pr. ƒ5.750,-. Tel. 01140-13136. k3 Te koop: Opel Rekord 2.3 diesel, bj. '81,130.000 km, met- groen, trekh., vr.pr. 13.500,-. Tel. 01192-2113. zk3 Wegens overlijden te koop: Opel Corsa TR de Luxe 1.2 S, 1983, km.st. 8.000, z.g.a.n. Tel. 01184-12736. k3 Te koop: Saab 99, 2.0 L, bj. '76, nwe. uitlaat veren, radio- cass.rec., duurste uitv. (Phi lips). Tel. 01131-1832. k3 Te koop: i.pr.st.z. Ford Tau nus 1600, km.st. 45.000, bj. 12- '81, alle keuringen toegest. Tel. 01196-12272. k3 LadaNiva1983 Lada 1200 1983 Lada 2105 1981 Lada 2105 GL1981 BMW 5181979 Volvo 66 DL autom1978 Renault 5 TL1981 Opel Kadett City1978 Ford Caprill 1.61976 VW 8-pers. bus1979 Opel Ascona 1981 Opel Commodore1980 Honda Quintet, aut1981 Ford Fiësta1981 Ford Escort1982 Nisse (bij Goes), tel. 01194-298. Dealer voor zk3 Te koop: 1981, 39.000 km, rood, Bovag- garantie. Autobedrijf Zoutelande, tel. 01186-1363. zk3 Te koop: Fiat 127 special, bj. 1976. Tel. 01180-13007. k3 Te koop: heel mooie rode Re nault 4 GTL, '80, 49.000 km 4700,-. Tel. 01184-15380. k3 Te koop: GOLF LS autom. '76, sportvelgen brede banden, trekhaak, zeer goed onderh. Tel. 01184-62802. zk3 model '80,3-drs., 13 N, stereo 9.950,- 2-drs. met trekhaak en sport- wielen, '82, rood ƒ11.750,-. '79 9.650,- veel extra's o.a. open dak, '82, 9.850,-. '78, i.g.st. 4.800,- 5-drs., '80, 6.850,- 4-drs. GL, okt. '79 8.950,- de luxe, '79, meeneemprijs 3.750,- Kufjperlaan 287, tel. 01100- 31280. zk3 Te koop: Opel Kadett Coupé Special, bj. eind '76, in uitste kende staat v. onderh. Keurin gen toegest. Tel. 01184-16662. k3 Te koop: mooie Toyota Celica, bj. '77. Tel. 01180-27734, na 5 uur. k3 Te koop: Mercedes 220 D '72, nieuwe accu, radiocass.rec., trekhaak, ƒ1.400,-. Tel. 01171- 1274. k3 Te koop: 1983, 55.000 km, nieuwe staat. Autobedrijf Zoutelande, tel. 01186-1363. zk3 Te koop: 1982, nieuwe staat, 54.000 km 14.000,-. Autobedrijf Zoutelande, tel. 01186-1363. zk3 blauw 4.750,- 2-drs., '77 rood 3.450,-. eind '83, wit 12.950,- '82 extra's 9.950,- sunroof, '83, beige 12.800 3-speed vele extra's, 14 mnd. nu 13.000,- f extra's, blauw, '84 10.650,- '83, beige 9.450,- 1050 cc sportset 1050 cc, '81, rood ƒ7.600,- cc, '80, rood 6.950,-. Met 100 garantie bij Kuyperlaan 287, tel. 01100- 31280. zk3 Te koop: Chrysler 2 1., bwj. 1979, tel. 01184-62912. k3 Te koop: Mercedes 240 D au tom., 1976, ƒ7.000,-. De Ca- sembrootstraat 2, Westkapel- le. Tel. 01187-1379. k3 Te koop: Ford Capri 2.0 G1 6-cil. bj. '79 i.pr.st., zilverme tallic, div. acc., pr. ƒ8450,-. Tel. 01100-11679. k3 Te koop: zeer mooie BMW 316, kl. rood. Tel. 01106-3082. k3 Te koop: Peugeot 504 GLD, geen roest, nwe. accu, nwe. remsch., nwe. banden, trekh., ƒ2850,-. Tel. 01106-3117, b.g.g. 1270. k3 Te koop: Peugeot 104, bj. '78. Tel. 01102-2333. k3 Te koop: 2 ATS-velgen 6Jxl4 voor Ascona en Manta, vr.pr. ƒ300,-. 01188-3001 na 18.00 uur. k3 lichtbruin, prachtige auto op LPG en trekhaak. 01185-1681. Ziet er goed uit! zk3 De eerste en enige in Zeeland. Vakkundige repa ratie voor veilig rijden. Eigen remmentestbank en remschij- fafdraaier. Bovag-Automo- bielbedrijf Goedbloed, Oost perkweg 35-37, Middelburg. Tel. 01180-36720. zk3 Te koop: Mercedes 300 TD, kl.: zilvergr., bj. 1979. Tel.: 01103- 1359. k3 Te koop: Golf 1.3 S. km.stand 95.000, bj. 1980. Vele accessoi res, is gekeurd, ƒ9.000,-. Tel.. 01184-62244. Na 18.00 u. k3 Te koop: bj. '78, i. nw. st. BMW 2002, bj. '74, i.z.g.st., Golf bj. '79 i.z.g.st. Tel. 01196-12500. zk3 Te koop: Opel Ascona 16 S1982 Opel Kadett1978 Ford Escort Bravo1983 Ford Escort 4-drs1978 VW Golf1981 Autobedrijf Zoutelande, tel. 01186-1363. zk3 Spaarlingstraat 41, keurige eengezinswoning met c.v., ver laagde prijs, nu 73.000,-. Kamperfoeliestraat 56. Dege lijk, halfvrijst. huis gelegen na bij het centrum. Vraagpr. 105.000,-. Wilhelminastraat 33. Half vrijst. huis met stenen schuur gelegen op 400 m2 grond. Vraagpr. 69.000,-. Bemiddelingsburo Neeskens Steenweg 9, Schore, tel. 01102- 2809. zk? Na plaatsing van een 'Koopruil-Kleintje' kwam het contact tot stand met het gezin O. te A. en A. de K. en L. B. te M. die met hetzelfde verkoopprobleem van hun resp. huizen in de maag zaten. De makelaar taxeerde en bemiddelde. Nu is iedereen tevreden. Kijk daarom ook iedere zaterdag in de rubriek 'Koopruil' van de PZC voor vraag en aanbod. zk7 zk7 Te koop: koelkast, gasfornuis, wasemkap en minikachel. Tel. 01131-2779. k7 Te koop: Van Teylingenstraat 22. Gerenov. woning. Ind.: rui me woonk., 3 slp.k., veel berg ruimte, grote tuin, event, gara ge, veel extra's. Vraagpr. 79.000,-. I.o.o. te aanvaarden. Inl. en bezichtiging. Tel. 01180-14363. zk7 Te koop: Scheldestraat 47. Op goede stand gelegen hoekwo ning. Met veel ruimte en mo gelijkheden. Vrije achteruit gang aanwezig. Binnenkort te aanvaarden. Vr.pr. 69.000,-. Inl./bez. Tel. 01180-14363. zk7 Wij vragen voor onze relaties te koop: Snelle afwikkeling en contan te betaling. Noordhoeklaan 12, Goes, tel 01100-15617. zk7 Te koop: royale woning met garage en voor- en achtertuin. Dichtbij duin en strand. Wag- nerlaan 16, Vlissingen. Vr.pr.: 145.000,-. Alexander Gogelweg 16, Vlis- singen. 01184-70026. zk7 Groenedaal 18. Mooi gelegen halfvrijstaande woning met berging, voor- en achtertuin op 238 m2 grond. Ind.: gang toilet, woonkamer (plavuizen- vloer), keuken, bijkeuken Verd.: overloop, drie slaapka mers, doucheruimte met was tafel. Prijs: 98.0000,- k.k. Zonnebloemstr. 46, Goes 01100-11147 of 30490. zk7 Gevraagd: of omg. Of Br. met opgaaf van ind., tot m2 grond en prijs o. no. G 215. bur. PZC, Goes. zk7 Te koop gevraagd: en/of bemiddeling L. Hoek man, 's-Gravenpolder. Tel. 01103-1756. zk7 Voor direkte aankoop of be middeling van uw woning Tel. 01130-2373. zk7 Te koop: Nieuwstraat 47. Half vrijst. woning met mogelij kh voor garage. Ind.: hal, toilet woonk., keuken, bijkeuken; le verd.: douche, 3 slp.k. I.o.o. te aanvaarden. Vr.pr. 72.000,- Inl. en bezichtiging. Tel. 01180-14363. zk7 Middelburg, tel. 01180-33035 Te koop: Pr. Joh. Frisostraat 18. Fijne eengezinswoning. Ind.: hal, doorzonkamer, keu ken; le verd.: 4 sl.kamers en douche. Geh. centr. ver warmd. Vliering met vlizotrap. Tuin met achteruitgang. I.o.o. te aanvaarden. Pr. n.o.t.k. Inl./ bez. Tel. 01180-14363. zk7 Te koop: Nw. Vlissingseweg 378. Halfvrijst. eengezinswo ning. I.g.st.z. met dubb. begla zing, voortuin en inpandige garage. Ind.: hal. woonk. met open haard, open keuken en inbouwapp. en eetbar, bijkeu ken, badk. met ligbad, toilet, achtertuin op het zuiden. Pr. n.o.t.k. Inl. en bez. Tel. 01180-14363. zk7 10 beloning van de waarde van het terug bezorgen van mijn rode Vespa Bravo brom fiets, framenummer 5042764, die maandag 4-3-85 bij mijn deur ontvreemd is. Tel. 01180- 34861. k21 in Goes of omg. voor Engelse j .man van 20 jr. voor een perio de van 1 jr. Prijsopg. naar: Kon. Maatschap 'De Wilhel- minapolder', Postbus 126. 4460 AC Goes. zk9 Te koop: Noordweg 401. Half vrijstaande woning met gara- op 305 m2 grond. Ind.: gang, toilet, woonkamer, plm. 35 m2, met parket, open haard, schoon metselwerk, moderne keuken. Beneden dubb. beglazing; le verd.: badk. met ligbad en 2e toilet, 3 sl.kamers; 2e verd.: zolder en 1 sl.kamer. Voor en achter vrij uitzicht. I.o.o. te aanvaarden, vr.pr. 225.000,- k.k. Inl./bez. Tel. 01180-14363. zk7 Te koop: nwe. Vlissingseweg 87. Eengezinswoning met tuin en achteruitgang. Moet wat aan opgeknapt worden, vr.pr. ƒ52.500,-. Inl. bez. tel. 01180-14363. zk7 Te koop: een te verbouwen huis (ged. monumentenpand) geschikt voor het maken van 3 appartementen, zeer geschikt voor doe-het-zelver. Inl.: tel. 01180-11877. k7 Te koop: Kerkhoflaan 4. Op goede stand gelegen ruim, halfvrijst. woonhuis, moet veel aan opgeknapt worden maar voor de juiste man die dit ziet zitten zeer interessant object, vr.pr. 55.000.- k.k. Graag vrij bi. bez. Tel. 01180-14363. zk7 Henk en Anneke zoeken sa men woonruimte. Zo spoedig mogelijk, in Middelburg en omstreken, i.v.m. nieuwe baan. Huur tot 500,-. Br. o. nr. 108, bur. PZC, Middelburg. k6 Te huur gevraagd: in Hulst A-stand. Tel. 08860- 5458. zk6 Woonruimte gevraagd voor apotheker in Middelburg of omgeving. Tel. 03448-1600. k6 Strandhuisje te huur gevr.: van 2-7 t/m 24-8 of het geh. seizoen. Omg. Vliss.. tel. 01184- 60593. k6 Premie incl. Zeeland-korting, max. no-claim, gr. krt., alarm dienst, nieuwwaarderegeling, beperkt gebruik, gewicht WA- cat.- casco- in kg premie waarde premie 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 84,- 101,- 117,- 134.- 150,- 167,- 183.- 200,- 8 000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 25.000 73,- 97.- 122,- 147,- 171,- 196.- 220.- 262,- Voor All-Risk: WA- en Casco premie optellen. Vraag telefo nisch opgave voor niet ge noemd gewicht en cat.waarde Statenlaan 152, Middelburg, tel. 01180-25391. Ook voor uw persoonlijke leningen conti- nukrediet le en 2e hypothe ken. Gevolmachtigd bemidde laar. zkl7 Lage basistarieven; 20% aanvangskorting; maximaal 70% no-claim; geen toeslag voor jongeren. Naereboutstraat 20 te Goes. Telefoon 01100-15448. Na 18.00 uur 01180-14005. zkl7

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 19