DePZC, een koplengte ASS.-BEDRIJFSLEIDER TOEZICHTHOUDERS ONDERHOUDSMONTEUR (algemeen) TANDARTSASSISTENTE B.V. ZEEUWSCHE SERVICE BEDRIJF CONCERTZAAL MIDDELBURG GROEPSLEID(ST)ERS en MEDEWERK(ST)ERS In de gastvrouwenfuncti 2 groepsleid(st)ers (20 uur per week) 1 medewerk(st)er (20 uur per week) 1 medewerk(st)er (20 uur per week) In verband met vervanging wegens zwanger schapsverlof 1 groepsleid(st)er (32 uur p$ week) "OVET" b.V VERPLEEGKUNDIGE MA/ A Extra concert A Jan-Paul Tavenier Frank Mol PiT IS UW VOORDEEL. Normaal met al deze extra's f 19.245 U betaalt f17.995 Uw voordeel f 1.250 Start rustig met het bekijken van z'n vele extra's. Neem dan z'n concur renten in dezelfde prijsklasse onder de loep en u ontdekt vanzelf dat de Polo Coupé Sprinter een fikse voorsprong heeft opgebouwd. De vele extra's waar we het over hadden: 'n grille met dubbele ronde koplampen, bekleed sportstuur, lichtmetalen velgen met brede 165 SR 13 banden, Sprinter-striping aan de zijkant en hoofdsteunen die qua kleur zijn afgestemd op de rest van het interieur Naast deze extra's beschikt hij standaard al over bijvoorbeeld zelf corrigerende stuurinrichting èn achteras met gekoppelde wielgeleidearmen Daarmee voelt u zich in een snel genomen bocht op uw gemak. En moet er onverwacht geremd worden, dan kunt u rekenen op de schijfremmen vóór en de zelfstellende trommelremmen achter. Al met al is de Polo Coupé Sprinter een auto die in veel opzichten opvalt. Maar het meest opvallende blijft z'n prijs. Alle reden dus om prompt te reageren en bij uw Volkswagen dealer langs te gaan. Mocht u niet weten wie voor u de dichtstbijzijnde dealer is, bel dan even n^l IDE CDDIMTED het volgende nummer: 020-867351. V/LU wlirt Jl Kill I EK WELKOM BIJ UW VOLKSWAGEN DLALER. ER IS AL EEN POLO v.a. f14.995. EXCLUSIEF f365 AFLEVERINGSKOSTEN, INallSÏEF BTW WIJZIGINGEN' VOORBEHOUDEN. GENOEMDE PRIJZEN ZIJN VANAF PRIJZi Opleiding in de praktijk De Vereenïging Kinderzorg te Middelburg vc ADVERTEREN DOET VERKOPEN ADVERTEREN DOET VERKOPEN Dinsdag 5 maart 1985,20.00 uur Toegangskaarten ƒ11,50 65+ en CJP ƒ8,50 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 2 MAART j Sportstuur. Grille met dubbele ronde koplampen. Lichtmetalen velgen. Decorstriping met Sprinter-aanduiding. KOM VOOR 17995 UIT DE STARTBLOKKE Gevraagd per 1 april Sollicitaties uitsluitend schriftelijk. S. M. Tamminga, Grote Kade 28, 4461 BE Goes. vraagt voor verschillende van haar lokaties, wegens vertrek van B groepsleiding en vervanging van een groepsleidster met zwanger- le schapsverlof (een vaste aanstelling behoort tot de mogelijkheid): Huize Klarenbeek te Middelburg: Huize Klarenbeek is een residentiële voorziening, waar hulp wc geboden aan jongeren in de leeftijd van 7-20 jaar. De leefgroepen, ieci bestaande uit 9 jongeren, kennen naar leeftijd een differentiatie. Behandeiunit Buitenhovelaan te Middelburg: Buitenhovelaan is een behandelgroep voor 7 jongeren vanaf ca. 14 ja die vanwege hun problematiek voor de periode van een tot twee ji behandeling nodig hebben. De behandeiunit kent een samenwerkin; overeenkomst met het RIAGG Middelburg. De stafmedewerker nam het RIAGG maakt deel uit van de sollicitatiecommissie. Huize Churchillstede te Goes: d Gezien de samenstelling van het team gaat onze voorkeur uitdrukke W uit naar een mannelijke collega. iï Huize Churchillstede is een leefgroep voor 7 jongens vanaf 14 jaar n* een heftige puberteitsproblematiek. De problematiek van deze jonge; - eist van de sollicitant flexibiliteit en stevigheid. Levenservaring wol als belangrijk gezien. .W Van de kandidaten verwachten wij: Jj ervaring in het werken met jongeren; voldoende stevigheid om als identificatiefiguur te dienen; goede contactuele eigenschappen; samen met collega's gestalte kunnen geven aan de begeleidingsplanner het verrichten van onregelmatige diensten, zowel in de avonduren als in weekend; minimaal het diploma MBO-IW of gelijkwaardig, indien men solliciteert naar: functie van groepsleider; ervaring en/of opleiding zijn van belang bij gastvrouwfunctie. Arbeidsvoorwaarden: DerCAO-Welzijn is van toepassing op beide functies. Het brutomaandsalaris bedraagt bij een volledige baan, afhankelijk van leeftijd ervaring, voor de groepsleidersfunctie maximaal 3.222,- exclusief onregelmal heidstoeslag, en voor de gastvrouwfunctie maximaal 2.522,- exclusief onreg matigheidstoesslag. Opname in het PGGM-pensioenfonds. Sollicitanten dienen rekening te houden met het gegeven, dat de aanstelli slechts kan plaatsvinden op het moment, dat de huidige vacaturestop opgeheven. Eventuele inlichtingen over bovengenoemde functies en/of de units worden gaarne verstrekt door mevrouw W. Janse, hoofd van de justitiehuizen van Vereeniging Kinderzorg. Tel. 01180-35510. i0pG ZEELAND Schriftelijke reacties, met vermelding van opleiding, ervar en referenties, gelieve u uiterlijk 7 dagen na het verschij: van dit blad te richten aan de directie van de Vereenig Kinderzorg, Nieuwstraat 47, 4331 JK Middelburg. De vereniging heeft een christelijke signatuur. zoekt ter versterking van ons management een gegadigde die na gebleken geschiktheid de positie kan innemen als Deze veelzijdige en verantwoordelijke functie stelt hoge eisen aan de persoon in kwestie, waarvan de belangrijkste zijn: organisatievermogen goede contactuele eigenschappen kennis van thermische isolatie kennis van steigerbouw vermogen om zelfstandig en inventief te werken representatief voorkomen. Onze gedachten gaan uit naar een persoon tussen 25-35 jaar met een MBO-opleiding. Ervaring in industriële isolatie is een uitgesproken voordeel. Kandidaten worden verzocht hun sollicitatie te sturen aan B.V. Zeeuwsch Service Bedrijf Postbus 1066, 4388 ZH Oost-Souburg. Overslagbedrijf Terneuzen 'OVET' B.V., is een havenbedrijf voor overslag/opslag van massagoederen en werkzaam in het hele Westerscheldegebied, inclusief Vlissingen. Het bedrijf werkt in semi-continudienst hetgeen inhoudt dat indien er voldoende werkaanbod is, in 3 ploegen gewerkt wordt en daarnaast in dagdienst. 'OVET' B.V. zoekt kandidaten voor de volgende vacatures: deze geven leiding aan de stuwadoorsafdeling in hun shift; zij delen het werk in en controleren de voortgang; zij geven leiding aan een ploeg medewerkers welke o.m. kan bestaan uit kraanmachinisten, zeefbedieningsvaklui, laadschopchauffeurs, tremmers e.a. Maximaal ter grootte van 25 man; voor deze vacatures wordt gedacht een scheepswerktuigkundigen en/of personen met een voltooide M.B.O.-opleiding en ervaring in de scheep vaartsector, doch dit laatste is geen vereiste. Wel is een aantal jaren ervaring vereist in een leidinggevende functie; leeftijdsmarge 30-45 jaar; een psychotechnische test kan tot de aannameprocedure behoren. de onderhoudsmonteur onderhoudt een machinepark van o.m. 3 drijvende dieselelektrische grijperkranen, bijbehorende hdlpwerktuigen, transport bandinstallatie en een zeefinrichting. Hij krijgt hiervoor hulp van de bedieningsvaklui en machinisten; gedacht wordt aan iemand die zijn sporen heeft verdiend in mechanisch onderhoud, inclusief dieseltechniek; hij moet goede vaardigheid bezitten in alle voorkomende bewerking van bankwerken en lassen; bovendien moet hij in staat zijn zelfstandig middelgrote dieselmotoren te reviseren en/of storingen op te heffen; tenslotte dient het stellen van de grote machineonderdelen ook tot zijn capaciteiten te behoren; voor het goed uitoefenen van deze functie is het kunnen samenwerken in een klein team van technici een vereiste. Belangstellenden kunnen zich richten tot: OVET B.V. Scheldekade 26, postbus 398, 4530 AJ Terneuzen, tel. 01150-13855, t.a.v. de heer Willems, chef personele zaken. m mm,tmtmmmmmmmmmmmmmm De Oosterscheldeziekenhuizen vormen een combinatie van algemene ziekenhuizen voor Noord- en Zuid- pfcR Beveland en Schouwen-Duiveland. De ziekenhuizen zijn gevestigd op twee lokaties in Goes en in Zierikzee met 330 resp. 80 klinische patiëntenplaatsen. Ter vervanging van de twee lokaties te Goes is een begin gemaakt met de bouw van een nieuw ziekenhuis, dat volgens de planning medio 1987 zal worden betrokken. In de Goese vestigingen van onze ziekenhuizen kan op korte termijn worden geplaatst een: voor een volle weektaak om te worden opgeleid tot OK- verpleegkundige. De functie: De aan te stellen verpleegkundige zal op 1 januari 1986 beginnen met de opleiding tot OK-verpleegkundige aan het I.G.O. te Vlissingen/Dordrecht. De opleiding duurt 2V2 jaar. Bij toerbeurt wordt bereikbare dienst gedaan gedu rende de avonduren en de weekends. (Eens in de 5 a 6 weken, weekenddienst met 1 a 2 dagen per week bereikbare dienst). Gevraagd: Diploma A-verpleegkundige. Bereidheid om de opleiding voor OK-verpleegkundige te gaan volgen. Geboden: Salaris en aanstelling conform de cao voor het zieken huiswezen. Bij voltooide opleiding OK-verpleegkunde volgt aanstel ling tot verpleegkundige A. Inlichtingen: Bij mevrouw H. Sint-Nicolaas, hoofd van de OK, telefoon 01100-22000, toestel 222. Sollicitaties: Schriftelijk aan de afdeling Personeel en Organisatie, postbus 106, 4460 BB Goes. Gelieve linksboven op de brief en envelop te vermelden PZnr. 376. Singelstraat 13 viool piano Werken van: BEETHOVEN - BRAHMS - BACH - BON - STRAWINSKY bij Fa. Gebr. Van Damme, Lange Noordstraat, Middelburg en op de avond van het concert aan de zaal.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 8