QL R I Automatiserings professionals voor professionele automatisering HOE KRIJGT DE FABRIKANT MEER DEALERS IN DE KRANT MET MINDER MOEITE? nn m li K\ HELDERE LEIDRAAD BIJ CIW AANGIFTEBILJET Rabobank CS P Kansen VVD grote vaart op Den Haag groter kleine vaart 5la. cl-loekman ir randstad uitzendbureau een handige onderhoudsmonteur ervaren secretaresses ir randstad uitzendbureau ZaVZAX Wi__n__n. UITVAARTCENTRUM 'GOES' Service Technicus Minolta Copiers m/v 4 ïl F amilieber ichten H. S. M. OVERTOOM P. DAHLMANNS DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT te ft BEGRAFENISONDERNEMER *De Voorzorg' P. Sinke H. G. van Zalen G. P. Sinke Begrafenis- en crematieverzorging Overtoom-Groen Rochussenstraat 3, Vlissingen tel. 01184-13417, b.g.g. 12772 ic zekerheid voor een waardig afscheid K. N. vraagt een Dit is de nieuwe Fiscale en sociale revue van de Rabobank. Een uiterst bruikbare hulp bij het invullen van uw aangiftebiljet 1984. Begrijpelijk geschreven, vol wetens waardigheden en wenken. Zeker als u in loondienst bent is de Fiscale en sociale revue een heldere leidraad bij het invullen van uw aangifte biljet. Bij de Rabobank ligt een gratis exemplaat| voor u gereed. Belangstelling? Haal 'm of laat 'm u gratis toezenden. Met deze bon. GRATIS FISCALE EN SOCIALE REVUE 1984 -K PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 2 MAART "AT Met droefheid geven wij u kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze innig geliefde dochter, zuster en tante JANNETJE CORNELIA MARIA DE MUNNIK op de leeftijd van 33 jaar. Zwaar valt ons dit verlies. C. de Munnik J. de Munnik-Oosterling C. H. de Wit-de Munnik J. de Wit M. J. van de Velde-de Munnik J. van de Velde C. J. de Munnik J. de Munnik-van Doezelaar J. P. de Munnik A. de Munnik-de Jong J. M. de Munnik W. de Munnik-Berrevoets L. G. de Munnik L. J. de Munnik G. P. de Munnik L. de Munnik-van Grunsven P. G. van der Meer-de Munnik B. J. van der Meer J. C. de Munnik G. M. Stouten-de Munnik P. C. Stouten P. A. de Munnik I. de Munnik-Linssen Neven en nichten Goes, 28 februari 1985, 'De Schans', Beukenstraat 84. Correspondentieadres: B. J. van der Meer, Weth. den Boerstraat 7, 4318 EM Brouwershaven. Janneke is opgebaard in het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvliet- straat 37 te Goes. Gelegenheid tot bezoek aldaar maandag 4 maart van 16.00-17.00 uur. De begrafenis zal plaatshebben dinsdag 5 maart om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Goes. Vertrek vanaf 'De Schans' om 13.40 uur. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is in 'De Schans' gelegenheid tot condoleren. Zonnemaire: Zonnemaire: Amstelveen: Zonnemaire: Rotterdam: Heemskerk: Zierikzee: Zonnemaire: Brouwershaven: Brouwershaven: Goes: Zonnemaire: Zonnemaire: Met droefheid geven wij kennis van het plotse ling overlijden van JANNETJE CORNELIA MARIA DE MUNNIK Wij wensen Ineke en familie veel sterkte toe. Bewoners, personeel en bestuur De Schans Goes, 28 februari 1985 Na een langdurig doch moedig gedragen lijden is heden nog onverwacht uit ons midden weggeno men mijn geliefde man, onze zorgzame vader en opa WILLEM GEELHOED echtgenoot van Tannetje Adriana de Puijt op de leeftijd van 76 jaar. Goes: T. A. Geelhoed-de Puijt Boxtel: J. J. Geelhoed I. Geelhoed-Bisschop Rudi, André Middelburg: M. Geelhoed Pirn, Jos Yerseke: L. Danker-Geelhoed A. W. J. Danker Eric, Roland Kloetinge: J. Bruêl-Geelhoed M. J. Bruêl Tanja, Jan-Willem Goes: C. Geelhoed Karin Wissenkerke: T. de Smit-Geelhoed Karin Wissenkerke: T. de Smit-Geelhoed C. C. de Smit Remi, Otto 26 februari 1985. Louise de Colignylaan 117. 4461 SN Goes. Geen bezoek aan huis De begrafenis heeft, overeenkomstig de wens van de overledene, in alle stilte plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Goes. Heden overleed op de leeftijd van 80 jaar mijn man, vader en opa JASPER MEEUWSE Namens de familie, M. W. Meeuwse-Quist. 4333 AE Middelburg, 1 maart 1985, Noordsingel 136. De overledene ligt opgebaard in het 'Rouwcen- trum Middelburg', Buitenhovelaan 1 (Dauwen- daele). Gelegenheid tot afscheid nemen maandag 4 maart a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 5 maart 1985 om 14.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek vanaf het Rouwcentrum om 13.40 uur. Na afloop van de crematieplechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het crematorium. Heden heeft de Here onverwacht tot Zich geno men onze geliefde vader en grootvader MARTINUS REIJNHOUDT weduwnaar van Neeltje van der Hage op de leeftijd van 81 jaar. Veenwouden: A. A. den Dunnen-Reijnhoudt K. J. den Dunnen Jan-Teun en Robert Hilversum: A. Reijnhoudt B. T. P. Reijnhoudt-Claes Berend en Marleen Goes, 1 maart 1985. Correspondentieadres: Banckertlaan 11, 1200 PV Hilversum. Vader is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van Begrafenisonderneming 'Goes', Zuidvliet- straat 37 te Goes. Aldaar geên gelegenheid tot bezoek. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 5 maart om 11.15 uur in bovengenoemd Uitvaart centrum, waarna aansluitend om 12.00 uur de begrafenis zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Goes. Na afloop van de begrafenisplechtigheid is er in het Uitvaartcentrum gelegenheid tot condole ren. Geheel onverwacht is uit onze familiekring weggenomen onze geliefde broer, zwager en oom MARTINUS REIJNHOUDT weduwnaar van Neeltje v. d. Hage Domburg: A. A. F. v. Dullemen-Reijnhoudt C. M. M. de Kam-Reijnhoudf M. P. de Kam Den Helder: A. W. Reijnhoudt J. Reijnhoudt-Kieft Westkapelle: J. Reijnhoudt T. Reijnhoudt-Minderhoud Neven en nichten Domburg, 1 maart 1985. Algemene kennisgeving Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, is nog onverwacht van ons heenge gaan, na een liefdevolle verpleging van ruim 9 jaar in Huize 'De Werfkampen' in Rilland onze dierbare vader en opa MARINUS DRIEDIJK J weduwnaar van Clazina Driedijk op de leeftijd van 88 jaar. 's-Gravenpolder: C. M. Vertriest-Driedijk B. A. M. Vertriest Miranda Richard Claudia Baarland: J. Smits-Driedijk M. Smits Simon en Silvia Marcel Ineke Achthuizen: M. de Jonge-Driedijk A. de Jonge Carolien Pieter Rilland, 28 februari 1985. Correspondentieadres: Goesestraatweg 47, 4431 RG 's-Gravenpolder. Onze vader en opa ligt opgebaard in het mortua rium van 'De Werfkampen'. Aldaar dagelijks gelegenheid tot bezoek. De plechtige uitvaartdienst, waarbij u wordt uitgenodigd, zal plaatshebben maandag 4 maart a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Bonifatius te Kwadendamme, waarna de begra fenis op het R.-K. kerkhof aldaar. Samenkomst om 09.50 uur bij hotel 'De Kroon'. Zondag 3 maart om' 19.00 uur zal voor zijn zielerust een avondmis worden gehouden in voornoemde kerk. Na afloop van de begrafenis is er in hotel 'De Kroon' gelegenheid tot condoleren. Dankbaar voor wat zij in haar leven voor ons heeft betekend, geven wij kennis van het overlij den van onze lieve moeder en oma MARIA WETERINGS-TJOMSMA in de ouderdom van 91 jaar. Voor de toewijding en zorg van allen die haar in Der Boede afd. De Dam hebben verpleegd en bijgestaan, hebben wij grote waardering. Vlissingen: H. J. Weterings J. Weterings-van den Ende Eric-Jan, Marlies, Evelien Mission (Canada): J. M. Weterings E. A. Weterings-Frölich Michael, Christian, Jennifer Stephanie 4383 AV Vlissingen, 28 februari 1985 Willem Klooslaan 40. De begrafenis zal in stilte plaatsvinden. Rouwcentra beschikbaar Dag en nacht bereikbaar voor geheel Walcheren Vrijburgstr. 7, W.-Souburg (gem. Vlissingen) tel. 01184-62205 Begrafenis- en crematieverzorging Rouwcentra te Vlissingen en Middelburg beschikbaar. Industrieweg 20 Molenwater 41 Zaanstraat 38 Vlissingen Middelburg Oost-Souburg 01184-12760 01180-27683 01184-62506 BEGRAFENISVERZORGING (P. J. Hoekman) v/h A. A. HILLEBRAND - GOES oor een volledige en waardige verzorging van begrafenissen, zowel in Goes als alle dorpen van Zuid-Beveland Alle dienstverlening, dag en nacht bereikbaar ROUWKAMER met koeling om thuis op te baren is beschikbaar. Tel. 01 103-1444 - 2408 Tel Goes 01100-27525 Langeweg 1 's-üravenpolder Middelburg, Varkensmarkt 4-6 01180-2 37 55 Wij kunnen binnenkort voor enkele maan den plaatsen: op LTS-niveau die ervaring heeft in lassen en bankwerken. Ook zijn wij op zoek naar: die over een hoge typsnelheid beschikken en ervaring hebben in het notuleren van vergaderingen. Heeft u belangstelling voor één van deze functies en voldoet u aan de gestelde eisen, neem dan z.s.m. contact met ons op. DEN HAAG (GPD) - De Partij van de Arbeid zal geen kandidaat voordra gen voor de post van burgemeester in Den Haag. Bovendien menen de so cialisten, dat de vacature niet zonder meer moet worden opgevuld door iemand van het CDA. Dat heeft het PvdA-kamerlid Niessen vrijdagmid dag gezegd tijdens een discussiebij eenkomst over burgemeestersbenoe mingen in Deventer. De post in Den Haag kwam aan het begin van deze week vacant, toen burgemeester Schols (CDA) liet weten om gezondheidsredenen te willen af treden. De christen-democraten claimden het ambt op grond van een in 1947 gesloten 'herenakkoord'. In dat akkoord zijn de benoemingen van de burgemeesters in de vier grote steden politiek geregeld: Amsterdam en Rotterdam zijn voor de PvdA, Utrecht voor de VVD en Den Haag voor het CDA. Volgens Niessen is dat akkoord door de gewijzigde opvattingen over burge meestersbenoemingen achterhaald. PvdA en VVD pleiten in de Tweede Kamer al jaren voor een meer evenre dige verdeling van de posten. In 452 van de 751 gemeenten (60,2 procent) wordt het burgemeestersambt ver vuld door een lid van het CDA, terwijl de christen-democraten bij de jongste Kamerverkiezingen in 1982 maar 29,4 procent van de stemmen verwierven. Voor de VVD is de burgemeesterspost in Den Haag 'interessant'. De verkrij ging van die post zou, volgens het kamerlid Evenhuis, in overeenstem ming zijn met het streven naar een meer evenredige verdeling. ACILA 1 te Barhain: ACMAEA 28 vn Mombasa nr Bahrain; AMSTELDREEF 28 220 n Socotra nr Bandar Abbas; AMSTEL- LAAN 28 180 ozo Esperanza nr Aden; dMSTELMEER 1 te New Orleans: ANTIL- LA BAY 28 vn Gibraltar nr Savannah; BEGONIA 28 90 nw Kp Maisi nr Puerto Vie Joazua; BILDERDIJK 28 380 zzo Kp Race nr Sheerness; BRAGE PACIFIC 1 vn Sla gen nr Bergen; BROERE AQUAMARINE 28 10 z Almeria nr Antwerpen; BULK-B 28 70 zzo Salvador nr Salvador; CONTINEN TAL SPIRIT 28 615 o Recife nr Mobile; CORAL ISIS 28 820 zw karachi nr Al Jubail; DALLIA 28 vn Punta Cardon nr Portland; DOCKEXPRESS-12 28 vn Ale xandre nr Port Said; FELANIA 28 205 zo Boston nr Rotterdam; FLAMMULINA 28 te Port Lanouvelle; FUSUS 28 vn Lome nr Abidjan; INCOTRANS SPIRIT 28 320 zo Newfoundland nr Le Havre; JO LONN 28 335 w Sri Lanka nr Suez; JO OAK 15 te Rotterdam verw; MAASSTAD 28 630 zw Azoren nr Cristobal; MENTOR 28 400 no Azoren nr Rotterdam; NEDLLOYD AMERSFOORT 28 te Kobe; NEDLLOYD BANGKOK 28 90 zo Socotra nr Singapore; NEDLLOYD CLARENCE 28 210 nnw Soco tra nr Dubai; NEDLLOYD DELFT 28 90 zo Socotra nr Singapore; NEDLLOYD GOOI LAND 28 te Rio Grande; NEDLLOYD HOUTMAN 28 vn Djeddah nr Fossurmer; NEDLLOYD KEMBLA 28 820 w Perth nr Durban; NEDLLOYD KIMBERLEY 28 160 nw Fort Aleza nr Laguaira: NEDLLOYD KINGSTON 28 350 nw Bikini nr Fremantle; NEDLLOYD LINGE 28 200 no Hong Kong nr Singapore; NEDLLOYD LOIRE 28 520 ozo Colombo nr Hong Kong; NEDLLOYD MANILA 4 te Hong Kong; NEDLLOYD MO JI28 250 w Sabang nr Mombasa; NEDL LOYD NAGASAKI 28 vn Port Louis nr Singapore; NEDLLOYD NAPIER 1 te Port Of Spain verw; NEDLLOYD ROCHESTER 28 130 wzw Lagos nr Lagos; NISO 28 40 zw Skye nr Sullumvoe, NOORDZEE 1 26 z Bonaire nr Puerto Ordaz; NORMAN AM- STEL 28 990 no Seychellen nr West-Europa; ONDINA 28 te Oilfield; ROTTERDM 1 te Bombay verw; TAGELUS 1 te Richards- bay: TASMAN 28 te Rotterdam; VITREA 28 vn Bilbao. Algeciras. BAKENGRACHT 28 12 zw Mal- moe nr Lysekil; BANJAARD 28 te Rotter dam, BARENTZGRACHT 28 60 ozo Mar seille nr Amsterdam: BEURSGRACHT 28 40 z Monrovia nr Abidjan: BICKERS- GRACHT 28 275 ono Gibraltar nr Ceuta; BLOEMGRACHT 28 vn Kielerkanaal nr Gavle; BONTEGRACHT 28 1100 z Rodri guez nr Fremantle; BREEKADE 28 350 zw Flores; BRIMAR 28 vn Amsterdam nr Kinsale; BROUWERSGRACHT 28 12 o Ceuta nr Abidjan; CARINA SMITS 2 te Newcastle; CLARISSA 28 150 z Dakar nr Sinoe; CLAUDIA 28 400 w Azoren nr Brownsville; COMBI SPIRIT 1 45 nw Cher- chell nr Newross; CORNELIA 1 te Rotter dam; CORRIE BROERE 28 50 o Kp da Gata nr Antwerpen; COSMOS 1 t Rotter dam; DARON 28 te Rotterdam; DIANA-V 28 vn Rotterdam nr Vlaardingen: DUIVE- LAND 28 vn Amsterdam nr Rotterdam; EBEN HAEZER 1 35 o Dundee nr Sunder land; ELGER 1 500 zzw Azoren nr Orange; FLEX FORTUNA 28 ten anker rede Abid jan; FRISIAN LINER 28 vn Constanza nr Samsun; HAPPY MARINER 2 te Douala verw; HEERENGRACHT 28 tnv Str Malak- ka nr Inchon; HENDRIKA KLEIN 1 Terschelling nr Portland; HERMAN'S DEWES 28 vn Rotterdam nr Def HOUTMANGRACHT 28 100 wnw M| via nr Lome; ICE EXPRESS 28 240 nn Palmas nr Dieppe: JACOBUS BROEli 20 n Le Havre nr Rotterdam: JACQll NE BROERE 28 vn Tees nr Rotter! KAAPGRACHT 28 740 ozo Rio de Ja] nr Nishtawn. KARIN 28 vn Rotterda' Ierland; KEIZERSGRACHT 28 vn Mal nr Napier; KOGGEGRACHT 28 200 i Palmas nr Kiel; LELIEGRACHT Delfzijl; LENNEBORG 1 30 o Gav Boulogne; LINDENGRACHT 28 50 z IJ bon nr Alexandrie; LUTHER 1 te Rcf dam; LIJNBAANSGRACHT 28 15 n 1 holm nr Lorient; MARE MAGNUM 1 4c| Landsend nr Rotterdam; MARITTAf HANNA pass 28 Blavandhoek nr Bre: haven; MENNA 28 vn Rotterdam nr den; PACIFIC COUNTESS 28 130 SI Lagos nr Lagos; PACIFIC LADY 28 7 i:pr Puerto Rico nr Cuba; PACIFIC LILY 1 1 no Paramaribo nr Cuba: PACIFIC Pjm CESS 28 300 wzw Nicobaren nr Shii REALENGRACHT 28 te Cagliari; RO let GRACHT 2 te Rotterdam verw; SA. j.g< ARROW 28 te Rotterdam; SINC GRACHT 28 vn Rio de Janeiro nr Salv est' SLOTERGRACHT 28 te Moss; STADljlge GRACHT 5 te Dakar verw; STERN „n i Amsterdam nr Gent; SWIFT 1 100 w nie nr Barcelona; THALASSA 28 sterdam nr Rotterdam; VANDA 2Sp|[T Rotterdam nr Greenore; VICTORY eelc! Rotterdam. liste ALK 28 te Rotterdam; ALSYTA SMITS 28 vn Belem nr Vitoria; ANITA SMITS 28 20 o Somalië nr Dar es Salaam; ARCA I te Thessaloniki; AZOLLA 28 vn Rotterdam nr 0 9 In funkties die uiteenlopen van pro- 00000 jektleider en systeemontwerper tot sys- teemprogrammeur. U heeft minimaal drie jaar automatiseringservaring. U bent be- kend met DB/DC-technieken en niet ouder dan circa 35 jaar. Volmac biedt u, van 9009000^00 Breda tot Vlissingen, een prima carrière. 90000000 Interesse? Bel 's avonds de manager 000900009 vanVolmac-Breda, deheerM.R.M.j. Bosch, tel. 01608-32370. Of neem kontakt op met de centrale afdeling Personeelszaken, te'030-324882. sar vSlmac Automation Centre "Volmac" bv, Postbus 2575, 3500 GN Utrecht. en 6 elas EN ïllei amj ank trie- ïeéi tone ;gt oor ihik lieer er v ieec ebei lan' MS San! ank ,5 p an i ïiljt rut< 402 19 e n< BEL HET CEBUCO EN VRAAG ALLES OVER CO-ADVERTEREN. TEL 020-242316." Een stijlvolle en zorgvuldige begeleiding. Verzorging van rouwkamer aan huis. Tevens verzorging van komplete koffietafel. Begrafenis- en crematieverzekeringen. Koopsommen en wilsbeschikkingen. Begrafenisond. "Goes" B.V. P.A. Rozeboom - Zuidvlietstr. 37 - 4461 GW Goes - Tel. 01100 -1636: and regt ïidt ank >e l etb en c eht ante 'erd "oor "le. rov: an red: ïsul ingi ie t eza: ïiljc ald< ank an BEGRAFENISONDERNEMING DOORNLAAN 23, MIDDELBURG, TEL. 01180-12557 OF 01184-79795. Rouwkamer en rouwcentrum voor Middelburg, Vlissingen en alle dorpen op Walcheren beschikbaar. Dag en nacht bereikbaar. KN, Kopieersystemen Nederland in 1978 gestart met de verkoop van Minolta Copiers in Nederland. Nu een dynamisch bedrijf met meer dan 100 medewerkers dat naast de zeer succesvolle lijn van kleine en grote Copiers, nu ook Microcomputers, Elektronische schrijfmachines en andere apparaten voor kantoorautomatisering levert. Service Technicus bij KN, iets voor u? De service technici, voor Minolta Copiers, maken deel uit van de landelijke service organisatie, in hun rayon bezoeken zij cliënten om preventief en correc tief onderhoud te plegen aan Minolta Copiers, ook instructie behoort tot het takenpakket. Voor de Provincie Zeeland is een plaats ontstaan. Vereisten: leeftijd 23-30 jaar MTS E Woonachtig: Wacheren, Zuid-Beveland Goede contactuele eigenschappen Flexibele en commerciële instelling Goed kunnen werken in teamverband Beheersing van Engels of Duits Ervaring gewenst Wij bieden: Vast salaris 8 procent vakantietoeslag 25 vakantiedagen per jaar Goede pensioenregeling Interne opleiding Zeer zelfstandige functie onkostenvergoeding Bedrijfsauto met privégebruik Indien deze functie een directe uitdaging voor u is, stuur dan uw sollicitatie met c.v. en motivatie ter attentie van: Personeelszaken onder ref. Techn. Kopieersystemen Nederland B.V. Sloterweg 303 1171 VC Badhoevedorp :etl "it J iet itei lotc anc I Geef deze bon af bij de Rabobank of stuur 'm -portvrij- naar Rabobank Nederland, antwoord I nummer 700, 5600 VB Eindhoven. naam: I adres; postcode: woonplaats: LM! am ant ers epi zeg egi bli >on ich ooi tijg ide it i Lkz aar ien .kz dm rd« 1 1 2,7 flts ïzi ie itg oil 17< (eii an ter »e) iet ie: en Dl ui Ju 17! eei an m an e ïas en 3

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 4