weekenddiensten kerkdiensten L. A. SEGHERS-ORTHOPEDIE iistm pZIfR 0PR0EPHULPEN IN DAGDIENST MAGAZIJN OW' RjstOrders 1 ML N T r LLu RdstOrders DUBBELGLAS SCHOLIEREN KUNNEN NU BIJVERDIENEN BIJ NECKERMANN [Ti Nu kunt u inschrijven voor een seizoen lang dansplezier bij voorlichtingsavond over landbouwverkeer t WILHELM t TH Hl L12 Ju'. LkJ 14 Artsen: Apotheken: Dierenartsen: Tandartsen: Wijkverpleegkundigen: Wedstrijd topbiljart Biljartprijskamp Vrouwengilde Hulst hield vergadering Reinaerttoernooi volleybal Hulst Problemen met uw voeten? Komt u maar gerust naar ons toe. Wij helpen u wel iets passends te zoeken. Rijksgediplomeerd orthopedische maatschoenmaker. F.D.O. Dansschool Bilderbeek gemeente Veilig Verkeer Nederland dinsdag 5 maart 1985. V. WEES, ER SNEL BIJ! WANT, WIE HET EERST KOMT HET EERST MAALT! ZATERDAG 2 MAART IÉ Zeeuwsch-Vlaanderen 2 en 3 maart 1985 Centraal alarmnummer: 01150-12200 Terneuzen, zat. 8.00 - ma. 8.00 uur: H. E. F. A. Nijsten jr. en H. D. D. Zuiderbaan, Anna Bijnstraat 25, tel. 12324. Spreekuren alleen voor dringende ge vallen zat. en zon. 11.30 en 17 uur. Oostburg en Aardenburg, vrij. 19 - ma 8 uur: W. C. Jongsma, Oudekerkstraat 2, Aardenburg, tel. 01177-1466. Cadzand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: J. W. Beek, Zuidzande, tel. 01170-2424. Biervliet, Hoofdplaat en IJzendijke, vrij. 18.00 - ma. 8.00 uur: H. van der Pas, IJzendijke, tel. 01176-1366. Breskens en Groede: M. P. E. Davits, Walenstraat 16, Groede, tel. 01171- 1825. Axel, vrij. 17.30 - ma. 8.00 uur: J. Hoefman, Oranjestraat 4, tel. 01155- 1555. Spreekuren zat. van 10-10.30 en 16- 16.30 uur. Sas van Gent en omstreken, vrij. 18 - ma. uur: M. Dierick, Graaf Jansdijk A 185, Westdorpe, tel. 1366. Spreekuur zat. 10.30 uur op Bolwerk-Oranje 2. Hulst, vrij. 18 - zon. 24 uur: W. Gielen, Grote Markt 11, Hulst, tel. 01140- 12969. De praktijk van de artsen Niesten en Lips, Gr. Bagijnestraat 16, tel. 01140- 13373 wordt door eigen arts verzorgd. Spoedgevallenspreekuur zat. van 9.30-10 en 17.30-18 uur en zon. van 12.30-13 uur. Hoek, Sluiskil en Philippine: H. G. van Haelst, Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. 01157-1955. Spreekuur voor spoedgevallen zat. en zon. om 11.30 uur. Kloosterzande en Hontenisse, vrij. 18 - ma. 8 uur: M. van Kalmthout, Groe nendijk 52, tel. 01148-1377. Spreekuur voor dringende gevallen op zat. 11.30 uur in de praktijk Groe nendijk 52. Zaamslag, W. L. Fraanje, Plein 42, tel. 01153-1244. Clinge, St. Jansteen en Koewacht, vrij. 18 - ma. 8 uur: L. Adriaansens, Hoofdstraat 34, St. Jansteen, tel. 01140-12929. Terneuzen, zat. 8.30-17.30 en zon. 11.30-12.30 en 17-18 uur: A. J. Klaas- sen, winkelcentrum Zuidpolder, tel. 12090. Axel, zat. 10-11 en 16-17 uur: Apo theek Axel, Oranjestraat 6, tel. 01155- 2888. Hulst, zat. 11-12 en 15-17 en zon. 15.30-16.30 uur: Apotheek Hulst, Steenstraat 35, tel. 01140-14255 (spoe- drecepten telefonisch). Oostburg, zat. 11-12.30 en 15-16.30 en zon. 11.30-12.30 en 17.30-18.30 uur: Apotheek Oostburg, Burchtstraat 16, tel. 01170-2170 (spoedrecepten telefo nisch). Zaamslag en Hulst, E. F. de Nijs, Wilhelminalaan 11, Hulst, tel. 01140- 13004. Terneuzen en Axel, J. J. L. M. Kop, spreekuren: zat. Terneuzen, W. de Zwijgerlaan 2b, van 13.30-14 uur, tel. 01150-95017, Axel Dierenkliniek van 11.00-12.00 uur, tel. 01155-1488, zondag volgens afspraak tel. 01150-95017. IJzendijke: K. G. M. v. d. Vijver, tel. 01176-1388 b.g.g. 01174-424. Weekendspreekuur zat. 13.00 en zon. 12.00 uur in de dierenkliniek te IJzen dijke. Terneuzen, J. P. en P. de Vos, kliniek voor kleine huisdieren en bijzondere dieren, Van Diemenstraat 83, Terneu zen, tel. 01150-19628. Spreekuur zat. van 12.30-14.00 en verder volgens tele fonische afspraak. Sluis, Oostburg en Aardenburg, A. L. J. van Bruinessen, Romanlaan 28, Aardenburg, tel. 01177-2398. Weekendspreekuren zat. en zon. 13.00 uur. West-Zeeuwsch-Vlaanderen zat. en zon. 12.00-12.30 uur: A. van Herk, Breedestraat 25, Oostburg, tel. 01170- 2493. Sluis en Oostburg, zat. en zon. 10-11 uur: L. Buysse, Volderstraat 21, Oost burg, tel. 01170-5092. Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen zat. 10- 10.30 en 18-18.30 en zon. 12-12.30 uur: J. H. M. Brasseur, Beethovenhof 3A, Terneuzen, tel. 01150-18042. West-Zeeuwsch-Vlaanderen: Tele- foonno. 01173-1367. U krijgt hierop het telefoonnummer van de dienstdoende verpleegkundige Terneuzen: Telefoonno. 13360. U krijgt hierop het telefoonnummer van de dienstdoende verpleegkundige. Hoek, Sluiskil, Philippine, Westdor pe en Sas van Gent: Telefoonno. 01157-1843. U krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige. Hulst en Hontenisse: Telefoonno. 01140-12191. U krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige. Groot Axel, Zaamslag, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe: Telefoonno. 01155-1885. U krijgt hierop het tele foonnummer van de dienstdoende verpleegkundige. HEIKANT - In zaal 'Du Commerce' bij Th. de Block in Heikant werd een koppelwedstrijd op het topbiljart ge houden. De organisatie was hierbij in handen van de Heikantse biljartclub 'De Ruige Toepers'. Aan de wedstrijd werd door twaalf biljartclubs uit Oost en West-Zeeuwsch-Vlaanderen deel genomen. De uitslag: 1 De Ruige Toepers XI met A. Bogaert en Th. Baert, 2 De Steense Toep II met A. Thijs en J van Boven, 3 De Steense Toep I met L. Roodhuizen en F. Thijs. SINT-JANSTEEN - De biljartvereni ging 'Den Ouden Arend' in Sint-Jan steen houdt zondag in het clublokaal een biljartprijskamp 'met maten'. De deelnemende koppels kunnen zich tot 14.00 uur laten inschrijven en moeten 40 caramboles libre spelen. ZONDAG 3 MAART 1985 NEDERLANDS HERVORMDE KERK. Aardenburg 10.30 ds. Otte; Axel 10 ds. v. d. Berg; Biervliet 9.30 ds. Meeuse; Breskens 9.30 ds. v. Ma nen (HA); Groede 9.30 dhr. Leker; Hoek 10 ds. v. Meeuwen, 19 ds. Jur- jens; Hontenisse 11 ds. Hartog; Hoofdplaat 11 ds. v. Manen; Hulst 9.30 dhr. v. d. Wel; Nieuwvliet 10 dhr. v. Es; Oostburg 10 ds. Feenstra; Re tranchement 11 ds. Balk; Sas van Gent 11 ds. Da Costa; Schoondijke 9.30 ds. Balk; Sluis 9.30 kand. Senf; Sluiskil 9.30 ds. Da Costa; Terneuzen Opstandingskerk 10.30 ds. Rietveld (HD), Grote Kerk 10 ds. Hoogen- doorn; Goede Herderkerk 10 ds. v. d. Hoek, 19 ds. Rietveld, Julianazieken- huis 17.30 ds. Vogelaar; Waterland kerkje 9.30 ds. Balk; IJzendijke 11 ds. Meeuse; Zaamslag 9 ds. Rietveld; Zuidzande 10 dhr. v. Es. GEREFORMEERDE KERK. Aarden burg 10.45 kand. Lorier; Axel 10,17 ds. Lunshof; Breskens 9.30, 17 kand. mevr. Karreman; Hoek 10, 15 dhr. Jurjens; Oostburg 9.30 kand. Lorier; Terneuzen Noordstraat 10.30 dhr. De Best, Opstandingskerk 9, 17 dhr. De Best; Schoondijke 10, 15 ds. Leeste- maker; Zaamslag 10, 15 dhr. Caproni. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Axel 10, 15 leesdienst; Oostburg (Ge reformeerde Kerk) 11 leesdienst, 15.30 ds. Vreugdenhil; Terneuzen 10, 15 leesdienst, 5/3 19.15 ds. Kuyt. OUD-GEREFORMEERDE GEMEEN TE. Oostburg 9.30, 14.30 leesdienst, 5/3 14.30, 19 ds. v. d. Meer; Terneuzen 10, 17 dhr. De Boer. VRIJE EVANGELISCHE GEMEEN TE. Breskens 9.30 dhr. Sinke; Retran chement 11 dhr. Sinke. EVANGELISCH LUTHERSE KERK. Groede 9.30 dhr. Leker. ZEVENDE DAGSADVENTISTEN (zaterdag). Terneuzen Goede Herder kerk 10 dienst. GEREFORMEERDE KERK VRIJGE MAAKT. Axel 10, 15 ds. Borgdorff; Terneuzen 10 ds. Mewe, 15 ds. Krui- zinga; Zaamslag 9.30 ds. Kruizinga, 15 ds. Melse. CHRISTELIJK GEREFORMEERDE KERK. Zaamslag 10,15 ds. v. d. Meij. LEGER DES HEILS. Terneuzen 10,17 samenkomst. EVANGELISCHE GEMEENTE. Ter neuzen gebouw De Kandelaar 10 dhr. Belis, 19.30 dhr. Hofer. GEREFORMEERDE GEMEENTE IN' NEDERLAND. Terneuzen 9.30, 14, 18 leesdienst; Oostburg 10, 14.30 dienst; Hoek 9.30, 14 leesdienst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE. Aar denburg 10.30 ds. Klanderman. ROOMS-KATHOLIEKE KERK. Aar denburg 8, 10, zat. 19; Axel 11, zat. 19; Biervliet 10, zat. 19; Boschkapelle 9, zat. 19; Breskens 10, zat. 17; Clinge 8.30, 10, zat. 19; Graauw 9, zat. 19; Groede zat. 19; Hengstdijk 10, zat. 17; Heikant 10, zat. 19; Hoek 10.30; Hoofdplaat 9, zat. 17; Hulst 9.30,11.30, zat. 19; Kloosterzande 9, 10.30, zat. 18.30; Lamswaarde 10, zat. 19; Nieuw- Namen 10.30, zat. 17; Oostburg 10.30, zat. 19; Ossenisse 10.30, zat. 19; Philip pine 9.30,m zat. 17; Sas van Gent 9.30, 11, zat. 19.15; Sint-Jansteen 8, 10, zat. 19; Schoondijke 9.45; Sluis 11, zat. 19; Sluiskil 11, zat. 19, St.-Elisabethzie- kenhuis zat. 17.30; Slijkplaat zat. 17; Stoppeldijk 8, 10, zat. 19; Terhole 8, 10, zat. 19; Terneuzen Triniteitskerk 9.15, 10.30, zat. 19; Opstandingskerk 9.30, 11, zat. 19.00; Westdorpe 8, 10, zat. 19; IJzendijke 10.30, zat. 19; Zand straat 10; Zuiddorpe 9.45, zat. 17. Pinkstergemeente Terneuzen geb. Bethel 10 woe.; 20 bidstond; Nieuw- straat 27" 14.30 dhr. Oudeman. riULST - Het Katholiek Vrouwengil de in Hulst hield donderdagavond in de vergaderzaal van het gemeen schapscentrum 'Den Dullaert' in Hulst een avond rondom het thema 'criminaliteiten de gevolgen'. De heer J. Dobbelaer, therapeutisch pastor bij justitie in de Pompekliniek in Nijmegen, opende de bijeenkomst met een inleiding over de criminaliteit in het algemeen. HULST De Hulster Bedrijfsvolley- balbond houdt vandaag, zaterdag, het vijftiende Reinaerttoernooi in de sporthal van gemeenschapscentrum Den Dullaert in Hulst. De wedstrijden beginnen om 10.00 uur. Er wordt gespeeld op drie velden. Gentsestraat 28 - 4561 EJ Hulst Tel. 01140-13090 Ook uw adres voor semi-orthopedische schoenen. Erkend ziekenfondsleverancier. Afspraken ook na 18.00 uur. Tevens uw zaak voor Damesschoenen met ingebouwde steun en voetbed, maar ook voor losse steunzool, tot maat 44 in 4 wijdtematen. Herenschoenen tot maat 52, steun en wandelstokken en krukken, steunzolen en inlayds naar maat. Luxe lederwaren en handschoenen. Schoenreparatie. y Axelsestraat 174 4537 AS Terneuzen Tel. 01150-12199 Aanvang der kursussen begin september TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL Burgemeester en wethouders van Terneuzen brengen hierbij ter openbare kennis dat in ver band met herbestratingswerkzaamheden het ge deelte van de Donze Visserstraat, gelegen tussen de Dijkstraat en de le Verbindingsstraat zal worden gesloten voor alle verkeer, uitgezonderd voetgangers, in beide richtingen. Deze maatregel geldt met ingang van maandag 4 maart aanstaande tot vrijdag 12 april daaraan volgend of zoveel korter als mogelijk of zoveel langer als noodzakelijk zal blijken te zijn in verband met de uit te voeren werkzaamheden. Terneuzen, 27 februari 1985. Burgemeester en wethouders voornoemd, C. Ockeloen, burgemeester A. J. van Pagee, secretaris. zeehaven industrie recreatie De afdeling Schoondijke van nodigt hierbij een ieder en speciaal de land bouwers in West-Zeeuwsch-Vlaanderen uit tot het bijwonen van een Deze avond zal worden verzorgt op Aanvang: 19.00 uur in zaal 'Wijffels', Willems- weg 9 in Schoondijke m.m.v. de verkeers- groep Middelburg van de rijkspolitie. Via een lezing met dia presentatie zullen de wettelijke bepalingen betreft het landbouw verkeer op praktische wijze worden behan deld en toegelicht. Er zal gelegenheid zijn om ter zake vragen te stellen. De toegang is gratis. Het afdelingsbestuur Rectificatie Met ontsteltenis vernamen wij dat door een noodlottig ongeval is overleden HENK NELEN Hoofd Brandwacht van het brandweerkorps Sas van Gent Wij verliezen in hem een enthousiaste brand weerman en een goede vriend die wij heel erg zullen missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw die wij veel sterkte en moed toewensen om met haar beide kinderen verder te leven. Brandweerkorpsen van Philippine, Sas van Gent en Westdorpe. Sas van Gent, 28 februari 1985. Rectificatie Met grote verslagenheid vernamen wij dat door een noodlottig ongeval ons medebestuurslid HENK NELEN is overleden. Hij zal in onze herinnering voortleven als een enthousiast bestuurslid en een goede vriend. Wij wensen Emmy en beide kinderen en familie veel sterkte en moed toe, nu en in de toekomst. Bindingscomité Brandweer Sas van Gent Frank, Carl, Eric, Theo Arthur, Walter, Eugene. Sas van Gent, 28 februari 1985. Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van HENK NELEN hoofdbrandwacht der gemeentelijke vrijwillige brandweer korps Sas van Gent Zijn interesse en inzet zullen als een dankbare herinnering in onze gedachten blijven. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie de kracht toe dit zware verlies te kunnen dragen. Burgemeester en wethouders van Sas van Gent W. Dusarduijn, burgemeester W. Zwartelé, secretaris Met grote droefheid in het hart en toch met dankbaarheid voor alles wat hij voor ons is geweest en altijd zal blijven delen wij u mede dat wij plotseling afscheid hebben moeten nemen, na voorzien te zijn van het H. Oliesel, van mijn lieve man, mijn zorgzame vader, schoonvader, opa, broer, schoonbroer, oom en neef HENK DE MEIJER echtgenoot van Lisa van Voorenberghe geboren te IJzendijke op 19 december 1919 en overleden te IJzendijke 1 maart 1985 Wij bevelen de ziel van de dierbare overledene in uw gebeden aan. IJzendijke: L. de Meijer-van Voorenberghe Terheiden: J. de Meijer M. de Meijer-Starmans Sanne Carlijne Fam. De Meijer Fam. Van Voorenberghe 4515 AS IJzendijke, 1 maart 1985 Krapstraat 11. De plechtige uitvaartdienst waarbij wij u beleefd uitnodigen zal plaatsvinden op dinsdag 5 maart a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te IJzendijke waar na de begrafenis op het R.-K. kerkhof aldaar. Vigiliedienst zondagmorgen 3 maart om 10.30 uur in bovengenoemde kerk. Bezoek aan het mortuarium van het St.-Anto- niusziekenhuis te Oostburg alwaar onze dierba re overledene is opgebaard maandagavond 4 maart van 19.00-19.30 uur. Samenkomst voor de familie dinsdagmorgen om 9.45 uur, Krapstraat 11. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Dankbetuiging Voor uw vele blijken van medeleven ontvangen na het overlijden van mevr. EMA WULLEMS-GEEREGAT betuig ik allen mijn oprechte dank. Jac. Wullems Sluiskil, maart 1985. 10 jaar fabrieksgarantie concurrende prijs Vraag vrijblijvende informatie bij Zaamslag, Bedrijvenstraat 1, tel. 01153 1692 1571 m bu w Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf 't Is vreemd, maar die vergeet je Het is je dikwijls zelf ontgaan je zegt, ik ben wat moe... maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe. Bedroefd maar met een dankbare herinnen:228 aan alles wat zij voor ons heeft betekend gevflH wij u kennis dat zacht en kalm van ons heengegaan, voorzien van het H. Sacrament cfl Zieken, mijn lieve vrouw, onze moeder, schocKB moeder en oma ELISA VAN TROOST echtgenote van Eduardus Alphonsus Maria Warrens op de leeftijd van 69 jaar. Kloosterzande: E. A. M. Warrens Sluiskil: Fons Warrens Lizet Warrens-de Vos Matthieu Hoek: Marie-Louise van Dam-Warre: John van Dam 4587 CV Kloosterzande, 1 maart 1985 Groenendijk 14. De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door 41 begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 5 maai a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de I Martinus te Kloosterzande. Gebedsdienst maandagavond om 19.00 uuri| voornoemde kerk. Samenkomst voor de ui* vaartdienst aan de parochiekerk. Moeder ligt opgebaard in het mortuarium va Huize St. Antonius, Groenendijk 50 te KloosteJ zande. Gelegen tot afscheid nemen van 14.1 15.00 uur en van 18.30-20.00 uur. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis ii zaal Molenhof, tegenover de kerk. Wilt u, indien u geen kennisgeving hebt ontvai gen, deze aankondiging als zodanig beschouwe: Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na eef| kortstondige ziekte nog onverwacht onze lievf zuster, tante, oudtante en nicht ADRIANA DIELEMAN op de leeftijd van 73 jaar. Hoek: S. Dees-Dieleman Hoek: E. N. Dieleman 1 maart 1985. Irisstraat 105, 4542 ED Hoek. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag LOf maart a.s. om 13.30 uur op de Algemene Begraaf plaats te Hoek. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in ht| Ned. Herv. Kerkcentrum welke aanvangt orf 13.00 uur. Gelegenheid tot condoleren in voornoemd bouw na de begrafenis. Zij die door omstandigheden geen rouwbrit -SL hebben ontvangen gelieven deze aankondig:: Aan als zodanig te beschouwen. stajË Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij in onj leven heeft betekend, delen wij u mede dat n: een moedig gedragen ziekbed van ons is heengi gaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moede: schoonmoeder en oma CORNELIA JOHANNA KARELS echtgenote van Anthonij Izaak Behage op de leeftijd van 73 jaar. Groede: A. I. Behage Nieuwvliet: J. F. Dierings-Behage M. D. Dierings Johan Toni 4503 AA Groede, 1 maart 1985 Burgemeester Everaarslaan 31. De begrafenis zal plaatshebben op dinsdag maart om 15.00 uur op de algemene begraa: plaats te Groede. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis ii de consistorie van de Nederlands hervormd: kerk. Liever geen bezoek aan huis Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou wen. Voor uw blijk van medeleven na het onverwaï heengaan van onze lieve vader en opa JAN VAN DER PEIJL betuigen wij u onze oprechte dank. Maart 1985 Boeregat Hoek Fam. v. d. Peijl-Hamelini Karin Voor de vele blijken van belangstelling en deelnero tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn vrc CORNELIA BOUMAN- VAN DE KLOOSTER betuig ik hiermede mijn oprechte dank. In het bijzonder het verplegend personeel en dr. Ka van het verpleeghuis Ter Schorre. Terneuzen, maart 1985 P. Boui Binnen de divisie Distributie vindt de totale goederenafwikkeling plaats; ont vangst van goederen, het klaarmaken van klantenorders, postvoorsortering en herbewerking van retour- en op zicht gezonden artikelen. Neckermann Postorders maakt deel uit van het grootste warenhuiscon cern in Europa. Het hoofdkantoor voor Nederland, België en Frankrijk is gevestigd in Hulst. Vanaf 8/9 maart tot omstreeks eind april kunnen scholieren vanaf 18 jaar op vrijdagavond en zaterdag 'n extra centje verdienen. Scholieren vanaf 16 jaar zijn welkom, maar dan alleen op zaterdag. Zij moeten dan wel in het bezit zijn van een arbeidskaart, verkrijgbaar in het gemeentehuis. Werkzaamheden: Bestaan uit het sorteren en inpakken van goederen. Werktijden: Op vrijdag van 17.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 7.45 uur tot 16.45 uur. Aanmelden: Bij ons bedrijf op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart van 16.00 uur tot 17.30 uur Neckermann Postorders BV, De Verrekijker 2, 4564 BZ Sint-Jansteen, Nederland. i' 3 Binnen de divisie Distributie vindt de totale goederenafwikkeling plaats; ont vangst van goederen, het klaarmaken van klantenorders, postvoorsortering en herbewerking van retour- en op zicht gezonden artikelen. Neckermann Postorders maakt deel uit van het grootste warenhuiscon cern in Europa. Het hoofdkantoor voor Nederland, België en Frankrijk is gevestigd in Hulst. Voor dit seizoen hebben wij met onmiddellijke ingang nog plaatsingsmogelijkheden voor voor de periode tot circa midden juni in het voor inpak- en sorteerwerkzaamheden. In deze periode zal vrijwel ononderbroken gewerkt kunnen worden. Voor dit werk gaan de gedachten uit naar dames van 18 tot, 40 jaar met een opleiding op LHNO/MAVO-niveau. Voor het maken van een afspraak, kunt u telefonisch kontakt opnemen met: Mevr. IJzewijn, tel. 01140-18335 of Mevr. Menu, tel. 01140-18208 tussen 9.00 en 12.00 in de voormiddag. Neckermann Postorders BV, De Verrekijker 2, 4564 BZ Sint-Jansteen,

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 40