weekenddiensten 1 Visserij Bruinisse kwijnt weg AUTOBEDRIJF STEKETEE r 1 1 w SCHOLTES Firma De Regt Goes Dit weekend op Motor '85 in Den Bosch JONGE AKTIEVE MEDEWERKER ILQlIt een administratieve medewerker m/v a. informatrice van een onze kantoren b. medewerkster public relations Honden- en Kattenvoer K.O.H.V.O. goes VOORZITTER MOSSEL VISSERS W. OKKERSE: Dure haven PARKEERC0NTR0LEUR (M/V) Streek-VVV Zuid-Beveland ZATERDAG 2 MAART 1985 Artsen Chirurgendienst Tandartsdiensten Apotheek Ziekenauto's Dierenartsen Wijkverpleging Goes, Wilhelminadorp, Kloetinge, Kattendijke: Voor de bereikbaarheid van de weekend- en avonddienst krijgt u informatie via het antwoord apparaat op telef.nr. 01100-13456. Borssele, Nieuwdorp, Lewedorp, 's- Heerenhoek, Heinkenszand, Nisse, Ellewoutsdijk, Driewegen, Baarland, Oudelande, Kwadendamme, Hoede- kenskerke, Ovezande, 's-H. Arends kerke, 's-H. H.Kinderen, 's-Graven- polder en 's-H. Abtskerke: Zr. A. Zuidweg, tel. 01106-2324. Zuid-Beveland-Oost: Zr. mevr. De Bad, Burg. Prümerstraat 21, 's-Gra- venpolder, tel. 01103-1883. Noord-Beveland en Wolphaartsdijk: Voor de bereikbaarheid van de week end- ena vonddienst krijgt u informa tie via het antwoordapparaat op telef. nr. 01108-1378. EHBO in Goes houdt film- en dia-avond Openbare Bibliotheek Goes CAFE-RESTAURANT 'DE OESTERBEURS' KOK (m/v) LEERLINGKOK (m/v) Zaterdag en zondag staat het be kende Goese Motorhuis De Regt op de Motor '85 in Den Bosch. Ruim 20 Nederlandse motorzaken nemen eraan deel. Getoond worden alle nieuwe modellen van de grote motormerken. Bovendien is er één occasionshow met een kleine 1000 gebruikte mo toren. Alle machines dragen Bovaggaran- tie, en de nazorg en garantie wordt door de dichtstbijzijnde dealer ver zorgd. Motor '85 toont verder accessoires. De show wordt gehouden in Handelscen trum 'Soetelieve'. GEMEENTE GOES als het om auto's gaat! SPECIALE AANBIEDING: HÈT ADRES met de meest denkbare service! Wij zoeken een voor diverse werkzaamheden in onze magazijnen metl als hoofdtaak de bediening van de silo-installaties eni de daarbij behorende werkzaamheden. Leeftijd; 20-30 jaar. Kandidaten kunnen zich schriftelijk wenden tot de heer| J. L. de Schipper. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. sinds 1910 Ook! het enige merk dat pens en vlees vers inblikt. groothandel in dierenvoeding Industriestraat 11, tel. 01100-31989/13966, b.g.g. 070-988557. DE BEVELANDEN 2 en 3 MAART 985 ALARMNUMMER 01100-14444 GOES V.a. vrijdag 19.00 uur tot zondag 23.00 uur: R. Posthumus, M. Smallegangesbuurt 38a, tel. 30318; spreekuur voor spoedgevallen 10.00- 10.30 en 17.00-17.30 uur. Heinkenszand, 's-H. Arendskerke, Nieuwdorp, Wolphaartsdijk: De praktijk van G.A.C. Aarnoutse, D. P. van Driel en A. P. v. d. Vlugt wordt waargenomen door J. J. Harten, Cla ra's Pad 12, Heinkenszand, tel. 01106- 1234; boodschappen zo mogelijk tus sen 9.00-10.00 uur. Heinkenszand e.o.: V.a. vrijdag 17.30 tot ma. 8.30 uur: De praktijk van C.T. Miermans en J. A. Fortrie: dienst: C. T. Miermans, Kloetingseweg 3, 's- Heer-Abtskerke, tel. 01103-2089, b.g.g. 01106-3074. Hansweert, Kruiningen, Yerseke: V.a. vrijdag 19.00 uur tot zo. 22.00 uur: P. Polderman, Zeeburg 1, Yerseke, tel. 01131-1300; spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 uur en 17.00-17.15 uur; boodschappen zo mogelijk voor 10.00 uur. Krabbendijke, Waarde, Rilland Bath: V.a. vrijdag 19.00 tot zo. 22.00 uur: J. W. Kuyl, Rilland-Bath, tel. 01135- 1343; spreekuur voor spoedgev. 11.00- 11.15 en 17.00-17.15 uur; boodschap pen zo mogelijk voor 10 uur. Driewegen, Borssele, Hoedekensker- ke, 's-Gravenpolder, Ovezande, 's- Heerenhoek: De praktijk van E. Th. Klapwijk, J. M. A. Kole, A. Korstanje, S. E. J. Wöstmann en H. H. M. Zwarte- lé wordt waargenomen door J. Geldof, Korteweg 23, Driewegen, tel. 01195- 275. Kloetinge, Kapelle, Wemeldinge: V.a. zat. 8.00 uur wordt de praktijk van H. J. Entink, J. K. J. Eckhardt en M. B. Riemeijer, waargenomen door D. Vreeswijk, Kapelle, tel. 01102-1290; spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.15 en 17.00.17.15 uur. Noord-Beveland: De praktijk van J. A. van Arkel wordt waargenomen door B. J. H. Hasken, Kamperland, tel. 01107-1338; De praktijk van W. J. Klein Wassink wordt waargenomen door J. A. Kersseboom, Kortgene, tel. 01108-1319; spreekuur voor spoedge vallen 11.00-11.30 uur. Dr. C. M. Dijkhuis, tel. 01194-635. Spreekuren zat.- en zondagmorgen 10.00-11.00 uur: S. M. Tamminga, Gro te Kade 28, Goes, tel. 01100-16727. De Goese Polder, De Spinne 11-62, tel. 01100-28228; geopend voor spoedgev. zat. 8.30-17.30- uur en zondag 10.00- 11.30 en 16.00-18.00 uur. Centr. Post Ambulance Vervoer, tel. 01100-14444. Goes, Ovezande, Kruiningen: J. L. J. Gaakeer, Ovezande, tel. 01195-283; vi sites zo mogelijk aanvragen voor 9.00 uur. Goes, Heinkenszand, Noord-Beve land: dr. M. P. C. Karelse, 's-H. Hendrikskinderendijk 118, Goes, tel. 01100-20656; visites zo mogelijk aan vragen voor 9.00 uur. Yerseke en omg. (kleine huisdieren): mevr. L. Huiskes-Cornelisse, Molen laan 24, Yerseke, tel. 01131-2756. GOES - De afdeling Goes van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO) houdt woensdag een film- en dia avond van de Nederlandse Brandwon den Stichting. De bijeenkomst is in de Prins van Oranje te Goes en begint om 20.00 uur. Brugklasleerlingen van het Goese Lyceum tijdens hun voorstelling 'Vreemde Vogels'. GOES De brugklasleerlingen van het Goese Ly ceum hebben de maand maart vrijdagmiddag op een creatieve manier ingeluid. Onder leiding van enkele leraren en vier acteurs van het Scapino-theater hielden zij zich de hele dag bezig met het theater. Vanaf half elf 's ochtends gingen de leerlingen aan de slag met het bouwen van decors, het maken van muziek en teksten en het instuderen van dans. Zes moeders hielpen bij het vervaardigen van kos tuums en requisieten. Aan het einde van de middag kwamen bijna 150 ouders naar de school om het resultaat van de dag, de voorstelling 'Vreemde Vogels' te bekijken. Brugklascoördinator J. C. Davidse toonde zich erg enthousiast over het verloop van de dag. Het initiatief voor een dergelijke praktische oriëntatie in het thea- tergebeuren, lag bij het Scapino-theater, dat overal in Nederland op scholen het programma aanbiedt. Kin deren kunnen zich op alle terreinen van de podium kunst bewegen en kennismaken met de mogelijkhe den. Volgens Davidse zijn de eerste erveringen zodanig dat ook volgend jaar het Scapinotheater zal worden uitgenodigd. NED. HERVORMDE KERK Zuid- Beveland: Baarland 10.30 ds. Blok; Biezelinge 10 ds. De Graaf; Borssele 10.30 ds. Nutsbey; Ellewoutsdijk 10.30 ds. Oosterlee; Goes Grote Kerk 10 ds. Buunk, 17 ds. v. Diggelen; De Spinne 10 ds. v. Diggelen; De Hoogte 9.30 ds. v. Ooyen; Ter Valcke 9.30 ds. Schreuder; Ziekenhuis St. Joanna 9.45 ds. Schreuder; 's-Gravenpolder 10.30 ds. Smeets, 19 ds. Oomens; Hansweert 10 ds. Harleman; 's-Heer- Abtskerke 10.30 ds. v. Zanten; 's- Heer-Arendskerke 10 ds. Domens; 's- Heer-Hendrikskinderen 10 da. Kohl; Heinkenszand 10 ds. Radstake (HD); Hoedekenskerke 9 ds. Smeets; Ka pelle 10 ds. Den Breejen (HD); Katten dijke 10 ds. Hietkamp; Kloetinge 10 ds. Kuin; Krabbendijke 9.30 ds. Den Harder, 14.30 ds. De Bie; Kruiningen 10 dhr. Allewijn; Lewedorp 9 ds. Roest, 14.30 ds. Grootjans; Nieuw dorp 10.30 ds. Roest; Nisse 9 ds. v. Zanten; Oudelande 9 ds. Oosterlee; Ovezande 10 dhr. Mesu; Rilland-Bath 10 ds. Kampstra; Schore en Vlake 10 ds. Strating; Waarde 10 ds. De Bie; Wilhelminadorp 9.30 ds. Kroes; Wol phaartsdijk 10 ds. Grootjans, 14.30 ds. Bastiaans; Yerseke 10 (HD), 14.30 ds. Schipper. Noord-Beveland: Colijns- plaat 10 ds. Kleinsma, 14.30 ds. Beyer; Geersdijk 10 dhr. v. Leerdam, 14.30 dhr. Lorier; Kamperland 9.30 dhr. Jumelet, 17 ds. Schüssler; Kats 10.30 dhr. Bergwerff; Kortgene 10.30 ds. Hiensch; Wissenkerke 10 ds. v. Zuy- len, 14.30 dhr. v. Leerdam. HERV. GER. KERKGEMEENSCHAP Wemeldinge 10 ds. Raatjes. GEREFORMEERDE KERK Zuid- Beveland: Baarland 10.30 ds. Blok, 14.30 dienst; Borssele 10, 16 dhr. Kat; Driewegen 9 dhr. Geuze, 14.30 dhr. Kat; Goes Westerkerk 10 ds. Stolte, 16. ds. Kakes en ds. Nammensma; Oosterkerk 9 ds. Landman; 's-Gra- venpolder 9 ds. Blok, 14.30 dhr. v. Westen; Heinkenszand 10. 14.30 kand. mevr. v. d. Putte; Kapelle 10,17 kand. BRUINISSE - Het gaat niet zo best met dé visserijbedrijven in Bruinis se. Het aantal wordt steeds minder en de overheid weigert om er iets aan te doen. De tijd is niet ver meer, dat er in Bruinisse maar enkele bedrij ven over zullen zijn. Daar kwam samengevat een deel van het jaarver slag van de voorzitter van de Brui- nisser vereniging 'Algemeen vissers- belang', W. Okkerse, op neer. Hij hield die rede vrijdagavond tijdens de algemene jaarvergadering van zijn vereniging. Okkerse vertelde ervan overtuigd te zijn dat voor het gemeentebestuur van Bruinisse een taak is weggelegd om druk op de overheid te zetten en meer voor de belangen van de Schouwse vissersplaats op te komen. Want anders zal de tijd niet meer zo ver af zijn dat, wanneer we het over de vissersplaats Bruinisse hebben, we in de verleden tijd moeten spreken", al dus Okkerse, "voor mij staat vast dat op korte termijn zeker nog enkele bedrijven zullen verdwijnen". Hij pleitte onder meer voor het gebruiken van de Grevelingen als kweekplaats voor halfwas mosselen. Mocht dat omwille van oesterbelangen niet gaan, dan wil Bruinisse meedelen in die oesterbelangen, stelde de voorzit ter van de vissersvereniging. Een an dere mogelijkheid is het beschikbaar stellen van nieuwe percelen, gaf Ok kerse aan. Kritiek had hij verder aan het adres van de handelaren die dit seizoen grote hoeveelheden mosselen uit Duitsland hebben ingevoerd. Als dat zo doorgaat, zal het marktsysteem in de mosselhandel verloren gaan, voor spelde hij. Daardoor zullen zowel de vissers als de handelaren schade lij den. Hij sprak dan ook de hoop uit dat de mosselhandelaren hun verant woordelijkheid ten opzichte van de Nederlandse kweker zullen onderken nen. Okkerse voegde er aan toe dat het incidenteel opzettelijk ontduiken van gezamenlijk opgestelde Product- schapregels, wat volgens hem sommi ge handelaren momenteel doen, ge vaarlijk spel is. Ook het gemeentebestuur van Brui nisse kreeg van de voorzitter van de mosselvissersvereniging een veeg uit de pan. Hij stelde dat de nieuwe havenaanpassingen niet zo goed zijn uitgevallen: "We hebben als Bruinis- ser vissers de duurste meergelegen- heid, vergeleken met onze collega's, en beslist niet de beste". De uitbreiding van het aantal mossel percelen, vooral in het oostelijk deel van de Waddenzee, vormde een be langrijke onderdeel van zijn toe spraak. Daarover bracht hij onder meer naar voren dat de overheid misschien niet onwelwillend is, maar wel 'stroef medewerking verleent. Naar de mening van Okkerse verbergt de overheid zich achter barricaden van regeltjes. Hij beweerde dat de mosselvissers onderling niet verdeeld zijn over uitbreiding. Maar Okkerse moest zelf toegeven dat er inderdaad vissers zijn die zowel in Zeeland als in de Waddenzee over goede percelen bschikken en voor wie uitgifte van nieuwe percelen niet zo nodig hoeft. Een van de andere inleiders, drs. W. Smit, van het Landbouw Economisch Instituut, ging daar ook op in. Hij stelde dat het bieden van een gelijk matige aanvoer, een goed antwoord kan zijn op de massale invoer van Duitse mosselen. Die gelijke aanvoer zou verkregen kunnen worden door uitbreiding en spreiding van de per celen, aldus Smit. Hij plaatste in dat verband wel de kanttekening dat ook de prijs van de Nedelandse mosselen met die van de Duitse moet kunnen concurreren. GROEI GROEIBRILJANT Rozetringen te bewonderen bij: HOFLEVERANCIER 50 eryaejojuje L. KERKSTRAAT 30 VzS GOES mevr. Hibma; Krabbendijke 14.30 ds. Talsma; Kruiningen 9.301 v. Velzen, 14.30 ds. Joosse; Lewel 9 ds. Roest, 14.30 ds. Grootf Nieuwdorp 10 (HA), 14.30 ds. KJ Rilland Bath 9.45-14.30 ds. Tisl Wolphaartsdijk 10 dhr. Cornel dhr. Bastiaans; Yerseke 9.30,14.31 Terlaak. Noord-Beveland: Coll plaat 10 dhr. Schippers, 14.3cfl Beyer; Geersdijk 10 ds. LeestemjM 14.30 dhr. Lorier; Kamperland 9.3^| Kamermans, 17 ds. Schüssler; senkerke 10 dhr v. Zuylen, 14 aH Leestemaker. MB GEREFORMEERDE BOND (De Hoogte) 11 ds. Buitelaar, l'7FK Quist; Waarde 14.30, 18.30 ds. stra; Yerseke 14.30,18.30 ds. v. d.iffl GEREFORMEERDE GEMEEN'fl Zuid-Beveland: Borssele 9.30, 1 leesdienst; Goes 9.30, 14 leesdier.;j,r(je ds. Schreuder; 's-Gravenpolder (HA), 18 ds. Weststrate, 14 lees Hoedekenskerke 10,1 4.30 leesc e Kapelle-Biezelinge 9.30, 14, 18 .J dienst; Krabbendijke 9.30, 14, 18^B dienst, 7/3 19.30 ds. Kuijt; Kruinir^B 9.30, 14 (HD), 18 ds. Hage; Nieuw^B 9.30, 18 leesdienst, 14 ds. Paul; NI 9.30, 18 ds. Paul, 14 leesdienst;; land-Bath 9.30, 14, 18 leesdiJ Waarde 9.30, 14,18 leesdienst; Wei dinge 10, 16.30 leesdienst; I phaartsdijk 9.30, 14, 18 leesdis^_ Yerseke 9.30, 14, 18 ds. v. d. jljnJ Noord-Beveland: Colijnsplaat 8 14.30 leesdienst; Kamperland ÏO^B leesdienst; Kortgene 9.30 (HA).-51, i 18.30 ds. De Pater. «llf GEREFORMEERDE KERK (Vnffrl GEMAAKT) Goes (De Hoek /{V 9.30, 15.30 ds. Geertsma; Kamper] 9.30, 14.30 ds. Kuiper. OUD-GEREFORMEERDE GER iril 1 TE 's-Gravenpolder 9.30, 1)H| dienst. 3t: a! ,emn CHRISTELIJK-GEREFORMEEBaanc KERK Biezelinge 10, 17 ds 26, i Weele; Goes 10, 17 ds. v. d. SchaduS VRIJE EVANGELISCHE GER 13n3C TE Goes 10 ds. v. Veen, 18.30 d^j.' d. Bij; Rilland-Bath 10, 14.30 br.K stra; Wemeldinge 10, 17 br. de erk; Yerseke 10,1 4.30 (HA) "jj Moens. iami VERENIGING VAN VRIJZINH HERVORMDEN Goes (Tur n(Jel 10 ds. Le Compte. DOOPSGEZINDE GEMEENTE ;n 3 Goes 10 ds. Postema. 80,'4 LEGER DES HEILS Goes 10 F?"* gingssamenkomst; Yerseke 17 ei^3 gelisatiedienst. BAPTISTENGEMEENTE (40-3 (Westwal 41) 16.30 dienst. odw GEREFORMEERDE GEMEENTE?.8 NEDERLAND Goes (Koningsk.^ 9.15, 14.30, 18.30 leesdienst, 5/3 {-17, ds. Verhoeks; Kruiningen 9.30, ll^B leesdienst; Yerseke 10, 14.30 dienst. 70 PINKSTERGEMEENTE g|£L (Beatrixlaan 32) 10 dhr. v. d. M(3_36i VOLLE EVANGELIE (HUL 3-5L MEENTE) Wemeldinge (OraflB boomstr. 12) 10 br. v. Neerbos. r°^( ROOMS-KATHOLIEKE KERK iap« Goes Parochiekerk 8.30 gelezen^B Mis, 10 Latijnse hoogmis, 11.30 jofl| rendienst, zat. 19 Ned. hoogmis: IHtj kenhuis Bergzicht 9.45 past. Wou»10' 's-Heerenhoek 9 bej. koor, 10.30 Sr derkoor, za. 19 jongenskoor; Hl kenszand 9 Greg, zang, 10.30 N| zang, zat. 19 Ned. zang; Kwader.dJW ftie 10.30 gezongen H. Mis, zat gezongen H. Mis; Lewedorp 10.301 mes- en herenkoor, 19 gelezen H. Ovezande 9.30, za. 19. De stichting openbare bibliotheek Goes, vraagt per zo spoedig moge lijk voor 20 uur per week gedurende de periode van een half jaar (verlenging van het dienstver band is niet uitgesloten). Functie-omschrijving Het verrichten van alle voorkomen de uitleenwerkzaamheden, 4x mid dag- en 2x avonddienst per week, 1x per drie weken zaterdagdienst. Functie-eisen: mavo, typen. Salaris: het salaris is afhankelik van leeftijd en ervaring, minimaal 535,98 (schaal 3) bruto per maand. Inlichtingen: mevrouw C. P. Geijsen-Huijbregt- se, tel. 01100-13620. Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen richten aan het bestuur, Wijngaardstraat 3, 4461 DA Goes. Wijngaardstraat 2, Yerseke Wij vragen op korte termijn een jonge enthousiaste Creativiteit, veel eigen initiatief en correct uiterlijk zijn voor ons de belangrijkste eisen. Tevens vragen wij een jonge gemotiveerde Heeft u belangstelling, dan gaarne uw schriftelijke sollicitatie aan: Café-Restaurant 'De Oesterbeurs', p/a J. W. Corbeel, Fregatstraat 33, 4401 JE Yerseke. Openingstijd zaterdag van 10.00-20.00 uur, zondag van 10.00-18.00 uur. In verband met de uitbreiding van het betaald parkeren in de gemeente Goes worden sollicitan ten opgeroepen voor de functie van Betrokkenen treden in dienst van de gemeente Goes en worden te werk gesteld bij de gemeente politie. Zij dienen bereid te zijn ook op zaterda gen en koopavonden te werken. Functie-eisen: Mavo-IV of daarmee gelijkwaardige opleiding/ ervaring; de bereidheid zich in te werken in de van belang zijnde wettelijke bepalingen en proce dures; enige technische vaardigheid. Salaris (exclusief toelage onregelmatige dienst): gemeente-ambtenaar III 1856,- 2334,- (aanlooprang); gemeente-ambtenaar IV 1896,- 2477,- (functierang). De toelage onregelmatige dienst bedraagt 20 a 30 boven het salaris (op de koopavonden en zaterdagen). Bij gelijkwaardige kandidaten zal de voorkeur worden gegeven aan vrouwelijke kandidaten. De bij de gemeenten gebruikelijke rechtspositie regelingen zijn van toepassing. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door de heer A. v. d. Toorn, plv. korpschef van de gemeentepolitie Goes, telefoon 01100-13030. Sollicitaties kunt u binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan burge meester en wethouders van Goes, postbus 2118, 4460 MC Goes. Mercedes 300 TD wit1980 Peugeot 505 STI groenmet1980 VW Golf diesel, groenmet1979 BMW 320/6 groenmet1979 Rover 2600 aut., grijsmet1979 VW Pick-up, wit1979 Oldsmobile aut. blauwmet1977 Mercedes 240 D rood1977 Opel Kadett 5-drs. car. rood1984 Peugeot 305 SR 4-drs. wit 1983 VW Golf GX grijsmet1983 VW Golf C diesel, 5-drs. rood 1983 Mitsubishi 2300 D, roodmet1982 Opel Ascona 4-drs. Berlina blauw met1982 Renault 9 TC 4-drs. beige 1982 Audi 100 5-cil. diesel, grijsmet. 1981 Mercedes 190 met div. accessoires, bouwjaar 1983, kleur wit, slechts 30.000 km Tel. 01131-1730 Marijkelaan 94 4401 GK Yerseke e Coöperatieve Zeeuwse Aan- en Verkoopvereniging B.A., Postbus 2, 4424 ZG Wemeldinge. ien ZU1 Het lie bureau voor toerisme en recreatie fremdenverkehrsverein syndicat d'initiative tourist information office Het bestuur van de Streek-VVV Zuid-Beveland roept sollicitanten op voor de functie van: gevraagd wordt: middelbare schoolopleiding met aanvullende opleidingen op toeristisch gebied kennis in woord en geschrift van de moderne vreemde talen in het bezit van een typediploma kennis van de regio Zuid-Beveland gevraagd wordt: middelbare schoolopleiding kennis in woord en geschrift van de moderne vreemde talen kennis van de regio Zuid-Beveland goede contactuele en representatieve eigenschappen op ver schillende niveaus minimale leeftijd 30 jaar Geboden worden: aantrekkelijke werkkring salariëring volgens de ANVV-schalen Sollicitaties met referenties te richten aan de secretaris van het bestuur van de Streek-VVV Zuid-Beveland, H. Heijloo, postbus 107 4400 AC Yerseke. En de makelaar weet van wanten en kranten. <r? BEI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 34