WINTERST(R)OP COMPETITIELEIDER JAN HUIJBREGTS PZC/ week-in 29 gen:; ervorming spelbreker heksentoer albert geesing si hoolvakanties dubbele wedstrijden concurrentie versluijs r 1! ATERDAG 2 MAART 1985 res.u" elle \"l dlema] B), Gj P Zof zl agenj Het betaald voetbal kampt met problemen. De aanhoudende vlrst heeft het programma dat dit weekeinde weer begint in de war gestuurd en alleen door veelvuldig op midweekse avonden te spelen, kan de competitie op de geplande datum (2 juni) eindigen. Maar inhalen door de week betekent dat het publiek overvoerd wordt en als gevolg daarvan weg zal bli ven. Moeilijkheden dus voor competitieleider Jan Huij bregts, die het warm heeft gekregen van al die kou en de Brlengde winterstop ziet veranderen in een winterstrop. 1 wij sn be« oires ieplJ «[onderkoelde reactie van Jan uijbregts op de Elfstedentocht Jzeggend voor de impasse n de voetbalcompetitie al eken lang heeft verkeert. Terwijl ïlfRederland zich voor de buis jrgaapte aan de schitterende :n vanuit het bevroren and, huiverde de titieleider betaald voetbal bij ededeling vanuit De Bilt dat •st voorlopig nog van geen n wist. Zenuwachtig heen en rentelend piekerde de lammamaker zich het hoofd suf ij tegemoet kon komen aan de :n van de clubs, nu de :titie al wekenlang plat ligt. ui Huijbregts ontdooide pas nadat MI een dag voor de glorieuze 1 itocht van Evert van Benthem op bror ïBÖnkevaart in Leeuwarden laan ïger temperaturen in het l^italcht stelde. Anderhalve aabd later dan de bedoeling was et het er daadwerkelijk naar uit fS it ei toch nog een einde komt aan )llan%t vorstverlet van de betaalde 'y jetljallers in ons land. Een blik op °°gjll;t cêmpetitierooster heeft lee uijbregts dan echter al lang rlaa :leei dat er geen zondag en oorttjjSfcdagavond meer vrij is, zodat ondj. nidts anders op zit dan op andere f 5 gj.idweekse avonden in te halen, bagjin dat", zo weet Huijbregts al bij tar jorbaat, „zal op grote weerstanden StcKn van de eerste divisieclubs. l'j'.Qdp! ook. het merendeel van de i_3; 'edivisieclubs zal daar niet blij ,ee zijn. Als de clubs echter isthouden aan de door FC Twente nP i PS V geëiste competitiestop op 2 j™ ni blijft er niets anders over. Het eni'U natuurlijk veel beter zijn", zegt uijbregts met een knipoog naar Ia :t voetbalpubliek, „als we in juni OU'Uden doorspelen. Voor de «schouwers is het toch veel ^ntrekkelijker om in het overhemd ;n vi) de tribune te zitten dan diep an eggekropen in de winterjas. ovendien ontstaat er op deze 05S anier een overconsumptie, en ook it zal zijn weerslag hebben op de TE r»escnouwersaantallen". lies pleit daarom ook voor een iomrondige hervoming van de gerejmpfetitie, die niet alleen in het egn..sar Rome, en steekt belang is van de toeschouwers maar ook van de clubs. „Met de velden zoals die er in de winter vaak bij liggen", steekt Huijbregts maar weer eens de lont in het kruitvat, „bestaat de kans dat niet altijd de sterkste wint, maar de meest gelukkige". De discussie over ëen winterstop is echter al zo oud als de hoe krijg ik dit voor elkaar? telkenmale de kop op zodra de winter langer dan een week aanhoudt. Alles wijst er echter op dat het niet meer langer bij praten zal blijven, maar dat het sectiebestuur nu daadwerkelijk naar wegen zoekt om de winter buiten te sluiten, intern heeft het sectiebestuur al besloten tot een competitie die loopt van eind juli tot half december en die medio februari wordt hervat. „Gebleken is", zo heeft 16 jaar praktijk Huijbregts geleerd, „dat januari en februari als regel de slechtste voetbalmaanden zijn. Daarom zouden wij die winterstop ook al het volgende seizoen willen invoeren. Een handicap is alleen dat de competitie pas begint in het weekeinde van 16/17 augustus". Naar Frans voorbeeld voelt de competitieleider daarbij veel voor een serie midweekse wedstrijden in augustus op de dinsdag- en de vrijdagavond, een nog braakliggend terrein in ons land. „Daardoor zou het mogelijk zijn", sust Huijbregts maar meteen de angst bij de clubs, „om de competitie toch eind mei te laten eindigen". Zelf zou hij echter liever zien dat er tot eind juni wordt doorgevoetbald. „Mei en juni blijven tenslotte de meest ideale voetbalmaanden, maar doordat er ook nog zoiets bestaat als een Europees- en wereldkampioenschap zitten daar nogal wat haken en ogen aan. Nog mooier zou het zijn als de eredivisie niet uit 18 maar uit 16 clubs zou bestaan. Dat zou het mij een stuk gemakkelijker maken, maar ook dat is een utopie". Een extra handicap voor de competitieleider vormen bovendien de stokoude afspraken met de Stichting Nationale Sporttotalisator, waardoor het Huijbregts niet is toegestaan het programma in zijn geheel een weekeinde op te schuiven. „En dat betekent weer dat het uit- en thuisritme in de knel komt en clubs soms twee of drie keer achter elkaar op eigen veld moeten spelen. Ook dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de publieke belangstelling". Vandaar ook dat het sectiebestuur binnenkort met de SNS om tafel gaat zitten om aan die traditie een einde te maken, waardoor het in de naaste toekomst ook mogelijk zal zijn een volledig competitieprogramma af te werken op de vrijdagavond. „In het gezinspatroon", meent Huijbregts, „lijkt die avond me ook meer geschikt voor een bezoek aan een voetbalwedstrijd dan de zaterdagavond. Als er tenminste geen koopavond wordt gehouden". Maar ook dat experiment verbiedt nu nog de overeenkomst met de sporttotalisator. Als geen ander weet Huijbregts echter dat er meer zal moeten gebeuren om de kwijnende belangstelling voor het nationale voetbalprodukt weer wat op te krikken. Het experiment in Engeland, waar een gewonnen wedstrijd wordt gehonoreerd met drie punten, beschouwt Huijbregts niet als het ei van Columbus, „ofschoon de statistieken daar uitwijzen dat het in Engeland kennelijk wel werkt. Maar meer dan twee punten voor een wedstrijd zien wij niet zitten". Meer heil ziet de competitieleider in een vergroting van het spanningsveld, die de verveling in de eredivisie moet indammen. „Daarom hebben wij bij de UEFA ook opnieuw aangedrongen op de invoering van een na-competitie in de eredivisie, waarvan de winnaar mag deelnemen aan de Europa Cup 3. De beslissing valt begin maart, en de kans is erg groot dat het nu wel wordt toegestaan". Gedwongen door de recessie in de publieke belangstelling stuiten vernieuwingen ook niet meer meteen op onwil binnen de voetbalbond. Om die reden worden nieuwkomers als RBC, RKC en nu Emmen ook wat vlotter toegelaten tot het betaalde voetbal. Toch schrikt Huijbregts al bij voorbaat bij een aantal van 20 eerste divisieclubs. „In de praktijk betekent dat 38 speeldagen, en dan ook nog bij voorkeur op de zaterdag of de zondag. Maar als er dan een midweekse wedstrijd wordt vastgesteld, verwachten ze van mij wel dat het zo dicht mogelijk bij huis is omdat spelers anders te veel uren werkverlet hebben. Voor een competitieleider is het echter uitgesloten dat hij met al die wensen rekening kan houden. Die wedstrijden kan ik niet uit de hoge hoed toveren. Maat dat maakt het allemaal wel uiterst ingewikkeld". De winter is voor de samensteller van het spoorboekje ook al lang niet meer de enige spelbreker. „De complicaties", zegt de duivelskunstenaar in Zeist, „zijn zo langzamerhand niet meer te overzien. Ik moet met steeds meer mensen en wensen rekening houden. Maar", zo beklaagt hij zich, „een competitie is niet van elastiek". Doordat de vorst ook nog eens vijf speeldagen verjoeg is de rek eruit. „Toch verlangen de clubs in de eredivisie wel van mij dat de competitie op 2 juni afloopt. Ik zou niet weten hoe ik dat voor elkaar moet krijgen". Want tegelijk met de eerste sneeuw dwarrelden bij Huijbregts ook de brieven van de politie op het bureau om wedstrijden te verschuiven. „Utrecht-Feyenoord mag niet op Tweede Paasdag, de politie van Rotterdam heeft ons laten weten dat 20 april en 5 mei taboe zijn voor voetbal in verband met de marathon en de bevrijdingsfeesten. Om diezelfde reden wil de politie van Amsterdam zondag 5 mei ook vrijhouden. En op 12 mei kan FC Utrecht niet thuis spelen omdat de paus op bezoek komt, en zo kan ik nog wel even doorgaan". Het zal voor Jan Huijbregts daarom ook een heksentoer worden om deze competitie tot een goed einde te brengen, waarbij het bekergebeuren nog eens als een extra ballast drukt op het toch al overladen programma. Daarom troost Jan Huijbregts zich ook bij voorbaat met de gedachte dat „ik het niet gauw goed zal doen. In die zin is het een hoogst ondankbare job. Soms heb ik ook het gevoel dat dit de moeilijkste competitie van Europa is. Want nergens hoeft een competitieleider met zoveel zaken rekening te houden als in dit land". ui, 1U1SI ;d k 3i rts.l miï.| te o Oil T\e Nederlandse voetbalcompetitie is in proble- .LJmen gekomen door de lang aanhoudende win ter. Door het grote aantal 'onspeelbare dagen' is het wedstrijdschema ernstig in de war geraakt. In het buitenland doet zich dit probleem niet zo sterk voor. Daar bestaat een 'winterstop'. De competitie wordt daar 's winters altijd al gedurende enkele wi ken stilgelegd. Een oplossing voor Nederland? sportredactie van deze krant peilde de menin- ên van trainers en bestuurders in het Nederlands Ètaald voetbal. Hieronder een overzicht van hun eningen. -|Ab Fafié (Feyenoord) kiest voor een winterstop vanaf van de kerstdagen tot 1 maart. „Zoals het nu Biat valt het bijna niet meer op te brengen een ploeg 'scherp' te houden. De KNVB moet dan maar Smt dubbele programma's aan het begin van de competitie vaststellen. - Ton van Dalen (manager FC Twente) maakte zich zeven jaar geleden al sterk voor een winterstop van Kerst tot begin maart. „Het vervelende in dit land is Bh ter dat de discussie alleen oplaait als het Bintert, zoals dit seizoen. Mijn voorstel is om de competitie in de winter twee maanden stil te leggen Bi door te voetballen tot eind juni. Naar Frans voorbeeld zou de competitie dan medio augustus w< er moeten beginnen, met in het begin wedstrij den op de dinsdag- en de vrijdagavond". - Han Berger (FC Groningen) vindt medio decem- -?®r tot eind februari de beste periode om het voetbal stil te leggen. Volgens hem kan de competi tie het beste starten na de langste onderbreking, di s in maart. In juli moet het programma ook een ■aand onderbroken worden vanwege de school- V£ kanties. „Niet alleen kunnen clubs in die winterse periode deelnemen aan het zaalvoetbal toernooi van KNVB en trainen in het buitenland, maar |>orkom je ook blessures van de spelers op die ïchte velden. In juli kan je de competitie weer vier sken onderbreken, waarvan twee voor vakantie en 1 overige twee om je voor te bereiden op de tweede Blft van de competitie". Jol de Ruiter (FC Utrecht): „Voor winterstop. Tot dt kerstdagen doorspelen; in de maanden januari er februari geen competitie. Laatste maand decem- Br vrijaf; in januari indoor-soccer mits opzet wordt ingepast. Commercie niet uit oog verliezen. Na In zaaltoernooi beginnen aan voorbereiding twee [izoenhelft. Competitie laten doorlopen tot en met maand juni. In begin seizoen twee maanden |idweeks spelen". Je Mos (Ajax): „Tegen winterstop, omdat dat niet bepalen is in Nederland. In 1979 is de laatste renge winter geweest. Tussendoor geen proble- sn gehad. Wat is het alternatief? Spelen zoveel als Jgelijk". - -,eo Beenhakker (Volendam): „Voetbal-technisch be i ik tegen een winterstop. In december hadden wi uitstekend kunnen spelen. Alternatief? Gewoon Piet de Visser. Aad de Mos. Leo Beenhakker. meerderheid vóór onderbreking competitie echte voetbalfanaat, maar ik zit toch liever in mijn hemdsmouwen en in korte broek op de tribune dan met zes truien aan op een ijskoud veld". Wel vindt Versluijs dat er tussen maart en december een 'zomerstop' moet worden ingebouwd. „Een paar weken per jaar willen de mensen ook wel eens iets anders dan voetbal. Een dagje strand of een weekje Griekenland of Spanje laat de voetbalsupporter echt niet voor een wedstrijdje betaald schieten". - Leen Looyen (RKC): Voor winterstop, maar wel langer doorgaan in de maand december. Beste periode om een winterstop te plannen lijkt me van Kerstmis tot half januari. Nog beter zou het inder daad zijn de competitie tussen maart en december te laten verspelen. Ben je niet meer afhankelijk van het weer. Kun je alles ook veel beter plannen: wedstrijden, trainingen enzovoorts. Ik denk toch dat je als KNVB ook de taak hebt aan de toeschou wers te denken. En die hebben in de wintermaan den niet zo heel veel op de voetbalvelden te zoeken". - Sandor Popovics (De Graafschap) vindt het wat voorbarig om een winterstop in te voeren. „Het klimaat in Nederland is zodanig dat er op een enkele zondag daargelaten meestal in de winter doorgespeeld kan worden. Ik ben echter ook geen tegenstander van een lange winterstop, maar dan moet er wel een andere bron van inkomsten tegen over staan. Bijvoorbeeld een goed georganiseerd indoor soccer-toernooi". doorspelen". Daarentegen zegt hij: „als je profvoet bal bekijkt in relatie tot het publiek dan moet je eigenlijk wel besluiten tot de winterstop. In januari en februari zal er minder publiek komen. Je bent bezig met het verkopen van het produkt voetbal. Als het koud is zoals vorige week zondag dan blijven de mensen weg en blijven de tribunes leeg. - Piet de Visser (AZ'67): „Voor een winterstop. Een lange winterstop zelfs van de kerstdagen tot en met eind februari. In die periode moeten de clubs toernooien spelen, in de zaal actief kunnen zijn, kortom: geld kunnen verdienen, bijvoorbeeld ook in het buitenland. De competitie moet daarna weer lopen van maart tot half juni. Daarna is er een maand vakantie en de nieuwe competitie moet dan weer beginnen half augustus". - Rob Baan (FC Den Haag) kiest zelfs voor een winterstop van drie maanden: december, januari en februari, op 1 maart weer beginnen. „Mijn idee is het om de competitie echt in twee stukken te hakken en de 'zomer- en winterkampioen' aan het eind van het seizoen om de landstitel tegen elkaar te laten spelm. Bovendien moet er zo snel mogelijk een 1 nacompetitie in de eredivisie komen. Zoals het nu gaat kost alleen maar publiek". - Henk Nienhuis (Veendam) prefereert een winter stop van 20 december tot begin maart. „Nog afgezien van de weersomstandigheden in die tijd gaan veel mensen op wintersportvakantie, heb je concurrentie van het schaatsen en zijn toch ook velen verzadigd. Gewoon stilleggen dus dat voetbal. De clubs kunnen dan aan het zaalvoetbaltoernooi meedoen en eventueel naar het buitenland om zich voor te bereiden op de tweede competitiehelft. Financieel zou het eigenlijk geen probleem moeten opleveren, want de mensen zitten toch veel liever in het stadion wanneer er een zonnetje schijnt. Dat zou dus meer publiek betekenen in de zomermaan den waarmee je een reserve opbouwt voor de winter". - Pim van de Meent (NEC): „Voor winterstop. Tot de kerstdagen doorspelen; ik heb in m'n boeken gekeken en zelden is er in december sprake van afgelastingen. Weekje vakantie en laatste zondag in februari weer beginnen met competitie. Eerste twee of drie weken van nieuwe jaar indoor soccer met aangepaste regels. Competitie laten doorlopen tot en met juni; drie weken zomervakantie. Zowel eerste als laatste maanden van seizoen op woensda gen spelen". - Simon Kistemaker (DS'79): „Tegen winterstop. Ik heb genoeg zondagen in januari en februari meege maakt waarop gespeeld kon worden. Als je tweeë- neenhalve maand een winterstop houdt verlies je binding met het publiek. Indoor soccer moet wel worden uitgebouwd, voor het overige voorbeeld van Engelse league volgen. Rond feestdagen wordt daar twee of drie keer gespeeld en er komen veel toeschouwers op af omdat dan iedereen vrij is". - Ad Versluijs (Eindhoven): Voor winterstop. Maar niet meer met ingang van medio-december. Al jaren blijkt dat er in de maand december gespeeld kan worden. De periode januari-februari lijkt hem der halve beter. „Nog beter zou het zijn de competitie verplaatsen van maart naar december. Ik ben een - Henk van Brussel, de oefenmeester van SC Heerenveen, is er een voorstander van om bij de start van de competitie in augustus veel meer dubbele wedstrijden af te werken. Van Brussel: „Laten ze vijf weken lang dubbele wedstrijden vaststellen. Ze moeten dan meteen streekderbys pakken. Dat is leuk voor de penningmeester. In december moeten we zeker tot de kerst competitie voetbal spelen. In januari en februari moeten ze de competitie stopztten. Ik ben er een voorstander van begin maart weer met competitievoetbal te starten. In januari en februari kun je dan mooi een aantal oefenduels plannen en de trainingen aanpassen.". - Kees Ploegsma (PSV) prefereert een winterstop van kerst tot begin februari. PSV heeft er geen bezwaren tegen om door te spelen in juni, „maar in verband met Europese en wereldkampioenschap pen zal dat moeilijk worden". Ploegsma geeft daarom ook de voorkeur aan midweekse wedstrij den. - Hans Corner (Roda JC) is een van de pleitbezor gers van een echte zomercompetitie. In navolging van de Scandinavische landen en het Oostblok zou een competitie van maart tot december ingesteld moeten worden. „Die kun je onderbreken met een zomerpauze van een week of drie. Competitievoet bal op een zomeravond trekt heel wat meer publiek dan op een winterse zondag bij twee graden vorst. Aangezien in de ons omringende landen hetzelfde probleem speelt, zie ik hier een taak voor de UEFA".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 29