B VEILING WOONHUIS TE 00ST-S0UB0RG OPENBARE VERKOPING TE ZAAMSLAG OPENBARE VERKOOP VAN W00NH0IS TE TERNEOZEN VEILING PERCEELTJE GROND OUD-SABBINGE VERKOOP BIJ EXECUTIE VEILING TE AXEL A. B. BETONBOUW theelen van der weele VEILING WINKELPANDEN TE VLISSINGEN Zet 'ti Kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. NEESKENS k; 'VAN DER MAAS' 'VAN DER MAAS' 'VAN DER MAAS' 'VAN DER MAAS' 'VAN DER MAAS' 'VAN DER MAAS' DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT W. ROOS! 22 VLISSINGEN OOST-SOUBURG VLISSINGEN VLISSINGEN MIDDELBURG OOST-SOUBURG innovatie maatschappij energie verbruik (I.M.E.V.) Notaris Mr. G. Tj. R. Borgers te Axel Betongarages 2.375,- Beton- tuinschuren 1.250,- Beton- schuttingen 69,- makelaars en taxateurs o.g. makelaardij in hypotheken badhuisstraat 31-33,4381 LN vlissingen telefoon 01184-13920* VLISSINGEN COLIJNSPLAAT BAARLAND TERNEUZEN OOST-SOUBURG Eennieuwe samenwerking Bemiddelingsburo Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 2 MAART Wagnerlaan 35 Ruime 2/1-kap woning met garage. Bijzon der fijne en zonnige achtertuin. Ind.hall, toilet, ruime doorzonkamer met Therm, glas, moderne keuken. Verd.: overloop, 3 slaapk., badk; met ligbad en 2e toilet. 2e Verd.: overloop, 2 slaapk. Geheel centraal verw. Aanv. in overleg. Ligging zeer gunstig t.o.v. Dishoek, strand en duin. Vraagprijs 167.000,- makelaar-taxateur o.g. Lid NVM Alexander Gogelweg 16, Vlissingen. Tel.: 01184-70026 b.g.g. 64501. Spaarnestraat 53 Ruime moderne eengezinswoning met gara ge en tuin op het zuiden. Ind.: hall, toilet, living, keuken. Verd.: overloop, vier slaapka mers, badk. met ligbad en 2e toilet. 2e Verd.: grote zolder met vaste trap. Plavuizen in de living. Geheel c.v. (combi-ketel). Aanvaar ding in overleg. Vraagprijs 128.000,- makelaar-taxateur o.g. Lid NVM Alexander Gogelweg 16, Vlissingen. Tel.: 01184-70026 b.g.g. 64501. Van Dam van Isseltstraat 3 Nette eengezinswoning met voor- en achter tuin en stenen schuur en evt. garage. Ind.: hall, toilet, keldertje, doorzonkamer, keuken. Verd.: overloop, drie slaapk., douche. Zolder met vaste trap. Tuin op het zuiden. Goed onderhouden. Fijne rustige ligging. Aan vaarding in overleg. Koopsom n.o.t.k. makelaar-taxateur o.g. Lid NVM Alexander Gogelweg 16, Vlissingen. Tel.: 01184-70026 b.g.g. 64501. Donker Curtiusstraat 37 Halfvrijstaande eengezinswoning op het zuiden. Ind.: hall, toilet, kelder, doorzonka mer (6.2 bij 3.5), keuken. Verd.: overloop, drie slaapkamers, douche, vliering met vlizo- trap. Geheel c.v. Spouwisolatie. Zeer goed onderhouden. Koopsom n.o.t.k. makelaar-taxateur o.g. Lid NVM Alexander Gogelweg 16, Vlissingen. Tel.: 01184-70026 b.g.g. 64501. Duunmede 24 Ruime moderne eengezinswoning met zon nige tuin, vrijstaande stenen schuur en carport. Ind.: hall, toilet, living met half open keuken. Verd.: overloop, 3 slaapk., badka mer met ligbad en douche en 2e toilet. 2e Verd.: overloop, grote 4e slaapk., hobby ruimte. Geheel c.v. Therm, glas. Goed on derhouden. Vraagprijs 135.000,- makelaar-taxateur o.g. Lid NVM Alexander Gogelweg 16, Vlissingen. Tel.: 01184-70026 b.g.g. 64501. Zaanstraat 43 Ruime hoekwoning met garage, gunstii situering waardoor ruim uitzicht in de leng-1 over de Zaanstraat. Ind.: hall, toilet, doe zonkamer, keuken. Verd.: overloop, slaapk., badk. met ligbad en 2e toilet! Verd.: overloop, 5e slaapk., berging, gehe-1 c.v. Goed onderhouden. Dak- en muuriso; tie. Aanv. in overleg. Vraagprijs 125.0001 makelaar-taxateur o.g. Lid NVM Alexander Gogelweg 16, Vlissingen. Tel.: 01184-70026 b.g.g. 64501. Notaris mr. L. A. J. Janse de Jonge te Middelburg is voornemens op donderdag 7 maart 1985 's middags om 15.00 uur in café 'De Vriendschap', Kanaalstraat 84 te Oost-Souburg, t.v.v. zijn opdrachtgevers in het open baar te verkopen: het woonhuis met schuur, erf en tuin aan de Putwijkstraat 5a te Oost-Souburg, gem. Vlissin gen. kad. bekend gem. Vlissingen, sectie I nr. 371, groot 2.82 are. Ontruimd te aanvaarden. Zakelijke lasten vanaf 1-1-1985 voor rekening van koper(s). Bezichtiging: heden zaterdag 2-3-1985 van 10-12 uur en 2-4 uur. Donderdag 7-3-1985 van 10-12 uur. Betaling: kosten uiterlijk 15-3-1985 en de koopsom uiterlijk 8-4-1985. Nadere inlichtingen ten kantore van genoemde notaris Janse de Jonge, Hofplein 5 te Middelburg, tel. 01180- 36355 (de heer De Klerk). Notarissen mr. A. van Stee en mr. J. Everaert zijn voornemens om op woensdag 13 maart 1985 om 14.00 uur in café Het Wapen van Zeeland, Plein 14 te Zaamslag, gemeente Terneuzen, in het openbaar te verkopen: A. Krachtens artikel 1223 van het b.w.: het woonhuis met erf, plaatselijk bekend Veer 70 te Zaamslag, gemeente Terneuzen, kada straal bekend gemeente Zaamslag, sectie f nummer 1745, groot 50 centiare. Te aanvaarden na betaling van de koopsom en de kosten. Koper kan op zijn kosten de ontruiming bewerkstelligen krachtens de grosse van de akte van veiling. Zakelijke lasten voor rekening van koper vanaf 1 januari 1984 (voor zover nog niet voldaan). B. Krachtens beschikking van de arrondisse mentsrechtbank te Middelburg inzake verlof exequatur van Belgisch faillissementsvon- nis: een perceel erf aan de Schenkeldijk onder Zaamslag, gemeente Terneuzen, kada straal bekend gemeente Zaamslag, sectie D nummer 1255, groot 2 are 35 centiare. Vrij van huur en geheel ontruimd te aanvaarden na betaling van de koopsom. Zakelijke lasten voor rekening van koper vanaf 1 januari 1983 (voor zover nog niet voldaan). Betaling van de kosten binnen 8 dagen en van de koopsom binnen 1 maand na toewijzing. Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van notarissen mr. A. van Stee en mr. J. Everaert, Heren gracht 10 te Terneuzen, tel. 01150-17977 (J. Schul). Notarissen mr. A. van Stee en mr. J. Everaert te Terneuzen zijn voornemens om op dinsdag 5 maart 1985 om 14.00 uur in café Du Commerce, Markt 2 te Terneuzen, krachtens artikel 1223 van het B.W. in het openbaar te verkopen: het woonhuis met schuurtje, erf en tuin aan de Schuberthof 98 te Terneuzen, kadastraal be kend gemeente Terneuzen, sectie E nummer 2463, groot 1 are 32 centiare. Vrij van huur en geheel ontruimd te aanvaarden na betaling van de koopsomkosten. Betaling van de kosten binnen 8 dagen en van de koopsom binnen 1 maand na toewijzing. Zakelijke lasten voor rekening van koper vanaf 1 januari 1984 (voor zover nog niet voldaan). Bezichtiging: heden zaterdag 2 maart 1985 van 10.00 uur tot 12.00 uur en na telefonisch overleg met de huidige bewoner (tel. 01150-96304). Nadere inlichtingen te verkrijgen ten kantore van notarissen mr. A. van Stee en mr. J. Everaert, Heren gracht 10 te Terneuzen, tel. 01150-17977 (J. Schul). Notaris Van Dissel te Goes, zal op 8 maart 1985 te 14.00 uur, in het Hotel-Café-Restaurant 'Royal' aan de Lepelstraat 9 te Wolphaartsdijk, krachtens art. 1223 lid 2 BW publiek verkopen: het perceel grond, gelegen aan de Bijsterweg te Oud-Sabbinge, kadastraal bekend gemeente Wolphaartsdijk, sectie G nummer 1119, groot 4.82 are. Vrij van huur en/of pacht te aanvaarden bij de betaling der koopsom. Betaling: koopsom en onkosten uiterlijk 8 april 1985. Lasten van 1.1.1985 af voor rekening koper. Nadere inlichtingen ten kantore van de notaris, Kleine Kade 45, Goes, telef. 01100-27888. Op maandag 4 maart 1985, des namiddags te 15.00 uur, zullen in het pand aan de le Zandstraat no. 31 te Breskens ten laste van enige inventaris- en andere goederen in het openbaar worden verkocht. De verkoop wordt gehouden bij opbod en de toewijzing zal geschieden aan de meestbiedende en tegen gerede betaling, zonder opgeld. De deurwaarder met de executie belast: D. Doeze Jager, gerechtsdeurwaarder, Dorpsplein 9, Schoondij- &0 tel'. 01173-1820. zal op maandag, 11 maart 1985, des avonds om halfacht, in het hotel-café-restaurant's Lands Welva ren' te Axel, Noordstraat 9, krahtens artikel 1223 Burgerlijk Wetboek, publiek bij opbod verkopen: het woonhuis met aanbehoren, erf en tuin te Axel, Nieuwendijk 40, kadastraal bekend gemeente Axel, sectie D, nummer 2582, groot 1 are 44 centiare. Aanvaarding: vrij van huur terstond na betaling van de koopsom. De koper kan ontruiming van het onroerendgoed bewerkstelligen door de tenuitvoerlegging van de grosse van het proces-vrbaal van veiling. Lasten: voor rekening koper m.i.v. 1 januari 1985. Betaling: de onkosten binnen 6 dagen en de koopsom binnen 1 maand na toewijzing. Bezichtiging: op maandag 4 maart en donderdag 7 maart, telkens tussen 3 en 4 uur. Nadere inlichtingen: ten kantore van voornoemde notaris (tel. 01155-1414). div. afm. 2 mtr. hoog, per str. mtr. Bij deze prijzen is plaat sing inbegrepen. Excl. btw. Minder dan 10 mtr. 15 extra. Ook te leve ren voor de zelfbouw. Wij leveren ook steenmotief kleuren grijs rood of geel. Div. modellen te be zichtigen aan de fabriek A. B. Betonindustrie, Heipoldersstr. 6 te Heeze (N.-Br.). Vraag vrijblijvend onze brochure met prijslijst: Barrierweg 239, 5622 CN Eindhoven tel. 040-815041/ 815559/434643 Vlotte levering door heel Nederland KOSTELOOS Uit een exploot van de mij toegevoegd-kandidaat- deurwaarder M. Karre- man, wonende te Grijps- kerke, gemeente Marie- kerke, uitgebracht op 27 februari 1985, blijkt, dat t.v.v. Albertus Johannes Maria Lannoye, wonende te Sluis, procureur mr. H. M. den Hollander te Oost burg, aan Jasline Jacque line Storey, zonder beken de woon- of verblijfplaats, is betekend het door de arrondissementsrecht bank te Middelburg op 13 februari 1985 bij verstek gewezen vonnis, waarbij onder meer de echtschei ding werd uitgesproken in het tussen partijen op 20 december 1980 te Aarden burg gesloten huwelijk. R. Duym, gerechtsdeurwaar der, Noorderbolwerk 21, Middelburg. KOSTELOOS Uit een exploot van de mij toegevoegd-kandidaat- deurwaarder M. Karre- man, wonende te Grijps- kerke, gemeente Marie- kerke, uitgebracht op 27 februari 1985, blijkt, dat t.v.v. Yun Fei Hu, wonen de te Vlissingen, procu reur mr. E. H. A. Schute te Middelburg, is gedag vaard Yang Xi Feng, zon der bekende woon- of ver blijfplaats, ter terechtzit ting van de arrondisse mentsrechtbank te Mid delburg van woensdag 15 mei 1985 v.m. te 09.00 uur, om te horen uitspreken de echtscheiding in der par tijen huwelijk, gesloten te Wenchow, China, op 5 de cember 1979, zijnde het adres der rechtbank voor noemd Hofplein 8 te Mid delburg. R. Duym, gerechtsdeurwaar der, Noorderbolwerk 21, Middelburg. VAN KARNEBEEKSTRAAT 11. 2/1-Kapwoning met garage en vrije tuin o. h. zuiden. Ind.: hal, toilet, L-living met mooi balkenplafond en plavuizen, moderne open keuken met app., vliering in garage, 4 slaapkamers en badkamer met ligb., douche, w.t. en toilet, zolderberging. Uitst. st. v. onderh. Vraagprijs f 189.000,- k.k. PAUL KRUGERSTRAAT 20/flat 534. Nabij centrum gelegen apparte ment, in modern gebouw met gebruik van lift. Ind.: hal, toilet, badkamer, ligbad en wastafel, living met open keuken, loggia en 2 slaapkamers Vraagprijs 98.000,- k.k. BOULEVARD DE RUYTER 334. Uitstekend onderhouden appartement. Ind.: hal, toilet, badkamer, living, keuken, 2 slaapkamers en berging, alles op één verdieping en bereikbaar middels lift. Uitsluitend zicht op stad. Vraagprijs 99.000,- k.k. SCHUITVAARTGRACHT 253. Degelijk gebouwd bedrijfspand, met diverse werkplaatsen en binnenplaats op begane grond. Op verdiepingen zijn goed geoutilleerde kantoren ook geschikt te maken voor bewoning. Wij nemen ieder serieus bod in behandeling. WALSTRAAT 78. In hartje van winkelcentrum gelegen winkelpand met moderne pui en indeling. Aanvaarding kan op korte termijn geschieden. De huurprijs alsmede condities op aanvraag beschikbaar. WESTERZICHT 799. goed gesitueerde 'triowoning' met nieuwe garage en parkeerterrein. Ind.: hal, toilet, living met o.h., open keuken, bijkeuken, slaapkamer en douche. Op verdieping 2 slaapkamers en badkamer. Prijs 99.999,- ST. KRUISLAAN 79. Appartement op 7e verdieping, goed afgewerkt met c.v., moderne keuken, woonkamer en 3 slaapk. Goed uitzicht op Westerschel- de. Vraagprijs 69.000,- k.k., eventueel met garage a 9.000,- k.k. WICKENBURG 55. Goed geïsoleerde woning met berging en zonnige tuin Ind.: hal, toilet, living met plavuizen vloer, luxe open keuken, overloop, 3 slaapkamers (de grootste sl.kamer heeft een kleine vliering) en fraaie badk met ligbad. De lopende premieregeling bij dit prima onderhouden, om streeks 1978 gebouwde huis kan in principe aan de koper worden overgedragen. Prijs 98.000,- k.k. MULTATULILAAN 6. Vrijstaande semi-bungalow op 582 m2 eigen grond Ind.: hal met vestibule, toilet, living met o.h., keuken, bijkeuken, garage, 3 slaapkamers en badkamer. C.v. op gas. Vraagprijs 238.000,- k.k. ST. JACOBSTRAAT 21. Te huur, aan promenade gelegen woon- /winkelpand, winkel opp. 40 m2. Op beg. gr. is tevens een keuken en toilet. Huurprijs 850,- p./mnd. DR. STAVERMANSTRAAT. Goed ingedeeld kantoorpand met ruime parkeergelegenheid e.d. Tot. opp. 150 m2. Huurprijs 25.000,- per jaar. DE KEMPENAERSTRAAT 27. goed verzorgde, gemoderniseerde halfvrij staande woning met garage. Ind.: hal, woonkamer met o.h., keuken met apparatuur, douche en 4 slaapkamers. Vraagprijs 125.000,- k.k. VAN KARNEBEEKSTRAAT 17. Moderne 2/1-kapwoning met garage. Ind.: hal, toilet, living met o.h., eetkamer, open keuken met app., garage, 4 sl.kamers, badkamer met ligbad, douche, wastafel en tweede toilet. Tuin op het zuiden. Uitstekende staat van onderhoud. Vraagprijs 187.500,-. VERLENGDE BONEDIJKESTRAAT 287. Goed onderhouden halfvrij staande woning met fijne tuin op het zuiden. Ind.: hal, toilet, woonkamer, moderne keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers met kasten, badkamer met tweede toilet, bevloerde vliering, garage voor 2 auto's. Koopsom in overleg WINKELMANSTRAAT 28. Geheel gerenoveerde eengezinswoning. Bevat: hal, woonkamer, keuken, berging, 3 slaapk., open haard, c.v., uitstekende staat van onderhoud. Vraagprijs 93.000,- k.k. GERBRANDYSTRAAT 129a. Halfvrijstaand herenhuis met royale tuin op het zuiden en garage. Ind.: hal, toilet, woonkamer, keuken, 4 slaapkamers en badkamer met ligbad. Vraagprijs 179.000,-. NIEUWSTRAAT 106. Halvrijst. monumentaal herenhuis nabij Vissersha ven. Bevat: o.a. hal, toilet, living met o.h. en open keuken met app., berging, 3 sl.kamers, hobbyruimte en flinke bergruimte. Vraagprijs 169.000,- k.k. KRUISSTRAAT 9. In het centrum van het dorp gelegen grotendeels gerenoveerd woon-/winkelhuis. Winkelopp. 33 m Bevat o.a.: fraaie woonkeuken en badkamer, woonkamer, 2 slaapkamers, magazijn en c.v. Vraagprijs 55.555,-. PRINSES WILHELMINASTRAAT 24. Met prima materialen gebouwde en leuk gelegen vrijstaande (casco-)bungalow met garage (4m x 7m). Ind.: hal, toilet, living, open keuken, bijkeuken en slaap/studeerkamer. Badkamer, slaapkamer 32 m2), slaapkamer 23 m2) en slaapkamer 7 m2). Een gedeelte van de nog te verwerken materialen is aanwezig, dit is een goedkoop object, zeker voor iemand die zelf en naar eigen inzicht voor de afwerking gaat zorgdragen. Perceelsopp. 700 m2. Vraagprijs 135.000,- v.o.n., excl. notariskosten. Prijs opleveringsklaar n.o.t.k. Te huur aan de Gouwestraat en Sloelaan woningen en garages. VLISSINGSESTRAAT 112. Op vakkundige wijze en met uitstekende materialen gerenoveerde woning met poort en vrije achteruitgang. De woonkamer bevat o.a. een fraaie openhaardpartij en parketvloer. Moderne keuken, luxe badk. met w.t., ligbad en douche, 3 sl.kmrs.; hete-luchtverw. en isolerende beglazing; perc.opp. 175 m2. Maandlasten bij volledige financiering ca. 600,-. SPOORSTRAAT 38. Eengezinswoning met tuintje nabij het centrum. Ind.: gang, woonk. met o.h., moderne keuken, bijkeuken, berging, badk., toilet en 2 slaapk. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs 75.000,- k.k. Notaris mr. A. J. Sauer te Vlissingen zal op woensdag, 20 maart 1985, te 20.00 uur, in het Strandhotel aan de Boulevard Evertsen 4 te Vlissingen, krachtens artikel 1223 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar verkopen: in samenwerking met notaris F. B. J. Schonck te Breda: Het winkelpand met bovenwoning te Vlissin gen, Walstraat 66, hoek Wagenaarstraat, kada straal bekend gemeente Vlissingen sectie E nummer 2813, groot 1 are 6 centiare. De bestaande huur van dit perceel moet voort gezet worden. Zakelijke lasten 1985 circa 685,-. In samenwerking met notaris mr. J. W. de Beijl te Goes: Het winkelpand te Vlissingen, Kleine Markt 5. kadastraal bekend gemeente Vlissingen sectie E nummer 335, groot 87 centiare. De bestaande huur van dit perceel moet voort gezet worden. Zakelijke lasten 1985 circa 749,-. Betaling van de koopsommen uiterlijk 22 april 1985. Aan de kopers kan een bankgarantie gevraagd worden. Bezichtiging in overleg met het notariskantoor, iedere woensdag, tot de veiling, van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Nadere inlichtingen verkrijgbaar ten kantore van voornoemde notaris Sauer, Badhuisstraat 181, Vlissingen, tel. 01184-18110. Koetinge Oude IMotewei 1 Prachtig gelegen woonhuis met garage. Begane grond: Hal, toilet, L-vormige woon kamer met open haard en half open keuken met eetbar. 1e verdieping: 3 ruime slaapkamers en ruime badkamer met ligbad, douche, 2e toilet en dubbele wastafels. 2e verdieping: 4e slaapkamer en hobbykamer Algemeen:zeer fraaie afwerking, schoon met selwerk, sierpleister, balkenplafonds, plavui zen etc. c.v.-gas. prachtige tuin met veel privacy. Vraagprijs f 257.500,— k.k. »/>yyoonwV)zer® zuidwest lelburg Korte Delft tel. (01180)27158. N S N N N N S s s s s s s s s s s s Steenweg 9, Schore Tel. 01102-2809 l/Vaarde - Groene Kruisstr. Vrijstaand woonhuis, staande op 930 m2 grond. |S f 167.500,-. Kloetinge - Jachthuisstr. 7 Ruim woonhuis met garage, schuur en tuin. 98.000,- k.k. Goes - Kamperfoliestr. 56 Degelijk halfvrijstaand huis, o.a. 3 sip.kamers. 105.000,- k.k. Schore - Langstr. 5 Mooi vrijstaand huis, grote achtertuin. Zeer goede staat van onder. f 89.500,- k.k. Borssele - Zuidsingel 42 Vrijstaand woonhuis, rondom tuin. Veel woonruimte. 155.000,- k.k. Rilland - in 't centrum Zeer ruime semi-bungalow, aantrekkelijke koopprijs. Krabbendijke - Morlodestr. Halfvrijstaande woning, dubbele garage. Verkocht. Kapel Ie - Vroon la ndse weg 14 Luxe 2/1 onder een kap, extra grote garage, 4 sl.kamers. 159.000,- k.k. Kapalle - Spaarlingstr. 15 Mooie eengezinswoning, gelegen aan rustig pleintje. Verkocht Hansweert - Nieuwstr. 28 Leuke halfvrijstaande woning, gerenoveerd, 33.000,- k.k. Krabbendijke - Noordweg 48 Halfvrijstaande woning op 360 m2 eigen grond. Verkocht Kapalle - Spaarlingstr. 41 Eengezinswoning met c.v., beneden dubbelglas. 73.500,- k.k. Borssele - Noordstr. 21 Nette woning met o.a. sl.kamer beneden, open keuken enz. 75.000,- k.k. 's-Heerenhoek - Nassauweg 21 Gelegen buiten 't dorp, halfvrijst. huis, 735 m2 grond. 90.000,- v.o.n. Goes Nette woning gelegen kort bij de stad. Verkocht Yerseke, Steenweg 40 Buiten 't dorp vrijstaand woonhuis met stenen lood sen. Verkocht. Rilland - Hoofdweg 36 Mooie semi-bungalow, met inpandige garage. Veel grond. 210.000.- k.k. Kruiningen - Welhoekstr. 27 Nette goed onderhouden woning met o.a. 3 sl.kamers. 66.500,- k.k. Kets - IMoordlangeweg 9 Boerenwoning, gelegen op 450 m2 eigen grond. 56.500,- k.k. Yerseke in 't dorp Leuk, ruim halfvrijstaand huis met tuin. 49.000,- k.k. Goes - nabij 't centrum Vooroorlogs degelijk woonhuis, 4 sl.kamers. Verkocht Wemeldinge - Molenstr. 18 Vrijstaand woonhuis met c.v. en garage. Mooie tuin. 179.000,- k.k. Schore - Steenweg Leuke woning voor jong echtpaar of alleenstaande. 42.000,- k.k. Kruiningen - Achterstr. 2 Halfvrijstaande woning met een grote schuur en tuin. 77.500,- k.k. En de makelaar weet van wanten en kranten. Onroerend goed bv Koddelaan 46 Zoutelande Telefoon 01186 1675/11 13. MIDDELBURG Dubbele woning aan de St.-Pieterstraat 21/23 Ind. no. 21 beneden: hal, woonk., 2 sl.k., keuke douche, toilet, achtertuin met vrije poort; Ine no. 23: 1e verd.: hal, woonk., keuken, achterk toilet; 2e verd.: 3 sl.k., douche; 3e verd vliering. Gelegen op 300 m2 grond. Vraagprijs 150.000,- k.k. VLISSINGEN Royale 2/1-kapwoning met garage aan di van Karnebeekstraat 4. Ind.: hal, toilet, L vormige woonk. met open haard, open keuken; 16. 1e verd.: 3 sl.k., badk. met ligbad: 2e verd.: 4i sl.k., c.v. en badgeiser. Het geheel is goei onderhouden en geïsoleerd. Gelegen op 263 mi grond. Vraagprijs 185.000,- k.k. ZOUTELANDE Royale 2/1-kapwoning met garage aan dl Swaalingestraat 64. Ind.: hal, L-vormige woonk met open haard en plavuizenvloer, open keu| ken; 1e verd.: 3 sl.k., badk. met ligbad; 2e verd. 4e sl.k., c.v. en gasboiler. Het geheel is goei onderhouden en gelegen op 325 m2 grond me vrij uitzicht over de polder. Vraagprijs 179.000,- k.k. KOUDEKERKE Boerderijtje aan de Zwaanweg 13. Ind.: woon kamer, zijkamer, keuken, toilet, douche, schuu 10.20x11.00 m, wagenschuur, kippenhok; 1( verd.: 3 sl.k. Het geheel is gelegen op 6.80( m2 grond. WESTKAPELLE Nog enkele garageboxen. OOSTKAPELLE Bungalow aan de Randduinweg 25. Ind.: ha woonk., keuken, 3 sl.k., badk. met ligbad, berging met c.v. en geiser. Het geheel isl gelegen op 572 m2 grond. Vraagprijs 178.000,- k.k. incl. meubile ring. OOSTKAPELLE Bungalow met garage aan de Magnolialaar 17. Ind.: hal, woonk. met open haard, open keuken, sl.k., toilet; 1e verd.: 3 sl.k., badk. mei ligbad. Het geheel is goed onderhouden en gelegen op 541 m2 grond. Vraagprijs 250.000,- k.k. OOSTKAPELLE Boerderijtje aan de Dunoweg 22. Ind.: gang, kelder, opkamer, slaapkamer, toilet, woonka mer, eiken keuken met inbouwapp., douche; 1e| verd.: 2 sl.k., berging, c.v. De woning is volledici gerenoveerd en de schuur is vernieuwd. Vraagprijs f 395.000,- k.k. OOSTKAPELLE Bungalow aan de Asterlaan 8. Ind.: hal, woonkj met open haard, open keuken, 3 sl.k., douchel toilet, berging met c.v. Het geheel is gelegen opj 700 m2 grond. Vraagprijs 180.000,- k.k. ARNEMUIDEN Eengezinswoning met garage aan de Oranje Nassaustraat 42. Ind.: hal, toilet, L-vormige woonk., uitgebouwde keuken, berging; 1e verd.: 3 sl.k., douche; 2e verd.: 4e sl.k., berging c.v. Vraagprijs 126.000,- k.k. ARNEMUIDEN Halfvrijstaande woning met berging aan de Boterbloemstraat 29. Ind,: hal, woonk. met plavuizenvloer, keuken, toilet; 1e verd.: 3 sl.k. douche; 2e verd.: vliering met mogelijkheid voor 4e sl.k. Vraagprijs 129.500,- k.k. Overdraagbare premie A-subsidie. VRAAG VOOR VERDERE AANBIEDINGEN ONZE GRATIS FOTOWONINGGIDS 16. 16. 17. 18. 18 18. 19 19 19 19 20 21 22 22

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 22