Verzekeringen tot 20 min voor operatie-bom PZC in de ban van de bom Zeeland kan VOW niet op eigen houtje bouwen Concert Came een kerk verdiend,,. PZC/ Streek YON ZEELAND NCB: h: Bom-ontruiming in Vlissingen Postorderbedrijven opgelicht 13 NCVB Grijpskerke houdt paasmeditatie NCVB -B igge kerke hield jaarvergadering Gezinsdienst Oostkapelle Redactie PZC en administratie ook uitgeweken Kerncentrale ImERDAG 2 MAART 1985 erkaveling Sluis-Oostburg aanzet verbetering situatie ZE" (DIJKE Het rayon Zeeland van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) beschouwt de plannen een ruilverkaveling 'Sluis-Oostburg' als een eerste aanzet voor verbetering van de landbouwkundige situatie in l-Zeeuwsch-Vlaanderen. Volgens het NCB-rayon, dat onlangs in IJzendijke vergaderde, is het dringend zakelijk dat ook het gebied Aardenburg-Sint Kruis op korte termijn in aanmerking kan komen voor een jtveling. Het effect van de landinrichting kan dan door middel van betere uitruilmogelijkheden aanzienlijk |en vergroot, aldus het rayon. |ns de vergadering werd uitge- van gedachten gewisseld over ■erkavelingsplannen. Het rayon :1de vast dat er sprake zal zijn van •n project met een hoofdzakelijk 'ililR Bergen op Zoom. Late aardappelen 11, (andijvie 3.20-3.90. golden delicious goudreinetten 51-59, uien geschoond rode uien 68-81, witlof 1.90-3.30, rode 4-77, witte kool 7-54, breekpeen 19-37, ■•ence 38, prei 2.00-4.10, knolselder p kg -7l|glassla 76-1.05, spruiten ongeschoond -1.20, schorseneren 72-1.45. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam aturu l-3-'85. Bintje 50 mm opw. Laten: —^■5.50, november 23,80, mei 15.40; bie- -jHpril 15.30, november 23.40, mei 15.30; ot: Ipril 15.30, november 23.80, mei 15.30. serpning: april/mei: prijshoudend. Open- èjfflde posities april: min 80 isd geworden ,26|november 310, mei plus 62 is gewor- :n 2.' '0. Omzet: april 85 t.w. 75 x 15.20; 10 15.30, mei 79 t.w. 10 x 15.30; 7 x 15.20, 10 x >.30l 51 x 15.40; 1 x 15.30. Weekomzet: iflS 869, november: 15, mei: 494. rojaitenveiling Barendrecht. Aardappe- ïfflBintjes 12-21, eigenheimer 21-30, irene i-31, andijvie A 3.93-4.96, B 3.72-3.98, ïaroignons 1.20-1.40, knolselderij 10 st p 1M3-I.7I, 12 80-1.66, 15 69-94, 20 10-45, inSr lof 35-76, koolrapen 33-53, witte kool 'liW rode 40-68, gele 1.17-1.45, kroten -39, peterselie 1.86-2.87, prei 2en 5.20-5.30, >n 3. i 0-5.10, selderij 92-2.43, spinazie 2.87- ti8Mppruiten 2en 4.70-6.30, 3en 2.00-4.50, »n bonken 30-34, grof 13-27, middel 10-23, Jrdëlhg 7-17, geschoond 38-66, winterpeen •of $1-47, middel 19-36, fijn 15-29, witlof wal 3.30-3.70, kort 2 2.60-3.80, lang 2 1M'20' 3en 1-703'00' oöpcratieve Tuinbouwveiling 'Wache- n' B.A. te Middelburg. Marktbericht van Jig 1 maart 1985. ardlppelen: bintjes bonken 19-24, grote 1-17, driel 16, pipo grote 16, koopmans autre grote: 19-29, irene grote 14. Appe- ffijffiolden delicious 60/70 II 35-44, 65/70 I r, |p 80 92-94 II 77. Boskoop II: 65/75 65, i/8§: 81. Groenten: glasandijvie 250-251. rei AlII 334-400, breekpeen Bil 9-25, B/C II 5-36, CII 37-40, DII 32-49, witte kool A 3-51, B 33, rode kool A 39-51, B 19-46, arqÉie bonen kg: 227, uien bonken 31-41, litis 12-20, driel 5, kroten kg. 54-64, kroten CuHo 31, knolselderij kg. 109-142, blauwko- rapen kg. 40-47, spruiten D III 463, witlof ^■$343-400, Bil 282-309, III 216-310, stek 42, IsBjSa I 19/ 68-73, glassla 13-15 48, kom- ommers 21/26 II 74, 26/31 I 102, 31/36 1-102, 36/41 126:135, 51/61 II 156. administratief karakter. De ruilverka veling 'Sluis-Oostburg' zoals die op het landelijke voorbereidingsschema is geplaatst, omvat globaal het gebied Oostburg, Draaibrug, Aardenburg, Heille, Sluis en Zuidzande. De grootte van het blok is ongeveer 3000 hectare. Het rayon besloot zoveel mogelijk te GRIJPSKERKE Enkele leden van de NCVB afdeling Westkapelle heb ben het bijbelspel 'Ruth' opgevoerd voor leden van de NCVB afdeling Grijpskerke. Tijdens deze bijeen komst werden voorts enkele liederen gezongen door het NCVB-koor onder leiding van de heer A. Maris. De volgende bijeenkomst van de afde ling Grijpskerke van de NCVB wordt dinsdag 26 maart gehouden. In de ontmoetingsruimte van de gerefor meerde kerk wordt dan een paasmedi tatie gehouden door de gereformeerde predikant ds A. Jobsen. Tevens wordt een broodmaaltijd geserveerd. BIGGEKERKE De Nederlandse Christen Vrouwenbond (NCVB) afde ling Biggekerke hield de 25ste jaarver gadering. Dat jubileum werd gevierd met een koud buffet, toneel en bingo. Er werden tevens twee nieuwe be stuursleden gekozen: mevrouw De Buck-Bierens werd eerste secretares se, mevrouw Gillissen-De Croo twee de secretaresse. Burgerlijke stand VLISSINGEN Geboren: Adil Ezzamani; Marieke Greven; Michel Shenouda; Jasper Oreel; Ronaldo K. Ho-a-Tham. Getrouwd: R. A. G. de Nooijer, 24 jr. en I. S. M. Steijaert, 20 jr.; J. C. van der Elburg, 24 jr. en S. Zantman, 24 jr.; R. Chr. Boersma, 21 jr. en W. J. van den Broeke, 22 jr.; J. C. Jansen van Galen, 23 jr. en P. A. de Vlieger. 28 jr.; G. M. Hassan Ali, 23 jr. en A. G. Kerkhove, 22 jr. Overleden: M. C. de Waal geb. De Brabander, 79 jr.; J. H. Nijman geb. Van Brederode, 88 jr.; J. A. Koekoek geb. Polvliet, 92 jr.; P. A. Hintzen, 64 jr. ZATERDAG icerfen (ER'iEN OP ZOOM De Stoelemat, i/O.la uur: One-manshow door Urba- ius lan Anus. 1RESKENS Du Commerce, 21.30 lur: Optreden groep 'Defense d'Affi- her' JOTS Prins van Oranje, 14.30 uur: pSBneeuwkoningin', sprookjesballet loor: leerlingen van de balletschool OeJBpiegel. "t «est, 22 uur: Optreden formatie Ewia Volta'. «MDELBURG Minitheater, 20 iur:| Drie eenakters door Tejater fhe Cavern, 15.30 uur: Optreden Wig-rockgroep Gilgamesj. 7I®SINGEN De Piek, 22 uur: Optre- len piek Nolov. !U»)ZANDE De Zwaan, 20 uur: Het' minnespel der maagden', kome- lie èoor de Rederijkerskamer. ZONDAG 3RESKENS Het Wapen van Bres- reft 11 uur: Uitvoering door West- 71aa ns Big Band. SOES Prins van Oranje, 14.30 uur: De Sneeuwkoningin', sprookjesballet loor leerlingen van de balletschool De Spiegel'. 1EB GEN OP ZOOM Roxy I, zat. 19 :n 2 ..30, zon. 14,16.30,19 en 21.30 uur: (ÜjÉsing in action, 12 jr. ïoxy II, zat. 19 en 21.30, zon. 14,16.30, 9ftn 21.30 uur: The never ending itory, a.l. linem'Actueel I, zat. 19 en 21.30, zon. .4, 16.30, 19 en 21.30 uur: 1984, 12 jr. linem'Actueel II, zat. 19 en 21.30, zon. :4, 16.30, 19 en 21.30 uur: The karate ud, a.l. Uinem'Actueel III, zat. 19 en 21.30, ion. 14, 16.30, 19 en 21.30 uur: Grem- ins, a.l. SOES Grand, zat. 19 en 21.30, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Purple rain, a.l. HBjÉNKENSZAND De Stenge, zat. 15 uur: Donald Duck in 't Wilde Vesten, a.l.; 20 uur: Diamonds are 'ore-'er, 12 jr. BOTjST De Koning van Engeland, sat. 19 en 21.30, zon. 18.45 en 21.15 uur: fiS bachelor party, 12 jr.; zat. 19 en 11.30, zon. 13.45,16.15 en 21.15 uur: Te ong om te sterven, 12 jr.; zat. 19, zon. 13.45 en 16.15 uur: Ghostbusters, a.l.; iat. 19, zon. 14.30, 16.15 en 18.45 uur: Houden schatjes, 18 jr.; zat. 21.30, zon. 16.15, 18.45 en 21.15 uur: Nero en zijn inti chtige vrouwen, 16 jr.; zat. 21.30, 18.45 en 21.15 uur: The naked H, 12 jr.; zon. 13.45 uur: Sneeuw witje en de zeven dwergen, a.l. WljbDELBURG Meccano, zat. 15 iur: Sneeuwwitje en rozenrood, a.l.; iat. en zon. 20.30 uur: Where the green mts dream; zon. 15 uur: Allemaal zuig JOf TBURG Ledel, zat. 19.15, zon. 14 en 20 uur: 1984,12 jr.; zat. 21.30, zon. 16.30 uur: Beauty, 18 jr. I'HkNEUZEN Luxor, zat. 14, 19.30 Hulpcentra Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). SOS Telefonische Hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. 01100-32233. Homoseksualiteit - COC regio. Walcheren, ook voor huwelijk en homofilie, tel. 01184- 71854. Kinder- en Jeugdtelefoon Zeeland, tel. 01180-38080. dag. van 16-20 uur. bevorderen dat de huidige te lange voorbereidinsprocedure voor ruilver kavelingen wordt bekort. „Ook voor een kleine ruilverkaveling duurt de voorbereidingsperiode al gauw zo'n vier tot vijfjaar. Dat moet veel korter kunnen", meenden de NCB-bestuur- ders. Het rayon besteedde aandacht aan de onlangs verschenen discussienota over de Zeeuwse agrarische produc tiestromen. Daarin staat aangegeven dat teveel land- en tuinbouwproduc ten buiten de provincie worden ver handeld en verwerkt. Er worden sug- OOSTKAPELLE - Ds A. C. den Hol lander gaat zondag 3 maart voor in een gezinsdienst, die om tien uur 's morgens begint in de hervormde kerk in Oostkapelle. Vanaf half tien wor den liederen gezongen. Medewerking verlenen zondagsschool De Goede Herder en de gospelgroep Or Tamin uit Terneuzen. gesties gedaan voor nieuwe en aan vullende activiteiten in Zeeland zélf. Binnen de Zeeuwse NCB-kringen zal de nota in aparte bijeenkomsten be sproken worden. Er wordt aan ge dacht de agrarische handel en indus trie daar bij te betrekken. Aan de orde kwam het agrarische cursusonderwijs. Vastgesteld werd dat de NCB in Zeeland binnenkort een net van contacten hiervoor zal hebben. Op kringniveau zal er uitwis seling komen tussen de plaatselijke afdelingen en de sociaal-economische voorlichting en de onderwijsafdeling van de NCB. Ook op Zeeuws provin ciaal niveau zal het cursusaanbod beter gecoördineerd worden. Bedoe ling is het cursusjaar 1985/1986 in het teken te zetten van de automatisering in de landbouw. Op tenminste vijf plaatsen zullen computercursussen worden gegeven. Het bestaande kringblad voor de NCB in Zeeland zal als zelfstandige uitgave blijven verschijnen. Besprekingen tot samenwerking met West-Brabant zijn op niets uitgelopen. Aan het slot van de vergadering nam het rayon af scheid van G. Bonte. Hij werd door hoofdbestuurder F. de Waal uitge wuifd. Als opvolger komt in aanmer king T. Wijffels uit Waterlandkerkje, voorzitter van de NCB-afdeling IJzen dijke. De vier pupillen die betrokken waren bij de ingebruikname van de'fysiotrap. MIDDELBURG - Het dagverblijf voor geestelijk zwakbegaafde kinderen De Windroos aan de Koude- kerkseweg in Middelburg heeft gisteren een fysiotrap gekregen. De fysiotrap is een hulpmiddel om gehandi capte kinderen beter te leren traplopen. De trap is gemaakt door leerlingen van klas B4a van de Klaren- beek LTS in Middelburg. Zij, hun leerkrachten en directeur M. Almekinders van de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen Zeeland, waarvan De Windroos een onderdeel is, woonden in ingebruikname bij. De kosten van de fysiotrap zijn betaald door een Middel burgs bedrijf, dat zijn naam niet bekend wil maken. In zijn toespraakje zei de hoofdleider van De Windroos, de heer D. Heijgelaar, in meer dan één opzicht blij te zijn dat de fysiotrap door scholieren is vervaardigd. Niet alleen de trap zelf stemde hem blij, maar ook de integratie tussen gehandicapten en niet-gehandicap- ten, die tijdens de vervaardiging van de trap is toegenomen. De ingebruikname van de trap kwam op naam van de kinderen Marco (9) en Marjolein (11). Zij schoven een gordijn opzij, waardoor de trap zichtbaar werd. Daarop hadden de kleuters Robert (5) en Bert (4) geposteerd. en 21.45, zon. 13.45, 16,19 en 21.15 uur: Karate kid, a.l.; zat. 14, zon. 13.45 en 16 uur: De onvoorstelbare tocht, a.l.; zat. 19.30 en 21.45 uur, zon. 19 en 21.15 uur: De ijssalon, 12 jr. VLISSINGEN Alhambra I, zat. 19 en 21.30, zon. 14, 19 en 21.30 uur: Bachelor party, 12 jr. Alhambra II, zat. en zon. 20 uur: Once upon a time in America, 16 jr.; zon. 14 uur: Peppi en Kokki bij de marine, a.l. ZIERIKZEE Concertzaal, zat. en zon. 20 uur: Bachelor party, 12 jr. Tentoonstellingen AXEL Galerie Slijkdreef, 10-18 uur: Illustraties van Koen Fossey (t/m 16/ 3). BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, za. 14-17 uur: Porselein van Josiah Wedgwood (t/m 3/3). BRESKENS V.m. wit-gelekruisge- bouw, zat. 10-12 uur: Collectie fossie len, mineralen en curiosa van Jan Goethals. DOMBURG Zeeuws Biologisch Mu seum, 10-17 uur: 'Fossiele schelpen zoeken en vinden in Zeeland'. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur en zon. 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en 14-18, zon. 14-18 uur: 'Natuur en land schap', werken van Marleen Verstrae- ten en Reinder Homan. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmit, 14-18 uur: 'Langs wegen der geleidelijkheid', KATS Galerie Zwaluwenhof, 14-18 uur en zon. 14-17 uur: Werken van Piet van 't Hageland. MIDDELBURG 'Balans 17', zat. 10-16 uur: Werken van Leendert van der Pool. 'Dam 43', zon. 14-17, uur: Werken Ra- oul de Keyser. Galerie Montparnasse, za. 14-18 uur: Collectie grafische werken diverse kunstenaars. De Vleeshal, 13-17 en zon. 14-17 uur: Werken Panamarenko. TERNEUZEN Museum, za. 10-12 en 14-17 uur: 'Werk, stad, chemie'. VLISSINGEN Stedelijk Museum, zat. 13-17 uur: 'De bevrijding van Walcheren'. Reptielenzoo 'Iguana', 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfi bieën en insekten. IJZENDIJKE Museum, 14-17 uur: 'Buitenmensen' (foto's van Peter Ver dunnen) en metaalsculpturen van Ar nold van Hijften. In verband met de demontage van de vliegtuigbom in de Vlissingse Vlamingstraat, maandagochtend, is een aanvullende verzekering af gesloten voor twintig miljoen gul den, voor het geval de bom van 250 pond toch zou ontploffen. Die kans wordt overigens vrijwel uitgeslo ten geacht. De gemeente Vlissingen heeft echter gemeend toch een ver zekering voor 17,5 miljoen gulden te moeten afsluiten, terwijl het grondbedrijf Monshouwer uit Heerjansdam zich heeft verzekerd voor 2,5 miljoen gulden. Dit betekent dat bij een eventuele ontploffing maximaal twintig mil joen gulden wordt uitbetaald aan schadevergoeding, boven het be drag waarvoor de mensen in de Vlissingse binnenstad zelf zijn ver zekerd. De verzekering is afgesloten bij assuradeur Asconed in Amster dam en kost de gemeente een pre mie van 20.000 gulden. De firma Monshouwer heeft een vaste verze kering voor de gehele duur van het project, met name omdat het bedrijf ook verantwoordelijk is voor de mensen die de demontage uitvoe ren, in dit geval personeel van de duik- en demonteergroep van de koninklijke marine In Vlissingen, onder leiding van luitenant-ter-zee eerste klasse E. C. A. Tekke, hoofd van deze dienst in Den Helder. Inmiddels hebben ongeveer zestig personen uit de binnenstad die hun woning moeten ontruimen in ver band met de demontage laten we ten hun toevlucht te willen zoeken in het opvangcentrum in wijkge- bouw Open Hof aan de Alexander Gogelweg. Het open jongerencen trum De Piek aan de Hellebardier- BULLETIN BULLETIN Sommige middenstanders menen hun vaste klanten voortijdig te moe ten waarschuwen voor de winkel sluiting aanstaande maandagals gevolg van de ontruiming voor de demontage van de bom. Dit menu bord van een lunchroom aan de Walstraat laat in ieder geval aan duidelijkheid niets te wensen over. Tijdens de demontage van de vliegtuigbom is de PZC niet op de normale wijze bereikbaar, om dat het gebouw aan de Walstraat maandag ook vanaf 8.00 uur is ontruimd. De redactie is uitgewe ken naar het hotel Westduin in Koudekerke en daar telefonisch be reikbaar (01185-2510), met als toe stellen 309 en 310. De administratie van de PZC is voor bezorging en advertenties be reikbaar bij de drukkerij aan de Oostsouburgseweg (01184-64500). Voor abonnementen of advertenties kan men overigens ook terecht bij de PZC in Middelburg (01180-27651). Gedurende de ontruimingsactie en demontage zal de PZC de Zeeuwse bevolking voortdurend op de hoog te houden van alle ontwikkelingen door middel van bulletins met korte berichten. Deze worden opgehan gen bij de kiosk op het NS-station in Vlissingen, bij de Amro-bank aan het Stadhuisplein in Vlissingen, bij drukkerij Vink in Axel en bij de PZC-kantoren in Hulst, Terneuzen, Goes en Middelburg. straat opent maandagochtend om half negen zijn deuren als alterna tief opvangcentrum. Men kan er tafelvoetballen, kaarten, dammen en schaken. Ook worden er video films vertoond. De afdeling voorlichting van de gemeente Vlissingen werd de afge lopen dagen herhaaldelijk gecon fronteerd met vragen van bewoners in de binnenstad over de ontrui ming, die vooral van praktische aard waren, zoals: „Wat moet ik doen met de ramen die ik niet open kan krijgen door de verf die er op zit', of 'Wat moet ik doen met mijn kanarie'. De Vlissingse politie con stateert ook nog enkele misverstan den over de ontruiming. Verschil lende mensen zijn volgens de afde ling voorlichting van de gemeente nog van mening, dat zij 's morgens om zeven uur wanneer zij het huis verlaten om naar hun werk te gaan de deur gerust kunnen dichttrek ken en alle sleutels op de voordeur achterlaten. Dat is echter niet de bedoeling. De mensen moeten wachten op de politie, wanneer zij hun woning ontruimen, omdat an ders alle sleutels aan het labeltje in de voordeur zitten, terwijl de bewa king nog niet in gang is gesteld. Wanneer men de komst van de politie niet kan afwachten moet men het huis normaal afsluiten en alle sleutels tijdig op het politiebu reau bezorgen. (Slot van pagina 9) Nederland daarbij heeft gelegd met de totstandkoming van de waterverdra gen met België. „Behalve het Baal- hoekkanaal zouden daar voor Zee land geen problemen bij zijn. Een andere plaats van aanleg achtte hij alleen denkbaar, als het mogelijk zou worden een tunnel van 4 a 5 kilometer te bouwen. Bij de toekomstkansen voor Zeeland noemde forumlid A. J. Kaland, sena tor en oud-gedeputeerde, "de investe ring van een miljard", die rond de bouw van kerncentrales boven de markt hangt". Hij bepleitte, tegen de achtergrond van de kennis in Zee land, de bouw van een nieuwe kern centrale in de provincie. Andere forumleden waren gereser veerder in hun opstelling: „Dat is een zaak waarover ik pas heb te spreken als er beroepen tegen ingediend zijn", zei staatsraad Verburg, er wel op wijzend dat „we er een paar dicht in de buurt hebben". En dr. Boertien: „Er zijn zoveel colleges waar ik leiding aan te geven heb, dat ik daarover de kaken stijf op elkaar houdt". Hij liet weten, dat er echter een standpunt van de provincie „niet te lang" op zich zal laten wachten. Het symposium werd bijgewoond door honderden belangstellenden uit de kring van het bestuur, het bedrijfs leven, de waterstaat en allerlei instel lingen en instituten in de provincie. Gedeputeerde J. D. de Voogd gaf in zijn introductie over „Dertig jaar ver andering" aan, dat het er niet om ging „nostalgie te bedrijven". Hij stelde wel vast: „De tijden van toen, waarin meer mogelijk was dan nu, keren niet weerom. Het was zo'n dertig jaar geleden, niet zo'n beste tijd. Wie de volstrekte troosteloosheid van grote delen van Zeeland heeft meegemaakt in 1953 en geruime tijd daarna, zal in 1985 geneigd zijn toch in verwonde ring om te zien". Terugkijken op de voorbije dertig jaar deden tijdens het symposium hoofd ingenieur-directeur van de rijkswater staat in Zeeland, ir. H. Engel, die de contouren schetste van dertig jaar ontwikkeling - van rijswerk tot gea vanceerde electronica - in de water bouw; oud-gedeputeerde A. J. Ka- land, die de bestuurlijke en maat schappelijke ontwikkelingen schetste en daarbij de bouw van de Zeeland- brug noemde als „één van de belang rijkste besluiten uit het bestaan van de staten van Zeeland"; en drs. Ver burg, die in een anacdotisch betoog dertig jaar economische ontwikkeling met de bezoekers doornam. MIDDELBURG, Concert- en Gehoorzaal. Camerata Amsterdam o.l.v. Chris Farr (clavecimbel) en Jos Leussink. Solisten: Bep Pierik, sopraan; Simon Schouten, countertenorHarry Geraerts, tenor; Jelle Drayer, bariton. Koor'Of sundry natures...'. Werken van Schütz en Bach. Voor Maarten Luther was muziek niet slechts een mooi ornament, dat aan feestdagen extra luister ver leende, maar een wezenlijk - wij zouden tegenwoordig zeggen een existentieel - bestanddeel van het leven. Hij beschouwde de muziek als de voornaamste hulp van de theolo gie, als een middelares tussen God en de mens. Luister maar. wat de reformator in de 'Tischreden' zegt: - 'Ik heb altijd hartstochtelijk veel van muziek gehouden. Zij die deze kunst beheersen zijn uit het goede hout gesneden, zij zijn opgewassen tegen elke uitdaging'. - 'Een onderwijzer moet kunnen zin gen, anders kijk ik hem niet aan'. - '...niets is inniger verbonden met het woord van God dan de muziek'. - 'God heeft de mensen geschapen met de uitgesproken bedoeling dat zij Hem zouden loven en prijzen'. - '...als de aangeboren muzikale aan leg van de mens zó vervolmaakt en gepolijst is dat men van kunst kan spreken, ervaren we tot onze niet geringe verbazing door de muziek de volmaakte wijsheid van God'. - 'De enige bedoeling van het harmo nisch samengaan van stemmen is God te verheerlijken, al het andere gebruik dat men ervan maakt is zin loos gegoochel van de duivel'. Het mag geen verwondering wekken, dat de gulle inclusieve muziekopvat ting van Luther de inspiratiebron is geweest van een rijke kerkmuzieklite- ratuur. In het weelderige landschap van de Lutherse kerkmuziek verhef fen zich twee bergen: Heinrich Schütz en Johann Sebastian Bach. Waarom torent de kerkmuziek van deze twee reuzen uit boven het laag- en middel gebergte van de tijdgenoten? Beide componisten hebben een unie ke synthese weten te vinden van orthodoxie en mystiek, objectiviteit en subjectiviteit, 'prima' en 'seconda pratica', muziek die 'het hoogste woord' voert en het woord dat het muzikale detail bepaalt. Weet u hoeveel opera's Bach compo neerde? Geen enkele, zegt het ge schiedenisboekje. In bredere zin rede nerend zou men met het volste recht kunnen zeggen: een paar honderd! In de Cantates toont Bach zich - zonder dat hij 'ouderwetse' zaken als motet en koraal aan de kant schuift - een expert in het toepassen van de tech nieken van de Barokke opera seria: recitatief, aria, metriek en harmo nisch verloop geënt op dansvormen. De laatstgenoemde vormen represen teren het hier-en-nu, solidariteit met aardse dingen, de symmetrische twee delige vormen passen de tijd af met de meetlat van het metrum en het har monisch schema: de mens ordent de chaos. De uitingen van de enkeling worden in het recitatief - wat gemo delleerd is naar de spreek-melodie - verklankt. Als het individu buiten zichzelf van vreugde, smart of haat geraakt, wordt het recitatief verhevigd tot een arioso. In een barok-opera is een arioso de enige plek, waar een karakter zich ongeremd kan uiten, waar de banden van conventie en beschaving geslaakt kunnen worden. In de Cantates en Passies van Bach zijn deze Arioso's dan ook de meest affect-geladen stuk ken. De statische da capo-aria is een compromis tussen genoemde genres: de wil van de enkeling wordt aan banden gelegd, geciviliseerd door de eisen van de samenleving. et koor 'Of sundry natures....' - naar ik meen een ensemble van het Zwols muzieklyceum - deed zijn poëtische naam gelukkig weinig eer aan. De uiteenlopende temperamen ten waren homogeen samengesmeed tot een wendbaar klankapparaat. De jongensachtig koudmetalig getrim- breerde sopranen functioneerden zeer adequaat in deze muziek. De altpartij kreeg door toevoeging van een countertenor extra glans en re liëf. Prachtig, die puur getrokken cantus firmus-lijn 'Mit Fried' und Freud' fahr ich dahin' in Bach's Ac tus tragicus. Het solistenteam liet gemengde in drukken achter. Sopraan Bep Pierik beschikt over een evenwichtig getrim- breerd apparaat, maar ze schiet vaak tekort op het vlak van de gedetailleer de woordexpressie waar deze muziek mee staat of valt. Bij countertenor Simon Schouten be wondert men juist het gelukkige even wicht tussen een intelligent integre ren van woordaccenten in een fraai gerealiseerde grote lijn. Bij tenor Har ry Geraerts slaat de weegschaal naar mijn smaak wat te ver door. Zijn het Sprechgesang naderende exclamaties ontberen een samenbindende logica. Jelle Drayer zet zijn prachtige bariton wat te bedeesd en lethargisch in om volledig te kunnen boeien. Het Schütz-gedeelte voor de pauze maakte over het geheel genomen de indruk nog wat in de grondverf te staan. Dirigent Leussink had zijn hoofd meer in de partituur dan de partituur in zijn hoofd, zo leek het wel. Zijn stuurmanskunst moest zich be perken tot het verhoeden van ontspo ringen, een inspirerende 'final touch' miste men node. 'Siehe, meine Mahl- zeit habe ich bereitet' was dan ook niet onverkort van toepassing op deze Schützvertolkingen, hoe respectabel sommige individuele prestaties ook waren. Chris Farr leidde vanachter het cembalo de cantate 'Gleichwie der Regen". Vanuit een eensgezinde intentie realiseerde het instrumenta le apparaat het ritmische en dynami sche spanningsverloop. Farr wist het intieme slotkoraal smachtend te mo delleren. Bach was niet, zoals Mozart en Men delssohn dat wél waren, als compo nist een wonderkind. De cantate 106, 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit' is één van de eerste echt geniale werken van de 22-jarige componist. Deze 'stil le Musik', met de voor een treurmu ziek geëigende instrumentale bezet ting van twee blokfluiten, twee gam ba's en continuo deelde in de lezing van Leussink c.s. zijn ontroerende boodschap mede. Toch miste men ook hier een vaste hand, die een dwingende greep op de materie had. Nog twee opmerkingen: in een kerk is deze muziek echt op zijn plaats. Daar pas beleeft men de eenheid van mu ziek en ruimte ten volle. Waarom toch, tenslotte, stuurt men de men sen, die daartoe een fors bedrag neer tellen, op reis door meer dan drie eeuwen muziekgeschiedenis, zonder spoorboekje? UIT in ZEELAND moest zich (wederom) schamen voor een zo povere begeleiding van een evenement. Leen de Broekert (Slot van pagina 9 op het spoor was gekomen, zijn daar over ingeseind. Er zijn daar afdoende maatregelen genomen: bestellingen voor de Peter van Anrooylaan wor den niet meer in behandeling geno men. De groepen, aldus Mastenbroek, ope reren onafhankelijk van elkaar. Hij heeft becijfert dat de postorderbedrij ven in totaal voor vele tienduizenden guldens zijn benadeeld. Het onder zoek daarnaar duurt nog voort. Voorts is de eenvoudige manier om postorderbedrijven spullen afhandig te maken ook in andere steden al in daden omgezet. In Helmond bijvoor beeld achterhaalde de postale recher che een dergelijke oplichting tot een bedrag van tachtig mille. Volgende week wordt een onderzoek gestart in Vlissingen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 13