Verschijnt elke vrijdag bassist nieuwe MUZIEK Jacqueline Méfano gehoorzaamheidscursus HOOFDTRAINER CDA-vrouwenberaad Zeeland BRIDGECURSUS Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen iisl Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdag om 12.00 uur in ons bezit te zijn. CURSUS ZEEUWSE LANDSCHAPPEN CURSUSSEN NATUUR EN MILIEU ONDERWERPEN: MIDDELBURGS MUZIEKKORPS BEPROEVING, VOLHARDING Uitnodiging Arbeid betaald en niet betaald Zondag 20 januari 16.00 uur Vestzaktheater Vlissingen Trekking obligaties 'Drumcorps Blue Spirit' Grote Algemene Verzamelbeurs 25 JAAR Rectificatie De Ruyterstadzangers NRC afd. Zeeland Ned. Rottweilerclub TE KOOP Smederij Sanderse Kettingzagen Grasmaaiers Tuingereedschap A. D. van Gilst Kinderkoppen, straatklinkers, biels, tegels dames-, heren en kinderrijwielen brandhout aanmaakhout Fa. S. Kodde en Zonen magazijnstellingen japonnen gebruikte dames-, heren- en kinder fietsen Rijwielhandel S. Kluyfhout Nieuwe fietsen met trommelremmen en 3 versn. al v.a. ƒ465,- Schaatsen koopjes kamerbreed tapijt Koop nu een deken Verkoop - slijpen reparatie Losse kettingen voor alle merken rest. centr. nu 10% extra korting Weekendwinkel diepvrieskist openhaardhout Heteluchtkanonnen rommelmarkt Uniek voor Zeeland wekelijks overdekte fietsenmarkt Rijwielhandel Occasie Center computerspelletjes Opruiming volop schaatsen Vrijdag en zaterdag Slagerij H. Coenen Koudekerke Bankstellen 20 tot 40 korting Opruiming Minderhoud Meubel Westkapelle Opruiming Minderhoud Meubel Westkapelle Voor uw complete woninginrichting coupons tapijt (400 cm breed) nu als klapper, 100,- per str. m Tapijtcentrum Zeeland Pineshop VIDUET VIDUET Opruiming Minderhoud Meubel Westkapelle Verkoop gebruikte meubelen Oost-Souburg opheffingen GLASSCHADES! Versluis Willeboer Glas B.V., AUTO'S EN MOTOREN Garage Francke Rapenburgweg 1 Meliskerke Autobedrijf H. J. Rijk Goes Ovezande Garage v. Liere Zn. Ford Taunus Goedkope Renault Dijkwel occasions FORD onderdelen AUTO ADRIA UITLATEN TREKHAKEN SCHOKDEMPERS Autobedrijf Joosse loop- en sloopauto's auto-onderdelen Peugeot/Talbot Autobedrijf Van Kaam B.V. C. F. GOES MOTORENREVISIE Autobedrijf Centrum Off. Suzuki-dealer Auto's onder 5.000,- HUISDIEREN 't Trimuus Dierenspeciaalzaak Verburg Gratis Trimsalon 'In de Bonte Hond' jonge bouviers Alles voor uw huisdieren!! J. H. Heijnsdijk vogel-ruilbeurs Vogelruil- en verkoopbeurs Verburg BIEDT ZICH AAN Reparaties Schilder Timmerman Schaatsen slijpen Zie ook pagina 8 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 18 JANUARI 1935 MINI KRANT Organisatie: Werkgroep Natuur en Milieu-educatie v. d. KNNV, afd. Walcheren, Inhoud van de cursus: Ontstaansgeschiedenis van Zeeland Schorren, slikken, platen' Duinen, ontstaan - flora - fauna Zee, strand, schelpen, rotskusten (kunstma tige) Zee-armen Meren Binnendijken en polders Kleine landschapselementen Toekomstige ontwikkelinger. Doel: Nader kennismaken met de meest kenmerkende land schappen van Zeeland. Docenten: Voor ieder onderwerp een andere, gespecialiseerde docent. Data en tijd: 10 woensdagavonden van 19.00-21.30 uur tussen 13 februari en 8 mei 1985 en 4 excursies op zaterdagen. Plaats: Rijks Pedagogische Akademie, Krui'molenlaan 60, Middelburg (vlak bij NS-station). Excursies naar Schouwen- en Duivelend, Zeeuwsch- Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren. Kosten: 50,-, boek inbegrepen. Inlichtingen en opgave: (vóór 1 februari) Elly van Elsacker-Paa jwe, tel. 01184- 64212. Adres: Stationsstraat 16, Middelburg. Nederlandse Vereniging van Spiritisten 'Harmonia' organiseert: openbare avond op dinsdag 22 januari de heer G. A. v. d. Akker van T.H. Eindhoven Onderwerp: Stemmen van overledenen op de band. Aanvang: 20.00 uur. Toegang: leden ƒ4,50. niet-leden: 7,50. Organisatie: werkgroep Natuur en Milieu-educatie v.d. KNNV, afdeling Walcheren 1. Biotopen (planten in relatie tot bodem en dieren). Data: ma. 18 en 25 maart en 1 april en 1 excursie. 2. Vogels (gedrag en vogelbescherming). Data: di. 23 april, 7 en 14 me en 1 excursie. 3. Milieukunde (Basiscursus) Oorzaken en gevolgen van verontreiniging van bodem, water en lucht (o.a. effecten van giftige stoffen, de afvalproblamatiek, beleid overheid). Data: ma. 11 en 25 februari, 4 en 11 maart. Voor alle drie geldt: Plaats: Chr. Scholengemeenschap, Elzenlaan, Middelburg. Aanvang: 19.30 uur. Kosten: 5,00 per cursus. Opgave en inlichtingen: J. Kruithof-Bak, tel. 01185- 2817 (vóór 1 februari). Met spoed gevraagd: repetitie op maandagavond voor nadere informatie tel. 01180-13879 of 15618. Komt u ook naar de bij belavond op donderdag 24 januari in Oost-Sou burg? De heer M. G. de Koning hoopt dan zijn eerste lezing van een se rie van vier te houden over de Jacobus-brief. Onderwerp voor deze avond: (Jac. 1) Zaal: Rehobothstraat 9. Aanvang 20.00 uur. HARTELIJK WELKOM! Hierbij nodigen wij alle belargstellenden, leden, vrouwen èn mannen jit, voor de afsluiting van het discussieonderwerp: De minister van sociale zaken en werkgele genheid, drs. J. de Koning, zal dit onderwerp tijdens een avondbijeen komst inleiden Datum: maandag 21 januari 1985. Plaats: Prins van Oranje te Goes. Aanvang: 19.30 uur. De franse pianiste Jacqueline Méfano speelt komposities van de hedendaagse franse komponisten: Betsy Jolas; Gilbert Amy; Olivier Messiaen: Paul Méfano. Toegang f 7,50. Donateurs Nieuwe Muziek f 5,00. Met een bijdkage van f 15,00 op giro 5600435 bent u een jaar lang donateur van Nieuwe Muziek. No.: 3, 5, 7, 31, 51, 73, 74, 87, 89, 94, 98, 103, 111, 133, 148 en 152. Terugbetaling uitsluitend na inlevering van de obli gaties voor 31 januari 1985 bij de penningmees ter P. S. Polderman, 't Zanddorp 118, 4335 AM Middelburg. Voor geestelijke en more le problemen, bel ANONIEM 01180-36251 Persoonlijke gesprekken mogelijk. Chr. telefoni sche hulpdienst voor mensen in nood. Van 10.00 tot 24.00 uur, weekend van 20.00 tot 24.00 uur. Zaterdag 19 januari 1985 van 10.00-17.00 uur Vlissingen, zaal 'Het An ker', Bonedijkestraat. Inl. tel. 01184-15260. U bent daar natuurlijk ook bij. Tafeltennisver. 'Big Smash' Receptie op zaterdag 19 januari van 17.30 tot 19.00 uur. Dorpshuis Biggekerke. 'Rustenburg' Maandag 21 januari optreden Aanvang 19.30 uur In plaats van 22 januari Zuiderzangers Bewegingsexpres- sieweekend op bio- energetische basis: doel: tot eenheid van lichaam en geest te komen, middels lopen, lachen, huilen, dan sen, ontspannen in on ze fantasieduiken en stil zijn. Inl. tel. 023-336460. Datum: 8, 9 en 10 maart. Vormingscentrum, Irenestraat 14, Wemel- dinge. Scheidsrechters- ver. Nrd.- en Z.-Beveland Winnende nummers: 1806 - 1073 - 1342- 1869- 513 - 706 - 244 - 2989 - 1942 - 2066 - 518. Prijzen af te halen bij: A. Koens, Maurits- straat 8, Goes, tel. 01100-12845. Start 2 februari een nieuwe (13 lessen) Inschrijvingen en inlichtingen Mevrouw v. d. Ham, Wemeldinge, tel. 01192-2075 R st It voor beginners - 15 lessen - Acol - eerste les maandag 28 januari. Gebouw De Schakel, Middelburg, aanvang 7.30 uur. Inl. en opgaven: J. A. Konings, 01189-1450 en A. van Iren: 01184-12050. V.v. Nieuwland te IMw.- en St. Joos- land Gevraagd: nieuwe voor het seizoen '85-'86. Sollicitaties te richten aan het secetariaat vóór 01-02-1985, J. W, Oranje, Zeeburgstraat 35, 4339 BS Nw.- en St. Joosland. Prijs 1,04 per mm. Bij contract van 500 mm 0,94 per mm. Bij contract van 1000 mm 0,93 per mm. Bij contract van 2500 mm 0,88 per mm. Bij gebruik van naamblok of illustratie 2,5 x het tarief. Minimumformaat 15 mm. Onbeperkte grootte over 1 of 2 kolom. Minstens één regel grote letter. Normale advertenties op verzoek geplaatst tussen de rubrieksadvertenties, met een maximum formaat 2 kolom 100 mm hoog, worden berekend als ingezonden mededeling (2,5 x het tarief van normale advertenties). Brieven bureau van dit blad 5,00 meer. Voor beide rubrieken geldt: Opdrachten dienen 2 dagen vóór plaatsing uiterlijk te 16.00 uur aan onze kantoren te worden aangeboden. Voor fouten, ontstaan door telefonische of onduidelijk geschreven opdrachten, wordt dogr ons geen verantwoording gedragen. Vonkengordijnen en -scher men, op maat gemaakt. te Schore, tel. 01102-1419. zkl zowel nieuw als gebruikt. Tech. handelsond. Ringbaanwest 2, Goes, tel. 01100-15351, te bereiken via 's-Heer Hendrikskinderendijk, achter bandenhandel Hofka Sampermans. zkl 30x30x5 cm. Pekaar B.V., Ka- naalweg 83, Vlake. 01131-2069. zkl Te koop: enkele zeer goede ge bruikte Fa. M. P. Meijers, Kanaal straat 62, Oost-Souburg, tel. 01184-61253. zkl Verkoop van oude stenen, ijs selsteentjes, Zeeuwse mop pen, straatklinkers, gele klin kertjes, paapsteen, straat keien, alle soorten dakpan nen, oude plavuizen, gegl. pla vuizen in div. maten, marme ren tegels in diverse maten, oude balken enz. Ook en voor uw open haard bij Zanddijkseweg 12, Veere, op zaterdagmorgen van half ne gen tot half één. Tel. 01181- 555, 's avond 01181-295. zkl Te koop: afwasmachine, i.g.st. 100,-. Tel. 01182-2798. kl Wegens verhuizing te koop: eiken wandmeubel met glas in-lood, ramen, eiken eethoek, Dru gashaard, huisjesmodel en Etna mini-keukenkachel. Tel. 01184-17860. kl Te koop: z.g.a.n. (over)comple te doka (zwart/wit). Prijs: ƒ450,-. Tel. 01184-60563 (na 9.30 uur). kl Te koop: 1 pr. noren 'Ving', mt, 44, z.g.a.n. pas gesl. Plein 14 's-Hr.-Hendriks kinderen, 01100-23583. kl Te koop: i.g.st.z. bruine hoek bank (koopje). Tel. 01188-2481 kl Te koop: hockeyschaatsen mt. 46, z.g.a.n., 75,-. Tel 01182-1939. kl Te koop: 1 paar herenkunst schaatsen, mt. 46, 60,-, 1 paar hockeyschaatsen, mt. 40, 50,- Te koop gevraagd: noren, mt.: 47. Tel. 01180-34032. kl Te koop: 1 Persianer bontjas, lang, 100,- en een Schots lam, mt.: 44, 350,-. Vaste prijs. Tel. 01180-11589, kl Te koop: Perzisch vloerkleed, weg. omst. 3.01 x 2.01 m 2.200,-. Tel. 01184-71330. kl Te koop: ca. 20 meter metalen met metalen boorden en/of confectiestangen. Joziasse B.V., Nieuwe Burg 35. Tel. 01180-13254. Middelburg, zkl Te koop: tienerslaapkamer, 2 drs. kast, buro, ledikant en nachtkastje. Tel. 01100-13729 kl Zojuist ontvangen nieuwe 369,- nu 99,9C 119,- nu ƒ49,00 Koopcentrum Groenendijk. Vlissingen. zkl Te koop: 3-2-1 bankstel, bruin rib, grenen. Tel. 01180-38630 kl f Z.g.a.n. Batavus-verhuurfiet- sen met r.v.s.-velgen, 3 mnd. gebruikt, met garantie 295,-. diverse van 75,- tot ƒ450,-. Inruil mogelijk. Kaapduinseweg 4, Dishoek, tel. 01185-1392. Hoge inruilprijs bij aankoop van een nieuwe fiets. A.s. woensdag de gehele dag geslo ten. zkl Te koop: mooie basgitaar, merk Vantage, te bevr. tel. 01180-28920. kl Te koop: lange bontjas, bisam, mt. 44. Tel. 01184-16029. kl Te koop: hoekbankstel, z.g.a.n. 700,-. Tel. 01180- 37063, na 18.00 uur. kl Te koop: noren mt. 43 met leren beschermers 38,-. Tel. 01180-28904. kl Te koop: noren, merk Free- time, maat 43 40,-. Tel. 01180- 12277. kl Te koop: nwe noren. mt. 39. Inl. tel. 01184-19424. kl Te koop: lange leren jas. Tel. 01188-1264. kl Te koop: Alpen ski's met schoenen en stokken, mt. 44/ 45. Tel. 01196-12548. kl Te koop: Grundig kl-tv, 66 cm, draadl. afstandsbed., ƒ350,-. Tel. 01189-1467 na 18.00 uur. kl Te koop: eiken dressoir; open Mihoukast; tuner met boxen; filmcamera met projector en toebeh.; vitrinekast (glas). Tel. 01100-31801. kl Grote voorraad dames- en he ren-, schaatscombinaties, ook ijshockey en noren, o.a. Vi king. De Rie Sport, Nieuwen- dijk 7, Vlissingen, tel. 01184- 12817. zkl Nog volop in Maartense Tapijt en Meube len, Plein 1940, Middelburg. zkl Hoge kortingen. Volop koop jes in dekbedden, ook dons. Alleen in de maten 140 x 200, 200 x 200; dekbedovertrekken 20 tot 50 %korting. Maartense, Plein 1940, Middelburg. zkl 'Alpina' kettingzagen (reeds vanaf 495,-). Lage prijs, hoge kwaliteit Koop het bij de man die het slijpen en repareren kan. Slij perij v. d. Woestijne, Neder- straat 26, Middelburg, tel. 01180-36946. zkl Te koop: toer.pl. Zld., hoge omzet, 45 zitpl. Huur: 800,- per week met grote bovenwoning. Zon der pap. en gld. niet reag. Tel. 01110-2577. zkl Te koop: 1 Engels vliegerij ach 1 verst. 2 x 50 W Akai, 1 cass- .deck Technics, 1 mengpaneel Prefer. Tel. 01100-21950. kl Te koop: 1 paar kunstschaat sen, lx gebruikt, mt. 37. Tel. 01184-60596. kl Te koop: piano, oud model, met houtsnijwerk, prima klank 1000,-. Tel. 01180- 37325, na 18.00 uur. kl Het vriesweer doet de prijzen smelten in de weekendwinkel op alle reeds sterk verlaagde prijzen voor verlichting. Badhuisstraat 109, Vlissingen, do. 13-17, vr. 13-17,19-21 en za. 10-17 uur. zkl Te koop: geluids filmcamera Fujica met bijbeh. 175,-. Tel. 01103-1695. zkl Te koop: 500 ltr., 350,-. Tel. 01103-1695. zkl Te koop: Tel. 01102-1296. zkl lasapparaten, compressoren, alle gereedschappen, aan hangwagens enz. Al 17 jaar tegen zeer scherpe prijzen. Fa. D. Nijssen. In nood: 6 x 24 uur service, eigen reparatie. Mo lendijk 40, Yerseke, tel. 01131- 1979. zkl Vanaf 8.00 uur Vischmarkt, le zaterdag van de maand te Middelburg, zkl Vanaf zaterdag 26 januari a.s. organiseren wij op zaterdag de eerste van Zeeland in het winkelcen trum Dauwendaele te Middel burg. Keuze uit honderden 2e handsfietsen, opknapfietsen, gebruikte onderdelen, nieuwe onderdelen en nieuwe fietsen. Een waar paradijs voor de echte fietsliefhebber! (Let op onze grote advertentie in deze krant van 24 januari a.s.) Middelburg zkl Te koop: 1 pr. nwe Viking- renschaatsen, mt. 45. Prijs n.o.t.k. Deurloostraat 7, Mid delburg, tel. 12620. kl Te koop: ronde grenen tafel met 4 bijbeh. stoelen, i.z.g.st., ƒ200,-. Tel. 01184-13361 (na 18.00 uur). kl Te koop: broedkooien en toe behoren. Tel. 01184-67391. kl Te koop: hockeyschaatsen, mt. 42, 50,-. Joh. v. Reigers- bergstr. 299, Middelburg, kl Te koop: ski-jack, mt. 42 35,-, grote slee 35,-, schaatsen mt. 42/35,-. Tel. 01180-16333. kl Te koop: gashaard 150,-; gas fornuis 75,-; koelkast tafelm. 75,-; damesfiets 75,-; kin derfiets 60,-; keukengaska chel 50,-; elektr. orgel 300,-: stalen noren mt. 41 35,-. Tel. 01100-14256/20967. kl Ter bescherming van uw jonge aanplant, 340 plastic boöm- manchetten a 0,25. Tel. 01102-2056. kl Te koop: kunstschaatsen mt. 43, pr. 45,-; hockeyschaatsen mt. 46, nwpr. 60,-, tevens gevr. kunstschaatsen mt. 46. Tel. 01102-1672. kl Te koop: i.g.st.z. Kreidler RMC, bj. 1978, tel. 01186-1438. kl Te koop: witte kunstschaat sen, mt. 43 of ruilen tegen noren mt. 40. Tel. 01194-684. kl Te koop: 3 gaskachels, 2 radio meubels, zw.w.-tv, 2 gasfornui zen, kinderfietsjes, gazon maaier, lampen en overtollig huisraad. Tel. 01188-3315. Grijpskerkseweg 3, Oostka- pelle. kl Te koop: Peugeot racefiets, i. St. v. nw., 300,- (nw.pr. 700,- grote Flymo grasmaaier, 175,-. Tel. 01180-35480. kl Te koop: lange lederen jas, kl. blauw/grijs. Tel. 01102-2972, mt. 50/52. kl Te koop: op cassetteband, voor CMD 64, 50 spelletjes en één snel- laadprogramma. Stuur aange tekend 20,- of girobetaal kaart aan: Computercenter Postbus 15, 4360 NA, Westka- pelle. zkl Te koop: voorzethaard, type Franklin, i.z.g.st. Tel. 01189- 2747, na 19.00 uur. kl Te koop: Kip caravan, tandemasser, 4'/2 mtr. lang, 7 jr. oud. Te gebr. als surfcara- van e.d., ƒ1.500,-. Tel. 01115- 1617. kl Homecomputers, software voor halve prijs. De Elektroni ca Winkel, St. Jacobstraat 7, Goes, tel. 01100-31276. zkl Te koop: wandmeubel zw.w. essen, eeth. mod., papegaai- kooi, tel. 01184-61915. kl Te koop: Wij ruilen ook uw schaatsen in. Ook verkoop van 2e-hands schaatsen. Tevens schaatsen slijpen op de nieuwste slijp machine. Klaar terwijl u wacht! Tweewlelercentrum Zeeland, Westdijkstr. 45, Ar- nemuiden, tel. 01182-1697. zkl 1 kg mooie magere runderlappen ƒ18,90 1 kg malse riblappen17,90 zkl en nog veel geld voor uw gebruikt bankstel. Maartense Tapijt en Meubelen, Plein 1940, Middelburg. zkl Massief eiken bankstel met losse kussens als 3/1/1-zits, speciale prijs 1.698,-, bijpassende salontafel met tegelblad 198,- per stuk. Zuidstraat 116, tel. 01187-1212. 's Woensdagsmiddags gesloten, vrijdagsavonds geopend. zkl Nylontapijt, 400 cm breed, speciale prijs 69,- per meter; zuiver scheerwollen berbertapijt, fijne pool, speciale prijs 159,- per meter. Beide gratis gelegd. Zuidstraat 116, tel. 01187-1212. 's Woensdagsmiddags gesloten, vrijdagsavonds geopend, zkl Tapijten, bedden, gordijnen, grenen en eiken meubelen normaal 550,- per meter Couwervestraat 51, Goes, tel. 01100-13525; Korendijk 34, Middelburg, tel. 01180-23632; Zandweg 20a, Kruiningen, tel. 01130-2626. Donderdagavond koopavond. zkl verhuurt niet alleen videorecorders, ze verkopen ze ook. En uit ervaring de beste natuurlijk: JVC, Akai, Panasonic, Philips enz. video verkoop verhuur, Beenhouwerssingel 6 (t.o. Trefcen- ter, naast parkeerkelder), Middelburg, tel. 36410. En verdien nog snel 100,- afhaalpremie! zkl Diverse meubelen afgeprijsd met 10 tot 40 Tapijten en vinyl vloerbedekking voor actieprijzen. Speciale opruimingscollec tie meubelen tegen voordeelprijzen. Polyethermatrassen zeer voordelig. Zuidstraat 116, tel. 01187-1212. 's Woensdagsmid dags gesloten, vrijdagsavonds geopend. zkl Donderdagmiddag vrijdagmiddag zaterdagmiddag Maartense, Ritthemsestraat 9 zkl Van div. grote voorraad kleuren-tv's (80), ook nieuw in doos v.a. 799 i video's v.a. 550,-, enz. met garantie. Daka Centrum (300 m Nw. Bogerdstraat 2, Zierikzee, tel. 01110-4004. zkl Door een eigen reparatiedienst kunnen wij uw kapotte ruit snel weer repareren/vernieuwen. Indien technisch uitvoerbaar wordt de reparatie nog dezelfde dag verricht. Ook 's avonds en in 't weekend. Kuipersweg 11, Middelburg (Arnestein) 01180-29056. zkl Golf diesel, 65.000 km 1981, Ascona 19 N luxe 1980; Fiësta 1100 L 1980; BMW 315 1981; Rekord 20 S automaat 1981; Kadett 3-drs. 1982; Toyota Starlet 1.2 DL 1981; Ascona 16 S 4-drs. 1982; Kadett Coupé 1979; Rekord diesel 1980; Mini Clubman Estate 1978; Kadett 3-drs. Berlina 1980. Tel. 01186-1748. zk3 Te koop: Toyota Crown, cou pé 2600, bj. '74, stuurbekr., rembekr., LPG, autom., nwe. uitlaat, trekh., 2.750,-. Te vens Jaguar XJ 6 4.2, bj. '68, opknapper. Tel. 01184-78127. k3 Te koop: Chevrolet Impala, bj '77, stuurbekr., rembekr. LPG, trekhaak, vr.pr.: 2500,- Tel. 01184-79523. k3 Te koop: Renault 14, bj. '77 Tel. 01184-79306. k3 Te koop: Austin 127 Special, i.z.g.st., koopje. Tel. 01180- 29395. Tussen 10-17 uur. k3 D. Dronkersweg tel. 01100-31848 Hoofdstraat 95 tel. 01195-236 Privé 01100-14467 Sj. de Feijter 01103-1436 H. J. Rijk Hyundai Pony 1400 GLX 1983 54.000 km Subaru stationcar 1983 22.000 km Subaru Mini Jumbo SDX198311.000 km Subaru Mini Jumbo SDX198320.000 km Mitsubishi Tredia 1400 GL 198313.000 km Lada 2105 1983 31.000 km Peugeot 104 GL 1981 36.000 km Lancia Beta '80 74.000 km Datsun Sunny stationcar 1980 95.000 km Mazda 616 1979 70.000 km Datsun 120 Y'79 70.000 km Lancia Gamma '79 100.000 km Renault 5 GTL '79 90.000 km Talbot 1510 GL 1979 85.000 km Citroen GSX 1979 81.000 km Peugeot 504 GL diesel 1979 120.000 km Renault 18 TS 197995.000 km Mitsubishi Galant 1600 GL 1978 65.000 km Opel Rekord 2100 D 1977 Mitsubishi Galant 1600 '76 zk3 Opel Kadett 13 N 1981; Fiat 127 1050 CL 1980; Volvo 66 GL 1979; Opel Kadett C Caravan 1979. Nieuwdorp, 01196-12315 of 13633. zk3 Te koop: Ford Taunus 16 L, 2-drs., b.j. 1979, 74.000 km, in uitstekende st., ƒ4400,-. Tel. 01130-3264. k3 Aangeb.: okergele kever, bouwjr. '74, incl. acc. o.a. baga gerek, radio. Orionstraat 34, Oostkapelle. k3 Te koop: '78, als nw., ƒ3500,-; Opel As cona '78, 16 N, 4500.-, Daf 66 22.000 km, org., 1750,-, Sim- ca 1308 GLS, 9e mnd., '78 2000,-. Tel. 01180-33859. zk3 Te koop v. part.: Renault 18 TL stationcar b.j. 1983, groen metallic, vr.pr. 15.000,-, bin nen en buiten 100 Alle keu ringen toegestaan. Tel. 01180 13950. k3 Te koop: Mercedes Benz 200 D, 3'/2 jaar oud, 40.000 km, van le eigenaar, kl. d.groen, veel extra's. Niet van nieuw te on derscheiden, tel. 01130-2735. k3 Te koop: Opel Kadett, groen bj. maart '76, i.pr.st., Pr. Mar grietstr. 109, Nieuwdorp. k3 Te koop: Opel Kadett B, type '73, i.g.st.z., prijs: n.o.t.k. Tel. 01188-2829. k3 3\/E TISSINK BANDEN B.v. MIDDELBURG 01180-27502 VLISSINGEN 01184-15141 Te kop: mooie Peugeot 504, bj. 1978. Prijs n.o.t.k. Inruil even tueel mogelijk. Tel. 01107- 2170. k3 Te koop: BMW 315 met LPG en vele acces., bj. 1982, km-st. 69.000. Prijs n.o.t.k. Tel. 01150- 18631, na 17.30 uur. k3 Te koop: Kawasaki Z 500, i.z.g.st., 23.000 km, 4 In 1, laseruitl. bj. 1980. Heinkens- zandseweg 48, Heinkenszand, tel. 01106-2805. k3 950,- Toyota Corolla rood 3.750,- Subaru 1.6 DL automaat, rood ƒ3.950,- Honda Civic 1200, zwart ƒ3.950,- Honda Accord 1200, beige 1.850,- Citroen G Spec. bruin 3.500,- Renault 14 TL zilver Auto Renault Dijkwel, Gilde- weg 16, Vlissingen. zk3 zaterdags geopend van 9-12 uur. Westhavendljk 150, Goes, tel. 01100-20440. zk3 Complete Gratis montage en vaste lage nettoprijzen. Bovag-Automo- bielbedrijf Goedbloed, Oost- perkweg 35-37, Middelburg, tel. 01180-36720. zk3 Gildeweg 20, Vlissingen, tel. 01184-19420. Ford Escort 1300 L Ford Escort 1300 Ford Escort 1100 Bravo Ford Escort 1300 Bravo Ford Escort 1600 Bravo Ford Escort 1100 Bravo Ford Escort 1300 Bravo Ford Escort 1300 Bravo combi Ford Escort 1600 Bravo Ford Capri 2300 S zwart Ford Capri 2000 S wit Ford Capri 2000 GL zilver Ford Sierra 2300 Ghia Ford Sierra 1600 L Ford Sierra 1600 L 3-drs Ford Sierra 2000 L Ford Fiësta 1100 L Ford Fiësta 1100 Bravo Ford Granada 2000 L met LPG Ford Taunus 1600 L 4-deurs Ford Taunus 1600 L 2-deurs Ford Escort 1300 L 4-deurs automaat Peugeot 104 Peugeot 305 SR Volvo 343 L Opel Kadett 12 S luxe 5-deurs Opel Kadett 16 S luxe 5-deurs VWJetta diesel Audi 80 diesel VW Scirocco GT Fiat Ritmo 60 L Toyota Corolla DX Liftback Renault 14 TL Citroën GS Break Gevraagd: Tel. 01100-23580. zk3 Te koop: gebruikte met garantie. Automobielbe drijf Goedbloed, Oostperkweg 35-37, Middelburg, tel. 01180 36720. zk3 Te koop: Mini 1100 Special, bj dec. '77, pr. 2500,-. Tel. 01104 678. k3 Te koop: Audi 100 5 SL, bj. 1981, z.g.a.n., t.e.a.b. Tel 01184-78939. k3 Peugeot 604 TI automaat1982 Peugeot 505 GT turbo diesel1984 Peugeot 505 GL1984 Peugeot 505 STI1980 Peugeot 505 GR diesel 1981 Peugeot 505 Familiale GR 1983 Peugeot 505 GR1983 Peugeot 305 SR1980-1983 Peugeot 305 GL1979-1980 Talbot Solara 1.6 LS 1982 Talbot Solara 1510 LS1980 Ford Taunus 1.6 L 1981 Honda Accord1978 Inruil mogelijk. Antwerpsestraat 322, Bergen op Zoom, tel. 01640-43950. zk3 Specialist voor het bewerken van cilinderkoppen, ook het plaatsen van LPG-klepzittingen. Afpersen van cilinderkop pen. Motoronderdelenlevering, in de ruimste zin van het woord! C. F. Goes, A. Plesmanweg 1, ind.terrein 'De Poel', 4462 GC Goes, tel. 01100-32288. i' 1982.1 1979 19$ 19): 19); 197! 1979 1981 19« 19JI 197! 198: 198: 191; Antwerpsestraatweg 262 Bergen op Zoom tel. 01640-57057 Suzuki coupé '80 Toyota Cor. coupé Suzuki Al to 4-drs'82 Innocenti Opel Kadett 3-drs'81 Opel Corsa Opel Ascona 2-drs'80 Honda Civic BMW 320 6-Cii Ford Escort1.500,- VW Kever Toyota Cor. atom'76 Volvo 343 autom Speciale aanbiedingen nieuwe Suzuki Swift voor het vakkundig trimmen van uw hond. Maak nu een afspraak. Tel. 01184-64576 of 62843. zk20 Te koop gevraagd: kanaries, parkieten en valkparkieten. Tel. 01134-1261. zk20 Zolang er sneeuw ligt worden hondevoetjes kosteloos ge knipt. Nieuwe klanten, eerste keer halve prijs. Bonedijkstr. 59, Vlissingen, tel. 01184-19412. zk20 Momenteel af te geven prach tige Kl. zwart, blond, grijs ge stroomd. Van uitmuntende en op HD onderzochte ouders. Tevens te koop enkele reuen en tevens 2 a 3 jaar. Bouvier kennel 'De Leolina Hoeve', Geersdijk, tel. 01108-1681. zk20 Dierenspeciaalzaak Buteuxstraat 11-15, Oost-Sou burg, tel. 01184-62843. Kanaal straat 17, Oost-Souburg, tel 01184-64576. zk20 Zaterdag a.s. 13.00-16.00 uur Arnemuiden. Wegens vorst verplaatst naar De Arne, voor vogels en siereenden. zk20 Gratis af te halen: 2 kleine katjes, 7 weken oud. Van Zijl straat 14, 's-Heerenhoek, tel 01105-2502. k20 Zaterdag 19 januari van 9.30- 12.00 uur Gerbrandystraat 46 Vlissingen. De vogelliefheb bers Vlissingen. zk20 Te koop: jonge bouviers met stamboom, ontwormt en in geënt. De Huebestraat 9, Zie rikzee. k20 Dierenspeciaalzaak Zeer mooie grijze roodstaai amazonepapegaaien; beo me: kooi 325,-; mooie Japans nachtegalen enz. Dorpsstraa: 84, Krabbendijke, tel. 01131 1261. zk2l Gratis af te halen: 2 angor konijnen. Meanderhof 12.' Middelburg. k2 Te koop: jonge Mechelse he: ders, ingeënt en ontworm: Tel. 01184-79566. k2' Wij repareren alle merken naaimachines Pfaff naaimachinehuis G. H meiaar, Nieuwendijk 29, Vil singen, tel. 01184-13729. zk van alle merken naaimachines Wilbrink Walstraat 30, Vlissingen, k 01184-13694; Korte Delft Middelburg, tel. 01180-12127, zkl vraagt binnenwerk 9 12/ per uur. Brieven onder M G 144, bureau PZC, Goes, zkl voor al uw timmerwerk e metsel. Tel. 01180-37821. Jonge vrouw biedt zich om te poseren, liefst in Mid® burg, voor kunstschilders gen betaling, heeft ervarra Na 13.00 uur tel. 01180-33783. kl Westerbeke, Oostsingel Borssele, tel. 01105-1496. zkl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 6