Voorjaarscompetitie Zeeuwse top is voor Peter Roeland kwestie van tijd Herenteam MZ: oppassen voor 'zwakkere broeders' Interessante krachtmeting in hoogste afdelingsklas PZC/sport SANDRA TAHAPARY AAN VOORAVOND DEBUUT TAFELTENNIS INDELING COMPETITIE 2 PETER BOON: DICK VAN IREN HEEFT VOLDAAN MZ-SPELER IN NATIONALE JEUGDSELECTIE 21 I Concurrentiestrijd Verzadigingspunt 9 Landelijk Afdeling MIDDELBURG De Middelburgse tafeltennisvereniging MZ heeft als kweekvijver voor jonge talenten een reputatie hoog te houden. Vooral dankzij de eigen inbreng haaide de sterkste club van Zeeland bij de heren al eens de eredivisie en vorige maand was er opnieuw :en schitterend succes te vieren. Bij de dames drongen Ingrid van Osselaer, Ankie Kersten en üandra Tahapary door tot de hoogste nationale klasse. Maar aan de vooravond van het grote iebuut realiseert MZ zich maar al te goed hoe onzeker het avontuur is. De jonge talenten bij le club staan namelijk nog niet te dringen om de eerste teams in de breedte te versterken. Veel sterker Minimaal VRIJDAG 18 JANUARI 1985 r VLISSINGEN De tafeltennissers beginnen dit weekeinde aan de voorjaarscompetitie. De belangstelling gaat natuurlijk vooral uit naar het eerste damesteam van Middelburg-Zuid, dat debuteert op het hoogste niveau. De tekst is van de PZC- redacteuren Peter de Jonge en Frits Bakker. De foto's werden gemaakt door Willem Mieras. MIDDELBURG „De derde man". Voor het bestuur van de Middelburg se tafeltennisvereniging MZ was dat geen speelfilm, maar een serieus agendapunt nadat het herenteam vorig jaar uit de eredivisie was gedegradeerd. Kopen we een nieuwe speler van buiten de provincie, of vullen we de plaats op met „eigen kweek" was de grote vraag. Men koos voor het laatste en begon aan de competitie. Terugkijkend op het afgelopen seizoen in de eerste divisie stelt coach Peter Boon: „Dick van Iren, onze derde man, heeft een punt of vier voor ons gepakt. Als ik die in mindering breng op het totaal zouden we bij de degradatiekandidaten hebben gestaan". Van Iren heeft dus voldaan en met hem gaat MZ nu opnieuw de compe titie in, met een kleine hoop op een nieuwe promotie naar de eredivisie. Want al is die kans in praktijk niet groot, op papier zijn de krachtsver schillen uiterst gering. „Het voor deel van een derde man uit eigen kring is dat je de ervaring, die met spelen op dat niveau wordt ver gaard, in eigen gelederen houdt", betoogt Peter Boon. „Bovendien hebben we wel eens eerder iemand van buiten gehad: Fred van der Zeeuw. En zonder iets negatiefs over hem te willen zeggen, ben je natuurlijk wel kritischer als je voor de tweede maal iemand aantrekt". Dat zal voorlopig ook wel niet gebeuren, want MZ wacht tot er een nieuw talent doorbreekt. Ter- neuzenaar Peter Roeland dient zich duidelijk aan als een potentiële eerste team-speler. Een gunstige ontwikkeling voor Boon, die tot zijn genoegen ziet dat er weer concurrentiestrijd is om een plaats in het vlaggeschip van de vereniging. „Misschien dat Koen de Vries en Jan Henk Bomhof extra gestimuleerd worden door die ont wikkeling, als ze zien dat het niet meer vanzelfsprekend is om in het eerste team te komen. Ik wil niet zeggen dat hun plaatsen op de tocht staan, maar zeker is dat het niet zo gemakkelijk meer is als het altijd geweest is". Het lijkt niet meer dan een ver krampte poging van de trainer- coach om zijn twee beste spelers onder wat grotere druk te zetten. Want nuchter beschouwd kan hij niet zonder die twee, ook al zet Boon wel enkele kritische kantteke ningen bij hun spel. Bomhof bij voorbeeld, die nu weer helemaal hersteld is van de ziekte van Pfeiffer die hem ernstig parten heeft ge speeld, is uiterst kwetsbaar als zijn tegenstander een voor hem verve lend speltype heeft. Bomhof is een „blokker", die in moeilijkheden komt als er aan de andere kant van de tafel een veelzijdige speler staat die hem dwingt tot supersnel reage ren. „Bovendien werd hij op trainingen nooit gedwongen om zich op dat punt te verbeteren. Koen de Vries en Dick van Iren zijn spelers die hem ruimte geven. Dat is op het Zeeuws kampioenschap maar weer gebleken. Maar jongens als Peter en Erik Roeland maken het hem lastig. En voor hun is MZ weer een ideale broeikas om zich te ontwikkelen", beweert de besnorde trainer. Twijfels heeft Boon verder over Koen de Vries, die een goede com petitie achter de rug heeft maar die volgens de MZ-trainer wel eens een verzadigingspunt zou kunnen heb ben bereikt. „Hij heeft de eredivi sie gehaald, en daar had hij jaren voor gevochten", betoogt Boon. „In het eerste seizoen na de degradatie kon hij nog wel de motivatie op brengen, maar of hij dat nu nog kan...". Het is vooral belangrijk dat de twee beste spelers er meteen met hun hoofd bij zijn, want al vrij snel staan er ontmoetingen op het programma met de „zwakkere broeders" uit die eerste klas: Sjaardema en Avanti 2. „Als je daar punten tegen laat lig gen ga je een hele moeilijke compe titie tegemoet", weet Boon. Hij zal dus al zijn spreekvaardigheid ge bruiken om het team te motiveren tegen weinig imponerende spelers Als ruggesteun heeft hij lessen uit het recente verleden, toen MZ het zich ook nodeloos moeilijk maakte door een zxz zwakke start. Als dat nu kan worden voorkomen, is er uitzicht op een verrassende compe titie. Ik ben geen schreeuwer, maar vechten doe ik wel TERNEUZEN Wat goed is komt snel. „Die gevleugelde uitdrukking in de sport is zeker van toepassing op Peter Roeland van de tafeltennisver eniging Middelburg-Zuid. Drie jaar geledenw was de nu 15 jaar oude Roeland amper in beeld. Leuke uitslagen in regionale wedstrijden... dat wel. Zeker ook toen al een talent. Maar die heeft Zeeland in vele takken van sport vaak vroegtijdig en meestal geruisloos, van het toneel zien verdwijnen. Dat laatste lijkt voor Peter Roeland voorlopig - nog - niet op te zullen gaan. Het onmiskenbare talent van enkele jaren terug heeft zich inmid dels ontwikkeld tot een 'belofte' van wie insiders inmiddels signaleerden dat de - Zeeuwse - top nog slechts een kwestie van - korte - tijd is. Nu is de havo-3-leerling aan de Terneu- zense rijksscholengemeenschap Pe trus Hondius reeël genoeg om te beseffen dat de weg daarheen niet alleen geplavied is met goede voor nemens, maar bezaaid is met voe tangels en klemmen. En vooral een kwestie is van trainen, trainen en nog eens trainen. De trainers heb ben Peter Roelanmd vooral op het mentale vlak één en ander bij ge bracht. „Dat was knudde vroeger. Ik had weinig of geen incasserings vermogen." Achtervolgens hebben Frans van Waterschoot, Ben Roe land, Joop Maas, Piet Boone en nu Pter Boone in hun trainingsaanpak de jeugdige MZ-speier gestuurd naar het niveau waar hij zich nu op bevindt: het eerste jeugdteam van MZ. Een tussenstation weg naar de na tionale top. Ook een voortreffelijke leerschool nu het jeugdteam van MZ met vijf andere landelijke teams strijd levert om het Nederlands kampioenschap voor jeugdselec- ties. In die confrontatie komt Peter Roeland gelijkwaardige en betere tegenstanders tegen. „En" denkt hij, „ook dat kan alleen maar goed zijn voor de ontwikkeling die ik door moet maken." Want hij is nuchter genoeg om zich te realise ren dat hij er nog lang niet is. Hij mag dan onlangs clubkampioen van de MZ-jeugd geworden zijn, in de seniorengroep ook alle tegen stand hebben overwonnen, die alge mene clubtitel (waarvoor hij Jan Henk Bomhof versloeg) ziet hij lan delijk toch als een troostprijs. Een bevestiging dat het nog altijd lek ker gaat en nog geen stilstand lijkt te zijn opgetreden. Peter Roeland verwacht die 'hape ring' voorlopig ook niet. Naast de concurrentie bij MZ komt hij die in verhevigde mate tegen bij de natio nale jeugdselectie van trainer Bert van der Helm, waarin hij werd opgenomen. Naast de vele trainin gen bij Effect, Sar, de eigen vereni ging MZ, wordt hij ook nog door Van der Helm onder handen geno men. Een keer in de zes weken betekent dat trainen met de beste acht jeugdspelers van Nederland in Zoetermeer. Op 22 november van vorig jaar was zijn eerste interland een feit toen tegen de Engelse jeugd gespeeld werd. „Bij die nationale selectie zitten betekent wel dat je er alles aan moet doen. Wie het daar even laat zitten wordt door Van der Helm zonder pardon uit de ploeg gezet. De minste of geringste achteruit gang in je spel wordt daar rigoreus afgestraft... dan mag je uitstappen." Peter Roeland beseft dat terdege en heeft zich dan ook een ijzeren disci pline opgelegd. Hij kan het opbrengen, omdat hij nog altijd progressief ziet in zijn spelen er letterlijk alles voor over heeft om een topper te worden. De kwaliteit is inmiddels bewezen. Er moet nu maar eens gepresteerd worden, denkt Peter Roeland. Peter Roeland heeft er alles voor over om een 'topper' te worden. Indelingen landelijke competitie Senioren dames: eredivisie: MZ, Thorenstad, Shot, Koningslust, Tem po Team, Scylla. Heren: le divisie: MZ 1, JCV 1, Sjaardema 1, Avanti 2, Tempo Team 1, Odion 1.3e divisie C: MZ 2, St. Hoger 1, Irene 1, NMB/VDO 1, Bos Stars 1, Hotak 1. 4e divisie E: Zand 1, SAR 1, Salamanders 2, Sjaar dema 3, Deso 1, Phoenix 1. 5e divisie G: MZ 3, Arnemuiden 1, Red Star 1, Belcrum 1, R. Moelnaar 1, VW 2. 5e divisie H: MZ 4, Zand 2, DHC 2, FVT 2, Scylla 3, Bos Stars 2. Jeugd, meis jes: A-klas: Zand, Effect, Irene, Ven tura Sport, Hotak, Tornado. Jongens: kamp. groep: MZ, Bartok, Irene, Shot, Blauw Wit, L T. Indeling afdelingscompetitie Zee land. Senioren: le klas: SAR 2, Laurens 1, MZ 5 Aloysius 1 1, Wilno 1, Goes 1. 2e klasx A: B. Smash 1, MZ 7, Scaldina 1, Westerz. 1, ONA 1, Goese P.l. 2e klas B: MZ 6, Zand 3, Arnem. 2, Effect 1, B. Smash 2, Yerseke 1. 3e klas A: Kerkw. 2, Arnem 3, Slagvast 1, Goese P 2, Zand 6, MZ 9. 3e klas B: Veere 1, B. Smash 3, MZ 10, Zand 5, Oudelan- de 1, Laurens 2. 3e klas C: Westerz. 2, Laurens 3, Arnem 4, Kerkwerve 1, Zand 4, MZ 8. 3e klas D: PZEM 1, Philips 1, SAR 3, RWS, Reynaert 1, Aloysius 2. 4e klas A: Westerz. 3, Laurens 4, GP 3, Veere 2, Arnem 6. 4e klas B: Kapelle 2, Westerz 4, MZ 16, MZ 11, B. Smash 4, Kerkwerve 3. 4e klas C: Batavo 1, MZ 12, Kapelle 1, Scaldina 3, Yerseke 2, Wilno 3.4e klas D: MZ 13, Wilno 2, Goes 2, Yerseke 3, Kapelle 3. 4e klas E: MZ 15, Zand 7, Scaldina 2, Arnem 5, Batavo 2. 4e klas F: Reynaert 2, B S 2, Steen 1, ONA 2, Effect 3, HCG 1. 4e klas G: B S 1, Aloysius 3, Steen 2, IJzendijke 1, Effect 2, Effect 4. 5e klas A: MZ 18, Westerz. 5, Scaldina 5, Kapelle 4, Batavo 3. 5e klas B: B. Smash 7, Laurens 6, Kapelle 5, Wilno 4, Scaldi na 4, MZ 19. 5e klas C: Oudelande 3, B. Smash 6, Westerz. 6, Arnem 7, MZ 17, Laurens 5. 5e klas D: Westerz. 7, Slagvast 2, Oudelande 2, Laurens 7, B. Smash 5, Veere 3. 5e klas E: IJzendijke 2, STV 1, Steen 3, Rey naert 3, STV 4, Philips 3. 5e klas F: HCG 2, ATV, Steen 4, STV 2, SAR 4 4. 5e klas C: Philips 2, ONA 3, Effect 5, Pzem 2, STV 3. Jeugd: le klas: Effect 1, Arnemuiden 1, Goese P. 1, Arnemuiden 2, Zand 1, Arnemuiden 3. 2e klas A: Oudelande 1, Westerz. 2, Wilno 3, MZ 3, Goese P. 2, Zand 3. 2e klas B: Zand 1, Aloysius 1, Wilno 2, Westerz. 3, MZ 4, Effect 2. 3e klas A: Effect 3, MZ 6, Effect 4, SAR 2, Laurens 3, Reynaert 1. 3e klas B: Zand 4, Wilno 4, Scaldina 1, MZ 5, Laurens 2, Slagvast 1. 4e klas A: Kerkwerve 1, Goese P. 3, Westerz. 4, Effect 6, Steen 1, Oudelande 2.4e klas B: Reynaert 2, Aolysius 2, Effect 5, MZ 7, Arnemuiden 4, Zand 5. P/W le klas: Zand 6, Scaldina 3, Scaldina 2, MZ 8, SAR 3. 5e klas A: Oudelande 3, Wilno 5, Kapelle 1, B. Smash 2, MZ 9, Slagvast 2. 5e klas B: Kerkwerve 2, Scaldina 4, Kapelle 2, B. Smash 1, Laurens 4, Goese P. 4. 5e klas C: Reynaert 4, Effect 7, Reynaert 5, STV 1. SAR 4, Reynaert 3. Meisjes le klas: Effect 2, Wilno 1, MZ 2, Aloysius 1 Meisjes 2e klas: Zand 2, Arnemuiden 3, B. Smash 1, Effect 3. P/W 2e klas: MZ 10, Aloysius 3, Westerz. 5, Arne muiden 5, Arnemuiden 6, Zand 7. Sandra Tahapary: mentaal en tactisch sterker geworden. i VLISSINGEN Voor de aanstaande voorjaarscompetitie, die volgende week in de Zeeuwse tafeltenniswe reld weer van start gaat, is in de hoogste klas het aantal teams weer voor 50 procent van nieuwe teams voorzien. Met het behalen van de titel en de promotie naar de landelij ke competitie van Arnemuiden 1 komt met een blik op de ranglijst van december jongstleden in eerstein- stantie St. Laurens 1 bovendrijven. Het Middelburgse trio met routinier Albert de Vries en de nieuwkomers Peter Francke en Ad Trommelen heeft inmiddels bewezen een gedegen trio te zijn die zeker zal meespelen voor de bovenste plaats. Als voor naamste concurrenten van St. Lau rens I worden ingeschat de formaties van MZ 5 en Wilno 1. MZ 5 bestaat voor de competitie uit een viermansteam doordat naast het trio Ton Pieters, Louis Martens en Dick Henderikse van de landelijke jeugd de junior Riny Kasse is overge komen. Het kan een extra versterking betekenen voor de MZ-ers die dan ook van plan zijn het de komende rivale uiterst lastig te zullen maken. Onze ker is op dit niveau de rol van het uit de landelijke 5e divisie terugkeerde Wilno 1. De tijd van de landelijke successen van de Vlissingse vereni ging met Wim Wegman, Dick Jeras, Michiel Heeren en Wilfried Dumez ligt al weer enkele jaren terug en met de vervangers van deze geronommeerde spelers heeft Wilno het in de landelij ke competitie niet kunnen klaren. Met name Ronald van Roo en Edwin de Greef moeten voor de Vlissingse formatie toch in staat worden geacht de neergaande lijn op de afdelingsni veau een halt toe te roepen en ver wacht wordt dan ook dat Wilno zeker zal meespelen in de strijd om de bovenste plaatsen. SAR 2 is de laatste competities het team gebleken dat steeds moeilijk bespeelbaar blijft en Joop Maas, Rino Jonkheijm en Ar- mand de Coenen kunnen voor vol doende tegenspel zorgen. De twee uit de 2e klas gepromoveerde teams St. Aloysius 1 en Goes 1 zijn in de le klas sterkte geen onbekenden want bij de Graau- wenaren heeft men in de geroutineer de taaie Jo Bogaert een lastig te omzeilen klip. Eddie Tieleman staat ook zijn mannetje terwijl de wat jongere Bas Kindt op dit niveau alleen maar kan groeien. Tenslotte maakt Goes 1 het zestal in de hoogste klas compleet, een team dat de laat ste jaren met veel ups en downs heen en weer pendelde tussen Ie en 2e klas. Positief is wél dat Adrie de Jonge, Marco Dijkdrent en Jan de Troye nu op eigen kracht, dat wil zeggen, zonder de inmiddels vertrok ken Sperna Weiland, in staat bleken het overstapje te maken. Toch zullen de Bevelanders het uiterst lastig krij gen in deze zware competitieklas. Kanshebber nummer één in dé 2e klas A is het Vlissingse Westerzicht 1 dat in december van vorig jaar op een haar na de promotie en titel miste. Big Smash 1 zou voldoende tegen wicht moeten vormen tegenover Wes terzicht 1 doch vorige blesseerde Ri- nus Wijkhuijs van Big Smash zich bij zaalvoetbal zodanig dat hij in de aanvangsfase de wedstrijden zal moe ten bekijken met zijn voet in het gips. Mits Effect 1 de gehele wedstrijdense rie op volle kracht kan spelen in de 2e klas B zullen de Terneuzenaren als favoriet gelden. Rivaal in deze groep is dan het gedegradeerde MZ 6. Opmerkelijk in de Zeeuwse eerste klas bij de jeugdcompetitie is het feit dat voor de komende competitie maar liefst drie teams van Arnemui den deel uitmaken van de zes le klasteams. Het blijkt duidelijk dat de aandacht die de jeugd daar krijgt zijn vruchten gaat afwerpen. De Arne- muiden-formaties gaan het voor de Zeeuwse jeugdtitel opnemen tegen Zand 1, Goese Polder 1 en Effect 1. Daarom mag MZ zich nog altijd ge- ukkig prijzen met Sandra Tahapary: le 20-jarige speelster die afkomstig is :an 't Zand. Het was in het belang van ïaar eigen carrière dat ze twee jaar ;eleden de overgang maakte. „We ïadden bij 't Zand geen team dat ïogerop kon", wist ze toen al. „Bij MZ vas die kans er wel, maar ik zag er in iet begin heel veel tegenop om van :lub te veranderen". Die schroom heeft ze in het eerste jaar il een beetje van zich afgezet. Ze lewoog zich nogal schuchter op tioge- e niveau, omdat er toch een zekere iruk op haar werd gelegd. Na twee aar vindt Sandra Tahapary niette- nin dat ze zich vrij snel heeft aange- iast. „Ik had verwacht dat ik nooit ;cht geaccepteerd zou worden door de indere twee meisjes en vooral in dat ipzicht is het me meegevallen". 3en hoofdrol was er voor de nieuwko- ner in het eerste team weliswaar niet veggelegd. De onbetwiste topper bij ie dames is nog altijd Ingrid van Dsselaer. Van haar is de debutant in ie eredivisie vooral afhankelijk in de zomende maanden. „Voor mij zou het il lang mooi zijn als ik af en toe een jaar partijen kan winnen", kijkt Sandra Tahapary hoopvol tegen de start van de competitie aan. Ingrid van Osselaer heeft als zeven tienjarige niet de indruk gekregen dat er een wereld van verschil ligt tussen de twee divisies aan de top. De eerste speelster heeft ervaring opge daan tijdens haar verblijf bij Sint Aloy. Voor Tahapary en Kersten wordt het een sprong in het diepe. „Ik ken bijna niemand van die clubs", moet Sandra Tahapary bijvoorbeeld toegeven. „Ik heb er ook nog geen moeite voor gedaan om dat allemaal te weten te komen. Dat hoor ik wel van de coach in de dagen voor een wedstrijd". Het eerste treffen van de Middelburg se meisjes mag in dat verband al maatgevend worden genoemd voor de sterkte. De thuiswedstrijd tegen To- renstadt moet normaal gesproken een zware krachtmeting worden. De na tionale kampioen komt zonder ster speelster Mirjam Kloppenburg, maar is ook in de nieuwe samenstelling een geduchte tegenstander. Sandra Tahapary heeft in haar carriè re tot nu toe nog maar zelden de kans gekregen om zich met toppers te meten. Ze had zich eind vorig jaar niet geplaatst voor het wintercircuit en kwam ook niet uit in de sterk bezette toernooien. Maar volgens haar coach (Peter Boon) is de derde speelster van het team in de voorgaande competitie onmiskenbaar sterker geworden. Mentaal in elk geval, maar ook in tactisch opzicht. „Ik heb alleen te weinig geduld", vindt ze zelf. „Als ik Ingrid bezig zie dan zie ik gelijk wat er bij mij niet goed is. Het opbouwen van een serie slagen bijvoorbeeld: dat kan een belangrijk wapen zijn in de meeste partijen. Ik heb nog wel eens het gevoel dat ik veel te snel wil toeslaan". Een betere „forehand" zou ongetwij feld ook het niveau nog omhoog kun nen brengen. „Daar zou ik meer op moeten trainen", beseft ze. „Maar vier keer in de week vind ik eigenlijk wel voldoende. Ik wil ook nog een avond voor mezelf hebben". Het heeft aan inzet dan ook niet ontbroken bij MZ in de weken voor de start. „Van mij zeggen ze wel eens dat ik niet kan vechten", weet Sand ra Tahapary. „Dat komt, omdat ik geen schreeuwer ben, maar vechten doe ik wel. Je ziet het alleen niet altijd aan me". Volgens de kenners bij MZ is de kans »p een afgang overigens minimaal. Peter Boon (links) geeft instructies aan Dick van Iren. Over die derde man van MZ zegt de coach voldaan".

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 21