Breskens moet op zoek naar nieuwe trainer Officieus Zeeuws kampioenschap marathonschaatsen op het Schenge Sinds ik bij Bruse Boys weg ben, heb ik geen hoofdpijn meer gehad PZC/sP°rt JAN MEULMEESTER VERTREK Zli VEN JAAR Dey verlaat Hoofdplaat TRAINER JAN ENGLEBERT (37): MVV akkoord over Gerets aar Europa ARNOLD SCHUIT GAAT WEG BIJ YERSEKE ric Heiden weer ls wielrenner Zandstorm legt Parijs-Dakar stil 19 OSTKAPELLE De 44-jarige Dick van Westen wordt met ingang van de volgende ompetitie trainer van Oostkapelle. Dat is gisteren meegedeeld aan de eerste selectie van de aleherse zaterdagclub. Daarmee is het vertrek van Jan Meulmeester als hoofdtrainer efinitief geworden. Het bestuur van Oostkapelle wees deze week het voorstel van de huidige efenmeester af om met twee trainers verder te gaan. Jan Meulmeester vond die combinatie verigens bij nader inzien ook niet de ideale oplossing. Dick van Westen is de laatste drie jaar rainer geweest van Serooskerke en daarvoor bij Zeeland Sport en Vlissingen. even jaar op bereikt Meulmeester 'urycursus Zebra Ultimatum Englebert OOK WEER LANGE A UFMOGELIJKHEDEN Langlaufen Gek Zeeuws elftal Cruijff Turnvereniging Middelburg houdt kampioenschappen RIJDAG 18 JANUARI 1985 ick van Westen volgend eizoen bij Oostkapelle et akkoord met de nieuwe trainer ordt bereikt na een advies vanuit de erste selectie. De spelersraad had in en gesprek met het bestuur twee ogelijkheden naar voren gebracht, e combinatie van Jan Meulmeester n Jaap van Maris werd echter al vrij nel van de hand gewezen. Maandag er een onderhoud geweest met deze >ee trainers, maar volgens voorzitter ewijn Don was de conclusie achter dat die combinatie niet interessant 'as voor de vereniging, oor Dick van Westen hadden de pelers van het eerste elftal zich al ens vaker uitgesproken. Vorig jaar is r al contact geweest in een vroeg tadium van de competitie. De Mid- elburgse trainer heeft het aanbod en afgewezen, omdat hij de voor- eur gaf aan een derde jaar bij Seroos- erke. „Ik heb het nog altijd ontzet- nd naar m'n zin", vertelde Van esten gisteren, nadat hij zijn huidige lub op de hoogte had gebracht. Maar nu heb ik de uitdaging wel angenomen. Ik vond dat ik er ten pzichte van Oostkapelle niet langer ee moest wachten". lijk niet in. Ik zou het al een succes vinden als we gewoon mee konden draaien in die eerste klas". Het ligt daarbij voor de hand dat de nieuwe trainer verder zal gaan op de weg die Jan Meulmeester heeft gewe zen. „Dat wil niet zeggen dat ik voor hetzelfde soort voetbal zal kiezen", verzekert Van Westen nu al. „Ik hou van voetbal op technisch gebied en in dat opzicht zou er best ééns iets kunnen veranderen". Daarnaast heeft hij bij het bestuur gepleit voor een verbeterde aanpak van de jeugd, zoals ook Jan Meul meester dat in een advies heeft opge- oor Jan Meulmeester houdt dat in at er na zeven jaar een eind komt an zijn verbintenis. Oostkapelle ist sinds enkele weken dat het fscheid vrijwel zeker was. De trai er die Zeeland eindelijk weer eens en eersteklasser bezorgde, moet dus p zoek naar een andere club. Hij is og niet benaderd door een vereni- ing, maar had dat ook nog niet erwacht. Meulmeester: „Ik heb zelf ok eerst het gesprek met het bestuur "moeten wachten. Ze hadden vorige eek gezegd dat ze twee trainers niet gen zitten. Daar zijn ze later op ruggekomen na het overleg met de elers". et gesprek met Meulmeester en Van "aris heeft duidelijk gemaakt dat er oor een tweemanschap nauwelijks ans van slagen is. Jan Meulmeester 1de later: „Het voornaamste knel- unt was de financiële kant. Oostka- elle zou in dat geval twee trainers oeten betalen en waarschijnlijk ook een derde aan moeten trekken oor de lagere elftallen. Bovendien 'as er geen ideale oplossing voor de ugd te vinden". et wachten was daarna alleen nog p de beslissing van Dick van Westen, e eerste kandidaat van de spelers ad vorige week bij het bestuur zijn sie op de toekomst van de club egeven. Hij liet gisteren weten dat hij kkoord ging met de voorwaarden, "k weet dat ik het moeilijk zal krijgen a de successen van dit jaar. Meul- eester heeft een reputatie bij de ub, maar ik durf de uitdaging aan". Jan Meulmeester: Moreel gezien zou ik bij Oostkapelle moeten blijven". Dick van Westen: „Ik durf de uitda ging aan". tekend. Dick van Westen denkt aan een zeer kundige trainer op dat ter rein. Hij weet ook dat er een kans is dat Jan Meulmeester dat aanbod zal aannemen en heeft daar kennelijk geen bezwaren tegen. „Ik zou alleen niet willen dat er een ex-trainer in mijn selectie zou rondlopen". Het bestuur van Serooskerke is niet verrast door het aangekondigde ver trek van de trainer. Dick van Westen had er geen geheim van gemaakt dat hij met een nieuwe club in onderhan- de ling was en aan de hand daarvan was er bij zijn huidige vereniging al gepraat over een opvolger. „We zijn al tot de conclusie gekomen dat het aanbod van trainers niet al te groot is", aldus Van Westen. Maar enkele spelers in de selectie hebben inmid dels de naam van Jan Meulmeester al laten vallen. Het ziet er naar uit dat Meulmeester binnen enkele weken zal beslissen over zijn plannen. De succesvolle oe- fenmeester houdt het aanbod van jeugdtrainer in overweging, maar zal ongetwijfeld kritisch zijn in zijn keuze van een nieuwe club. „Er zijn er maar een stuk of vier in Zeeland waar ik naar toe zou willen", verzekerde Meul meester al. „Moreel gezien zou ik bij Oostkapelle moeten blijven", vindt hij overigens. „Ze zitten daar te springen om mijn antwoord. Ik vind zelf ook dat de toekomst voor de club er somber zou uitzien als ze niet iets aan de opbouw zouden gaan doen. Er zijn mogelijkhe den voor handen om daaraan te be ginnen. Een club die gemiddeld 1500 toeschouwers per week trekt moet volgens mij in staat zijn om professio neel te werken". olgens Dick van Westen heeft het uidige elftal zijn top bereikt en is er ooral gevaar voor een terugval. „We oeten eerlijk zijn: in werkelijkheid Oostkapelle geen topper in de rste klas. Ik zal er in de eerste laats voor moeten zorgen dat we ons p dat niveau kunnen handhaven, eer zit er voor dit elftal waarschijn- APELLE Voor het eerst in zeven ar heeft de Zebra, de Zeeuws-Bra- antse turnkring, weer jurycursus ehouden. De cursus, die gegeven erd in De Vroone te Kapelle door ob Spruijt uit Amsterdam, betrof et beoordelen van het individuele estelturnen door meisjes en dames, ursusleidster was Sonja de Waal uit lissingen. e geslaagden zijn: Nel van Weele en ora van Bambost, beiden van EMM it Terneuzen, Marja Verfetraate en 'arion Kokelaar, beiden van VTV uit issingen, Carla Bostelaar, Hannie illée en Janny Vermeulen, allen van TV uit Middelburg, Corrie Caste- ijn van WIK uit Wemeldinge, Anne- arie Kramer en Jolanda Scheffer, eiden van Oranje Nassau uit Vlissin- en, Miranda Hultermans, Janny anssens, Corina Sips en Floris Ment allen van Olympus uit Ooster- out. BRESKENS Het is vrijwel zeker dat de voetbalclub Breskens in de komende weken een nieuwe trainer voor volgend jaar zal contracteren. De Zeeuws-Vlaamse tweedeklasser gaat tot het eind van deze competitie door met Piet de Winde, maar heeft niet de zekerheid dat de huidige trainer zal blijven. Volgens het be stuur zijn er dan ook in de afgelopen weken al twee kandidaten benaderd. Het vertrek van Piet de Winde houdt verband met zijn werkzaamheden. De trainer van Breskens heeft een tijdelijke baan aangenomen als vrachtwagen-chauffeur en weet nog niet of hij volgend jaar tijd genoeg heeft om te blijven trainen. „Ik heb tegen het bestuur gezegd dat ze niet op mij hoeven te wachten. Het is onmogelijk voor me om anderhalfjaar vooruit te kijken en ik kan me ook voorstellen dat Breskens geen maan den meer kan wachten". Het is bekend dat Breskens min of meer al een opvolger op het oog had. Rinus Zegers is enkele jaren geleden tweede trainer geweest bij de club en het bestuur zag in hem de toekomsti ge man voor de eerste selectie. Zoals bekend heeft Zegers echter vorige week zijn verbintenis met Vogelwaar de verlengd met twee seizoenen. Dick van Westen is vorige week ook bena derd voor een gesprek. Met Piet de Winde was in principe de afspraak gemaakt dat hij voor 18 januari (vandaag dus) met een beslis sing zou komen. „We hebben nog wel een gesprek in de komende dagen", vertelde voorzitter Willy Vermeire gis teren. „Maar we moeten er een beetje vanuit gaan dat we een nieuwe trainer moeten benoemen". Zoals al werd verwacht zoekt ook Yerseke naar een nieuwe trainer. Arnold Schuit kreeg deze week van de voorzitter te horen dat hij naar een andere vereniging mag uitkijken in de resterende maanden van het seizoen. „We zijn best tevreden over zijn werk', verzkerde voorzitter Frans Polderman niettemin. „Maar we hebben vorig jaar van de WON een soort ultimatum gekregen. Er was dispensatie verleend voor Schuit, want hij was niet bevoegd om een tweedeklasser te trainen. Dat betekende voor ons wel dat we tij dens deze competitie naar een nieu we man moesten zoeken". Het bestuur van Yerseke vond trou wens ook dat het vertrek van de trainer in het belang van beide partij en was. Er is bijvoorbeeld wel eens gesproken over een gebrek aan inzet bij de selectie in de eerste maanden van dit seizoen. „We vonden dat daar wel iets aan kon verbeteren", bekent Frans Polder man. Volgens de voorzitter zijn er evenwel nooit echte verwijten aan het adres van de trainer gedaan. „Er zijn ook deze week geen keiharde woorden gevallen. We dachten gewoon dat het beter was om na dit jaar uit elkaar te gaan". Arnold Schuit heeft bij het bestuur niet naar de achtergronden van het aanstaande vertrek gevraagd. „Ik zat er ook niet om te springen om te blijven", laat hij weten. „Het is nog niet zeker of ik nu doorga als trainer. Ik ben 48 en ik heb een pracht van een loopbaan gehad. Het zou kunnen dat ik nog naar een andere club ga, maar dat wacht ik even af'. AZW zoekt nog altijd verder naar een trainer en had deze week onder meer een gesprek met Jan Englebert. De Brabander liet merken dat hij belangstelling had, maar door hoge reiskosten ging uiteindelijk de ver bintenis niet door. WHS praat vol gende week over de opvolging van Nico de Frel. Bij het bestuur hebben zich inmiddels twee Brabanders aan gediend als kandidaat. Walter van Duyse - die weggaat bij Steen - verwacht dat hij binnen enke le dagen rond komt met een club uit België. Hij heeft een interessant aan bod gekregen waarover hij begin vol gende week moet beslissen. Steen zelf zoekt de vervanger voor Van Duyse wellicht in eigen rangen. Peter van de Boogaart, die tweede trainer is bij de club, ligt goed in de markt. ELBURG - Verschillende schaatsers namen gisteren al een voorproefje op de naderende Elfstedentocht door deel te nemen aan de Veluwemeertocht. En monsterrit over 200 kilometer. Een wedstrijd, die gekenmerkt werd door gure wind en winterse buien. De deelnemers reden overigens niet erg hard, maar dat had natuurlijk te maken met de Elfstedentocht. De verschillende deelnemers spaardenzich voor het 'Friese wonder'. De Veluwemeertocht werd gewonnen door Frans Boon. Op de foto: de kopgroep van 9 man in de laatste ronde. VLISSINGEN - IJsclub 'De Poel' houdt morgen, zaterdag, op het Schenge tussen Goes en Wolphaarts- dijk het officieus Zeeuws kampioen schap marathonschaatsen. De strijd zal gaan over 50 rondjes, oftewel 20 kilometer. Leden van de ijsclub zijn de hele week bezig geweest om het ijs in een goede conditie te brengen. „Dat is redelijk gelukt", zegt Arjaan van de Kreeke. „Voor een marathon ligt er goed ijs". De IJsclub heeft aan de marathon geen officieel kampioenschap verbon- HOOFDPLAAT - Trainer Rini Dey gaat aan het eind van het seizoen Hoofdplaat verlaten. Dey heeft bijna twee jaar bij deze Zeeuws-Vlaamse vereniging gezeten. De Hoofdplaat trainer is op het ogenblik in onder handeling met verschillende andere clubs. den. „Dan zouden alleen de licentie houders in actie mogen komen en dat zijn er in Zeeland ongeveer vijftien. Dat vonden we te weinig", zegt Van de Kreeke. Iedereen kan nu deelnemen aan de marathon. De start is om 14.00 uur, terwijl de inschrijving om 13.00 uur op de baan is 1 Bekende namen die aan de start zullen komen zijn Frans van de Berge, Jaap Moelker en Iman Koeman. Grote favoriet is onge twijfeld Frans van de Berge. Hij is momenteel in grote vorm. Gisteren eindigde hij in het Zuidhollandse ma rathonkampioenschap nog als zeven tiende. Van de Berge streed lange tijd voorin mee, maar verspeelde een klas sering bij de eersten door een val kort voor het einde. Het Zuidhollandse kampioenschap werd gewonnen door Dries van Wijhe. De langlaufers kunnen dit weekeinde ook weer aan hun trekken komen in Zeeland. Evenals vorige week heeft de Goese sportraad in het recreatie gebied de Hollandsche Hoeve in Goes een loipe aangelegd, waar de langlau- PHOENIX (DPA) - De Zuidafrikaan- se hardloopster Zola Budd, die intus sen de Britse nationaliteit bezit, krijgt voor haar eerste na-Olympi sche optreden in de Verenigde Staten een startgeld van rond de kwart miljoen gulden. Budd werd gecon tracteerd voor een stratenloop over tien kilometer op 3 maart in Phoenix in Arizona. Naast de wedstrijd neemt Zola Budd deel aan promotie-activiteiten. De komst van Budd komt de organisato ren op nog meer kosten te staan, want er dienen uitgebreide veiligheids maatregelen rond haar persoon te worden genomen. Anti-apartheids- groeperingen hebben acties aange kondigd. Het komt in Phoenix niet tot een revanche tussen Zola Budd en de Amerikaanse Mary Decker, die tij dens de Olympische 3000-meterfinale ten val kwam. Voor Budd had toege zegd, had Decker zich al afgemeld. Ook voor Decker lag een startgeld van een paar ton klaar. Zola Budd. RUSSEL (SID) - Eric Heiden komt 't jaar opnieuw naar Europa als eroepswielrenner. Hij maakt deel 't van een volledig Amerikaans rofteam, dat verder uit: Davis Phin- ey. Ron Riefel, Tom Schuller, Jeff fadley, Andrew Hamsted, Mad Ea- n, Chris Carmichael en Tom Broz- owski. e Amerikaanse ploeg begint het izoen in de wielerweek van Besseges egin februari en neemt aan de wed den deel tot en met Milaan-San emo op de derde zaterdag in maart, ric Heiden is intussen 26 jaar. In 1980 on hij tijdens de Olympische Winter den in Lake Placid vijf gouden haatsmedailles. Vanaf 1981 is hij et bescheiden succes actief als be- psrenner in kleine wegwedstrijden Srote baankampioenschappen. STEENBERGEN Bruse Boys en WHS staan niet als de 'gemakkelijkste' clubs bekend. Jan Englebert trainde die beide Zeeuwse verenigingen en dat ging niet van een leien dakje. Bij WHS lag een conflict aan de basis van zijn vertrek (na een jaar) en ook Bruse Boys zegde hij halverwege dit seizoen vaarwel, omdat hij hier en daar meer tegen- dan medewerking ondervond. De 37-jarige trainer uit Steenber gen is niet het type dat lafhartig natrapt, maar hij bekent wel: „Sinds ik bij Bruse Boys weg ben, heb ik geen hoofdpijn meer gehad en ik moet zeggen dat ik dat wel eens had toen ik daar nog trainde". De uit Den Haag afkomstige trainer is weer 'vrij' en heeft al contacten gehad met een paar Zeeuwse clubs. Englebert heeft echter leergeld betaald. Het is voor hem geen 'must' om met ingang van het komend seizoen weer aan de slag te gaan. Hij speurt naar een 'visie' bij clubs en meldt dat hij geen behoefte heeft aan een vereniging, die een incidenteel succes nastreeft. „Ik denk dat de meeste clubs, die je benaderen wel correct handelen. Je maakt dan een afspraak voor een oriënterend gesprek. Daarbij wordt, als het aan mij ligt, helemaal niet over financiën gesproken. Maar ik ben pas ook gebeld door iemand van een club, die gelijk vroeg hoeveel wil je verdienen en zei dat-ie terug zou bellen. Dat moet nog gebeuren en als ze me het tienvoudige zouden bieden van wat ik vraag, dan zou ik nog nee zeggen". „Ik wist wat me te wachten stond toen ik bij Bruse Boys kwam. Het elftal was op zijn top. Ik wilde dat vasthouden, maar er stonden jongens in van 32, 33 jaar. Daarachter was niets. Ik vond dat een uitdaging. Ik wilde jongeren bij de eerste selectie betrekken, zodat ze niet gelijk zouden verzuipen als ze ingezet moesten worden. Daar heb ik aan gewerkt. Het tweede elftal werd kampioen en staat nu weer bovenaan. Wat dat betreft heb ik, geloof ik, een gezonde situatie achtergelaten", verhaalt Englebert. Maar de werksituatie bleek toch niet ideaal. Englebert laat het achterste van zijn tong niet zien, maar zegt wel iets over 'jongeren', die hij "niet de dupe wil laten worden van een houtje-touwtje-visie". Englebert kreeg de indruk dat hij bij Bruse Boys niet langer het onderste uit de kan kon halen en hield de eer aan zichzelf door op te stappen. „De omstandig heden waren niet langer goed". „Ja, er zijn wel conflicten geweest, maar die zijn niet altijd binnen de poorten gebleven. Het was bij Bruse Boys de gewoonte om vijf minuten voor de wedstrijd de kleedkamer binnen te stappen. Dan moeten beide partijen concessies doen. Ik denk dat je bij Bruse Boys harder aan de discipline moet trekken dan bij andere clubs. Vroeger kwamen er vijf man op de training, maar wie bij mij niet traint wordt niet opgesteld. De trainingsopkomst was nu goed. Zo'n jongen als Tonnie van den Berge bijvoorbeeld staat qua opkomst op de tweede plaats, terwijl we vorig jaar 88 keer getraind hebben. Wim van Dijke was nummer één. Hij is tachtig keer geweest en gigantisch veel verbeterd". nooit gebeld over wie er in vorm was bij Bruse Boys. Dat is toch te gek eigenlijk". Toch zal Englebert het komend seizoen vermoedelijk weer met 'Zeeland' opgescheept zitten. Hij heeft enige naambekendheid in Zeeland en tot op heden heeft hij slechts met Zeeuwse clubs contact gehad (hij stond in de belangstelling bij AZW, maar dat sprong af op de hoge reiskosten). Met zijn oefenmeester I-licentie kan hij in praktisch alle regionen terecht, maar zijn ambities reiken niet naar een bepaald niveau. „Als ik bij een club zit, wil ik gewoon datgene eruit halen wat er in zit. Ik wil op een goede manier aan de bak". In principe kan Englebert met zijn papieren zelfs terecht als assistenttrainer in het betaalde voetbal. „Nee, dat hoef ik niet. Als ik lees hoe dat er aan toe gaat. Ik kom zelf uit Den Haag en daar zegt zo'n man als Stoop bij FC Den Haag eventjes dat Rob Baan maar beter kan vertrekken. Het was mijn bedoeling ook helemaal niet zover te gaan als trainer, maar van zo'n cursus steekje altijd wat op. Het was wel een opgave. Ik was in dat jaar zeven dagen in de week met voetbal bezig. Ik lag in bed nog te voetballen". Volgens Englebert verdiende Van Dijke een kans in het Zeeuws elftal. Meer nog dan Jacob van den Berge, die volledig uit vorm bij het Zeeuws elftal in de rechterspits terecht kwam. „En dat is helemaal geen plaats voor hem. Ik begrijp niets van dat Zeeuws elftal. Wie stelt dat eigenlijk samen? Ik zit nu 3,5 jaar in het Zeeuws voetbal en ik ben nog Jan Englebert zal er niet van wakker liggen als hij het volgend seizoen nergens aan de slag kan. „Ik train nu niet, maar ik kom nog steeds tijd tekort. Een beetje trimmen, zwemmen, fietsen en aandacht voor m'n gezin. Ik ben ook niet afhankelijk van mijn inkomsten als trainer. Ik train niet puur voor het geld. Als dat zo was, had ik nu nog bij Bruse Boys gezeten. Je moet gewoon gek zijn van het spelletje en dat ben ik nog steeds", zegt Englebert, die in het dagelijks leven vertegenwoordiger is voor een fabrikant in diepvries- produkten. „Die kun je in deze tijd aan iedereen kwijt". fers zaterdag terecht kunnen. De deelnemers kunnen tussen 12.00 en 16.00 uur afstanden van 5, 10 en 15 kilometer afleggen. De deelname is gratis en ski's zijn vanaf 11.00 te huren. Net als vorige week zijn er weer deskundige begeleiders aanwe zig. Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot het sportcen trum in Goes. MAASTRICHT (GPD) - MW heeft met AC Milan een principe-akkoord bereikt over de transfer van de Belg Eric Gerets. „Er zit echter een „maar" aan het definitief bekrachtigen van de over eenkomst", liet MW-voorzitter Mel- chior gisteren weten. De Italiaanse club wil eerst een vergoeding van Standard Luik, omdat Gerets werd geschorst voor zijn rol in het Belgi sche omkoopschandaal. „Binnen veertien dagen valt een beslissing. Ik verwacht dat de transfer doorgaat", aldus Melchior. Eric Gerets is in au gustus weer speelgerechtigd. MW wil voorts Johan Cruijff strikken voor een eenmalige come-back. Cruijff moet de Maastrichtse gelederen ver sterken, als MW eind deze maand een vriendschappelijke wedstrijd speelt op het kunstgrasveld van Queens Park Rangers in Londen. MW heeft voer dit duel, dat overi gens nog niet vaststaat, een hele delegatie voetbalpersoonlijkheden uitgenodigd. MIDDELBURG De Middelburgse Turnvereniging '69 (MTV) houdt mor gen, zaterdag, de clubkampioen schappen voor meisjes, jongens, se- lectiegroepen en dames. De kam pioenschappen, die in de plaats ko men van de turnproeven, worden gehouden in sporthal De Kruitmolen in Middelburg. Er is een morgen- en een middagge deelte. Het morgenprogramma duurt van 9.30 tot 12.30 uur en 's middags wordt er van 13.30 tot 16.30 gestreden om het clubkampioenschap. Iedere deelnemer krijgt een puntenlijst; voor de beste prestaties zijn prijzen be schikbaar. Zowel het eerste als het tweede gedeelte wordt besloten met een prijsuitreiking. De organisatie is in handen van de hoofdleidsters Han nie Villee en Nel Klap. Belangstellen den kunnen de kampioenschappen gratis bijwonen. TICHIT (AFP) - Voor de eerste keer in de zevenjarige geschiedenis van de rally Parijs-Dakar heeft organisator Thierry Sabine de race door de woes tijn moeten stilleggen. Donderdag stak er 137 kilometer na het vertrek in Nema een zware zandstorm op. Het zicht op de piste liep terug tot een paar honderd meter. Uit angst voor een grootscheepse verdwaling bracht de organisatie de koplopers tot stand. Dat werd een moeilijk karwei, omdat de helikopters nauwelijks hun werk konden doen. De organisatie vormde een konvooi van auto's, motoren en trucks. In het dorpje Enji, in Mauretanië, Werd een bivak opgeslagen. Het tweede deel van de etappe van donderdag wordt mogelijk aan de rit van vrijdag gekop peld. De leidende positie van vracht wagenchauffeur Jan de Rooy, die woensdag met ruim drie uur vertra ging in Nema was aangekomen, kwam niet in gevaar. Door twee lekke ban den en navigatieproblemen had hij zijn concurrenten woensdag moeten laten voorgaan. In het klassement van zowel autos als vrachtwagens staat De Rooy op de veertiende plaats.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 19