ociale dienst Aardenburg Iten onrechte beschuldigd WEKELIJKS VERZOF.KIJIIR VOOR SCHILD EN HOF Zeeuws-Vlaamse had slecht bietenjaar boer Leerkrachten Petrus Hondius krijgen zwijgplicht opgelegd Invulling plan Java niet te overhaast Bodemonderzoek nieuwe wijk Hulst uit voorzorg Werkloosheid in december toegenomen ON CL USIE NA GESPREK MET VAN HIMME Hscrediet GEMIDDELD f 5.700 PER HA NA PUBLICATIE OVER KLACHTEN B EN W: ZEKERHEID VOOR EVENTUELE KOPERS Hardrijwedstrijden schoolgaande jeugd PZC/streek 17 Oecumenische dienst Binnenvest in Hulst schaatsklaar gemaakt Leden vergadering fokdistrict WPN Noord- en Midden Zee land Belgische zangeres treedt op in Hulst Schaatswedstrijden Terneuzense mavo Alleenstaanden Schoondijke bijeen TERNEUZENS RAADSLID J. DE ZEEUW: V oetbal vereniging Breskens bijeen /RIJDAG 18 JANUARI 1985 luRDENBURG De gemeente Aardenburg en de Terneuzense stichting De Slokken hebben vrede gesloten. In een gesprek met de stichtingsvertegen- voordiger A. van Himme kwam het college van b en w donderdag tot de Conclusie dat de afdeling sociale zaken van de gemeente zorgvuldig heeft gewerkt. Zoals gemeld uitte Van Himme eind jvorig jaar kritiek op de Aardenburgse kociale dienst. Bij zijn belangenbehar- figingsbureau voor uitkeringsgerech tigden waren klaagbrieven binnen ge komen uit Aardenburg. Van Himme [maakte de klachten over de sociale dienst via de pers bekend. Op initia tief van het Aardenburgse college verden de problemen donderdag be sproken. „In het gezamenlijk overleg |s naar voren gekomen dat er gespro ken kan worden van een zorgvuldige verkwijze van de afdeling sociale za ken van Aardenburg", aldus de mede Öoor Van Himme ondertekende ver- daring. „Kortom", zei burgemeester W. Loc- kefeer in een nadere toelichting, "de Sociale dienst is zeer ten onrechte in diskrediet gebracht". Hij was blij net het volgens hem in volkomen harmonie verlopen gesprek. „Van limme is van oorsprong een echte IJshOCKcy jfj GOCS GOES - De Goese ijsvereniging 'IJs van Van Himme kwam ter sprake. Tijdens het kort geding tegen dagblad De Stem, dat de kritiek op de sociale dienst publiceerde zonder de gemeen te een weerwoord te vragen, uitte de advocaat van Aardenburg een derge lijke beschuldiging aan het adres van de vertegenwoordiger van De Blok ken. „In dit gesprek is van een rancu- GOES - In het kerkgebouw van de Vrije Evangelische Gemeente aan de Beatrixlaan in Goes, begint zondag om 17.00 uur een oecumenische dienst. Dit gebeurt in het kader van de gebedsweek voor de eenheid van 18 tot en met 25 januari. De dienst staat onder verantwoordelijkheid van de raad van kerken te Goes en de her vormde predikant uit 's-Heer Hen drikskinderen, ds. Kohl, gaat de bij eenkomst voor. neuze instelling niets gebleken", zei burgemeester Lockefeer donderdag avond. In de verklaring wordt gesteld dat er van een 'kennelijke rancune' van Van Himme tegen sociale diensten in het algemeen geen sprake is. Vlaming. Dat maakt uit". Beide partijen willen in de toekomst [constructief samenwerken. Ook de Tvermeende 'rancuneuze' instelling ■GOES Prins van Oranje, 20 uur: iFiesta Gitana, Spaans flamencogezel- Ischap. IHEINKENSZAND De Stenge, 20.15 uur: 'Drie meisjes gevraagd', toneel- Jspel door OVU. ■MIDDELBURG Midgard, 20.30 uur: loptreden popgroep 'Poppi Uk'. I0VEZANDE De Klomp, 21.30 uur: ■optreden groep 'Wow'. iScherpenisse Holland Huis, 20 uur: loptreden Zjef Vanuytsel. [TERNEUZEN Porgy and Bess, 21 luur: jazzconcert door 'Cotton Jazz ■Band'. IvLISSINGEN Vestzaktheater, 20 luur: 'Woyzeck', door De Zeeuwse Ko- Imedie en fanfare Sint Juttemis. BERGEN OP ZOOM Roxy I, 19 en |21.30 uur: The woman in red, a.l.; Roxy II, 19 en 21.30 uur: Bachelor party, 12 jr.; Cinem'Actueel I, 19 en 21.30 uur: Jhostbusters, a.l.; Cinem'Actueel II, |19 en 21.30 uur: Gremlins, a.l.; Cine- n'Actueel III, 19 en 21.30 uur: Top |secret, a.l. BOES Grand, 20 uur: Against all jodds, a.l.; 23 uur: De gelaarsde poes- Ijes. 18 jr. ImIDDELBURG Meccano, 20.30 uur: Coup de foudre. ïULST De Koning van Engeland, |19uur: Top secret, a.l.; 19 en 21.30 uur: {arate kid, a.l.; 19 en 21.30 uur: |Purple rain, a.l.; 19 uur: Cujo, 16 jr.; 21.30 uur: Gremlins, a.l.; 21.30 uur: iPrincess Seka, 18 jr. IoOSTBURG Ledel, 20 uur: Class, 112 jr. ITERNEUZEN Luxor, 19.30 uur: iGhostbusters, a.l.; 19.30 uur: Splash, lal; 21.45 uur: Gorky park, 12 jr.; 21.45 luur: The brother from another planet, 112 jr. IVLISSINGEN Alhambra I, 20 uur: [Gremlins, a.l.; 23 uur: Intieme spel letjes, 18 jr.; Alhambra II, 20 uur: iGhostbusters, a.l.; 23 uur: Local hero, lal; De Piek, 20.30 uur: The brother ■from another planet, 12 jr. tentoonstellingen - liXEL Galerie Slijkdreef 11 A, 10-18 [uur: illustraties van Koen Fossey. BERGEN OP ZOOM Markiezenhof, |13-17 uur: 'De pottenbakkers van Jhana' (t/m 24/2). DOMBURG Zeeuws Biologisch Mu seum, 10-17 uur: 'De natuur in Zee- tand'. |G0ES Lunchcafé, 9-18 uur: beeld houwwerken van Anton Beysens. IHEILLE Landbouwmuseum, 10-12 len 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. [HULST Galerie Van Geyt, 9-12 en ■14-18 uur: Feest der kleine formaatjes. IKATTENDIJKE Galerie Ilona ISchmit, 14-18 uur: 'Langs wegen der [geleidelijkheid'. ■KATS Galerie 't ZwaluWenhof, 14- 118 uur: werken van Piet van 't Hage- lland. [MIDDELBURG Zeeuws Museum, 110-17 uur: nieuw aangekochte werken Ifm 4/2); 1 Dam 43', 14-18 uur: tekeningen van [Toon Verhoef (t/m 3/2); ■Galerie Montparnasse, 14-18 uur: gra fische werken van div. kunstenaars. ITERNEUZEN Museum, 10-12 en 114-17 uur: werken van Hubert de [Meyer (t/m 19/1); |Hal stadhuis, 8.30-12 en 13-16.30 uur: Iwerken Liesbeth de Jonge (t/m 15/2) IlLISSINGEN Stedelijk Museum, 110-12.30 en 13.30-17 uur: 'De bevrij ding van Walcheren; [Galerie Bellamy: werken van Hans [van der Ban (t/m 26/1); |Galerie Atelier 4, 12-17 uur: werken [Albert Verburg; [Reptielenzoo 'Iguana' 14-17.30 uur: [expositie levende reptielen, amfibieën [en insekten; [Galerie Marquis, 14-17 uur: Nieuw- |jaarstentoons telling. vermaak Goes' wil zaterdag vanaf 14.00 uur een aantal hockeywedstrij den houden op de Oost Veste in Goes. Deelnemers die ouder zijn dan 16 jaar kunnen zich vandaag (vrijdag) en za terdagochtend laten inschrijven bij café Baarends aan de Voorstad in Goes, 's Avonds begint om 19.30 uur een gekostumeerd bal, waarbij prijzen te verdienen zijn. Het feest wordt gehouden in café Baarends. Burgerlijke stand KAPELLE (Z) Geboren: Sjoerd V. zv E. de Jong en J. E. van Beusichem; Hendrik C. zv F. J. Bulthuis en C. Hofstede; Marinus, zv K. Fraanje en N. I. M. Kalle; Astrid, dv T. den Herder en J. C. Looij; Femke J. dv F. W. J. C. M. Smulders en W. A. M. van Esch; Annelot M. dv F. W. J. C. M. Smulders en W. A. M. van Esch; Wouter, zv M. J. Kakebeeke en N. M. de Bruine; Jochem, zv L. Niemants- verdriet en J. D. Noordijk. Ondertrouwd: G. Hietbrink, 25 jr. en M. L. van Roijen,- 33 jr. Getrouwd: A. J. C. Band, 28 jr. en J. J. M. Leunissen, 19 jr.; J. de Witte, 22 jr. en J. M. Koeman, 23 jr.; J. van Over loop, 26 jjr. en N. M. Koopman, 22 jr.; P. I. Danker, 27 jr. en C. F. Mol, 18 jr.; A. C. Koopman, 27 jr. en W. K, L. van der Weegen, 27 jr.; F. C. Meijaard, 24 jr. en R. M. Dees, 21 jr.; D. J. C. Meijer, 25 jr. enM. P. Veerhoek, 21 jr.; J. M. de Keijzer, 37 jr. en W. van Hoorn, 22 jr.; R. E. Goovers, 28 jr. en J. L. van Stee, 33 jr. Overleden: M. G. Pieterse, 49 jr. ev C. G. de Mul; M. Schouwenaar, 72 jr. wv E. Gijssel; J. D. van Dalen, 41 jr. ev C. Sinke; J. Mieras, 81 jr. ev C. Paauwe; J. M. Balkenende, 91 jr. wv J. Rotteir; G. Verstelle, 84 jr. wv F. Duijnhouwer; P. W. Butler, 63 jr, ev W. P. Leendert- se; M. Wauters, 82 jr. wv N. Schouwe naar; J. Goedhart, 80 jr. ev J. van Willigen. HULST - Medewerkers van de Hul ster plantsoenendienst hebben er voor gezorgd dat de Binnenvest door de vele schaatsliefhebbers in de Oost- Zeeuws-Vlaamse vestingstad ge bruikt kan worden. Uitgerust met sneeuwruimers en schoppen maak ten de plantsoenarbeiders donder dagochtend de ijslaag sneeuwvrij. Ook werd de ijsmassa op sommige plaatsen egaal gemaakt. In de middaguren fungeerde de Bin nenvest als strijdperk voor de scholie ren van de scholengemeenschap Jan- senius uit Hulst. Deze hielden tijdens de gymnastieklessen schaatswedstrij den. Ook vandaag, vrijdag, zorgen de medewerkers van de gemeentelijke plantsoenendienst ervoor dat op de Binnenvest kan worden geschaatst. Het is de bedoeling dat de Hulster Mavo-scholen vrijdagmiddag een aan tal wedstrijden gaan houden. Wan neer de vorst blijft voortduren zal de gemeentelijke plantsoenendienst haar rol als 'baanveger' blijven vervul len. De uitslagen van de wedstrijden die werden verreden door leerlingen van het Jansenius- college luiden als volgt: Korte baan jongens hoogste klassen: 1 L. van Gremberghe; 2 R. Hemelsoet; korte baan meisjes hoogste klassen: 1 K. van Damme; 2 A. Hermans; lange baan jongens hoogste klassen: 1 J. van Laarhoven; 2 F. Schellekens; lange baan meisjes hoogste klassen: 1 M. Jansen; 2 M. de Koek; brugklassen jongens 150 meter: 1 B. de Jonge; 2 P. de Feijter; brugklassen meisjes 150 meter: 1 E. Kors; 2 H. van Boven; brugklassen jongens 2000 meter: 1 R. Adam; 2 B. de Jonge; brugklassen meisjes 2000 meter: 1 P. Ivens; 2 K. Verstraeten. Over de lange afstand kwamen verder nog bij andere verreden races de volgende per sonen nog als eerste over de finish: E. Verbist; S. Heyndrickx; M. Pieters; C. Dob belaar; L. van Acker; M. Spek en C. Deel. GOES Het fokdistrict Noord- en Midden Zeeland van het Warmbloed Paardenstamboek Nederland (WPN) houdt dinsdag 22 januari in de Prins van Oranje in Goes de jaarlijkse algemene ledenvergadering aan vang 19.30 uur. Na de ledenvergadering begint om 20.30 uur de fokkersavond. De heer J. Werners, algemeen secretaris van de Nederlandse Draf- en Rensport (NDR) zal een inleiding houden over het thema 'De fokkerij van het sport paard'. Daarna is er gelegenheid tot discussie. De avond is toegankelijk voor niet-leden. Eén van de medewerkers van Nomen Nescio demonstreert de nieuwe apparatuur voor enkele bewoners van Schild en Hof. GOES „Niet de steun van de gemeente Goes, maar de grote inzet van de vrijwilligers van Radio Nomen Nescio heeft het mogelijk gemaakt dat de bejaarden in Schild en Hof vanaf heden één keer in de week worden getracteerd op zelf uitgekozen muziek". Dit zei donderdag de Goese wethouder van cultuur, ing J. de Graag, tijdens de officiële installatie van de ziekenomroep Radio Nomen Nescio in het bejaarden huis Schild en Hof te Goes. Met het starten van de afspeelapparatuur liet de wethouder de eerste klan ken door de recreatieruimte klinken en daarmee was de voorziening een feit. Voor de ziekenomroep, die echter niet alleen voor zieken draait, kwam het geheel van uitzendplaatsen met de komst naar Schild en Hof op dertien. De heer A C. Schraven, voorzitter van Nomen Nescio, wees er in zijn toespraak op dat het aantal van dertien toch niet helemaal juist was, omdat het Joanna- en Bergzichtzie- kenhuis inmiddels beschikten over één centrale uit- zendpost. Het totaal komt dus op twaalf. Na de aankondiging van de directrice van Schild en Hof, mevrouw A. Willemsen, verzorgde de gastvrouw van de ziekenomroep, mevrouw N. Bareman, een uur lang de live-uitzending vanuit de recreatiehal. In het vervolg neemt mevrouw Bareman ook de verzoekplaten op van de bewoners en zorgt ervoor dat deze elke donderdag worden afgespeeld via de interne geluidsinstallatie. SCHOONDIJKE Geen best bietenjaar. Met een gemiddelde uitbetaling van 5.700 gulden per hectare is de oogst in 1984 beduidend slechter uitgevallen dan in het jaar daarvoor. Toen kreeg de Zeeuws-Vlaamse boer 6.500 gulden per hectare betaald. TERNEUZEN De leraren van de rijksscholengemeenschap 'Petrus Hondius' in Terneuzen hebben een zwijgplicht opgelegd gekregen. De docenten hebben donderdagmiddag urenlang vergaderd over de 'beschul digingen' van de afdeling Groot-Ter- neuzen van de Vereniging voor Open baar Onderwijs (VOO). Mededelingen over die vergadering werden gister avond angstvallig achterwege gehou den uit vrees, aldus voorzitter L. Goethals van de lerarenraad, „de belangen van het openbaar onder wijs te schaden". Eerder deze week verstuurde de VOO- Terneuzen een inventarisatielijst van de klachten naar leden van de ouder raad, de leraren en de schoolleiding van het 'Petrus Hondius' en aan de teamleiders van de openbare basis scholen. Volgens die lijst zou het op de Ing M. Murre, hoofd van de agrarische dienst in Zeeuwsch-Vlaanderen, sprak donderdag tijdens de vergade ring van de Suiker Unie in Schoondij- ke dan ook van een bittere pil voor de landbouwers. De lagere prijs wordt volgens hem vooral veroorzaakt door het lagere suikergehalte: 14,5 procent tegenover 15,5 procent in 1983. In het totaaloverzicht van de campag neresultaten in de dertig ontvangdis- tricten van de Suiker Unie maakt Zeeuwsch-Vlaanderen in 1984 geen al te beste beurt. De eerste plaats wordt traditiegetrouw ingenomen door Zuid-Flevo met een gemiddelde bie tenopbrengst van ruim 71 ton per hectare. West-Zeeuwsch-Vlaanderen in 1983 op een fiere vierde plaats HULST - In het Hulster zalencen trum Tiffany treedt zaterdag 19 ja nuari de Antwerpse zangeres Liz Larssen op. In buurland België heeft deze zangeres al een zekere faam weten op te bouwen. Liz Larssen brengt een veelzijdig re pertoire van Nederlandstalige, maar ook Franse, Duitse en Engelse liede- prijkt in 1984 als nummer 21 op de ranglijst. Het oostelijk deel oogde met een negentiende plaats iets beter. M. C. Risseeuw, voorzitter van de sub-kring Zeeuwsch-Vlaanderen, noemde de hoge energieprijzen en de extra vervoerskosten als factoren die de prijs negatief hebben beïnvloed. Ook de trage start van de bietencam pagne en de hogere premies en lagere kortingen werkten nadelig. De schade werd volgens hem nog enigszins ver zacht door de goede verwerking van de bieten, de goede pulpprijzen en het uitblijven van vorst. Hij schetste voor de toekomst geen al te rooskleurig beeld voor de bietentelers. De fris drankindustrie gebruikt immers steeds minder suiker. Tevens moet er naar de mening van de voorzitter rekening worden gehouden met een teruglopende conjunctuur en het ge bruik van nieuwe zoetstoffen. Risseeuw: „Dat zijn allemaal ontwik kelingen waar we als teler en industrie geen enkele greep op hebben De grote voorraad suiker op de wereld markt hangt volgens hem met die ontwikkelingen samen. Proeven om suiker ook voor andere doeleinden dan consumptie te ge bruiken zijn tot nu toe niet rendabel gebleken. Als voorbeeld noemde Ris seeuw de toepassing van alcohol als motorbrandstof. „De zogenaamde energiebalans blijkt echter nog steeds negatief te zijn, dat wil zeggen, dat er meer energie wordt gevraagd voor de produktie rvan dan dat het energie oplevert"./ TERNEUZEN De Steclant-mavo in Terneuzen houdt vandaag (Vrijdag) schaatswedstrijden op de Otheense kreek. Om 9 uur wordt gestart met de laagste klassen en omstreeks half twaalf zijn alle schoolkampioenen be kend. De wedstrijden staan onder leiding van Liesbeth Kuypens. SCHOONDIJKE De soos voor al leenstaanden voor Oostburg en omge ving houdt zaterdag 19 januari een gezellige avond in zaal 'Wijffels' in Schoondijke. De dansmuziek wordt verzorgd door de Apollo's. Verder staat een verloting en bingo op het programma. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. rijksscholengemeenschap op organi satorisch gebied ontbreken aan onder ren. De soliste wordt in Hulst begeleid meer controle en toezicht op de kanti ne, op tussen-uren, absenten en het te laat komen. Publicatie van die klachtenlijst is gisteren als een bom op het 'Petrus Hondius' ingeslagen. Gistermiddag werd het laatste lesuur geschrapt voor een plenaire vergadering. Na UpbrengSt KinUerzegelS door 'The Tiffany Band' en Ham mondorganist Guido Buysse. Het is de bedoeling dat deze artiesten in de toekomst meerdere muzikale avond en gaan verzorgen. Het optreden be gint om 21.30 uur. afloop daarvan kwamen de leerkrach ten nogmaals voor een vergadering bijeen. In die bijeenkomsten is onderling afgesproken dat de docenten naar buiten toe geen enkele mededeling meer zullen doen. Achtergrond daar van is met name dat de negatieve publiciteit rond de scholengemeen schap uitermate remmend werkt op de werving van nieuwe leerlingen voor het komende schooljaar. SAS VAN GENT - De verkoop van kinderzegels in de gemeente Sas van Gent heeft 24.800,90 opgebracht. BRESKENS Voetbalvereniging Breskens houdt vanavond (vrijdag) om half acht een algemene ledenver gadering in de kantine bij het voetbal veld. Hulpcentra [Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel. [01100-14444 (ook voor milieuklachten). [Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer IJ1150-12200 (brandweer en ambulance). [Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. [01180-15551, dag en nacht bereikbaar. |Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in |n°od, tel. 01180-36251, van 10.00-24.00 uur [weekends van 20.00-24.00 uur. [stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. [01184-14645, dag en nacht bereikbaar. •"stichting 'Vrouwen bellen vrouwen', tel. [01100-32233. HULST Met het oog op de vele gifvondsten die de laatste jaren in Nederland zijn gedaan, laat de ge meente Hulst de bodem waarop de wijk Tragel in de toekomst moet verrijzen nader onderzoeken naar mogelijke verontreiniging. De kosten van het onderzoek worden geraamd op 5450 gulden. Wanneer mocht blij ken dat de bodem niet verontreinigd is, en de gemeente Hulst gaat hiervan uit gezien het gebruik van het perceel grond in het verleden, staat niets een verdere ontwikkeling van het be stemmingsplan Tragel in de weg. Burgemeester en wethouders van Hulst zijn van mening dat eventuele kopers van grond objectief moeten worden voorgelicht en min of meer de zekerheid worden gegeven dat de bouwgrond niet verontreinigd is. Met het onderzoek hoopt de gemeente die zekerheid te verkrijgen. Het bodemonderzoek wordt maandag 21 januari uitvoerig besproken tijdens een vergadering van de financiële commissie van de gemeente Hulst. Verder buigt de commissie zich over een aantal verzoeken van Hulster scholen. Zo heeft de Moerschans- school in de gelijknamige wijk bij de gemeente aangeklopt om financiële steun voor het aanbrengen van een inbraakbeveiligingsinstallatie. Ook wordt aandacht besteed "aan de huis vesting van de diverse bijzondere en openbare scholen in de gemeente. De commissieleden beraden zich voorts over een subsidieverzoek van het rooms-katholieke kerkbestuur in Graauw. Dit bestuur heeft bij de gemeente Hulst aangeklopt voor een subsidie van ruim 5.000 gulden. Het geld is nodig om de kerktoren weer in orde te brengen. Ook de Graauwse voetbalvereniging heeft zich tot de gemeente Hulst gewend. De veldverlichting van het oefenveld in Graauw functioneert volgens de vereniging erg slecht. De kosten voor het weer in orde brengen van de installatie wordt geraamd op 7.685 gulden. Naast deze zaken wordt de commissie verder nog geconfron teerd met een aantal grondverkopen. De vergadering in de trouwzaal van het Hulster stadhuis begint om 19.00 uur. TERNEUZEN Het Terneuzense raadslid J. de Zeeuw (d'66) vindt dat er bij de invulling van het plan Java aan de oostrand van de binnenstad niet overhaast tewerk mag worden gegaan. „Het Java", waarschuwde hij donderdagavond in de commissie openbare werken, „is stedebouwkun dig een uiterst gevoelig gebied. Wat er daar wordt gebouwd zal beeldbe palend voor de Terneuzense binnen stad worden". De commissie openbare werken vindt, dat er bij de invulling van het gebied zeker voor moet worden gewaakt dat bejaardenwoningen niet al teveel be slag leggen op de beschikbare ruimte. Zoals de plannen er nu uitzien, komen er in het gebied maximaal vijftig bejaardenwoningen, maar de WD-er W. de Zeeuw bijvoorbeeld vindt dat al rijkelijk veel. Wellciht ten overvloede wees hij wethouder drs A. Doorduijn op het feit, dat er elders in de binnen stad (Schoolweg) ook al een kleine veertig ouderenwoningen worden ge bouwd. Ook de PvdA-er P. Remijnsen drong aan op een evenwichtige verdeling van het woningcontingent. Wat be treft die bejaardenwoningen drukte hij zich ietwat voorzichtiger uit: De vergrijzing gaat door. Het Java is voor bejaarden bovendien erg aantrekke lijk met het oog op de gunstige ligging ten opzichte van de binnenstad". De GPV-er F. K. Hamelink tenslotte be twijfelde of er in Terneuzen nog wel behoefte is aan weer enkele tientallen bej aardenwoningen. Die kanttekeningen namen gister avond overigens niet weg dat de commissie openbare werken zeer in genomen is met de plannen voor het Java. „Eindelijk een marsroute voor een gebied dat in feite al veel te lang braak ligt", verzuchtte de liberaal De Zeeuw, „De binnenstad wordt er weer extra mee versterkt". Op het Java zullen tussen de 175 en 225 woningen worden gebouwd. Overigens is er voor de rand van het gebied, de WD-er De Zeeuw en de PvdA-er Remijnsen vroegen daar ex pliciet naar, nog geen invulling. De beide raadsleden wensen in dat rand gebied in elk geval wel ruimte voor horeca-gelegenheden. De commissie was het gisteravond over één ding roerend eens: voor wonen op het Java zal een overweldigende belangstelling bestaan. TERNEUZEN Ook donderdag wer den in Zeeuwsch-Vlaanderen weer op verschillende plaatsen schaatswed strijden gehouden. In Terneuzen en Schoondijke werd een prestatietocht gehouden en in Philippine kwam de schoolgaande jeugd in hardrijwed strijden tegen elkaar uit. In Terneuzen namen 55 schaatsers deel aan de prestatietocht die door de MTS/MEAO op de Otheense Kreek werd gehouden. Peter Thuy en Peter de Block legden de langste afstand af: 30 kilometer. In Philippine kwam de schoolgaande jeugd van de lagere scholen De Stelle en De Werf op de Spuikom tegen elkaar uit. De uitslagen van die wedstrijden waren: 8 6 en 7 jaar: 1 Oscar Dieleman; 2 Peter Essoereude; 3 Martine Beerink: 8 jaar: 1 Karin Geerink; 2 Bjom Verhage; 3 Martijn Vervaet; 9 jaar: 1 Emiel Botermans; 2 Paul Stoutjesdijk; 3 Karina Pieters; 10 jaar: 1 Erik-Jan Sprangers; 2 Christian de Meijer; 3 Cindy van Steenberghe; 11 en 12 jaar: 1 Manfred de Dekker; 2 Michael de Grave; 3 Mirelle Lambert. VEILING SINT-ANNALAND 17 januari - Uien maat 40 opwaarts klasse 2 NL ƒ29,90 tot ƒ30,50. Uien maat 40 op waarts klasse 2 ƒ23,90. Uienprijs per 100 kilo.Aanvoer 213 ton. EIERVEILING EIVEBA BV BARNEVELD - Aanvoer 3.873.240 stuks, stemming vrien delijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 50-51 gram 10,20, 55-56 gram 12,50, 60-61 gram 12,40-13,60 en 65-66 gram 13.40-13,25. EIERVEILING BARNEVEL;D - Aanvoer 2.035.320 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden per 100 stuks: eieren van 51-52 gram 10,75-11,00. 56-57 gram 12,05-12,80, 61-62 gram 12,65-13,05 en 66-67 gram 13,15- 13,45. EIERMARKT BARNEVELD - Aanvoer 1.150.000 stuks, stemming redelijk. Prijzen in gulden: eieren van 48-54 gram 10,30-12,90 per 100 stuks, 2,15-2,39 per kg; 57-61 gram 14,00-14,20, resp. 2,46-2,33, 64-67 gram 14,20- 14,25. resp. 2,22-2,13. Scharreleieren 1,00- 1,50 per 100 stuks hoger, wit 64 gram 14,10. VEEMARKT UTRECHT - Prijzen: stieren (resp. Ie en 2e kw.) 8,25-9,25 7,10-8,10. vaarzen (resp. Ie en 2e kw.) 7,00-8,10 6,35- 7,00. koeien (resp. Ie, 2e en 3e kw.) 7,10-8,20 6,30-6,70 5,50-6,20. worstkoeien 5,20-6,10. schapen 200-300, per kg 6,75-8,60. lammeren (rammen) 200-315, per kg 9,50-11,00. lamme ren (ooien) 190-230. per kg 8,50-11,00. var kens 3,10-3,15. zeugen (resp. Ie en 2e kw.) 2,90-2,95 2,80-2,85. melk- en kalfkoeien (resp. Ie en 2e soort) 1950-2600 1500-1950. melk- en kalfvaarzen (resp. Ie en 2e soort) 1750-2200 1350-1750. guste koeien 1075-1975. enterstieren 1550-2050. pinken 825-1150. graskalveren 475-800. nuka's voor de mest r-b stieren 500-650. nuka's voor de mest r-b vaarsk. 250-350. nuka's voor de mest z-b stieren 220-380. nuka's voor de mest z-b vaarsk. 125-250. biggen 102,50-112,50, bok ken en geiten 40-100. Overzicht: resp. aanvoer - handel - en prijzen: slachtvee 1020 - matig - prijsh.; stieren 135 - matig - gelijk; gebruiksvee 200 - rustig - gelijk; jongvee 85 - kalm - gelijk; nuka's roodb.: 150 - willig - gelijk; nuka's zwargb. willig - hoger; slachtschapen en lammeren 1791 - vlot - iets hoger; varkens 567 - redelijk - prijsh.; biggen 37 - matig - prijsh.; bokken en geiten 6 - stil - prijsh.; paarden 180 - kalm - prijsh.. De totale aanvoer: 4870 stuks. Centr. tuinb.veil. Zeeland Kapelle, 17 jan. 1985 Voorverk. conference: I 65/75 1.41-1.42; I 55/65 1.18-1.20; I 75/85 1.11; II 45/55 60; voorverk. b.a.lucas 170/80 1.01; I 65/70 84; II 60/65 51-52; II 50/60 40; appelen jonagold I 100 74-93; I 90/100 82-1.47; I 80/90 1.22-2.09; I 70/80 1.16-1.55; I 65/70 30; II 100 43-62; II 90/100 56-83; II 80/90 48-96; II 70/80 42-83; II 65/70 30; golden del. I 80/90 97-1.24; I 70/80 79/95; I 65/70 47-51; I 60/65 36-38; I 60/70 48-52; gelegd super 80/85 1.13; super 75/80 1.01; super 70/75 840 super 85 1.05; II 70/80 71; II 60/70 41-45; II 65/70 45; cox's orange I 80/90 1.11-1.34; I 70/80 1.67-1.93; I 65/70 123-124; II 80/90 1.26-1.28; II 70/80 1.50-1.81; II 65/70 79.1.12; II 60/65 54-60; karmijn I 100 40-44; I 90/100 47-69; I 80/90 75-1.24; I 70/80 68-1.37; I 60/70 47; II 80/90 48; II 70/80 91; II 65 31; goudrein. I 95 77; I 85/95 92-95; I 75/85 75-81; I 65/75 45-47; II85 88; II 75/85 56-71; II 70 44; II 65/75 30-42; elstar II 70/80 59; zoete ermgaard 160/70 1.77; 155/60 99; II60/70 1.00 II 50/55 25; tuinzoet I 70/80 78; I 60/70 47-59; n 55/60 21; kroetappelen 25.60; peren doyenne du com. I 80/90 1.01-1.04; I 70/80 1.27-1.37; I 65/70 62-1.00; II 80 69; II 70/80 86; II 60/65 62-64; II 60 45; saint remy I 80/90 72; I 70/80 81-83; I 60/70 71-77; II 50/60 44-50; conference n X 75 35-51; II X 55/65 27-42; winterrietpeer I 70/80 55; I 60/70 51-53; gieser wildeman I 60/70 2.44-2.52; II 55/60 1.92-1.93; I 70/80 2.66; II 60/70 96; II 55/60 78: n 50/55 46-1.38; II 45/50 50-51; II 70/80 2.02; b.a.lucas I 80 60: groenten rode kool 22-37; knolselderij per kilo 1.20; prei 2.80; witlof 1.60-2.80. Groentenveiling Barendrecht Voorverkoop Beurré Alexandre Lucas maat 75/85 1.01, 65/75 85-86, 60/65 47, 50/60 40, voorverkoop conference 65/75 1.30, 55/65 1.14,45/55 59; cox orange pippin aanvoer 32 ton, 80/90 1.26-1.93, 70/80 1.37-2.37, 60/70 37-86, elstar aanvoer 12 ton 80/90 1.10-2.93, 70/80 96-1.92, 60/70 55-85, golden delicious aanvoer 14 ton 80/90 1.01-1.08, 70/80 44-1.02, 60/70 33-62, goudreinetten aanvoer 11 ton 85/95 74-86, 75/85 87-1.00, 65/75 42-52, rode goudreinetten aanvoer 9 ton 85/95 1.05-1.09, 75/85 1.03-1.09, 65/75 44-61, jonagold aanvoer 7 ton 80/90 68-2.11, 70/80 74-2.56, karmijn de sonnaville aanvoer 6 ton 75/85 96-1.00, 65/75 71-74, conference 65/75 1.01-1.16, 55/65 80- 1.08, 45/55 36-47, doyonné du cornice aan voer 10 ton 80/90 95-1.18, 70/80 1.12-1.46. 60/70 80-1.18, saint rémy aanvoer 2 ton 70/80 98, 60/70 91-92, 50/60 60-62. Totaal aanvoer appelen 102 ton; peren 22 ton. Aardappelen, bintjes 15-35, eigenheimers 40, irene 30-37, andijvie A 2.50-3.11, B 1.79-2.17, boerenkool 1.081.29, knolselderij 10 st 90-1.22, 12 67-1.08, 15 57-1.04, 20 4-61, zonder loof 66-1.33, koolrapen 61-65, groene kool 1.37-1.79, witte 29-59, rode 24-71, gele 19-83, kroten 9-45, paksoi 1.96-2.10, peterse lie 35-84, prei 4.205.40, rabarber 3.10-4.20, selderij 1.08-2.20, spitskool A 2.81, B 65-80. uien bonken 15-42, grof 12-33, middel 10-31, drieling 5-13, geschoond 67-74, winterpeen grof 24-60, middel 15-44, fijn 6-23, witlof kort 1 2.30-2.90, kort 2 1.80-3.00. lang 2 1.50-2.40. klasse 3 90-2.10, ijsbergsla 1.50-1.60. Aardappeltermijnmarkt Rotterdam april: laten: 16.70; bieden 16.50; slot 16.60; november: 23.80: 23.50; 23.50; mei: 17.00; 16.80; 17.00. Openstaande pos.: april: plus 13 is geworden 6326; nov.: 229; mei: plus 41 is geworden 1626. Omzet: april 44; h. pr. 17.10; 1.16.50; 1. zaken 5x16,60; mei: 43; h. pr. 17.30; 1. en 1. zaken 6x17.00. VLISSINGEN De werkloosheid in Zeeland is weer iets toegenomen (van 14.001 naar 14.289). Dat blijkt uit het overzicht van het districtsbureau voor de arbeidsvoorziening in Zee land over december '84. Bij de man nelijke beroepsbevolking was voor het eerst sinds mei van het vorig jaar sprake van een stijging (360). De werkloosheid bij de vrouwen ver toonde een kleine daling (72). Het districtsbureau voor de arbeids voorziening schrijft de toename hoofdzakelijk toe aan de invloed van het seizoen. De stijging komt echter aanmerkelijk lager uit dan in voor gaande jaren. In vergelijking met de landelijke ontwikkeling vertoonde Zeeland echter een negatief beeld. Landelijk daalde de werkloosheid in december met 1,3 procent, terwijl Zee land geconfronteerd werd met een stijging van 2 procent. De relatief sterkere seizoeninvloed op de arbeids markt in Zeeland speelt hierbij een rol, aldus het districtsbureau. In Zee land steeg de werkloosheid in het gewest Goes van 13,6 naar 14 procent. In het gewest Middelburg van 13,6 naar 13,8 en in Zeeuwsch-Vlaanderen van 14,7 naar 15,0 procent. De werk loosheid in Zeeuwsch-Vlaanderen blijft daarmee boven het provinciaal niveau, dat op 14,2 (landelijk 17,0) procent ligt.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 17