Verschijnt elke vrijdag 8 Elk doel mag! Onze Kleintjes. OUDERS IN VERWACHTING WlNTERLEZINGEN GOES Cc UW KRUISVERENIGING ORGANISEERT: KRUISWERK Nieuwjaarsbal The New Formations giro 100900 Nieuwe Humanitas wü 1e COLOR GUARD CONTEST enthousiaste gymnastiekleid(st)er AANMELDEN EN INFORMATIE: Grote Algemene Verzamelbeurs Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen Goedemorgen 8 Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdag om 12.00 uur in ons bezit te zijn. Bestemd voor ouders van leerlingen die in het komende schooljaar naar het Voortge zet Onderwijs zullen gaan. 1 RIJKSSCHOLENGEMEENSCHAP „SCHELDEMOND" 1 SCHOOL VOOR MAVO HAVO ATHENEUM meer DRUMCORPS BLUE SPIRIT' schaatsenruilbeurs Trekking Obligaties ZEEUWS INSTITUUT VOOR KUNSTZINNIGE VORMING VOLWASSENEN: basiscursus weven t basiscursus toneelspelen kunstgeschiedenis werken met klei of textiel yoga KINDEREN: werken met klei beeldhouwen, ruimtelijk vormgeven boetseren/poppen maken werken met klei of textiel ballet voor kinderen en volwassenen Tear Fund presentatieavond op woensdag 16 jan. Toppers in het stenen tijdperk in de Kapel Baptisten Gemeente Middel burg. Informatie-, en praatavonden voor EPi1 AUTOVERHUUR ANTIEK ONROERENDE GOEDEREN TE HUUR TE KOOP GEVRAAGD WATERSPORT BIEDT ZICH AAN HUISDIEREN LESSEN/ IJLESSEN VERZEKERINGEN TOERISME/ VAKANTIE VERBLIJVEN BIJEENKOMSTEN/ONTSPANNING DIVERSEN LENINGEN rubriek voor gelukwensen en bijzondere mededelingen. Enkele voorbeelden OPA SUZANNE OPA EN OMA MARCEL OMA VERMIST!!! VERMIST HOERA! KARIN (O)PA PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 11 JANUARI 1985 MINI KRANT Het comité WINTERLEZINGEN belegt in Goes enkele avonden. De lezingen die op deze avonden gehouden worden hebben als doel de BIJBEL ook in 1985 gezaghebbend te laten spreken. U wordt daarvoor hartelijk uitgenodigd. Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn: 1e avond: 'DE BETROUWBAARHEID VAN DE BIJBEL' inl. ds. P. Groenenberg te Amersfoort 2e avond: 'VERBOND EN DOOP' inl. prof. J. Kamphuis te Kampen 3e avond: 'VERBOND EN UITVERKIEZING' inl. ds. H. Geertsma te Goes De eerste avond zal worden gehouden op woensdag 16 januari 1985, aanvang 20.00 uur. Plaats: één der zalen in de 'Prins van Oranje', Nieuwstraat 14 te Goes. zondag 13 januari - 11.30 uur Concertzaal Middelburg Extra koffiekonsert met het vermaarde Canadese top-koor THE ELMER ISELER SINGERS Twintig gerenommeerde zangers en zangeressen vertolken werken van o.a. Sweelinck, Willan, Morawetz, Freedman en Canadian Folk Songs Entree f 7,50, jeugd t/m 12 jaar f 3,50 5 s Voor deze ouders bestaat de mogelijkheid op maandag 21 januari tussen 19.30 en 21.30 uur nadere informatie te krijgen over het onderwijs op Rijks Scholengemeenschap Scheldemond in het algemeen en over het brugjaar in het bijzonder. De avond wordt gehouden in het brugklasge bouw Hogeweg 199 te Vlissingen. Tel. brugklassen 18982 Tel. administratie 60227 In Zeeland aktief op het gebied van de bejaardenhuisvesting vrijwilligerswerk kinderkampen van éénoudergezinnen, etc. Humanitas wil méér helpen Wordt lid van Humanitas!!! U HELPT daarmee Humanitas méér helpen. Bel.: 020-262445 of 01172-2613 of schrijf een briefkaart naar: Humanitas, Sarphatistraat 4-6, 1017 WS Amsterdam. organiseert zaterdag 26 jan. 1985 i.s.m. stichting D.C.H. Plaats: sporthal De Kruitmolen te Middelburg. Aanvang: 19.30 uur, toegang 7,50. De gymnastiekvereniging Zaamslag vraagt een voor de woensdagavond van 19.00-21.00 uur. Inl. mevr. D. v. d. Peyl. Tel. 01153-1845. A.s. zaterdag 12 januari houdt de wijkvereniging Dauwendaele een in het winkelcentrum Dauwendaele. Om 9.45 uur kunt u de schaatsen inleveren en de beurs duurt van 10.00 tot 12.00 uur. 7e jaar, van de V.V. Colpl. Boys Wit no. 12-21-22-23-24-61-78-87-96-101 Rood no. 7-19-33-45-61 Groen no. 12-21-28-53. In te wisselen voor eind jan. '85 na tel. afspraak bij de penningm. C. v. Maanen, 01199-658. Plaats: Kuiperspoort 21 4331 GS Middelburg Telefoon 01180-33095 Vanaf 21 januari starten de kortlopende cursussen van 10 lesweken. Tevens zijn er nog enkele plaatsen beschik baar bij de jaarcursussen: Een uitgebreide folder waarin kosten en tijden zijn opgenomen kunt u telefonisch aanvragen of afhalen op bovenstaand adres. Wat is Tear Fund? Wat doet Tear Fund? met diaserie Bree 8. Aanvang 20.00 uur. VOOR GOES, KLOETINGE, WILHELMINADORP EN KATTENDIJKE ONDERWERPEN O.A. - beleving van de zwangerschap - verschijnselen van de zwangerschap - bevalling n.a.v. een film - borst- en flesvoeding - lichaamstaal van de baby - gevoelens in de kraamtijd Aanvangsdatum 22 januari Duur en tijd zes dinsdagavonden van 19.30-21.00 uur Plaats wijkgebouw te Kloe- tinge, Willemstraat 1 Kosten 1,50 p.p. per avond voor leden, niet leden 2,50 tussen 12.30-13.30 uur: tel.: 12496 - Ingrid Meeuwsen tel.: 12456 - José Muller Elk doel mag, elke tekst mag mits niet strijdig met de geschreven of ongeschreven regels van het in onze democratie geldende fatsoen. Zaterdag 19 januari van 10.00-17.00 uur Vlissingen, zaal 'Het An ker', Bonedijkestraat. Inl. tel. 01184-15260. U bent daar natuurlijk ook bij. Voor geestelijke en more-1 Ie problemen, bel ANONIEM 01180-36251 Persoonlijke gesprekkenII mogelijk. Chr. telefoni sche hulpdienst voor mensen in nood. van 10.00 tot 24.001 uur, weekend van| 20.00 tot 24.00 uur. m.m.v. Entree: 5,-. Aanvang: 20.00 uur. Datum: 12-1 -'85. Lammerenburcht, Vlis singen. //ef{5 lenne det -ftommef ltindeneh helpen! DEN HAAG telefoon 070-637940 Grote bestelwagens bakinh. 5, 9, 14 en 16 m3. Crucq autoverhuur. Tel. 01184-13077. zk4 Autoverhuur Van Strien - Goes Lokaal en interlokaal verhuur van: Personenbusjes Luxe auto's Bestelwagens Lichte vrachtwagens (tot 16 m3) Campers aan particulieren, instellingen en bedrijven. V. d. Spiegel straat 92, Goes. Tel. 01100-14840 privé: 01106-1648. zk4 Personenbusjes, personenau to's, bestel- en verhuisauto's Autoverhuur Gebr. Blanker B.V. Tel. 13900, Middelburg, Klein Vlaanderen 97. zk4 TAXI TEL. 13900 voor al uw ritten. Gebr. Blan ker B.V., Klein Vlaanderen 97, Middelburg. zk4 Autoverhuur Streppel De goedkoopste voor bestel bussen, pers. bussen, pers. au to's, aanhangwagens. Rusten burgstraat 43, Middelburg, tel. 01180-25566, b.g.g. 01184- 62463. zk4 Antiek Let op Wegens reorganisatie. Gran dioze opruiming van heel onze handel, kasten, tafels, stoelen, bedden, lampen, spiegels, bu reaus, klokken enz. enz., wie eerst komtDe Snuffel- markt, St. Jacobstr. 17, Goes, alleen 's middags open. zk27 Aangeboden bij particulier ge zin: kosthuis met eventueel volledig pension. U kunt bel len: vrijdag, zaterdag, zondag, vanaf 10.00 uur. Tel. 01140- 16841. k5 Te huur: bedrijfspand Oostperkweg 43, M.'burg. Hal 500 m2 met kantoor en gas, water, krachtstroom en ver warming. Tel. 01180-14063. zk5 Kamer te huur. Tel. 01184-14617. zk5 Stalling 'Zeil en Wiel' Winterstalling. En jaarstalling met in- en uitrijmogelijkheid voor uw vouwwagen, caravan of boot. P. D. Zoutewelle, Noordweg 76 en 66a, Seroos- kerke(W-). Tel. 01189-1361. zk5 Goud gevraagd: inkoop van sloop-, tanden- goud, gouden munten, enz. Kloeg, Bellamypark 37, Vlis singen. Op maandag gesloten. zk2 Te koop gevraagd: 3-drs. slaapkamerkast, crème. Na 17.00 uur bellen 01184-12295. k2 GOUD De werkelijk allerhoogste prijs voor al uw oud goud en zilver, zoals gouden en zilveren mun ten, sieraden, horloges, enz., enz. Te bevr.: C. H. Cornelis- sen, Poppestraat 27, St.-Wille- brord. Tel. 01653-5036. zk2 Te koop gevraagd: ouder wetse of antieke meubelen (in boedels). Arjen de Pagter. In- verkoop 01180-34133 zk2 Te koop gevraagd: uitneembaar gebouw Tel. 01187-1779. zk2 Ook makelaar tevreden na driehoeksruil Na plaatsing van een 'Koopruil-Kleintje' kwam het contact tot stand met het gezin O. te A. en A. de K, en L. B. te M. die met hetzelfde verkoopprobleem van hun resp. huizen in de maag zaten De makelaar taxeerde en bemiddelde. Nu is iedereen tevreden. Kijk daarom ook iedere zaterdag in de rubriek 'Koopruil' van de PZC voor vraag en aanbod. zk7 'n Koopruil-kleintje of zakenkleintje in de PZC zet zoden aan de dijk. zk7 Wij vragen voor onze relaties te koop: woningen op Walcheren en omstreken. Snelle afwikkeling en contan te betaling. NI WA B.V. inkoopgroep onr. goed Noordhoeklaan 12, Goes, tel. 01100-15617. zk7 Middelburg te koop: Seisweg 103. Keurige, kleine eengezinswoning. Ind.: gang, woonkamer met plavui zen, balkenplafond, woon-eet- keuken, douche, toilet, tuintje op 't zuiden. Ie verd.: 1 slaap kamer overloop. Vr.pr. 59.000,-. Inl. bez. A. C. DE LOOFF Tel. 01180-14363. zk7 Te koop of te huur: bedrijfsruimte in Oost-Souburg, 55 m2, of ge deeltelijk 220 en 380 volt. Tel. 01184-65892. zk7 Vlissingen Walstr. 131. Te koop of te huur: Winkelpand met boven-, woning in het centrum. Ind.: winkel, kantoor, kelder, ber ging. Boven: woonkamer, keu ken, douche, toilet, 3 si.ka mers. Koopprijs 95.000,- k.k., huurprijs n.o.t.k. Vlissingen Glacisstr. 131. Eengezinswo ning. Ind.: hal, berging, ka mer, keuken, bijkeuken, dou che, toilet. Boven: 3 slaapk., werk kamer, 'overloop, bergkast. Prijs 65.000,- k.k. Goes Corn. Everdijkstr. 9. Ruimte tussenwoning. Ind.: hal, ruime kamer, keuken, toilet, ber ging. Ie Verd.: 3 slaapk., bad kamer. 2e Verd.: vliering. Prijs 55.000,- k.k. Inruil eigen woning mogelijk. Bijbetaling onzerzijds geen bezwaar. Tevens te koop ge vraagd alle types woningen. Inl.: Schrijver-Versluijs B.V. Goes, tel. 01100-14352. zk7 Voor directe aankoop gevr.: woningen v/d Pol Vast-goed Tel. 01130-2373. zk7 Middelburg Markt 47, van de 6 bovenwo ningen nu nog één te koop. Ruime compl. bovenwoning met vaste berging en begane grond. Pr. 94.000,- Inruil eigen pand mogelijk. NIWA B.V. o.g. Tel. 01100-15617. zk7 Middelburg Te koop in het centrum Pen- ninghoek 29, halfvrijst. woon huis. Ind.: gang, toilet, woon kamer, zijkamer, keuken, dou che, le verd.: 2 slaapk. over loop. Vr.pr.: 62.500,-, Inl. bez. A. C. DE LOOFF tel. 01180-14363. zk7 Oost-Souburg Van Steveninckstraat 3. Ge zellige en gemod. tussenwo ning met luxe uitgebouwde keuken. C.v. en open haard Vrouwenpolder Landelijk gelegen vrijstaande woning met flinke tuin RODELKO B.V. 01181-555 of01187-1539. zk7 Te koop: wildwaterkano met toebehoren, ƒ400,-. Tel. 01134 2613. kl3 Inruil, reparatie en verkoop van boten windsurfs motoren trailers Jachtwerf Zwemer BV., Ha venweg 4, Kamperland, tel. 01107-1547-1464. zkl3 Tapijtreinigen nu ook machines te huur, Arcom, tel. 01184-62091. zklO Vakbekwame huisschilder vraagt binnen en/of buiten schilderwerk, vakmanschap verzekerd. Inl. na 18.00 uur. Tel. 01184-10586. zklu Jongeman, 20 jr. zoekt werk i.b.v. groot rijbewijs en diplo ma L.A.S., ervaring met groot- en kleinvee. W. Daniëls. Tel 01109-344. klO Gevraagd tegen zeer scherpe prijzen be hang- en schilderwerk, tel 01184-70771, vrijblijvend prijs opgaaf. zklO Wij repareren alle merken naaimachines Pfaff naaimachinehuis G. He- melaar, Nieuwendijk 29, Vlis singen, tel. 01184-13729. zklO Reparaties van alle merken naaimachines Wilbrink Walstraat 30, Vlissingen, tel 01184-13694; Korte Delft 3 Middelburg, tel. 01180-12127. zkio Alles voor uw huisdieren!! Dierenspeciaalzaak J. H. Heijnsdijk Buteuxstraat 11-15, Oost-Sou burg, tel. 01184-62843. Kanaal straat 17, Oost-Souburg, tel. 01184-64576. zk20 't Trimuus Voor het vakkundig trimmen van uw hond. Maak nu een afspraak. Tel. 01184-64576 of 62843. zk20 Autorijschool De Vooruit gang, nieuwjaarsaanbieding: le 10 lessen 198,- Tel. 01184-79547. zkl5 Autorijlessen Nü 35,- per les, ook voor theorie. Aanmeldingen dage lijks: tel. 01180-29158. Autorijschool John Smits zkl5 Te koop: jonge boxers ingeënt, ontwormd stam boom. Inl. 01196-12449. zk20 Goede teh. gezocht voor poe zen en katers van 3 mnd., 4, 5 en 7 mnd. plus lapje ruim 2 jaar. Tel. 01184-13859. k20 Zet zelf 'n kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. Excom 2001 Rijschool G. J. van der Ham lste 10 rijlessen, theoriecursus en theorie-examen voor 350,- tel. 01184-79676, b.g.g. 01184- 62614. zkl5 EXCOM 2001 Beroepsrij school HANS HOLS le 10 rijlessen, 8 theorielessen, 1 theorie-examen 350,-. Tel. 01184-61181. zklö Autoverzekering Lage basistarieven; 20% aanvangskorting; maximaal 70% no-claim; geen toeslag voor jongeren. Onderlinge Waarborgmaatschappij van de C.B.T.B. UA Naereboutstraat 20 te Goes. Telefoon 01100-15448. Na 18.00 uur 01180-14005. zkl7 Autoverzekering Premie incl. Zeeland-korting, max. no-claim, gr. krt., alarm dienst, nieuwwaarderegeling, beperkt gebruik, gewicht WA- cat.- casco- in kg premie waarde premie 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 1.300 84,- 101,- 117,- 134,- 150,- 167,- 183,- 200,- 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000 25.000 73,- 97,- 122,- 147,- 171,- 196,- 220,- 262, Voor All-Risk: WA- en Casco premie optellen. Vraag telefo nisch opgave voor niet ge noemd gewicht en cat.waarde Assurantiekantoor LAHR CO Statenlaan 152, Middelburg, tel. 01180-25391. Ook voor uw persoonlijke leningen conti - nukrediet le en 2e hypothe ken. Gevolmachtigd bemidde laar. zkl7 Belgische Ardennen Te huur op camping-ranch te Martelange. grens Belg/Lux., compl. inger. caravans. Vakantiecentr. Solare. Ook reserv. v. caravans of ten ten. Inl. tel. 035-853960. zkl2 Te koop: Occasions kleine toercaravan. slechts 650,- Inl.: 01184-72893. 's Avonds v.a. 18.00-23.00 uur. kl2 Te huur: strand/ slaaphuisje te Westduin. 6-pers., van 25-5 tot 6-7. Inl. 01100-20294, na 18 uur.zkl2 Nieuwjaarsbal m.m.v. The New Formations entree 5,-, aanvang 20.00 uur. datum 12-l-'85. Lammeren burcht Vlissingen. zkl4 Heden kaartavond in café Traoljewerk, Westka pelle. Aanvang 20.00 uur. zk!4 ADVERTEREN DOET VERKOPEN Dansschool De Jong start op vr. 18 jan. a.s. begincursus stijldansen 15 lessen van 19.30-21.00 uur. Bel 13783 Vlissingen. zkl4 F.D.O. Dansschool Stichting D.S.M. V.a. maandag, 14 januari star ten er weer nieuwe clubs. 7,50 p.p. per les U kunt nu inschrijven. 01180-38586 zkl4 FOTOKOPIE SERVICE 20 cent per kopie dubbel formaat 40 cent. Stencilpapier per pak van 500 vel, formaat 21 x 29,7 cm, 80 grams, wit, incl. btw 8,35. Kontante betaling. Een aktiviteit van: Den Boer Middelburg Drukkers B.V., Markt 51, Middelburg; B.V. Drukkerij F. van de Velde jr., Walstraat 56-60, Vlissingen. zk24 Folderverspreiding Wij verspreiden alle folders in geheel Zeeland, in delen van Zeeland of in geselecteerde steden en/of dorpen in onze provincie. Heeft u folders te verspreiden bel dan PZC afd. speciale projecten, 01180-27651, toestel 40 en u krijgt alle inlichtingen. zk24 'n Ouderwetse winter Nu komen ze van pas Interlock hemden borstrokken lange onderbroeken directoires cammisoles gemoltonneerde borstrokken lange onderbroeken directoires flanellen hemden keperflanellen pyjama's nachthemden Lekkere behaaglijke flanellen lakens zware gestikte dekens Warenhuis Janse Koudekerke zk2'i Wegens beëindiging van lad derhandel Lohmann verkopen wij Alu-schuifladders Nu 10 mtr. van ƒ445,- voor 289,- en 8 mtr. van 375,- voor 237,- Tevens andere lengtes lever baar met DIN-norm en 5 jaar garantie. Wij komen vrijblij vend bij u langs. Interal Lad ders B.V., tel. 01195-271 of 01106-3112. zk24 Evangelische boekhandel. Dam 6, vrijdag 11 en zaterdag 12 jan. gesloten zk24 Pianostemmer Willem van Maanen. Tel. 01110-6716 of 6702. zk24 Voor plaatsing en expl. van speelautom. Las Vegas Automaten B.V.. Kreukelmarkt 11, Goes. Tel. 01100-30814. zk24 Snel geld nodig? Bel Snelkrediet Tel. 01180-15956. Binnen 5 uur uitslag. Gunstig tar., vlotte afwikkeling. zk26 Alle geldleningen 01102-1977 zk26 Geld lenen? Gevolmachtigd bemiddelaar W. M. Roelse Blauwedijk 1, Middelburg Tel. 01180-14287. zk26 GELDLENINGEN 01184-64455 DICK SCHINKEL ASSURANTIËN gevolmachtigd bemiddelaar. zk26 PERS. LENINGEN Bedrag 48 m 60 m 5000 132,38 111,95 13.0 11000 281,51 236,30 11.0 15000 383,08 322,23 11.0 20000 511,84 429,64 11.0 Bel De Graaf, tel. 01180-33035 zk2fi Rubriek voor gelukwens ter gelegenheid van geboorte, verloving, huwelijk, jubileum, examen, enz. ook voor mededelingen over huisdieren. Alleen voor particulieren. De teksten dienen uiterlijk twee dagen voor plaatsing in ons bezit te zijn. Tarieven: prijs per regel 1,55 over 1 kolom. Een regel met grote letter verplicht 3,-. Toeslag voor foto of tekening, maximaal 40 mm hoog, over 1 kolom 15,-, over 2 kolom 30,-. ledereen mag het weten: wordt vandaag 65 jaar. Proficiat! Hiep, hiep, hoera! Onze kleine schat wordt 1 jaar. Nog vele jaren toegewenst. Rob, Coby, opa en oma. Goedemorgen lieve Van harte gefeliciteerd met jullie 30-jarig huwelijk. Een hele fijne dag toegewenst door jullie kleinkinderen: Ri ta, Trea, Kees, Dicky. Tot vanavond. Proficiat met je 39e jaar. Thea, Billy, Hanne en de muis. Van harte gefeliciteerd mi|| uw 80e verjaardag. Al uw 20 kleinkinderen. Wie heeft mijn zwarte poesjl je, 3 mnd. en katertje (Cyl prus), 5 mnd., gevonden! Tegen beloning terug tebej" zorgen. Onze Karei. Tegen beloning terug te bezorgen. heeft haar doctoraal 3e haald. Bekenden kunne' haar vandaag bellen tusse' 18 en 20 u. Hiep, hiep, hoera! wordt vandaag 50 jaar, Nl weet nu waar Abraham mosterd haalt, dus wor» vandaag alles door hem be taald. Proficiat en een f"" dag toegewenst door vrouw, de kinderen en kleinkinderen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1985 | | pagina 8