ROOVERS WAREN jachtschotel f 12,50 beroepmgS' berichten Fa. J. HOEKMAN ZN. VALKENISSE wij gaan het anders doen PRIMEURS IN LEERSUEDE EN SKI-JACKS -\ VALKENISSE 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT WOENSDAG 17 OKTOBEI Familie berichten Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onz 'zoon JEAN-PAUL PHILIP Raymond Hersevoort Lia Hersevoort-Potter .13 Oktober 1984, Nieuwe Burg 22-24, '4331 AH Middelburg Ti]d 'adres, Gasthuis Middel burg, Vol vreugde berichten wij dat op 16 oktober 1984 onze dochter en ons zusje RENÉE JOAN is geboren. Haar naam is Renée Carel en Wilma Merk Anneth en Martm 4385 GB Vlissingen Sandenburg 64 x Goede morgen j;- OOM ::j: MIECHIEL g hartelijk gefeliciteerd:;:, i-'-met uw 90ste verjaar--ï' dag. Si- Neven en nichten::-: Lied 222 3 't Leven heeft de dood verslonden, wat geboeid is wordt ontbonden. Dood, waar is uw overmacht, ivaar uw prikkel, waar uw kracht? 's Heren vrijgekochten hopen, want de hemel gaal huxi open. Halleluja! Halleluja! Diepbedroefd maar dankbaar voor alle liefde en zorg waarmee zij ons omringde geven wij u kennis dat van ons onverwacht ls heengegaan mijn geliefde vrouw, onze lieve moeder en groot- moeder ADRIANA THONA FLIPSE echtgenote van L. de Wild op de leeftijd van 65 jaar Kats: L. de Wild J. A. de Looff-de Wild I. J. de Looff Léon en Remco Colijnsplaat: P. M. de Wild P de Wild-van Belzen Marieke en Léonie Vlissingen: A. M. Nooijens-de Wild C. A. Nooijens Esther en Mariëlle Westkapelle: M. H. de Wild J P. Maarsman 4485 AH Kats, 16 oktober 1984 Dorpsstraat 8 De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag, 19 oktober, om 14.00 uur te Kats. Vertrek vanuit het 'Nieuw-Zeelandhuis' Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het 'Nieuw-Zeelandhuis-. Met droefheid geven wij u kennis dat geheel onverwachts van ons is heengegaan onze gelief de broer, zwager en oom JAN ROTTIER op de leeftijd van 66 jaar, Fam. Rottier Biezelinge. 14 oktober 1984. Psalm 103 7 berijmd Heden behaagde het de Heere op Ztjn tijd. maar voor ons op het aller onverwachts moment, van onze zijde weg te nemen onze innig geliefde en onvergetelijke zuster, schoonzuster, tante en oudtante KLAZINA QUIST echtgenote van A. C. Goedegebuure in de ouderdom van ruim 72 jaar. Dat de Heere ons doe berusten in deze zware weg van beproeving en deze roepstem heilige aan ons hart. Zij zal lang in onze gedachten blijven. St.-Annaland. C. Quist Yerseke: J. Quist M. van Noorden-Quist M. W. van Noorden St.-Annaland: S. v. d. Jagt-Quist C. v. d. Jagt Neven en nichten St.-Annaland. 13 oktober 1984 Heden behaagde het de Heere plotseling van ons weg te nemen mijn innig geliefde en zorgzame vrouw, zuster, schoonzuster en tante, mevrouw KLAZINA QUIST echtgenote van A. C. Goedegebuure in de ouderdom van ruim 72 jaar. A C. Goedegebuure 4697 GM Sint-Annaland. 13 oktober 1984 F. M. Boogaardweg 7 De begrafenis zal D.V plaatsvinden op donder dag, 18 oktober a s., om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Sint-Annaland vanuit de aula in de F. M. Boogaardweg Gelegenheid tot condoleren na afloop van de begrafenis. Geen bloemen. Heden nam de Here tot Zich mijn lieve man. onze zorgzame vader en opa PIETER DE LEEUW op de leeftijd van 74 jaar. Wolphaartsdijk: P. de Leeuw-van der Giezen Breda: Wim de Leeuw Wolphaartsdijk: Aart en Willy de Leeuw-Westveer Meriam. Ferdy Kapelle: Ella en Jan Allemekinders-de Leeuw Carin, Walter. Marieke Judy Bergen op Zoom: Francien de Leeuw Wolphaartsdijk, 16 oktober 1984 Nazareth 57 Mijn man en onze vader ligt opgebaard in de rouwkamer van ziekenhuis 'Bergzicht' te Goes. Gelegenheid tot bezoek dagelijks van 15.00 tot 15.30 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op vrijdag. 19 oktober a.s., om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Wolphaartsdijk vanuit 'De Brug-. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis m 'De Brug'. Liever geen bezoek aan huis. Tot onze grote droefheid is plotseling overleden onze lieve zwager en oom PIETER DE LEEUW Hij werd 74 jaar. Goes: N. Janse-v. d. Giezen A, Janse Swan View (Aus.l: A. v d. Giezen K v. d. Giezen Vlissingen: D. Borgs-v. d. Giezen Oost-Souburg: C. v. Sorge-Nouse Neven en nichten Enige en algemene kennisgeving Heden overleed, na een geduldig gedragen lij den. mijn geliefde man, onze vader en opa JOHANNES BRASSER echtgenoot van Jacoba Peene op de leeftijd van 75 jaar. J Brasser-Peene P. Cljsouw-Brasser L. Cijsouw Jacob Johan en Tanja Adri Pieter P Brasser J. Brasser C. Brasser-de Jonge Patrick Diana Johnny 4361 CD Westkapelle, 16 oktober 1984 't Hout 42 De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op zaterdag, "20 oktober, op de Algemene Begraafplaats te Westkapelle Vertrek van het Herv. Jeugdge- bouw om 12.00 uur. Heden behaagde het de Heere onverwacht van mijn zijde weg te nemen mijn innig geliefde, zorgzame man ADRIAAN JOHANNES BOONE echtgenoot van Jannetje Overbeeke in de ouderdom van 77 jaar. Kruimngen- J Boone-Overbeeke 4416 DP Kruimngen. 16 oktober 1984 Rontgenstraat 19 Mijn man ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis Bergzicht te Goes, bezoekuur van 15.00-15.30 uur. De begrafenis zal D.V plaatsvinden op vrijdag, 19 oktober a.s., om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Kruiningen, Vertrek vanuit het verenigingsgebouw, Hans- weertsestraatweg 1 te Kruiningen om 11.45 uur. Gelegenheid tot condoleren direct na de begrafe nis in bovengenoemd gebouw. Geen bloemen. Heden behaagde het de Heere onverwacht van onze zijde weg te nemen onze lieve broer, zwager en oom ADRIAAN JOHANNES BOONE echtgenoot van Jannetje Overbeeke in de ouderdom van 77 jaar Goes J. M. Harinck-Boone M. Harinck Yerseke: L. Boone-Looise Neven en nichten Kruiningen, 16 oktober 1984 Met droefheid geven wij kennis dat onverwacht van ons is weggenomen onze geliefde zwager en oom ADRIAAN JOHANNES BOONE echtgenoot van Jannetje Overbeeke in de ouderdom van 77 jaar. Goes: A Overbeeke J. J. Overbeeke-Maartense Neven en nichten Kruiningen, 16 oktober 1984 Met leedwezen namen wij kennis van het overlij den van de heer CORNELIS MARINISSE geboren op 7 april 1936 te Koudekerke. De heer Marinlsse was in leven werkzaam als opperman-straatmaker bij de dienst gemeente werken. Wij wciisen de nabestaanden alle sterkte toe Vlissingen, 16 oktober 1984 Burgemeester en wethouders van Vlissingen, De burgemeester, Drs. Th. J. Westerhout De secretaris, Drs. J M. A. van Nassau Op 15 oktober 1984 overleed onze lieve, zorgza me vader, grootvader en overgrootvader FRANS ANTHONIE HUSER sedert 13 oktober 1970 weduwnaar van Cornelia Laernoes 2 februari 1889 t 15 oktober 1984 i aanzit aan de Wij geloven met Vader dat hij n bruiloft van het Lam. Vlissingen. J. F. Huser D. J Huser-Roelofse Rotterdam. J. Willemse-Huser S. Willemse Egmond aan de Hoef: S. J. van Rooyen-Huser J. van Rooyen Bleiswijk: P. G. Huser E. D Huser-van Harten Kleinkinderen en achterkleinkinderen Vlissingen, 15 oktober 1984. Correspondentie-adres: P G. Huser, IJsvogellaan 30, 2665 ES Bleiswijk. De dienst van Woord en Sacrament hopen wij te vieren op vrijdag, 19 oktober 1984, om 10.30 uur in de Petruskerk, aan de Paul Krugerstraat te Vlissingen, waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 11.30 uur op de algemene begraafplaats. Pres. Rooseveltlaan te Vlissin gen. Gelegenheid tot condoleren na afloop van de teraardebestelling in de aula op de begraaf plaats. Voor wie dit bezwaarlijk is kan dit direct na afloop van de kerkdienst Heden overleed onze lieve broer, zwager en oom FRANS ANTHONIE HUSER op de hoge leeftijd van 95 jaar. Vlissingen: A C Huser-Steketee S J. Huser N. A. Huser-van Es C Huser-de Rijke Middelburg: C H. Huser-Wissink Nichten en neven Vlissingen, 15 oktober 1984. BEGRAFENISONDERNEMING VAN DER HOOFT J. de Kok, Prunusslraat 25, 's-Gravenpolder Tel. 01103-1517, b.g.g. 1327 Voor alle dienstverlening. Overal te ontbieden. Dag en nacht bereikbaar. Informatie-avond over radicale therapie Middelburg MIDDELBURG Het argelopen jaar nT heeft in Middelburg een groep vrou- ,r,| r, V AAK I wen gewerkt onder het thema Femi nistische Oefengroep Radicale Thera- pie (FORT) Een aantal van deze alsyta smits 15 Canadezen bij onthulling monument Eede Duinkerken nrSouthport, CONTINENTAL f.FDF Dinsda* 30 oktoher RELIANCE 15 25 n Madeira nr Rotterdam, jh AARDENBURGH 16 te Rotterdam, ALI- DAPHNE 15 vn Duinkerken nr Sullomvoe. dlrcile omg<;\ mg van hetnjfc DA SMITS 15 40 no Malta nr Massawa, DIADEMA 15 110 w Stavanger nr Ham- naal monument in Eede een bevn, Sao Vicente nr burg. DOCKEXPRESS-10 16 te New Or- dingsmonument onthuld ter nap. leans. FLAMMULINA 15 ta Tarragona, dachtenis aan de Canadese bevn; H-OCC A DIM A I It JJIH n A-mron nr Mom Vnrl, i*> 1 (1,1,1 32 ln de wijk Nieuw-Middelburg in de Zeeuwse hoofdstad. vrouwen wil doorgaan met een vrou- Bremen, ANITA SMITS 15 60 no Valetta wengroep, andere vrouwen uit deze Mombasa, ANNA BROERE 15 vn Rotter- FOSSARINA 15 400 n Azoren nr New York, ders in 1944. groep voelen meer voor een gemengde dam nr Dordrecht, ARBON 15 260 nno fulgur 15 te Angola. fusus pass 15 str Dat gebeurt's morgens. Om tien u- groep. Om die redenen wordt woens- VllanonrTnpoli. ATLANTIC COMET 15 30 sunda nr Guayanalle, GARDENIA 15 vn Würden bn de 'Hof van Eede' dag 24 oktober een informatieavond n Vilano nr Hamburg. ATLANTIC RIVER san Tomas nr Palm Beach. INCOTRANS eroeD Canadese veteranen en^ over FORT gehouden die is bedoeld 15 dw MataPan nr Ashladl. BAKEN- SPIRIT 16 vn IJmulden nr Hamburg, LA vnnr mamien ^n vrnuwen ne infnrma GRACHT 15 15 n Sch.ermonmkoog nr CONICA 15 420 zw Abidjan nr Abidjan. Duitsland gelegerde Canadese vooi mannen en vi ouwen. De intorma skelleflehamni BEURSGRACHT 15 vn MIJDRECHT 15 vn Rotterdam nr Halifax, talren verwelkomd. Voorafgegae tie-avond begint om kwart ovei acnt utansjo nr Vaaja, BICKERSGRACHT 15 NEDLLOYD AMERSFOORT 15 30 wzw door 'pipes and drums' wandelt h» op het adres Zacharias Jansenstraat te Salvador (Brazilië), BLOEMGRACHT 15 Manta nr Callao, NEDLLOYD BAHRAIN gezelschap vervolgens door Eedenai> w Tristan nr Rio Grande, BREEKA- 15 Vn Jakarta nr Port Kelang, NEDLLOYD het nationaal monument bij de riih 20 z Fastnet nr Greenorc, BREE- BALTIMORE 15 vn Bangkok nr Fiji, weg. Bii het monument wordenl KANT 15 300 n Azoren nr Antwerpen, NEDLLOYD CLARENCE 15 240 zw Oues- viae(rpn van onnafu, en Weri«w BROUWERSGRACHT 15 te Marina di sant nr Tilbury, NEDLLOYD DEJIMA 15 te Carrara, BUFFALO EXPRESS 15 1000 nw f0s, NEDLLOYD DELFT 15 410 zw Sabang gehesen. waarna het bevrijdingsn» Fremantle. CEDERBORG 15 te Rotter- nr Singapore. NEDLLOYD GOOILAND hument wordt onthuld, dam, CHRISTINA SMITS 15 vn Port Royal Verw 15 te Belem, NEDLLOYD HOORN 15 Aansluitend wordt de tentoonstelHo,- nr Savannah, COMBI SPIRIT 16 50 zw 200 z Dakar nr Southampton, NEDLLOYD 'Verzet en vervolging 1933-Nu'in i; Cork nr St Malo, CORNELIA 15 vn Rotter- HOUTMAN 16 te Rotterdam, NEDLLOYD Sint Baafskerk in Aardenburg bek dam. CORRIE BROERE 15 vn Lavera nr KYOTO 15 140 n Paramaribo nr La Guaira. ken Die tentoonstelling wordt vriiih Swansea, DELFBORG 16 50 n Skagen nr NEDLLOYD LINGE 16 te Rio Grande do EeoDend Gdansk, DIEN DANIELSEN 15 vn Takora- Sul, NEDLLOYD LOIRE 15 200 zo Diego Aarhus, DUTCH MATE pass 15 Garcia nr Mauritius. NEDLLOYD MAR- 7 al tend. DUTCH SPIRIT 15 30 o SEILLES 15 vn Napier nrTauranga, NEDL- Downsing nr Middlesborough. EDGERMA LOYD MOJI 15 te Hong Kong. NEDL- 15 vn Rotterdam nr Gunnes. FRISIAN LOYD NAGASAKI verw 15 te Durban, Aangenomen naar Oudenbosch (c.a.|. SKIPPER 15 50 nnw Annaba nr Knsuna- NEDLLOYD NAGOYA verw 15 te Singapo- mevr J. E. Leentfaar-V an der Brug, Sund. FRISIAN TRADER 15 20 w Lissabon re. NEDLLOYD NIGER 15 ta Suez. NEDL- kandidaat te Barendrecht. nr Cork. GARDAZEE 200 zw Ouessant nr LOYD NILE 15 vn Le Havre nr Felixstowe. GEREF. KERKEN Sevilla. HEEMSKERKGRACHT 15 40 nw NEDLLOYD ROUEN 15 315 nw Havanna VLISSINCFN Aangenomen naar Treebeek: drs. H. Lacoruna nr Amsterdam. HERMAN BO- nr Savannah, NEDLLOYD TASMAN 15 vn D. Krug te Appelscha. 1C; GEREF. KERKEN VRIJGEM. NED. HERV. KERK Beroepen te Wageningen: M. Goud- Cromer nr Saltend dutch spirit lo 30 o riaan te Ouderkerk aan de IJssel. Downsin* nr M.ddiesboroueh. edgerma Bevestigingsdienst kandidaat Kruizinga in Zaamslag - De heer A. Krui» 1, ntuLLoru ï.iomAn 13 vn .„„j-,, DEWES 15 250 zw Westsand nr Wismar. Damman nr Mina Qaboos. NEDLLOYD ancnaaal ln Aduard. die onlaig HOUTMANGRACHT 15 40 w IJmuiden nr van NECK 14 vn Hong Kone nr Singapore. een beroep aannam naar de gerefa Saiï, ICE EPXRESS 15 100 n Paramaribo NEDLLOYD WILLEMSKERK 15 950 nw meerde kerk vrijgemaakt in Zaa? nr Argentinië. IRISH PROVIDER 15 150 Midway Eil nr Pto Quetzal, NORMAN slag. zal zondag 21 oktober doorptf. ozo Sir Messina nr Alexandrie, JAN WIL- AMSTÈL 16 300 nno Kp Guardaftn nr Fos, J. Kamphuis, hoogleraar in Kampe LEMpass 15ChannelnrLagos.JERSEY 15 NORNED THOR 15 100 ono Vascotm nr bevestigd worden. De dienst be*-- 60 nw Alexandria nr Sete, MARGRIET Rochester. ONDINA 15 180 wzw Havanna om jq 45 uur Beroepen te Oud-Vossemeer in com- DANIELSEN 15 330 zzw Valparaiso nr nr Puerto Miranda, PRINS FREDERIK n h „n 10 binatie met Tholen: J. P. Boiten te Valparaiso, MIRFAK pass 15 Eksofik nr HENDRIK 15 rede La Havre. PRINS MAU- wero pp 18 uk Schiedam Aberdeen. NAUTIC 15 270 w Lissabon nr St RITS 15 ta Galveston, WATERGEUS 16 te V,0's ,m Miaaeistum geDoren en $t& Andrews. NAUTILUS 15 350 nw Finisterre Tilbury, WIELDRECHT15 290 zo Kingston deerde aan de Theologische Hoe» R Knk te Damwonde en H Korvine nr Greenock. NEELTJE BROERE 16 20 w nr Rotterdam school te Kampen, f:' Korving ouessanl nr Bayonne, NIELSE DANIEL SEN 15 100 no Oran nr Lissabon, OCEANIC 15 30 z St Helena nr Buenos Aires, OTTER 15 30 w Cork nr Milfordhaven, POWER EXPRESS 15 vn Rotterdam nr Den Helder, STELLA RIGEL 15 15 n Trinidad nr Anti gua. SYLVIA ALPHA 15 vn Rotterdam, VINCENT 15 op Theems nr Rotterdam, WENDY 15 rede Annaba, YOLANDA 15 te Rotterdam. Beroepen te Hooghalen in combinatie met Beilen: A. J. van Zuijlekom. kan didaat te Hattem. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal te Veenendaal (Kniëlkerk): R, Kok te Dan te Drogeham. Vier Zeeuwse muziekkorpsen bij contest Dordrecht GROTE VAART MIDDELBURG - Vier Zeeuwse mu ziekkorpsen hebben onlangs deelge nomen aan een 'contest' in Dor- ACILA 17 te Dubai, ACMAEA 15 360 wnw dreeht. In de 'open klasse' eindigde Belawannr Port Victoria, ALHENA verw 15 Juliana uit Middelburg met 57,1 pun- Kp Dello. AMSTELDREEF 15 te Hodei- ten op de vierde plaats. Direct daar- *MS7ELMOLEN 15 125 no Nas»»"" nHoccn AMQTTPT 17T TTTT 1 1 Str Cïlt-irtjll achter eindigde Blue Spirit, even- Odessa. AMSTELVLIET 15 Str Gibraltar Port Said, BROERE AQUAMARINE 16 Rotterdam, nr Stade. CARDISSA 15 vn Reumapatiënten in Heinkenszand bijeen eens uit Middelburg, met 52,65 pun ten. Excelsior uit Goes werd tiende met 48,05 punten terwijl Oranje Na ssau uit Vlissingen op de twaalfde en laatste plaats beslag legde met 38,65 punten. In de tussenklasse kwam alleen Jo han Friso -één van de Juliana-korp- HEINKENSZAND - De Reumapa sen- in het strijdperk. Hierbij werden tièntenvereniging Midden-Zeeland 49,8 punten behaald. komt vrijdag 19 oktober bijeen in De Door onvolledige informatie heeft de Stenge in Heinkenszand Mevrouw PZC eerder alleen aandacht besteed Serrarens spreekt over 'reuma en de aan de resultaten van de Juliana- natuurgeneeswijzen'. Na de pauze is korpsen, waarbij niet werd vermeld er gelegenheid tot het stellen van hoeveel korpsen in welke klasse tegen vragen. De bijenkomst begint 's elkaar uitkwamen. avonds om acht uur. Na een liefdevolle verzorging in Verpleeghuis 'Ter Valcke', afdl. ADL-huis, is toch nog onver wacht van ons heengegaan onze zorgzame moe der. groot- en overgrootmoeder MARIA CORNELIA PETRONELLA VAN DE VOOREN-EVERTSEN op de leeftijd van 81 jaar. Nieuwdorp: Herman en Rie Enkhuizen: Ali Den Helder: Carel en Menny Klein- en achterkleinkinderen Goes, 15 oktober 1984 Correspondentieadres: De heer E. C. J. van Klaveren, Pr. Margrietstraat 93, 4455 AW Nieuwdorp. De begrafenis zal plaatshebben vrijdag. 19 okto ber, om 11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Nieuwdorp. In plaats van kaarten Door de zeer vele blijken van medeleven, die wij, zowel persoonlijk als schriftelijk, mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve zorgzame man en onze vader en opa ANDR1ES HENDRIK GEERTSE is het ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Daarom zeggen wij u allen langs deze weg hartelijk dank voor uw bemoedigende steun in deze voor ons zo moeilijke dagen. In het bijzonder een woord van dank aan doktoren en verplegend personeel van Het Gasthuis, afdeling in tern. voor de bijzonder goede verzorging. E. Geertse-Willemse kinderen en klemkinderen Oostkapelle, oktober 1984. Halve Maanstraat 10. BEGRAFENISVERZORGING VOOR GOES EN OMGEVING (P J. Hoekman) v/h A A. Hillebrand - Goes Langeweg 1 - 4431 CE 's-Gravenpolder tel. 01103-1444 2408 Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Tevens beschikken wij over koeling om ook thuis op te baren. ÏJj&l Gemeente BESTEMMINGSPLAN SCHUITVLOTSTRAAT BIGGEKERKE De burgemeester van de gemeente Valkenisse maakt, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 31 van de wet op de ruimtelijke ordening, bekend dat de door gedeputeerde staten van Zeeland bij hun besluit van 21 februari 1984 verleende gedeeltelijke goedkeuring aan het door de gemeenteraad op 21 april 1983 vastgestelde bestemmingsplan Schuitvlotstraat Biggekerke onherroepelijk is geworden Genoemd bestemmingsplan ligt ter gemeentese cretarie te Koudekerke (afdeling algemene za ken) ter inzage. Koudekerke, 17 oktober 1984. de burgemeester voornoemd, S. Francke, DE PZC 'N DIJK VAN EEN KRANT SORRY VOOR DE ALLERKLEINSTEN, MAAR WIJ HEBBEN VOORTAAN JULLIE MAAT NIET MEER. WIJ BEGINNEN NU MET DE MAAT 140/152 EN GAAN VERDER MET HEREN-EN DAMESMATEN. Voor de kennismaking: canvas blouson jacks MATEN: 46-54 NU: 139«" mid-rib bandplooi broek ZWART - GRIJS -MARINE DEZE WEEK ALLE HERENMATEN 'jeugdmode _yiissingen Middelburg Goes^ Wat een formidabele nieuwe collectie. Kom kijken en kiezen uit het nieuwste. Fantastisch assortiment leren jacks dames/heren in vele kleuren vanaf Vachtjacks vanaf Enorme sortering nylon jacks vanaf Handschoenen duizenden paren. Te kust en te keur. Voor dames en heren. Enorme collectie tassen in de nieuwe modekleuren. 375,- 595,- 69,- Middelburg, Lange Delft 17 - Goes, Lange Vorst 77 diverse soorten gestoofd vlees met uien en appel in jachtsaus puree en appelmoes gedurende de maand oktober Stations- Vlissingen restauratie Middelburg Goes /SjTjl Gemeente HERZIENING VOORSCHRIFTEN VERSCHE LENDE BESTEMMINGSPLANNEN De burgemeester van de gemeente Valkeniss maakt, ter voldoening aan het bepaalde ie artikel 31 van de wet op de ruimtelijke oiden® bekend dat de door gedeputeerde staten va Zeeland bij hun besluit van 21 februari IS; verleende gedeeltelijke goedkeuring aan ded» de gemeenteraad op 21 april 1983 vastgestel® herziening van de voorschriften van de best® mingsplannen bebouwde kom BiggekerK- Trambaan te Biggekerke. bebouwde kom Kot dekerke, Koudekerke Zuid-Oost, Koudekerw- West II, Koudekerke-Zuid, bebouwde komZou- telande en Zoutelande Duinstreek onherroepe lijk is geworden. Genoemde herziening ligt ter gemeentesecre» rie te Koudekerke (afdeling algemene inzage. Koudekerke, 17 oktober 1984.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 10