Met Jan Raas weer dirigent van allure FRAnce Op valreep einde aan hysterie rond Maradona Jacques Hanegraaf bouwt aan een gouden erelijst PROVINCIALE ZEEUWSE COU LOOPT OVER VAN TALENT BRABANDER Argentijn voor vorstelijk bedrag naar Napels PZC PAGINA 9 - Jacques Hanegraaf was na twee etappes het stralende middelpunt in de Tour. De Brabander werd aan de eindstreep gehuldigd als de nieuwe leider. Geen amnestie in voetbalschandaal Het uitgeknobbeldc systeem werkte dus feilloos en eigenlijk kwam afge lopen weekeinde weer eens aan het licht dat 'het systeem-Post' eigenlijk y 'het systeem-Raas' is. De Zeeuw is een briljant tacticus, die het vermo- f- gen heeft wedstrijden naar zijn hand te zetten. „Toen hij na die val in Milaan-San Remo was uitgeschakeld en het bij ons niet meer liep. hebben we ons suf gepiekerd over de vraag BRUSSEL (BELGAl - Het dagelijks bestuur van de Belgische voetbal bond heeft zaterdag de amnestie- aanvraag van de in het omkoop schandaal betrokken clubs Standard Luik en Waterschei afgewezen. Voorzitter Louis Wouters deelde in Brussel op de algemene jaarvergade ring de afgevaardigden mee, dat bond alle verdere aanvragen in die rich- tinng zal verwerpen Op de woorden van de voorzitter volgde uit de zaal geen reactie. Tegenslag was er zondag iti de tioeede rit voor een van de Columbianen De kleine klimmer Alfonso Flores sloeg tegen de grond en raakte gewond aan zijn hoofd. iDoor Peter de Jonge) LOUVROIL (GPDl - Geluk en tegen spoed gingen in de profcarricre van Jacques Hanegraaf maar al te vaak hand in hand. De 23-jarige debutant in de Tour de France, die gisteren de gele trui veroverde, heeft voor een jonge renner al een indrukwekkende erelijst bij elkaar gefietst, maar toch mist hij eigenlijk de uitstraling van een vedette. De reden daarvan is dat bij elke grote overwinning van de gebronsde Rijs- bergenaar wel een kritische kantteke ning werd gemaakt Bij zijn debuut in 1981 greep htj meteen de nationale trui Een cadeau van de ploeg-Post. in wiens taktick de lange ontsnapping van de Brabander paste Een jaar daarna, m de klassieker Parijs-Brus sel. ging de Belg Rudy Pevenage bijna met Hanegraaf op de vuist toen de Nederlander hem na een vlucht had verslagen „Hanegraaf heeft zijn woord gebro ken fulmineerde Pevenage. „we had den afgesproken dat hij niet mee zou sprinten". En altijd bleef het onduide lijk of de Belgische renner te goed van vertrouwen of gewoon dom was ge weest Dit seizoen i nadat Post hem in '83 min of meer op non-actief had gesteld omdat Hanegraaf er geen geheim van maakte de zijde van de vertrekkende Raas te kiezen) won de Brabander de Nederlandse klassieker Amstel Gold Race, maar opnieuw werden de regis ters van kritiek open getrokken Dit maal zou een grote combine aan de basis van zijn triomf liggen Zo bouwde Hanegraaf een gouden erelijst met een zwart randje op, maar desondanks stond als een paal boven water dat hij overliep van talent. Een coureur die al vrij snel wist wat hij wilde. Na zijn nationale juniorentitel van 1979 en twee klassieke triomfen bij de amateurs een jaar later (de ronde van Midden-Nederland en de Omloop van Zeeuwsch-Vlaanderen) zei hij. .En nu word ik prof' Volgens zijn amateurploegléider Herman Krott te vroeg Hanegraaf bewees echter dat hij het aankon, want hoe dan ook heeft hij van de jongste lichting de indrukwekkendste erelijst bij elkaar gereden Het enige waar het hem aan ont breekt is leiderschap. Zelf beseft hij dat ook. „Vloeken, tieren en aanwij zingen geven... Ik kan het natuurlijk ook wel. Alleen moeten de anderen het accepteren. Als die denken, wat heeft die een verbeelding gekregen, dan heeft het geen succes. En daar gaat hem om. Kijk. iemand als Jan Raas heeft gewoon een aangeboren overwicht..." Door Peter de Jonge) LOUVROIL (GPD) - Het herstel is een feit. Wat er verder in deze Tour de France ook nog mag gebeuren, dit weekeinde is de Kwantum-ploeg van Jan Raas uit de as herrezen. Na een mislukt voorseizoen leek Nederlands tweede wielerequipe als een plumpudding in elkaar te zakken naar het niveau van de grauwe middelmaat. Met de terugkeer van Jan Raas heeft de formatie weer een dirigent van allure, die de discipline terugbracht in een wielerkoor dat uit talentvolle, maar ravottende knapen bestond. „Met Jan is het hart in de ploeg teruggekeerd", zei de stralende Jacques Hanegraaf gisteren nadat hij in Louvroil de gele leiderstrui van de Tour had gekregen. In een voor Nederland historisch Tour waarom het niet meer soepel ging", de France-weekeinde (Mieke Havik wilde Hanegraaf wel toegeven, „nu was de eerste gele truidraagster van merken we het verschil. Hij kan je op de dames-Tour) heerste de ploeg van het beslissende moment opjutten en Raas. Zaterdag mocht de Belg Ludo de zaken rechtzetten". Peeters zich in het geel hijsen, zondag Doortastend nam Hanegraaf het tricot over. Plus steeds optreden, waar heeft ontbroken en toen voorhad met zijn renners, maar orga nisatorisch niet tot de kampioenen behoorde. Nu, met Raas, Van der Poel en ploegleider Walter Godefroot, is er sprake van een metamorfose. Een gedaanteverandering die voor menig ploeg een angstaanjagend beeld moet de trui voor de beste jongere en leider ook de enige sprinter. Adrie van der zijn. En dat zelfs de leiding van de van het klassement van de tussen- Poel, door een schorsing van drie formatie verbaasde. „Op zon begin sprints. Met Peeters als lijstaanvoer- maanden wegviel lag de ploeg hele- van de Tour de France reken je niet, der van de bergrangschikking en na- maal op zijn achterste. Te meer daar daar kun je alleen maar op hopen" zei tionaal kampioen Jan Raas als 'equi- de bejaarde Belgische ploegleider de Nederlandse assistent-ploegleider pier nummer 1" was het feest com- Lomme Driessens weliswaar het beste Jan Gisbers. Als radertjes die in het pleet. Een herleving van een brigade die verguisd was, maar die dankzij het A i tactische brein Raas, zonder overi- v*' - - ff gens een etappe te winnen, de Tour twee dagen naar de hand zette. «L vO Zaterdag, toen de Belg Frank Hoste spurtwinnaar werd van een korte, lastige rit door de nauwe straatjes van de Parijse voorsteden, sprokkelde Lu- do Peeters in een lange solo voldoen de bonificatie-seconden bij elkaar om het leiderschap te veroveren. ..Plus 0 tienduizend gulden verdiensten". 1 glunderde Jan Raas. Zondag (met winnaar Mare Madiot) werd Hane graaf uitgespeeld, al leek dat even anders te lopen toen Adrie van der Poel in Soissons een zogenaamde vliegende etappe won en via dertig seconden tijdvergoeding zijn ploegge noot weer passeerde. Het had voor de buitenstaander zelfs iets weg van on derling gekrakeel, maar die gedach ten ontzenuwde de leider pijlsnel: „Het is onze tactiek. Nu weet niemand op wie ze moeten letten. Ons uit gangspunt is alleen dat iemand van ons de trui heeft. Wie is met belang rijk. binnenste van een ouderwets horloge in elkaar grijpen, zo draait Kwantum Een opleving die zich aandiende bij het nationaal kampioenschap waar Jan Raas zich weer als de grote man ontpopte. Dat het ook in een interna tionaal veld zou lukken was tot de Tour de grote vraag. In de voorberei dende ronden (Midi Libre en Tour de l'Aude l waren nog al wat renners voortijdig van het strijdtoneel ver dwenen. „Maar", zei Adrie van der Poel. „wij hadden daar op die laatste dagen niets te zoeken. Het enige waar het nm ging was in vorm te komen". Dat lukte hem wonderbaarlijk snel. In nog geen tien wedstrijddagen heeft hij - na een lange schorsing - al weer het ritme te pakken. „Dat kan Van der Poel goed. Voor elk seizoen heeft hij ook maar een paar veldntten en wat training nodig om weer op zijn niveau te komen", aldus Gisbers. In de zenuwslopende etappes van zaterdag en zondag was die extra sprintkracht uiterst welkom. Want via tussensprïnts laten de organisato ren het peloton om de gele trui vech ten. Een gevecht waar van de klasse mentsrenners zich afzijdig houden, maar dat het felbegeerde tricot bin nen bereik van sprinters brengt. liet was dan ook opvallend dat Eric Van- deraerden en Eddy Planckaert van de Panasonic-equipe van Peter Post geen hoofdrol vertolkten. Vanderaer- den maakte zelfs een kapitale blunder toen hij zaterdag te vroeg aan de leiding van het peloton kwam in de massale aankomst. Zondag waren ze ook absent op de beslissende momen ten. Mogelijk in verwarring door het systeem-Raas. „Ach", dacht Adrie van der Poel. „ze zullen heus nog wel wat winnen deze Tour Daar zijn ze sterk genoeg voor". Maradona staat de pers te woord naar aanleiding van de laatste ontwikkelingen rond zijn persoon. MADRID (GPD) - Op het allerlaatste moment heeft Diego Armando Maradona toch zijn zin gekregen: volgend jaar kan de Argentijn tegen iedere verwachting in toch voor FC Napels uitkomen. Enkele minuten voordat zaterdagnacht om twaalf uur de Italiaanse voetbalgrenzen voor buitenlandse spelers gesloten werden, ging voorzitter Nunez van de FC Barcelona alsnog door de knieën en toonde zich op het allerlaatste moment toch bereid Maradona voor 7,5 miljoen dollar (ruim 22 miljoen gulden) aan Napels over te doen. Een verrassende ontknoping, waar bijna niemand na de ontwikkelin gen van de afgelopen week nog rekening mee had gehouden. Woensdag namelijk had het Barce- lona-bestuur verlenging van de bankgaranties van Napels ge vraagd met 48 uur, in afwachting van het beslissende bestuursbe- raad van afgelopen vrijdag. Maar tot ontsteltenis van de Napels delegatie verhoogde Barcelona plotseling de overeengekomen prijs van 7.5 miljoen dollar voor Maradona met maar liefst 4 mil joen gulden. De sluwe vos Nunez eiste, dat Napels boven de koop som ook nog eens de laatste ter mijn van 4 miljoen gulden, die Barcelona nog met Maradona's vo rige Argentijnse club Argentinos Juniors te verrekenen had. voor zijn rekening zou nemen. Die eis was Napels-voorzitter Ferlaino net iets te gortig, waarna Napels de onderhandelingen verbrak en de voorzitter boos naar Napels terug keerde. Maar zaterdag nam de affaire Ma radona alsnog een plotselinge wending. Napels dreigde Barcelo na bij de UEFA aan te klagen wegens contractbreuk. In de tele xen met betrekking tot de bank garanties had het Barcelona-be- stuur duidelijk gesteld, dat het bereid was aan het vertrek van Maradona naar Napels mee te werken, als de verlangde bank garanties op tafel kwamen. Vol gens de vice-voorzitter Gaspart van Barcelona ging het echter om een fout van een van de Barcelo na-employees belast met het ver sturen van de telexen naar Na pels. Het Napels-bestuur geloofde van dat verhaal van Gaspart niets en stelde Barcelona in het voor uitzicht, dal Napels alle extra kosten van de bankgaranties en de gemaakte onkosten van de rei zen naar Barcelona, bij elkaar ruim 600.000 gulden, zou claimen. Woede Ook de Napels-aanhang ontplofte na de nieuwe extra-eis van Barce lona biina uit haar vel van woede Het Spaanse consulaat van de Italiaanse havenstad moest zater dag door de Carabinieri be schermd worden tegen een even tuele woede-explosie van de Tifosi. die het consulaat dreigden te be zetten. Maradona zelf liet zich evenmin onbetuigd. De Argentijnse ster. toch al gepikeerd omdat het Bar- celona-bestuur hem vorige week een boete van 40.000 gulden had opgelegd wegens enkele uitspra ken in de Catalaanse pers. die het Barcelona-bestuur niet erg welge vallig waren, trok zijn laatste regis ters open. In een gespannen onder houd met voorzitter Nunez, dreig- Napels-voorzitter Ferlaino werd opnieuw opgetrommeld in Napels en in allerijl naar het vliegtuig van Barcelona gevlogen. Krap voor het sluitingsuur van de Italiaanse grenzen kon Maradona in een de pendence van het vliegveld alsnog zijn handtekening onder het lucra tieve contract zetten waarmee hij veruit de best betaalde speler uit de voetbalgeschiedenis is. Een jaarcontract van ruim 3 miljoen gulden, 25 procent van de recettes van vriendschappelijke wedstrij den, een huis plus auto voor Mara dona en zijn manager Czysterpil- ler. tien jaarlijkse vhegretours naar Buenos Aires, alsook nog eens 15 procent van de transfer som. toch nog altijd ongeveer 4 miljoen gulden. Vorstelijk Barcelona zal zich zeer tegen de zin van voorzitter Nunez tevreden moeten stellen met gespreide be taling: 3 miljoen contant, 2 mil joen in september 1985 en de rest, eveneens 2 miljoen dollar in sep tember 1986. Die laatste termij nen, want daar is voorzitter Nu nez zakenman genoeg voor, tegen een rente van 8 en 16 procent, in totaal een half miljoen dollar. Lang zal dat vorstelijke bedrag echter waarschijnlijk niet in de Barcelona-kas verblijven. Als ver vanger voor Maradona aast Bar celona op twee topspclers uit het Spaanse voetbal: de Mexicaan Hugo Sanchez, die momenteel voor Atletico de Madrid uitkomt en international Gordillo. van Be- tis, waarvoor Barcelona bereid is respectievelijk 8 en 10 miljoen gulden op tafel te leggen. Waarna Barcelona altijd nog kan pronken de tragikomische Maradona-affai- re met een batig saldo van bijna 5 miljoen gulden afgesloten te heb ben. de Maradona volgend seizoen voor de nodige problemen te zorgen, als Barcelona niet alsnog het veto op zijn vertrek, genomen in een be stuursvergadering van 6 juni jl. met zou herroepen. Tot de conclu sie gekomen dat het met onwillige honden slecht hazen vangen is. gaf Nunez uiteindelijk toe: „Zeer tegen miin zin in", aldus Nunez, „maar gedwongen door de opstelling van Maradona". In Napels kwam zaterdag de Mara- dona-koorts opnieuw tot een uit barsting van jubel. Dezelfde sup porters die 's morgens het Spaanse consulaat hadden willen bezetten, trokken nu luid jubelend met vlag gen door de Napolitaanse straten. Hoe mateloos populair Maradona is. nog voordat hij een sprintje in het stadion San Paulo heeft gezet, blijkt wel uit het feit, dat de ouders van een tiental jonge borelingen hun baby de naam van Diego Armando hebben gegeven.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 9