Havenfeesten Terneuzen trokken 40.000 bezoekers nieuwe MUZIEK Muziek tussen de bolbegonia 's IIRL fix/A1- Steuncomité opgericht voor berooide zeiler VANDAAG PZC/ streek ROEIWEDSTRIJDEN EEN GROOT SUCCES HELP HENK OP WEG Dag van het Paard Daverend showwerk in DCH-kampioensehap MAANDAG 2 JULI 1984 TERNEUZEN - Werden de Terneuzense Havenfeesten vorig jaar door 40.000 mensen bezocht, dit jaar waren het er minstens zoveel en misschien nog wel wat meer, was zondagavond de conclusie van een woordvoerder van de Terneuzense VVV, die de feesten organiseerde. Deze vierde Terneuzense Havenfees- vaartochtjes over de Westerschelde. afdeling Terneuzen van de Zonne ten boden het publiek veel attracties, De belangstelling daarvoor was zo bloem nog een viertal vaartochtjes in veel publiek trokken de door Scou- overweldigend dat de organisatie op te lassen voor zieken en gehandicap- ting Terneuzen en Sluiskil gehouden een gegeven moment de ponton die ten. roeiwedstrijden voor bedrijven. Ge- toegang tot de boten verschafte, Rond de oude veerhaven waren za- nietend van het zomerzonnetje aan- moest afsluiten. Niettemin wist de terdag en zondag presentaties van schouwden duizenden toeschouwers vanaf de pier het inspannende spekta kel dat voor het eerst deel uitmaakte van het feest. Een spektakel niet zonder incidenten overigens. Tijdens de halve finale kreeg de ploeg van de gemeente Terneuzen het aan de stok met de ploeg van Aug de Meyer en haakte af. Aug. de Meyer won, onmid dellijk gevolgd door Willem Muller Watertoren. Derde bij de roeiwedstrij den werden de Verenigde Bootlieden Vierde was de ploeg van overslagbe- drijf Ovet. Speaker Oswald Martens leverde met een mobiele microfoon commentaar bij de wedstrijden vanal de 84 jaar oude tjalk 'De zes gebroe ders'. Hij viel in voor commentator - Pierre Eysackers, die zaterdag zijn enkel verstuikte. De Terneuzense VW maakt van de roeiwedstrijden n komende jaren een vast programma onderdeel. De Terneuzense Havenfeesten werden zaterdagmorgen geopend door de Pa- ra-Air-Servie-Nederland. Drie para chutisten landden omstreeks half ell onder grote publieke belangstelling n op het strandje nabij de oude veerha- ven. Burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen hees de WV-vlag die een van de parachutisten had meege- bracht. Hij zei erg blij te zijn dat de havenfeesten door zoveel bedrijven worden gesponsord. Na de opening was er een show met waterskieen en para-sailing. De sleepboten Wande laar van de Union. Waterland van Willem Muller, een vaartuig Verenigde Bootlieden en het schip van G. de Rooy maakten gratis De Terneuzense Havenfeesten werden geopend door parachutisten Para-Air-Service-Nederland. I ADVERTENTIE) MIDDELBURG Molenwater, 9.30- 17 uur: Miniatuur Walcheren; VLISSINGEN Vestzaktheater, Fes tival Nieuwe Muziek: 20.30 uur: con cert door Max Lifchitz (piano): FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- eel I. 20.30 uur: The Osterman week end. 12 jr.: Cinem'Actueel II, 20.30 uur: Drie knuisten op de snelweg, a.l.; Cinem'Actueel III, 20.30 uur: The twi light zone. 12 jr.; Roxy Club. 20 uur: Hotel New Hamps hire, 16 jr.; GOES Grand, 20 uur: Raiders of the lost ark, a.l.; HULST De Koning van Engeland, 14.30 uur: Meisjes die hem weten te raken, 18 jr.; 20 uur: Jaws (III), a.l.; 20 uur: Ciske de rat, a.l.: 20 uur: Scarface, 16jr.. 20 uur: Een vreemde affaire. 12 jr.; MIDDELBURG Meccano. 20.30 uur: Rome open stad; OOSTBURG Ledel, 20 uur: Hey baby hey. 18 jr.; REN ESSE Dorpshuis. 16.15 uur: Schatjes, 12 jr.: 19 15 uur: Ciske de rat. a.l.; 22 uur: Vrijdag de 13e, 16 jr.; TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Ris- key Business, a.l., 20 uur: Carmen, a.l VLISSINGEN Alhambra I. 20 uur: Silkwood. 12 jr.. Alhambra II, 20 uur: Vrijdag de 13e. 16 TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG Museum. 10 30- 12.15 en 13.30-17.00 uur: Aardenburg als historische gemeente; AXEL Galerie Slijkdreef 11a, 10-18 uur: 'Moderne kunst en 1984'; Kinder galerij Bellemans: tekeningen van Gerrit de Jager. DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' en 'Dieren in de natuur'. HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktui gen. HOOGELANDE Kapel van St. Maarten, 14-19 uur: werken van Piet van Rhoon; HULST Streekmuseum, 14-17 uur: 'De Abdijen in het land van Hulst'. MIDDELBURG Zeeuws Museum, 10-17 uur: werken Jacoba van Heems- kerck (t/m 13/9). OOSTKAPELLE Molenweg 36, 10- 12 uur: Fossielenmuseum. TERNEUZEN v.m. Stadhuis: werken fotograaf Wim Sinke. VEERE Markt 12. 8-18 uur: Pente keningen van Johan Kosten Grote Kerk. 10-17 uur: 'Verzet en Vervolging 1933-19NU' (t'm 16/9). VLISSINGEN Nieuwstraat 26-28. 10-17 uur; 'De geschiedenis van 500 jaar Loodswezen'. Stedelijk Museum, 10-17 uur. 'Maritie me gezichten', werken drie 19e eeuwse MN Nederlandse kunstenaars. Biblio theek, 13.30-20 uur: foto's van Zeljco Savic; Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur Expositie levende reptielen, amfibien en insekten. Ge vangen toren: expositie over de 'Schorpioen'; Bethesda-St. Josephziekenhuis; werken van Marijke Visser; IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor mllieuklachtem Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251, van 10.00-24 00 uur - weekends van 20.00-24.00 uur Slichting 'Blijf van m'n lijf" Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614. - Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. ADVISEUR EN INSTALLATEUR voor inbraak meldsystemen Organisatorische maatregelen Bouwkundige beveiliging Elektronische beveiliging Luid-stil-technisch-alarm Alarmcentrale, meldkamerservice 0 Terreinbeveiliging 0 C.C.T.V.-systemen 0 Brandmeldsystemen 0 24-uurservice varel alarmgroep Erkend Uneto \mM» Beveiligings Installateur VAREL ZEELAND Installatiebedrijf Wisse B.V. Terneuzense bedrijven, er waren ver schillende eetkraampjes, een ten toonstelling modelschepen en een in formatiestand over sleepvaart. l'o- werclub A. en T. Harms ontving 822 krachtpatsers. Albert Alarms reikte de eerste prijs uit aan de sterkste deelnemer, Adrie van Boven uit Ter neuzen. Hij drukte een gewicht van 269 260 kilo. tilde twintig stenen en hees een katrol naar een hoogte van 174 centimeter. Mevrouw Vinkt uit Terneuzen drukte 125 kilo en dat leverde haar het predikaat 'flinke Zeeuwse meid' en een beker op. Me vrouw Corduwener tilde bij de da mes de meeste stenen. Het waren er veertien. Overslagbedrijf Ovet moest de wissel beker zaterdagmiddag afstaan aan Dow Chemical. De ploeg van Dow won de behendigheidswedstrijden voor vorkheftrucks Broomchemie werd tweede en De Hoop derde. Zater dagmiddag besloot men met een vlootschouw waaraan vijftig schepen deelnamen. Veel jeugdige belangstelling was er aan het begin van de avond voor een motortrial gehouden door de Horeca- verenigmg Terneuzen m samenwer king met het Proficiat-Promotie- Team. In de feesttent nabij de oude veerhaven haakten ongeveer 300 men- se zaterdagavond in op 'Het kleine café aan de haven' van Vader Abra ham, die met de Sonny Boys een optreden verzorgde dat tot in de klei ne uurtjes voortduurde. De havenfees ten werden verder muzikaal opgeluis terd door harmonie De Vliegende Hol lander uit Terneuzen, Fanfare en drumband Sluiskil. Harmonie en fan fare Willem Beukelszoon uit Biervliet, muziekvereniging De Volharding uit Zaamslag en de harmonie uit Wachte- beke. Zondag ging de Terneuzense waterto ren open voor het publiek. Dat was zaterdag onmogelijk wegens een sto ring aan de lift, 271 mensen genoten van een uitzicht over de Westerschel de en Terneuzen. De zeilwedstrijd De Vliegende Hol landerrace, zondag gehouden door watersportvereniging Neusen, werd gewonnen door het zeil jacht Dehli- rium, gevolgd door Pieternel en Fe ver op een tweede en derde plaats. In de Hoedekenskerkerace. zaterdag ge houden door watersportvereniging De Honte, werd Yellow Rose eerste en Pieternel tweede, Dehlirium ein digde op de derde plaats. Auto bekrast in Terneuzen: 1100 gulden schade TERNEUZEN Onbekenden hebben vrijdagnacht de wagen van E. de V. uit de Diepenbrockstraat in Terneu zen met een scherp voorwerp bekrast. De rechterkant en het motordeksel moesten het ontgelden. De schade wordt geschat op 1100 gulden. Oud-Yersekenaar J. K. Vette (35) gepromoveerd tot doctor geneeskunde GOES De oud-Yersekenaar J. K. Vette is vorige maand in Utrecht gepromoveerd tot doctor in de ge neeskunde. Hij schreef een proef schrift over de toepassing van compu ter-tomografie bij het schildklieron- derzoek Dat is een methode waarbij met hulp van röntgenstralen en een computer dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam worden gemaakt. Dat maakt het mogelijk bij patiënten met een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van een schildkliertumor, afwijkingen op te sporen als ze nog maar één a twee millimeter groot zijn. Dr Vette (35) is na het behalen van het gymnasium-diploma aan het christe lijk lyceum te Goes medicijnen gaan studeren in Utrecht. Hij specialiseer de zich als pathaloog-anatoom en vervolgens als radioloog. Hij werkt thans als radioloog in ziekenhuis De Lichtenberg in Amersfoort. Naast de tentoonstelling van Bill Beckley biedt de voorhof van de Middelburgse Vleeshal tijdens het Festival van de Nieuwe Muziek ook een partiturenstand waar werk te zien is van hedendaagse Nederlandse componisten. Met het verlaten van de eeuwenoude, geijkte muziekpatronen. onderging ook het muziekschrift belangrijke wijzigin gen. Een algemeen notenbeeld moest plaats maken voor een meer persoonlijke schriftuur. Dat is zeer duidelijk te zien op de ponist opgekomen en door hem kleine tentoonstelling van Done- ontwikkelde muzikale gedachten mus. Nuttige 'bijkomstigheid' is de heeft in de meeste gevallen papier opstelling van luisterapparatuur en notenschrift nodig instrumenta- tussen de Fleurop-begonia's. zodat listen en zangers 'vertolken' de hen het kijkbeeld meteen wordt omge- toegedachte stem via een voor hen in verschillende symbolen genoteer de partij, en de dirigent kan de hem ques Bank. Bernard van Beurden, toegedachte coördinerende rol al- Rob du Bols, Maarten Bon, Jo van leen vervullen wanneer hij al die den Booren. Joep Straesser. Polo de stemmen duidelijk geordend op één Haas, Ton Bruynel. Walter Hekster, blad tot zijn beschikking heeft. Robert Nasveld, Reibert de Leeuw. Het zal duidelijk zijn dat zo'n parti- Ton de Leeuw, Anton van Prooijen, tuur niet alleen in klinkende Daan Manneke. Jos Kunst, Will Eisma. Theo Loevendie Schat. Donemus tekent aan: Muziek is om naar te luisteren. Maar de weergave van bij een com- ook als beeldende neerslag Peter van een compositie een boeiend 'kunststuk' kan opleveren. Ojn dat laatste aspect wat gerichter onder de aandacht te brengen gaat deze tentoonstelling van start onder de titel 'Kijken naar Muziek', uit het Donemus-repertoire samengesteld door de Amsterdamse grafisch ont werper Pieter Hildering. De gekozen voorbeelden dateen uit de laatste twintig jaar. maar ze hebben nog iets anders gemeen ze worden allen gekenmerkt door een notatie die méér bevat dat de sedert eeuwen gebruikelijke bolletjes, vlaggetjes en andere symbolen Het muziekschrift is net als het alfabet een methode om klanken zó te rangschikken dat er een uitvoer baar resultaat ontstaat. Maar ter wijl het geschreven (visuele) beeld van de taal in dp loop der eeuwen nauwelijks is veranderd ligt dat bij de visuele aspecten van het muziek schrift anders Juist in de jaren '60 en '70 zijn veel compomslen bezig geweest met het ontwikkelen van een nieuwe vorm van muzieknota tie. De in diezelfde periode nogal in de belangstelling gekomen vrijere uitvoeringspraktijken versterkten deze ontwikkeling, die leidde tot een verdere 'bevrijding' van noten schrift en partituur-ordening. - maandag verhuist het Festival van de Nieuwe Muziek even naar het Vlissings Vestzaktheater waar Max Lifchitz spelt in de reeks 'Het Derde Pedaal' (20.30 uur, Bellamypark) Lifchitz speelt werken van Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse componisten. Het programma biedt Manuel Enriquez, Hoy de Ayer U981), Nancy van de Vate, Preludes (1978), German Caceres, Sonata (1984), Max Lifchitz, Affinities (1979). Robert Starer, The ideal Self (1983) en Gerorge Crumb, Gnomic Variations 11981 Het betreft stuk voor stuk eerste uitvoeringen in Nederland Het programma is nadien ook te beluisteren ln de 'IJsbreker' in Amster dam. 0 Morgen dinsdag begint in de Middelburgse Vleeshal de workshop geïmproviseerde muziek onder leiding van Willem van Manen (16 uun. In de avondu ren speelt het Rova Saxophone' Quartet uit San Francisco (Vleeshal, 20.30 uuri. Jan Punselie en Roel Engels, twee vrienden van Henk van de Weg. met de jerrycan waarin de giften voor Van de Weg terechtkomen. 'Help Herik op Weg is het opschrift op de jerrycan Op de achtergrond de lege box. de vaste ligplaats van Van de Wegs zeiljacht Tjisje. dat nu door een aanvaring met een orca op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt. MIDDELBURG - Vrienden van Henk van de Weg, die vrijdag zijn zeilschip verloor door een aanvaring met een orca, een zwaardwalvis, hebben een steuncomité voor deze Middelburgse zeezeiler opgericht. Henk van de Weg, die zoals bekend deelnam aan de OSTAR-race, een solozeiltocht van Groot-Brittannië naar De Ver enigde Staten, is namelijk door het verlies van zijn schip totaal berooid. Van de Weg, die tekenaar/construc teur is bij De Schelde, was niet meer in staat om de verzekering van zijn schip Tjisje te betalen. Het schip, dat nu op 2,5 kilometer diepte op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt, was minstens 70.000 gulden waard. Henks vrienden hebben daar om het volgende banknummer open gesteld voor giften: Rabobank Mid delburg 33.50.269.834 t.n.v. Actie Henk van de Weg. „Vier jaar lang had Henk al z'n geld in z'n boot gestoken Al die jaren had hij zijn vakantie opgespaard om aan de OSTAR-race te kunnen deelnemen Z'n bezittingen had Henk allemaal verkocht om z'n boot af te kunnen bouwen Hij lééfde echt alleen voor z'n boot. De 6500 gulden die nodig was om de Tjisje te verzekeren, had-ie niet meer. en er was ook op geen enkele manier aan te komen. En nu. toen hij de race bijna had voltooid, is er wel op een heel ongelukkige manier een eind aan Henks droom gekomen Roel Engels uit Middelburg, eén van de initiatiefnemers van de steunactie voor Henk van de Weg. kan zelf ook nog nauwelijks beseffen wat zijn vriend is overkomen Engels is eén van degenen, die Henk van de Weg bij de voorbereidingen voor de zeilrace heeft geholpen, Hij maakt deel uit van een groepje rond Van de Weg. dat niet alleen heeft meegewerkt bij de bouw van de Tjisje, maar ook zorgde voor morele ondersteuning van de zeezeiler uit Middelburg. „Zo ontstond niet alleen een enorm goeie band met Henk, maar ook tussen de leden van het vnendengroepje onderling", legt Roel Engels uit „We leefden allemaal ontzettend met Henk mee. Dit onge luk is daarom niet alleen voor Henk een enorme afknapper, maar betekent dat ook wij als z'n vrienden, in een groot zwart gat zijn gevallen Want er is niets meer; alles is verloren", mij mert Engels. 70 mille De actie die Engels en andere vrien den van Van de Weg nu op touw zetten, heeft tot doel om de Middel burger aan een nieuw schip te hel pen. Het is de bedoeling dat zij dat schip zelf gaan bouwen. Voor de materialen voor de bouw van het schip is een bedrag van ongeveer 70.000 gulden nodig. Een fabrikant van zeilen en surfplan ken in Enschede heeft al zeilen voor dit nieuwe schip in het vooruitzicht gesteld. Deze gift is ongeveer 30 000 gulden waard Engels hoopt nu. dat zowel de sponsors van Van de Weg als vele particulieren ook hun steentje aan de actie bijdragen. Verder speelt het steuncomité met de gedachte om bijvoorbeeld benefiet-zeilwedstrijden te organiseren op het Veerse Meer. waarvan de opbrengst is bestemd voor de onfortuinlijke Van de Weg. SEROOSKERKE De uitslagen van de Dag van het Paard zijn: Shetlandpony's. Jeugdkampioene. Trlto- ma van Blesterveld van Staatsbosbeheer Goes: Kampioene 3 jaar en ouder, tevens- erekampioen Sandy van Grada van M Zorge Haamstede; Reserve kampioene' Lerna van Wissenkerke van M C Geelhoed Middelburg en Reserve Jeugdkampioene TUlaea van Biesterveld van Staatsbosbe heer Goes Appaloosa Kampioen veulen Eastside Eu reka van G de Werd Alphen, Dagkampioe ne: Black Spot van mevrouw De Muth Kalmthout (B), Reservekampioen. Eastsi de Bettlna van G. de Werd Alphen New Forest Pony's Beste Hengstveulen: Molenaar's Robin van C. Molenaar Chaam. Beste Memeveulen Lady Tamara van P. Dubbeldam Strijen, Beste 1- en 2-jarige. Polderzichts Kim van C J van Gijlswijk Noordwijkerhout; Beste 3-jarige: Mole naars Nightingale van C. Molenaar Chaam, Beste 4-jarige en ouder iniet-zogendi Mac- Leane Kanna van A Zuiderwljk Numans- dorp Dagkampioene, tevens beste 4-jarige zogend Waterhofs Jade van A Zuiderwljk Numansdorp, Reservekampioene: Silver- lea Roblna LL van C Molenaar Chaam Haflmgers. Jeugdkampioene Carollen uit 't Bokkegat van P de Buck Wissenkerke; Kampioen oudere merries: Saskia van Stal- land van J de Boer Stni-Annaland Trekpaarden unerries van 2 Jaar en oudert: Jeugdkampioen 2- en 3-jarige marries Astnd van 't Llndenhof van A L C Brooij- mansTholen. Algemeen kampioene Valda te Zande' van Stal Te Zande Heinkans- zand Kapelle Reservekampioene Come van Leendershoeve van B de Maaker Wol- phaartsdijk. Kampioen memcveulen Re- gina van Vluchtenburg van Gebroeders Ovaa Oost-Souburg, Kampioen hengstveu len Jules van Reimershoek van B de Maaker Wolphaartsdijk en Kampioen Jaar lingen Charlotte van de Regenjas van S. de Feyter Axel Concours aangespannen Trekpaarden: li M. J Mol Waarde, 2 Jacco de Visser Vhssin- gen. 3 Gebroeders Geldof Oostkapelle, 4 J de Visser Vllsslngen Springconcours Pony 's Klasse B: Monique Maldegem. Klasse L. Sandy Breel en Anne- mieke Boone. Klasse M Stefanie de Kam en Klasse Z Sandy den Exter en Carolien de Feyter. Mennen (paarden en pony'si Klasse L C Bol; Klasse M en Z N Bol. VLISSINGEN - Daverend showwerk. aantrekkelijke muzikale prestaties en een enthousiast publick maakten zaterdagavond de finale van het DCH-contest 1984 op het Vlissingse sportpark Baskensburg tot een suc ces. Dertien Nederlandse showkorp sen, waaronder zes Zeeuwse, deden zaterdag mee aan deze voorronde voor het Nederlandse kampioen schap op 29 september in Dordrecht. Een gure wmd en een publieke be langstelling die aan de matige kant bleef, bemoeilijkten overdag de optre dens Het zat de acht beste korpsen waaronder Juliana en Blue Spirit uit Middelburg, 's avonds wel mee en daardoor was ook de puntenwaarde ring van de jury wat royaler dan 's middags. Het beste korps bleek uit eindelijk de Beatrixband uit Hilver sum, die met 58,5 punten de winnaar van de prelims 's middags. Jubal uit Dordrecht, achter zich liet Juliana eindigde op de vierde en Blue Spint op de vijfde plaats met respectievelijk 44,4 en 42,5 punten. Het showkorps Oranje Nassau uit Vlissmgen. dat dit evenement samen met de Culturele Raad Vlissmgen en de Stichting Drum Corps Holland had georganiseerd, behaalde 24.8 punten in de voorwedstrijden, maar dat was niet genoeg voor een finaleplaats. In de tussenklasse behaalden de ju niorkorpsen Jong Excelsior uit Goes en Johan Friso uit Middelburg 's mor gens hoge punten. De jury vond Jong Excelsior goed voor 38 20 punten, en Johan Friso voor 42.30 punten. Het seniorenkorps van Excelsior eindigde met 34.75 in de open klasse op een achtste plaats, maar moest wegens contractuele verplichtingen 's avonds verstek laten gaan. Deze open plaats werd ingenomen door nummer negen. Oranje uit Huizen, dat 's avonds met 34.6 punten op de achtste plaats ein digde. Zevende werden De Jonge Pij pers uit Vlaardingen met 37.2 punten, en zesde, de helemaal uit meisjes bestaande Dio All Girl Band uit Dor drecht met 39 5 punten Avant Courir uit Eemnes en Baam veroverde de derde plaats met 51.3 punten Jubal tenslotte, kreeg 57.5 punten De uit slag werd bekend gemaakt door 'spea ker' Aart Klos uit Hilversum tijdens de Olympic Retreat' een gezamenlijk optreden van de acht korpsen aan het slot van de avond. Anton de Graaf, uitvoerend directeur van de Stichting Drum Corps Holland en Klaas Over- dam. functionaris van de Culturele Raad. reikten de prijzen uit. In totaal twaait juryleden beoordeel den zaterdag de prestaties van de korpsen. Acht van hen letten op het muzikale gedeelte en vier jury leden beoordeelden het showelement De inspiratie voor de door de korpsen zelf gecreeerde shows, wordt in Ameri ka gezocht en vooral jonge mensen blijken zich tot deze vorm van muziek maken aangetrokken te voelen Het Vlissingse publiek, dat zaterdag avond de tribune volledig bezette, liet zich enthousiast meeslepen en uitte dat in aanmoedigingen en commen taar op het gebodene vooral tijdens de optredens van de beide Middel burgse bands en de twee hoogst sco- renden Anton de Graaf van de Stichting DCH liet na afloop weten tevreden te zijn met het verloop van deze dag- .„Het weer zat 's middags niet mee, maar de avond heeft alles goed ge maakt, ook al door het vele publiek. We zijn zeker niet ontevreden." '.ii1 'twjwiiwi (foto Wim Riemensi

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 7