Ptt PRCMNCE-^ZEELANC Braderie Sluis trok veel publiek Wie wil en kan helpen! DE GRIFFIOEN APPARTEMENTEN VOOR OUDEREN SINKESSKOMFJAN Fa. J. HOEKMAN ZN. i^2ïï Maritiem Instituut De Ruyter 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT MAANDAG 2 JULI 1984 Met droefheid geven wij kennis van het overlij den van mijn lieve dochter en zuster KOOS MINDERHOUD-JANSEN op de leeftijd van 60 jaar Wolphaartsdijk J Jansen-v. d. Kreeke Goes. A van der Schraaf-Jansen Middelburg P Jansen-Schout Wolphaartsdijk, 28 juni 1984 Er is een land van louter licht xoaar heilgen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht in duisternis of pijn Gezang 290:1 Na een zeer liefdevolle verzorging in 'Vijver- vreugd', is van ons heengegaan onze lieve doch ter, schoonzuster en tante MARIA HENDRIKA DE MEYER op de leeftijd van 64 jaar. F. de Meyer G. de Meyer-Puite Middelburg, 30 juni 1984 St.-Willibrord. Bachten Steene 1. Marie is opgebaard in het rouwcentrum 'Middel burg', Buitenhovelaan 1 te Middelburg (Dau- wendaele). Gelegenheid tot afscheidneinen dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur. De rouwdienst, waarin zal voorgaan Ds L A. Nell, zal worden gehouden woensdag 4 juli a.s. om 14.00 uur in de aula op de algemene begraaf plaats te Middelburg, waarna de teraardebestel ling zal plaatshebben aldaar. Veilig in de hand van God Na een moedig gedragen lijden is van ons heengegaan onze lieve medebewoonster MARIE DE MEYER Wij wensen haar ouders en familie veel sterkte en kracht toe met dit verlies. Wij zullen haar missen. Bertha, Trees, Ria, Marian, Bet- sie, Jeanne, Willy, Mien, Janny, Gea, Klarie, Hanneke. Catrien, Mieneke, Paulette, Adrie, Anne ke, Ine. Middelburg, 30 juni 1984. Op 30 juni 1984 is overleden te Breda in de Klokkenberg. de heer ADRIANUS PIETERS Geboren 8 juni 1917 te Rilland Bath. Halsteren: A. Pieters-Voois Lepelstraat: J. F. Pieters A. Pieters-Schumann Vivian Bergen op Zoom: R. M. Pieters M. Pieters-Vlug Elvira Halsteren: E. Lempers-Pieters G. Lempers Debbie F. M. Pieters Scherpenisse: V J. Pieters R. Pieters-Roos Sander en Daysie De avondwake is dinsdag 3 juli om 19.00 uur St. Quirinus Kerk te Halsteren De heilige mis is 4 juli 10.00 uur. De teraardebestelling is om 11.00 uur. Daarna gelegenheid tot condoleren in zaal Tivolie Dorpsstraat 11 Halsteren. Zij die geen rouwkaart ontvingen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Na een moedig gedragen ziekte is overleden, onze geliefde broer, zwager, oom en oudoom MARINUS JACOBUS SANDERSE (Sam) in de leeftijd van 70 jaar Vlissingen. 30 juni 1984 Paul Krugerstraat 166. Correspondentieadres: C. Sanderse. Nieuwe Vlissingseweg 454. 4335 JN Middelburg. De crematie zal plaatshebben woensdag 4 juli a.s. om 12.00 uur in het crematorium aan de Nieuwlandseweg te Middelburg. Vertrek van Nieuwe Vlissingseweg 454 om 11.30 uur. Gelegenheid tot condoleren na de crematie in de aula van het crematorium. Bedroefd, maar dankbaar dat hem het verder lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man. onze vader en opa JOHANNIS LOUIS DE ROO echtgenoot van Catharina Maria Wilhelmina van Iwaarden op de leeftijd van bijna 74 jaar. Hij heeft zijn lijden moedig gedragen Heinkenszand: C. M. W. de Roo-van Iwaarden Heinkenszand: Foort en Nettie de Roo- Karelse Goes: Jan en Jo de Roo-Braamse Rian en Diana 's-Heer Abtskerke: Adrie en Marianne de Roo- van Mossevelde Johan en Arjan 's-Heer Abtskerke: Nel en Nico Moerman-de Roo Tineke en Anke 30 juni 1984 Taiingstraat 16. 4451 DS Heinkenszand. De overledene is opgebaard in het mortuarium naast de R K -Kerk te Heinkenszand. Gelegen heid tot bezoek aldaar dagelijks van 19.00-19.30 uur. De begrafenis zal plaatshebben woensdag 4 juli om 14.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Heinkenszand, vanuit het Dienstgebouw van de Herv. Kerk. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Dienstgebouw. Liever geen bezoek aan huis. Zij die wij vergeten zijn een rouwbrief te sturen gelieven deze advertentie als zodanig te be schouwen. Heden werd toch nog onverwachts uit de familie kring weggenomen op de leeftijd van bijna 74 jaar onze broer en zwager JOHANNES L. DE ROO echtgenoot van C. van Iwaarden Heinkenszand J. J Klompe-de Roo J. P. Klompe 's-Heerenhoek: J. de Roo Heinkenszand: P. de Roo-Kwekkeboom Heinkenszand, 30 juni 1984. Na een liefdevolle verzorging in het verpleeghuis 'Ter Valcke' heeft God na een langdurig lijden tot Zich genomen onze geliefde zuster, schoon zuster en tante JACOBA CORNELIA DE SMIT Zij mocht de leeftijd van 74 jaar bereiken. Colijnsplaat. P. de Smit L de Smit-Tazelaar W de Smit West-Souburg: M. J. de Smit N. de Smit-Leendertse Oostkapelle: C. de Smit N. P. de Smit-Wisse Neven en nichten Goes, 1 juli 1984. Verpleeghuis 'Ter Valcke' Correspondentieadres: Havelaarstraat 23, 4486 AZ Colijnsplaat De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 4 juli a.s. om 14.00 uur te Colijnsplaat. Voor de begrafenis zal een dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de Geref. Kerk te Colijnsplaat die aanvangt om 13.15 uur waarbij U wordt uitgenodigd. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condole ren in het zaaltje bi) de Ned. Herv. Kerk. Heden overleed na een langdurig zeer geduldig gedragen lijden in vol geloofsvertrouwen onze geliefde broer, zwager en oom JOHANNIS MARIJS sinds 1970 weduwnaar van Neeltje de Voogd op de leeftijd van Middelburg Koudekerke: Serooskerke: Vrouwenpolder: Grijpskerke: Oost-Souburg. Serooskerke: Dubbeldam: 77 jaar. W Adriaanse-Marijs P. Adriaanse P. Boone-Marijs M. Boone M. Janse-Marijs A. Janse M. Marijs-Tilroe J Dekker-Marijs W. Dekker C. Boon-Marijs J. Boon J. Janse-Marijs J Janse A. van Sluys-Marijs C. van Sluys Middelburg, 30 juni 1984. Enige en algemene kennisgeving Na een arbeidzaam, zorgzaam en toch vrijgevig leven, is overleden onze moeder, schoonmoeder, oma en tante TANNETJE SIMONSE in de leeftijd van 86 jaar. Middelburg: K. J. de Koeyer P. E. de Koeyer-de Rijke Goes: Karei Ellen Middelburg. 27 juni 1984 Haringplaats 10. Correspondentieadres: A. de St. Pierrelaan 29. 4334 AN Middelburg. De teraardebestelling heeft in besloten familie kring plaatsgevonden. Tot onze diepe droefheid is na een ernstig doch geduldig gedragen lijden overleden onze geliefde man. vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JACOBUS ADRIAAN SNOEP echtgenoot van Cornelia van Oosten op de leeftijd van 81 jaar. Goes: C. Snoep-van Oosten Kloetinge: C. W. Snoep A. Snoep-de Klerk Hoedekenskerke: M. J. de Visser-Snoep L. de Visser Biezelinge: J. M. de Bei-Snoep C. de Bel Baarland: W. Hoeve-Snoep C. Hoeve Biezelinge: W. Snoep N J G. Snoep-Boone Ellemeet: J. P. Daane-Snoep W. Daane Klein- en achterkleinkinderen Biezelinge. 30 juni 1984. Correspondentieadres: Ganshoekweg 9, 4421 JL Biezelinge. De begrafenis zal D V. plaatsvinden op woens dag 4 juli a.s. om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Biezelinge. Geen bloemen Voor de zeer vele gelukwensen, bloemen en geschen ken die wij bij ons 45-jarig huwelijk mochten ontvan gen zeggen wij u mede namens onze pleegkinderen er. kleinkinderen hartelijk dank. F. van Oosten M. van Oosten-Hoogesteger Het is ons door de vele blijken van medeleven en belangstelling na het overlijden van onze geliefde man, vader en opa PIETER HANGOOR niet mogelijk u allen persoonlijk te bedanken. Het is voor ons een grote steun en troost geweest. Hiervoor zeggen wij u hartelijk dank. Vlissingen. juni '84. Voor Marieke 17 jaar, als je haar wat langer kent een gezellige vrolijke meid, die goed met haar tijd weet om te gaan en duidelijke toekomstplannen heeft, zoeken wij een gezellig kostpleegadres dat haar wil helpen op de laatste treden naar zelfstandigheid. Ze heeft contacten met haar familie en die verlopen over het algemeen redelijk tot plezierig. Na haar MAVO-diploma wil ze een oplei ding volgen in de verzorgende richting. Het zou prettig zijn als er in 't gezin leeftijdsgenoten waren. Marieke gelooft zelf het best met mensen tot 40 a 45 jaar op te kunnen schieten. Zij wil weer graag op Walcheren wonen; liefst Middelburg. Vlissingen mag ook; in elk geval niet op een klein dorp. Wilt u Marieke ruimte, gezelligheid en op z'n tijd de nodige steun bieden, neem dan contact met ons op, telefoon 01180-28555, Paula Raemaekers - Flip Woltering, Gast en Pleegadressen-Project, Zee-land, Lon- densekaai 39, Middelburg, ma. t/m vrij. Enige en algemene kennisgeving In Christus is vredig ontslapen, gesterkt door de Genademid delen en het gebed der H. Kerk, mijn dierbare, goede vader, schoonvader en onze geliefde, zorgzame grootvader, broeder, zwager, oom en neef LAURENS ANTOON VAN OPSTAL weduwnaar van Florentina Ureel geboren te Hilvarenbeek op 17 november 1896 Hij was drager van het erekruis 'Pro Ecclesia et Pontifice' en ridder in de Orde van de H. Sylvester. IN PARADISUM DEDUCANT TE AN GE LI Uit aller naam: Maria H. J. Bitter-van Opstal Goes, 28 juni 1984 Verpleeghuis 'Ter Valcke' Correspondentieadres Van Bourgondiestraat 3, 4461 LE Goes De plechtige H. Mis van Requiem wordt opgedragen in de kerk van de H. Maria Magdalena, Singelstraat te Goes op dinsdag 3 juli te 11.00 uur met aansluitend de teraardebestel ling op het Katholieke kerkhof aan de Zuidvlietstraat. Samenkomst vóór de Uitvaart in de Magdalenazaal bij de parochiekerk te 10.30 uur. Condoléances, uitsluitend schriftelijk, achter in de kerk. Liever geen bezoek. Geen bloemen. provinciale stoombootdiensten Bij de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland te Vlissingen kan worden geplaati een adjunct-inspecteur technische dienst m/v Deze functionaris kan na gebleken geschiktheid de inspecteur/hoofd technische dien: met ingang van 1 maart 1985 opvolgen. Functie-omschrijving In de taak als technisch manager dient hij/zij zorg te dragen voor een goede motivat en werksfeer in de technische dienst, die ca. 100 medewerkers omvat. Door h> bewerkstelligen van consequente storingsanalyses, bijstellen van de planning j werkregeling zal de functionaris in een goede samenwerking met de werktuigkunc gen het accent moeten leggen op het preventief onderhoud. Daarnaast draagt hij; zorg voor: het in technisch vaarklare toestand houden van de veerschepen; het onderhouden van contacten met reparatiebedrijven en het begeleidt van reparaties en onderhoudswerkzaamheden; het opzetten van kostenramingen; de technische inkoop. Voor deze functie worden vereist: tenminste een voltooide opleiding h.t.s.-e/wtb of vergelijkbaar niveau, ervaring in een techmsch-organisatorische functie bij een scheepswe' en/of machinefabriek, waarvan de omgang met technisch personeel en d toepassing van informatie- en managementtechnieken belangrijke aspei ten vormen; rijbewijs b-e; leeftijd ca. 30 a 40 jaar; salariëring voorlopig (afhankelijk van leeftijd en ervaring (maximum brul 5.218,- per maand. Een nieuwe beloningsstructuur op basis van functiewaardering is i ontwikkeling. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Een afvaardiging van het personeel zal bij de selectie betrokken worden. In het kader van het geven van gelijke kansen aan vrouwen en mannen bij 6 provincie Zeeland worden vrouwen uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Verdere informatie wordt verstrekt door de heer J. Keersemaker - telefoc 01184-60900 (toestel 34) Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te richten as de directeur van de Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland, Prins Hendrikweg IC 4382 NS Vlissingen. Zij die reeds solliciteerden hoeven met opnieuw te reageren. prins hendrikweg 10,4382 ns vlissingen, tel. 01184-60900 Heden overleed onze beste zwager L. WOUTERS echtgenoot van A. Wouters van der Staal Uit aller naam: P. A. van der Staal Vlissingen. 29 juni 1984. Familie berichten Aan een van de fraaie singels te Middel burg, n.l. de Seissingel, staat een van de fraaiste monumentale gebouwen. Dit pand, genaamd 'De Griffioen', wordt even als het daarbij behorende theehuis volle dig gerestaureerd terwijl een nieuw ge deelte wordt aangebouwd. In dit nieuwe gedeelte zijn 41 appartemen ten geprojekteerd, waarvan er nog enkele te huur worden aangeboden. De ligging van de appartementen is zeer gunstig ten opzichte van centrum en openbaar ver voer. Het theehuis gelegen aan de Domburgse watergang, tuin en fietsenstalling zijn be stemd voor het gebruik van de bewoners. De parkeerplaatsen zijn bestemd voor de gebruikers van het kantoor en voor de appartementsbewoners. Lift is aanwezig. Huurprijzen: ca. 400,- tot 600,- per maand, inkl. servicekosten (excl. stookkos ten). Makelaars in onroerendgoed 'Het Gouden Harnas' Damplein 34. Middelburg Telefoon 01180-26455 Officiële publikatie van het Staatsbedrijf der PTT Verruiming verzendmogelijkheden lokale partijenpost Per 1 juli 1984 zijn de mogelijkheden verruimd voor de verzending van lokale partijen brieven, briefkaarten, drukwerken (ook die in kaartvorm) en monsters. Grotere gebieden De gebieden, waarvoor de tarieven voor lokale partijen gelden, zijn verruimd van de eigen woonplaats van de afzender tot het streek- postgebied waarin de afzender is gevestigd. Een streekpostgebied omvat in het algemeen de eigen woonplaats van de afzender plus een gebied daaromheen. De binnen dit gebied in partijen aangeboden post, bestemd voor geadresseerden in datzelfde gebied, worden aangeduid als streekpost- partijen. Over de indeling van de streekpostgebieden kan nadere informatie worden verkregen op de post kantoren. Lagere minimum aantallen Voor streekpostpartijen zijn de minimum aantal len per 1 juli 1984 als volgt: 50 stuks voor brieven, briefkaarten, drukwerken en monsters; 1000 stuks, alleen voor brieven en briefkaarten bij verwerking binnen enkele dagen (de zgn. dagverwerking). Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op de post kantoren en bij Klantenservice Post, telefoon 0017 (gratis). ptt post BEGRAFENISVERZORGING VOOR GOES EN OMGEVING (P. J Hoekman) v/h A A Hillebrand - Goes Langeweg 1 - 4431 CE 's-Gravenpolder tel. 01103-1444 2408 Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Tevens beschikken wij over koeling om ook thuis op te baren. EXAMEN SLUIS „Het is de laatste vijf jaar niet meer zo druk geweest in Sluis als zondag", dat deelde een zeer tevreden voorzitter van het braderiecomite Piet Koster zondagavond mee. „Om twee uur 's middags kon er geen auto meer in Sluis. Zo vol was het", aldus de voorzitter. Vele duizenden mensen kwamen naar Sluis omdat daar een braderie plaatsvond, gecombineerd met tal van activiteiten plus een kermis. Zaterdagmorgen begonnen de festivi teiten met een kinderrommelmarkt De Vrijstraat, de Hoogstraat en de Markt zaten vol met kinderen die allerhande spulletjes verkochten. In de Kaai vond 's middags het van de televisie bekende fiets-em-d'r-in plaats. Een twintig deelnemers kende het festijn en dat iets tegenvallend. De pret was er niet minder om. De deelnemers en hun vervoermiddel werden op het droge gehaald door de commandotroepen uit Roosendaal De middenstanders van Sluis brach ten hun waar op straat aan de man terwijl twee straatorkesten speelden. Zondag lieten de model-botenbou wers uit Oostburg hun schepen te water voor een demonstratie in de Kaai Veel publiek trokken de com mando's uit Roosendaal zondag door halsbrekende toeren uit te halen van af de toren te Sluis. De Markt, de Kapellestraat en de Vrijstraat ston den vol met toeschouwers. Verder trok de pluimveetentoonstel- lmg. de Harley Davidsonshow en een tiental standwerkers de aandacht. De expositie van de Kunstkring Bres- kens in de raadskelder trok vijfhon derd belangstellenden. De midden standers uit Sluis kunnen zeer tevre den terugkijken op dit driedaags eve nement en kunnen maandagavond, zo vertelde Piet Koster, zelf hun kermis gaan vieren. Uitslagen fiels-em-d'r-in gewone fietsen. 1 Michel de Jager Biervliet. 2 Peter van Voren. Biervliet 3 Donjs Melchers, Koe wacht. speciale fietsen 1 Gebroeders van Bellegem, Eede. De origineelste fiets was van Neptunus uit Biervliet en de elegantste van Alex van de Linde uit Sluis. Op het Moleneind moest het gewicht van een schaap zonder wol worden geraden. Het schaap, tijdens de braderie nog met wol, werd zondag geschoren en gewogen. Win naar was Ben van Leeuwen uiL Sluis. Technische school in Oostburg OOSTBURG - Aan de technische school voor West-Zeeuwsch-Vlaande- ren in Oostburg slaagden de volgende kandidaten: Afdeling bouwtechniek B/C-niveau H. Dekker, Schoondijke; D. E. Doolaard. Hoofdplaat. De geslaagde van de afdeling bouwtechniek op C-niveau is- C Keijmel, Breskens Mechanische Techniek B/C-nl-; veau P M. P. Dezutte. Eede Afdeling motorvoertuigentechniek B'C-niveau: A van Llere, Biervliet; M. G. M. Marteijn, Sluis, J. C. Ras. Groede. M. A. Riemens. Schoondijke. P H. A.'de Rijcke. Sluis; J. R van Sluys. Oostburg. Wiliibrordcollege GOES - Aan het St.-Wiliibrordcollege in Goes slaagden de volgende kandi daten voor het herexamen: Atheneum: Diana Martens. 's-Heer Abts kerke: Brenda Voet. 's-Heerenhoek; Heieen van 't. Westemde, Goes. Havo: Bart Aert- sen, Vlissingen; Ans Beirnaert, Oost-Sou burg; Jaap Germing, Zierikzee; Blanca Menheere. Middelburg, Hendrik Noord- 1 hoek, Kloetinge; Irma Polderdijk, 's-Hee renhoek; Hans van Put, Heinkenszand, Philip Stobbelaar, Hansweert: Christel Ver beek, Vlissingen, Gerdie van 't Westeinde, Goes: Eline van Willigen, Kapelle. Mavo: Leen Bruynzeel. Oudelande; Scarlett Jan se, Heinkenszand. Mane-Christien de Jon ge. 's-Heerenhoek; Richard Laroes. Kapel le; Reggy van Loenhout. Goes: Arno Olie- rhoek. Heinkenszand. Roland Perquin, Goes; Yvette Pouls, Biezelinge: William Trans. 's-Heerenhoek. Roel Westdorp. Goes. VLISSINGEN Aan het Maritiem Instituut De Ruyter in Vlissingen behaalden de volgende cursisten hun diploma's; Stuurlieden- L J. H. Borghouts Roosen daal. P. J E Dekker Apeldoorn, H. Groot- ïans Nieuw Beverland, P. Lujjk Sassen- heim. A. N. G M. van Nassau Vlissingen, R. W. van Scherpenzeel Renswoude, M. Schol ten IJmuiden. G J. E. G. Verhulst Eindho ven. C Zuidweg Kapelle, T. J. H. M. van den Aarssen Oud Gastel. W. Bekooy Leiden, K. van Beveren Stavenisse. J. Corbijn Vrou wenpolder, S, J. Crispulo Curacao. P. Dijk- wel Yerseke. J. D. Geurts Zetten, R M. van Ginkel Vlissingen. G. B. van Hoek Rijswijk, R. T A, Joosten Nijmegen, A. A. J. Jordans Bergen op Zoom, F ten Kate Markelo, H. Koopman Sint Maartensdijk, N. W A. Lens Oostvoorne, H. Boomstra Middelburg, P. T. Graaf Roosendaal. E. J A. Jansen Gennep, J. W. van Nek Middelburg, W. J Noordzij Soest. B. G. ten Pas Winterswijk, J. Ros- bach Sint-Willebrord. R A J Sies Vlissin gen, L. J. G. Slieker Eindhoven, A. L. van de Steeg Bennekom. Y A M. van der Valk Amersfoort A. W. Verleg Geldrop, B A. Visser Oisterwgk. H R de Visser Katten- dijke, J. M van Waesberghe Middelburg. J. L. Wisse Oranjestad (Aruba). J. J. Wolkers Maartensdijk Scheepswerktulgkundigen. C. R van den Berg Kwintsheul. J W S. van Boven Din- teloord, R H M van Dongen Hilvarenbeek, B. Fels Lunteren, L. A. J. J van Ham Made, i P S. Hartmans Millingen a/d Rijn, W. G. den Heiier Scheveningen, M. R. C. de Jong Halsteren, B. de Kier 's-Gravenhage, E. J. M. Microp Brlelle, J. A, de Pooter Terneu- zen, S, W Postma Westkapelle, A. M Ruüters Eindhoven, A. van Steeg Lage Zwaluwe, P. A H. Verhage Oost-Souburg, M D. L. M. Awick Haelen, F B E Bauwens Westdorpe, A K van den Berg Jaarsveld, W C. M. Bijsterveld Bennekom, G R Bos Geertruidenberg. J Brink Son. J H Brin- ker Leek. J H. M van Bussel 's-Gravenha ge. R. Dorenbos Uden. P. H J M. van der Eljken Essen <Bi. J A M. Glas Helvoirt, P L. J Hesseling Vlissingen, G. J. S. Hijmans Gonnchem. M van Kalkeren Geertruiden berg. H J W Kuiper Vlissingen. M. W P van Lange Schaesberg, B. L M Leemans Wychen. H W Lokhorst Buren. R MAC Rijnen Berke) Enschot, C. J. L Popelier Waalwijk, L. V H M. Schoenmaker Kaats heuvel, R. H Swanink Nuenen, W. M. E. Theunissen Ubach over Worms, H. L. H. Timmermans Hoogerheide, J. W Verhoeff s-Heer Hendrikskinderen, P. de Vor Leer dam. W P. J. Wagenaar OosUSouburg, W A J. M. van Weert Heeze, T, Westmaas Markelo, C. P Weyand Breda, B. L. de Lange Son, L. Pouwelse Westkapelle. Scheepsradiocommunlcatie: R. W. Jansen Zonnemalre. E. P. Lagendijk Burgh-Haam- stede, J. A Vlanen, E. R. Roep Drunen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4