Amerikaanse toneelschrijfster Lillian Hellman(7 9) overleden ■zsossm 'Jeremiah Johnson', of, de geboorte van een legende PZC/ radio-tv en kunst televisie radio LIEFDE ONDER FAMILIELEDEN EEN NEUROSE Recordaantal bezoekers voor Parkpop PEANUTZ Charles M. Schulz PANDA EN DE MEESTER-DEUGNIET GRIJPSTRA EN DE GIER MAANDAG 2 JULI 1984 NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VOO 16.00 Club Veronica Clips. NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden NCRV 18.55 De Roze Panter, tekenfilmserie 19.00 Beestenboel. Afl..8: Doen wat de dokter zegt. Mrs. Crabbe en haar aapje voelen zich allebei niet zo lekker. Zij lijken wel ondervoed Peter Jeffrey als Maurice Webb, de baas van dierenarts Donald Turner, in 'Beestenboel' (Ned. 1, 19.00 uur). NOS 20.00 Journaal NCRV 20.28 De Carsons, serie over een Australische advoka- tenfamilie. Afl. 5: Jennifer Carson wijdt zich met hart en ziel aan de verdediging van George Royston. Het proces staat volop in de belangstel ling van pers en publiek 21.15 Hier en Nu, aktualiteitenrubriek 21 55 Kerkepad 1984. Een bezoek aan Oosterhout. Presentatie: Ds. Wonno Bleij 22.20 Dertien stemmen over Prediker, meditatie. Van daag: Ds. Harder te Amersfoort 22.25 Hill Street Blues, Amerikaanse serie.-Een op hol geslagen rechercheur schept grote problemen voor LaRue en Washington NOS 23.15 Journaal 23.20 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden 15.00 Studio Sport. Tennis: Rechtstreeks verslag van de open Engelse Kampioenschappen op Wimbledon. Aansl.: Wielrennen: Rechtstreeks verslag van de vierde etappe van de Tour de France over 85 kilometer van Valenciennes naar Bethune. NOS 18.15 Samenvatting van de vierde etappe van de Tour de France 18 40 Sesamstraat 19.00 Journaal VARA 19.12 De Smurfen, tekenfilmserie. Afl Geelsmurfzucht 19 27 (ZW) De Boefjes, Amerikaanse slapstickserie. Afl.: Je moet maar boffen 19.49 Jeremiah Johnson, Amerikaanse western uit 1972, Jeremiah Johnson (Robert Redford) heeft lange tijd in het leger gediend, maar is kortgele den afgezwaaid. Hij besluit de bergen in te trekken en de eenzaamheid op te zoeken, maar dit valt niet mee. Met o.a. Will Geer, Charles Tyner en Stephan Gierasch. Regie: Sidney Polak 21.3b De onderste steen: Jordaners op de barricaden, crisis en verzet 1934-1984. Documentaire van Hedda van Gennep over het Jordaanoproer NOS 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag. Met aandacht voor de parle mentaire enquete over R.S.V. 23.05 Nieuws voor doven en slechthorenden 23.08 Studio Sport Extra uitzending met aandacht voor de internationale atletiekwedstrijden in Stock holm. 16.15 Ronde van Frankrijk. Rechtstreekse reportage van de laatste kilometers en de aankomst van de rit Valenciennes - Bethune. Commentaar: Mark Van lombeek 17.55 Journaal. 18.00 De Bubblies, poppenserie voor kleuters. Afl. 45 Spanje is anders 18.05 Triangel Club. Het Wild West optreden. Met Nicole, Hugo en Jo. Regie. Rita Goosens. De vriendjes van een mindervaliede jongen wiens wagentje stuk is, bieden hulp 18.30 Take it easy, taalcursus Engels voor beginners. Term 4 - Uitzending 1 18.55 Juke Box 19.00 Toerisme '84. Vandaag: Barbados 19.40 Belgische paardekoersen, mededelingen en pro gramma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerbericht 20.15 Prinses Daisy, tweedelige tv-film naar de roman van Judith Krantz. Afl 2 (slot). Met Lindsay Wagner, Claudia Cardinale, Barbara Bach e.a. Daisy studeert aan de universiteit van California, wanneer Ram weigert nog langer voor haar zuster te zorgen, is zij genoodzaakt een baan te zoeken in New York. Zij neemt het aanbod van de miljonair Shannon aan, die van haar een mediaberoemd- heid wil maken 21.45 Afrika. Britse documentaire-serie over Afrikaanse culturen. Deel 2: Leven met de omgeving 22.40 Belgische paardekoersen. Journaal en Coda: 'Ge dicht' van Paul van Ostaijen (1896-1928) 12.00 Teleieksi: 16.15 Tour de France 3e etappe Valenciennes- Bethune; 17 20 Lollipop, gevarieerd kinderprogramma Met: Tele- chat, Boutchou en cass'cou en Yakari. 17.50 (Onder voorbehoud) Cine-vacances met tekenfilmpjes 18.20 Les aquillages du reve, jeugdserie. Afl 4 Une escalade en roues dentees, 18 50 RTBF Bonjour la fete deze week met Guy Lemaire's quiz vanuit Brussel, 19.05 Ce soir. regionaal magazine. 19 24 Quiz Ik luister naar de RTBF Ik kijk naar de RTBF. 19 20 Journaal. 20 00 Ecran-temoin L'ombre rouge, Franse speelfilm uit 1981 Met Claude Brasseur, Jacques Dutronc. Nathalie Baye e a. Regie: Jean-louis Comolli 1937. Anton, een Russisch agent, wordt tijdens het illegaal leveren van wapens aan Spaanse Republikeinen gevangen genomen. Op een dag wordt hij uitgewisseld tegen een Duitser. Hij wordt dan tewerkgesteld in Marseille om wapens te leveren aan Spaanse voelt zich met op z'n gemak, 23.10 Journaal 10 00 Heute; 10 03 Auf los geht's los (herh.); 11 55Tagebuch: 12.10 Bilder aus Amerika; 12.55 Persoverzicht: 13.00 Heute: 13.15 Teletekst-overzlcht; 14.40 Teletekst-overzicht; 15.00 Wie Langbein, Grossmaul und Kugelmann mithalfen, dass der Wagnergeselle Koenig wurde, poppenspel naar een Moravisch sprookje: 15.30 Matt en Jenny, avonturen in Ahornland. Afl. 6. Bitte recht freundlich, herr Baer; 16.00 Tagesschau. 16 10 "Ich wollt' ich waer wat tijdgenoten wensen: 17 20 Das Geheimnis der 7. Weges (De Zevensprong), avonturenserie voor kinderen van Karst van der Meulen naar een boek van Tonke Dragt Deel 3 Schijn en werkelijkheid, 17.50 Tagesschau 18 00 Hier und Heute; 18.25 Musik-Convoy; 19.00 Die Leute von Korsbaek Afl Machtsstrijd), 20.00 Tagesschau (ondertiteld voor doven en slechthorenden), 20.15 Magnum, detective-serie 21 00 Nur em Viertelstuendchen. van schlagers tot operamelodieen; 21.15 Teddy Koliek, em Leven fuer Jerusalem, reportage over de burgemeester van Jerusalem, 22.00 Solo fuer Spassvoegel, reportage over de Zwitserse cabaratie- re Garrdi Hutter, 22.30 Tagesthemen; 23 00 (ZW) Das Nacht-Studio: Das Glueck (Le Bonheur). Franse speelfilm uit 1934 met Charles Boyer, Gaby Morlay, Jean Toulout e a. Regie Marcel L'Herbier. Een jonge kunstenaar wil in Parijs een filmdiva neerschieten omdat hij vindt dat zij profiteert van de menselijke domheid Bi| het proces worden zij echter veliefd. Alles wordt weer bedorven als Clara een film over de aanslag voorbereid: 00.50 Taggesschau Een foto uil 'Hel Volk' van juli 1934 van Jordaners op de barrikadenzoals te zien in het programma 'De onderste steen' (Ned. 2, 21.36 uur). HILVERSUM-1 12.06 Te gast bij Herman Emmink 13.06 Aktua. 13.15 Raad een lied... of niet. NOS 14 03 Radio Tour de Fran ce. TROS: 17.03 Aktua 17.06 Maan dagmiddagmagazine. (17.06 Piekuur. 17.55 Mededelingen (NOS) TROS: (18.06 Aktua. 18.15 Journalistenfo rum.) 19.02 TROS Country. 20.03 Ma de in Holland. 20.30 Cafe Chantant. 21.02 Coulissen. 22.02 Aktua Sport. NOS: 23.07 Met het oog op morgen. AVRO: 0.02 Easy listening. 2.02 AVRO's Service Station. 6.02 Auto in? AVRO aan. (6.30 AVRO's Radio- joum.) DINSDAG Ieder heel uur nws. AVRO: 7.02 Auto in? AVRO aan. verv. (7.30 en 8.30 AVRO's Radiojourn. 7.03 en 8 06 Per Saldo) 9.03 Steunpunt. 9.08 Arbeids vitaminen. <10.03 Duimeland) 1103 Polletje Piekhaar, hoorsp.serie (2). 11.30 Soundtrack. H VOORL.: 12.16 Vast en zeker. NOS: 12.26 Meded. voor land- en tuinbouw. 12.30 Nws. NCRV: 12.36 Hier en Nu. 12.55 Kunst- en Vliegwerk. 13.00 Nws. 13.10 Buitenl commentaar van Her man Amelink). 13.30 Nws. 13.33 Kerk Vandaag. 14.00 Muzikale groeten uit Duitsland. 14.30 Nws. RVU: 14.33 Tus sen slapen en waken. VOO 14 53 Programma-overzicht. 15.00 Nws. 15.03 Veronica Nieuwsradio. (15.30, 16.30 en 17.30 Nws) (18.00 Nws) VRIJ DENKERSRADIO-OMROEP: 18.30 De vrije gedachte: van deze tijd. BZN 18.45 Uitz. v.d. Bond Zonder Naam. VOO: 18.50 Veronica Sport. 19.30 Ver onica Nws.radio. 19.33 Confrontatie. (20.00 Nws). 20.30 Veronica Nws radio. 20.33 Trend. TELEAC 21 30 Reuma voorlichting, les 4.22.00 Latijn, taal en cultuur van de Romeinen, herh. les 9. VOO: 22.30 Nws. 22.40 Veronica Nieuwsradio. 23.00 Het zwarte gat 23.55 Nws. DINSDAG KRO: 7.00 Nws. 7 11 Echo-kort. 7.13 Het levende woord. 7 21 Echo (7 30, 8 00 en 8.30 Nws.) 8.55 Postbus 900. NOS: 9.05 NOS-Sportief. 9 24 Water standen 9 30 Nws KRO: 9 33 Op zoek naar de heilstaat. 10 00 Zomersproe ten (10.30 Nws. i 11.00 Ouder worden we allemaal 11.30 Nws. 11.33 Met Anne. HILVERSUM-4 HILVERSUM-2 HILVERSUM-3 AMSTERDAM (ANP) - De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouw directies wenst meer zekerheden voor het kinder- en jeugdtheater. De vereniging is bang dat bi.i uitvoering van de 'toneelplannen' van minister Brinkman (Cultuur) de financiering an deze vorm van theater gevaar loopt. De schouwburgdirecties schrijven dii in een brief aan de Tweede Kamer. De ontwikkeling van het jeugdtheater is de afgelopen jaren qua omvang en mhoud 'm positieve zin groot geweest'. Deze sector moet een eigen plaats in het toneelbeleid innemen De plannen van Brinkman bieden daarvoor te •o menen de schouwburgdirecties Zij kunnen voor het overige wel in grote lijnen instemmen met de ministeriële plannen en het rapport van de commissie-De Boer dat aan die plannen tei grondslag ligt. De directies signaleren wel 'onduidelijkheden' met betrekkin# tot de grotere rol voor de provinciale overheden. Daarnaast bestaat bij de directies onzekerheid over het tijdstip waarop di' gewijzigde subsidiestructuur voor het toneel ingaat. Wij hebben de indruk schrijven zij. dat lokale overheden in enkele gevallen al vooruit lopen op tk* nieuwe situatie. MARTHA'S VINEYARD (UPI) - Lillian Hcllman, de grote Amerikaanse vers Tennessee Williams en Eugene lian Hellman het beroemd geworden toneelschrijfster, is zaterdag op 79-jarige leeftijd in het ziekenhuis van O'Neill bij het vernietigen van illusies, antwoord dat zij alleen vragen haar- Martha's Vineyard in Massachusetts overleden. Lillian Hellman. zo over- Een vroeg werk,'Watch on the Rhine', zelf betreffende zou beantwoorden en tuigd links in haar politieke opvattingen dat de Commissie voor Onameri- had de prijs van de critici van New niet zou praten over haar vrienden en kaanse activiteit van het Huis van Afgevaardigden haar antededenten in York van 1941 ontvangen. De Acade- geestverwanten. „Ik kan en wil mijn 1952 onder de loep nam, had als credo: „Je moet leven naar de maatstaven die my of Arts and Letters kende haar in geweten niet snijden naar de maat je jezelf stelt, zelfs als dat zal betekenen dat je alleen staat en impopulair 1964 de Gouden Medaille toe voor van de mode van dit jaar", was haar bent". opvallende theaterprestatie. Zij ver- uitdagende en veel geciteerde ant- wierf in 1961 de Nationale Boekenprijs woord aan de commissie. Zij was op 20 juni 1905 in New Orleans mett duurde tot Hammetts dood m voor jjaar autobiografie 'An Unfinis- geboren als dochter van Max en Julia 1961. hed woman'. In 1973, toen zij diep in Hellman-Newhouse. Ze bezocht scho- Haar eerste toneelstuk. 'The Chil- de zestig was. werd Lillian Hellman len in New York en haalde diploma's dren's Hour' werd geproduceerd in geeerd als Vrouw van het Jaar door de aan verscheidene universiteiten 1934 toen zij 30 jaar was. Er gingen qju13 van Afgestudeerden van de Uni- Toen Lillian Hellman 20 jaar was conservatieve wenkbrauwen de versiteit van New York. trouwde ze met de toneelschrijver hoogte in, want het werk ging over Zij zette haar literaire carrière voort Arthur Kober Het huwelijk duurde lesbianisme, een onderwerp dat in en kreeg een steeds groter publiek zeven jaar en eindigde met echtschei- die dagen niet besproken werd. Het onder jonge mensen, ding in 1932. Een langdurige en enge toneelstuk was bijna 700 keer opge- jn 1952 door senator Joseph McCar- relatie met de auteur Dashiell Ham- voerd toen het voor verfilming werd thy cn andere reactionairen die eom- bewerkt. munistische en andere linkse Ameri- Een nauwgezet handwerksvrouw kan(!11 uit het poiitieke en culturele creëerde Hellman personages die, zo ieve„ vervolgden, gedaagd voor de formuleerde het eens een welbekend Commissie voor Onamerikaanse ac- recensent.'verstand hebben zowel als tiviteit om te getuigen over haar fysiek... die serieus spel door mensen linkse politieke associaties, gaf Lil- met talent waard zijn'. In een deel van haar werk. dat werd gekarakteriseerd door 'Toys in the Attic'. dat in 1960 de prijs van de Newyorkse critici kreeg, wordt liefde DEN HAAG (ANP) - Het Parkpop- onder familieleden behandeld als een festival, dat zondag voor de vierde neurose die destructiever is dan haat. maal in het Haagse Zuiderpark werd Dit stuk werd door de recensenten gehouden, heeft een record-aantal be- beschouwd als een meesterwerk dat zoekers getrokken. Waren er vorig de weg volgde van mede-toneelschrij- jaar nog 50.000 personen, dit keer registreerden politie cn organisatie lussen de 60.000 en 70.000 festivalgan gers. De organisatoren, het Algemeen Haags Comité (AHC) en de stichting D'Job, toonden zich uiterst tevreden met dit resultaat. Het gratis toegan kelijke Parkpop is hiermee het groot ste festival van Nederland geworden. Op het „vrouwenpodium" verschenen behalve de Dolly Dots onder meer de Margriet Eshuys Band, de Britse reg- gae-band Amazulu en de uit West- Duitsland afkomstige Ina Deter TRIJFEL Nico Scheepmaker is met vakantie. Lillian Hellman Tot de trekkers van het festival be hoorden ongetwijfeld Ian Dury en zijn nieuwe groep the Musicstudents, The Cry met John Watts en The Sound. ROBERT REDFORD OP ZOEK NAAR EENZAAMHEID HILVERSUM (GPD)- Jeremiah John- wildernis moest hij ontdekken, dat herleven in de genjKnamige mm van Hier en nu In „Hier en Nu", de actualiteitenru briek van de NCRV. zal een reportage worden uitgezonden over de achter gronden van de komende verkiezin gen in Israel. Gaal er iets veranderen als de oppositionele arbeiderspartij aan de macht komtVerder aandacht voor seksueel geiveld tegen vrouwen naar aanleiding van de behandeling van de strafzaak maandag in Amster dam tegen de aanrander met de hond". Er zal mogelijk ook aandacht worden besteed aan de RSV-enquête. Reacties op de verhoren van afgelopen week door de kamercommissie, waar onder meer de bonussen aan de orde kwa men die de top van het bedrijf zichzel) toekende (Nederland 1, 21.15 uur). son was een Amerikaan uit de eerste de mens zelfs daar niet letterlijk zijn helft van de vorige eeuw, die om eigen leven kan leiden. Maar tegelijk onduidelijke redenen de beschaving groeide hij uit van man tot mythe, de rug toekeerde, de ruige jas van nog tijdens dat leven wel te verstaan, moeder natuur om zich heen trok en zich ging meten met eenzaamheid. Hoog in de besneeuwde bergen van ontberingen cn gevaar. In de altijd Utah liet Robert Redford, zelf een imposante, maar zelden welwillende mountain man', Jeremiah Johnson (ADVERTENTIE 1 Sydney Pollack, die de VARA van avond (maandag) uitzendt. Het werd een magnifieke uitbeelding, waarin de acteur misschien zijn ziel en zaligheid, maar in elk geval wel zijn hart en verstand heeft gelegd. Het verhaal, voor zover daarvan spra- ke is, beweegt zich langs een reeks bizarre of dramatische ontmoetingen en bereikt zijn climax als Jeremiah na een dubbele moord door de Crow- Indianen in een furie verandert en bezeten door wraakzucht de ene Crow na de andere omlegt. Met zoveel doodsverachting, dat zelfs zijn vijan den cr het verenpetje voor afnemen. De legende is geboren. Een fascinerende film vol ruimte; sterk, wijs, poëtisch, spannend ook en humoristisch bij tijd en wijle. Boven dien bijzonder in zijn beschouwing van de Indiaan. (Nederland 2; 19.49 uur). PUZZELEN AVRO's Radiojourn.1. 13.56 Per Sal do. 14.03 Het Steenen Tijdperk 15.03 Muziek met Meta. (15.30 AVRO's Ra diojourn. 1 16.03 Toppop Disco Show (17.30 AVRO's Radiojourn.). 17.56 Per Saldo NOS: 18.04 De Avondspits. AVRO 19.02 Sleepin' on the radio. 20.03 Folklive. 21.02 Elpee-uur. 22.02 Candlelight. 23.02 AVRO's Swingtime DINSDAG Ieder heel uur nieuws VARA: Van 7.00-18.00 uur aktualiteiten via Din gen van de Dag. 7 03 Gesodemeur- ders. 9.03 In afwachting van 11.03 Doorloper. W MAf A1É ÉVÉN PiÉKÉRÉN PRÉUN lib NATOuFtl-UK MET" CAT KARRETJE VAN PlÉ ICUEINÉ &6KOMEN WAT WEET H' VAN HÉTTÉ=>TAMÉN)T'AT? MiS'L WANT PAT HÉ& IK ACHfÉR£>VÉR 12.00 Boer en tuinder. OVER- 12.03 Arbeidsvitaminen. 12.00 Op kleine schaal. 12.40 Spekta kel magazine. 13.00 Nws. 13.05 Van hoog naar laag en omgekeerd. 14.00 Kollage van alledaags en zeldzaam. VARA: 15.00 Rachmaninov bekend en onbekend VARA: 20.00 Utrecht te deum and jubilate van Haendel Christ Church Cathedral Choir te Ox ford en Academy of Ancient Music, met solisten 20 45 Werken v. Bach en Stravinsky. 22.00 Jazz-op-vier DINSDAG TROS: 7,00 Nws. 7 02 Een goede mor gan met Cees Spaan (8.00 Nws). 9.00 Continu Klassiek. 11.00 TROS Con certzaal. F~-tASirr '•F" Jan Willem van de Wetering Horizontaal: 1. oxydatieverschijnsel: 4. perceel; 7. klein vaartuig; 8. vragend vnw.; 9. toekomst(ig); 11. meisjes naam: 13. heer (Sp.15. niemendal; 16. honderdogige wachter; 17. schoon heid; 21. ondersteboven; 25. bloem; 26. autowedstrijd: 27. groente; 28. spoe dig: 29. geld inzamelen; 30. nauwe straat; 31. puzzel, Verticaal: 1. beroemd Frans beeld houwer; 2, buitenste jaarringen v. e. boom; 3. meisjesnaam; 4. loket v. betalingen; 5. nauwelijks. 6 schoeisel: 8 pijn. 10. nauw, 12. struik, 14. niet geconsacreerde hostie ir.k.): 17. grondslag: 18. gravure. 19. bloem; 20. opwelling, 21. bevel, 22. riv. in Frank rijk; 23 toespijs; 24. onderricht in paardrijden. Oplossing vorige p

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 2