Havenfeesten Terneuzen trokken 40.000 bezoekers ML Steuncomité opgericht voor berooide zeiler Voetballende jeugd Sas van Gent vraagt 'struiken zonder prikkels' PZC/streek ROEIWEDSTRIJDEN EEN GROOT SUCCES HELP HENK OP WEG Dag van het Paard Daverend showwerk in DCH-kampioenschap MAANDAG 2 JULI 1984 Wintel Zeeuws-Vhamfi«m nd >ep TERNEUZEN - Werden de Tcrneuzense Havenfeesten vorig jaar door 40.000 mensen bezocht, Temeuzense bedrijven, er waren ver- dit jaar waren het er minstens zoveel en misschien nog wel wat meer. was zondagavond de 'nêen'in- te conclusie van een woordvoerder van de Temeuzense VVV, die de feesten organiseerde. formatiestand over sieepvaart. Po- Deze vierde Temeuzense Havenfees- vaartochtjes over de Westerschelde. afdeling Terneuzen van de Zonne- werclub A. en T. Harms ontving 822 'e- ten boden het publiek veel attracties. De belangstellint; daarvoor was zo bloem nog een viertal vaartochtjes in krachtpatsers. Albert Harms reikte len veel publiek trokken de door Scou- overweldigend dat de organisatie op te lassen voor zieken en gehandicap- J" ,'"1" ,0' ting Terneuzen en Sluiskil gehouden een gegeven moment de ponton die ten. de roeiwedstrijden voor bedrijven. Ge- toegang tot de boten verschafte. Rond de oude veerhaven waren za an nietend van het zomerzonnetje aan- moest afsluiten. Niettemin wist de terdag en zondag presentaties van schouwden duizenden toeschouwers !er, vanaf de pier het inspannende spekta- de kei dat voor het eerst deel uitmaakte ïd van het feest. Een spektakel niet tf zonder incidenten overigens. Tijdens Wl de halve Qnale kreeg de ploeg van de be- gemeente Terneuzen het aan de stok an met de ploeg van Aug. de Meyer en in haakte af. Aug. de Meyer won, onmid- dellijk gevolgd door Willem Muller de Watertoren Derde bij de roeiwedstrij- en den werden de Verenigde Bootlieden ei Vierde was de ploeg van overslagbe- nd drijf Ovet. Speaker Oswald Martens 3e- leverde met een mobiele microfoon in commentaar bij de wedstrijden vanaf de de 84 jaar oude tjalk 'De zes gebroe- ki- ders'. Hij viel in voor commentator en Pierre Eysackers, die zaterdag zijn enkel verstuikte De Temeuzense ;te VW maakt van de roeiwedstrijden er komende jaren een vast programma- ap onderdeel za- De Temeuzense Havenfeesten werden zaterdagmorgen geopend door de Pa- te- ra-Air-Servie-Nederland. Drie para- ïet chutisten landden omstreeks half ell ni- onder grote publieke belangstelling rs- op het strandje nabij de oude veerha- -i ven Burgemeester C. Ockeloen van an Terneuzen hees de VVV-vlag die een van de parachutisten had meege- bracht. Hij zei erg blij te zijn dat de havenfeesten door zoveel bedrijven worden gesponsord. Na de opening I was er een show met waterskieen en 10r para-sailing. De sleepboten Wande- n„ laar van de Union. Waterland van q Willem Muller, een vaartuig van de alj Verenigde Bootlieden en het vissers- ltj. schip van G. de Rooy maakten gratis ue Temeuzense Havenfeesten werden geopend door parachutisten van Para-Air-Service-Nederland i ADVERTENTIE) MIDDELBURG Molenwater. 9.30- 17 uur; Miniatuur Walcheren, VLISSINGEN Vestzaktheater, Fes tival Nieuwe Muziek: 20.30 uur; con cert door Max Lifchitz piano i; FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- eel I. 20 30 uur- The Osterman week end, 12 jr.: Cinem'Actueel II. 20.30 uur: Drie knuisten op de snelweg, a.l.; Cinem'Actueel III. 20.30 uur The twi light zone. 12 jr., Roxy Club. 20 uur: Hotel New Hamps hire. 16 jr.. GOES Grand. 20 uur: Raiders of the lost ark. a.l.. HULSTDe Koning van Engeland, 14.30 uur; Meisjes die hem weten te raken. 18 jr.; 20 uur; Jaws (III), a.l., 20 uur Ciske de rat. a.l. 20 uur Scarface. 16 jr.; 20 uur Een vreemde affaire, 12 jr MIDDELBURG Meccano, 20.30 uur Rome open stad. OOSTBURG Ledel, 20 uur: Hey baby hey, 18 jr RENESSE Dorpshuis. 16.15 uur: Schatjes. 12 jr 19.15 uur Ciske de rat, a.l22 uur: Vrijdag de 13e, 16 jr TERNEUZEN Luxor. 20 uur: Ris- key Business, a.l20 uur: Carmen, a l VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur. Silkwood. 12 jr., Alhambra II. 20 uur Vrijdag de 13e, 16 jr. Kapel van St TENTOONSTELLING EN AARDENBURG Museum. 10 30- 12.15 en 13.30-17.00 uur: Aardenburg als historische gemeente; AXEL Galerie Slijkdreef 11a. 10-18 uur 'Moderne kunst en 1984 Kinder- galerij Bellemans. tekeningen van Gerrit de Jager. DOMBURG Biologisch Museum. 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland' en 'Dieren in de natuur' HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur Oude landbouwwerktui gen. HOOGELANDF. Maarten. 14-19 uur: van Rhoon: HULST Streekmuseum. 14-17 uur. 'De Abdijen in het land van Hulst' MIDDELBURG Zeeuws Museum. 10-17 uur werken Jacoba van Heems- kerck <tm 13/9). OOSTKAPELLE Molenweg 36. 10- 12 uur: Fossielenmuseum. TERNEUZEN v.m Stadhuis: werken fotograaf Wim Sinke VEERE Markt 12. 8-18 uur: Pente keningen van Johan Kosten Grote Kerk. 10-17 uur: 'Verzet en Vervolging 1933-19NU' (t'm 16 9i. VLISSINGEN Nieuwstraat 26-28. 10-17 uur: De geschiedenis van 500 jaar Loodswezen'. Stedelijk Museum, 10-17 uur 'Maritie me gezichten werken drie 19e eeuwse MN Nederlandse kunstenaars Biblio theek. 13.30-20 uur: foto's van Zeljco Savic, Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur: Expositie levende reptielen, amfibién en insekten Gevangentoren: expositie over de 'Schorpioen'. Belhesda-St. Josephziekenhuis. werken van Marijke Visser: I.IZENDIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard' HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 look voor mllieuklacluem Zeeuwscli-Vlaand eren Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251 van 10.00-24 00 uur - weekends van 20 00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645 dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen vun 9-17 uur de eerste prijs uit aan de sterkste deelnemer, Adrie van Boven uit Ter neuzen. Hij drukte een gewicht van 269 260 kilo, tilde twintig stenen en hees een katrol naar een hoogte van 174 centimeter. Mevrouw Vinkt uit Terneuzen drukte 125 kilo en dat leverde haar het predikaat 'flinke Zeeuwse meid' en een beker op. Me vrouw Corduwener tilde bij de da mes de meeste stenen. Het waren er veertien. Overslagbedrijf Ovet moest de wissel beker zaterdagmiddag afstaan aan Dow Chemical De ploeg van Dow won de behendigheidswedstrijden voor vorkheftrucks Broomchemie werd tweede en De Hoop derde Zater dagmiddag besloot men met een vlootschouw waaraan vijftig schepen deelnamen. Veel jeugdige belangstelling was er aan het begin van de avond voor een motortrial gehouden door de Horeca- vereniging Terneuzen in samenwer king met het Proficiat-Promotie- Team. In de feesttent nabij de oude veerhaven haakten ongeveer 300 men- se zaterdagavond in op 'Het kleine café aan de haven' van Vader Abra ham. die met de Sonny Boys een optreden verzorgde dat tot in de klei ne uurtjes voortduurde. De havenfees ten werden verder muzikaal opgeluis terd door harmonie De Vliegende Hol lander uit Terneuzen, Fanfare en drumband Sluiskil, Harmonie en fan fare Willem Beukelszoon uit Biervliet, muziekvereniging De Volharding uit Zaamslag en de harmonie uit Wachte- beke. Zondag ging de Temeuzense waterto ren open voor het publiek. Dat was zaterdag onmogelijk wegens een sto ring aan de lift, 271 mensen genoten van een uitzicht over de Westerschel de en Terneuzen. De zeilwedstrijd De Vliegende Hol landerrace, zondag gehouden door watersportvereniging Neusen, werd gewonnen door het zeil jacht Dehli- rium. gevolgd door Pieternel en Fe ver op een tweede en derde plaats. In de Hoedekenskerkerace, zaterdag ge houden door watersportvereniging De Honte, werd Yellow Rose eerste en Pieternel tweede, Dehlirium ein digde op de derde plaats. Auto bekrast in Terneuzen: 1100 gulden schade TERNEUZEN Onbekenden hebben vrijdagnacht de wagen van E. de V. uit de Diepenbrockstraat in Terneu zen met een scherp voorwerp bekrast. De rechterkant en het motordeksel moesten het ontgelden. De schade wordt geschat op 1100 gulden. Oud-Yersekenaar J. K. Vette (35) gepromoveerd tot doctor geneeskunde GOES De oud-Yersekenaar J. K. Vette is vorige maand in Utrecht gepromoveerd tot doctor in de ge neeskunde. Hij schreef een proef schrift over de toepassing van compu ter-tomografie bij het schildklieron- derzoek. Dat is een methode waarbij met hulp van röntgenstralen en een computer dwarsdoorsneden van het menselijk lichaam worden gemaakt. Dat maakt het mogelijk bij patiënten met een erfelijke aanleg voor het ontwikkelen van een schildkliertumor, afwijkingen op te sporen als ze nog maar een a twee millimeter groot zijn. Dr Vette (35) is na het behalen van het gymnasium-diploma aan het christe lijk lyceum te Goes medicijnen gaan studeren in Utrecht. Hij specialiseer- Jan Punselie en Roel Engels, twee vrienden van Henk van de Weg. met de de zich als pathaloog-anatoom en jerrycan waarin de giften voor Van de Weg terechtkomen. 'Help Henk op Weg' vervolgens als radioloog. Hij werkt /s ,iet opschrift op de jerrycan. Op de achtergrond de lege box. de vaste thans als radioloog in ziekenhuis De ken van Piet ligplaats van Van de Wegs zeiljacht Tjisje. dat nu door een aanvaring met een Lichtenberg in Amersfoort. orca op de bodem van de Atlantische Oceaan ligt. I* Enkele jongens met hun lekke ballen bij de rozenbottelstruiken op het trapveldje in Sas van Gent. VEEL BALLEN LEK OP VELDJE STUARTSTRAAT ADVISEUR EN INSTALLATEUR voor inbraak meldsystemen Organisatorische maatregelen Bouwkundige beveiliging Elektronische beveiliging Luid-stil-technisch-alarm Alarmcentrale, meldkamerservice Terreinbeveiliging C C.T.V -systemen Br3ndme!dsystemen 24-uurservice varel alarmgroep «■i Erkend Uneto Wil Beveiliging? Installateur z® x VAREL ZEELAND |yVlS$ej Installatiebedrijf Wisse B.V. Verrijn Stuartweg 3 - Postbus 305 4460 AS Goes - Tel. 01100-27072 MIDDELBURG - Vrienden van Henk van de Weg. die vrijdag zijn zeilschip verloor door een aanvaring met een orca. een zwaardwalvis, hebben een steuncomité voor deze Middelburgse zeezeiler opgericht. Henk van de Weg, die zoals bekend deelnam aan de OSTAR-race, een solozeiltocht van Groot-Brittanniè naar De Ver enigde Staten, is namelijk door het verlies van zijn schip totaal berooid. Van de Weg. die tekenaar construc teur is bij De Schelde, was niet meer in staat om de verzekering van zijn schip Tjisje te betalen. Het schip, dat nu op 2.5 kilometer diepte op de bodem van dc Atlantische Oceaan ligt, was minstens 70.000 gulden waard. Henks vrienden hebben daar om het volgende banknummer open gesteld voor giften: Rabobank Mid delburg 33.50.269.834 t.n.v. Actie Henk van de Weg. „Vier jaar lang had Henk al z'n geld in z'n boot gestoken. Al die jaren had hij zijn vakantie opgespaard om aan de OSTAR-race tc kunnen deelnemen Z'n bezittingen had Henk allemaal verkocht om z'n boot af te kunnen bouwen Hij leefde echt alleen voor z'n boot De 6500 gulden die nodig was om de Tjisje tc verzekeren, had-ie niet meer. en er was ook op geen enkele manier aan te komen. En nu, toen hij de race bijna had voltooid, is er wel op een heel ongelukkige manier een eind aan Henks droom gekomen". Roel Engels uit Middelburg, eén van de initiatiefnemers van de steunactie voor Henk van de Weg. kan zelf ook nog nauwelijks beseffen wat zijn vriend is overkomen Engels is één van degenen, die Henk van de Weg bij de voorbereidingen voor de zeilrace heeft geholpen. Hij maakt deel uit van een groepje rond Van de Weg. dat niet alleen heeft meegewerkt bij de bouw van de Tjisje. maar ook zorgde vooi morele ondersteuning van de zeezeiler uit Middelburg. „Zo ontstond niet alleen een enorm goeie band met Henk. maar ook tussen de leden van het vriendengroepje onderlinglegt Roel Engels uit ..We leefden allemaal ontzettend met Henk mee. Dit onge luk is daarom niet alleen voor Henk een enorme afknapper, maar betekent dat ook wij. als z'n vrienden, in een groot zwart gat zijn gevallen. Want er is niets meer: alles is verlorenmij mert Engels 70 mille De actie die Engels en andere vrien den van Van de Weg nu op touw zetten, heeft tot doel om de Middel burger aan een nieuw schip te hel pen. Het is de bedoeling dat zij dat schip zelf gaan bouwen. Voor de materialen voor de bouw van het schip is een bedrag van ongeveer 70.000 gulden nodig. Een fabrikant van zeilen en surfplan ken in Enschede heeft al zeilen voor dit nieuwe schip m het vooruitzicht gesteld. Deze gift is ongeveer 30.000 gulden waard. Engels hoopt nu. dat zowel de sponsors van Van de Weg als vele particulieren ook hun steentje aan de actie bijdragen. Verder speelt het steuncomité met de gedachte om bijvoorbeeld benefiet-zeilwedstrijden te organiseren op het Veerse Meer. waarvan de opbrengst is bestemd voor de onfortuinlijke Van de Weg. SAS VAN GENT Vijf lekke ballen in een paar weken tijd op het voet balveldje aan de Stuartstraat in Sas van Gent zijn voor Sven Vermeersch (12) en Tom Gelissen (12) aanleiding geweest om een brief te schrijven naar het Sasse gemeentebestuur. De brief is medeondertekend door onge veer vijftig vrienden, vriendinnen en ouders, die eveneens verontrust zijn over de grote hoeveelheid lekke bal len, nadat ze in de rozebottelstruiken achter het doel zijn beland. „Zaterdag is mijn bal weer in de struiken terechtgekomen", vertelt Tom. „De reparatie van de bal kost twaalf gulden en dat is veel geld". Enkele jaren geleden hebben mede werkers van gemeentewerken op het trapveldje aan de Stuartstraat een doel neergezet, maar vlak daarachter rozebottelstruiken geplant. De doornen van die struiken zijn zo scherp dat de ballen regelmatig lek Explosieven gevonden GROEDE Zaterdag zijn op het terrein bij 'Het Vlaemsche Duyn' in Groede zeven granaatkoppen en een huls gevonden De explosievenoprui mingsdienst heeft de explosieven die zelfde dag opgehaald en zal ze van daag. maandag, onschadelijk maken. Auto beschadigd bij aanrijding HULST - In de nacht van zaterdag op zondag is de auto bestuurd door W M uit Hulst zwaar beschadigd na een aantal bermpaaltjes en een vlucht heuvel te hebben geramd. Rijdend op rijksweg 60 ter hoogte van Necker- mann Postordersraakte M op on verklaarbare wijze de macht over het stuur kwijt. Na het rammen van de bermpaaltjes kwam het voertuig tot stilstand op een vluchtheuvel. Per soonlijke ongelukken deden zich niet voor. Mavo Oost burg nam afscheid van adjunct-directeur 12STBURG leerkrachten, bestuur, ouderraad en medezeggenschapsraad van de christelijke Mavo in Oostburg hebben zaterdag officieel afscheid ge nomen van hun adjunct-directeur, de heer E. J. Goossen uit Axel. De heer Goossen maakt gebruik van de moge lijkheid om vervroegd uit te treden De heer Goossen is vijfentwintig jaar in het onderwijs werkzaam geweest, waarvan de afgelopen tien jaar als leraar Nederlands, maatschappijleer, en godsdienst aan de Mavo in Oost burg. In 1976 werd hij aan deze school benoemd tot adjunctdirecteur Voor dat hij naar Oostburg kwam heeft de heer Goossen gewerkt bij het lager onderwijs in Enschede en in Capelle aan de IJssel In Enschede gaf hij tevens les aan de avond-kweekschool. In zijn afscheidswoord merkte de voorzitter, de heer H Zwart-, op hoe moeilijk het is om kinderen iedere keer weer opnieuw te boeien. „Toch lukte dit de heer Goossen altijd. Hij was als een soort vader voor de school De kinderen vonden makke lijk gehoor bij hem". Als blijk van waardering kreeg de heer Goossen namens het bestuur een verrekijker. Bovendien, omdat hij een verwoed verzamelaar is, ontving hij zijn eigen sollicitatiebrief van tien jaar geleden terug en ontving hij zijn acte van ontslag. Voor mevrouw Goossen wa- req er bloemen. De directeur van de school, de heer H. van der Vlugt. had uitgerekend dat de heer Goossen ongeveer 12.000 uur les heeft gegeven in Oostburg. Ook stelde hij dat de scheidende adjunct-direc teur een waardevolle manier van les geven heeft meegenomen uit het lager onderwijs. Omdat de heer Goossen nog lang actief hoopt te blijven en van plan is weer te gaan studeren, kreeg hij van zijn collega's een belangrijk hulpmiddel namelijk een pen met inscriptie Van de leerlingen had de 1 i «loos- sen vrijdag afscheid genomen. Daar bij ontving hij ook van hen enkele passende geschenken. raken. De actievoerders willen dan ook dat een net of hekwerk achter het doel komt, zodat de ballen niet meer SEROOSKERKE De uitslagen van de Dag van het Paard zijn Shetlandpony's. Jeugdkampioene: Trlto- ma van Biesterveld van Staatsbosbeheer Goes: Kampioene 3 jaar en ouder, tevens erekampioen: Sandy van Grada van M. Zorge Haamslede. Reserve kampioene: Lerna van Wissenkerke van M C Geelhoed Middelburg en Reserve Jeugdkampioene Tillaea van Biesterveld van Staatsbosbe heer Goes Appaloosa Kampioen veulen: Eastside Eu reka van G de Werd Alphen. Dagkampioe ne Black Spot van mevrouw De Muth Kalmthout (Bi, Reservekampioen: Eastsi de Bettina van G. de Werd Alphen New Forest Pony's. Beste Hengstveulen. Molenaar s Robin van C. Molenaar Chaam; Beste Merrieveulen Lady Tamara van P Dubbeldam Strijen; Beste 1- en 2-jange Polderzichts Kim van C J van Gijlsv.ijk Noordwij kerhout, Beste 3-jarige Mole- naar's Nightingale van C Molenaar Chaam, Beste 4-jange en ouder tmet-zogend) Mac- Leane Karina van A. Zuiderwijk Numans- dorp- Dagkampioene, tevens beste 4-jange zogend Waterhofs Jade van A Zuiderwijk Numansdorp; Reservekampioene Silver- lea Roblna LL van C Molenaar Chaam Haflingers Jeugdkampioene Carolien uit 't Bokkegat van P. de Buck Wissenkerke. Kampioen oudere merries: Saskia van Stal- land van J de Boer Sint-Annaland. Trekpaarden (merries van 2 jaar en ouden Jeugdkampioen 2- en 3-jarige marnes. Astrid van 't Lindenhof van A. L. C Brooij- mans Tholen; Algemeen kampioene Valda 'te Zande' van Stal Te Zande Hemkans- zand Kapelle Reservekampioene Corrie van Leendershoeve van B. de Maaker Wol- phaartsdijk. Kampioen merrieveulen Re- gina van Vluchtenburg van Gebroeders Ovaa Oost-Souburg; Kampioen hengstveu len: Jules van Reimershoek van B de Maaker Wolphaartsdijk en Kampioen Jaar lingen. Charlotte van de Regenjas van S de Feyter Axel. Concours aangespannen Trekpaarden li M. J, Mol Waarde, 2 Jacco de Visser Vllssin- gen, 3 Gebroeders Geldof Oostkapelle. 4 J de Visser Vlissingen Springconcours Pony 's Klasse B Monique Maldegem. Klasse L Sandv Breel en Anne- mieke Boone Klasse M Stefanie de Kam en Klasse Z Sandy den Exter en Carolien de Feyter. Mennen (paarden en pony's). Klasse L. C Bol. Klasse M en Z N Bol in de struiken kunnen vliegen. Daar bij vragen ze ook om 'struiken zonder prikkels' te plaatsen De laatste weken zijn de voetballers uitgeweken naar veldjes in de omge ving. „Maar daar worden we wegge jaagd of pakt de politie onze bal af', zo spreekt Sven verontwaardigd. Bijkomend probleem is nog dat veel mensen hun hond uitlaten op het voetbalveldje „Het ligt soms hele maal bezaaid met hondepoep weet Sven. „Daarom willen we ook een bordje met: 'Verboden honden uit te laten'". De brief van de actievoerders is za terdag naar het Sasse college gegaan. Voor 2500 gulden aan goederen uit auto gestolen BRESKENS Zaterdag zijn uit de personenauto van S. C. uil Chapelle- le-Herlaimont (B.) goederen ont vreemd met een totale waarde van 2500 duizend gulden. De auto stond 's middags tussen vier uur en half zeven geparkeerd op het terrein bij de veerhaven ln Breskens De daderis) kwamiem de auto binnen door een ruitje van het portier te vernielen. De buit bedroeg een fo totoestel met toebehoren, kleding, een scheerapparaat, een zaklantaarn en een kompas Motor gestolen en inbraakpogingen in auto's Terneuzen TERNEUZEN In de nacht van vrijdag op zaterdag is de motor van J. B. uil de Banckerstraat in Terneuzen gestolen. Het kenteken is ZH-65-70. Vrijdagnacht werd elders in Terneu zen een poging gedaan om een auto open te breken Het ging om de wagen van A G. uit de Diepenbrockstraat Aan het rechtervoorportier bleek 'ge sleuteld' Donderdagnacht oVerkwam A van E uit de Oleanderstraat hetzelfde. De poging bleef ook ditmaal bij een ver meld autoslot VLISSINGEN - Daverend showwerk, aantrekkelijke muzikale prestaties- en een enthousiast publiek maakten zaterdagavond de finale van het DCH-contest 1984 op het Vlissingse sportpark Baskensburg tot een suc ces. Dertien Nederlandse showkorp sen. waaronder zes Zeeuwse, deden zaterdag mee aan deze voorronde voor het Nederlandse kampioen schap op 29 september in Dordrecht. Een gure wind en een publieke be langstelling die aan de matige kant bleef, bemoeilijkten overdag de optre dens Het zat de acht beste korpsen waaronder Juliana en Blue Spirit uit Middelburg, 's avonds wel mee en daardoor was ook de puntenwaarde ring van de jury wat royaler dan 's middags. Het beste korps bleek uit eindelijk de Beatrlxband uit Hilver sum. die met 58,5 punten de winnaar van de prelims' s middags, Jubal uit Dordrecht, achter zich liet. Juliana eindigde op de vierde en Blue Spirit op de vijfde plaats met respectievelijk 44,4 en 42,5 punten. Het showkorps Oranje Nassau uit Vlissingen. dat dit evenement samen met de Culturele Raad Vlissingen en de Stichting Drum Corps Holland had georganiseerd, behaalde 24.8 punten in de voorwedstrijden, maar dat was niet genoeg voor een finaleplaats In de tussenklasse behaalden de ju- niorkorpscn Jong Excelsior uit Goes en Johan Friso uit Middelburg 's mor gens hoge punten. De jury vond Jong Excelsior goed voor 38 20 punten, en Johan Friso voor 42.30 punten Het seniorenkorps van Excelsior eindigde met 34.75 in de open klasse op een achtste plaats, maar moest wegens contractuele verplichtingen 's avonds verstek laten gaan Deze open plaats werd ingenomen door nummer negen. Oranje uit Huizen, dat 's avonds met 34.6 punten op de achtste plaats ein digde Zevende werden De Jonge Pij pers uit Vlaardingen met 37.2 punten, en zesde, de helemaal uit meisjes bestaande Dio All Girl Band uit Dor drecht met 39.5 punten. Avant Courir uit Eemnes en Baarn veroverde de derde plaats met 51.3 punten. Jubal tenslotte, kreeg 57 5 punten. De uit slag werd bekend gemaakt door 'spea ker Aart Klos uit Hilversum tijdens de 'Olympic Retreat', een gezamenlijk optreden van de acht korpsen aan het slot van de avond. Anton de Graaf, uitvoerend directeur van de Stichting Drum Corps Holland en Klaas Over- dam. functionaris van de Culturele Raad, reikten de prijzen uit In totaal twaali juryleden beoordeel den zaterdag de prestaties van de korpsen Acht van hen letten op het muzikale gedeelte en vier juryleden beoordeelden het showelement. De inspiratie voor de door de korpsen zelf gecreeerde shows, wordt in Ameri ka gezocht en vooral jonge mensen blijken zich tot deze vorm van muziek maken aangetrokken te voelen Het Vlissingse publiek, dat zaterdag avond de tribune volledig bezette, liet zich enthousiast meeslepen en uitte dat in aanmoedigingen en commen taar op het gebodene. vooral tijdens de optredens van de beide Middel burgse bands en de twee hoogst sco- renden. Anton de Graaf van de Stichting DCH liet na afloop weten tevreden te zijn met het verloop van deze dag end weer zat 's middags niet mee, maar de avond heeft alles goed ge maakt. ook al door het vele publiek. We zijn zeker niet ontevreden."

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 21