Zwemtalenten Bruinvis jagen op Zeelandbekers MARATHON VAN SLUIS IS JOOP LAM OP HET LIJF GESCHREVEN Rijkunst Sandy den Exter beloond met eerste plaats Wouterse wint in Wemeldinge f Overwinning Van der Steen EERSTE WINST BIJ WEDSTRIJDEN IN SLUIS Zwemuitslag langebaan in Sluis MAANDAG 2 JULI 1984 84 PZC/sport Zwemtopper uit Hilversum wint voor de vijfde keer Schoolslag SLl'IS - Tot grote ergenis van zijn vader liet Joop Lam uit Hilversum in de voorbije weken een baard staan. De marathonzwemmer achtte dat noodzakelijk om zonder blaren aan zijn gezicht de finish van de Vlaanderenmarathon in Sluis te halen. De lange afstandspecialist van Torpedo slaagde volledig in zijn opzet. Ongeschonden, en met een voorsprong van 23 minuten tikte Joop Lam na iets meer dan drie en een half uur zwemmen als eerste aan. Daarmee legde hij voor de vijfde achtereenvolgende maal beslag op de vrije-slag-winst in Sluis. De drie overige nummers leverden winst op voor leden van de Haarlemse zwemclub Rapido'82. Babette van Loon won de vrij slag bij de dames en Marjolein Phaff bleek ongenaakbaar op de schoolslag, die zijn voor de eerst aankomende heer (Koen Lucas) winnend afsloot. Hoewel het niet verrassend was dat plaats in. maar door de kou bevan- Joop Lam opnieuw won in Sluis, gen moest hij gaandeweg steeds was de 20-jarige student economie meer terrein prijsgeven aan Joop uiterst tevreden en blij met zijn Lam, die zijn zeven minuten voor zege ,Het is inderdaad veel", be- sprong na acht kilometer gestaag aamde hij, ..vijf keer achter elkaar uitbouwde. „Het is immers altijd maar afwach- Kazbay. die vorig jaar via Irene van ten wat er gebeurt. Een afstand als der Laan in contact kwam met de deze moet je in je eigen tempo organisatoren in Sluis, had zich kunnen zwemmen en dat is op- voorgenomen om bij de eerste drie nieuw gelukt, ondanks mijn gebrek- te eindigen en slaagde daar net in kige voorbereiding. Vier weken lang De 21-jarige student medicijnen uit heb ik tentamens gehad. Daardoor Izmir specialiseert zich op de lange heb ik niet zo veel kunnen trainen afstanden en zoekt het veelal in het als de voorgaande jaren. Bij een buitenland. ..In Turkije worden niet betere voorbereiding had ik waar- veel wedstrijden gehouden", vertel- schijnlijk mijn beste prestatie ver- de hij. ..Daarom richt ik me op het beterd. Nu ben ik er net iets vanaf buitenland. Egypte biedt voort mij gebleven" prima mogelijkheden en ook Capri- Ovengens treurde Joop Lam daar Mepels is niet te ver weg. Ik wil met om. ..Toen ik die snelste tijd echter erg graag prof worden en dan zwom. was ik net geslaagd voor het moet je toch een beetje resultaten VWO. Daardoor had ik erg veel tijd. kunnen boeken om rond te komen Dat ligt nu net even anders Ik heb Nu mijn derde plaats in Italië ben ik bewust gekozen voor mijn studie en met. deze derde plaats in Sluis dan die gaat dus voor. Kom ik dan later ook tevreden. Waarschijnlijk ver niet aan de slag. dan kan ik altijd trek ik in juli naar de Verenigde nog een profcarrière overwegen Dit Staten". jaar heb ik twee uitnodigingen uit Kasim Kazbay moest uiteindelijk Itahe gehad, maar die laat ik liggen. Mario Modder en Babette van Loon. rr'. i Ik richt mp nu op de 25 kilometer op de eerste dames voorlaten gaan De (J ltSlClQCll het IJsselmeer en voor'het overige 16-jarige zwemster van Rapido de buteerde op de marathon en pakte gelijk de winst, voor de favoriete Esther Kleine ..Babette is gewoon een all-round-zwemster". aldus haar trainer. „Volgende week zwemt ze op de Nederlandse kam pioenschappen de 100 en 200 meter rugslag en de 200 en 400 meter vrije slag". „Eigenlijk is dit werk dan ook heel slecht als voorbereiding op de NK" besefte ze zelf. „Het is maar net waar je voor kiest. Bovendien heb ik me hier aan het groepje op kunnen trekken, dat zwemt een stuk ge makkelijker. Na mijn overwinning van gister viel het eigenlijk allemaal best mee". ■emmers van Rapido geven de toon aan zondagmiddag. De Haar lemse club beschikt over uitsteken de trainingsfaciliteiten voor de lange afstandspecialisten. „Sinds kort hebben we een kanobaan van twee kilometer, en dal is ongetwij feld een voordeel", dacht de Haar lemse trainer. Dat restulteerde op de schoolslag in een onderonsje tussen Koen Lucas en .Marjolein en Ron Phaff. Lange tijd bleef het drietal bij elkaar en pas op 1,5 kilometer van het einde moest Ron Phaff afhaken, toen Koen Lucas voor de tweede keer aanzette. Mar jolein Phaff beschikte echter over de sterkste eindschot en met 24 seconden voorsprong finishte ze voor Koen Lucas. blijft het lange-afstand-zwemmen beperkt tot drie kilometer In Ne derland zijn slechts twee marathon wedstrijden en naar het buitenland ga ik niet dat wordt me te duur". Internationaal Dat dit gedachte niet overal leeft, werd zondagmiddag in Sluis bewe zen. De organisatoren van 't Vrije mogen zich verheugen in een toene mende belangstelling voor de ma rathon. die door het gemêleerde deelnemersveld inmiddels een in ternationaal tintje heeft. Naast de gebruikelijke Belgische deelne mers verschenen de Pool Bogaslav Lizak, de Duitser Ulrich Haevec- ker, de Engelsen Robert Sherburn en Helen Perzy en de Turk Kasim Kazbay aan de start. Kasim Kazbay klasseerde zich als beste builenlan- De 21-jange Turk Kaaim Kazbay der op de derde plaats bij de heren, specialiseert zich qp de lange af- Lange tijd nam hij zelfs een tweede standen en wil prof worden Vrije slag heren: 1. Joop Lam (Torpede, HilversUmi, 3 30.04 uur, 2 Mario Modder (Rapldo'82, Haarlemi 3 53.52,3 Kasim Kazbay (Tur- kljei. 3 57 08. 4 Robert Shorbum 'Enge land* 3 58.06, 5 Marcel de Boer (Rapl do'82 Haarlemi. 4 03 23. 6 Marcel van de Togt (D ES. Den Haag), 4.05.21. 7 Ton Brouwer IP.S V. Eindhoven), 4.14 31, 9 Bogaslav Lilak (Polen) 4 16.56, 10 Mar cel Stroet (DES Den Haag). 4.17 12 Vrije slag dames: 1. Babette van Loon (Rapido'82. Haarlem). 3 54 25 2 Esther Kleine iRapido'82i, 4 00 24. 3 Monique Scingen iH.PC Heemstede), 4.02.17. 4 Marien de Moes (Z.V. De Ham, Zaan stad). 4. 16.11, 5. Helen Perry (Engeland), 4 28 16 Schoolslag heren: 1. Koen Lucas <Rapi- do'82. Haarlemi. 4.53 11 2. Ron Phaff (Rapido 82, Haarlem). 4 59 32. 3 Guus Shullz iThialf, Enschedei, 5.04.13, 4 Ad- hamar Bruysse (B Z K. Brugge), 5 37.09; 5 Eddy Deuwel (Hasco, St Amands- bergi. 5 44 22 Schoolslag dames- 1 Marjolein Phaff (Rapido'82, Haarlemi, 4 53.47 2. Celia Hopman-Tabak (De Robben. Hilver- SLUIS De uitslagen van de wed strijden in Sluis waren 3000 meter schoolslag heren: 1 Ron Phaff (Rapi do) 47 46, 2 Koen Lucas (Rapido) 47.47. 3 Wim Zwlers (ZPC Breda) 47 49. 4 Enk Melein (Rapido) 48.45, 5 Klaas van Egmond (DOK) 49.08, 6 Wim den Engelsman (De Otters) 49.17. 7 Anton Thoen (Koewacht) 49 17. 8 Jacques Odemaere (WIKi 52 38, 9 Henk Bonnewei (Schelde- stroomi 52.39, 10 Bert. Donker (Zoe- termeer) 52.51. 3000 meter schoolslag dames. 1 Mar jolein Phaff Rapidoi 51 41, 2 Sandra Verdonck (Bruinvis) 52 45, 3 Caroline Boonstra (Zlan Vitessei 57 49.4 Colin- da de Braai Koewacht 157 49. 5 Moni que van der Heijden (ZPC) 5757. Linda Thoen (Koewacht) 59.31 3000 meter vrije slag heren. 1 Erik van Dartel (Solar) 36 09. 2 Marces Boer iRapidoi 37 00. 3 Robert Sher burn (Engi 37 02 4 Marcel Dubreuil (Duinkerken) 37 05. 5 Roel de Hoop (Vitesse) 37.29. 6 Robert Hulsman IPSV) 37.30, 7 Kazim Kazbay (Izmir) 37 31, 8 Mario Modder (Rapido) 38 34. 13 Arco Wagenvoort (Luctor) 39 51,16 Peter Claes (Bruinvis) 39 58, 17 Tony Vinke (Scheldestroomi 40.05,19 Peter van de Ruit (Schelde) 41 09, 20 Luc Claes (Bruinvis) 41.35. 21 Mario Wil- laert (Bruinvis) 42 14, 23 Hans Murre (Schelde) 42.34. 3000 meter vrije slag dames 1 Babet te van Loon (Rapido) 39.39, 2 Nicole Bemsen iPSV) 39 39, 3 Arien Wer- naert iPSV) 39 48, 4 Petra Minten (PSV) 39 48, 5 Els van Haelst iBruin- vis) 39.55,6 Miranda de Zeeuw (Bruin vis) 40,06, 7 Esther Kleine (Rapido) 40 21, 8 Joah Eekhof (Vitesse) 40 31. 9 Nicole van Haelst (Bruinvis) 41 46, 10 Helen Perrv Eng) 41.51, 12 Lisette Sierevogel (Luctori, 21 Marijke Tuin man (LUcton 26 Esther Haak (Ot- tersi, 30 Jeannet Leunis (Schelde) BIJ WEDSTRIJDEN IN SEROOSKERKE De cracks van de marathon m Sluis Joop Lam tvoor de vijfde keer Russen definitie! winnaar tweekamp SEROOSKERKE Dat doorzet tingsvermogen en rijkunst in de paardesport beslissend kunnen zijn, bleek zaterdag tijdens het Z-springen op de 'Dag van het paard' te Seroos- kerke. Op de allerlaatste hindernis van dc laatste rit wilde de pony Wowser van Sandy den Exter duide lijk weigeren. Slechts de rijkunst van de amazone voorkwam de strafpun- ten, waardoor de rit foutloos in de snelste tijd werd afgerond, zodat zij het oranje lint veroverde. De tweede foutloze harrage rit uit het zeer uitge breide deelnemersveld kwam op naam van Elianne de Feyter, die met Bres precies twee seconden langer nodig had. In de kleinere categorie ging de overwinning naar Carolien de Feyater met Holyday. Ook het M-springen moest door mid del van een barrage worden beslist. Twee combinaties werden hiervoor 's morgens uitgeselecteerd. Als eerste kwam Wilfried Steyaerd met Ashgro- ve in de ring. Een te kort genomen wending had tot gevolg dat een hin dernis werd afgeworpen Daarna was het de beurt aan Stefanie de Kam met Uniek. Zij kweet zich uitstekend van haar taak en reed foutloos, wat de overwinning opleverde Twee deelnemers die beiden een wei gering moesten incasseren was het resultaat van de B-categorie in de M-klasse. De snelle tijd bepaalde dat Peter de Clercq met White Star ein digde vóór Wilbey Lion met Tarzan Het L-springen leverde, naar verhou ding de meeste barrage deelnemers op Hier was het Annemieke Boone die met Romeo op het toch wel erg harde terrein veruit de snelste bleek vóór Christien Crucq met Nandy. Ook de menners mogen terugzien op een geslaagde wedstrijd In beide klassen ging de overwinning naar een Zuid- Hollandse combinatie Uitslagen Springen Serooskcrkc. Springen ponv's klasse 15: 1 Monique Maldegcm N.mdos Nrd Beveland 3 ft 2 Ellen Knjeer Ale xandra Gouwer Reyers 13'ft.. 3 Rcns Wondergem Jelle Gouwe Reyers 14-1 it Springen pony's klasse L, categorie 1 Sandy Breel Boy Oranjezon 0 ft goed Springen pony's klasse L, categorie D (na barrage): 1 Annemieke Boone Romeo Gou we Reyers 0 It. 31 5 sec 2 Chnslien Crucq Nandy Walcheren 0 ft 34 sec 3 Benedict Michielsen Beauty Luctor e: Emergo 0 ft Springen pony's klasse M, cagetorie B. 1 Peter Clercq White Star Zwinruiters 3 ft 2 Wilbbey Lion Tarzan. Luctor et Emergo 3 R Springen pony's klasse M categorie D (na barragei: 1 Stefanie de Kam Uniek. Walche ren 0R 34 sec. 2 Wilfiied Stey aert Ashgrote Zwinruiteis 4 ft33 sec. 3 Marco Quaak Godscar Haringruiters 3 ft. Springen pony 's klasse Z. caleg.n ie II lCarolien de Feyter Holyday Luctor et Emergo 3 tl Springen pony's klasse categorie D ma barragei i Saiirly den Exter Wowser. Noord-Beveland 0 It 35sec 2 Elianne de Foy ter Bres Luctor et Emergo 0 ft 37 sec 3 Walter Murre Tills Jippir Kleppertjes 4 fl. Klasse L: 1 Me), t 'liters 95 pnt. 2 Krijn Coppooist i.oii.t Oranje zon 93 pnt Klasse NI en Z. 1 Mevr N Bol Zommandeur LekruRers 101 pnt 2 Nicoli- ne Vos TiamenLi Oranjezon 94 pnt 3 Anneke Louwerse Ollve Oranjezon 86 pnt LONDEN i Reuter) - Het schaakteam van de Sovjetunie heeft de tweekamp over vier ronden tegen de 'Rest van dc Wereld' met 21-19 gewonnen. Na beëindiging van de afgebroken par tijen wonnen de Russen dc tweede ronde met 6-4, de derde met 5,5-4.5 en in dc vierde en laatste ronde werd de stand 4.5-5,5 voor de wereldselectie. De individuele uitslagen in de vierde en laatste ronde zijn: Karpov-Andersson (Zwei 0 5-0.5 Kasparov- Timman ;Ned> 1-0 Toekmakov-Kortsjnoi iZwi) 0,5 0.5. Smyslov-Liubolevic (Joei 0 5- 0 5 Vagarffan -Ribli Hon) 0-1. Beljavski- Larsen (Dein 1-0. Tol-Chandler (Nzli 0,5-0,5. Razoejajev-Hübner iWdli 0,5-0.5, Roinanls- jln-Miles (Gbri 0-1: Sokolov-Torre (Phi) 0-1 Poppe achtste HEESCH Motorcrosser Bennie Poppe uit Mehskerke is tijdens motor crosswedstrijden in Heesch op de achtste plaats geëindigd in de 250 cc-klasse Poppe eindigde in de eerste manche als tiende en in de tweede als zesde. GEERTRUIDENBERG Amateur- wielrenner Toon van der Steen uit Bruimsse heeft het afgelopen week einde de weierronde van Geerlrui- denberg op zijn naam gebracht. Van der Steen legde de negentig kilometer af m 2 07.13 Tweede werd Arie Over- beke (Dordrecht) en derde werd Mar tin Kimp (Made) In Sprundel ging de overwinning naar Rainier Valken burg. die 100 kilometer aflegde in 2.13 19 TIJDENS MOTORCROSSWEDSTRIJDEN WEMELDINGE - Tijdens de motor cross van dc MC De Spfocicr aan de Oude Polderweg te Wemeldinge toon de Hcnkie Wouterse andermaal zijn klasse in de 80 cc mini. Wouterse w on deze middag beide manches in de 80 cc met grote overmacht ondanks twee valpartijen finishte hij met een voorsprong van 1 minuut op zijn naaste concurrenten. Henk Buys won beide manches in de klasse 125 cc. Chris Markusse en Rien van Liere deelden de manchewinsten bij de 250 cc-crossers. De voornaamste uitslagen tan deze cross- iniddag zijn 56 cc standaard eerste een tweede manche 1 Jacco Raouw. 2 Diana Zonnevele. 50 cc mini eerste en tweede manche 1 Claudia Kcrkhove. 2 Jean Pierre Gódde 3 Martin de Kunder 80 cc mini eerste manche 1 Henk Wouterse. 2 Jacco Allaert, 3 Michel Mens. 4 Colin Zegers. iweede mache 1 Henk Wouterse. 2 Colln Zegers. 3 Michel Mens. 4 Jacco Allaert 125 cc eerste man che 1 Hen Buys. 2 Martin Stekctcc. 3 Andre van der Graaf 4 Juri Nolet. 5 Martin Boodt. tweede manche 1 Henk Buys. 2 Jacco Paauwe. 3 Andrê van der Graaf. 4 Martin Boodt, 4. Martin Steketee. 250 cc eerste manche 1 Chris Markusse. I Rlen van Liere. 3 Eddie Eversdijk. 4. Laurens Paauwe 5 Kees Boodt. tweede manche 1 Rien an Liere. 1 Chns Markusse. 3 Eddie Evertdbk. 4. Laures Paauwe. 5 Kees Boodt SLUIS Het werd twee weken geleden tijdens de Zeeuwse zwemkampioenschappen weer eens duidelijk aangetoond dat Luctor nog altijd zonder concurrentie de toonaangevende club is in deze provincie. De kleine selectie van de Bruinvis uit Sas van Gent kon wel enigszins in de schaduw staan, maar had geen schijn van kans om de totale score van de Middelburgers te benaderen. Met de wedstrijden voor de Zeelandbeker in het vooruitzicht lijken die rollen omgedraaid. De Sasse meisjes heersten bijvoorbeeld afgelopen zaterdag in Sluis op de langebaan zowel op de vrije slag als op de schoolslag. Voor Luctor dook alleen Arco Wagenvoort als kanshebber in het water voor één van de vier bekers. Met zijn damestoppers had de Sasse trainer Henk Goethals vooraf al op twee overwinningen gerekend. De vo rig jaar naar de Bruinvis overgeko men Sandra Verdonck staat immers op een eenzame hoogte in Zeeland op de schoolslag en op de vrije slag beschikt Henk Goethals zelfs over drie kandidaten voor de ereplaatsen. Van die drie was Els van Haelst zoals verwacht zaterdag de snelste, in een overigens zeer knappe tijd op drie kilometer. De trainmgsaanpak van Henk Goet- hals heeft in de afgelopen jaren nogal opzien gebaard. De oefenmeester van de Bruinvis maakte er nooit een ge heim van dat-hij in de eerste plaats zijn dochter Janme tot de Zeeuwse top wilde laten doordringen. Daar is hij voortreffelijk in geslaagd, maar tegelijkertijd dienden zich nog meer talentjes aan bij de club. Het was duidelijk dat de Bruinvis zich ook op de toekomst richtte en daarvan zijn vooral dit jaar de resultaten zicht baar De gedwongen afwezigheid van Jani- ne Goethals (door studie) woog zater dag in Sluis nauwelijks door in de score. De drie jongere toppers van de Bruinvis (Els van Haelst. Miranda de Zeeuw en Nicole van Haelst) waren ook al m staat om zich in de top tien van het sterke veld te handhaven. Vanzelfsprekend was er nog geen eer ste plaats weggelegd temidden van de nationale subtoppers, maar Els van Haelst zwom bijvoorbeeld naar een schitterende vijfde plaats. De revelatie van de dag was niette min de 13-jarige Miranda de Zeeuw, die kennelijk ook geïmponeerd was door de methode van de trainers bij de Bruinvis. Ze was in haar eerste seizoen bij deze elub ongeveer vijf minuten sneller dan vorig jaar en daarmee verraste ze zelfs bijna Els van Haelst. „Ik heb Els eigenlijk een hele wedstrijd niet gezien. Ze was al heel snel weg met een kopgroepje, maar in de laatste kilometer kwam ik opeens dichterbij", vertelde Mi randa de Zeeuw na afloop. Ze was inderdaad opvallend sterk na het keerpunt, toen de wedstrijd al in een beslissende plooi lag. Els van Haelst was razendsnel vertrokken en was de gangmaakster voor een kop groep van vijf. Toen het op sprinten aankwam had Babette van Loon van Rapido uit Haarlem de meeste kracht over. Zestien seconden later was Els *'im De beste Zeeuwen op de schoolslag: links Wim den Engelsman, die met het kleinst mogelijke verschil winnaar werd. Rechts Anton Thoen. van Haelst met haar vijfde plaats de beste Zeeuwse en vervolgens kwam Miranda de Zeeuw als zesde over de streep. Meegetrokken in het geweld van na tionaal bekende zwemsters kwam Els van Haelst aan een tijd van 39.55 Net daarvoor was Arco Wagenvoort over diezelfde drie kilometer op een tijd van 39 51 uitgekomen. Een minimaal verschil dus en dat pleit ongetwijfeld in het voordeel van Els van Haelst. De 40.06 van Miranda de Zeeuw was trouwens bijna van hetzelfde niveau. Eigen tempo Voor Arco Wagenvoort was er een klein excuus. De Goesenaar herinner de er in de week vooraf al aan dat er tussen het Zeeuws kampioenschap en de eerste langebaan-wedstrijd maar twee weken lagen en dat hij nog te weinig kilometers had ge maakt. „Ik heb mijn eigen tempo gezwommen", vertelde hij in Sluis. „Voor mezelf had ik het gevoel dat het wel lekker ging. Ton Brouwer is bijvoorbeeld veel sneller gestart dan ik en die heb ik op het laatste stuk nog ingehaald". De snelste op die drie kilometer bij de heren was Erik van Dartel van Solar. De 17-jarige Bosschenaar lag ruim voorop en had 3s.09 nodig voor zijn race. De drie beste Zeeuwen kwam niet bij de eerste tien voor- Arco Wagenvoort werd dertiende. Peter Claes zestiende en Tony Vinke zeven tiende. Voor Peter Claes, die onlangs drie derde plaatsen haalde op de Zeeuwse kampioenschappen, overi gens een veelbelovende prestatie. De schoolslag in de wedstrijd Sluis - Hoeke - Sluis werd beheerst door Ron Phaff Rapidoi bij dc heren en zijn zus Marjolein bij de dames. De Zeeuwse Sandra Verdonck eindigde op een minuut van de winnares als tweede. Wim den Engelsman en Anton Thoen vochten bij de heren een schitterend duel uit op het tweede plan Met hel klemst mogelijke verschil eindigde Wim den Engelsman als Zeeuwse win naar in een tijd die iets minder snel was dan vorig jaar. De vrije slag werd vooral een succes voor de Bruinvis: Miranda de Zeeuw links en Els van Haelst eindigden op de eerste twee plaatsen achter de nationale toppers

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15