Deltaweek van start met uiteenlopend weer EEN VRUE KUKER UGT MET SKALA NERGENS WAKKER VAN ShiilH OP WEG NAAR WINST Jack van der Horst tweede v. it V BON HUREN IS ZO GEK NOG NIET 12 JRANT MAANDAG 2 JULI 1984 ZATERDAG FIKSE BRIESZONDAG PRAKTISCH WINDSTIL conden voor de start van een andere Kroep van de verkeerde kant op de lijn af te schuiven. Een inderhaast uitgevoerde uitwijkmanoevre deed het jacht op de keien langs het hoofd belanden. Het kwam de bemanning op schrik, krassen en diskwalificatie te staan. Bij de Ronde en Platbodems leverde Van Ballegooyen (ex-Pieter Paniek) met zijn vooralsnog naamloze schip zaterdag een uitmuntende prestatie door ondanks een gebroken giek toch eerste te worden Uitslagen Klasse IOR I/II: beide dagen 1 Bierkaai, Klunder: 2 Anna Mazurka, Van de Zande IOR in: zaterdag 1. Rrap, Zandee; 2. Be rend Botje, Marseille Zondag: 1 Berend Botje, 2, Svalin, Slemmer III besloten belde dagen 1 Seroent Matthijsse IOR IV zaterdag 1. Soeticheyt, De Ruyter: 2. 't Spanwil, Tienpont; 3 Aqua Tic Van Wor- dragen. Besloten: 1 L' Spanwil, 2. Momine- town, Baarsma. Zondag: 1. Tandje bij, Verduyn; 2 Soetcieyt; 3. Aqua Tic. Beslo ten: 1. Tandje bij. V zaterdag: 1. Joker, Imhoff. 2 Lamstraal an Goes, Hellenams; 3. Touch of Glory, Carels, 4. Pollution, Poldervaart, 5. De 4 Gebroeders, Van Melle. Besloten: 1Touch of Glory, 2. De 4 Gebroe ders. Zondag 1 Joker, 2 Touche of Glorv, 3 Lamstraal van Goes. 4. Pollution. 5. Easy Living. De Jonge Besloten. 1. Touche.ol Glorv. 2. De 4 Gebroeders VI. zaterdag 1 Elan, Van der Heijden, 2 Wasa, De Bruvne; 3. Lady Lion, Van Leeuwen, 4. Overdrive. Van der Have.O 5. Fun Run. Van der Meijden. Besloten: 1. Wasa. 2. Lady Lion, 3. Swinger, Rijnders. Lopers: 1 Wandelaar, Van Oers; 2. Aphrodite. Keymel. 3. Wilster, Van Helsdingen Zondag 1 Overdrive. 2 Mazatlan, Hartman; 3. Lady Lion, 4 Fun Run, 5. Swinger Besloten 1 Ladv Lion, 2. Swinger. 3. Treffer Lopers 1 Wandelaar. 2 Wilster, 3. Aphrodite. VIII, zaterdag 1. Roxanne, Kesteloo; 2. Imp. Jansen, 3. Bel- latrix, Van de Vrie. Besloten 1. Nel Blu Dipinto, Romein, NKK 2: zaterdag: 1. Fa- vomiis, Pieper, 2. Rambler, Hogenstein; 3. Steengoed, Steenberghe; 4 Op Roakeldais, 5. Kopje Kleiner, De Waal Zondag. 1. Rambler, 2. Favonius, 3. Seatrain. Van Sprang, 4. Steengoed. 5. Op Roakeldais. NKK 4, zaterdag 1 Triton, Gerritsma. 2. Lady Christine, Den Hollander, 3. Fjorgyn, Meinardi, 4. Dalisus, Van Beurden; 5. Azi mut, Jobse. Zondag 1. Dalisus; 2. Texas Zeeuwse schutters niet op dreef BIDDINGHL'IZEN - De spanning en druk van een nationaal kampioen schap in de C-klasse kleiduivenjacht- schieten zaterdag op de schietbanen te Biddinghuizen is de jonge Zeeuw se schutters teveel geweest. Na een redelijk hoopgevende start in de morgenuren viel in de namiddag het doek voor de meesten van hen door met name de dwarsvliegende scho tels bijna allemaal te missen, hetgeen een zeer laag eindresultaat, dertien de plaats in een veld van 16 deelne mende teams tot gevolg had. Er werden per schutter 38 kleischotels gepresenteerd, waarvan Cees van Nieuwenhuizen er 34 zichtbaar wist te breken. Het Friese team. bestaande uit 6 Amelanders, eiste de hoogste eer voor zich op met 179-8 punten met Gelderland I (178-10) op de tweede en Overijssel (177-11) op de derde plaats. VLISSINGEN De Zeeuwse ama teurrenner Jack van der Horst heeft in een klassieker in Leeke (Belgiè) een tweede plaats behaald. De wedstrijd ging over 156 kilometer. Zevende werd Kees de Nooijer. veer tiende Toon Vermeulen en Nap Hage werd zestiende. Patrick Tolhoek eindigde als elfde in een koers voor amateurs in Ieperbeek ZIERIKZEE De zeilers in de eerste zeilwedstrijden van de Deltaweek hebben wel zeer uiteenlopend weer voorgeschoteld gekregen. Op zaterdag, tijdens de eerste Zeelandwedstrijd van De Maas, stond er een stijve bries op de Oosterschelde, kracht vijf, terwijl zondag de wind ofwel zeer zwak was of het helemaal liet afweten. Bovendien draaide de richting vrijwel de roos rond. Dat maakte de tweede Zeelandwedstrijd er niet makkelijker op. Voorsprong werd door een windschifting in achterstand veranderd en de stroom maakte te vaak uit of de jachten voor- of achteruit gingen. Dat bleek zondagmorgen al meteen bij de in de windse start, Uit de vrees door de stroom over de lijn geduwd te worden bleven de meeste jachten voor het startschot ver van de startlijn. Het gevolg was dat de startgroepen drup- pel-gewijs aan de wedstrijd begonnen van dringen en massa-starts was geen sprake. Enkele ongelukkigen namen het verkeerde besluit in de mond van het havenkanaal naar Zienkzee te blijven om buiten de stroom te liggen. Daar stond evenwel een tegenstroom en de jachten spoelden na het start schot langzaam het kanaal in terwijl de middenstrooms gelegen tegenstan ders over de lijn dreven. Zo liepen enkele deelnemers al meteen tot twin tig minuten vertraging op. Ook ver derop ontstonden problemen. Bij de keerboei na het in de windse rak kregen de zeilers te maken met wind stilte en tegenstroom. Dat had tot gevolg dat de jachten bij het ronden op een hoopje terecht kwamen en hier en daar gingen de stootkussens bui tenboord om aanvaringen af te rem men. Uiteindelijk besloot de wed- strijdcommissie de race voor alle klas sen behalve IOR I t'm V af te korten. Straffe wind De zaterdagwedstrijd gaf een geheel ander beeld te zien. De straffe wind zorgde er voor dat de eerste schepen al na krap drie uur zeilen de 26 mijl lange baan achter de rug hadden. Vooral de spinnakerrakken leverden spectaculaire beelden op. Niet alle schippers hadden hun jacht volledig in de hand en in de vlagen liep de zaak dan uit het roer. In het reachrak van de Roompot naar de finish bleek bijzetten van de spi niet altijd even voordelig uit te pakken. Vaak bleken de spiloze jachten sneller op te schie ten dan de tegenstanders die doorlo pend moesten bijsturen om de zaak overeind te houden. Niettemin werd flinke winst geboekt door die beman ningen die hun spinnaker stabiel vol konden houden. Door de uiteenlopende weersomstan digheden verschilden de dagklasse menten fors van elkaar. Zo kwam in IOR-klasse zaterdag de Rap van de Goesenaar Zandee zaterdag als eerste aan, voor de lichte Berend Botje van Rob Marseille. Zondag schoot Mar seille naar voren en werd eerste terwijl Zandee op de vierde plaats eindigde. In de goedbezette klasse V liet Fred Imhoff voor de zoveelste keer iedereen en alles achter zich De Goesenaar Peter Carels gaf even wel goed partij en werd tweede na zaterdag een derde plaats te hebben gegrepen achter Hellemans' Lam straal van Goes met wie hij zondag stuivertje wisselde. In klasse VII was het verschil tussen de twee dagen wel zeer groot. De nummers een en twee van zaterdag, de Elan van Van der Heijden en de Wasa van De Bruyne kwamen in de windloze race de dag daarna niet verder dan de elfde en de tiende plaats. Nu voerden de Overdrive van Van der Have en de Mazatlan van Hartman het klassement aan. Hart man was in de eerste race zesde geworden en leek zondag meteen kansloos na een zeer slechte start. Hij haalde later toch nog goed op met een tweede plaats voor de klassekam pioen van vorig jaar. In de kleinste klasse. VIII, haalden Sylvia en Jan Willem Kesteloo twee maal een eerste plaats. Weinig verschillen Bij de NKK-ers in klasse 2 waren er wat de eerste plaatsen betreft weinig verschillen. Daar wisselden Piepers Favonius en Hogenstein Rambler in de twee races van plaats een en twee. In die klasse zorgde de heer I.ijke zaterdag voor de nodige opschudding door onder vol spinnaker dertig se- Ranger. Schik. 3 Triton 4 Agnppina, Someis. 5. Pansu, Westveer NKK 6 zater dag 1 Emilisse. De Looff; 2. Pippeloen. Van Prooyen, 3. Nossa. Franken. 4 Angln Mas. De Jager; 5 Kick. Schothorst, 6. Summun, Schellen. Zondag. 1. Hydros, Nelisse, 2. Salmans. Derks. 3 Kleine Jager II, Van de Most: 4 Emillisse: 5. Kick, 6. Janboel, Gpvers. NKK 8 zaterdag 1 Klapmuts. De Visser. 2. Yellow Justus. Valk. 3. Sam-Sam. Eeeink, 4 Papillon. Van Driel. Zondag 1 Smoothy, Van der Have. 2 Klapmuts, 3. Skua, Hultink. 4 Najade. Marinissen Ron de- en Plaatbodems A. zaterdag. 1 "VA 88" Van Ballegooyen, 2. Zeeleeuw, Scholz. 3. Laura. Taselaar. 4. Kaatje van Sassem, Jonk. Zondag: 1 Piet Hein n. Beers, 2 Laura. 3 De Waere Nar. Stokvis. 4 De Groote Beer, Van Rootselaar Klasse B: zaterdag 1 Lemster- licht. Croon. 2 Bijlegger, Vlaanderen Zon dag: 1 Bijlegger: 2 Lemsterhcht Klasse C: 1 Platte Muyl. Zeevenhooven. 2 Andromeda. Groenendijk, 3 Anja, Van Rijnsoever Zon dag: 1 Klieuw. Manneke, 2 Anja: 3 Vrouwe Barbara. Catamarans en Tri Marans, zater dag: 1 Pahina. Khjn. 2 Pair of Twins. Veenema. Zondag: 1 Pahina, 2 Bi-Stabiel. Weber Wisselprijs Zierikzee i winnaar IOR I lm zondag): Tandje Bij Oosterschelde Beker (idem IOR V tm VIII) Roxanne. Atalantabeker (kortste berekende tijd over beide dagen IOR I t'm IV) Soeticheyt. Jubileum Beker (id, IOR V-VI) Joker. Mon- dragon-Beker (id. IOR VI1-VIII) Roxanne. Zilveren Boeier (beste berekende tijd over beide dagen Ronden- en Platbodems) Plat te Muyl. Maas-beker lid. zondaewedstrijdi Klieuw. Windekindbeker (kortste bereken- S Hydros. wfide^waanbeker^^NKK^10^ De Goesenaar Zandee onder spinnaker op weg naar de eerste plaats in de zaterdagwedstrijd. Hydros. Wilde Zwaanbeker Rambler Zeeland Kristal (id. multihulls) Pahina. De Olympische Spelen staan voor de deur. Door het tijdsverschil van 8 uur met Los Angeles zullen veel wedstrijden plaatsvinden als het in ons land nacht is. Voor de Vrije Kijkers is dat niet iets om wakker van te liggen. Want zij hebben eersteklas tv- en video-apparatuur in huis, die er voor zorgt, dat zij niets hoeven te missen. De spelen niet, én hun slaap niet. En dat is voor de ware sportlief hebber een hele zorg minder. Skala staat voor een wereld van gemak en zorge loze vrijheid. Eén telefoontje en u wordt op uw wenken bediend. In no-time brengen de mannen van Skala u de gewenste apparatuur. Of het nu om een kleurentelevisie gaat, een videorecorder of noem maar op: u heeft het helemaal voor het zeggen. Alles thuis geïnstalleerd en haarfijn uitgelegd. En dat is nog maar het begin van de service. Want elke dag weer, het hele jaar door, staat Skala voor z'n Vrije Kijkers klaar. Mócht er onverhoopt iets mis gaan: één telefoontje en Skala is naar u onderweg. 'n Comfortabel gevoel - Vrije Kijker zijn. Ongebon den zorgeloos genieten. Geen wonder dat zo'n kwart miljoen kijkers dat genot al ontdekten. Zeker nu, met de Olympische Spelen voor de deur, méér dan een over weging waard. Stuur bijgaande bon op voor een volledig Skala-informatiepakket. Of nog sneller: bel het voor u dichtstbijzijnde onderstaande filiaal. Gaarne ontvang ik per omgaande het Skala-informatiepakket I Ik stuur de bon op in een envelop zonder postzegel naar: Skala Televisie B V I Antwoordnummer 3650,3500 VC Utrecht Naam:T I Adres:iI I Postcode: Telefoon GOES, Lange Vorststraat 59-61. tel. 01100-11920.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12