Jan-Simon Minkema schrijft zich blauw J E PZC/ radio-tv en kunst televisie GRIJPSTRA EN DE GIER r5 j - m u Breytenbach naar Poetry International Stones willen optreden voor stakende mijnwerkers Wijsgeer en historicus Foucauit (57) overleden l radio W VA DINSDAG 26 JUNI 1984 NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden RVU 15.30 De telefoonshow 1984: De lijn. Thema: Slank zijn is noodzakelijk NCRV 16.00 NCRV-Theeteevee: 16.00 James Herriot, tv-serie. Afl.: Een zaak van leven en dood. James wordt geconfronteerd met de beperkte mogelijkheden van de medische wetenschap 16.50 Weg van de snelweg, serie programma's met toeristische tips over plaatsen langs de grote vakantieroutes. Deel 4: De Loire-streek VARA 18.55 Gil en Julie, Belgische tekenfilmserie. Afl.: Kas tanjes 19.00 Fame, Amerikaanse serie. Afl Een beetje aan dacht. Een oude zwerver die op school wordt aangetroffen blijkt een oom van Leroy te zijn. Holly doet verwoede pogingen om Doris aan de man te helpen NOS 20.00 Journaal VARA 20.28 Charlie Chaplin in 'Een uur in de morgen' (One a.m.-1936). Een solo optreden van Charlie Chaplin in een van de grappigste korte films die hij ooit maakte 20.45 Nero Wolfe, Amerikaanse detectiveserie. Afl. :De gouden spinnen. Nero Wolfe en zijn partner Archie houden zich bezig met de zaak van Pete Drossos, die getuige is van een ontvoering en op weg naar Nero Wolfe een ernstig ongeluk krijgt. 21.35 Niks aan de hand, komische serie. Afl.: Alles op z'n tijd. De Powell kinderen vieren feest omdat hun ouders zojuist zijn teruggekeerd naar Jamai ca en zij nu zelf voor het huishouden moeten zorgen 22.00 Achter het Nieuws. Reportage over een nieuwe methode om te vroeg geboren kinderen in leven te houden. Deze methode is in de Colombiaanse hoofdstad Bogota ontwikkeld. Het sterftecijfer van te vroeg geboren kinderen is dankzij de nieuwe methode gedaald van 50 naar 5 procent, aldus de VARA. Verder aandacht voor het commerciële televisie station Sky Channel. 22.40 Nicholas Nickleby, tv-serie naar de roman van Charles Dickens. Afl. 3. Nadat Nicholas de brute Wackford Squeers een flinke aframmeling heeft gegeven keert hij samen met Smike terug naar Londen. Oom Ralph dwingt hem Londen te verlaten en opnieuw gaan Nicholas en Smike op reis. Regie: Jim Goddard NOS 23.43 Journaal 23.48 Nieuws voor doven en slechthorenden William Conrad als Nero Wolfe rechts op de foto) en Lee Horsley als Archie. (Nederland 1. 20.45 NEDERLAND-2 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal EO 19.12 D'r kan nog meer bij, gevarieerd kleuterprogram- 19.30 EO-Familiedag 1984, verslag van de dertiende EO-familiedag met als thema de woorden van Jezus Christus: 'Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed?' Met o.a. Gert en Hermien Timmerman en hun dochter Sandra en eeri aantal jeugdkoren. 21 30 Tijdsein. Aandacht voor de vraag of abortus in het ziekenfondspakket moet of niet, een zaak waar de Tweede Kamer zich vandaag ook over buigt. Verder een reportage over de Olympische spelen voor gehandicapten die van 17 juni tot 5 juli in New York worden gehouden. De Nederlandse deelnemers hebben in New York al 88 medailles in de wacht gesleept waarvan 30 gouden. 21.58 In Nepal groeit een boom, een reportage over het zendingswerk in Nepal NOS 22.30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 23.10 Nieuws voor doven en slechthorenden Christopher Timothy als James Herriot (links op de foto/ en Robert Hardy als Siegfried. (Nederland 1,16.00 uur). 17.55 Journaal. 18.00 De Bubblies, poppenserie voor kleuters. Afl. 39: De mistmachine. 18.05 Klein, klein kleutertje. Jacobus en Corneel. Afl.: Tuinieren (herh.) Met: Jean-Pierre Claes en Jos Kennis. 18.20 De Smurfen, tekenfilmserie Afl. 8: Behekst, bedro gen en besmurft (herh.). 18.45 Tegen de verwachting in (Against the Odds), documentaire serie waarin beroemde personages worden voorgesteld. Vandaag: Clara Berton, die het Amerikaanse Rode Kruis stichtte en George Washington Carver, een landbouwdeskundige. 19.10 Mr. Smith, komische serie van Ed Weinberger over een superintelligente aap die in Washington de hoogste administratieve en diplomatieke top pen scheert. Afl. 3: Mr. Smith diagnose blijkt de juiste: Ellie heeft appendicitis. Smith brengt haar naar het ziekenhuis, en daar verneemt hij dat een beroemde geleerde een hersenoperatie moet ondergaan. 19.35 Kijk uit! Verkeerstips. Heibel rond de kampeerau to: Problemen in verband met verbouwing en automobielinspectie. 19.40 Lotto, mededelingen en programma-overzicht. 19.45 journaal. 20.10 Kunst-Zaken. 20.15 Condo, komische serie over de strubbelingen van twee burenfamilies. Afl. 4: De baby. Met: McLean Stevenson, Yvonne Wilder, Luis Avalos e.a. Re gie: John Rich. 20.40 De Blauwe Planeet, dertiendelige serie over de aarde. Afl. 4: Reus met rode vlek. Dankzij de ruimtevaart bezochten wij de planeet Jupiter. 21.30 Uitzending door derden. Een programma van de Christen-Democratische Omroep. 22.30 Toto winnaars, Journaat en Coda: Syrinx van Claude Debussy door Roland Vanden Berghe. 12.00 Teletekst: 16.30 Vacatures van de ONEM; 16.45 Lollipop, gevarieerd kinderprogramma. (Met o.a. de volgende tekenfilms: Telechat, Boutchou et Cass'cou en Yakari); 17.25 Tekenfilms; Le capitaine Borbardov (8); La vallee des dinosaures; Le professeur Baltazar (10) en Tofsky (5); 18.10 Refrains du monde, serie programmas over verscheidene soorten volksmuziek. Vandaag: Une flute indienne au-dessus des nuages; 19.05 Ce soir, regionaal programma; 19.24 Lotto; 19.30 Journaal; 20.00 Les sentiers du monde: Het Indie van de extremisten (2), reportage; 21.10 Emile Zola ou la consience humaine, tv-film in vier delen. Met Jean Topart, Dominique Davray, Maryvonne Schiltz e.a. Regie: Stellio Lorenzi. Afl. 2: J'accuse. Zola gaat een onderzoek instellen naar de waarheid over de daden van zijn officier Dreyfus, d.m.v. brieven aan zijn vrouw geschreven gedurende zijn verbanning op het Duivel seiland; 23.20 Journaal DUITSLAND-1 10.00 Tagesschau en Tagesthemen; 10.23 Gesucht: Die Frau des Banditen S; 11.55 Umschau; 12.25 Britische Nachbarn; 12.55 Persoverzicht; 13.00 Tagesschau; 13.15 Teletekst; 15.40 Teletekst; 15 00 Die Prinzessin und der Wolf, poppenspel naar een Zweeds sprookje; 15.30 Matt en Jenny, avonturen in Ahornland. Afl. 2: De test; 16.00 Tagesschau; 16.10 Frauengeschichten: Eva Ruehmkorf. Nachhilfe fuer ein Grundrecht. Reportage over een Duitse emanicipatie-voorvechtster die al veel in haar land bereikt heeft, Aansl.: Spass am Dienstag met om 16.55 Walt Disney's Mickey- and Donald Show; 17.20 Da shau her', programma voor nieuwsgierige kinderen; 17.50 Tagesschau; 18.00 Hier und Heute; 18.25 Die kleinen und die feinen Leute; 19.00 Falon Crest; 20.00 Tagesschau; 20.30 Erbarmen, jeugdpro gramma; 22.00 Dallas; 22.45 Tagesthemen; 23.15 Kul- turwelt; 00.00 Tagesschau. ROTTERDAM (ANP) - De Zuidafrikaanse dichter Brev- ten Breytenbach zal woensdag aanwezig zijn bij de toekenning van het eregeld door de organisatoren van de Rotterdamse poëzie-manifestatie Poetry International. Breytenbach ontving zelf in 1981 het eregeld, dat wordt toegekend aan een dichter die door zijn poëtisch werk in ernstige politieke moeilijkheden is gekomen. Volgens de organisatoren van Poetry International zal vermoedelijk ook de Cubaanse dichter Jorge Manuel Vails Arango, die vorig jaar het eregeld van Poetry kreeg toegekend, aanwezig zijn. Arango is na een verblijf v&n 20 .jaar in Cubaanse gevangenissen vorige week plotseling in vrijheid gesteld. De dichter is vervolgens vertrokken naar Venezuela en zal, als zijn gezondheidstoestand dat toe laat, in Rotterdam aanwezig zijn om zijn eregeld in ontvangst te nemen. Het is nog met bekend aan wie Poetry International dit jaar het eregeld zal toekennen. Het eregeld bestaat uit een bedrag van 10,000 gulden en een uitnodiging om aan het festival deel te nemen. Breyten Breytenbach DRIE ROLLEN IN 'DE FAMILIE KNOTS' VANDAAG (Door Jacques J. d'Anconai HILVERSUM Een invalshoek, een binnenkomer. Ontmoet ik de onbekend ste bekende Nederlander? ,,Ik heb een gezicht dat erg veranderen kan. Als ze me een andere pruik opzetten, lijk ik niet meer op Jan-Simon Minkema. Dat houdt dus in dat ze me niet alleen vragen voor een heel speciaal type. Neem de acteur Derek de Lint, die laatst tegen me zei dat herkenbaarheid heel leuk is, maar dat-ie wel een half jaar zonder werk had gezeten..." Veelzijdigheid kun je hem niet ontzeg gen, de 34-jarige Amsterdammer die geboren werd in het Noordhollandse Groet. Hij zingt eigen liedjes met een vaak wat cynische (onder)toon, is tekstschrijver voor de helft van zin gend Nederland, acteur in films en toneelprodukties, cabaretier, beden ker van kindercabaretprogramma's op radio, televisie en theaterpodia, hij is dichter, maakte twee lp's, hij doet presentaties van programma's en hij schrijft, schrijft, schrijft. Daarmee verzamel je in ons land geen roem. Financieel kun je je redden, het houdt je met enige trots uit de ww. maar verder? Jan-Simon Minkema speelde drie figuren in de NCRV- televisieserie „De familie Knots". Een programma dat na enkele seizoenen vorm kreeg en wat afdwaalde van de melige kneuterigheid van het geijkte kinderprogramma. Kortom, het werd leuk en door miljoenen bekeken. Ook door volwassenen, maar dat bleek niet de bedoeling en dus werd de serie opgedoekt. Mini-musical Het afgelopen seizoen speelde Minke ma met Sytha Bolt en pianist Dick Kuys een mini-musical van eigen hand, „Het lieve leven". Een alleraar digste voorstelling. Maar het liep niet. Toch zat er op een avond in Beverwijk iemand van de Shell in de zaal en die was er verrukt van. Dat had gevolgen Ze werden naar de vestiging in Arabiè uitgenodigd en kregen een week vakantie aangeboden in het emiraat Oman dat normaal gesproken voor geen toerist toegankelijk is. Een half jaar werken aan dat „Lieve leven" is artistiek gezien niet wegge gooid. Er is een uur radio van overge bleven dat op 10 juli 's avonds laat wordt uitgezonden. Maar het geïnves teerde geld is er niet uitgekomen. Het heeft heel wat gekost, stelt hij vast. Niet echt bedroefd. Minkema heeft leren leven met tegenvallers. Wat ben je nou eigenlijk, vragen ze hem vaak. Men zoekt naar een her kenbare categorie. Dat wijst hij af. „Er gebeurt steeds meer buiten de NOS om, er komt steeds meer werk" Zo gaat hij het verhaal vertellen bij 30 LONDEN (UPI) - De Rolling Stones hebben aangeboden een benefiet-con cert te geven voor de stakende mijn werkers in Engeland, die nu al 15 weken geen inkomen hebben. Volgens het blad heeft de popgroep de nationale mijnwerkersbond (NUM), die de staking leidt, benaderd en het aanbod gedaan. Op het ogenblik wor den onderhandelingen gevoerd tussen de bond en de Stones over een datum en een plaats van het concert. afleveringen van een tekenfilmproject van Robert Kopuit. De videocassette levert ook voor hem een nieuwe markt op. Minkema zegt dat dit zeker voor kinderprogramma's belangrijk wordt. Per slot kun je niet alles uit het buitenland halen. Volgende week begint hij aan een rol in een jeugdfilm. Een dankbare, die lokt. Karst van der Meulen maakt „Thomas en senior" waarin de hoofd rollen zijn geprogrammeerd voor Lex Goudsmit en een jongen van 14 jaar. Jan-Simon Minkema vormt in deze film een bandietenstel met Joost Prin sen (de sterke) en Cees Hevnen (de domme). Deze film wordt als nieuwtje ingeleid door een serie op de televisie. Minkema zit alleen in de slotafleve ring waarin de boeven op komen dagen. Dat moet allemaal zo span nend overkomen, dat kinderen daar na als gekken naar de bioscoop vliegen, omdat de interesse thuis is gewekt. Verder gaat Jan-Simon schrijven voor het kleuterblad Bobo. Lezers van de Gay Krant (een periodiek voor homo fielen) ontmoeten hem als columnist. Een vast contract met een grote muziekuitgeverij geeft hem straks creatieve ruimte en financieel spe ling. Teksten en liedjes bepalen zijn leven, In Zweden, Italië en Zuid- Amerika zingen kinderen in hun ei gen taal zijn liedjes. „Kinderen voor kinderen" dus. Ook een kant van Minkema. Dezelfde van wie men zich nog steeds met opgetrokken wenk brauwen afvraagt wie dat ook nog maar weer is. Dick Kuyks, Sytha Bolt en Jan-Simon Minkema PARIJS (AFP) - De Franse wijsgeer en geschiedkundige Michel Foucauit, verbonden aan het Collége de France, is maandag op 57-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Parijs overleden. Foucauit, die met o.a. Lévi-Strauss en Jacques Lacan, het Structuralisme in de filosofie was toegedaan, was mili tant strijder voor de onderdrukten in de samenleving en steunde onder meer in zijn geboorteland het verzet tegen het bestaande detentiesysteem. De filosoof was op 15 oktober 1926 geboren in Poitiers, waar zijn vader arts was. Na studie van de psycholo gie doceerde hij van 1960 tot 1970 filosofie aan de universiteit. Sinds 1970 bezette hij aan het Collége de France de leerstoel deï denksystemen ("Histoire des Systèmes de Pensée"). Hij introduceerde in Frankrijk de "Ar chéologie du Savoir", een filosofie van de taal. Onder de werken van Foucaults hand zijn "Histoire de la Folie a L'Age Classique" (1961). "Naissance de la Clinique" (1963), "Les Mots et Les Choses" (1966). "Surveiïler et Punir (1975). „La Volonté de Savoir" (1976) en "L'Usage des Plaisirs" en "Le Sou- ci de Soi", beide verschenen in juni van het vorig jaar in het kader van Foucaults onderzoekingen op het ter rein van de geschiedenis van de sek sualiteit, nu afgebroken door zijn dood. Den Haag In de aan de parlementaire enqu over RSV gewijde uitzending vat NOS-rubriek Den Haag Vandaag vanavond aandacht worden beslt aan het verhoor van Molkentx. oud-topambtenaar van economUi zaken, oud-regeringsadviseur en n goed op de hoogte met de inte gang van zaken, destijds bij RSV presentatie is in handen van K, Sorgedrager. (Nederland 2, 23.10 uur). EO-familiedag Vanavond bij de EO een uitgelr, tv-verslag van de op zaterdag 16j. in de Utrechtse Jaarbeurs gehoui EO-familiedag. Het thema van dei ivas 'Ik ben gekomen opdat zij le. hebben en overvloed' Johannes 10). Hierover spraken EO-medei ker Henk Binnendijk en EO-voom ds. J. H. Velema. Deze 13e EO-fami dag trok 21.000 bezoekers. Muzikale medewerking verleent onderanderen Gert en Hermien T, merman en hun dochter Sanc Koorzang o.l.v. Pieter Slolk, san zang o.l.v. Arie Pronk, op de pit Loek van der Leeden en Jan Weelden op het orgel. (Nederland 2, 19.30 uur). Michael Jackson sleept Leiderdorps bedrijf voor rechter DEN HAAG, LEIDERDORP (GPI L De Amerikaanse popzanger Mid Jackson heeft van de president de Haagse rechtbank in kort geÉ - geëist dat deze de Leiderdorpse M I ty Suikerwerkfabrieken verbied! I zijn naam of portret op hun prod ten af te drukken. Indien het bed Vt het verbod niet nakomt, zou het ki dwangsom van tien miljoen gul dez moeten betalen. Het Leiderdorj IJ' bedrijf drukt plaatjes met de porli ten van artiesten en voegt, indies opdrachtgever dat wenst, biej 'e pakjes kauwgum. De Amerikaanse popzanger heeft rechten op het gebruik van zijn ni en portret voor dit soort commert doeleinden nu juist in januari vat jaar aan de Engelse kauwgumfs kant Topps Chewing Gum ine. kocht. Advokakt R. T. van Leeuwen Monty ontkende dat Monty al me: voorbereidingen voor de aamt van Michael Jackson-plaatjes beas Raadsman mr. A. Huizenga bewet namens Michael Jackson en de Eit se kauwgumfabrikant het tegené Monty zou al bezig zijn met de voo: reidingen van de plaatjesserie Michael Jackson. nee TRIJFEL Nico Scheepmaker is met vakantie Michel Foucauit HILVERSUM-1 Jan Willem van de Wetering DINSDAG 1,2.03 Muzikaal onthaal. 13.06 AVRO's Radïojourn. 13.20 De AVRO Diligen ce. 13.57 Per Saldo. 14.03 Trialoog. 16.03 '34 - '84. 16.30 Pim Jacobs' Platenscala. 17.52 Per Saldo. 17.55 Meded (NOS) Ieder heel uur nws. AVRO: 18.06 AVRO's Radiojoum. 18.25 Toppers van toen. 19 02 Pim Jacobs' platens cala. 19.45 Hollywood Boulevard. 20.03 Metropole Orkest o.l.lv. Rogier van Otterloo. 21.02 Drie dode dwer gen. hoorspel (5). 21 40 Even tussen door 22.02 AVRO's Sportpanorama. NOS 23.07 Met het oog op morgen VARA 0.02 Elpee tuin. 2.02 Groot licht, 5.02 Truck WOENSDAG Ieder heel uur nieuws. VOO 7 03 Ook goeiemorgen (7.30 en 8.30 Veronica Nws radio), 9.03 Muz. terwyl u werkt. (10.30 Veronica Nws.radio.) 10.32 Kletskop. Uitz. v d. landbouw. NOS: 12.26 Me ded. v. land- en tuinbouw. 12.30 Nws. KRO: 12.36 Echo. 13.00 Nws 13.10 Echo-politiek. 13 30 Nws. 13.33 Schoolradio. 14,30 Nws. NOS: 14.33 Hollanditis: Ziekte of Geneesmiddel (2). 15.03 NOS-Ombudsman. 15.30 Nws. 15.33 Een leven lang. TROS 16.00 TROS Nieuws Show. (16.00, 16.35. 17.00 en 17.36 Aktua. 16.30 en 17.30 Nws NOS: 18.00 Nws. TROS. 18.10 TROS Allerlei. P P 18.20 Uitzending van de CPN. Hum. Verb.: 18.30 Het voordeel van de twijfel. TROS: 19.00 TROS Klantenservice 20.00 Nws. 20.03 Fina le. 21.00 Om het boek. Teleac: 21.30 Innovatie, kreatief ondernemen, les 7b. 22.00 Tekenen en schilderen, les 7. TROS: 22.30 Nws 22.40 De weg ligt open (3). 23.00 Proeflokaal: Is er nog toekomstmuziek 23.55 Nieuws WOENSDAG VARA 7.00 Nws. 7 11 De Wekkerradio (7.30. 8:00 en 8.30 Nws.i. NOS: 9.05 NOS-Sportief. 9.24 Waterstanden. 9.30 Nws. TELEAC: 9.33 Spy in de sky. les 5. VARA: 10.03 De glazenwasser is geweest, hoorsp. 10.23 Hoor Haar! (10.30 Nws.) 11.30 Nws. 11.33 Leef-tijd- genoeg. WOENSDAG Ieder heel uur nieuws. KRO: Het progr. kan tussen 8.00-17.00, na Nieuws en Reklame, onderbroken worden voor aktual. van Echo. 7.04 Het leven begint na zeven, met Peter Koelewijn. 9.04 Formule 3. 11 04 Ra dio "De Zwarte Roos". HILVERSUM-4 HILVERSUM-2 HILVERSUM-3 FM 9 FM 99.8 MI-Iz. kanaal 13 DINSDAG 13.00 Nws. 13.05 Holland Festival jour naal. 13.10 De klass. top tien. NCRV: 14.00 Vocaal recital. 14.28 In kleine bezetting. Franz Schubert Kwartel. Muz van Havdn en Alban Berg. 15.15 Beroemde soloconcerten. 16.00 Litera- ma. of Het Kunstbedrijf. 16.45 Pink steren NCRV: 20.00 RIAS Jeugdork.; Film- muz. 21.30 Literama. 22.25 Kerkorgel concert WOENSDAG NCRV 7 00 Nws. 7.02 Het levende Woord 7.10 Preludium. 8.00 Nws. 8.05 Platennws 8.45 Musica Sacra. Canta te 39 van Bach. 9,15 Onder de Hoogte- zon, 10.00 Kamermuz. uit de Barok. 10.30 Orkestpalet. Kompositieportret van Haendel. Horizontaal: 2 geheel gevuld; 4 lui I meisjesnaam. 10 pers. vnw. 11 oc schaafd; 13 zwemvogel; 15 alarir naai; 16 narigheid; 17 heks; 19; gensnaam, 20 web, 22 plan; 23 h 1 dier. 24 soort papegaai: 25 portefi Ten le; 27 iets; 29 bloeiende planter, aanbieding; 32 kloosterzuster, aanw. vnw., 35 spil. 38 drietafj luiaard; 39 energie; 40 bron. Verticaal: 1 bep. stijl; 3 rund, 5 p{ vnw 6 drinkgeld: 8 ogenblikkeli)| winters voertuig; 10 pers. goede daad; 13 iedereen: 14 oorbel Ten 15 veel gereisd hebbende; 18 nakc Zier lingschap: 21 weldoende god; 24 v nisvat: 26 lelieachtige plant; voermiddel, 31 oude stijl; 34 diereJ luid; 36 dadelijk; 37 lidwoord. Oplossing vorige puzzel: l: 99.8 MHz. kanaal 13 DINSDAG 12 00 Kruispunt. Overh.voorl. 12.16 DINSDAG 12.03 Paviljoen 3. 14 03 Peter Holland 16 03 De verukkelijke vijftien. NOS 18.04 De Avondspits. VARA 19 02 Hof van Heden. 20.02 Popkrant. 21.02 Moondogs HILVERSUM-5 1007 KHz rrw^AiFiviAiLr of BOHiaaMBBBS waarna» <asaB: DINSDAG NOS: 19 02-19.40 Nws voor buitenlan ders 19.02 Bulletin in het Marok kaans-Arabisch 19.10 Bulletin in het Berbers. 19.20 Bulletin in het Turks. THE NO 1 IN IK H@i EHN AT- L A M 5 TiR A A L E AA R T X3 R R E N URM E f w E D> 1 u E> EJÜ N L AM E N]T j Bru

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 2