A Nodig uzelf uit voor een testrit in de Sierra. 1Stfnon I Heeft u een spaar rekening waarvan ik vrij kan opnemen, en die toch een hoge rente geeft? Ja,de Plusrekening. Sierra Test Tournee '84 een overweldigend sukses. Uitnodigingsboi NAAR SIMON 0 JMi J Een leerkracht maatschappelijke begeleiding 14 uur handelskennis 6 uur kantoorpraktijk 5 uur verkoopkunde 14 uur gezondheidskunde postgiro rijkspostspaarbank Op elke spaarvraag een antwoord Heel Den Haag ligt 's morgens in de bus. Ti Dijk van Ti krant. 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT - Familieberichten Zondag 1 juli hoopt mijn vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder, mevr. L. MEERTSE-KEUR :j 80 jaar te worden. Gelegenheid haar te feliciteren op zaterdag 30 j: juni van 17.00-18.00 uur in het Dorpshuis, Veer- straat 2 te Nw. en St.-Joosland. Haar dankbare man. kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Allen hartelijk welkom In plaats van kaarten Op 30 Juni 1984 zijn onze ouders PIET DE JONGE en SUZAN DE JONGE-VAN DIXHOORN 25 jaar getrouwd. Ieder die hen wil feliciteren is van harte welkom op zaterdag 30 juni a.s. van 19.00-20.30 uur in 'Ons dorpsleven', Poelvoordestraat 3 te 's-Gravenpol- der Wim en WUma Marleen en Ad Deeweg 1, 4444 RV. 's-Heer Abtskerke. Voor de vele felicitaties, bloemen en geschenken bij ons 60-jarig huwelijk ontvangen, zeggen wij allen hartelijk dank. J. Meulenberg, C. Meulenberg-Slimmen Colijnsplaat, juni 1984, Rustoord. Voor alle blijken van medeleven en deelneming ons betoond na het overlijden van onze innig geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder ELIZABETH ZWEMER weduwe van Aarnout Janse betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid doktoren en verplegend personeel van verpleeghuis 'Der Boede' voor de liefdevolle behande ling en verzorging. Uit aller naam: A. Janse Biggekerke, juni 1984. Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het plotseling overlijden van onze lieve man, vader en opa GABRIEL ELIZA KIEVIT betuigen wij onze hartelijke dank. P. Kievit-Leendertse kinderen en kleinkinde ren Kruiningen, juni 1984. Om Solar Badkleding van klasse Dat perfect past en blijft passen Voor groot en klein voor iedereen Om mooi badgoed naar Simon heen Is er zon gaat dan lekker bruinen Aan de zee het strand en duinen Zomerspullen heeft Simon zat Ook in het grote opruimingsvat Merk T-shirts volop voor kinderen Prijs 3,95 dat kan U niet hinderen Merk Ds T-shirts voor warm weer Gaan nu weg voor 9,95 dit keer 't Is afprijzen hier - afprijzen daar Nog even en dan is Simon klaar Maandag hoort u daarover meer En dinsdag trekt Simon van leer GOES MIDDELBURG liülT --- '-Arrrf' 353 SjiiSflllll1 V ff Christelijk lyceum voor Zeeland HAVO/VWO Postbus 219 Tel. 01100-13010 4460 AE Goes Voor het nieuwe kursusjaar vragen wij: DOCENTEN voor de vakken: ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN II 14 uur MAATSCHAPPIJLEER 10 uur Van sollicitanten wordt verwacht dat zij actief willen meewerken aan de vormgeving van het protestants christelijk onderwijs. Sollicitaties zo spoedig mogelijk te richten aan de rektor P. G. Koetje. Tel. thuis 01184-60228. Bij vonnis van de arron dissementsrechtbank te Middelburg d.d. 20 juni 1984 is in staat van faillis sement verklaard de heer J. J. Drewes. h.o.d.n., 'Drukkerij Cadsandria', wonende te Breskens aan de Dorpsstraat 35 met be noeming van de E.A. heer mr. R. A. Fibbe tot rech- ter-commissaris en onder getekende tot curator. Mr. S. Brevet Advocatenkantoor mrs. Maat, Cambier Brevet Nieuwstraat 3. Postbus 43, 4500 AA Oostburg. iedereen leest de krant altijd en overal. DINSDAG 26 JUNI 19^ STREEKSCHOOL ZEELAND 4330 AQ MiOdolbur-g gevraagd m.i.v. 20 augustus a.s. (voor vervanging wegens ziekte). Het gaat om 12 lesuren. Gewenst NLO dan wel 114-verkla- ring OWVO, terwijl ook onbevoeg den kunnen solliciteren. Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de coör dinator, R. van Rooijen, tel. (01180) 16457 of (01180) 38362 (Privé). Sollicitaties binnen 7 dagen zenden aan de direkteur van de school. R.K. SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR LBO 'DE RIETVLIET' (IBO-LHNO-LEAO-LTO met i 600 leerlingen) Gildenstraat 1, postbus 143, 4560 AC Hulst, vraagt met ingang van het school jaar 1984-1985 docenten (m/v) voor: (ter vervanging van een zieke docente). Van de sollicitant'wordt verwacht, dat hij/zij het katholiek onderwijs wil dienen. Sollicitaties met opgave van persoonlijke gegevens, opleiding, bevoegdheid en re ferenties, uiterlijk tot en met 2 juli 1984 te richten aan het bestuur van de Stichting Katholiek Beroepsonderwijs voor Hulst en Omstreken, postbus 143, 4560 AC Hulst. Inlichtingen worden verstrekt door de directie van de school, tel. 01140-13012. coijtc'ê A. J. BURGER Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. Antwoord: De Plusrekening is een spaarrekening waarbij u tot een bedrag van f3.000,- per maand kortingvrij kunt opnemen. Daarnaast profiteert u ook nog van de hoge rente op de Plusrekening. Het opnemen doet u heel eenvoudig door het gewenste bedrag van uw Plusrekening naar uw giro rekening terug te boeken. De huidige rente op de Plusrekening is maar liefst 5Ar%. De Plusrekening is dus een gemakkelijke manier van sparen en handig als u uw geld onverwachts nodig heeft. Meer informatie over de Plusrekening? Stuur deze bon op of haal de gratis folder op het postkantoor. pzc-26 Naam: Adres: Postcode/Plaats: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: postgiro/ rijkspostspaarbank, postbus 41900,1009 CD AMSTERDAM. Kan allemaal. Met de PZC. De krant van Zeeland die de wereld bij u /V thuisbrengt, 'n Krant met karak- ter. Boeiend, helder en actueel. Want nog voor 't ochtend gloren wordt de n n»r PZC geboren. ||g PZC. De belangstelling voor het Sierra Test Tournee '84 was zó overweldigend groot, dat wij niet iedereen de beschikking over een Sierra konden geven. Vandaar deze uitnodigingsbon. Als u 'm opstuurt, ontvangt u van de dichtstbijzijnde Ford Dealer een uitnodiging om in alle rust een testrit in de Sierra te komen maken. Een persoonlijke kennismaking met de auto die waarmaakt wat z'n markante lijnen beloven: opmerkelijke prestaties, sublieme wegligging, optimaal komfort en vol maakt rijplezier. SiERRnTEsT TOURDEE 'B4 Naam: Adres: Postkode: Telefoon: O Stuur mij een uitnodiging voor een testrit in de Sier O Stuur mij uitgebreide dokumentatie. Plaats: Bon in een envelop zonder postzegel aan: Ford Nederland B.V., Afdeling VM, Antwoordnummer 10002,1000 PA Amsterdam. jr\r\R

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 16