Tegenslagen hebben moreel van Spanje niet aangetast 2 1 Trainer van Marjan Olyslager in conflict met Scheldesport Optreden van Domergue is nog altijd niet zeker Strafvermindering voor geschorste voetballers in België MICHEL HIDALGO ONDER DRUK GEHANDICAPTEN VERMOEID NAAR DE FINALE Tourploeg van Post is rond Veldscholten ekent bij AD HENDRIKS STOPT AAN HET EIND VAN DIT SEIZOEN DINSDAG 26 JUNI 1984 PARUS (DPA) Voor aanvang van de finale van het toernooi om het Europees kampioenschap voetbal zijn al een aantal records gebroken. Naar de veertien tot op heden gespeelde wedstrijden kwamen 588.377 kijkers, die 39 doelpunten zagen. Dat brengt het toeschouwersgemiddelde op ruim 42.000. s de thriller van zaterdag in Marseille tussen Frankrijk e (15.000). Topper v, Portugal (56.468). De 39 treffers tekenden de relatieve schotvaardigheid van de huidige voetbaltop, die zijn toernooi woensdag besluit. Vier jaar geleden konden de supporters in veertien wedstrijd en slechts 27 keer opveren. In Italië had de Vier jaar geleden boekte Italië een gemiddelde van 24^838 belangstellenden. Westduitser Klaus Allofs aan drie treffers voldoende om als topscorer te Weinig interesse in Frankrijk trok het treffen tussen Portugal en Roemenié worden gehuldigd. Platini staat op acht treffers uit vier duels. LYON, PARIJS (GPD) - De ochtend na de feestavond realiseert de Spaanse bondscoach niets te, verliezen heeft en Frakrijk Munoz zich pas goed dat de Engelse scheidsrechter Courtney met zijn kaartenactie niet fndJvooSiidrngSweerd0doorSpï- iozeer de halve finale van het Europese kampioenschap tegen Denemarken heeft beïnvloed, je alleen goed gespeeld tegen Zwit- maar wel de eindstrijd woensdag tegen Frankrijk. „Die man heeft erg slecht gefloten. Spanje serland dat In Dencve met 4-0 werd 6 b 6 H verslagen. Na gelijkspel tegen Hon en Denemarken hebben voor een spektakel gezorgd. Het publiek genoot, de spelers waren garije (l i) en een nederlaag tegen goed bezig, maar die Courtney heeft er niets van begrepen". Joegoslavië <o-b keerde de kritiek echter terug en werd Munoz gecon- Waarom moest hij zo nodig zoveel problemen. Het hart van de defensie Munoz denkt er serieus over om de fronte"d met ziin eigen woorden. Hij gele kaarten uitdelen? Zo hard was de ben ik kwijt en ook nog eens een pas 23-jarige Salva van Real Zarago- zou als °Pyoiger van Santamana n' d'wedstrijd toch niet? Het was allemaal middenvelder. Het zal puzzelen wor- za, die tegen West-Duitsland is inge- voor aanvallend voetbal zorgen. Hij erg overdreven wat hij deed. Nu heb- den. maar gelukkig heb ik genoeg vallen voor Goicoetchea en voor dit z0" de sPelers meer individuele vnj- ben twee spelers van mij twee gele goede voetballers achter de hand". EK pas vier interlands op zijn naam beid feven en.h.IJ ™as van plan om De Franse matchwinnaar Jean-Francois Domergue (l> m het duel met de Portugezen il.iof irofe bi ;aarten, zodat zij tegen Frankrijk niet mogen meedoen. En Frankrijk is toch J"?1 al bevoordeeld, omdat het tegen Por- tugal een dag eerder heeft gespeeld. Die jongens zijn straks lekker uitge rust, die van mij zijn doodmoe. Frank rijk heeft ook geen geblesseerde spe lers. Met dat probleem tobben wij nog ns gt tione ntrei lorzr tegenslag is het moreel van de groep tegen Rusland met 8-7 zal opsturen, dat die eer van Sparye LONDEN (Reuter/ANP) - De rest goed zal verdedigen" De roes waarin het Spaanse gezel schap na de onverwachte overwin ning op Denemarken verkeerde, heeft dan ook plaatsgemaakt voor een ka ler. De Zuideuropeanen zijn kwaad op Courtney, omdat die de indruk wekte hij zondagavond in het Stade Gerland in Lyon op provisiebasis werkte door zoveel mogelijk bekeurin gen uit te delen. Van de Denen werden Larsen, Jesper Olsen en Berggreen (tweemaal, hetgeen rood betekende) op de bon geslingerd. Zouden de Scandinaviers de finale hebben bereikt dan hadden zij het zonder Jesper Olsen en Berg green moeten stellen. Van de Span- jaarden haalden Maceda, Gordillo, Salva, Arconada en Victor het dag boek van de uiterst formele Brit, die daarmee de al eerder genoteerden Maceda en Gordillo automatisch uitsloot van deelneming aan de laat ste ronde van hel EK. Omdat voorstopper Goicoetchea nog altijd is geblesseerd (Munoz: „Ik denk niet dat ik hem zal kunnen j opstellen") betekent dat dat Spanje bij voorbaat aan een handicap-race begint. Denemarken zou zich bij winst zondag in dezelfde positie heb ben bevonden. Naast het geschorste duo zouden Morten Olsen en Arnesen vermoedelijk aan de kant zijn geble- Daarom lieten enkele Denen weten dat ze „eigenlijk wel blij wa ren dat het allemaal zo is gelopen". Zover wilde Munoz in het trainings kamp in Lyon, waar de ploeg maan dag eerst nog een training zou afwer ken en pas om vijf uur naar Parijs zou Dat betekent dat hun schorsing van mag hij met ingang van 3 april 1986 e hf vertrekken, niet gaan: „Natuurlijk een jaar is teruggebracht tot negen weer in dienst treden van voetbalclub, zijn we blij dat we nu in de finale maanden. Daerden (Roda JC), Speler Coenen (Waterschei) en Stan- ótten, maar het geeft wél een hoop Meeuws (Ajax) en Tahamata (Ajax) dard-secretaris Petit waren niet in hebben contracten getekend met Ne- beroep gegaan. Met uitzondering van derlandse clubs. De FIFA besloot Plessers waren alle betrokken voet- vorige maand de straffen van de Bel- ballers tijdens de zitting van de com- gische voetbalbond over te nemen. missie aanwezig. De hoofdrolspelers in de omkoopzaak Volgens advocaat Matthieu Driessen kregen ook strafvermindering. Ro- uit Tongeren, die door de geschorste land Janssen zag zijn schorsing van voetballers in de arm is genomen, is anderhalfjaar ingekort tot een uitslui- de zaak nog niet gedaan. Driessen ting van twaalf maanden. Hij mag op neemt geen genoegen met de beslis- 1 april 1985 weer aan de slag. Eric sing, omdat deze niet werd gemoti- Gerets, die door de Belgische voetbal- veerd. Hij overweegt nadere stappen bond als de hoofdschuldige werd ge- en bepleit algemene clementie voor zien, is op 1 juli 1985 weer de geschorste voetballers. „Ik ben AMSTELVEEN (ANP) De wieier- -speelklaar" Zijn schorsing werd van enigszins gelukkig met de strafver- ploeg van Peter Post voor de Ronde twee Jaar teruggebracht tot vijftien mindering op zich. Dat is niet vol- Frankrijk die vrijdag begint met maanden. De zogenaamde „Tweede doende. De normen op grond waarvan hart "staan als lihern aan të wiiven Spanje weer zichzelf te laten zijn. Camacho zou dan van de liqkeTvleu- ■ZU niet zoals de Westduit. fJJT)AT SENTIMENTEN TELLEN NIET gel worden gehaald en verhuizen naar sers of de Engelsen spelen, en ook met niU/U.llU. .JL.! 1 llVAl-jl T I I.A ".L'-'-" '"LJ de voorstopperspositie waar hij Platl- m d« Latijnsamenkaans landen nl moet uitschakelen, lerwtjl Urquia- 8ebe'ft Daarvoor messen wij de tech- ga aan de verdediging zoi worden "ici .de persooidijkheden die Brazilië toegevoegd en Argentinië bijvoorbeeld wel heb ben. Ik wil dat Spanje gewoon van zijn Eieen kracht eigen kracht uitgaat, dat betekent o hard werken en zich niet verstoppen Bang voor een afgang is Munoz beslist V00r de tegenstander", niet. ook al verschijnt hij ditmaal met een heel andere équipe in het Pare des Princes dan vorig jaar, toen Frankrijk Ppcf van Hp wprplfl en Spanje het eens werden over het gelijke spel van 1-1. ..Ondanks alle SCllHilkstrijd TAHAMATA MAG IN JANUARI SPELEN BRUSSEL (BELGA'ANPI - De beroepscommissie van de Belgische voetbal bond heeft maandag besloten de straffen van de voetballers, die in verband met de omkoopaffaire Standard-Waterschei werden geschorst, te verminde ren. Negen spelers (Daerden, Meeuws, Tahamata, Plessers, VanderSmissen, Poel, Preud'homme, Janssen en Vliegen) mogen met ingang van 3 januari 1985 weer hun beroep uitoefenen. SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (GPD) - tegen Spanje weer een beroep te wil- seerd geraakte Le Roux als voorstop- Een paar weken geleden nog was len doen op Manuel Amoros. De lin- per? Hidalgo: „Dat zou een van de Jean-Francois Domergue een volsla- kerverdediger van het nationale Fran- mogelijkheden'kunnen zijn" gen onbekende voetballer, die als se elftal werd m de EK-opemngswed- m voorstopper van FC Toulouse een strijd na een door Jesper Olsen uitge- IVlag SDClCtl c „u, w?reld heeft nade tvveededag van anonjeme rol in het Franse voetbal lokte kopstoot via een rode kaart voor Jean-Francois Domergue (27) sinds Munoz wijst er bovendien op Spa j de schaakontmoeting tegen de Sovjet vervulde. Sinds zijn twee doelpunten drie wedstrijden aan de kant gezet djt weekeinde de redder van het Unie in Londen de leiding met 8-7. De tegen Portugal zaterdag is Domergue Nu die schorsing voorbij is lijkt een chauvinistische voetbalvaderland. Nederlandse grootmeester Jan 1 im- tot onderkoning uitgeroepen en op rentree van ..Manu" Amoros in het bereidt zich inmiddels voor alsof hij man speelde ook m zijn tweede partij één troon gezel met Michei Platini. Franse elftal waarschijnlijk Michel morgen in het Pare des Princes een tegen Gari Kasparov, de uitdager nog altijd de absolute heerser in het Hidalgo" „Bij een finale tellen geen van de uitverkoren Franse voetbal van wereldkampioen Anatoli Kar- rijk der „tricolores". De twee treffers sentimenten. Amoros is een van de iers zal zijn die tegen Spanje mag pov. remise. jn het gtade Velodrome van Marseil- beste verdedigers die wij in Frankrijk spelen. „Inderdaad, mag spelen", al- Ulf Andersson (Zwei Anatoli Karpov (Sovi je hebben immers Frankrijk voor een hebben. Het zou onverstandig zijn om dus Domergue. „Begin dit jaar. voor x,2"i2',^1 K?,sparovJSov,-Jan Timman dcbacle behoed, want een EK-fïnale een speler met dergelijke capaciteiten dc oefenwedstrijd teeen Oostenrijk RKëÊÏÏS oT™S-n voor een zo belangnjke wedstnjd als fert ikvoSdf «erf™ keer bU"de (SUi-LiubomirLjubojevic (Joei afgebroken, zÖn geweest. Toch is het nog altijd een EK-finale aan de kant te laten nationale selectie gehaald. Tegen Zoltan Ribli (Horn-Rafael Vaganian (Sov) n>ef zeker of Jean-Francois Domer- zitten West-Duitsland was ik er daarna 12-1/2, Alexandr Befjavski (Sovi-Yasser gue zijn opmerkelijk optreden tij- prancP hnnrivrmeh weer b'ï en speelde zelfs in Straats- Seirawan (Vst) 1-0. John Nunn (Gbri-Oleg dens dit Europees kampioenschap ^FransesbondhtoaOi burg mijn eerste interland. De schor- Romanisjin (Sovi 1/2-1 2 Jun Razoevajev VOOr landenteams woensdagavond in aan net aöres. van Jean f rancois Do- Amoros heeft daarna tijdens Sov,-Robert Hubner -Wdh 12-12. Tony het Parijsc Pare des Princes met het mergue. die de laatste drie wedsinj- JJIn jm.orosöeenlaaanaujae Miles (GbreArtur Joesoepov iSov, 12-12. spelen van een finale mag bekronen, den -Amoros meer dan uitstekend dit EK alles versneld. Door het 'ADVERTENTIE i ie proloog in Seine-Saint Denis, een plaatsje in de buurt van Parijs, telt vijf buitenlanders en vijf Nederlan ders. toei Post koos voor Phil Anderson (Au- smot siralie), Ludo de Keulenaar, Eddy ie Planckaert, Guy Nulens. Eric Vande- wdlraerden (allen Belgie), Bert Ooster- mtlbosch, Peter Winnen, Henk Lubber- ls ding, Gerard Veldscholten en Theo de e"se Rooy (allen Nederland). Van de oor- ll" spronkelijke selectie, die zich voorbe- oc reidde voor de Franse ronde in de and' Dauphiné Libéré en de Ronde van mW Zwitserland, werden de Nederlanders Johan Lammerts. winnaar van de ll- Ronde van Vlaanderen, en Steven P Rooks buiten de ploeg gehouden. IS vl Peter Post zei het nog nooit zo moei- af.Jjk gehad te hebben bij de samenstel- ig van zijn ploeg. „Ik heb te veel oede renners voor de Ronde van ïankrijk. Lammerts en Rooks zou- len met hun kwaliteiten in andere •loegen van harte welkom zijn", ver jaarde de Amstelveense ploegleider Jlet Rooks, de jonge klimmer, heeft uitvoerig gesproken. „Steven (noet nog groeien in de vlakke etap- *s", aldus Post. Theo de Rooy heeft ndanks, of dankzij, zfjn blessures een ilaatsje gekregen in de ploeg. De 'q"i l°oy overtuigde zijn ploegleider in de ren' Ronde van Zwitserland tijdig te zijn 'ersteld. Post: „De Rooy heeft een 0I]Pechjaar en daardoor veel stilgelegen, m heeft van mijn renners de meeste eserves" )LDENZAAL (ANP) - Gerard Vel- cholten blijft het volgend jaar bij de Helerploeg van Peter Post. De 25- larige beroepsrenner uit Oldenzaal eevi erlengde zijn contract met een jaar. tenb 'eldscholten krijgt meer vrijheid in jaar 'e meerdaagse wedstrijden. Ook gaat Hij er financieel op vooruit. Kamer 'van de strafcommïssie had de beslissing is genomen zijn met tevens clementie met trainer Ray- duidelijk en zeker niet in dezelfde mond Goethals. Indien hij dat wenst mate voor alle spelers aangewend". paar schoenen halen ir schoei halen prijs betalen FEENSTRA'S SCHOENENHUIS Koopcentrum Groenendijk VLISSINGEN Koopcentrum Bergen ANTWERPSESTRAATWEG 100 BERGEN OP ZOOM spelen Vol«.li man •■■<>6 UV""VMV". heeft vervangen „Heb ik dan gezegd Vanuit Hotel Cazaudehore in Saint- dat Domergue definitief niet speelt Germain-en-Laye liet de Franse tegen Spanje?", houdt Hidalgo een bondscoach Michel Hidalgo maandag slag om de arm. Domergue in plaats namelijk weten voor de eindstrijd van de tegen Portugal licht gebles- PARIJS (SID) - Michel Hidalgo blijft bij zijn besluit zich na het toer nooi om het Europees kampioenschap terug te trekken als bondscoach. In de schaduw van Pla tini heeft de Franse bondscoach zijn ploeg naar dc finale van de vallen van Manu Amoros kreeg ik een kans die ik met beide handen heb gepakt. Hoe het nu verder moet? Daaraan denk ik maar niet te veel. Ik reken op de finale, dat is alles wat ik kan zeggen". Jean-Francois Domergue speeiae van 1975 tot 1980 voor de huidige lands kampioen Girondins Bordeaux In die vijfjaar haalde hij 107 keer het eerste elftal. Daarna vertrok Domergue voor twee seizoenen naar het Noordfranse Lille. speelde vervolgens een seizoen voor Lyon en werd begin vorig seizoen aangetrokken door Toulouse Sinds zijn debuut in 1975 met Bordeaux tegen Bastia speelde hU 257 wedstrij- go's ambtsperiode zou den in het Franse profvoetbal en prachtig zijn. zo menen scoorde 33 doelpunten. Niet onaardig Frankrijk zet Hidalgo de supporters, maar voor een verdediger, momenteel onder sterke over twee jaar is hij hard „Ach. ik scoor af en toe wel eens. Dat druk. De 51-jarige oefen- nodig in het eindtoer- tweetal doelpunten tegen Portugal is meester houdt echter nooi om het wereldkam- echter een uitzondering", stelt Do- voet bij stuk. „De besli- pioenschap in Mexico mergue „Bovendien", merkt hij be- sing is definitief Dit In vraaggesprek voor de scheiden op. die twee treffers staan toernooi dient om mijn Franse radio bevestigde wel op mijn naam, maar ik kon die opvolger in te werken." Henri Michel de plannen doelpunten alleen maar scoren dank Europese voetbalstrijd Maar de voetbalsuppor- van Hidalgo In Frank- zij het voorbereidende werk van Plati- geloodst. Hidalgo ters weten nog dat Hi- rijk wordt echter ge- ni, met wie ik me uitstekend versta, wordt opgevolgd door dalgo zich in 1978 en meend dat de 37-jarige Bij het eerste doelpunt schoof Platini zijn assistent Henri Mi- 1982 in soortgelijke be- Michel jong genoeg is mtj de bal in de voeten, omdat ik in chel. Het iigt in de be- woordingen heeft uitge- om nog twee jaar te een betere schietpositie dan hij stond doeling van Hidalgo de laten Het behalen van wachten. Ook binnen de Het tweede doelpunt ontstond na een functie van technisch- de Europese titel in de voetbalbond leven zulke een-twee tussen Le Roux en mij. directeur van de Franse 75e wedstrijd in Hidal- gedachten. waarna ik de bal weer teruggekaatst kreeg van Platini". Ad Hendriks Ad Hendriks kwam negen jaar gele- die het in de toekomst nog ver den als trainer bij Scheldesport en kunnen schoppen. Dat zal evenwel trof daar een kleine vereniging aan. zonder mij moeten gebeuren", con- die 'bijna op zijn gat lag'. „Samen stateert hij. met de familie De Jonge heb ik Scheldesport helpen opbouwen tot een vereniging van meer dan 200 ■c'' gCrilS leden. Toen ik hier kwam, bestond er „Voor mij werd het steeds duidelij- geen seniorencompetitie en nu is het ker dat er met dit bestuur niet valt zo dat we gemakkelijk een ploeg in samen te werken. Ik werd steeds de derde klas landelijk kunnen op- vaker geconfronteerd met zaken die stellen. Bovendien is de groep waar ergenis oproepen. Dat is niet alleen ik mee train alleen maar gegroeid. Ik voor mij vervelend, maar op den De atletiektrainer vind dat een prettige constatering, duur ook voor de leden. Ik ben de TERNEUZEN Ad Hendriks van Scheldesport heeft Ik heb me er altijd sterk voor ge- laatste tijd steeds minder gemoti- in een brief aan het eind van dit maakt om de mensen voor hun sport veerd. Regelmatig komt het voor seizoen bij de Terneuzense vereni- te behouden. In dat opzicht zijn we dat ik op liet laatste moment nog ging aangekondigd. Hendriks vindt zeker geslaagd. Bovendien zijn er in moet bedenken wat we op de trai- dat het bestuur alle macht naar zich de afgelopen jaren toch ook presta- ning zullen doen. Daarom heb ik de toe wil trekken en kan zich niet ties op nationaal niveau geleverd" eer aan me zelf gehouden: ik heb meer verenigen met de aldus uitge- Marjan Olyslager (waar Hendriks met ingang van 1 oktober bedankt stippelde lijn. „Steeds vaker word persoonlijk trainer van is) is zelfs een als trainer en lid van Scheldesport. ik geconfronteerd met zaken die met olympische kandidate. „Daarnaast Overigens vind ik het jammer dat ik niet aanstaan", vertelde hij maan- zijn we met de dames twee keer deze beslissing heb moeten nemen, dagavond. Voorzitter Wim van Nederlands kampioen van de vierde ik kan in de huidige situatie echter Dorsselaer wijst de door de trainer klas geworden en pakte het estafet- niet meer op manier werken, geuite kritiek echter van de hand. teviertal een derde plaats op de Het besluit van Ad Hendriks is bij „In feite wordt er momenteel alleen Nederlandse kampioenschappen. En het Scheldesport-bestuur met als maar gewerkt zoals Ad Hendriks verder lopen er onder de huidige een volslagen verrassing gekomen Scheldesport-leden beslist atleten „Er gingen al geruime tijd geruch ten". bevestigde voorzitter Wim van Doesselaer maandag. „Maar het be stuur is beslist niet blij met het aangekondigde vertrek. Ik bestrijd het echter dat wij hem als bestuur bepaalde zaken opdringen. In feite draait de vereniging momenteel pre cies zoals Hendriks altijd heeft voor gestaan. Hij propageerde altijd dat de leden het beleid van een vereni ging uit moeten maken en dat het bestuur alleen uit moet voeren wat de leden voorstellen". Wijziging dat voorstaat". „De schoen wringt echter bij de wijziging van de statuten, zoals die in maart door de ledenvergadering is aanvaard", verzekert Van Doesse laer. „In een van de artikelen is opgenomen dat de technische com missie verantwoording verschul digd is aan het bestuur. Daar zijn destijds felle discussies over ge voerd, maar uiteindelijk zijn die gewijzigde statuten door de leden aanvaard. Bovendien - en dat vind ik markant - was er toen een herver kiezing van de technische commis sie. Ad Hendriks werd herkozen, organisaterische kant te bekomme- maar daags daarna lag er een brief ren De technische commissie om de in de bus waarin hij bedankte als zuiver technische zaken. Het bestuur voorzitter van de technische com- heeft inmiddels alle macht naar zoch missie". toe getrokken. Dat het bestuur mijn besluit betreurt, daar schiet ik niets Volgens de scheidende trainer heeft niee op Het zou beter geweest zijn hij echter nog op die bewogen voor- als er een gesprek was geweest, maar jaarsavond Van Doesselaer van dat ik zit al van 14 maart op Van Doesse- besluit op de hoogte gebracht „De laer te wachten", technische commissie heeft nu geen voorzitter meer", heb ik hem gezegd. OlyslügCr „De vooratter reageerde ietwat Voor Ad Hendriks staat het vast dat vreemd Dat zal mij een zorg zijn hij onder het huidige bestuur niet zei hij toen. „Dat is dan een zaak van rncer bij Scheldesport verder kan, de technische commissie Als een bestuur echter de volledige verant- -Ook andere vereniging trekken me woording opeist, dan zou je mogen nicl- Voorlopig richt ik me nu met verwachten dat ze zich zulke dingen Marjan Olyslager op het voldoen toch aantrekken Daarna zijn steeds aan dc NOC-eis Ooit hoop ik echt meer kleine dingen geëscaleerd" no& eens bij Scheldesport aan de slag te kunnen, want in feite is het Bovendien zqn ze nu inconsequent toch ontzettend jammer dat het alle- aan het werken. In feite zouden de maaj z0 gelopen is", diverse commissies nu moeten wor den voorgezeten door een bestuurs- Voorzitter Van Doesselaer beseft lid Dat gebeurt dan weer niet Ik eveneens dat dc breuk niet te lijmen vind dit echter geen gezonde basis is. „We zullen inderdaad naar een om een sportvereniging u besturen gespecialiseerde trainer moeten uït- Het bestuur behoort zich om de zien", weet hij inmiddels.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15