Ron de Jonge ploeg naar de leidde zijn eindzege Debuut Henk Maljaars met winst bekroond Delta Sport sterk op meerkampen Kees Zuidhof schitterde in motorcross Rilland PZC/ sportkrant Bescheiden klasseringen voor Zeeuwse jeugdteams Neem de makkelijke bank mee op vakantie. McEnroe KRINGCONCOURS IN RENESSE: Green Sox verenigde spaarbank ZEEUWSE TITELSTRIJD BIJ DE JEUGD Volleybalteam Hulst een ronde verder O MAANDAG 18 JUNI 1984 16 VLISSINGEN Het twintigste veldhandbaltoernooi van het jubilerende Walcheren is zondag op het sportpark Bonedijke voor de Zeeuwse ploegen in de belangrijkste categorieën geen onverdeeld succes geworden. In zowel de heren senioren 1-categorie als bij de dames 1 gingen twee niet-Zeeuwse teams met de hoogste eer strijken. Bij de heren was dat het Haagse Hermes, met op doel de ex-international Ron de Jonge. Het Bredase Tornado toonde zich bij de dames met vier overwinningen uit vier wedstrijden onbetwist de sterkste. ren: heren senioren 1: EMM-Walcheren 3-4, Delta Sport-Tornado 6-4, Hermes-Walche- ren l 7-4, EMM-Delta Sport 6-7, Tornado- Hermes 8-13, Delta Sport-Walcheren 8-3. EMM-Hermes 7-7. Tornado Walcheren 11- 10. Hermes-Delta Sport 8-5, EMMTomado 6-5; eindstand: Hermes 4-7, Delta Sport 4-6, EMM 4-3, Tornado en Walcheren 4-2; dames senioren 1 Walcheren-Olympus 3-3, Toma- do-Walcheren 4-2, Olypus-Tomado 2-13, Het Zierikzese Delta Sport, dat samen de heren senioren 1 hing af van het Bij de dames had Tornado weinig oiympus-Walcheren 1-3. Walcheren-Torna- met Tornado, EMM en Walcheren bij laatste duel tussen Hermes en Delta tegenstand van de andere dames- do 5-10. Tomado-Olympus 9-2; eindstand Hermes in de poule was onderge- Sport. De Schouwse ploeg had voor teams in haar poule: Walcheren en Tornado 4-8. Walcheren 4-3, Olympus 4-1; bracht, bleef op de zonovergoten vel- de laatste partij zes punten, Hermes Olympus. Geen moment konden de G® eindstand van de dames senioren 2 en 3- den van het Vlissingse sportpark voor vijf. Delta Sport begon de handbal- beide tegenvallende Vlissingse ploe- **a'cb"en 3- 20T°™ad?A:30 ™rlere" wat het puntenaantal betreft in de wedstrijd echter rampzalig slecht, gen iets klaar maken tegen de Bra- Tornado 5-7 Olympus 5-7 EMM 2 5-4 buurt van de Haagse handballers. Halverwege de eerste helft stond het bantse dames. In de volledige compe- utopia 5-0 en Walcheren 2 5-0; eindstand' Hermes, afgelopen seizoen gedegra- team van Cor Mol met 5-0 achter. Na titie die de drie teams gisteren speel- heren senioren 3: Ymond 5-9. Walcheren 3 deerd uit de ere-divisie. stond in de het eerste doelpunt voor het Zierikze- den verloren beide Zeeuwse ploegen 5-9, Olympus 5-6. winnaar dames junioren; vier wedstrijden die het af moest se team uit een strafworp Lefèvre twee keer fors. Walcheren. Winnaar heren junioren- Wal- werken maar één puntje af: een gelijk- stond Hermes op zijn beurt met een spel tegen het Middelburgse EMM. De mond vol tanden tegenover het piot- Middelburgers, met slechts twee spe- selinge geweld. Voor rust werd het Iers uit de basisopstelling van het nog 5-3 dankzij Bert Nuyens en Bert eerste team, maakten behalve het de Vos. Een treffer van André Hartoog duel tegen Hermes echter weinig in- na rust bracht de stand op 5-4. Op dat druk en verloren dan ook van Walche- moment slaagde Delta Sport er echter ren en Delta Sport. niet in om door te drukken en het Tegen de Zuidhollandse favoriet gaf moest uiteindelijk met een 8-5 verlies EMM wel goed partij. De beslissing bij genoegen nemen, KAMPIOENSCHAP VOLLEYBAL TERNEUZEN De Zeeuwse volley- De meisjes C van Morres (tot en met bal-vertegenwoordigers IJVC en 14 jaar) gingen na de uitstekend verlo- Morres/Hulst hebben zaterdag in de pen voorronde met gematigd optimis- eindronden om het gesloten club- me naar de eindronde in Bunschoten, kampioenschap van Nederland met Daar werd tegen Vollverijs uit Ter bescheiden klasseringen genoegen Borg de eerste set van het openings- moeten nemen. In Bussum klasseer- duel gepakt (15-9), maar via verlies den de meisjes van IJVC zich in de met 15-13 moest alsnog een puntende- categorie tot en met 16 jaar als ling worden toegestaan. Volgens trai- laatste van de acht finalisten en in ner Jo Everaert een gevolg van de Bunschoten kwam Morres/Hulst in geringe inzet die aan de dag werd de categorie meisjes tot en met 14 gelegd. „Ze stonden bepaald niet jaar niet verder dan een zevende scherp", concludeerde hij na afloop plaats. van het ietwat teleurstellend verlopen toernooi. Die matige Instelling werd Ondanks een goede oefencampagne in de tweede wedstrijd door Pegasus SBe^,fSï?aïdKams ult. de ref° Ter Apel vernietigend afgestraft, bleek IJVC in Bussum niet tót grootse vla 15.6 en 15.2 werd Mom!s gedeklas. daden instaat DelJzenditksemeisjes 5eerd. ondanks het fraaie 1-1 gelijk- schoten in fysiek opzicht net Iets te spel ,pgpn de i;i,ere kampioen Molen- kort en konden gedurende het hele wj.j. ,zaamslag) restte de Hulster toernooi slechts zelden een echte meisjes slechts de stnjd om de zeven- vechtermentaliteit opbrengen. Mede - - daardoor werd de vorm van de compe titie en de succesvol verlopen voor ronde in Den Haag nooit gehaald. De opslag was slechts zelden lastig, de pass vanuit het achterveld was matig en aan het net kwam IJVC vrijwel steeds te kort tegen de meer lef tonen de tegenstanders. Niettemin begon IJVC het toernooi LONDEN (AFP) - John McEnroe heeft goed met setwinst op Volharding uit zondag, volgens de verwachtingen Meerssen, waarna de tweede set uit het toernooi van Queené Club gewon- handen moest worden gegeven. Het nen. In de finale versloeg de 25-jarige bleek achteraf de enige puntendeling linkshandige speler zijn landgenoot van het hele toernooi. WSC uit Win- Leif Shiras in drie sets: 6-1, 3-6, 6-2. schoten versloeg IJVC met 2-0 (15-7 en 15-9) en ook Argus uit Zaandam bleek met 2-0 (15-6 en 15-7) te sterk. In de strijd om de zevende en achtste plaats verwees Ekspalvo uit Dordrecht de meisje van IJVC via de setstanden 15-7. 9-15 en 15-10 naar de laatste plaats. Het adspirantenteam van ere- divisionist Ubbink Orion werd kam pioen. cheren Winnaar jongens adsplranten: Olympus. Winnaar meisjes adsplranten: Bert Nuyens van Delta Sport passeert met een schot doelman Ron de Jonge van Hermes. het 20e Olympus, b(j meisjes adsplranten 2: Mara- ADVERTENTIE Wie op reis gaat, wil uiteraard zo min mogelijk risico lopen en zoveel mogelijk genieten. Bij de Verenigde Spaarbank komt dat dik in orde Daar verzorgen zij desgewenst uw hele vakantie. Van de vakantieboeking tot het kluisje voor uw waardevolle spullen. Van reischeques en vreemd geld tot de reisverzekering. Onze medewerkers geven u alle inlich tingen. Kom eens langs. Zelfs tot op de dag van vertrek kunt u nog bij ons terecht. We zijn tenslotte de makkelijke bank in de buurt. achtste plaats. Daarin werd DOS uit Schoonhoven via de setstan den 15-5, 13-15 en 15-7 met 2-1 versla gen. RENESSE - Op bekwame wijze Amazone een paar punten voor wist Jacqueline de Winter. Rashid, Walcheren stuurde instructeur Kees de Visser te blijven. springen paarden klasse M: l Henk Ml zijn viertal ponv's van de Gouwe Bij de M-dressuur paarden was de jaars, Valentino. Oranjezon; 2 Kees sto: Beyers zaterdag, op het door Weste- overwinning met een mim verschil lijk Schouwen gehouden knngcon- voor Jan Meyers met Mr. Abgar. In de y/alcheren cours, niet alleen naar een fraaie rubiek M-springen paaiden maakte - overwinning, maar ook naar een Henk Maljaars met Valentino een BCVClCltlU kostbaar winstpunt. Hetzelfde pres- uitstekend debuut. De eerste start teerde ook het achttal paarden van deze klasse leverde meteen al een lw0e ZMar« d Oranjezon, onder leiding van Bram fraaie overwinning op. De tweede legden zaterdag tijdens het door hel Wattel. Maar verder schitterden za- plaats ging naar Kees Stouten met kring verband Noord- en Zuid-Beu terdag op de terreinen van manege Tornado. De zware klasse paarden ,antj gehouden kringconcours, zoi Grol ook de zware dressuurcombina- leverde een overwinning op voor sterke proef neer, dat ze in het oor ties. Daarbij was een glansrol wegge- Bram Klaasse met Polstar, deel van de jury een winstpunl leg voor pony-amazone Wilma Beun De zware ponyklasse eindigde in een "aard v P,la5lS? met Ajax, die Docsjka Delfos met overwinning voor Jacqueline de Win- <jat Hann>. d0n Exter met Troubt ter met Rashid. waarna clubgenote dour die m haar regelmatig u.tge Esther v. Westen met Remirando de Hist VOOl* M-klasse op haar naam schreef. INLICHTINGEN. DISTRICTSKANTOREN GOES GROTE MARKT 40, TEL 01100 -3087' MIDDELBURG l fT 36. TEL 01180 - 287 51 WEERT De dames van Mor res Hulst hebben zich door een 3-2 overwinning op VC Weert geplaatst voor de vierde ronde van de strijd om de nationale volleybalbeker. Het gehavende Morres toonde op de juiste mo menten de inzet die nodig was om zonder al te veel kleerscheu ren door dit treffen heen te komen. Zonder José de Theye en Denise Broekmans en nog voor één keer nog mét Tiny de witte, die in feite al afscheid heeft genomen van de topsport, maar voor deze gelegenheid nog wel wilde optre den, was Morres er in Weert op gebrand om nog één keer dit seizoen te vlammen. Vooral om dat de tegenstander een divisie hoger uitkomt dan Morres zelf. Zo lang de thuisclub, die via enkele voormalige eredivisie speelsters veel routine en aan- valsgeweld in huis heeft, de kans kreeg aan te vallen, slaagde Mor res er met in om een vuist te maken. Het tekent echter de ervaring van de Zeeuwen, dat ze vooral in de eerste twee sets en in de slotfase via een moeilijke opslag Weert niet aan aanvallen toe lieten komen. Met Marja de Rechter en Elly de Theye als spelverdeelsters kon den de gasten zodoende via 8-15 en 9-15 een verdiende 0-2 voor sprong nemen. In de derde set verdween de concentratie echter wat bij Morres en de thuisclub rook haar kansen. Luidruchtig gesteund door het talrijke pu bliek vochten de plaatselijke fa vorieten zich naar een 14-8 voor sprong en hoewel Morres er nog in slaagde tot 14-14 terug te komen, werd het via 16-14 toch 1-2. Dit gaf Weert vleugels en via 15-11 werd het 2-2. Toen echter slaagde Morres er in opnieuw de concentratie van het begin op te brengen. De opslag werd weer moeilijk en dat haalde de angel uit het Weertse gevaar. Via 15-10 ging de eindoverwinning tenslot te naar Morres. ZIERIKZEE De jongens van de waardoor het op voorhand al bekend persoonlijke record met 20 seconden Daarbij vestigde zij een Zeeuws re organiserende vereniging Delta was dat de Zeeuwse kampioenen een verbeterde, moest hij toch toestaan cord op de 150 meter vlak. een nieuw Sport eisten tijdens de in het week- nieuw record zouden vestigen. dat Mark van Riet hem voorbijstreef- nummer bij de C-meisjes als voorbe- einde afgewerkte Zeeuwse kam- Vooral de prestatie van de 12-jarige de in het algemeen klassement. Span- reiding op de 200 meter bij de B-jeugd. veau liet zien en een totaal van 12! Uitslagen kringconcours Renesse: ring 2 oo^Centien Kriieer me' B-dresuur pony's: 1 Peter Kuyper, Dolly. Jfaal feR0f °°R >'entlen Krijger me. Schouwse Ruiters 128 pnt.; 2 Evelien v. Urgento. die slechts twee punten ach Schalk. Florijn. Vroonruiters 123 pnt.: 3 ter bleef. De derde zware dressuur Green Sox blijft goed meedraaien in Geertse De Haar Bambina, Gouwe combinatie die het kringyerbandrr. de kop van de eerste klas. Deze week Jjff™ "ItS? wSSfSSJÏÜE °eS ""'ff weid de uitwedstrijd tegen Dos 32 op m orjtó - bïïtate daarwear op eé" punt achtfr' "f"- gemakkelijke wijre gewonnen met wodan. Oranjezon 12» PM 3 Heury Beve- "z 14-3. lander Vonny. BRü 124 pnt; ring 4 B- *n ae ovenge aressuurKiungen z In de eerste twee innings werd al een dressuur paarden: i Marieke Heyse, Were- de juryleden veel verschillende pref 9-1 voorsprong genomen en die kwam nia. Scheldestad 117 pnt.; 2 Esther Bodbijl, taties. Van hoge punten (Albert Ver- geen moment in gevaar. Dos speelde Isabel- westelijk Schouwen 112 pnt 3 mue met Butterfly en Lianne Schip- noeal rommelig en maakte veel veld- Rlchard Kamermans. Silvia, Oranjezon 110 per met Hunter) tot iets mindere. Ooi Sn °rt8utón werd^ïoor de KeS^oTo^ye'^pT hrt.r"ffnT de""TT Middelburgse aanval goed afgestraft. 2 Stephanie de Kam. Uniek. Walcheren 128 u™ Sy ^5^ hrt "idlrdle dal Aan slag waren Ed Ouwerkerk. Huub pnt.: 3 Teresa Kalverboer. Sjoerd. Walche- „fff® S? J Sleypen en Waldy van Engel. Elk goed ren 121 pnt.: ring 5 Li-dressuur pony's: 1 B00r T^01. TaBiara- die _in 0 rno°- voor twee honkslagen. Chris Boone. Persian Path. Gouwe Reyers stijl a"e hindemissen foutloos over- Green Sox 2 verloor op het nippertje 126 pnt.; 2 Joop Overbeeke, Pascal, Oranje- won en daaidoor de eerste p]33U met m-q van Gnnhprs 9 np Orppn zon 121 pnt ring 6 Ll-dressuur paarden: 1 verdiende. Bij de paarden werd dezeK Sox aïnirSnVerloren' met72 vsn Annelore Bax. Ureka. Oranjezon 126 pnt2 de prestatie verricht door Gera Bui- Sox aspiranten verloren met 7-2 van Carla Te]ussa paasja Burghtniilers 125 ten^uis met Reine.Hettorig. Tijde* pnt.. 3 Jaap Rentmeester. Paloma Schou- de barrage van het L-springen pony) wese Ruiters 123 pnt.: ring L2-dressuur M,J:nria «chouwenaar met Fer- pony's: 1 Hanny v. d. Zande, Lucky Boy, leeR 7.^ bcn°uv«enaar met Schouwse Ruiters 126; 2 Renate Duynker- °y regelrecht op de overwining af ke, Carine, Oranjezon 125 pnt.; 3 Manita gaan. Een weigering verhinderde dit Slmonse, Layla, Schouwse Ruiters 122 pnt.; echter, zodat ze genoegen moest ne ring 7 L2 dressuur paarden: 1 Nel Hanse, men met de tweede plaats acht# Lady, BRU lil pnt; 2 Frans de Vriese. Heieen Wagenaar met Lady Barit» Maurits, Westelijk Schouwen lil pntring het M-springen paarden leiddeL«- 8 M-dressuur pony's: 1 Maja Beun. Amigo. H Ku7PP naar(i nistip-pn te Oranjezon 117% pnt.: 2 Marian Jumelet. P®™ Romeo, BRU 117 pnt.; ring 8 M-dressuur heerst over de hindernissen. Hl] m paarden: l Jan Meyers, Mr. Abgar, Oranje- de enige, want de tweede prijswui- zon 129 pnt.: 2 Kees de Visser. Thoran, naar, Sandy den Exter met Orkaan dt Gouwe Reyers 125 pntj: 3 Christien Hae- Normandie, gooide een balkje af. gens, Roulette. Walcheren 120 pnt.. ring 8 Het Z-springen-paarden leverde 1 Z-dressuur paarden en pony's: 1 Wilma barrage. Een pechfoutje betekend: Beun. Ajax. Oranjezon 127 pnt 2 Doesjka voor Lenet Sandee met Thijfoon Blue Stars. pioenschappen meerkamp voor C-en Robert van de Vegt (Delta Sport) was nend was het eveneens bij de meisjes Met een tijd van 20.4 sec. bleef Glerum Delfos, Amazone, Walcheren 121 pnt ring Q*rafnnntpn naarrimr cao- Tieshcih - ----- een hoog gehalte. Een D, waar Wendy Hartog (Delta Sport) de Scheldesport-atlete Mirjam de Vos 1 afdelingsdressuur pony's: 4-tal pony- P OVerd et aak oo D-junioren in Zierikzee nadrukkelijk daarbij van een hoog gehalte, een hoofdrol voor zich op. Dat resul- goede techniek bijna uitsluitend en na de eerste dag de leiding had. teerde bij de jongens D in een nieuw vrijwel alleen op kracht pakte de Zeeuws record voor Robert van de jonge Delta Sport-atleet op vier van JJnikcfoïïl en Esther Schrier (allebei) 21.0) op dit club Gouwe Reyers, Serooskerke 121 pnt.; nieuwe nummer ruim voor. ring 1 afdelingsdressuur paarden: 1 0 Ruisaard zich gesteld over de taak ore ,...oor8-tai foutloos te blijven. Zonder al te vee! Landelijke Rijvereniging Oranjezon. Vrou- problemen lukte dat ook; een eersï Tf j i/itmctc/i r, l V vaT clte,^orie: :°.nnt"o wenpolder 120 pnt.; mennen klasse L: Adrie plaats derhalve voro deze combinatü Vegt, terwijl Mark van de Riet m de de zeven nummers de zege. D; 1 Robert van de Vegt (Delta Sporti 3763 Louwerse. Zephyr. Scheldestad 93 pnt, C-categorie na een zeer spannende Daarmee legde hij op de eerste dag al Zondag duikelde zij evenwel terug pnt; 2 Mark Weemaes (RKHAV) 3334. 3 mennen kiasse Si en Z: l Anton Hanse! strijd met Ivan Beck de eindzege een goede basis voor zijn eindzege. De naar een vijfde plaats in de eindklas- Marcel Dingemanse (Marathon) 3132; 4 sunny, Schouwse Ruiters 88 pnr.; springen R' 1nnardwi I greep. Bij de meisjes leverde de opgebouwde voorsprong van 400 pun- sering. De strijd om de bovenste An|e'-° 30 J5'0rlav^ ?qnRP?on«r(»ni r- pony's klasse B catee°rie. B: 1 Carolien Llanne s'ch|DperHunter PaMdebioat Zeeuwse titelstrijd twee nieuwe re- ten werd zondag zonder grote proble- plaats spitste zich vervolgens toe M^-k van de Riet (Deita Sport) 5106 pnt: 2 A01"3!1^"56- QRe„^ie'°7a^.ez°"'„®1130:2 Jolandav. Neerbos, kalja. Vlaander, cords op. Mirham Antheunisse van men gehandhaafd. tussen Kristel Dingemanse ivrnB™k,RKSlV,M30:P3OS!,rcoB'Stk.- {JSSJJrSffllSrfjEiSrÏÏSS AV 56 bekroonde een zeer regelmati- thon) - die drie onderdelen winnend ma (Dynao'70) 5019. 4 Peter van Oeveren £*^„13RU3 Mata Beun^^So Orante Jac v Beieren 128 R,n8 2 ge wedstrijd met een Zeeuws kam- Spannender was het bij de C-jongens, afsloot - en Mirjam Antheunisse van (Dynamo'70) 4563; 5 Jeroen Poppe (Schel- ?0n snrineen uonv's klasse L cateeorie D- P°n-V's: 1 Sjouke Sinke, Craig Back Rhar-.- pioenschap bij de meisjes D en Karen waar Ivan Beck (RKHAV) Mark van AV'56. Zij won slechts een nummer desport) 4551. Meisje D: l Miijam Antheu- t Marc Timmerman. Ramona, Oranjezon; 2 da' Reimerswaal, 124, 2 Arlette JonghUsi; Glerum (Marathon) bleef in de C- de Riet (Delta Sport) en Marco Boe- (speerwerpen), maar pakte dank zij nisse (AV'56) 2028 pnt (nieuw Zeeuws re- christien Crucq, Mandy, Walcheren; sprin- ber' °wn_ Beauty, N-Beveland. 1 concurrentie ruim- tn (Dynamo'70) lange tijd vrjjwel een'zeer; rVgcimatige prcstatiercckj «5T. de Schipper (AV'56) 1851, 5 Wendy Hartog Kemirando, Walcheren, springen paarden su1pn Parolval N -Beveland 128. 2 Mlro categorie de concurrentie ruim- kams (Dynamo'70) lange tijd vrijwel een zeer regelmatige prestat'»"-eek« coraj; z tvristai uingemanse imaramonj 1 i-cthnr wactnn "otttrj- t«ou, Reimerswaal,_1# schoots voor. gelijk opgingen. De atleet uit Hulst de winst op de meerkwamp. «emmer iav ao» nsai a wenav «arion Vijfenzestig jeugdige meerkampers pakte zoals verwacht werd de winst Tenslotte bleek Karen Glerum van (Delta SpQrt) 1849 Melsjes C; 1 Karen kwamen gedurende twee dagen tegen op zijn specialismen kogelstoten. Marathon bij de C-meisjes een klasse Glerum (Marathon) 3521 pnt (nieuw Zeeuws 3 MaaurRe^erse uiaan'Gouwe Revers' 3 Jan Rusler' Bonnie- viaanderts Ru:* elkaar uit. Daarbij waren de meer- speerwerpen en discuswerpen en ging apart. De Vlissingse legde de basis record); 2 Esther Schrier (Scheldesport) sprinKen paarden'klasse'L- 1 Jan Ton' !22. Ring 2. L2-dressuur. pony's: 1 Frant» kampen bij de jongens D en de meis- met 44 punten voorsprong op Mark voor haar eindzege op de loopnum- 3325; 3 Ingrld Pul (Marathon) 3000; 4 Laure valere Oranjezon 2 Rlno Gelok Ursula ka clt' Beer' Tamara- Kleppertjes, 12o, jes C en D uitgebreid naar respectie- van de Riet het laatste nummer (1000 mers en het hoogspringen en bouwde Hoogesteger (AV'56) 2923; 5 Lonneke Ver- oranjezon: 3 Rlchard Kamermans. Sylvia! B'ene Bekuus Sandra, Jac v, Beieren. velijk zevenkampen en zeskampen, meter) in. Hoewel Ivan Beck zijn daarmee een grote voorsprong op. sluys (AV'56) 2855. Oranjezon; springen pony's klasse z. 1 "ermue ButtedWeelmn""0130 2T3ï v. d. Weel. Varco. Jac v Beieren. 125 Debara v. Lier. Simson. N -Beveland. Ui Ring 3 - L2-dressuur. pony's: 1 Jeantff Tramper, Paddmgton. N.-Beveland, li. Brigitte v. Brouwershaven. Lucky Be Reimerswaal. 110 Ring 4 L2-drcs?wr. paarden: 1 Mascha Tuinman. RaU® Paardebloem, 122. 2 Jan Paauwe. Wins'rt Reimerswaal. 120 Ring 4 - M-drcssn* pony's: 1 Annette Munter, Foretta X- Beveland, 118; 2 Gert Jan Bakker. Nu& Jac v. Beleren, 113. Ring 4 - M1-M5 dressuur, paarden: 1 Kees Steendijk, £W Reimerswal, 129; 2 Linda Goense, SlaneW Weelruiters, 124; 3 Leonard Kuzee, Soa'* Reimerswaal, 119 Ring 4 - Z-dressu* -len heerste in beide man- 1 Jseomljn Jrnse. NicoW, Pu* RILLAND-BATH Hoeveel cc's zijn bleek uit het feit dat slechts de eerste ien. i aui «1 crossmotor meet, maakt voor Kees vier in dezelfde ronde eindigden. De ches in de Zuidhof weinig uit. Dc Zeeuwse 250- rest had één of meer ronden achter- cc topper slapte zaterdag tijdens de stand. Dick de Kunder vierde na een cc mini's. bloem, 112 Ring 4 - Z1 - Z2-drcssn* II, paarden: 1 Hanny den Exter, Troubadoc l/| N,-Beveland, 122. Springen, pony's, klass* i- B, categorie C cn D: 1 Mtrella den Bi* y motorcross in Rilland-Bath weer op lange blessure zijn heroptreden met De belangrijkste uitslagen van deze mid- Tamara, Kleppertjes, oft void. 2 Mnoiqf T t de 500 cc en bewees dat hij ook in de twee maal een vierde plaats bij de 500 dag: 50 cc mini; eerste en tweede manche 1 v Maldegem. Nandor, N.-Beveland „jj- - - ""'d; 3 Jan Ruster, Bonnie. VI. ruiters "«i' Uitslagen zwaarste klasse tot veel in staat is. Hij won dc twee manches. „Hel is Benn,e poppc was oppermachtlg bij Claudis Kerkhove. 80 cc grote wielen: eer- void; ste en tweede manche Erwln Berendsen. 80 void. Springen pony's, klasse L. catrp" eerste manche: 1 Paul Nielen, 2 C cn D: 1 Heieen Wagenaar, Lady Bui* eigenlijk ■"eer als een grapje begon- da 2S„ c' 7e,stó manche moest Hrnk wouters, Ed" vL Pul ™°ci ?aüdrnMÖ™7r, M,V„Sa Sc» nen", vertelde hij later. „Maar nu het- x. o snf.l hij echter tot halfweg Kees den Dek- j838. ®6reAAier Rer voor zi01! dulen, maar eenmaal - ---- - Rilland de clubtitel in de 500 cc te k lip, hj, twiifel over Buijs. 2 Andre van der Graaf, 3 Marcus van huis. Reiro Hettonc. Dykruiters. oft «i* uakken t P IfeLJnlJ geen twijiei uvei A 030„ 2 Hestor de Jaeer Benno. Reimerswafc u bestaan wie de sterkste was. De twee- Alleen in de eerste manche kreeg de manche won hlj met grpte v00r. Zuidhof even concurrentie van Roger spronE dTfn.uHenR BuiJs heerste in de eerste man- man. MU cc: eerste mancne: i acme r-oPf manche ging hij in de fout („ik was che 125 cc en in de tweede manche 2 Kees den Dekker. 3 Henk Aarnoutse. manche. 1 Paul Nielen. 2 Henk Wouterse. 3 wenaar, Fenny. N -Beveland. 3 ft 5&I Pul. 125 cc eerste manche. 1 Henk Springen paarden, klasse B: 1 Gera Bul» Kempen. 4 Wim Kerkhove. 5 Jacco Paau- 2 Hester de Jager. Benno. Relmersw we. Tweede manche 1 Marcus van Kern- void Springen pony's, klasse M. caitf«J pen, 2 Henk Buijs. 3 Wim Kerkhove. 4 D: 1 Jan Noordhoek, Gabi, N.-Beveland* Andre van de Graaf, 5 Dennis den Engels- Springen pony's klasse Z, categorie 250 cc: eerste manche: 1 Bcnie Poppe, 1 Walther Murre. Tils Jippie, Kleppert)»' tbi Aamoutse.3Oluis*Mar&isse,4GSamen.5 o'ft 2 Wiifrie'd Steyn, Uninï. WeeïnriS Frans van Overveld. 500 cc eerste manche: Springen paarden, klasse M: 1 Let:-- - 7T -t 1 Kees Zuidhof. 2 Roger Dijkhorst. 3 Frank Kuzee, Sonja, Reimerswaal. oft2 Saa het hele veld, maar de tijd was te korf Hontele, 4 Dick de Kunder, 5 Olaf Heljt. den Exter, Orkaan de Normandie, Noc® Kees Zuidhof in actie: hij won de om kopman Marcus van Kempen nog Tweedp'manche: l Kees Zuidhof. 2 Frank Beveland. 4 ft.. Springen, paarden, J1 A.1IC j.£to cc cii in UC lwccuc iiiaiiuih n.ees uei< ueiiAei. o neuH. ntuiiuuw. t 2 Irene Bekius, Sandra, Jacoba Belet® even met geconcentreerd vertelde bewees hij nogmaals zijn klasse. Na Chris Markusse. 5 Frans van Overveld 4 ft Springen, paarden, klasse L. 1 tvO hij), waardoor Dijkhorst dicht op zijn een slechle start moest Buiis vanuit Tweede manche l Bennie Poppe. 2 Henk clska Bakker. Pythia. Jacoba v Be!«s wiel kwam. Maar Zuidhof herstelde - - an^A„«rn 7nhn,Uhrirnrch &n s oft. 2 wiifried stevn. .unint het achterveld opnieuw aanzetten, zich snel en won. Hoe hard het ging. Ronden lang vochfhu terug d00r "cm z-iuuitu/ ui uuw. mj wu 11 ut nuutuo v,,,, "t.njjtii "v/p, i weeop mancne: 1 ivees Zituanoi. z rranK ocvciohu, -iinmstii, - -, v beide manches bij de 500 cc'ers in te bedreigen. Buijs moest zich dus Hontele. 3 Olaf Heljt, 4 Dick de Kunder. 5 Z: nabarrage. l Liesbeth Ruisaard, h~' '«jg Rilland-Bath. met een tweede plaats tevreden stel- Piet de visser. Jacoba v. Beieren, oft.; 2 Lenet Sarf® Thyfoon, Noord-Beveland, 4 ft Sleet Zoon «trd pokii hnn Mk Ortrj hwt "ey u ^de

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 16