[Vijftigduizend bezoekers Binnenstadsfeesten Goes De nieuwe loten Eggen ldaar. Ikbenozo benieuwd wat er uit zal tomen. Jazz en literatuur bijeen in Houtenkwartier Hulst Bijna 150 Scheele's bij reünie Terneuzen POLITIE: DAG BIJZONDER RUSTIG VERLOPEN Incident rond bakfiets escaleert in vechtpartij De meeste kans in de Staatsloterij. Team Rotterdam winnaar rolstoelbasketbalstrijd Fietscrossertjes leveren felle strijd in Westdorpe 8| MAANDAG 7 MEI 1984 !GOES - Naar schatting 50.000 mensen hebben zaterdag bevrijdingsdag in Goes gevierd. Het Goese gemeentebestuur had dan ook de binnenstad helemaal vrijgemaakt voor tal van activiteiten en om een dergelijk aantal bezoekers te ontvangen. Directe aanleiding voor het 1 feest was het feit dat Goes veertig jaar geleden bevrijd werd. Weliswaar niet op 5 mei. maar een regenachtige dag in oktober. De maand waarin Goes werkelijk de bevrijdingsvlaggen uitstak leek niet zo aanlokkelijk voor een groots buitengebeuren. J Overigens werd er zaterdag in ae langer dan een halve minuut onbezet. kocht op de kaden. Zo kreeg zelfs het Vendet-complex. dat onafgebouwd leegstaat, een tijdelijke detailhandels bestemming: tweedehands artikelen. Standwerkers deden er goede zaken met een snuffelmarkt. Ook de kinderen wierpen zich in groten getale op de handel. Aan de Singelstraat hadden zij hun koop- u.v.-Dvolgens het artikel waarmee Goes als waar op de grond uitgespreid. ochtenduren weinig gebruik gemaakt Burgemeester mr. W. Blanken zorgde centrumgemeente in de toekomst Het feest stond ook in het teken van I van de vele terrassen die de horeca overijverig had gecreeerd. De kou dreef de bezoekers aanvankelijk in i drommen door de straten langs een zeer groot aantal kramen, informatie bij de opening letterlijk voor een moet worden aangeprezen: een spe- 'hoogstandje'. Zonder blikken of blo- Ciaal vervaardigd plastic draagtasje. liet hij zich door de Goese brand weer met een hoogwerker bij de lan- Vijf mei was in Goes een vergun- ningloze dag: iedereen kon verkopen, de muziek. Muziekverenigingen, dan- sorkesten en popgroepen gaven de hele dag door hun repertoire ten beste op allerlei plaatsen in de stad. De taam op de koepel van het stadhuis tonen en werven zoals hem of haar dat enigen die een beetje over belangstel stands en kermisattracties. Bij de voeren. Daar liet de burgemeester een het beste uitkwam. Wel was gezórgd üng te klagen hadden waren de pop- eerste zonnestralen, rond het midda- tuur, streek de menigte echter neer en grote bos oranje ballonnen op als voor een zekere lijn in het gebeuren, groepen, die speelden in de muziek- luu.,teken dat de kinderen zijn voorbeeld Zo was de Grote markt vrijgemaakt tent op de Westwal. Vanuit de wat tot bij zessen bleef geen terrasstoel konden volgen. Duizenden ballonnen ovoor sport- en brandweerdemonstra- winderige hoek zocht het poppubliek van de Goese Middenstand Centrale ties, De Vlasmarkt herbergde de min- vaak snel het pleintje achter 'Het (GMC) zochten toen vanaf de Grote derheden, bedrijven manifesteerden Beest' op om van dezelfde soort mu- oostwal, kleindieren op de zmk te genieten. Dat plein was dan Kreukelmarkt en antiek werd ver- ook de gehele dag afgeladen. Informatie-avond in Sas van Gent over werkloosheid Markt een weg naar boven. Wethou der drs. J. Dijkgraaf presenteerde ver- SAS VAN GENT De afdeling Sas I van Gent van de Partij van de Arbeid houdt woensdag 9 mei een informatie- avond met als thema 'Werkloos, wat nu?' in cultureel centrum De Speije. Tijdens deze bijeenkomst spreken Theo Jacobs, bestuurder van de amb- tenarenbond ABVAKABO. Greet de Vries. Zeeuws statenlid voor de Partij van de Arbeid, Adrie van Westeinde VLISSINGEN Een op zich onbedui- De bestuurder van de bakfiets van de vereniging Arbeiderscollectief dende aanrijding tussen een bakfiets en Ronald Janssen, coördinator van en een auto zondagmorgen rond twee het werklozenproject Sas van Gent uur in de binnenstad van Vlissingen, Axel. vond zondagmiddag zijn climax in i Er wordt onder meer gesproken over een Fikse vechtpartij in en om een het opzetten van een kleinschalig snackbar aan de President Roose- bedrijf. De thema-avond begint om veltlaan, waarbij Yèn persoon aan 19.30 uur. zijn gezicht werd gewond. Volgens een woordvoerder van de Goese gemeentepolitie is dag bijzon der rustig verloren. Op wat kleine probleempjes met parkeren na, bleek de organisatie vlekkeloos. De binnen stad was vanaf verschillende parkeer plaatsen in Goes-Zuid bereikbaar per speciaal ingezette AMZ-bus. Daarvan werd betrekkelijk weinig gebruik ge maakt. De straten rond het centrum stonden bomvol met auto's. de Jaarvergadering van NCVB in Hoek ADVERTENTIE Ze zijn er weer, de nieuwe staatsloten. Twee miljoen in totaal. En er zitten cén miljoen prijzen in de pot. Van een tientje tot het half miljoen. Die kans mag u niet missen. Adressen van lotenver- kopers vindt u in de Gouden Gids. Speelt u liever per bank of giro mee? Dat kan ook. Bel de Staatsloterij. 070-477294/477484 17-jarige A. J. C. P. uit Vlissingen. reed zaterdagnacht in de omgeving van de Spuistraat tegen de achterzijde van een auto, die. zoals de politie ver- HOEK - De Nederlandse Christen moedt, plotseling moest remmen. Na Vrouwen Bond, afdeling Hoek, houdt de aanrijding reed de jongen door. woensdag 9 mei de 28-ste jaardag in maar werd even later door de nog de Gemeentelijke Gehoorzaal aan de onbekende bestuurder van de auto Molendijk in Hoek. klemgereden. Na enige verwijten over Voor de pauze staat er onder meer en weer, greep P. een breekijzer en een bestuurswisseling op het pro- sloeg daarmee de voorruit van de auto gramma. Secretaresse mevrouw J. aan diggelen, waarop de automobilist Meijer-de Putter treedt af, functie zal het raadzamer vond door te rijden, worden overgenomen door mevrouw De automobilist nam later in de nacht echter wraak door naar het huis van worden opgevoerd door de leden van P, te rijden en daar een band van de de NCVB afdeling Terneuzen-cen- f mmA - T Tijdens de Binnenstadsfeesten in Goes brachten kinderen op de Singelstraat hun koopwaar aan de man. DICHTER DEELDER EN PIANISTE SCHWEIZ bakflej kapot te steken. Zondag be- - sloot de vader van de jongen, de CONTACTAVOND VOOR MIGRAINE- PATIENTEN 42-jarige D. P verhaal te halen bij de automobilist, die zich in de snackbar aan de President Rooseveltlaan be vond. Daar ontstond een woordenwis seling. die al snel ontaardde in een vechtpartij in en buiten de snackbar, waarbij zo n vijf a zes personen waren MIDDELBURG - De afdeling Zeeland betrokken. De 42-jarige D. P werd van de Nederlandse Vereniging van daarbij licht aan zijn gezicht gewond. Migraine Patiénten houdt maandag- De politie maakte een ernde aan het 14 mel praat-contact gevecht, maar verrichtte geen aan- avond. Dat gebeurt m de Thomaska- houdingen. De recherche heelt de Pei™.d5..Y™1!:"¥Sa?itf„¥iaa? zaak in onderzoek. burg. De avond begint om 19.30 uur. HULST Liefhebbers van jazz en literatuur hebben zaterdagavond hun hart op kunnen halen in Hulst. In een bomvol Houtenkwartier verzorgden de Rotterdamse dichtkunstenaar Jules Deelder en jazz-pianiste Irene Schweiz uit Zwitserland twee sfeervolle optredens. Schweiz opende het gebeuren, dat op touw was gezet door Nieuwe Muziek Hulst en open jongerencentrum Kontrast. Op een technisch perfecte manier namen de 'geliefde toehoorders' mee bracht de pianiste enkele zeer uiteen- met een reeks van Deelder's avontu- lopende muziekimprovisaties ten ge- ren, die hij al of niet onder de invloed hore. Haar spel. dat overeenkomsten vertoonde met dat van de Amerikaan Keith Jarrett, bleek veelzijdig. Tij dens een optreden van twee sets. haalde de Zwitserse een wervelwind van klanken uit de vleugel, variërend van langzame melodieuze stukken tot swingende jazz-competities Wist de pianiste met haar spel moeite loos de aandacht van het pubhek vast te houden, de performance-poët Deel der (die in de Maasstad bekend staat als de nachtburgemeester van Rotter dam i overrompelde de aanwezigen met een stortvloed van woorden, waar eveneens geen speld tussen te krijgen was. Zijn humoristische vertelsels en gedichten, die hij met een sterke Rotterdamse tongval de zaal injoeg. van 'stimulantia' had ervaren. De Rotterdammer droeg onder meer en kele verhalen uit zijn onlangs versche nen bundel 'Modern Passée' voor Na een geslaagd optreden voldeed Deel der aan het verzoek van het publiek een toegift te geven. Met een joviaal gebaar wierp hij de aanwezigen 'Ik sta, dus ik besta' toe om daama met zekere tred de zaal te verlaten. KAPF.LLF - De Rotterdamse basket- uuk. uit België kwam ecu vecuu van bal-ploeg Arrow '81 heeft zaterdag na rolstoelers naar Kapelle. De Wapper een spannende finale tegen 'Den uit Antwerpen eindigde op de derde Bosch' het basketbal-toernooi voor plaats. Aan het toernooi namen acht gehandicapten in sporthal Het Groe- ploegen deel. Coördinator Rinus Krie- ne Woud in Kapelle gewonnen. kaard, die voor de eerste keer een dergelijk treffen in Zeeland op touw Het toernooi werd gehouden door De zetten, was na afloop van de wedstrij- Vriendenkring uit Middelburg die met den zeer tevreden. Voor hem staat een vierde plaats net niet in de prijzen vast dat het toernooi volgend jaar een viel. Bij de organisatie van het natio- vervolg krijgt. nale toernooi kreeg De Vriendenkring De overige uitslagen: 5 Turfschippers. Bre- hulp van de basketbal-vereniging Het da. 6 DSO, Fijnaart. 7 iJmond Pollers. Smokkelhoekje uit Kapelle. iJmuiden; 8 Blauw Wit. Roosendaal. Vogelexcursies van Hulster Vogelwacht HULST - De vogelwacht Oost- Jules Deelder draagt voor uit eigen werk Zeeuwsch-Vlaanderen 'n® j MIDDELBURG Molenwater. 9.30- 16 uur: Miniatuur Walcheren. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM Cinem'Actu- eel I, 20 uur: Jaws 3 D, 12 jr Cmem'Actueel II, 20 uur: Ciske de rat, al; Cinem'Actueel III, 20.30 uur: La der- mere femme (Filmliga);. 1 GOES Grand, 20 uur: The world according to Garp; HULST De Koning van Engeland, 14 30 uur: Verpleegsters aan de wip, 18 jr.; 20 uur: Ciske de rat. a l.; 20 uur. I Zapped, a.l.; 20 uur: Twilight zone, 12 I jr.: 20 uur: Le grand frère. 16 jr MIDDELBURG Meccano. 20.30 uur: White nights; OOSTBl'RG Ledel, 20 uur: Love dreams, 18 jr.; TERNEUZEN Luxor, 20 uur: Ciske de rat. a.l.; 20 uur: Sophie's choice. 12 jr.. VLISSINGEN Alhambra I, 20 uur Ciske de rat, a.l,; Alhambra II, 20 uur: E la nave va, 16 TENTOONSTELLINGEN AXEL Galerie Slijkdreef 11A, 10-18 uur: 'Moderne kunst en 1984'; BRUINISSE Hal Gemeentehuis, S-12 en 14-17 uur: keramiek van Joop van Ulden en weef- en knoopkunst van Alexandra; DOMBURG Biologisch Museum, 10-17 uur- 'De natuur in Zeeland' 'Dieren in de natuur', HAAMSTEDE De Bewaerschole, 14-17 uur: poppen en aquarellen. HE1LLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui- I gen, HEINKENSZAND De Stenge (Bi- bliotheki. 13.30-17 uur: 'De midde- I ieeuwse kerk van Borsele'; De Stenge. 9-12 en 13-17 uur. 'werk van Cees van Burg: HULST Streekmuseum. 14-17 uur: Boeken': KAPELLE De Vroone, 10 17 en zat 13-17 uur Fotografie in Nederland 1920-1940 KATS Galerie Zwaluwenhof, 10-18 uur: schilderijen van Piet van 't Hage- land; MIDDELBURG Zeeuws Museum. 10-17 uur: werken van Jac. Jongert: Wandelkerk, 10-13 en 14-17 uur: 'Ver zet en vervolging 1933-19NU'; Muziekbibliotheek. 9-17.30 uur: 'Hol land is weer vrij'; Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities; OOSTBURG Bibliotheek, 14-20 uur: 'Honderd jaar Oranjevorstinnen'; OOSTKAPELLE Fossielenmu seum, 10-12 uur geopend. TERNEUZEN Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur: werken van Karla Buchel: VLISSINGEN Nieuwstraat 26-28, 10-17 uur: 'De geschiedenis van 500 jaar loodswezen, bebakening en be tonning' Gevangentoren, vanaf 17 uur: grafie ken van Wim Krull; Bethesda-St.-Josephziekenhuis: 'Pastels' van L. Vlieger Ifm 15/5); Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur: expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten; IJZENDIJKE Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard'. HULPCENTRA Noord- on Midden-Zeeland Goes, tel. 01100-14444 iook voor milieuklachten i. Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 «brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251, van 10.00-24.00 uur weekends van 20.00-24.00 uur Slichting 'Blijf van m'n lijf" Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel. 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur. Orpheus werkgroep huwelijk en homofi lie, tel. 01184-72161. Steltkluut' hield het afgelopen week einde twee vogelexcursies in Hulst en omstreken. Voor beide excursies bestond een goede belangstelling. De eerste excursie was een zogenaam de 'nachtegalen-excursie' die werd ge houden op en in de nabijheid van de Liniedijk in Hulst. De excursie stond onder leiding van de heer M Buise. Zaterdagmorgen was er een vroege vogelzangexcursie in het natuurge bied 'Het Groot Eiland' nabij Hulst. Ds I. Stiering als hervormd predikante bevestigd in Sluiskil SLUISKIL Ds I. Stiering werd zondag als predikante bevestigd van de Nederlands hervormde gemeente van Sluiskil, Sas van Gent. Philippine en Westdorpe. De zeer druk bezochte welkomstdienst werd muzikaal opge luisterd door de koren van Sas van Gent en Sluiskil. Organist was de heer J. P. Neeteson uit Philippine. De voorzitter van de kerkeraad. de heer D. Moret, was één van de welkomst sprekers. Na afloop van de dienst werden de aanwezigen op een kopje koffie genodigd in het hervormd jeugdgebouw 'De Ark'. WESTDORPE De door de fiets- crossclub De Kreekcrossers georga niseerde wedstrijd trok zaterdag 145 deelnemers naar Westdorpe. Een wedstrijd, die overigens gepland was in Kloosterzande. maar daar niet door kon gaan omdat de baan ten prooi is gevallen aan de woningbouw Onder grote publieke belangstelling vocht het veld in de diverse leeftijds categorieën een verbeten strijd uit om de ereplaatsen. Winnaars waren Mark-Peter van Doom. Jacky de Kierk. Martien van Poecke en de gebroeders Pascal en Michel de Rid der Aanstaande zaterdag wordt de strijd voortgezet in Sas van Gent. waar de Zeeuwse fietscrossjeugd el kaar weer eens ontmoet. De uitslag 5-jarigen Mark-Peter van Doom, 2 Stefan Dobbelaar. 3 Christiaan Verhage, 6-Jarigen: 1 Jacky de Klerk. 2 Jimmy van der Goes, 3 Jody Jansen, 7- jarigen. Martien van Poecke, 2 Barry de Waal, 3 Bart van den Bosse, 8-jarigen Sanchio Lerhout, 2 Loek de Rijk, 3 Danny Schout, 9-jarigen: 1 Barry de Rijcke. 2 Serge Zijlstra. 3 Ko Wisse: 10-Jarigen 1 Walter Finze 2 Dimitri van der Wiele. 3 Derek-Jan Fransen. U-jarigen. Pascal de Ridder, 2 Peter Tresonl. 3 Michel de Ridder, 12-jarigen 1 Bart de Bliek. 2 Glannle de Jonge. 3 Bart van Poecke. 13-jarigen 1 Barry Dalinga. 2 Andy de Meester. 3 Larry Loombach. 14-jartgen: 1 Marco UitdewUll- gen. 2 Cindy de Munk. 3 Mark Zaan. 15-jarigen 1 Alex de Koning 2 Bas Tilroe. 3 John Adriaansens Meisjes 5 tot en met 7 jaar- DaniéUe de Clerck. 2 Tanity Uitderv.il- ligen. 3 Wendy Verhelst. 8 tot 10 jaar Marijke Tresome. 2 Angelique var. Schilt, 11 tot en met 13 jaar Moniek Wisse. 2 Karin Taillie. 3 Bianca Buyck. 14-15 jaar. 1 Mo- mek Schoute. 2 Claudien Adriaansens en 3 Renate Rauisch. De stand om de Rabo-trofee 1 Temeuzen, 2 Sas van Gent en Breskens. 4 Sluis Een aanval van Blauw Wit op Den Bosch. TERNEUZEN „Van je familie moet je het maar hebben", zei kapi tein Willem van der Decken (in het dagelijks leven Govert Seheelei van de evenementen- commissie 'De Vliegende Hollander', zaterdag in de burger zaal van het Terneuzen- se stadhuis. Daar was de familie Scheele sa mengekomen voor een reünie. Van der Dec- ken's opmerking was positief bedoeld. De bij eenkomst was namelijk het resultaat van in spanningen van de pas opgerichte familiever eniging Mr Hendrick Scheele in Terneuzen. naar voorbeeld van de vereniging van Schee le's uit het Duitse Ra- vensburg. Die hield twee jaar gele den een reünie in Ter- neuzen. Nu hadden zich ongeveer 150 Scheele's uit alle windstreken van het land en uit Duits land in het Temeuzense stadhuis verzameld. De vereniging heeft op dit moment tachtig leden. De Scheele's waren met zonder nostalgische ge voelens naar de vier eeu wen oude Scheldestad gekomen. Voorvader chirurgijn Mr Hendrick Scheele vocht in 1584 met de graaf van Hohen- lohe mee tegen de Span jaarden. In Temeuzen vormde men een bol werk Tussen de nazaten van Hendrick. die zater dag door burgemeester C Ockeloen van Ter- neuzen werden verwel komd, bevond zich ook Ir Max Scheele. een Duitse telg. die reeds vijftig jaar genealogisch onderzoek verricht naar het verleden van zijn fa milie. Max Scheele heeft inmiddels 150 000 na men geregistreerd, ter wijl hij de laatste hand legt aan een boekwerk over het geslacht Schee le. In zijn speurwerk is hij inmiddels teruggegaan tot het jaar 1050. De Scheele's zouden be trokken zijn geweest bij de kruistochten. De naam Scheele was een eerbetoon aan mensen die tijdens gevechten gewond of verminkt raakten. Na de ontvangst in het stadhuis begaven de Scheele's zich naar het Terneuzens museum om daar de tentoonstelling 'Ontbieden ende Beve len' te bekijken Na de middag volgde men de historische optocht in Temeuzen. waarna men lunchte in restaurant De Milhano. Na een verga dering van de familie vereniging werd de reü nie afgesloten met eer gezellig samenzijn. April was zonnig en zeer droog (Van een medewerker VLISSINGEN De afgelopen maand april was zonnig, zeer droog bij een gemiddeld norma le temperatuur. In Oost-Sou burg viel 15 mm neerslag tegen 44 mm normaal. Die 15 mm viel in de eerste 11 dagen van de maand, na 11 april is er geen regen meer gemeten. Daarmee beleefden we de droogste april sinds 1976 toen er slechts 10 mm viel. Het regende in totaal gedu rende 17 uur tegen 42 uur nor maal. De zon scheen in Vlissingen 219 uur tegen 165 uur normaal De laatste decade was bijzonder zonnig; er was toen dag na dag vnjwel geen bewolking Er wa ren nog 2 (normaal 4i zonloze dagen. Het weer had vaak een sterk drogend karakter; op enkele da gen daalde de luchtvochtigheid tot beneden de 30 procent. De gemiddelde temperatuur in Oost-Souburg was 8,7 graden te gen 8,4 graden normaal Over dag was het iets warmer dan gemiddeld het geval is, de nachten waren vrij koud. Ver schillende malen kwam het tot nachtvorst. De hoogste in Zee land gemeten temperatuur was 23,4 graden te Kapellebrug op 21 april De laagste temperatuur werd eveneens te Kapellebn-g gemeten; deze bedroeg -2.5 gra den op 17 april In onze omgeving werd<n de volgende neerslaghoeveelneden gemeten Vlissingen. Zienkzee en Ritthem 15 mm, Serooskerke iWi 19. Kapellebrug 18 en 's- Heerenhoek 14 mm.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 9