zeeland: Gs wijzen plan bestuur St. Liduinaziekenhuis af Zeelandbeurs Vlissingen trok 29.000 bezoekers Vredesactieweek begonnen tl MUZIEKFEEST ZEELAND- VLAANDEREN /V DE PRAKTIJK NIET UITVOERBAAR Ik heb nog nooit een borrel gedronken MAANDAG 7 MEI 1984 speciaal voor deze gelegenheid samengesteld 'Zeeuws Bondsorkest'. Dit orkest bestaat uit leden van Zeeuwse muziekverenigingen die zijn aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van muziekgezelschappen (KNF). Het wordt voor dit concert gedirigeerd door J. J. Koops, dirigent van de Koninklijke Nederlandse Marinierskapel Sluitstuk van het concert is een gezamenlijk optreden van het 'Zeeuws Bondsorkest' en de twee Belgische (middelburg Komende zaterdag vindt in Middelburg een 'muzikale [ontmoeting' plaats tussen harmonieorkesten uit de Belgische provincies Oost- en West-Vlaanderen cn de provincie Zeeland. Het programma begint Dom 10.45 uur met enkele marsen door het stadscentrum van de Belgische harmonieën 'De Christene Werklieden' uit Waarschoot en 'De Plicht' uit Menen en de Vlissingse 'Delta-band'. Vanaf 11.00 uur wordt op het Abdijplein een laptoe opgevoerd door 'De Christene Werklieden' en de 'Delta-band' die gastkorpsen. rik een eigen show geven. Daarnaast spelen deze korpsen met 'De Plicht' De muzikale ontmoeting is georganiseerd in het kader van de culturele enkele gezamenlijke nummers onder leiding van de Zeeuwse dirigent A. L. uitwisseling tussen de beide Belgische provincies en de provincie Zeeland. Van ran Wallenburg. 1981 dateert een 'intentieverklaring' die tot doel heeft de uitwisselingsgedach- 1 te te ondersteunen. Sindsdien hebben in Oost- en West-Vlaanderen al Vanaf 14.30 uur zal - eveneens op het Abdijplein - een concert worden gegeven, culturele manifestaties plaatsgevonden, dit jaar zal Zeeland het gastheer- Ijledewerkende korpsen zijn 'de Plicht'. 'De Christene Werklieden' en een schap vervullen. Bij slecht weer zal worden uitgeweken naar de Koorkerk. deu voa t-Eur MIDDELBURG Het dagelijks bestuur van de provincie vindt het alternatieve plan van het ging en eveneens voor het aan een bestuur van het Hulster St. Luidinia-ziekenhuis voor de ziekenhuissituatie in Zeeuwsch- Vlaanderen in de praktijk niet uitvoerbaar. Dat plan ging ervan uit, dat er in Terneuzen niet een illusie'te menen dat een dergelijk nieuw wordt gebouwd (wel aangepast) en dat de centrumfuncties over de verschillende functiepakket ook effectief zou kun- jueuw wu v f nen worden uitgeoefend m het alter- lokaties zouden worden verdeeld; ook bleef het ziekenhuis Oostburg - evenals m de opzet van natieve m0dei gs - bestaan. i-Gs wijzen er in hun reactie - gevraagd als dne-eenheid erkend moeten wor- Het ziekenhuisbestuur had berekend, naai-de infrastructuur van een zieken- dat de jaarlijkse meerkosten van door de statencommissie weizijn - op den. Oostburg 110 bedden. Terneuzen huis," aldus het college. nieuwbouw op 4,4 miljoen komen en le p« dat in het alternatief de ziekenhuizen 160 bedden en Hulst 120 bedden. Gs: „Vandaar dat wij in onze opzet dat er éénmalig kapitaalvernietiging „Naar ons oordeel is dit niet mogelijk, bewust hebben gekozen voor de bouw van 7,5 miljoen plaatsvindt. Gs: „Als Unie t aangezien juist bij de toewijzing van van een centrumziekenhuis van 280 bijkomend aspect noemen wij dat het specialismen tevens gekeken wordt bedden plus 10 plaatsen dagverple- alternatieve plan niet goedkoper is Duizenden guldens schade bij inbraak veerdienst Breskens BRESKENS In dc nacht van zater- Aardenburgers gewond bij botsing dan onze opzet". AARDENBURG Twee mensen uit dere bestuurder I. A. S. M. R. liep Aardenburg zijn zondagmiddag om- schrammen op. da? op zondag is ingebroken in het streeks half één gewond geraakt bij Het ongeluk gebeurde toen R„ rijdend kantoor van dc Provinciale Stoom- een b0tsing tussen twee personenau- in de richting Aardenburg, in een boot Dienst aan de Veerhaven in to>s op B00gaardstraat in Aarden- bocht door te hoge snelheid op de Breskens. De daders richtten een burg verkeerde weghelft terechtkwam en grote ravage aan en ontvreemdden Bestuurder J. G. M. G. liep een her- tegen de auto van G. botste, die uit vijfportoloons en twee laadstations, senschudding op en werd per ambu- tegengestelde richting kwam. Beide driehonderd gulden aan contanten, iance overgebracht naar het Sint An- auto's werden onherstelbaar bescha- acht pakken koffie en drie kilo sui- toniusziekenhuis in Oostburg. De an- digd. ker. De schade loopt in de duizenden guldens. Men is binnengekomen door een raam in te slaan. '.■SVandalen 'sloopten' ^vakantiewoning jaui jn Brouwershaven mes BROUWERSHAVEN Nog onbeken- den hebben grote schade toegebracht aan een vakantiewoning aan de ini Dirksweg in Brouwershaven, vanj De vandalen vernielden 41 ruiten in lerej de woning en sloegen alle huisraad n te- kon en klein. Zelfs de stopcontacten ggen aan de muren moesten het ontgelden, at c De politie sprak van een 'ergerlijke' ;eger vernieling. De totale schade loopt in e er de duizenden guldens. Sieraden en geld gestolen uit woning IJzendijke IJZENDIJKE Onbekenden hebben zondagmiddag tussen half drie en kwart voor zes een aanzienlijk geld bedrag en sieraden ontvreemd uit de woning van de familie D. aan de Willemswcg in IJzendijke. Het geld en de sieraden zaten in een geldkistje, dat door de daders werd opengebroken. De waarde van de sie raden en de hoogte van het geldbe drag waren zondag bij de politie nog niet precies bekend. Om de woning binnen te komen is vermoedelijk ge bruik gemaakt van een valse sleutel. De politie verzoekt degenen, die op dat tijdstip in die buurt iets verdachts hebben gezien zich met haar in ver- buiding te stellen (telefoon 01170- 31561. mie I r* Drdet- X; Mist Het was mistig en zondag gisteren Toch moest die Mid delburgse man dringend naar wat men op Walcheren noemt de 'overkant' voor zaken Overigens heeft men het in Zeeuwsch Vlaanderen ook over de 'overkant', ivaar mee dan Walcheren of de Be- velanden wordt bedoeld, maar dit terzijde Met de kennersblik van een Zeeuw taxeerde de Middelbur ger de dichtheid van de laag ste luchtlagen, die als klamme lappen over de stad lagen ge drapeerd. Zuchtend hel hij de vitrage terugvallen een twij felgeval ..Vaari-ie wel of vaart-ie niet", vroeg hij zich bezorgd af Het leek 'm hel verstandigst maar even te informeren voor dat er een tevergeefse reis naar de Vlissingse veerhaven zou worden ondernomen. Was dc PSD-beambte aan de ande- >e kant van de lijn moe van een lange dienst of gewoon geïrriteerd van de talloze tele foontjes met elke keer weer diezelfde vraag en noodzake- lijkenvtnoodzakelijkerwijs hetzelfde antwoord te moeten geven'' We zullen het nooit weten Op de klassieke vraag Jioe varen de boten, van daag?" kwam het uitermate droge en laten we wel wezen - heel logische antwoord ..Over het water, meneer". HONDERDJARIGE WOUTER DE SMIDT: OOSTBURG Tot zijn 86-ste jaar heeft hij autogereden. Toen besefte hij dat het gevaarlijk werd omdat hij het niet goed meer kon zien. „Maar", zegt hij, en veert op uit zijn stoel, „als m'n ogen nog goed waren zat ik morgen weer achter het stuur". Wouter de Smidt uit Oostburg is zondag honderd jaar geworden. Vandaag wordt hij persoonlijk gelukge wenst door de commissaris van de koningin dr C. Boertien. De heer De Smidt woont met zijn getikt. Deze moest nij in Breskens dochter in de Prins Willemstraat in Oostburg. Hij heeft zes kinderen gehad, zeventien kleinkinderen en zevenendertig achterkleinkinde ren. Zaterdag zijn de feestelijkhe den al begonnen. De jarige werd in een old-timer naar Cadzand ge bracht waar een receptie was voor vrienden en bekenden. Zondag werd een dankdienst gehouden in de vrij evangelische kerk in Bres- ophalen; dus ging hij per fiets rich ting Breskens met een blik benzine van 10 liter achterop. De auto had maar twee versnellingen, dus moei lijk was het rijden niet. „Ik was de derde hier in de streek met een auto", vertelt de heer De Smidt trots, „in Breskens was er nog een en in Aardenburg. De mensen schrokken wel hoor, toen ze me zagen rijden. Ja, de meesten had- kens. Voorganger was de 83-jarige den nog nooit een auto gezien". ds Karelse uit Meppel, een oude kennis van de familie. Bovendien was de muziekvereniging Excelsior uit Cadzand aanwezig. Negentig jaar geleden werd deze muziekver eniging door de vader van de heer De Smidt opgericht. Spaken Als jongen van twaalf jaar. hij woonde toen in Cadzand. bestelde Wouter de Smidt bij een adres in dagelijks i In 1922 verhuisde hij met zijn gezin naar Breskens. Hij was in 1908 getrouwd met Kathalijna Vercou- teren uit Retranchement en begon daar een autozaak. Hij droeg in 1934 de zaak over aan zijn neef en gmg zelf in Utrecht wonen. Tien jaar geleden verlangde hij terug naar Zeeuwsch-Vlaanderen en gmg samen met zijn dochter in Oost burg wonen De heer De Smidt luistert nog de radio en volgt Amsterdam 72 spaken en diverse belangstellend de politiek. Ook onderdelen en zette hiermee fietsen gaat hij iedere zondag in Cadzand in elkaar Deze verkocht hij en van naar de kerk. Zijn dochter, die 75 het gespaarde geld kon hij later een jaar is, mag dan achter het stuur, motorfiets kopen. Om daarmee te Veel moeite heeft het hem niet kunnen rijden moest hij eerst op de gekost om de honderd te halen, fiets naar Oostburg, want benzine Gewoon adem halen, op tijd eten werd toen alleen door de apotheker en drinken en de rest gaat vanzelf, verkocht. Weer enkele jaren later Alleen, zegt hij, ik heb nog nooit had hij een oude auto op de kop een borrel gedronken. Wouter de Smidt Gestolen voertuigen weer snel terecht VLISSINGEN - De Vlissinger P. v.d. V. (23) heeft bekend op 19 april een fiets te hebben gestolen vanaf het winkelcentrum Papegaaienburg in Vlissingen. De politie kon hem vrij dag aanhouden, dankzij degene die de fiets had gekocht. Deze vertrouw de het zaakje niet en heeft de fiets aan de eigenaresse teruggegeven. De Vlissingse politie kon zaterdag ook weer een auto terugbezorgen aan de eigenaar. Deze was 's middag gestolen uit een garage aan de Mercuriusweg in Vlissingen en nog dezelfde avond verkocht in Goes. De koper vertrouw de het echter niet. omdat de papieren ontbraken, en bracht de auto naar de politie in Goes. Naar de daders wordt nog gezocht Bij de Vlissingse politie is zaterdag ook aangifte gedaan van twee inbra ken in auto's in de wijk Bossenburgh. Uit een auto wordt een polstasje met papieren vermist en uit de andere een radio van 250 gulden. Auto en lantaarnpaal vernield bij botsing in Sas van Gent SAS VAN GENT Bij een kop-en- staart botsing in Sas van Gent zater dagmiddag, liep een automobilist lichte verwondingen op. Het ongeluk gebeurde in de wijk Zandstraat. Een auto. bestuurd door P. V. uit Hoek moest plotseling rem men op de provinciale weg. De achter hem rijdende automobilist W. A. uit Philippine werd hierdoor verrast, bot ste tegen de auto voor hem en reed vervolgens tegen een lantaarnpaal. De auto en de lantaarnpaal werden volledig vermeld. De auto van V. liep flinke schade op aan de achterzijde. A. klaagde over pijn in zijn schouder en ging voor onderzoek naar het zieken huis in Sluiskil. REC de Bevelanden Tholen opent nieuwe behuizing GOES Gedeputeerde mr. J. P. Boersma opent vrijdag 18 mei het nieuwe onderkomen van de Stichting Regionaal Educatief Centrum de Be- velanden-Tholen (REC) in Goes. Het REC opereert voortaan vanuit het pand Zusterstraat 11 in Goes. Voorafgaande aan de officiële ope ningshandeling wordt ccn bijeen komst gehouden in hotel Terminus. De gedeputeerde zal daar samen met drie andere sprekers het woord voe ren. Vanaf 14.15 uur is er in het gebouw aan de Zusterstraat een re ceptie. Telkens kunnen belangstellen den de nieuwe behuizing bezichtigen Deelnemers aan de verschillende REC-projecten hebben kleine ten toonstellingen ingericht. De 'open dag' duurt tot 21.00 uur. De mammoet-ponton met de drie modules voor de Noorse gasfabriek wordt geschut in de Temeuzense zeesluis. TERNEUZEN Drie modules ge construeerd door de Belgische ves tiging van het bedrijf Fabricom, werden zaterdag vanuit het Siffer- dok te Gent versleept met bestem ming Karstó in Noorwegen. De modules met een breedte van 15 meter, een lengte van 30 meter en een hoogte van 17 meter, zijn onder delen voor een gasstation van het Noorse concern Stat Oü. waarin onder meer BP en Shell vertegen woordigd zijn. Ze worden gebruikt om gas dat uit de bodem van de Noordzee wordt gewonnen, te dro gen en te splitsen. Om de gevaartes van elk 650 ton in Gent op een ponton te krijgen, schakelde men de firma Mammoet in Breda in. Die maakte gebruik van drie computer gestuurde hydraulische trailers met 320 wielen, waarmee de modules op de Mammoet-ponton 'Daring Turt le' werden neergezet. Met twee ka naalslepers en een zeesleper, de Panamese 'Spirit Sky'. ging het transport zaterdagmiddag naar de zeesluis in Terneuzen. De 'Spirit Sky' zal de vracht vermoedelijk in de eerste helft van deze week in Noorwegen afleveren. Fabricom voerde voor Stat Oil de constructie van zes modules en acht pijpracks van 125 ton. uit. De pij- pracks dienen om de productie eenheden te verbinden. Er werd door 750 man 10 maanden aan gewerkt. Twee pijpracks zijn inmid dels al op bestemming. De drie overige modules zullen binnen veer tien dagen naar Karsto versleept worden. De ponton met de gasfabriek op de Westerschelde. ORGANISATOR EN DEELNEMERS TEVREDEN VLISSINGEN - De Zeelandbeurs in Vlissingen is bezocht door bijna 29.000 mensen en kan worden be schouwd als een geslaagd evene ment. Dit zei directeur M. H. Delissen van hel Bureau Beurzen Organisatie bv uit Eindhoven, organisator van de huishoudbeurs, zaterdagavond na af loop. De geringe belangstelling op vrijdag en zaterdag wijt de heer Delissen aan de dodenherdenking van vrijdag en de herdenking van de bevrijding te Middelburg op zater dag. De beurs heeft volgens hem zaterdag bovendien concurrentie on dervonden van de binnenstadsfees ten in Goes. Vooral zaterdag is de belangstelling is volgens de heer Delissen erg tegenge vallen. Daar stond volgens hem een erg 'gelukkige' opening op koningin nedag met 8000 bezoekers tegenover. Donderdagavond werd de 25.000 ste bezoeker ontvangen. De heer Delissen sprak toen nog de hoop uit het streef getal van 35 000 bezoekers te kunnen halen. Er heerst volgens hem toch een 'juichende stemming' onder de deel nemende ondernemers, omdat er goe de zaken zijn gedaan. „Ik heb goed verkocht", zegt een handelaar in koperpoets, die al ruim 15 jaar alle beurzen afloopt en daarbij ongeveer 20 beurzen per jaar afwerkt. „Over twee jaar wil ik zeker terugko men Een dergelijke beurs moet je namelijk niet elk jaar organiseren", liet hij weten Deze mening wordt overigens gedeeld door de heer Delissen. Ook de plaats, op het parkeerterrein van de Miro. noemt hij een goede greep, dié vol gens hem overigens ook wel voor verbetering vatbaar is. „Echte proble men hebben zich niet voorgedaan. Ik heb nog speciaal twee parkeerwach ters laten komen. Wanneer je vooreen redelijke huurprijs te gast bent mag je de ander niet voor je laten bloeden. Maar we zullen het de volgende keer toch moeten perfectioneren. We heb ben dan zondermeer een eigen par keerruimte nodig, bijvoorbeeld op Baskensburg of elders in de omge ving". zegt de heer Delissen. Meer branches De beurs is volgens hem ook nog in andere opzichten voor verbetering vatbaar. Hij zou er bijvoorbeeld meer branches vertegenwoordigd willen zien, zoals foto-handelaren, verkopers van koelkasten en wasma chines en dergelijke. „Ik vind het gewoon schandaliq. dat er geen han delaar was in video-apparatuur. Die man zou zaken hebben gedaan", meent hij. Daarnaast zou hij veel meer onderne mers uit Vlissingen vertegenwoordigd willen zien. Nu waren dat er maar ongeveer 25 van de 160 standhouders. „Uit Middelburg waren twee keer zo veel ondernemers afkomstig. Het is een gemiste kans voor de onderne mers uit Vlissingen. die blijkbaar be zwaar hebben tegen deze plaats op het Miro-terrein. Ik denk dat zij nog met een Miro-syndroom het graf zul len instappen Ik hoop echter dat zij eendrachtig zullen zeggen 'Daar ko men wij niet meer onderuit' Ik wil bijvoorbeeld graag een collectieve stand van de middenstandsvereni ging Nemidso uit Oost-Souburg en zal dat voorstel ook doen aan de midden stand van Vlissingen". deelt hij mee De standhouders hebben nog een waardebon voor 500 gulden aan rijles sen ter beschikking gesteld, waarvoor men alleen naam en adres moest, inleveren. Bij de trekking bleek de 17-jarige G Moens uit Vlissingen de winnaar. Het echtpaar P. A. Riemens uit Vlis singen won een driedaagse busreis voor twee personen naar Panjs. door te raden hoeveel smeltzekeringen in een glazen kop zaten. Het waren er 352 en zij waren met 351 het dichtst bij dal aantal. MIDDELBURG Onder zeer grote belangstelling de Nieuwe Kerk in Middelburg zat 'tjokvol' is zondag avond met een gebedsdienst en aga- pèviering de Vredesactieweek in Zee land ingeluid. De dienst, die als the ma 'schuld en bevrijding' had, gold als voorbereiding op de landelijke actieweek die tot zaterdag 12 mei wordt gehouden. Zondagavond is ook de permanente kerkwake begon nen in de Engelse Kerk aan de Lom bardstraat in Middelburg. Het doel van de actieweek is om een laatste oproep te doen uitgaan om toch af te zien van de plaatsing van kruisraketten, om ernst te maken met de wil om de uit de hand gelopen wapenwedloop te keren, aldus de Pro vinciale Interkerkelijke Werkgroep Vredeswerk. Aan de dienst in de Nieu we Kerk werkten mee deken J Aarts (voorzitter van de Provinciale Raad van Kerken i, ds W M. de Bakker, ds mevrouw E, de Boer-Hessel en ds J. E. L. Brummelkamp. Verder verleenden medewerking de organist L. de Broe ken, de fluitist M de Haan. mevrouw D. Scheltens-Koops ideclamatiei. de cantorij van de experimentele dienst in Middelburg en de cantorij van Sint-Laurens. Deken Aarts zei in zijn openingstoe spraak te hopen dat men ooit eens tot echte vrede zal komen. Ds De Bakker en ds De Boer-Hessel verzorgden me ditaties. Mevrouw Scheltens decla meerde gedichten van Maria de Groot 'Waardig zijn wij om samen de dood te overleven'. De declamatie werd afge wisseld met samenzang en zang van de cantorij van de experimentele dienst en de cantonj van Sint-Lau rens. Voorts was er een uitgebreide bijbellezing en de Agapèviering. de hefdemaaltijd Tot slot werd de 'kerk- wakemanifestatie' voorgelezen, een document van het Interkerkelijk Vre desberaad. waarin uitvoerig wordt in gegaan op de huidige situatie, de dreiging van een nucleaire oorlog. De Middelburger D,ik Kruis riep de aanwezigen op deel te nemen aan de permanente kerkwake in de Engelse Kerk. Hij ontstak een grote kaars, die zal blijven branden tot zaterdagmor gen 10.00 uur, het einde van de actie week. Kruis vertrok vervolgens met de kaars naar de Engelse Kerk om daar dc wake tc beginnen. In de Engelse Kerk zullen elke dag gebedsdiensten worden gehouden om tien uur 's morgens, een uur 's middags, zes uur 's avonds en midder nacht.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 5