Rustig begin van landelijke vredesactieweek tegen raketten Speelgoedpistool tegen de paus PAUSELIJKE REKRUUT Anne Frank Stichting eist verbod publicatie CP-nota Fa. J. HOEKMAN ZN. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 7 ME' jjj Goedemorgen papa Schaap Hartelijk gefeliciteerd met je veijaardag. Corrie. Bas, Tom FAMILIE BERICHTEN O, als ik niet had geloofd des Heeren goedheid te zullen zien in het land der levenden! Wacht op de Heere, wees sterk, uw hart zij onversaagd: ja wacht op de Heere Psalm 27-13-14 Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere geheel onverwachts tot Zich heeft genomen, mijn gelief de man, onze zorgzame papa, zoon, broer, zwager en oom DIRK KOUDIJZER op de leeftijd van 33 jaar. Middelburg: Ada Koudijzer-de Winter Jan tine Rob Schiedam: F. Koudijzer-Zaal Mijnsheerenland: H. de Winter-Visser 4333 EB Middelburg, 26 april 1984. J. v. Hoofkwartier 58. De rouwdienst vindt plaats op woensdag 9 mei a.s. om 14.00 uur in de Gasthuiskerk, Lange Delft 90, Middelburg, Deze zal geleid worden door ds. H. P. Brandsma. Degenen die afscheid van Dirk willen nemen, hebben daartoe de gelegenheid, voor de rouw dienst in één der bijzalen van de Gasthuiskerk vanaf 13.30 uur. De begrafenis vindt plaats om 15.00 uur op de algemene begraafplaats te Middelburg aan de Westelijke Oude Havendijk. Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van de begraafplaats. Geen bloemen. Geheel onverwachts nam de Heere tot Zich onze lieve zwager en oom DIRK KOUDIJZER God geve Ada en haar kinderen de kracht om dit grote verlies te dragen. Dik de Winter Marja de Winter in 't Veld Anne Marja de Jong de Winter Jos de Jong Ineke de Winter Herma de Winter Mijnsheerenland, 26 april 1984. Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u mede dat na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, zoon, broer en zwager JOB MARINUS WALHOUT echtgenoot van Neeltje Buijze op de leeftijd van 51 jaar. Els Johan Jacky Terneuzen: A. Walhout L. M. Walhout-Dees familie Walhout familie Buijze 4511 XD Breskens, 5 mei 1984, Parklaan 21. De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag 9 mei om 13.45 uur op de algemene begraafplaats te Breskens. Vooraf wordt een rouwdienst gehouden in de Nederlands Hervormde kerk, aanvangende om 13.00 uur, waartoe een ieder van u wordt uitgeno digd. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in gebouw 'de Uitkomst'. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou- Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze secretaris de heer J. M. WALHOUT Met dankbaarheid zien wij terug op het vele en met grote kennis van zaken gedane werk, dat hij in het belang van de Zeeuwse visserij heeft verricht. Bestuur en leden van Visserijvereniging 'Ons belang' Breskens, 5 mei 1984. Heden overleed na een langdurige ziekte onze broer, zwager en oom JOHANNES MARINUS COOMANS op de leeftijd van 58 jaar. Domburg: E. L. Provoost-Coomans I. Provoost C. S. Geertse-Coomans M. G. Verschoor-Coomans A. G. Verschoor A. C. van Strien-Coomans J. W. van Strien S. C. Coomans M. J. Vanderlinde-Coomans J. Vanderlinde Aagtekerke: C. M. Coomans D. Coomans-Trieller neven en nichten Domburg, 5 mei 1984 Schuitvlotstraat 23 Correspondentieadres: Schuitvlotstraat 13, 4357 EA Domburg. De teraardebestelling zal plaatshebben dinsdag 8 mei a.s. om 12.00 uur op de algemene begraaf plaats te Domburg. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de aula op de begraafplaats. Domburg: Vlaardingen: Victoria B.C. (Canada): Domburg: Samia (Canada): BEGRAFENISVERZORGING VOOR GOES EN OMGEVING (P. J. Hoekman) v/h A. A. Hillebrand - Goes Langeweg 1 - 4431 CE 's-Gravenpoider tel. 01103-1444 2408 Voor alle dienstverlening Dag en nacht bereikbaar Tevens beschikken wij over koeling om ook thuis op te baren. In plaats van kaarten Tot ons aller droefheid overleed, voor iedereen geheel onverwacht, mijn lieve vrouw en onze lieve moeder en oma PETRONELLA KOENS echtgenote van Jan Witkam Zij was in haar 74c levensjaar. 's-Heerenhoek: Jan Witkam Breda: Cees en Anke Wemeldinge: Toon en Gerda Zuiddorpe: Catrien en Achille 's-Heerenhoek: Rinus en Catrien Koewacht: Tonnie en Leon Heinkenszand: Adrie en Catrien Heinkenszand: Frans en Laura en kleinkinderen 4 mei 1984, Van Steestraat 15, 4453 AP 's-Heerenhoek. De gezongen uitvaartdienst zal worden opgedra gen op dinsdag 8 mei om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Willibrordus te 's-Hee- renhoek, waarna de begrafenis op het r.-k. kerkhof aldaar. Op maandagavond wordt om 19.00 uur een avondmis voor haar opgedragen in voornoemde kerk. De overledene ligt opgebaard in het mortuanum te 's-Heerenhoek, alwaar maandagavond gele genheid tot condoleren. Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden van mevrouw D. G. KLAP-WOLF ouderling van onze gemeente Wij denken met dankbaarheid aan haar werk voor de kerk en delen in het verlies van de familie en zovele anderen. Voorafgaande aan haar begrafenis houden wij als gemeente een dienst van Woord en Gebed op maandag 7 mei om 14.00 uur in de Ontmoetmgs- kerk, Oosterscheldestraat 1. Wij drukken daarmee uit, dat wij zo met haar blijven delen in Gods gemeenschap, die leven den en gestorvenen omsluit. Namens de kerkeraad van de Ontmoetingskerkwijk van de Hervormde gemeente Middelburg: ds. L. A. Nell, praeses ouderling J. Nieuwdorp, scriba Middelburg, 2 mei 1984 Heden overleed, toch nog onverwacht, onze lieve zorgzame man, vader en grootvader JACOBUS ADRIAAN DE PRIESTER geboren 10 december 1902. Schore: L. de Priester-'t Gilde Oosthuizen (N.H.): L. de Priester M. de Priester- van der Lecq Koo Arjan Hansweert: P. de Beij-de Priester J. de Beij Marchien Joost Jan-Leums Liesbeth Bloemendaal: M. M. de Priester 4423 AH Schore, 5 mei 1984. Haaimeet 20. Wij willen de begrafenisplechtigheid beginnen met een dienst in de kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Schore op woensdag 9 mei om 14.00 uur. De teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats te Schore om ca. 15.00 uur. Daarna is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis. Liever geen bezoek aan «huis GOMMERT HAVERHOEK weduwnaar van Anna Sterk in de leeftijd van 83 jaar. Goes: Ph. Haverhoek C Haverhoek-van der Hart Wemeldinge: E. Haverhoek-van Kleunen Neven en nichten. 5 mei 1984. Na een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis 'Der Boede', overleed nog vrij onverwachts onze innig geliefde moeder, groot- en overgrootmoe der JACOBA THEUNE weduwe van Aart de Ridder in de ouderdom van ruim 85 jaar. Arnemuiden: J. de Meulmeester-de Ridder H. de Meulmeester A. de Vos-de Ridder N. de Vos P. Schroevers-de Ridder J. Schroevers Klem- en achterkleinkinderen Koudekerke, 5 mei 1984. 'Der Boede'. Correspondentieadres: N. de Vos, Molenweg 67, 4341 BC Arnemuiden. Moeder ligt opgebaard in de rouwkamer van 'Te Mortiere'. Gelegenheid tot afscheid nemen dinsdag 8 mei a.s. van 19.00 tot 19.30 uur. De begrafenis zal D V. plaatsvinden op woens dag 9 mei 1984 om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Arnemuiden. Hieraan voorafgaande vindt voor de familie een rouwdienst plaats in het Verenigingsgebouw van de Ned. hervormde kerk, die aanvangt om 11.15 uur en geleid zal worden door de Weleerwaarde Heer Ds. A. Schaap. Na afloop van de teraardebestelling is er gele genheid de familie te condoleren in het Vereni gingsgebouw van de Ned. hervormde kerk. Geen bloemen. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed geheel onverwachts, na een liefdevolle verzorging in Huize 'Poelwijck' SALOMON RIEMENS weduwnaar van Francina de Putter in de ouderdom van bijna 85 jaar. 's-Heer Arendskerke, 4 mei 1984 Huize 'Poelwijck', Slotstraat 15. Correspondentieadres. M. J. Goud, Burgm. Vogelaarstraat 17, 4435 AR Baarland. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Huize 'Poelwijck'. Gelegenheid tot bezoek aldaar maandag 7 mei van 15.30-16.00 uur en van 18.30-19.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden dinsdag 8 mei om 14.00 uur in de zaal van Huize 'Poel wijck', waarna aansluitend de begrafenis om 15.00 uur zal plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Baarland. Degenen die de rouwdienst en de begrafenis wensen bij te wonen worden verzocht om uiter lijk 14.00 uur in 'Poelwijck' aanwezig te zijn. (Slot van pagina 1) dag in Tilburg een voorproefje gege- Volgens de vrouwen is de politie daar- ven van wat op 31 mei in Woensdrecht bij hard en grimmig opgetreden. staat .te gebeuren. Dan zal „het groot- Enkele honderden muzikanten uit Ne- ste orkest aller tijden" de vliegbasis derland en Vlaanderen hebben zater- omsingelen en muzikaal bestrijden. im r ZUTPHEN (ANP) - Zutphen was zaterdag een grote 'vredesstad' waar marathonlopers - en fietsers - vanuit 5 verschilende plaatsen bijelkaar kwamen. Op deze foto enkele deelnemers. (Slot van pagina 1) aanwezig. Ook zondag, op de laatste dag van het pauselijk bezoek aan Zuid-Korea hebben studenten fel ge protesteerd tegen het regime van pre sident Chun Doo Hwan een kerk in Seoel eisten 300 studenten zijn aftre den. De politie maakte volgens ooggetui gen hardhandig een einde aan de demonstratie. Ook zaterdag greep de politie met traangas in tijdens een demonstratie van studenten in Seoel. Volgens een regeringswoordvoerder werden 26 agenten gewond. Aan de" zijde van de studenten zou niemand zijn gewond of gearesteerd. Van Thijn naar Moskou Burge meester Van Thijn van Amsterdam is zondagmorgen aan het hoofd van een delegatie bestaande uit vertegen woordigers van de Amsterdamse ge meente en het bedrijfsleven, naar Moskou vertrokken. De reis vindt plaats op uitnodiging van de burge meester van Moskou.„De eerste prio riteit van het bezoek hebben de han delsbetrekkingen tussen Amsterdam en Moskou" zo zei burgemeester Van Thijn voor zijn vertrek. De laatste officièle contacten dateren van 1979 toen een delegatie van de stad Mos kou Amsterdam bezocht. Advies: kleine praktijken artsen opheffen UTRECHT (ANP) - Zeer kleine huisartsenpraktijken, met minder dan 400 patiënten, moeten verdwij nen. Huisartsen met 1.250 patiënten of minder moeten samenwerken met een andere huisarts. Zij moeten bovendien hun praktijk minstens tweeëneenhalve dag per week openstellen. Dat zijn enkele con clusies van de commissie Vestigings beleid van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid in een préadvies over de vestiging van huisartsenprak tijken. De raad bespreekt het voorstel donderdag. De vestigingsregeling voor huisartsen vloeit voort uit de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg, die dit jaar van kracht wordt. Met de regeling wil de overheid met het oog op de kostenbe heersing het aantal huisartsen in de hand houden. Tot nu toe wordt de vestiging van huisartsen, op een eigen regeling van de Landelijke Huisartsen Vereniging na, vrij. De regeling geeft de gemeenten de bevoegdheid vestigingsvergunningen voor huisartsen uit te geven. De norm daarbij is één huisarts per 2.500 inwo ners. Kleinere praktijken mogen. De commissie Vestigingsbeleid stelt daarom voor na te gaan of het moge lijk is deelvergunningen in te voeren, waardoor het mogelijk is in Volgens ooggetuigen had gehelmde politie de campus van de universiteit afgegrendeld waar 1500 studenten de hele zaterdagnacht een zitactie hiel den. Zij hadden zich gehergroepeerd, nadat de politie vrijdag een demon stratie tegen de regering met traan gas uiteen had gedreven. De paus pleitte zaterdag onomwonenden voor de opheffing van sociale misstanden in het land, waar vakbonden verbo den zijn. Tijdens de manifestatie in het Wilhel- minapark in Tilburg, georganiseerd door de Tilburgse Fanfare van de Eeuwigdurende Bijstand, werd een speciaal ingestudeerde melodie ten gehore gebracht onder het motto „Speel niet met kernwapens, speel ertegen", In een winkelcentrum in Hellevoet- sluis is zaterdagmiddag een monu ment tegen kernwapens onthuld. De secretaris van het Comité Stop de N-Bom, Nico Schouten, onthulde het monument dat is afgeleid van een bestaand affiche: een vrouw die een bom wegschopt. Tijdens een conferentie in Keulen heeft de Westduitse vredesbeweging zaterdag het unaniem staken van druk op Nederland tot plaatsen van nieuwe raketen geeist. Een meerder heid van de Westduitse vredesbewe ging sprak zich uit tegen de plaatsing van Sowjetrussische SS-22- en SS-23- raketten in Tsjechoslowakije en de Duitse Democratische Republiek (DDR). Een ,neen' van Nederland tegen plaat sing van 48 kruisvluchtwapens zou, naai- het wel eensluidende oordeel van de conferentie, toe te juichen zijn, omdat dit zou helpen het verdwijnen van de Pershing-II-raketten uit de Duitse Bondsrepubliek te bereiken. De Pershing is een aanzienlijke snelle re raket dan het kruisvluchtwapen. Plaatsingsbesluit VVD-leidcr Nijpels heeft zaterdag voor de Vara-radio verklaard dat hij geen enkele aanwijzing heeft dat het kabinet van plan zou zijn om het besluit over het al dan niet plaatsen van kruisraketten in Woensdrecht Frankrijk wil conferentie over behoud bossen PARIJS (AFP) - De Franse president, Francois Mitterrand, heeft zondag in een boodschap aan de Europese ver enigingen voor natuurbehoud meege deeld dat Frankrijk van plan is het houden van een „wereldconferentie over de problemen van de bossen" voor te stellen. Mitterrand, die thans het voorzitter schap bekleedt van de Europese Ge meenschap, meent dat Europa met spoed een actieplan moet opstellen om de bossen te redden, niet alleen die van Europa maar ook die van de arme landen van het Zuiden die be dreigd worden door het oprukken van de woestijn. De president richtte zich tot de verte genwoordigers van een zestigtal Euro pese verenigingen voor bescherming van natuur en milieu die in Montdau- phin in de Alpen bijeen zijn. Hij zei dat op het gebied van het natuurlijk erfgoed de dringendste kwestie voor de Europese landen is die van het behoud van de bossen die door de zure regens vernietigd worden. r de zomervakan4Ze heen it len. Nijpels reageerde daarmee opbfAl>a ten als zou het kabinet mede M' de problemen die de NAVO-bon ec noten maken ten aanzien i oplossing die de Nederlandse rege f zoekt overwegen het besluit* iva tueel met in juni te nemen, zoï gepland. Nijpels voegde eraan tot de 'crisisvariant' vaN premier 1 bets (wel bouwen van de bass Woensdrecht maar de kruisraks - alleen naar Nederland overvliegt i tijden van grote internationale s j ning) mede gezien de reactie va; bondgenoten voor de VVD uitg ten is. De Amerikaanse president, Ra j Reagan, heeft de Sowjet-Unie 21 dag opnieuw opgeroepen tot her ting van de door Moskou afgebro onderhandelingen in Geneve ovs kernraketten voor de middellang; - stand in Europa. „De naties van Westen zijn bereid tot een seij dialoog over deze thema's", staa een verklaring van de president I zaterdag in Washington werd uitg, ven. „Wij hopen dat dit ook geldti het Oosten". MH Uit een verklaring van het persbui bes Tass die zaterdag in Moskou s gegeven blijkt dat de Sowjet-Uro Polen van mening zijn dat eennie structieve dialoog tussen oostenr i-i, noodzakelijk en mogelijk' is als 'westerse partners' door praktls gs daden hun goede wil tonen. De ver Gs ring werd gegeven aan het slot [j00 het tweedaags bezoek van de P« partij een regeringsleider Jane ki aan Moskou. De Sowjet-Unie derstreepte bij de besprekingen -T)| 'een realistische weg' naar hervatl van de wederzijdse onderhandelin cc het afzien van plaatsing van de n we Amerikaanse kernwapens vooi middellange afstand in West-Euq zou ziin. (zie ook paginaBR: da? kan enke Med boa vijl drii ach Harder optreden tegen neo-nazis in Oostenrijk (Van onze correspondent) I WENEN - De Oostenrijkse minis, gul van binnenlandse zaken, Karl 1 een cha, heeft een nieuw en harder opf \r den tegen de neo-nazibewegingetj V Oostenrijk aangekondigd. Minister Blecha maakte dit zon va bekend op het terrein van het vrof t re nazi-concentratiekamp Mautin jn sen. Uit twintig landen waren ui vroegere kamp ongeveer 2000 mea BR samengekomen om de 39e veijaar» der van de bevrijding te herdenken i aar De Oostenrijkse minister zei int Dil toelichting, dat een land van s De fouten uit het verleden moet lerei de dat het fascisme moet worden bed- koi den daar waar de wortels liggen aai Hij kondigde verder aan. dat ii De toekomst de maatregelen tegen ve herleving van het fascisme en de nazifilosofie strikter zullen woi toegepast I v- VATICAANSTAD (AP) Een nieuwe rekruut van de Zwitserse Garde legt hier de eed af tijdens een ceremonit zondag op de San Damaso binnenplaats van het Vaticaa'n in Rome. Hel pauselijke legerwerd zondag, doorüi eedsaflegging van 23 rekruten uitgebreid tot 101 man. 'INHOUD DISCRIMINEREND EN GEWELDDADIG' AMSTERDAM (GPD) De Anne Uit de onlangs uitgelekte inhoud noemt, mensen kan aanzetten inde Frank Stichting eist vandaag in kort blijkt dat Bruin geweld tegen buiten- daad geweld te gebruiken, bied van 2.500 patiënten meer dan éêu eedins I" Amsterdam een verbod op landers gerechtvaardigd acht. Hij De Centrum Partij of het wetenscl. publikatie van een interne nota van schrijft bovendien dat buitenlanders pelijk bureau zelf heeft m de weke - in overheidsdienst een veiligheidsrisi- nadat de nota was uitgelekt nog co vormen. enkele maal afstand genomen vant ven door de directeur van het bureau De Anne Frank Stichting heeft be- ideeën, ook daarom is het volgens! huisarts te laten werken. Bij een „hal- praktijk met 1.250'patiënten ot het wetenschappelijk bureau minder moeten in ieder geval twee Centrum Partij; De nota is geschre- artsen samenwerken, aldus het préad vies. dr. W. J. Bruin. Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van onze lieve man, vader en opa BART VAN HOORN betuigen wij u onze oprechte dank. Vlissingen, mei 1984. wust niet willen wachten op de open- Amsterdamse Stichting van baarmaking van deze ideeen om dan grootste belang dat de rechter een strafklacht wegens discriminatie ideeën van dr. Bruin beoordei in te dienen. Beter is het volgens de Mocht de rechtbankpresident Inde Stichting te voorkomen dat zulke daad tot een verbod tot publikst uitlatingen in het openbaar verspreid besluiten, dan is daarmee uit worden Dat is dan met alleen omdat maakt, verwacht de Anne de gedachte van het wetenschappe- Stichting, dat de gedachten van lijk bureau veel mensen kwetst en Centrum Partij en dr. Bruin onai bang maakt maar ook omdat de vaardbaar zijn. De Stichting zegt rechtvaardiging van geweld door een een toelichting niet uit te zijn ope bureau dat zich wetenschappelijk verbod van de Centrum Partij. il

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4