.Oplaaiende Beiroet eist strijd in 22 doden Smit-Kroes: besluit over in augustus Markerwaard pzcfl VVD: werkloze schoolverlaters een jaar in het bedrijfsleven 0 Moeders mooiste UW REGENJAS PERFEKT SCHOON MET f2.50 KORTING 'H, /f 'lil V V?, DEZE WEEK BIJ PALTHE yREDESBETOGING AFGELAST Gary Hart op weg naar beslissende nederlaag het weer jfiSS PALTHE stomerij Ministerie wil verbod op eiwit-dieet 71/10 grot, O/Zoo; nok, IChti; m e mi dooi ooi: omei kam; i hei in Sr, mac esfó oiT e aai es zij, zetii 'estk stoel PZC/^innen-buitenland BEIROET (AFP/DPA/RTR) - Ondanks alle pogingen de strijdende islamitische en christelijke milities in Beiroet te scheiden, kwam het zaterdag tot zware straatgevechten en beschietin gen. Daarbij zijn in woonwijken in Oost- en West-Beiroet 22 mensen omgekomen en werden er 107 gewond. Dit is in kringen van ziekenhuizen vernomen. De strijd die in de middag uitbrak, luwde pas bij het vallen van de nacht na een vijfde afspraak over inachtneming van een den^nthuld^ en"als" vrede^symbool bestand. tegen oorlog, ja tegen het leven' had men duizenden deelnemers verwacht bij de enige doorgang tussen het overwegend christelijke oostelijke stadsdeel en het islamitische West duiven worden losgelaten, troleren. Sinds hun door Israel afge- De organisatoren hielden zondag wèl aan'de kust in West-Beiroet werd leden wilden een aanplakbiljet van dwongen aftocht uit Beiroet in aug- bij de doorgang ide 'museumdoor- ™aar getroffen blijkbaar door bom- een overleden leider ophangen, wat de tustus 1982 zijn ongeveer 40.000 man gang tegen over het parlement) een harriementen van christelijke zijde. Druzen verhinderden. Volgens de ra- Syrische troepen gelegerd in Oost- en korte plechtigheid op het tijdstip Daarbij kwamen tien mensen om en diozender van de Mourabitoun begon Noord-Libanon. waarop de manifestatie had moeten marden 67 gewond. In Oost-Beiroet de strijd echter nadat op een auto Eerder had de Syrische minister van beginnen. De herdenkingsplaquette J---in werd geschoten, waarbij twee mensen buitenlandse zaken, Faruk el-Sharaa, werd symbolisch neergelegd als pro- de bereidheid van zijn land geuit de test tegen'de omstandigheden-die tot Vooral het gebied van Ramlet el Bai- was een kleinigheid: Mourabitoun- werden vijftien mensen gewond zuidelijke buitenwijken liepen een of- ernstig werden gewond. In maart j.l ficier en vier soldaten door schoten verdreven de Druzen de Mourabitoun troepen onder voorwaarden uit Liba- verwondingen op. tut West-Beiroet omdat dezen Pale- Eerder zaterdag kwam het in West- stijnse guerrillastrijders naar Beiroet Beiroet opnieuw tot gevechten tussen wilden laten terugkeren, de Druzenmilitie van Walid Joum- Volgens het dagblad „Al-Khaleesj" in blatt en de Nasseristische Mourabi- Beiroet zullen Syrische troepen op 13 terug te trekken. Vredesmars enige importantie zijn geweest in Libanon sinds de burgeroorlog uit- tm, en UC „«.Hl Een vredesmars die zondag in Beiroet brak nesen jaar geleden. De strijd tóun-beweging Daarbij kwam zeker mei a s. voor korte tijd terugkeren zou worden gehouden en waaraan heeft tot nu toe al ongeveer 50.000 «n persoon om en werden er drie naar Beiroet om er een dan van Libanezen van alle gezindten zouden mensenlevens en 150.000 gewonden wwond De aanleiding tot de strijd kracht wordende algemene wapenstil- deelnemen, werd afgelast wegens de geeist. stand en een scheiding van de strij- e-evechten van zaterdag. Voor de zwii- de afzegging noopten" Als de mars zou doorgegaan zijn, zou het de eerste vredesbetoging van het zuiden van Frankrijk botste een Franse vrachtwagen frontaal op een Spaanse bus. Op de foto is links het wrak van de vrachtauto en rechts dat van de bus te zien. DAF-museum - In Enschede is za- dende partijen te begeleiden en con- terdag het DAF-automobielmuseum I officieel geopend. In het museum zijn zo'n zestig auto's te zien die DAF in de loop der jaren heeft gebouwd. De meff, collectie bevat brandweer-, vuilnis-, n verhuis- en reinigingswagens, maar ook legertrucks, bussen en personen auto's. Initiatiefnemer van het DAF- museum is de Enschedeér Rob Lam- mers, die zich al jaren bezighoudt met het verzamelen van door DAF gepro duceerde auto's en de documentatie daarover. Onder zijn leiding zijn en worden de voertuigen zo opgeknapt WASHINGTON - Gary dat ze voor expositie geschikt zijn. Hart heeft in de strijd Het DAF-museum is ondergebracht om de democratische gevechten van zaterdag. Voor de zwij gende mars onder het motto 'nee ielbu foor gra n di i pfal vaar- eegi- ever,i izeri Prinses Juliana bedankt voor vele verjaardags wensen in een voormalige fabriekshal, kandidatuur voor het de nederlagen geleden. Mondale won ruim schoots bij partijverga deringen in Texas - de het presidentschap die is dan ook waarschijn- geen winst boekte. Zijn lijk dat Jackson op de verzekering dat hij als democratische conven- de voorverkiezingen tie meer invloed zal heb- voorbij zijn genoeg ge delegeerden aan zich nu vrijwel vast dat Mon- PALMA (RTR- AFP) Op het Spaan- de chauffeur de macht over het stuur tussen Barcelona en Atletico Bilbao se eiland Majorca zijn zaterdagoch- verloor. Bij een ongeluk in het zuiden van tend negen toeristen gedood en 32 Bij een ander busongeluk in Spanje, Frankrijk kwamen vijf inzittenden gewond, toen hun bus in een ravijn nabij Guadelajara, kwamen zaterdag- van een Spaanse bus om en en werden stortte. Dat heeft de politie bekend- ochtend minstens vijf mensen om en 25 gewond, gemaakt. Veel gewonden zijn er em- raakte een dertigtal gewond, zo deel- HILVERSUM iANPi - ..Hel gaat mij stïg aan toe De meeste van de 45 de de politie mee. De bus was over de Een op hol geslagen vrachtauto kwam het allermeest om de hartelijke ge- passagiers waren Britten. kop geslagen, nadat de chauffeur met in botsing met de bus. De chauffeur dachten, van bekenden en onbeken- een wilde manoeuvre een müitair kon- van de vrachtwagen had zijn auto aan de", waaruit dit alles voortkwam, en volgens de politie stortte de bus in vooi had willen ontwijken. De auto- de kant van de weg geparkeerd. De kan binden om tijdens dale de kandidaat wordt die werden uitgedrukt in de vele tele- een tjen meter diep ravijn, toen een bus vervoerde voetbalsupporters die remmen begaven het en de vrachtwa- de conventie in San van de Democraten. grammen, briefkaarten en brieven die voorband van het voertuig klapte en op weg waren naar de bekerfinale gen denderde heuvelafwaarts Francisco tot kandidaat Opiniepeilingen hebben ik kreeg vol goede wensen." Dit zei van de Democratische uitgewezen dat een de- prinses Juliana zondagavond voor partij te worden aange- mocratische kandida- radio en tv in haar dankwoord voor wezen, wordt nauwelijks tuur van Mondale met de vele gelukwensen die zij heeft ernstig genomen. jjjH| -- Hart als vice-president gekregen ter gelegenheid van haar EXTRA BT.TDR A(iF, OVERHEID NODIG Witte Huis tijdens het De winstpercentages evenveel steun krijgt als 75-ste verjaardag .De prinses zei de weekeinde nieuwe en doen niet veel terzake, Reagan en Bush, terwijl laatste dagen van april aan één stuk vermoedelijk beslissen- omdat noch in Texas, Mondale alleen tegen- bevierd te zijn. Veel mensen stuurden noch in Louisiana meer over Reagan op verlies bloemen, ze ontving talloze tekenin- dan een kwart van de staat. Hart daarentegen gen van kinderen en er werden aller- potentiële kiezers aan ziet niets in een rol als lei cadeaus bezorgd, dikwijls zelf be de inleidende schermut- Mondale's onderge- dacht en vervaardigd. De prinses zwarte voorman Jesse seling deelnam. Jackson schikte. noemde de manier waarop de mensen Jackson zegevierde kreeg in New Orleans Texas en Louisiana wa- met hun eigen woorden felicitaties overtuigend in Louisia- meer dan driemaal zo- ren de eerste staten overbrachten hartvenvarmend en na. veel stemmen als Hart waar in een tijdsbestek vooral van mens tot mens:De hoeveel- Hart was de enige van (die tweede werd) en van vier dagen grote heid attenties is zo grootdat het de de drie gegadigden voor Mondale te zamen. Het blokken gedelegeerden prinses onmogelijk is iedereen per- op het spel staan. Van- soonlijk te bedanken. Met gebruik van daag kiest Colorado en de radio en tv krijgt iedereen 'een op 'Superdinsdag II persoonlijk woord'. Prinses Juliana stemmen Ohio, Mary sloot haar dankwoord af met te zeg den dan Hart. Het staat land, Noord Carolina er gen dat ze nu verdwijnt 'in een diepe Indiana. oceaan van diep ontroerde dank- baarheid'. DEN HAAG - VVD-leider Ed Nijpels moeten doen ten aanzien van de ven, de kans krijgen ervaring in het vindt dat het kabinet extra maatre- rechtspositie van deze werknemers, bedrijfsleven op te doen. gelen moet nemen om schoolverla- Werkgeversvoorzitter Van Veen In het radioprogramma In de rooie ters met financiële steun van de iVNOi heeft zondag met dit voorstel haan zei Nijpels zaterdagmiddag dat overheid een jaar lang aan werk te zijn instemming betuigd. Van Veen het kabinet, om uitvoering van zijn helpen in het bedrijfsleven. Daarbij vindt het van belang dat schoolverla- voorstel mogelijk te maken, het dries zouden de vakbonden concessies ters, die anders werkloos zouden blij- ADVERTENTIE) De vooruitzichten van dinsdag tot en met vrijdag Perioden met zon. Eerste droog, vanaf donderdag toenemende regenkansen. Mid- digtemperaluur rond dertien graden. Deltagebied Na een sombere zondag wordt het vandaag wat zonniger. Gisteravond ,al stroomde drogere lucht Zeeland binnenNaast enkele wolkenvelden 'van de Noordzee komen er ook opkia- nngen voor. De met een noordenwind aangevoerde lucht is echter wel be langrijk kouder. Ondanks de aanwe zigheid van de zon wordt het vandaag met warmer dan dertien graden. Met een vrij krachtige wind voelt het dan ook koud aan. De noordelijke stro ming wordt in stand gehouden door een hogedrukgebied boven de Britse eilanden en een lagedrukgebied bij Finland. De mistbanken in de ochtend ujn voorlopig van de baan. De tempe ratuur daalt in de komende nacht tot ongeveer zeven graden. Vooruitzichten voor dinsdag: op de weerkaart verandert er maar weinig. De noordelijke stroming wordt ge handhaafd waarin een middagtempe- ratuur van maar ongeveer twaalf graden mogelijk is. Er zijn zonnige perioden en het blijft droog. De noor- denwind is matig tot vrij krachtig. Nautisch bericht wind: noordelijk 5 tot 6; zicht: goed; temperatuur kustwater: 10 graden, afwijking waterstanden: geringe ver hogingen. maximum golfhoogte mon ding Scheldes: tijdens ochtend- en avond hoogwater iets meer dan een halve meter. ZON EN MAAN E.K. 13.50 op 05.58 op 12.06 onder 21.16 onder 03.41 Laag water AMSTERDAM - Een deskundige jury onder leiding van Judith Bos heeft zondagmiddag in een Amsterdamse discotheek de 17 maanden oude Charissa uitgekozen als de mooiste baby in Nederland. Op de foto moeder en dochter. De kleine Charissa probeert of haar trofee eetbaar is... '/VK/ /y», 1 vjfö porenbeleid met een vierde spoor moet uitbreiden. Dit vierde spoor zou een aantal maatregelen moeten in houden om jeugdige en langdurig (meer dan twee jaar) werklozen aan werk te helpen. De uitvoering zou volgens Nijpels met gefinancierd moeten worden uit de twee miljard gulden die het kabinet wil besteden aan lastenverlichting voor het bedrijfsleven. Het kabinet moet er afzonderlijke middelen voor uittrekken, meende hij. De regering zal, aldus Nijpels, in het komende voorjaarsoverleg met de sociale partners een concreet plan op tafel moeten leggen. Deze aanbieding geldt va. 7/5 1/ DE STOMERIJ DIE ALLES BETER DOET Lange Delft 39, Middelburg Torenstraat 1, Vlissingen Prins verdronken - Prins Edouard- Xavier de Lobkowicz, 23-jarige oudste zoon van de Franse prinses Framjoise de Bourbon Parma en prins Edouard de Lobkowicz, is verdronken in de Seine. Het stoffelijk overschot werd zaterdagmorgen gevonden in het ar rondissement Ivry. De prins had het ouderlijk huis in Parijs begin april per auto verlaten om een afspraak na te komen. Het stoffelijk overschot heeft geruime tijd in het water heeft gelegen. Maandag 7 mei Vlissingen 01.03 208 13.19 169 Terneuzen 0137 217 13.48 179 Zierikzee 01.41 176 14.14 141 Hansweert 01.56 236 14.05 198 Wemeldinge 02.04 196 14.33 161 Kreekrak 02.18 227 14.46 184 Bminisse 02 16 192 14 48 157 Dinsdag 8 mei E.K. 12.49 Vlissingen 02.01 200 14.22 155 Terneuzen 02.32 210 14.48 166 Zierikzee 02.40 176 15.19 135 Hansweert 02.50 229 15.04 Ï85 Wemeldinge 02.58 194 15.36 152 Kreekrak 03 13 224 15.50 173 Bruinisse 03.08 191 15.48 150 Hoog water Maandag 7 mei uur cm uur cm Vlissingen 06 54 186 19.22 156 Terneuzen 07 22 207 19.47 178 Zierikzee 08.19 144 20.21 111 Hansweert 08.10 220 20 24 190 Wemeldinge 08 42 169 21 03 133 Kreekrak 08 42 203 21.04 160 Bruinisse 09 04 173 21.29 135 Dinsdag 8 mei 1 E.K. 12.49 Vlissingen 08.00 173 20.31 142 Terneuzen 08.26 192 20.55 165 Zierikzee 09.15 138 21.34 104 Hansweert 09.05 208 21.29 177 Wemeldinge 09 42 162 22.06 123 Kreekrak 09 41 194 22.07 149 Bruinisse 1005 165 22.30 126 UTRECHT (ANP) - Staatssecretaris Van der Reijden van Volksgezond heid wil de verkoop van de eiwit- vermageringsdièten, die meestal in poedervorm te koop zijn. aan banden ieggen. Hij heeft de Gezondheidsraad en de Voedingsraad gevraagd te on derzoeken, of het beter is dal zulke dieetvoeding voortaan niet meer vrij in dc winkel te krijgen is, maar alleen nog onder medisch toezicht. In Amerika zouden al zestig HILVERSUM (ANP) Minister Smit Minister 3mit-Kroes vindt inpolde- inpoldering, liet in hetzelfde program- de mogelijke inpoldering van de Mar- ovei'leden zijn door langdurig gebruik (Verkeer en Waterstaat) streeft er- ring „een uitstekende manier om een ma weten dat er bij het bedrijfsleven kerwaard van dergelijke diëten. In ons land naar dat het kabinet in augustus een flink stuk land erbij te krijgen. De veel belangstelling bestaat voor me- Volgens een woordvoerder van de neemt; de belangstelling voor net definitief besluit neemt over al dan ervaring met voorgaande polders de-financiering van drooglegging en vereniging praat de minister alleen dieetvoedsel sterk toe. maar zyn er niet inpolderen van het Markermeer, heeft geleerd dat daar ook in natuur- inpoldering van het Markermeer, over de economische belangen van n°ë f?een doden door gevallen. Door- historisch opzicht waardevolle dingen een aantal ondernemers uit Lelystad dat de voedmg erg weinig caioneen Zij herhaalde zondag voor de AVRO- kunnen gebeuren, zoals aanleg van Schilder heeft al verscheidene reac- Het economisch belang van open bevat kunnen de hartspier en andere radio nog eens dat zij zich in de natuurreservaten". Ook voor het be- ties binnen van grote en kleine bedrij- water ziet ze volledig over het hoofd interne organen er op den duur door ministerraad sterk zal maken voor drijfsleven dat in een nieuw in te ven alsmede van financiers. De groep Denk bijvoorbeeld aan de beroepsvis- worden aangestast inpoldering mits wordt voldaan aan polderen Markerwaard aan de slag heeft goede hoop dat het benodigde sery en de recreatie en alles wat twee voorwaarden. Zo moet de priva- kan. betekent het project een groot bedrag voor het project, ongeveer 1.5 daarmee samenhangt", aldus de Op de verpakking van de dieetvoe- te financiering van de inpoldering dan stuk werkgelegenheid, aldus de minis- miljard gulden, op tafel komt woordvoerder rond zijn en dient de Raad voor de ter. Bovendien vindt de vereniging parti- Waterstaat akkoord te gaan met de De Vereniging tot behoud van het culier droogleggen uitverkoop van berekingen die haar departement Secretaris Schilder van de initiatiel- IJsselmeer heeft zondag met ..verbij- een stuk Nederlands grondgebied, heeft gemaakt van de inpolderings- groep Markerwaard BV. die zich sterk stermg" gereageerd op de „eenzijdige dat gezien de beschikbare ruimte in kosten. maakt voor private financiering van uitlatingen" van minister Smit over ons land veel te kostbaar is. ding staat de waarschuwing dat het dieet niet langer dan vijf dagen mag duren, maar volgens de adviesaan vraag kan het nodig blijken de consu ment. door tussenkomst van een arts, tegen te langdurige die ten in bescher ming te Directie. K. Scherphuis. W. F de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie: M. P Dieleman en C. van der Maas KANTOREN Vlissingen Walstraat 56-60. 4381 EG Vlissingen. tel 101184) 15144 Middelburg Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes: Grote Markt 2, 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140 Terneuzen: Nieuwstraat 22, 4531 CW Terneuzen, tel (01150)94457. Hulst: Steenstraat 6, 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redactie bezet van zondag t m vri|- daq vanaf 19.00 uur: (011841 15144 Opening kantoren Van maandag t m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. 's Zaterdags in Goes. Vlissingen en Middelburg van 08 00 tot 10.30 uur. Telefoonnummers buiten kantooruren. Expeditie. (01194) 511 Advertentie-afdeling. <011861 1584 Redactie I01184)-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrijdagavond van 20.30 tot 22.00 uur 101184) 15144. Zondag avond van 20 00 tot 22.00 uur. Abonnementsprijzen per kwartaal 62,80; franco per post 74,-; per maand 21,65; jaarabonn. 245,-; losse nummers 1,- (alle bedragen inclusief 5 pet. btw.). Postrek. nr 3754316. t.n.v PZC ah rek Middelburg. Advertentietarieven. 124 cent per mm: minimumprijs per advertentie 18,60. ingezonden mededelingen 2V? x tarief Voor brieven bureau van dit blad 4,50 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 5 pet btw. Giro: 35 93 00, Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V. Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 3