Zweden wint tien jaar na Abba Anton Wachterprijs GRIJPSTRA EN DE GIER PANDA EN DE MEESTER-PLAAGMAKER Toonder studio's PUZZELEN radio MAANDAG 7 MEI 1984 NOS 09.30 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS-NOT 10.00 Pluspunt klas 2. Afl. 1 11.00 Pluspunt klas 3. Afl. 1 11,30 't Wereldje van Rimpel en Veertje. Afl. 1 NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden VOO 16.00 Tineke. Gevarieerd programma met gasten in de studio. Presentatie- Tineke de Nooij TELEAC 18,25 Turken, Marokkanen, Nederlanders. Les 8: Instel lingen voor, met en van buitenlanders NCRV 18.55 De roze panter. Amerikaanse tekenfilmserie 19.00 Beestenboel. Avonturen in en om een dierentuin. Afl. 1De deskundigen. Donald Turner gaat in zijn geboortedorp als dierenarts werken. Men heeft hem echter niet verteld dat een deel van zijn klantenkring tot de meer exotische dierensoorten behoort NOS 20,00 Journaal NCRV 20.28 Schoppentroef. Tv-serie over de amateur-voetbal club HDL en zijn bestuur, geschreven door Chiem van Houweninge en Alexander Pola. Afl. 5: Het lijkt er op dat de wedstrijdsecretaris Jaap Gras duin bezig is met corrupte praktijken 20.50 Skorpion. Drie-delige thriller van de BBC. Deel 1 Een aanslag in Parijs en een vliegramp in de Schotse Hooglanden. Is er een verband? De Anti-Terroristen Brigade zet de feiten op een rijtje 21.45 Hier en Nu. Actualiteiten 22.55 Hill Street Blues. Amerikaanse serie. Henry Gold- blume vraagt Furillo om advies inzake zijn huwe lijksmoeilijkheden. Bobby Hill raakt betrokken bij een gijzeling NOS 23.35 Journaal 23.40 Nieuws voor doven en slechthorenden Rob Heyland als dierenarts Donald Turner in 'Beesten boel (Ned. 1, 19.00 uur). 17.00 Schooltelevisie 17.55 Journaal 18.00 Tik Tak. Tekenfilmserie voor de allerkleinsten 18.05 Merlina. Vlaamse detectiveserie voor de jeugd, 18,30 Leven met je ademhaling. Afl. 4: De behandeling van CARA 19,00 Juke Box 19,05 Toerisme '84. Toeristisch magazine. 19.40 Paardekoersen. Mededelingen en programma- overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerbericht 20.15 Mini Micro Macro. 20.20 De parel aan de kroon (The jewel in the crown). Engelse serie naar het werk „The Raj Quartet" van Paul Scott. Afl. 10: Een avondje bij de Maharanee (An evening at the Maharanee's). Met: Tim Pigott-Smith, Susan Woolridge, Art Mulik e.a. Regie: Christopher Morahan en Jim O'Brien. Merrick wil dat Perron, een jonge officier van de Britse inlichtingendienst, hem helpt bij het onder zoek naar het Indiaas Nationaal Lager 21.10 Benny Hill (44). Britse humor, molder en gags met Benny Hill 21.40 Uitzending door derden. Een programma van het Vrije Woord 22.30 Paardekoersen. Journaal en Coda: "Spleen pour fire" van Paul van Ostayen (1896-1929) NOS 13.00 Nieuws voor doven en slechthorenden NOS 18.15 Nieuws voor doven en slechthorenden 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal VARA 19.12 Je ziet maar. Maandelijks magazine speciaal voor jonge mensen. Presentatie: Hanneke Kappen 19.57 Konsumentenman. Rechtstreeks programma waarin Frits Bom televisiekijkers leidt door de wereld van de bureaucratie, maatschappelijk on recht, informatie over produkten, warenonderzoe ken 20.57 Voetbal '80. Sportshow, live vanuit de foyer van het Varagebouw 21.42 Uitkijk. Filmrubriek gepresenteerd door Ageeth Scherphuis NOS 22,30 Journaal 22.45 Den Haag Vandaag 23.00 Nieuws voor doven en slechthorenden TELEAC 23.05 Let's swing, Les 2 Marianne Borgo als Gabriëlle in 'Skorpion' (Ned. 1, 20.50 uur). 18.50 Teletekst voor iedereen 19.00 Breakpoint. Zesdelige Engelse serie over twee jonge tennisspelers die de top willen bereiken. 19.25 Juke Box 19.30 Tijdrover: Lieve plantjes. Vandaag: de Hibiscus. Presentatie: Andre Onghena 19.40 Mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerbericht 20.15 Extra-Time. Wekelijks sportprogramma 22.00 Toto-prognose 22.05 Europa in vogelvlucht. Afl. 4: Regionaal en sociaal beleid (herh) 12.00 Teletekst, nationaal magazine. 14.00 Schooltelevi sie. 16.35 Vacatures ONEM. 17.20 Plein Jeux, gevarieerd kinderprogramma (17.20 Lollipop. 17.50 Nieuwsover zicht). Vervolg Plein jeu (18.03 Happy Days, Amerikaan- se-comedy-serie. 18.15 Micro-defi, spelprogramma. 18.30 Les invites d'Arlette. 18.35 Vervolg Happy Days. 18.50 Allo, plein jeu?, spelprogramma). 19.05 Ce soir, regionaal magazine. 19.24 Consumententips. 19.30 Journaal. 20.00 Ecran temoin: Norma Rae, Amerikaanse speelfilm uit 1979 van Martin Ritt. 18.30 Image In, rock en video-magazine. 19.00 Lundi Sports. 19.25 Toto. 19.30 Journaal met simultaanverta- ling in gebarentaal. 20.00 Seniorama, programma voor ouderen. 20.30 Theatre Wallon. Aansl.: Agrarisch nieuws. 10.00 Heute. 10.03 Die Flut bricht los (herh), 11.40 Umschau. 11.55 Tagebuch. 12.10 Natur - neu gesehen. 12.55 Presseschau, 13.00 Heute. 13.15 Teletekst-over- zicht. 15.40 Teletekst-overzicht. 16.00 Tagesschau. 16.10 "Ich wollt' ich waer..." Wat tijdgenoten wensen. 17.20 Per Anhalter durch die Galaxis (2). 17.50 Tagesschau. (REGIONAAL PROGRAMMA: NDR. 9.25 Sesamstraat, WDR. 9.25 Sesamstraat. (REGIONAAL PROGRAMMA: NDR. 18.00 Programma-overzicht. Aansluitend: Die Sportschau der Nordschau. 18,35 Zandmannetje, 18.40 Meister Eder und sein Pumuckl, tv-serie, 19.15 Berichte vom Tage. 19.25 Regionale programma's: Hamburger Journal, Niedersachsen-Echo, Schleswig-Holstein-Re- port. 19.59 Programma-overzicht WDR:. 18.00 Hier und Heute, 18.25 Musik-Convoy. 19.00 Auf die sanfte Tour. 20.00 Tagesschau. 20.15 Theodor Fontane. 22.00 Solo Fuer Spassvoegel. Met Piano-Paul. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das Nacht-Studio.. 00,40 Tagesschau. Jan Willem van de Wetering EUROVISIE SONGFESTIVAL LUXEMBURG (GPD) - „Deze uitslag bewijst weer eens dat je als artiest op een dergelijk festival vogelvrij bent. Het is goed om je dat steeds goed te realiseren, anders moet je er niet aan beginnen". Rogier vair Otterloo bevond zich na tjes het onweerlegbare feit. dat hier afloop van het 29e Eurovisie Songfes- een uiterst povere vocale prestatie tival in Luxemburg in een opvallend werd geleverd, groot gezelschap teleurgestelde des- De broertjes Richard, Per en Louis kundigen. Eigenlijk had de dirigent Herrey zegevierden na een spannend van de Nederlandse bijdrage zelf alle puntenverloop, waarin Ierland in de reden tot opperste tevredenheid, slotfase de belangrijkste concurrent want in diezelfde kring was hij al was. Het toeval wilde dat dit op de eerder uitvoerig gecomplimenteerd kop af tien jaar na de zege van de met de muzikale inhoud van het liedje Zweedse groep Abba gebeurde. "Ik hou van jou Tijdens het afscheidsfeest was de te- De orkestleden waren zelfs unaniem genstrijdigheid en de slechte smaak van mening dat het hier de beste van de juiys het voornaamste onder- compositie betrof. De musici droegen werp van gesprek. Zelden bestond er dat tijdens een van de repetities uit ook zo-n verschil in opvatting over de door een uitbundig applaus. liedjes. Een van de jury's gaf bijvoor- Maar de uit leken samengestelde ju- beeid de volle twaalf punten aan rys hielden er zaterdagavond vol- Cyprus, dat uiteindelijk op het een na strekt andere gedachten op na. Neder- laat5te plekje terecht kwam. land kwam er zelfs in het geheel niet aan te pas en eindigde op een trooste- Marietje Kwakman droeg haar der- loze gedeelde dertiende plaats. Ook tiende plaats met stijl. Ze liep nog andere muzikaal hecht doortimmerde even stralend rond als in de dagen werkjes werden niet naar waarde ge- daarvoor. „Ik heb vanuit m'n tenen schat. Integendeel.de meeste jury's gezongen. Meer kan ik er toch ook liepen met open ogen in de val die het niet aan doen? Ik gun iedereen veel Zweedse trio naar Brits voorbeeld had punten, maar hoe het komt dat ik er gezet. Kennelijk verdrong de aanblik zo weinig kreeg, is mij echt een van de keurig geliik huppelende ven- raadsel. Daar begrijp ik niks van". De groep 'Herrey's' na hun overwinning op het Eurovisie Songfestival. De grafstenen op de erebegraaf plaats in Overveen zijn alle gelijkvormig, liggen plat op de grond, maar zijn in tientallen perk jes bijeengezet. De namen en data zijn natuurlijk anders, maar ook de korte tekst onder de naam ver schilt van steen tot steen. Ik zal ze niet citeren, ik heb trouwens geen aantekeningen gemaakt voor, tij dens en na de plechtigheid om acht uur vrijdagavond, er zijn nu een maal dingen die je niet doet. Ik had een bosje kleine roosjes meegeno men, en had besloten die op de gedenksteen van Frank Rijk van Ommeren te leggen, als ik die ten minste kan vinden in alle drukte Ik stuitte al zoekend al snel op een andere gedenksteen, die van Anto- nius Maria Bosse, geboren 20 april 1922, gefusilleerd 8 maart 1945, en besloot mijn bloemen op dat graf te leggen als ik Frank Rijk van Óm- meren niet kon vinden. Die middag immers had Malcolm Bosse, de schrijver van „The Warlord", mij verteld dat hij die ochtend zijn horloge precies gelijk had gezet, omdat hij om 8 acht 's avonds niet ondoordacht iels frivolous", iets frivools, iets beuzelachtigs wilde doen. Ik had hem de dag tevoren verteld van de twee minuten stilte, de straatlantaarns die gingen branden, de torenklokken die op hielden met beieren, en het twee minuten lange vogelconcert, en hij ivas, van dat hele idee, wel onder de indruk geraakt. God weet, dacht ik, was Antonius Maria Bosse nog wel verre familie van de Ameri kaan Malcolm Bosse; als ik Frank Rijk van Ommeren niet kan vinden, leg ik mijn bloemen bij deze Bosse neer! Plompverloren Waarom Frank Rijk van Ommeren (zijn voornaam was Frank, zijn achternaam Rijk van Ommeren hij ivas toch geen familie? Nee, maar ilc had vorige week vermeld dat hij de enige van de 422 op de erebegraafplaats begraven ver zetshelden was die op zijn verjaar dag, de 4e november 1944 toen hij 26 jaar oud werd, was gefusilleerd. Ik kreeg toen een telefoontje van een lezeres uit Hengelo, die bij de Rijk van Oimnerens in huis was toen Frank gearresteerd werd, en daarom nogal geschokt was ge weest toen zij die?is naam zo plomp- verloren in de krant had zien staan. Ik vis, bij ivijze van eerbe toon, zo'n naam uit ruim 400 nage noeg anonieme verzetsmensen, maar iemand die het allemaal heeft meegemaakt schrikt daar eerder van dan dat zij denkt: ha, Frank, hij is na veertig jaar nog niet helemaal vergeten! Waaruit maar weer eens blijkt dat je, als colum nist, niet omzichtig genoeg kunt zijn met wat je schrijft! Vader Omdat Frank Rijk van Ommeren, door wat die lezeres mij nog meer over hem en zijn familie vertelde, niet „zomaar een naam" voor me was gebleven, besloot ik mijn roos jes dan maar op zijn graf te leggen. Hij werd overigens niet in de Bloe- mendaalse duinen gefusilleerd maar op de Waalsdorpervlakte. In sommige gevallen roerden mensen uit het verzet die elders waren gefusilleerd en begraven, op u zoek van de nabestaanden op i erebegraafplaats in Overveen begraven, bijvoorbeeld omdat d ook andere leden van zijn groel"^ terecht waren gekomen. Na ajlo^ van de plechtigheid werd ik aangi I sproken door twee streekgenote die vertelden dat zij de Dodenh& denking ieder jaar in Overvee bijwoonden, omat hun vader hit begraven lag en omdat er c zo'n speciale sfeer bij de plechlirl' heid in Overveen is. De ene vait 1 was Hendrik van Asten, die mt andere in St. Pancras werd dooi i geschoten (hij was toen net zo om als ik nu ben, - besefik opeens),i\ 1 andere vader was Dirk Koomer, 1 Hij stierf op 3 mei 1945 in Dachai een paar dagen nadat het kam; bevrijd ivas. Zijn kameraden h 0 den hem daar eigenhandig, in gestreepte tenu, begraven, mat, 1 toen de mogelijkheid kwam de stcj1 felijke resten naar Nederland ovo te brengen, heeft de familie dat (oeiwe.r maar gedaan, zij het na enige at 1 zeling. Hij had daar immers goeie begrafenis gehad, van syi eigen kameraden, er waren zeil;£er nog foto's van genomen, moest j dat nu gaan veranderenDus (oei I maar. Het verzoek werd pedaatlj om Dirk Koomen op de erebegram plaats bij te zetten, de antecede TRIJFEL Nico Scheepmaker ten toerden nagegaan, er kivam ea plaats vrij doordat familie een sto( felijk overschot toch liever new een familiegraf had overgebracht, en nu ligt de oud-verzetsman Dirt Koomen, niet gefusilleerd in dt Bloemendaalse duinen mm overleden in Dachau, dus ook ii, i Overveen. Eerbewijs Ik zag een echtpaar van middelba- re leeftijd, enkele minuten voer acht uur en dus voor een grety toekijkend publiek van honderdei mensen die toch maar zo'n beeljt stonden te ivachten op het hoomgt schal, bij twee verschillende gre ven met. verschillende namen de zelfde bloemen neerzetten, in gïd [I zen potjes gevuld met water urne voor ze in de aarde met een meege nomen eetlepel een gaatje groeven Zij waren van de ruim drieduizeot belangstellenden en nabestaandet misschien wel de enigen die zo goe: geequipeerd de erebegraafplaati betraden Geen vaag gedoe: wam zal ik mijn bloemen nu eens neer leggen, maar een welomlijndt aanpak. De dochter van Hendrik van Asten had tot haar verbazing meegemaakt dat twee ivildvreemdt mannen een bos bloemen op M graf van haar vader hadden ge legd. Zij had ze aangesproken, ge zegd dat zij een dochter was, en gevraagd of ze haar vader gekeni hadden? Dat bleek het geval, u hadden hem allebei in het verze meegemaakt. „Zoiets doet je dm toch goed", zei de dochter. Opeen twee vreemden, los van elkaar, dfej uit het niets opduiken en na veertig jaar nog eer ivillen bewijzen aan)' vader, - geen wonder dat zoiets je goed doet! in i Skorpion HARLINGEN - Zaterdag kreeg in Harlingen schrijfster Tessa de Loo uit handen van de commissaris der koningin H. Wiegel, de Anton Wachterprijs 1984 uitgereikt. Deze 2-jaarlijkse prijs ivordt toegekend door de Simon Vestdijkkring en geldt als een aanmoediging voor debutanten. De Loo kreeg de prijs voor haar verhalenbundel De meisjes van de suikerwerkfabriek'. Anton Wachter is een pseudoniem van wijlen Simon Vestdijk. Vanavond zendt de NCRV de eerste aflevering uit van de driedelige BBC- thriller 'Skorpion'. De producer van deze serie, Gerard Glaister, verwierf eerder bekendheid met series als 'Col- ditz', 'Geheim Commando' en 'Kess- ler'. De serie begint met een bomaanslag in Parijs op Gabrielle de Faujas. Zij staat aan het hoofd van een interna tionale liefdadigheidsorganisatie. Haar secretaresse komt bij de aan slag om het leven en Gabrielle zelf verdioijnt spoorloos. Dit ondanks de politiebewaking bij haar huis. Een andere gebeurtenis die in het verhaal een rol speelt is het neerstorten van een vliegtuigje in de Schotse Hooglan den- (Nederland 1, 20.50 uur). Hier en nu In NCRV's actualiteitenrubriek 'Ei en Nu' twee onderwerpen: Deze vit wordt de uitspraak verwacht i? zogenaamde Halcionzaak. Een ging van slachtoffers van medicijn bruik om de fabrikant aanspraken te stellen voor schadelijke bijwerk gen van de geneesmiddelen. M aanleiding hiervan maakte Hier Nu een reportage over psychialr, medicijngebruik en de schadelijke i veneffeklen daarvan. Verder Turkije, De komende dapf praat de Raad van Europa over hernieuwde toelating van dat la. omdat de situatie op het gebied se de mensenrechten zou zijn verbetel (Nederland I. 21.45 uur). HILVERSUM-1 MAANDAG Ieder heel uur nieuws. 12.03 Aktua. 12.06 Broekhuizen (L) te gast bij Her man Emmink. 13.06 Aktua. 13.15 Raad een lied... of niet. 14.03 Aktua. 14.06 Gerard de Vries draait op ver zoek. (15.03 en 16.03 Aktua 16.06 Maandagmiddagmagazine. (Met om 16.06 Een duit in de zak. 17.03 Aktua. 17.06 Piekuur. 17.55 Mededelingen (NOS). TROS: Maandagmiddagma gazine. (18,15 Journalistenforum) 19.02 TROS Country. 20.03 En nu de moraal. 20.30 Cafe Chantant. 21.02 Coulissen. 22.02 Aktua-Sportcafe. NOS: 23.02 Met het oog op morgen. AVRO: 0.02 Easy listening. 2.02 AVRO's Service Station. 6.02 Auto in'' AVRO aan. (6.30 AVRO's Radio- journ.) DINSDAG Ieder heel uur nws AVRO 7.02 Auto in? AVRO aan, verv. (7.30 en 8.30 AVRO's Radiojourn. 7.02 en 8.06 Per Saldo). 9.03 Steunpunt. 9 08 Arbeids vitaminen. (10.03 Duimeland). 11.15 Uit is In. 11.30 Rita Daphne. OVERHEIDSVOORL.: Vast en zeker 12.26 Meded. voor land- en tuinb. 12.30 Nws. NCRV: 12.36 Hier en Nu. (12.55 Kunst- en Vliegwerk. 13.00 Nws 13.10 Buitenl. commentaar van Herman Amelink). 13.30 Nws. 13.33 Kerk Van daag. 13.50 Onder schooltijd. 14.30 Nws. RVU: 14.33 Kinderen, een keu zen. VOO: 14.53 Programma-over zicht. 15.00 Nws. 15.(13 Veronica Nieuwsradio. (15.30, 16.30, 17.30 en 18.00 Nws.) DE VRIJE GEDACHTE: 18.30 Militaire dienstweigering en to taalweigering. BZN: 18.45 Uitz van de Bond Zonder Naam. VOO: 18.50 Vero nica Sport. (20.00 Nws.). 20.30 Veroni ca Nieuwsradio. 20.33 Trend. TE LEAC: 21,30 Let's swing, herh. les 6. 22.00 Latijn, taal en cultuur van de Romeinen, herh. les 1. VOO: 22.30 Nws. 22.40 Veronica Nieuwsradio. 23.00 Het zwarte gat. 23,55 Nws. DINSDAG KRO: 7.00 Nws. 7.10 Echo-kort. 7 12 Het levende woord. 7 20 Echo, (7.30, 8.00 en 8.30 Nws.) 8.55 Postbus 900. NOS 9.05 NOS-Sportief. 9.24 Water standen, 9.30 Nws. KRO: 9.33 Als je haar maar goed zit. 10.00 Angels en klemmen. (10.30 Nws.) 11.00 Ouder worden we allemaal. 11.30 Nws. 11.33 Met Anne. AVRO: 19.02 Stennes. 20.03 Folklive. 21.02 Elpee-uur. 22.02 Candlelight. 23.02 AVRO's Swingtime DINSDAG Ieder heel uur nieuws. VARA: Van 7.00-18.00 Aktualiteiten via Dingen van de dag. 7.03 Gesodemeurders. 9.03 In afwachting van11.03 Doorjoper. HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 MAANDAG 12.15 Op kleine schaal. 13.00 Nws. 13.05 Van hoog naar laag en omge keerd. 14.00 Kollage van alledaags en zeldzaam. VAARA: 15.00 Werken van Schubert, Verdi, Beethoven en Stra vinsky. VARA: 20.00 Radio Filharmo nisch Orkest: Muz, v. Mahler in recon structie vna Deryck Cooke. 21.15 Ka- mermuz. v. Geoffrey en Couperin. 22.00 Jazz-op-vier. Presentatie: Aad Bos DINSDAG TROS: 7.00 Nws. 7.02 Een goede mor gen met Ruud van der Meer. (8.00 Nws). 9.00 Continu Klassiek. 10.00 Hoogtepunten uit Der Vogelhaendler, Zeiler, 11.00 TROS Concertzaal. Am sterdams Philharm. Ork. met sol. Horizontaal: 1 rangtelwoord; 5 ss? pig; 6 roofdier; 9 water in N.-Brabat: 10 verschiet; 12 jongensnaam; H nummer: 15 rondhout; 16 sabelkwas 17 lekkernij; 19 noot; 20 vogel; 21 dï v. e. ladder; 22 dat is; 23 hetzelfde; hemellichaam; 28 meisjesnaam. Verticaal: 1 reeds; 2 staatsbedrijf;! getijde; 4 noot; 5 bedenking; 7 zonde ling; 8 drabbig, onzuiver; 9 pL N.-Holland; 10 titel; 11 persoon vs adel; 13 leuning; 18 vervelend; lj insekt; 24 oude lengtemaat; 25 J vnw.; 26 noot; 27 in. Oplossing vorige puzzel. HILVERSUM-2 FM (na 17.00 uur): 99.8 MHz, kanaal 49 MAANDAG 12.00 Boer en tuinder. NOS: 12.16 MAANDAG 12.03 Arbeidsvitaminen. (13.30 AVRO's Radiojourn 13.56 Per Sal do. 14.03 Het Steenen Tijdperk. 15.03 Muziek met Meta. (15.30 AVRO's Ra diojourn 16 03 Toppop Disco Show. (17.30 AVRO's Radiojourn.) 17.56 Per Saldo. NOS: 18.04 De Avondspits. HILVERSUM-5 1007 KHz MAANDAG NOS: 19.02 Nws. voor buitenlanders. 19.02 Bulletin in het Marokkaans- Arabisch. 19.10 Bulletin in het Ber bers. 19.20 Bulletin in het Turks. 19.30 Bulletin in het Spaans.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 2