Internationale Meimarkt in Koewacht vraagt om herhaling Luctor uit Terneuze wint korfbaltitel 9Tweede9 historische optocht trok weer veel belangstelling Ruim 400 volksdansers vierden meiboomplanting Sas van Gent Wissel ZeeuwS'Vlaandems ZO TV 15.000 BEZOEKERS Team van Sar sterkste in achtkampen Veel publiek eerste dag lentefeest Sas van Gent Gemeente Sas van Gent MAANDAG 7 MEI 1984 PZC/streek KOEWACHT - De eerste internatio nale Meimarkt die zondag in Koe wacht werd gehouden is qua bezoe kersaantal een groot succes gewor den. Naar schatting van de organisa toren hebben zo'n vijftienduizend mensen de markt bezocht. Als gevolg van de overweldigende belangstel ling denken de organisatoren er dan ook sterk aan om van deze Mei zondagsmarkt een jaarlijks terugke rend festijn te maken. In zijn openingswoord bedankte de heer P Apers, voorzitter van Axel Promotion, de mede-initiatiefnemers van deze zondagsmarkt: de Centrale Vereniging Ambulante Handel in Zeeuwsch-Vlaanderen.' de winkeliers vereniging Koewacht en de Wase Marktkramersvereniging. Burgemeester A. Hack van Axel bena drukte de moed en het doorzettings vermogen van de organisatoren. Uit handen van Jan van Melen, de voor zitter van de Wase Marktkramersver- eniging, ontvingen zowel de heer Apers als de burgemeesters van Axel, Stekene en Moerbeke de zilveren Waaslander als waardering en aan denken voor het unieke samenwer- VLISSINGEN Het halen van de beste persoonlijke competitieresul taten van de afgelopen voorjaars competitie tafeltennis betekent in elke klas een uitnodiging tot deelna me aan de jaarlijkse topachtkampen in de afdeling Zeeland. De ere-prijzen werden een prooi voor het Zeeuws- Vlaamse drietal van SAR, dat in Johan 't Hooft een ongeslagen win naar kende, met Joop Maas als twee de en Rino Jonkheijm goed voor brons. De beide Arnemuiden-verte- genwoordigers Jan de Smit en Cees Pronk maakten de uitslag verder rond. Het kampioensteam van Zand 2 ontbrak op deze wedstrijden. De uitslagen: senioren le klas 1 J. 't Hooft (SAR) 4 4, 2 J Maas (SAR; 4-3 3 R Jonkhebm iSAR)4-2.4 J deSmit!Arn)4-l. 5 C Pror.k (Arn) 4 0 2e klas 1 A. den Engelsman (Arn: 6-5; 2 A. Trommelen 'Laur) 6 4, 3. T Pleters (MZ> 6-4 3e klus 1 P de Feyter ;Arn) 5-4. 2 C Hclmich (MZ: 5-3.3 K v Rooyen (B, Smi 5-3 4c klas N Baarends lArr.i 6-5. 2 R v Meger. <MZ: 6-4, 3 O Blokhuizen U'zerr.; 6 4 5e klas 1. E v Waes i.ATVi 6 5. 2 P van Sande (Oudel), 3 F Vervuet (STV) Jeugd le klas 1 A v d. Vijver (SAR) 7 6. 2 J W Adriaanse :Laur: 7-4. 3 M. C as tel (MZ) 7 4 2e klas 1 J Jllleba (Westz.) 7-7, 2. M Vervaet (Effect) 7-5; 3. I Treebusch (MZ) 7-5. 3e klas: 1 J Doorenbosch (Laur) 7-7, 2 E v, Damme (Aloy) 7-6; 3. B. Verras (Aloy) 7-4. 4e klas: 1 M. Roovers (Oudel) 6-6. 2. P. Schaap (Arn) 6-5; 3 K Riemens (Laur) 6-3. 5e klas: 1. M v d Heijde Slagv 7-6; 2. R. Jobse Zand 7-6; 3. S. Nagelhout Slagv 7-5. Meisjesklas: 1. A, Kusse Arn 5-5; 2. I. Uil Zand 5-4; 3. F Houterman 5-3. P/W le klas 1. R. v. d Wekken Scald 5-5, 2. H. Brandeberg Scald 5-4; 3. R. v. Dijk Scald 5-3. P/W 2e klas: 1. H Sevmoer Arn 5-4; 2. L. Vinke Zand 5-3; 3. P. de'Graaf Scald 5-3. P/W 3e klas: 1. H v Luijk MZ 4-4, 2 R. de Bruijn Reyn. 4-2.3. A. Jilleba MZ 4-2. Jaarvergadering hengel vereniging HENGSTDIJK - De hengelsportver eniging 'De Vogel' uit Hengstdijk hield zaterdag haar algemene jaar vergadering in zaal P. de Waal in Hengstdijk. Hoogtepunt van de bijeenkomst was de huldiging van de kampioenen van '83. Bij de heren ging de clubtitel naar R. Burggrave uit Vogelwaarde. Bij de dames was dat mevrouw Roctus uit Vogelwaarde. Algemeen jeugdkam pioen werd Danny d'Haeze uit Gent (B). Alle kampioen ontvingen van voorzitter R, Bogaert uit Kloosterzan- de een delftblauwbord. Tot slot wer den in onderling overleg data voor de clubwedstrijden. kingsproject tussen de Nederlandse en Belgische verenigingen van markt kooplieden. Met het hijsen van de nationale driekleuren werd de markt officieel geopend, waarna vooropgegaan door de plaatselijke muziekfanfare 'Een- Spelletjesmiddag schippersinternaat zeer druk bezocht TERNEUZEN Meer dan vierhon derd kinderen namen zaterdagmid dag deel aan de spelletjesmiddag in het Terneuzense schippersinternaat 'Koningin Juliana'. „Buiten verwach ting geslaagd", vertelde één van de organisatoren na ailoop. Vooral het zogenaamde 'boegsprietlo pen' bleek een zeer geliefde activiteit. Verder werd er een trapkarrace ge houden, en konden de kinderen hun behendigheid beproeven in een fiets- wedstrijd met hindemissen. Voor de kleinere kinderen van vier tot acht jaar was er een speciale spelletjeshoek ingericht. Bij alle onderdelen vielen er prijzen te behalen, De middag werd een succes door de enthousiaste me dewerking van een aantal pupillen van het internaat: Gerda Pleket, An dre Kole, Johnny Schot, Martin van de Broek en Jacky Kaptein. Voor gaande jaren organiseerde het schip persinternaat altijd activiteiten op koninginnedag, maai- omdat die feest dag dit jaar in de paasvakantie viel, werd er naar bevrijdingsdag uitgewe ken. Speelautomaten in Biervliet gekraakt BIERVLIET In de kantine van de voetbalvereniging Biervliet is dit weekeinde ingebroken, De indrin gers) kwam(en) het gebouw binnen door een deur te forceren. De inhoud van de speelautomaten is verdwenen, en ook werden er enkele pakken koffie ontvreemd. dracht maakt Macht' een tocht langs de kramen begon. De zondagsmarkt had een totale lengte van zo'n duizend meter met in totaal zo'n honderdvijf tig kramen. Tegelijk met deze markt werd een standwerkersconcours ge houden waaraan zo'n twintig stand werkers deelnamen. Een jury beoor deelde hen op welsprekendheid, over tuigingskracht en originaliteit, De in ternationale winnaar werd de heer C. Goppel uit Lelystad. Koopgedrag VERLIES VOOR ZAAMSLAG TERNEUZEN Een week eerder tiehelft draaiden we nog met bj dan verwacht werd is Luctor korfbal- herinnert hij zich. „Er zat no; kampioen geworden in de tweede weinig lijn in de ploeg en dat le« klas A. De Terneuzense korfballers twee keer verlies op. Ondo 2 en St( wonnen zelf met 10-4 van Animo 3 en vogels 2 bleken toen nog te zagen concurrent Ondo 2 verliezen Daarna is het echter steeds van Tjoba 4. Luctor promoveert gegaan en alleen in de slotfase liep daardoor naar de eerste klas van de weer stroever Niet gek natuu want de druk om te winnen wasgi afdeling. „Dit kampioenschap is in feite een liep het niet best. Ik had Ronnyï om disciplinaire redenen buiten Hoewel de grote drukte anders deed vermoeden, liet het koopgedrag van de bezoekers volgens de meeste marktkramers te wensen over. Van een levendige handel bij de kramen was weinig sprake, ook al beleefden sommige 'eetkraampjes' en stand werkers hoogtijdagen. Cees van Krimpen, lid hoofdbestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel: „De grote belang stelling voor deze zondagsmarkt wet tigt een herhaling. Er moet een vaste datum voor komen. Het geheel moet een Zuidnederlands en Vlaams begrip worden. Pas dan zal het ook voor de marktkooplieden financieel de moeite lonen naar deze grensdorpen te ko men". „Ik weet dat het merendeel zeker volgend jaar terug wil komen", aldus Van Krimpen, die bovendien het grensoverschrijdende karakter van deze markt een verfrissend idee vond. iZtM bevestl&ing van .de prognose die ik *s\ «Hl w iS&m aan het begin van dit seizoen deed' aldus trainer Teun Huibregtse, „Als, ,,platpn pn dat was we met deze ploeg geen kampioen verkerf' worden dan valt het me flink tegen", Naar schatting bezochten zo'n 15.000 mensen de eerste internationale zei H^ibregtse toen. „Na een moeiza- Meimarkt in Koewacht, maar het aantal kooplustigen viel enigszins tegen me start is het er dan toch van DIT KEER DOOR TERNEUZEN-ZUID Bowling Sas van Gent SAS VAN GENT Met nog vier weken bowlingcompetitie voor de boeg in 'De Vlaanderen' in Sas van Gent is de strijd om de eerste drie plaatsen nog in volle gang. Het team Azijnhalzen staat weliswaar op de eerste plaats maar heeft een wedstrijd meer gespeeld dan de overige teams. De stand is als volgt- 1 Azijnhalzen, 67 punten, 2 kapsalon Buyze, 60,5, 3 Folliners, 54,5, 4 Speelvogels, 45,5, 5 de Treffers, 44,5. Het individuele klassement- dames A-klas se 1 E. Neve, 2 E. Ranschaert; 3 S. Lam mens. Dames B-klasse: 1 W. Simons; 2 Y. Saey, 3 S. de Roo Heren A-klasse: 1 U Verslype, 2 F Roeb. 3 T Neve. Heren B-klasse 1 W. Smeer.k. 2 L. Dedeekere: 3 O SAS VAN GENT Veel drukte, voor al op zaterdag, maar weinig deelne- mertjes aan de versierde fïetsen- tocht, die werd gehouden in het ka der van bevrijdingsdag. Sas van Gent vierde twee dagen haar lente feesten en dat bracht mede dankzij het mooie weer op zaterdag, een flink aantal mensen op de been. Die kwamen 's morgens al van heinde en ver om een bezoek te brengen aan de rommelmarkt op de Grote Markt. De door harmonie 'De Vereenigde Vrienden' georganiseerde rommel markt werd bemand door twaalf Sas- se verenigingen, die hun waren al om zeven uur 's morgens hadden uitge stald, Aan vroege kopers was er toen al geen gebrek. De rommelmarkt - ook de verkopen voor de verenigingen vielen niet tegen - was het begin van de zaterdagactiviteiten. Op de Westkade begon een kunst- en antiekmarkt die overigens wat betreft het aantal deelnemers erg karig was. Dat kan tevens gezegd worden van het aantal deelnemers aan de versier de fietsenoptocht in het kader van bevrijdingsdag. Welgeteld dertien kinderen kwamen met hun versierde fietsen of driewielers aanzetten en reden achter drumband Willem Beu- kelsz uit Biervliet door de straten. Heel wat meer animo bestond er voor de kinderspelen op het Keizer Karei- plein. De door het SKW georganiseer de Oudhollandse spelen hielden de hele middag 106 kinderen bezig. Die vermaakten zich met onder andere koekhappen en touwtje-springen. De ballonnenwedstrijd kon geen door gang vinden en wordt binnen enkele weken -gehouden. Dan worden ook de prijzen van de kinderspelen bekend gemaakt. 's Avonds was er in buurtcentrum Sint Albert een groot bal van carna valsvereniging 'De Deurdouwers'. Hoogtepunt daarbij was het optreden van de gezusters Van Epscheute, die een nieuwe act op het podium brach ten. Zondag viel de publieke belangstel ling wat tegen. Konden zaterdagmid dag diverse modeshows van enkele Sasse middenstanders nog publiek trekken, zondag was de belangstelling minder. De paardentram werd overi gens wel goed gebruikt. Vooral oude ren uit het bejaardenhuis lieten zich gratis naar en van het feestterrein vervoeren. De uitslag van de versierde fietsenop tocht: 1 Sandra van Steenbergen, twee jaar, prijs een bal; 2 Vallerie Maas, vijf jaar, prijs viltstiften: 3 Pas cal van Nugteren, zes jaar, prijs een puzzel. De prijzen werden uitgereikt door burgemeester drs W. R. V. Dusar- duijn van Sas van Gent. TERNEUZEN Voor de tweede achtereenvolgende keer werd zater dagmiddag bewezen dat het echt kan in Terneuzen. Hoewel het enthousias me van de deelnemers en andere direct betrokkenen niet altijd even groot meer was, zag de historische stoet er nog steeds prachtig uit. De carnavaleske optocht, dit keer door de nieuwere wijken van Terneuzen- zuid, trok evenals de week daarvoor veel bekijks. Omdat de prijzen voor de origineelste wagens en verkleedpartijen reeds op zaterdag 28 april waren vergeven, vielen er afgelopen weekeinde geen onderscheidingen meer in de wacht te slepen. Alleen de pechprijs werd nog toegekend. Die ging deze keer naar de buurtvereniging Zeldenrust. „Zeer verdiend", oordeelde Oswald Martens Foto-wedstrijd in kader 125-jarig bestaan van de parochie Nieuw-Namen NIEUW-NAMEN Ter gelegenheid van Het 125-jarig bestaan van de paro chie Nieuw-Namen organiseert de 'stichting 125 jaar Nieuw-Namen' een fotowedstrijd. Het onderwerp is het dorp 'Nieuw-Namen', bijvoorbeeld straten, huizen, mensen en dieren, maai' ook de omgeving, het land schap, polders en schorren. Men kan tot 20 oktober de foto's inleveren bij de secretaris van de stichting, de heer G. Weemaes. Men mag maximaal 4 foto's per deelnemer inleveren. Alle ingezonden foto's zullen worden tentoongesteld. Huisraad en drank uit woning gestolen TERNEUZEN Uit de woning van M. V. aan de Tholensstraat in Terneu zen werd dit weekeinde enige huis raad en sterke drank ontvreemd. De indringers verschaften zich toegang tot de woning door inklimmmg. van de evenementencommissie 'De Vliegende Hollander', „het paard voor hun wagen sloeg vorige week op hol en bij de aankomst brak het trekstel". De Axelaar J. W. kwam zaterdag ook voor de pechprijs in aanmerking. Op het aankomstterrein bij de mts ver stapte zijn paard zich, zodat de als Spaanse rpiter figurerende W. over de hals van zijn rijdier op de grond terecht kwam. Met een gebroken neus moest hij naar het Julianaziekenhuis worden vervoerd. Het was overigens merkbaar dat het enthousiasme van veel deelnemers en medewerkers aanmerkelijk was ge luwd. „Ik vroeg me vanmorgen echt Autopuzzelrit AXEL De equipe Mark Heijens heeft zaterdag de door de Axelse WV georganiseerde autogezinspuzzelrit gewonnen. Tweede en derde werden respectievelijk C. van der Craats en J. Schoremans. De overige deelnemers kregen een herinneringstegel. De start voor deze rit werd verricht door wethouder P. Apers. •ken' Luctor ging de rust in met eet voorsprong, zag Animo terugka gekomen Vooral in de eerste comneti- tot 3"2 en begon daarna Pas ge Komen, vooral in ae eeiste competi draaien Dat leverde uiteinde toch nog een ruime 10-4 overwin op. Huibregtse, die vorig jaar van St kwam. voorziet in de eerste klas moeilijk seizoen, „bij de dames kwaliteit genoeg, maar eigenlijk er bij de heren versterking komen. Bovendien moet de met teit verbeteren. Als het slecht di mis ik nog wel eens de wil om eü op te peppen. Zou dat verbeteren zijn we al een heel eind in de rich: Dan lijkt handhaving wel moge! Zaamslag is er niet in geslaagd het korfbalduel tegen Stormvogi in winst om te zetten. Met 6-3 kansloos verloren. Qua veldspel waren beide plof aan elkaar gewaagd. Stormvo speelde agressief. Zaamslag hadi al problemen met het voorverdett en bovendien kregen de Zeeuws- mingen geen vat op de wind, speelde vooral in dë kaart van Sl vogels, dat geen problemen kt met afstandschoten. Aan Zaaras zijde kwam dat er ook in de twe helft, toen de ploeg windvoordeell niet uit. Wim Westerbeke sco: voor Zaamslag twee keer uit strafworp en Peter van Westen «I de voor het enige vélddoelpunt! voldoende om de Stormvogels-; duktie bij te blijven: een kansloa nederlaag. af: moet het nu weer?", vertelde een moeder die haar historisch uitgedost zoontje begeleidde. Om de herhaling compleet te maken ging de stoet ook nu weer ruim een half uur te laat van start. Voor de vele kinderen duurde het wachten lang. Volgens de immer enthousiaste Martens was er bewust voor de 'herhalmgsaanpak' gekozen. „Vorige week zijn we door het oude stadsgedeelte gereden. We kunne de mensen in de nieuwere wijken de optocht niet ontzeggen, daar doen we dus vandaag wat aan", aldus Martens. De route liep van de Zuiderparklaan naar de Zeldenrustlaan. Er waren in totaal 57 deelnemende wagens en groepen. De vijf muziekkorpsen zorg den dat er overal in de meer dan een kilometer lange stoet iets van muziek te horen was. Na afloop vertoonde de Gentse boeienkoning Alcatraz zijn kunsten op de Markt. Voor een talrijk publiek ontsnapte hij zo'n 25 meter boven de grond bungelend uit een dwangbuis. Zaterdag 12 mei duikt Terneuzen opnieuw in de historie met een folk loristische dag in de omgeving van de speeltuin 'Oranjekwartier', Ook de herhalingsoptocht trok veel bekijks. J aarvergadering R.-K. Ouderenbom GRAAUW - De afdeling Graauw de rooms-katholieke bond ren hield zijn algemene jaarverj ring in het gemeenschapcentru Graauw. De vergadering werd voorafgei door een eucharistieviering in dt rochiekerk in Graauw voorge; door pastoor A Ruyloft van dep chie Graauw. De dienst werd u kaal opgeluisterd door het bejaan koor van de afdeling Graauw. Da: volgde de jaarvergadering onder; zitterschap van G. Buysrogge, Op de agenda stond verder eei stuursverkiezing. Tijdens de ver? ring werd afscheid genomen vrouw M. Buys-Van Immerseel bestuurslid. Als dank kreeg mevii Buys-Van Immerseel van voon Buysrogge een enveloppe met in! en een bloemetje. Als nieuw bestuurslid werd gekt mevrouw Matthijssen-Goossen. N loop van de vergadering volgde gezellig samenzijn met een t werd muzikaal opgeluisterd door seniorenorkest 'The Old Timers' Hulst. STRIJD OM TITEL MEIGRAAF SAS VAN GENT - Ruim vierhonderd volksdansers zijn zondag in Sas van Gent in de weer geweest om voor de eerste maal een door de volksdans vereniging De Grutmoole georgani seerde meiboomplanting te vieren. 's Morgens om kwart voor tien begon nen de spelen ter begroeting van de lente in een regenachtig decor. Dat weerhield de jongens van de diverse deelnemende Nederlandse en Belgi sche verenigingen er niet van om toch te strijden om de titel Meigraaf. Die moest worden verdiend door het win nen van een groot aantal spelen. Het spel 'schepen-trekker' bepaalde uit eindelijk wie zich de meigraaf mocht noemen. Een strijder voor die titel moest met behulp van vier of vijf secondanten een sloep met een danse res voorttrekken over gras. Het was uiteindelijk de zeventienjarige Jan Vanhouteghem uit de Pinte bij Gent in België die als winnaar uit de strijd te voorschijn kwam. Hij koos de zes tienjarige Hilda van Houte, eveneens uit de Pinte tot zijn gravin voor die dag. Rond het middaguur ging het dansge zelschap aan tafel in de Roselaer, waarna de meigraaf en -gravin door een vertegenwoordiger van het ge meentebestuur met erewijn op het stadhuis werden ontvangen, 's Middags groeide de stroom deelne mers gestaag voor de gezamenlijke dansen rond de meiboom. Die boom werd na het voorlezen van ten offi cieel protocol op het gemeentehuis door vijftien vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen naar het feestterrein aan het zwembad ge voerd. Onder muzikale begeleiding van harmonie 'De Vereenigde Vrien den' die later op de middag nog een concert op het dansterrein verzorgde, trok het gezelschap in optocht door de straten van Sas van Gent. De meigraaf en gravin namen plaats in een koets De boom werd opgezet door leden van De Grutmoole. Het slechte weer gooide daarna echter roet in het eten want de leiding van de dag vond het niet verantwoord om verder nog buiten te dansen. Het hele gezelschap is na twee gezamenlijke buitendansen naar cultureel centrum De Speije vertrokken en heeft de meiboomplanting daar tot 18.00 uur verder gevierd. De dag werd afgeslo ten met de traditionele rozenwals. De strijd om de titel Meigraaf tijdens de meiboomplanting van d.- volksdans groep De Gruutmole in Sas van Gent. Met dankbaarheid omdat we hem zolang in ons midden mochten hebben en bedroefd omdat hij nog zoveel voor ons betekende, delen wij u mede dat na een liefdevolle verzorging in verpleeghuis 'De Stelle' van ons is heengegaan onze lieve vader, behuwdvader, grootvader, overgrootva der en betovergrootvader Breskens: A. J. de Hullu L. Wisse Nieuwvliet: J. de Hullu A. de Hullu-Zwemer Zuidzande: I. de Hullu Zuidzande: C. J. Boekhout-de Hullu P. J. Boekhout kleinkinderen, achterklein kinderen en achterachter kleinkinderen Oostburg, 6 mei 1984 De begrafenis zal plaatshebben op woensdag 9 mei om 15.30 uur op de algemene begraafplaats te Zuidzande Samenkomst voor de familie om 15.00 uur in het Hervormd Kerkcentrum. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in voornoemd gebouw. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen gelie ven deze aankondiging als zodanig te beschou- Heden ging van ons heen na een liefdevolle verpleging in Verpleegtehuis 'De Stelle' onze ■lieve man, vader, schoonvader en allerliefste opa JANNIS ABRAHAM VERKRUIJSSE 24-01-1899 05-05-1984 Breskens: M. Verkruijsse-Herrebout Nieuwkoop: P. J. Verkruijsse J, H, T. J. Verkruijsse-de Feijter Elske 4511 HW Breskens. 5 mei 1984 Oude Rijksweg 54. De teraardebestelling zal plaatshebben woens dag 9 mei a.s. om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Groede. Gelegenheid tot condoleren na de teraardebe stelling in de Franse Kerk. Het maandagavond spreekuur 7 mei van dr. Schaub vervalt Overige spreekurer ongewijzigd. Plaats uw familie berichten in Ho P7T Onvoorziene omstandigheden voorbehouden is de ope ningsdatum van het gemeentelijk onoverdekte zwembad te Sas van Gent gesteld op 19 mei 1984. Openingstijden voor- en naseizoen: maandag t/m vrijdag09.00-12.00 uur 14.00-19.30 uur zaterdag09.00-12.00 uur 14.00-18.00 uur zondag13.30-18.00 uur Tijdens schoolvakanties (9 juli t/m 19 augustus): maandag t/m vrijdag10.00-19 30 uur zaterdag11.00-18.00 uur zondag13.00-18.00 uur Aanmelding voor het volgen van zwemlessen kan geschieden via de badmeester de heer J. Langeraert (tel. 01158-1515). badkaarten: volwassenen kinderen seizoenabonnementen: volwassenen60,95 kinderen (t/m 15 jaar) 32,75 gezinsabonnementƒ149,65 65+ers30,05 dagkaart: volwassenen kinderen 3,15 2,10 knipkaarten voor 12 baden: volwassenen29,50 kinderen 19,65 zwemleskaarten 60,05 Voor houders van het Pas 65 is de 50-procentregeling van toepassing. duplicaat abonnement2,75 Zwemabonnementen: voorverkoop zal plaatsvinden op 14 en 15 mei a.s. van 09.00-12.00 uur in het Stadskantoor (receptie), Westdam 37 te Sas van Gent, Voorts aan de kassa van het zwembad gedurende de openingstij den. De sluiting van het badseizoen zal plaatsvinden m.i.v. 15 september 1984. Sas van Gent, 4 mei 1984. Burgemeester en wethouders voornoemd, W. Dusarduijn, burgemeester W. Zwartele, secretaris

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 22