Burgemeester van Domburg kreeg eerste jubileumboek Hervormde kerken bijeen over vrede en veiligheid Veel belangstelling voor presentatie van Vlissingse modelbootvereniging Fruitbomen staan in volle bloei DE STELLE WINNAAR VAN ATLETIEKWEDSTRIJDEN 0 0 En toch 3000 gulden per maand vrij opneembaar! PZC/ provincie Voorlichting ver gevolgen uperheffing veehouders VERGADERING IN KRUININGEN MEI tlNSDAG 1 MEI 1984 'ES De fruitbomen slaan in njke bloei. De nachten zijn nog koud. maar de i maakt veel goed De relatieve luchtvochtigheid daalt plaatselijk tot harden van slechts twintig procent. Veel sierheesters, gevolgd door de frstbloeiende fruitsoorten tonen hun volle bloei j pruimen en peren staan in volle bloei Een uitzondering hierop vormen Iaatselijk enkele pererassen. Van Doyennè du Cornice, en in mindere mate fen Conference, staan niet alle bomen in even volle bloei. De zure kersen morelleni laten volop met knoppen bezette bomep hun eerste bloemen zien. Bij de appel zal in de eerstkomende weken een uitbundige bloei te zien zijn. Een eerste begin is er met enkele vroegst bloeiende rassen. Voorbeelden hiervan zijn de rassen Discovery en Schone van Boskoop. In de eerste helft van de maand mei volgen de fruittelers gespannen de weersomstandigheden Vooral het al of niet optreden van nachtvorsten tijdens de ijsheiligen '11-13 mei) kan mede beslissend zijn voor de grootte van de komende fruitoogst ÏCHTHONDERD EXEMPLAREN BIJ VOORBAAT VERKOCHT r IOMBURG- Handig gebruik makend van de geprogrammeerde feeststemming die de loninginnedagviering met zich mee brengt deed het comité, dat verantwoordelijk is voor pn passende viering van het honderdvijftigjarig bestaan van Domburg als badplaats een -ferste aanzet voor de viering van dit bijzondere jubileum. [eheel in nostalgische sfeer kwam bood de heer Wim Warners het eerste dagen is het boekwerk dat bij voorin- in uit de vergetelheid gehaalde sto- exemplaar aan aan burgemeester P. tekening reeds achthonderd verkoch- jude badkoets voorrijden, waarmee a. d h.. Diepenhorst. Over veertien te exemplaren opleverde in de boek- Jidgasten in de tijd van toen op Iscrete wijze een zeebad namen. De inkomst van die badkoets werd be- %leid door driftige geweersalvo's van laatselijke gaaischieters en zoete Janken van een blazersensemble ge armd uit de plaatselijke muziekver- niging 'Apollo'. lat alles was bedoeld als opwarmer- je voor een bijeenkomst in 'De Wal- ièerse Dolphijn' waar het eerste punt tistond uit de hoogtepunt in de feest- ering bestond uit de aanbieding van fen boekwerk over het badplaats jerleden. Ruim zeventig jaar nadat de jekende geschiedschrijver Kesteloo fjn indrukken in een boekwerk had mengevat kon een nieuw boekwerk Iver Domburg ten doop worden ge louden. jet betrof hier het huiswerk van de •nalist Jan Warners, die op verzoek i het comité dat de feestviering Igelt aan de slag was gegaan om de lering van de badplaats vast te leg- j|en in woord en beeld. Daarbij had n Warners gebruik kunnnen maken jan het familie-archief van de arts -fezger, die met zijn manier van _jerken in het verleden de badplaats )aam en faam bezorgde tot ver over je landsgrenzen. Jamens het comité 150 jaar badplaats handel verkrijgbaar. 'Domburg 150 jaar badplaats' is verschenen bij Den Boer Drukkers in Middelburg. Bij de aanbieding van het eerste exemplaar werd uitvoerig lof toege zwaaid aan personen en instanties die hebben meegewerkt aan de tot standkoming. iOES De provinciale directie voor le bedrijfsontwikkeling in Zeeland loudt volgende maand in samenwer- ing met het consulentschap voor de kerbouw en de rundveehouderij serie voorlichtingsbijeenkom- :ten over de superheffing in de melk- 'eehouderij. Tijdens deze avonden zullen de bedrijfsvoorlichtcrs aange- Ven op welke manier individuele knelkveehouderijbcdrijven de gevol gen van de heffing economisch gezien het best kunnen opvangen. De districtsbureauhouder zal nadere (mededelingen doen over de vaststel- üing van de heffingsvrije hoeveelheid krnor ieder bedrijf en over de procedu re die moet worden gevolgd om in aanmerking te komen voor afwijken de hoeveelheden. De bijeenkomsten worden gehouden: op 7 mei in Huis van Nassau te Zierikzee, op 8 mei in Amicitia te Aagtekerke. op 14 mei in De Vroone te Kapelle, op 15 mei in Du Commerce te Oostburg, op 18 mei in De Halle te Axel en op 21 mei in Tolrust te Poortvliet. Alle bijeenkomsten begin nen om 20.00 uur. Automobilist breekt sleutelbeen bij ongeluk Zuidzande ZUIDZANDE De negentienjarige M. A. B. uit Zuidzande is in de nacht van zaterdag op zondag gewond ge raakt bij een ongeval te Zuidzande. Hij liep een sleulelbeenbreuk op. B. kwam met zijn personenauto uit richting Oostburg en sloeg rechtsaf de Dorpsstraat te Zuidzande in. Vermoe delijk door een te hoge snelheid raak te hij in een slip, botste tegen de gevel schuurtje en kwam al glij dend aan de andere zijde van de weg tot stilstand. De auto werd onherstel baar beschadigd. Bijeenkomst BOSK OOSTKAPELLE - De afdeling Zee land van BOSK houdt donderdag een (vergadering in het Zeehospitium Zonneveld in Oostkapelle. De heer J. A. M. Beerendonk, inspecteur voor :het buitengewoon lager en voortge zet onderwijs in Zeeland, spreekt dan lover het thema 'Mogelijkheden tot I plaatsing van lichamelijk gehandi capte kinderen in het reguliere on- derwijs nu en in de toekomst'. Voor de leden en gezinnen heeft de afdeling dinsdag 12 juni een bustocht op touw gezet. Op het programma staan een bezoek aan de diergaarde Blijdorp, een rondvaart door de ha vens en een bezoek aan de Euromast in Rotterdam. Axelaars opgepakt bij gestolen auto TERNEUZEN De politie van Ter- neuzen heeft maandagochtend om streeks halfvier in de Diepenbroek- straat in Terneuzen twee jongens uit Axel. I. S en K. Y. aangehouden. Ze hielden zich verdacht op in de buurt van een auto, die zaterdagavond in het Belgische Assenede was gestolen. S. en Y. hebben nog niet bekend en zitten dan ook nog vast op het politie bureau. De leerlingen van Temeuzense lagere scholen in actie tijdens hardloopwedstrijden van het atletiektoemoot in Terneuzen. TERNEUZEN De leerlingen van de lagere school De Stelle uit Terneuzen hebben maandag de atletiekwedstrijden voor scholieren in Terneuzen gewonnen. Op ruime afstand volgde de Zeemeeuw op een goede tweede plaats, terwijl Op de Hoogte beslag legde op de derde plaats. De atletiekvereniging Scheldesport kon. mede dank zij het fraaie weer, op een geslaagde dag terugzien, waarop 240 leerlingen van de verschil lende lagere scholen in de gemeente tegen elkaar uitkwamen. Daarbij werden hardloopnummers (600 meter en 60 meten en enkele technische nummers afgewerkt. Van de 600 meter werd een apart klassement opgemaakt, terwijl de 60 meter hardlopen en de technische nummers in meerkampvorm werden verwerkt. De uitslagen van de 600 meter zijn: meisjes 8 jaar 1 Eveleine de Bakker (Oude Vaarti. 2.37.00 min.. 2 Jessica Machielsen (Oude Vaart», 2.43.2 min 3 Nada Raten (Zeemeeuwi. 2.46.4 min., jongens 8 jaar 1 Rens Naije (Zeemeeuwi. 2 10 6 min 2 Jordi van Bunder iOp de Hoogtei 2 14 00 min., 3 Carlo Meeuwsen iDe Stellei. 2.17.5 min meisjes 9 10 jaar: 1 Heieen Ramselaar iZeemeeuwi. 2 12.7 min. 2 Sandra Koning (Meerpaali. 2 15 00 min 3 Jeanette Dijkwel iDe Stellei. 2 15.4 min jongens 9 10 iaar 1 Arno van de Boogaart (De Wiekslagi. 2.01 5 min 2 Dimitri de Vriend (Meer paal i 2 07 7 mm.. 3 Stefan Hoefijzer (De Geulei. 2 08 6 min meisjes 11 12 jaar 1 Danielle van Iwaarden (Meerpaal i, 2.04.6 mm 2 Miranda Pljpelink i Meerpaali, 2.06 8 min.. 3 Kann Meeusen (Zee meeuwi. 2 08 8 mm., jongens 11 12 jaar 1 Kars Naije iZeemmeeuwi, 1 53 3 min 2 Lucho Carolina (DeGeullei, 2.02.4 min 3 Arjan Vos (De HlUei. 2 02 8 min Uitslagen meerkampen: meisjes 8 jaar 1 Francien Machielsen lOp de Hoogten le verspringen, 2e balwerpen, 3e hardlo- peni. 2 70 m 9 00 m 60 m 11 4 sec 2 Leonie van Glansbeek iOp de Hoogte) 2.82, 8.00. 60. 11.6 sec 3 Inge Wolfert (De Stellei 2.53. 8 00. 60. 11.4 sec jongens 8 jaar 1 Rene NaUe (Zeemeeuwi 3 32, 24 50, 60. 9 6 sec 2 Jacco Tholense (De Stelle» 3 10. 21 00. 60, 10.5 sec. 3 Wilbert Murre lOude Vaart). 2 77. 16 00, 60 10 0 sec. meisjes 9 10 jaar 1 Regina Sol 'Oude Vaart i. 3 33. 16.50. 60. 10.2 sec. 2 Sandra Koning (Meerpaali 3 02 18 00 60. 10.2 sec 3 Jeanette Dijkwel (De Stellei. 3.16. 18 50 60. 10 8 sec jongens 9 10 jaar 1 Christien Vos (De Hillei le verspringen. 2e kogelstoten, 3e hardlopen). 3 46 m. 7 16 m. 60 m 104 sec.. 2 Joost de Bot (Meerpaal). 3 60, 5 98. 60. 10 1 sec 3 Caesar van Opdorp (De Stelle3 64. 5.60, 60. 9 5 sec meisjes 1112 jaar 1 Miranda Pijpelmk (Meerpaal'. 1 10 7 94. 60, 9.6 sec 2 Danielle van Iwaarden (Meerpaal). 1.15. 6.46, 60 9 5 sec 3 Manou Speleman iZeemeeuwi. I 05. 7 26. 60. 9 4, sec jon gens 1112 jaar 1 Lucho Carolina i De Geulei. 1 25 m. 8.02. 60. 9 3 sec 2 Olaf de Vos (De Stellei 1 05. 5 47. 60. 9 0 sec 3 Kars Naije (Zeemeeuw: 1 15 m. 5 88, 60, 9 4 sec Het scholenklassement1 de Stelle. 2 De Zeemeeuw. 3 Op de Hoogte. 4 De Hille. 5 De Meerpaal. 6 De Geule. Burgemeester P. A. D H Diepenhorst links) en zijn echtgenote bekijken het boekiverk over het badplaatsverleden van Domburg. In het midden Wim Warners, die namens het comité 150 jaar badplaats het boek uitreikte. VAARDEMONSTRATIE IN PARK WESTDUIN VLISSINGEN - „Alles werkt," zegt Jan Dingemans en wijst op zijn mo del van de sleepboot Smit Hunter. „De lieren, de radar, de boegschroef, alles draait zoals in het echt. Ik heb er vroeger een kraantje op gehad. Daar kon ik een bootje mee in water laten of het eruit halen. Dat is er nu af, het werkte niet goed. Het bootje was te licht en zwiepte alle kanten op." Jan Dingemans is lid van de Scheeps Modelbouw- Vereniging Vlis- singen, kortweg de SMVV. Op Konin ginnedag gaf hij met andere leden van de vereniging 's middags een vaardemonstratie in een vijver van het recreatiepark Westduin in Vlis- singen. Twaalf scheepsmodellen, waaronder een ponton met een jacket van een booreiland waren te zien op deze eerste officiële presentatie van de SMVV. Wie belangstelling had kon de op een bank uitgestalde vloot van tevoren bekijken Op ruime afstand gehouden door een lint weliswaar, want elk miniatuur schip vertegen woordigt een klein kapitaal. De twee schepen van Jan Dingemans bijvoor beeld kosten inclusief de besturings- apparatuur ongeveer 10 000 gulden Op het programma stond onder meer een sleepdemonstratie. Twee sleepbo ten trokken het ponton door de vijver Dat gaf enkele problemen Verzwaard met bakstenen en lood woog het ponton 15 kilo. Desondanks blies de sterke oostenwind de sleepcombma- tie naar de overkant van het water, waar het muurvast in de oever bleef steken. Dat ccn van de sleepboten een groot vermogen had mocht met ba ten. De sleepkabel van het ponton was tijdens de demonstatie in de Als opwarmertje voor de viering van 150 jaar badplaats Domburg kleedde een schroef terecht gekomen. Twee ver- enkeling zich al in nostalgische badkledij. emgmgsleden sprongen noodgedwon gen in het water om de modellen los te trekken. Over gebrek aan belangstelling had de SMVV niet klagen. Vrijwel ieder een die langs de vijver in Westduin CEZ-cursus voor bouwvakkers MIDDELBURG De Coördinatie groep Energiebesparing Zeeland (CEZ) geeft, in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, een cursus 'Warmte, vocht en isola tie'. De cursus, die op 28 mei. 30 mei en 4 en 7 juni wordt gegeven, is speciaal bestemd voor werknemers in de bouw, zoals timmerlieden, met selaars en uitvoerders. De cursus wordt gegeven in het ge bouw van de NVOB, Damplein 29 in Middelburg en begint elk van de vier avonden om 19.30 uur Statenfractie PvdA bij vergadering afdeling Kortgene KORTGENE - De afdeling Noord- Beveland van de PvdA houdt donder dag een openbare ledenvergadering in het dorpshuis 'De Pompweie' in Kortgene. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de vergadering houdt de frac tievoorzitter van de PvdA in provin ciale staten, mevrouw C. C. van Zan- ten-Leijsen. een bespreking van het bezoek dat dc statenfractie die dag heeft gebracht aan Noord-Beveland Hierna kan met de statenfractie, die tijdens de vergadering aanwezig is. gediscussieerd worden over Noordbe- velandse aangelegenheden. kwam bleef even staan. Trimmers, fietsers, moeders met kinderwa gens... Bij elkaar ongeveer 50 perso nen. „Je trekt natuurlijk vooral de liefhebbers, de mensen die zelf aan modelbouw doen," vertelde voorzit ter Ab de Kroo van de SMVV. „Maal ais je ziet hoeveel andere evenemen ten er in de stad zijn, dan mogen we zeker niet klagen over de opkomst." Ook vanuit de dierenwereld was er belangstelling. Een eend met 7 klein tjes zwom luid kwakend door het kleinschalig vlootgebeuren heen en keek een poosje toe. Het hoogtepunt van deze middag was het blussen van een brandende bak De verenigmgsleden hadden daarvoor een stalen scheepsmodel gevuld met vette watten, waarover benzine was gegoten. Getrokken door een sleep boot moest het vuur in de bak door twee blusboten worden gedoofd. Eén van de blusboten werd wegens pech uit het water gehaald de tweede moest halverwege de strijd tegen het vuur opgeven, omdat de accu's leeg raakten Twee sleepboten, uitgerust met een blusinstallatie, namen het werk over Niettemin ging het vuur niet uit De sterke wind blies de schepen steeds bij de bak weg. De vlammen werden uiteindelijk gedoofd door binnenstromend water. „Het is teamwerk," zei iemand uit het publiek bij de demonstratie. „Eén verkeerde beweging en je boort een kapitaal in de grond." Voorzitter Ab de Kroo van de SMVV tenslotte: „Je moet goed op elkaar zijn ingespeeld." Ondanks de oostenwind en enkele technische problemen was het voor hem toch een geslaagde middag. Mengpaneel gestolen op bazaar in Hoek HOEK De jaarlijkse bazaar, die maandag (koninginneagi in het voor malige gemeentehuis van Hoek werd gehouden, heeft de Stichting Welzijn voor Ouderen weinig winst gebracht. Tijdens de lunchpauze - tussen twaalf en één uur - toen de vrijwilligers het pand hadden verlaten om even iets te eten. werd een mengpaneel gestolen. Waarde ongeveer 500 gulden. De re cherche van de gemeentepolitie Ter neuzen heeft de zaak in onderzoek Nu sparen op een Girospeciaal-rekemng bij de Verenigde Spaarbank betekent een hoge rente, momenteel 5 :X En de mogelijkheid om f3.000.- per maand zonder kosten op te nemer. Meer opnemen kan natuurlijk ook, maar dan betaalt u 1% opnamekosten over het meerbedrag. Bij aankoop van een eigen huis is uw spaartegoed helemaal vrij opneembaar Wij zijn tenslotte de makkelijke bank in de buurt. abl MIDDELBURG De Provinciale kerkvergadering van dc hervormde kerk in Zeeland bespreekt in de ver gadering van dinsdag 8 mei in Krui- ningen het pastorale handelen in verband met de problematiek van vrede en veiligheid. Daarbij zal de vraag aan de orde komen of en hoe de gemeenten zouden kunnen worden geholpen in het niet-gepolariseerd bespreken van de vragen inzake vre de en kernbewapening. Voor veel gemeenten geldt dat achter het vastgelopen gesprek over vredes- vragen aan de hand van de Pastorale Brief van de Hervormde Synode van 1980 en achter de gepolariseerde stel- lingname die daardoor ontstaan is, de vraag schuilgaat wat betekent het als we zeggen dat 'Christus onze vrede is' In een groepsbespreking zal het vraagstuk aan de orde worden ge steld. Daarbij gaat het - aldus een toelichting - niet om de vragen rond om de kernbewapening als zodanig, maar om de belemmeringen en moge lijkheden om als gemeente van Chris tus daarover (samen) te spreken. Op de agenda staat verder onder meer nog een bespreking met een toelich ting op de doelstelling van de werk groep baanloosheid, die doelstelling is om in de hervormde kerk in Zeeland een mentaliteitsverandering te be werkstelligen rond de visie op betaal de arbeid en onbetaalde arbeid in een veranderende samenleving En een andere benadering van baanloosheid. waarbij polarisatie tussen mensen met en mensen zonder baan wordt voorkomen. Voorts zullen leden-advi seurs van de provinciale kerkvergade ring zich buigen over.de vraag of de centrale werkgroep homofilie Zeeland over moet gaan in een eucoemenische kerkelijke werkgroep homofilie De werkgroep zou zich moeten bezighou den met kerkelijke activiteiten en acties inzake de integratie. Een ande re mogelijkheid is de centrale werk groep homofilie Zeeland te laten voortbestaan als een soort interme diair tussen de kerken en de homowe reld. verenigde spaarbank MHTpaËN TEL 0110C 30 L'. GOES - MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 9