rasser 9Loo% Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. EXECUTORIALE VERKOOP MS. ESPRESSO PIEMONTE VASTE BELEGGINGSREKENING E< MET UW GELD MAAKT U HET MEESTE GELD BIJ DE WESTLAND, UTRECHT HYPOTHEEKBANK BACK 4 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 MEI I^JSDA IAATNUDE ZON MAAR SCHUNEN... En de makelaar weet van wanten en kranten. De toch al zeer laag geprijsde Lada's Lada 1200-s zijn tijdelijk nog voordeliger. Kijk en Lada 2105 N vergelijk nevenstaande prijzen. Lada2ios-GL En dan snel naar de Lada dealer. Lada 1600-GL 10.325.-' nu 9.895,-* 11.985,-" nu 11.495,-* 12.550,-' nu 11.995,-* 13.095.-* nu 12.595,-* 0 nr inklusiel BTW 13.995,-* nil 13«495j" af Groningen GREMI Auto-import bv Postbus 303. 9700 AH Groningen Telefoon 050-183121 (8 lijnen) 200 Oectiers in Nederland Service in geheel Europa BERGEN OP ZOOM Automobielbedrijf Kool b.v. Buitenvest 44, tel. 01640-35295 BRUINISSE Garage Gebr. Bal Dreef 1. tel. 01113-1456 MIDDELBURG Autobedrijf Renton Noord-monsterweg 4. tel. 01180-36815/23723 NISSE (BIJ GOES) Autobedrijf Vermeulen Nisse b.v. Dorpsplein 21-23, tel. 01194-298 TERNEUZEN Autobedrijf A. Zegers. Mr. F.J. Haarmanweg 19. tel. 01150-12210/13545 VLISSINGEN Autobedrijf Renton Gildeweg 33. tel. 01184-18851 Voor de arrondissementsrechtbank te Middelburg zal op 23 mei 1984 om 12.00 uur ten verzoeke van: 1. de naamloze vennootschap Nederlandse Scheepshypotheekbank N.V.. 2. de naamloze vennootschap Nationale-Neder- landen Scheepshypotheekbank N.V., beide gevestigd te Rotterdam en beide woonplaats gekozen hebbende aldaar aan de Korte Hoogstraat nr. 30 ten kantore van de advocatenmaatschap Nolst Trenité, Hoogenraad Van Velzen, en eveneens te Middelburg aan de Rouaansekaai nr. 35 ten kantore van Mr. C. H. Brinkman, die voor de executanten als procureur optreedt, alsmede te Vlissingen en in alle overige gemeenten des lands ter respectievelijke ge meentesecretarie aldaar, worden verkocht ten laste van de rechtspersoon naar het recht van de Republiek Italië Siciltraghetti S.p.A.. gevestigd te Catania (repu bliek Italië.) uit krachte van de in executoriale vorm uitgegeven grosse van het vonnis door de arrondisse mentsrechtbank te Middelburg op 11 april 1984 op tegenspraak gewezen tussen executanten als eiseres sen en geëxecuteerde als gedaagde, het onder de vlag van Italië varende motorschip Espresso Piemonte. groot 1539 BRT. 662 NRT. draagvermogen op de zomerlastlijn 2.966 ton dwt.. bouwjaar 1969, voortbe wogen door twee 16-cilinder dieselmotoren, merk Fiat. totaal vermogen 5.884 kW (8000 bhp). Het schip, waarop geen kapitein aanwezig is, ligt te Vlissingen in de Binnenhaven Pier B6 en behoort in eigendom toe aan Siciltraghetti S.p.A. voornoemd. De inzet van executanten bedraagt 1.000.000.-. De executie geschiedt tot verhaal van 4.036.533,66 te vermeerderen met de rente na 16 januari 1984 en de kosten. Eventuele gegadigden kunnen ter terechtzit ting niet zelf bieden of afmijnen, doch dienen zulks te doen door middel van een procureur of notaris. Inlichtingen en permissiebiljetten ter bezichtiging van het schip worden verstrekt door Nolst Trenité. Hoo genraad Van Velzen (Mr G. M. C. C Bruyninckx), Korte Hoogstraat 30. 3011 GL Rotterdam, tel.nr.: 010-330244, telex 23669 just nl. ADVERTEREN DOET VERKOPEN bi 5 tl Een ling kunt bepaler Minimum inlegbedrag f 1.000-, geen ma: mum. Rentebetaling per maancr'/per ja; samengesteld, rente per: 2 jaar 5 jaar 10 ja; bij inleg- f 1.000,- 7,4% 8,6%' 8,79$ bij inleg- f100.000,- 7,7% 8,9% Maandelijkse interest-inlegbedrag v.a. f 10.000,- gebi verf .Middelburg, Markt 63. 01180 3 hooi Rentewijzigingen voorbehouden wem Snel. Lever vandaag nog uw kleurenrolletje bij ons in Kunt u morgen na de lunch genieten van uw schitte rend afgedrukte kleurenfoto's. En nog op een groter formaat dan normaal ook! Zonder dat 't u een cent méér kost. Alleen bij ons: FOTO-FILMVIDEO BIJ DE ECHTE KLEURENFOTO-SPECIALIST J

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 4