Bevelander André de Vrie greep trimtitel in Steen A drie Thijs toont zich beste Zeeuws- Vlaamse topbiljarter Dames CVC kampioen i bedrijfsvolleybal Wielerwedstrijd in Zuidzande Fons Warrens won Azijnloop IJzendijk VOLLEYBAL MET HANGEN EN WURGEN NAAR EINDE WINNAAR KWAM UIT DE BESTE REGIO Recreanten- toernooi van Savok een succes groot DINSDAG 1 MEI 1984 SINT-JANSTEEN De Zeeuwse wielerkampioenen bij de trimmers komen allemaal uit de Munck Kapeiie 6 Frans Franse Kwa- Zuid-Beveland. In het gisteren gehouden provinciaal kampioenschap ging de titel in de 8jactTdePunder"dé A-categorie naar André de Vrie uit 's-Heer Abtskerke, Henk Booman uit Goes nam in de Philippine ïo PauiHieiossemsse B-categorie Terneuzenaar mee tot op honderd meter van de finish en greep toen overtuigend de trui in die klasse en de mooiste zege was tenslotte voor Piet Hoondert uit Heinkenszand. Hoondert vond het tijd om te vertrekken uit een kopgroep van acht renners. En tegen de solo van de heersende Europese titelhouder was niemand bestand. Een resultaat dat de Zeeuws-Vlaamse ook lang getwijfeld te hebben aan het renners gevoelig 'aantikte'. Jaren ge- slagen van die tweemanspoging. „We leden immers was het land onder de bleven toen we zo'n honderd vijftig Schelde de bakermat van het wieier- meter voorop kwamen, even wachten schoot en Pierre Vermeulen tracht- trimmen, op eigen bodem en met alle wat er uit de groep zou komen. Toen ten in een wanhoopspoging nog aan L Lambrechtse Goes vedetten uit de diverse keurkorpsen het daar kennelijk niet soepel liep zijn te sluiten, maar voorin verstond men 5 aan de start kwam de nederlaag hard we maar doorgegaan, hebben op het elkaar uitstekend. E11 toen het gat 11 aan. Opmerkelijk daarbij was ook dat laatst alles gegeven om weg te blij de eerste aanvallers telkens beloond ven", verwonderde Boonman zich werden voor dat offensieve rijden, de over de inactiviteit van de 'kanon- 'rekenaars' er in elke categorie naast nen'. Boonman had echter Cees de Dries en Jacques Rommers als ke benen heeft n afstoppers in de groep zitten en van verstandelijk hoog aangeslagen moet de gerenommeerde Zeeuws-Vlaamse worden bleek tien toeren voor het pakten. Dat begon dus al bij de C-renners. Daar vlogen in de beginfase drie man weg uit de groep die dacht dat het wielertrimformaties vertikten de kop- einde. „Sprinten kan ik met. de solo is allemaal te vroeg was. liet begaan en mannen het op het vuile werk voor mijn sterkste wapen", zei Hoondert het tno pas na de finish weer zag. De elkaar op te knappen En mede daar- na de wedstrijd. „Op een gegeven drieëntwintigjarige André de Vrie had door bleven Jan Herenthals (erg ge- moment zag ik de sprinters klem in de laatste rechte lijn geen moeite lukkig met zijn tweede plaats) en zitten in de groep, toen ben ik ge- met Ronny Bleyenberg Henk Boonman voorgoed buiten sprongenHoondert deed dat met De wedstrijd bij de B's was een 'la- schot. Boonman won de sprint chertje' Daar gingen in de tweede van de titel op één been de twintig omlopen Henk Boonman B-categorie: 1 Henk Boonmans Goes iZeeuws kampioen) 50 km in 1 16.02. 2. Jan Herenthals Terneuzen, 3 Jan Dubbeldam Sas van Gent op 40 sec.. 4 Henk Peelers Biervliet op 45 sec 5 Jan Gijzel Kapelle. 6. Renë He.vboer Terneuzen 7 Henk Schip per, 8 Piet Wondergem Heinkenszand. 9. nadig hard door de polders ron« Bertus Wieles Sluiskil. 10 Jan Moes Terneu- Sint-Jansteen. Frans Dubbeldam, zon Cor Verplancke, Frans van Water- U-categorie: 1, en Zeeuws kampioen André Pierre Vermeulen tracht- clc' V, ic 's'Hoei' Abl«kerke. 45 km in'107.51. vtrmcimn traent 2 Ronny Bieyenberg Sluiskil. 3 op 20 sec Bert Begijn Hoek, 5 Piet van Bendegem Sluiskil. 6. op 28 sec. Cromheecke Aardenburg, 7 Pieter naar ruim een minuut was uitge- Harms Sluiskil, 8 Hesset Hamelink Terneu- bouwd zagen de achtervolgers hel zen, 9 Bertus Dees Terneuzen, 10. Eddy de hopeloze van hun actie in. Schrijver Lamswaarde Dat Piet Hoondert niet alleen oerster- in de koers ook Bejaardenschieting SINT-JANSTEEN De afdeling Sint- Jansteen van de rooms-katholieke bond van ouderen hield een bejaar- denschieting in het gemeenschaps centrum 'De Warande' in Sint-Jan- Het peloton steen waaraan door 34 schutters werd deelgenomen. De uitslag, hoge vogel P. Stevens uit zoveel overtuiging en kracht dat de stnt-Jansteen. eerste zijvogel: B van Him- rest van de kopgroep op slag 'gezien' ste uit stekene iBi tweede zijvogel: C was. Op de 'grote molen' reed Plet Blommaert uit. Sint-Jansteen Grootste en Jan Herenthals op zoek naar wie- Dc A-categoriemaakte er een schitte- Hoondert een kloof van een halve aantal vogels, vier stuks, A. d'Hooghe uit lerglorie. En ook daar was het peloton rende wedstrijd van. AI vroeg in de minuut bijeen en ging toen op zijn Sint-Jansteen u„. IImnn do lunirsn - t Frank Gommers van over het parkoers, die vlucht veel weg had van een zelfmoordpoging. Kam- uc oulu „ouociom pioen Henk Boonman zei na afloop scheidde zich een achttal renners af kon pjet Hoondert niet verliezen uit een even niet reagerend peloton. Dat kon zich een paar ronden verder wel voor zijn kop slaan. Want de trein met zeven renners uit Zuid- Beveland en Frank Gommers als eni ge afgevaardigde van het Zeeuws- Vlaamse contingent denderde onge- mening dat. met een harde wind ^.oers zat el sp^! b°venop de wagen. gemak naar de streep. Klasse, want LAMSWAARDE In café Tonny het parkoers, die vlucht veel weg -.*el Hoondert, Van 't Westeinde en achter hem zaten ze beslist niet stil werd een bejaardenschieting gehou- ai,S.. gangmakers Maar met de solo als handelsmerk den waaraan 29 schutters deelnamen. Uitslag hoge vogel P. d'Hondt Klooster- j j zande, eerste zij vogel A. Burm Kloosterzan- Uitslagen de, grootste aantal kleine vogels(6) Hulst. HULST De laatste speelweek in de de hoofdrol. 15-1. 15-5 en 15-6 setstan- Morres 2 10-19 3 Hubo Voorwaarts 10jM A-eategorie: l en Zeeuws kampioen Piet HEIKANT In het centrum Het Hulsterse bedrijlsvolleybalcompeti- den lieten niets aan duidelijkheid te VV Hulst l 10-13. 5 Morres l 10-15, 6)1 Hoondert Heinkenszand. 75 km in 1.46.16. Helleken werd een schieting gehou- tie is vooral voor de dames van CVC wensen over. va" Damrne 10-15. 7. Neckermann 2 Frank Gommers Philippine op 35 sec 3 den waaraan 43 schutter deelnamen. Tiptop succesvol verlopen. CVC Na afloop van de beslissingswedstrijd W?^or.eii I'l Jan van 't westeinde s-Heerenhoek 4 m hoge vogei en eerste zijvogel J v bleek niet alleen in staat de tweede tussen Hubo Voorwaars 1 en CVC pe vilder 1 10-21. 2 Brandax 10-20. 3.1 de Berge. Krabbendljke. 5 Jan KerkhBovensSlnlBJansE- ^assaert 11 Basketbaltoernooi in Sas van Gent SAS VAN GENT Het tweede bas ketbaltoernooi van de BC Sas is maandag bij de dames in een over winning geëindigd voor Volharding uit Goes. Bij de heren ging het Axelse Voorwaarts met de eindzege lopen. „Een erg goed toernooi. Aantrekkelijk en uiterst sportief. En met strijd in alle klassen", wist Hanneke Bronwas ser van de organiserende vereniging na afloop. Een manifestatie ook van de nog jonge Sasse club die in de korte tijd van het bestaan danig aan ZUIDZANDE Een dag voor het de weg timmert. Met dit toernooi Zeeuws kampioenschap wielrennen ondermeer, ook in de districtscompe- voor trimmers werd in Zuidzande de titles waar zowel de dames- als de Zevendraaierskocrs voor A- en C- herenploeg verrassend goed voor de renners gehouden. Carlos Boerman dag komt. won in de A-klasse, Hessel Hamelink In de poules die 's morgens naar een was bij de C-renners de snelste, beslissing gingen kwamen Volhar- Frank v Kerkhoven Smt-Jansteen. tweede zijvogel periodetitel voor zich op te eisen ten Tiptop (voor het algemeen kampioen- groep.Smash 2000 10-21, 2 MorresftMI J Maas Hulst, grootste aantal kleine vogels koste van Morres 2. maar werd ook schap dus) was er de gebruikelijke 3. Solmar SV Aloy 10-8. 4 Luctor Bat (61 J v Kerkhoven Sint-Jansteen nog eens algemeen kampioen door prijsuitreiking. Bij afwezigheid van 10-2 Tweede klas dames: promotiegror® ZUIDuoitPE In café de Herberg in Hubo Voorwaarts 1 de eerste perio- Bevobo-voorzitter Gerrit Naessens vvc de Vilder l 10-26. 2 WC de Vüi)ui: Zuiddorpe werd een schieting gehouden dekampioen in wellicht dc meest huldigde penningmeester Ad d'Hondt 101". 3 VV Hulst 2 10-14.4. Hako Daf:i hogé^vogel ■ÏSem.tdV "e' ,e"0™ SrSnj»™' kamP'°en™ S' «STXis!'d£?u Eerste zijvogel idem. tweede zijvogel R mcl ~"u le verslaan- Dekerwmnaars. 10-13. 4. Ort ho Mok 10-8 Derde klas hw)ns Slmon Zuiddorpe Grootste aantal kleine T h Hnhn Voorwaarts 1 De laatsle "'blagen eerste klas dames: promotiegrocp 1 VV Hulst 2 12-34,2. vogels (5. J Verschoten. Kloosterzandc A peller met1D0 voornaam 1 Foto van Damme-Lybeert Verstraeten 2-1 wilfned 12-18, 3 Ortho Mok 12-17. degTSCT de Rijcke Antwerpen en A. de Munk Zuid- was CVC Tiptop pij \ooiDaat ai iavo 35-4, 15-12 en 8-15). CVC Tiptop-Morres 2 liegroep- 1 Rijk BV 12-20 2 R v Weso dorpe riet. Veel meer dan Hubo had CVC 3.0 us.j, 15.5 en 15.6l en CVC Tiptop-VV 12-10. 3 WC de Vilder 2 12-9 Derde|terw houden. En in de sprint greep Boer- KOEWACHT In café De Oude immers ir} ^et ^erloojp van de^tweecie Hulst 12-1 (1»9,10-15. TO-M). tweede klas dames: 1. Solmar SV Aloy 6-15, 2. Morjir man toch nog naar de bloemen. Molen in Koewacht werd een bejaar- in de C-categone eveneens een vro-0- ontsnapping. Daar zaten zeven ren- schutters deelnamen, ners in die hun voorsprong tot het Uitslag: hoge vogel a. Verlaet Moerbeke, .vunwaoii wciu uciaai- Periode een schitterende vorm ge- dames- Rijk BV-Proprijs stop 2-1 115-11. 6-11,3. Hubo Voorwaarts 2 6-10.' 4. wasted: rlenschierinp- PPhnnHpn waaraan S>fi toond en bovendien had CVC tWCC 9-15 en 16-4! en VV Hulst 2-Hako Daf 3 0 3 6-10. 5. CVC Fassaert 6-8, 6 Vaiwacï l °il sStcrs dfelmmen waaraan weken teruB v00r de competitie de Itt-IH IM IM» .BwhnHOTjjljiHl Kienden 6-5. 7. E compiat M. "pe,i opponent ook al eens verslagen. Deze einde wisten vast te houden. In de eerste zij vogel C v. Damme Koewacht! Jeer Dc eindstanden: slotfase verloor de vluchtgroep alleen lweede zuvogel M. de Wilde Moerbeke, dan In de laatste confrontatie. 15 7 k(,rmann 1(U9 Algemeen kampioen bij de hsdalir klas heren i Nee- werd Neckermann 1 en bij de dafi kermann 1 10-25, 2. Old Tuffy's Saloon behaaf siouase venoor ae viucntgroep aueen -j ■">=- „Q1.,„,i Kermann i iu-zo, z. uia tuuys saioon j 7 rtr Tonnv van Poecke nog die waaide er°^sle aanIal Weine v°geis (4. p de werd het al in de eerste set en vervol- 10-i8,3. w Hulst 1 ïo-ie. 4 Wemolin 10-14, bovendien de dubbel' door oobfinai .JuSchepper Moerbeke. gens werd het nog eens 15-5. 5. eve Alberdo 10-19.6 Neckermann 2 in-5 bekercompetitie in hun voordeelals f beslissen. uppuppiug npaiiicw v ijiiia» auiuij van t uic vvaaiuc QnViai7»-,ni- ding, Scheldesport (bij de dames) en Boerman verdiende de overwinning in terug naar dg achtervolgende groep. Voorwaarts en een oud-Sascombina- Zuidzande ten volle. Hij was de eerste Hessel Hamelink zette van ver aan en HEIKANT In het gemeenschaps- perfjpi. in fip week was CVC Tinton fso tct Rnninr. en de beste aanvaller, die een niemand kwam er meercentrum Het Helleken in Heikant a-,c_*ucl. w a tie tot winst. Met spannende finales tussen genoemde teanTs'^s uftsteken- k«-=" «omsprong bij elkaar XSffitetoJkTsMMWi ïcrd ec" I>ej™tlon6o0ieting gehou- °°ïiod1euI7''iiSd mfeeïk-ï'ÏÏI nn stamDte en toen wachtte on verster- U".den waaraan 43 schutters dee namen, perioaenrei gesneia. via een z 1 zege de uitsmijter groeide dit tweede BC stampte en toen wachtte op verster- Sas-toernooi dan ook naar een hoog- om 4e vlucht gestalte te geven, tepunt. jan Moes en Henk Peeters begrepen Resultaten dames l. Volharding 6 punten, dat uitstekend, sprongen naar Boer- IJzendijke, 60 km in 1.34.12; 2 Henk Pee- op VV Hulst 1 (15-9.10-15 en 15-14) was ters Biervliet, 3. Jan Moes Terneuzen. 4 op Uitslag: hoge vogel P. de Jonghe Heikant, cvo kf)nlonpr Morres 2 Benaderd tot 15 sec. Frans van Waterschoot Graauw, 5. eerste zijvogel A. v. d. Branden Sint-Jan- t vff11 cëf ^«.1 Paul Hiel Ossenisse. 6 Bertus Wieles Sluis- steen, tweede zijvogel A. v. Himste Helle- ®P P Jan Palings Oud Gastel, 8 Rene straat; grootste aantal kleine vogels 9 Srhplilstniirl Tprnbiivm 4 Vnnmiaarts f "LKil. i. jan rtuillgs UUU UtKSU», O. neut' ouiaap. b.uulcuc omimi lueme vogcu |t; o. de diiecte Confrontatie ROta bene tUS- 2. Scheldesport Terneuzen 4, 3. Voorwaarts man toe en raasden m hoog tempo fteyboer Terneuzen, 9. Frank Devos Keiem, van Himste Hellestraat. - sen CVC en Morres 2 de beslissing Vedlezersgroep T Va ke'nfssë 5 2 BV vervolgen« de afstand af. De goede io Freddy Landuyt St-Lauren^ SLUISKIL - Karabijnclub Winnetou moest brengen. Maar wat een span- Hulst 4. 3 BC Sas 3; 4 Sas/Scheldesport samenwerking liep in de finale stuk C-categone; 1 Hessel Hamelink ^terneuzen, in Sluiskü hleld ln café Dallmga een nend gebeuren had moeten worden combinatie o toen Boerman dacht aan alleen naar 40 km m l^.04.20. 2Ben de eierschieting waaraan 44 schutters werd een eenzijdig treffen met CVC in He™ i Vooneaarte2 OudS.s».3 BV de.streep te gaan. Eenmaal terugge- deelnamen Hulst combinatie 4. Hier viel de beslissing pakt door eerdergenoemd tweetal, op doelsaldo, 4 Scheldesport wilde het niet meer vlotten en kwam Verliezersronde. 1. De Bucket Borssele 5. 2 de groep nog akelig dichtbij. De routi- Volharding 4, 3. BC Sas combinatie 3. de Backer Terneuzen, 7. R. Uitslag hoge vogel W. Aërens Beverschut- Cromheecke Aardenburg op 40 sec.J; 8. Jters; linker zijvogel E. de Poorter Monte a i dp c,a 7 - Ronny Bleyenberg Sluiskil, 9. Stan Brooy- Christo Lembeke (B rechter zyvogel W. mh-imi*.«s-i-i ii ik m mip hp Knn- to «arrei ne van het ^opgroepje was echter mans uit Kuitaart. 10 D Peuteman Brug- Aerens Beverschutters. grootste aantal SPnJ^H I sinten ho i u Biiucket Borssele weten voidoende om de jagers van zich af te ge kleine vogels (4) F Aerens Beverschutters hengstdijk weid een gaaibollmg ge- met dppi tP willen nemen rie horonninoe J a houden waaraan 23 personen deelna- schreef. Gaaiboiling HENGSTDIJK- VOOR TWEEDE MAAL niet deel te zullen nemen, de herenploeg van Marathon verscheen ook niet Daar was de organisatie minder gelukkig mee omdat daarvan geen afmelding binnenge komen was. (Genti. heid mm gesp in d ling SAS VAN GENT Opnieuw is het recreantentoernooi van de Sasse vol leybalvereniging Savok in alle op zichten een groot succes geworden. Liefst 72 teams namen aan dit vijf daagse toernooi deel en speelden in het weekeinde de plaatsingsronden, waarna zaterdagavond met een feest avond het toernooi werd afgesloten. Van dinsdag tot en met zaterdag werd er op vier velden in sporthal De Vlaanderen in drie categorieèn ge speeld. Zowel bij de dames, heren als gemengde teams werden daarbij wed strijden van twee keer negen minuten afgewerkt. Dinsdag, woensdag en donderdag werden de voorronden ge speeld. Vrijdag kwamen de nummers vijf en zes uit de poule in de verliezers ronde tegen elkaar uit en zaterdag morgen speelden de nummers drie en vier uit de voorronden in de midden poule. Zaterdagmiddag kwamen de eerste twee geèindigde teams in de winnaarspoule uit. Vooral bij de heren leverde dat een spannende strijd op. Valcke All Stars, Jeroen en de Marjo- lemtjes eindigden met een gelijk pun- tenaantal. Op basis van het toernooi- gemiddelde werd het team van Valcke All Stars tot winnaar uitgeroepen. De eindstand bij de heren 1 Valcke All Stars. 2 Jeroen, 3 De Marjoleintjes. 4 GPC 5 Carioca, 6 Renlque. 7 Deurdouwers, 8 Watergeus; 9 Fredje An de Stelle: 10 KPJ Westdorpe, 11 Savok. 12 Peters Cleaning; 13 De Rijke. 14 Vroedschap. 15 De Ventjes, 16 De Harmonie. 17 Frans Kind, 18 Bad- TERNEUZEN Met hangen en wurgen gaat ook de volleybalcompetitie naar het slot. Dat leverde in de districtscompetitie een beperkt programma op, waar bij Mytilus 3 verstek liet gaan tegen het tweede team van De Stcrre. Voor CVC en Morres leverde dit weekeinde winst op, evenals voor de dames van IJVC, die degradant Marathon 4 met 3-0 klopten. Morres Hulst 2 speelde in feite met de voeten van tegenstander EVVC 3. Vooral in de openingsset leverde dat een vernietigende 15-0-nederlaag op voor de Vlis- singers. die geen vat konden krijgen op de harde service van Michel van Bremen. De kernen dat de opslag geretouneerd kon worden, stond Paul van der Heijden er aan de Hulst-zijde om doeltreffend af te ronden- Onderschatting in de tweede set leidde er toe dat Morres halverwege tegen een 9-3-achterstand aankeek. Pas toen de puntjes op de werden gezet werd EVVC achterhaald en tenslotte nog met 15-11 teruggewezen. De derde set werd afgesloten met 15-6-winst voor de thuisclub. .ju CVC sloten de competitie af met een 3-2-zege op Ardito. Daarmee bevestigden de Clingena- ren andermaal de goede vorm van de laatste weken, waarin de ploeg zich opwerkte van een dreigende laatste plaats naar de staart van de middenmoot. Zaterdag gaf de thuisploeg evenwel een 2-0-voorsprong uit handen. Uiteindelijk leverde de laatste wedstrijd toch nog winst op met 3-2 In de lagere regionen werd Voorwaarts 2 kampioen bij de dames in 2B De nipte 3-2-zege op Even Kijken 2 was voldoende om buiten schot van de concurrentie te komen Philippine verloor kansloos met 3-0 van De Sterre en ook Attack won met 3-0 Kikkers 2 bleef in Aardenburg met lege handen. Kampioen Voorwaarts had het in de tweede klas heren nog lastig tegen Even Kijken 2, dat slechts met 3-2 wenste te capituleren. Sluvoc sloot met een 3-1-overwinning af tegen Verdegem 2 en Zaamslag wees met dezelfde cijfers tegenstander IJVC 2 terug In de derde klas heren moet De Sterre 3 het kam pioensfeest nog even uitstellen. Athanatos 2 bleek zaterdag met 3-1 te sterk en Voorwaartgs 2 ging met in de fout tegen Attack 2; 3-0. ,/ZENDIJKE Opnieuw heeft Fons gaan om de trimloop op je naar In café 'de Kort' te Warrens een trimloop winnend afge- schrijven. Iets wat een duidelijk De Sluiskilse trimmer schil is met een paar seizoenen j - enals vorig jaar, de IJzen- den", aldus de winnaar. dijkse Azijnloop op zijn naam. Hij Mevrouw Rogiest uit Sas van Govei legde de tien Engelse mijlen af in 58 was de eerst aankomende dame. ide b minuten en 7 seconden. Hiermee de uur. 7 minuten en 8 seconden. Bijzich sterke Belg André Westerling vier negen kilometer, waar 28 deelneniverv seconden achter zich latend. startten, toonde H. de Caluwéjde l van W3es ijzendijke kreeg hiermee een terechte Westdorpe zich met een tijd vaqluid winnaar, want het was Warrens, die al minuten rond de sterkste. De De vanaf het startsein een geweldig tern- kilometer werd gewonnen door M i echt po het peloton van 55 man opdrong. 4e Hemel uit IJzendijke; de teeén^stiir Met als gevolg dat na ongeveer drie halve kilometer won F. Dielemani brer kilometer het geheel in stukken uit- Terneuzen van httt ct een viel. Halfweg het parkoers bleef Azijnloop. waarvan de organist vooi HULST - In zaal Den Heiberg m het waarin naast warrens in handen was van de W IJzend ibert 2^ Tonny Strijdonck. Mark de Visser en geassisteerd door de organisator den waaraan kaarters deelnamen de wee[. gterk lopende Tonnv de Wael trimlopen R. Mangnus uit Graa zich bevonden. Op vijf kilometer van D'ok 144 deelnemer Een record si het einde plaatste Warrens een de- men drie jaar geleden met dit evi marrage waar de rest het antwoord op ment op koninginnedag begon, schuldig moest blijven. men. Uitslag hoge vogel J de Kort Hengstdijk; linker zijvogel mevr Van Damme Terneu zen. rechter zijvogel H. Herman Hengst dijk. grootste aantal kleine vogels Prop Kloosterzande en Hengstdijk. Kaartingen en sjoelen in Land van Hulst den waaraan kaarters deelnamen. De uitslag 1 mevr. Verstraeten, Terneuzen. 2 F. Plessens. Hulst, 3 E Sorber, Paal. 4 P Warrens. Hulst. 5 P. d'Hooghe. Ossenisse De Hulster kaartclub 'Harten Aas' speelde de laatste competitiewed- iedereen dacht dat de beslissing was TJitslfllTPfl strijd m zaal R. de Vilder in Hulst gevallen. Maar onder aanvoering van 0, j waaraan 28 kaarters deelnamen westerling wist zich toch vier man op h™ S "we sTcmSS Ha Tmlvr' pmSTf'SS? 5 mm 8°° mCter ™°r de ""1Sh '"1 "e 58 To"">' Watl' w««<'on>e. 59: Mtaujïeeters K.mMoen vS de Ert Sllllskl1 aan ,e Sluiten. Het venijn zal Marc de Visser. Craauw. S B. GeUM» compeUUe werd ThVinck duidelijk in de staart, want 200 meter Sluiskil. 6 Luc van Landeghem, Ova voor de finish begon Warrens aan de 'Bi. 7 j: van der Linde, Oostburg. De sjoelclub Wij blijven actief uit eindsprint en daar moest ieder het Sturm. Vlissingen. 9 H. Cornells. Groed Hulst speelde m het kader van een antwoord schuldig blijven. L D|e]eman. Hoek competitie de laatste wedsmid inzaai Ee„ dolgelukkige Warrens sprak na ï'fjïST'UÏSSTiJS? De Vilder in Hulst. „n- - pe. 31. 2 J Snoeck. Terneuzen, 3125, dp intrap i m var dar wrvdon 9 I a^°°P osei ee" van zlJn zwaarst, be- van de Vijver. IJzendijke. 31.40: 4 j Jad LeenSfs M de VHder 4 E? van Ecke 5 VOchJ*n Zeges hl} was van mening dat Se. Axel: 5 J de Braai. Terneuzen. 6 M S van Sr- steeds meer Belgen richting Blokspoel. Oost-Souburg: 7 R. de Man« Zeeuwsch-Vlaanderen komen. „Wat re, IJzendijke. 8 W van Halderen. Axel, Het seizoen wordt afgesloten op don- wedstrijden wel interessanter ma- van Waes, IJzendijke: 10 S. Cappaert, derdag 3 mei met een feestavond in ken voor het publiek, maar je moet nu va" Gent. wel als dpelnemer lot hpt uiterste v|Jf kilometer; 1 N. van den Hemel, 20.3 wei ais aeememer tot net uiterste E de Winemkcs. Westdorpe. 2L40; 3 E. Waes, Aardenburg, 21.54.4 J Dekker, 0 burg; 5 M Schilders, IJzendijke; 6 P. zaal De Vilder. Lijser, Breskens: 7 D. Dekker. Oostbui G van de Bunder, IJzendijke, 9 C. Ven len, IJzendijke, 10 S. Spiesens, Sluis, tweeeneenhalve kilometer; 1 F. Dielen Terneuzen, 8.52; 2 P Nygaard, IJzend; 9.10. 3 H. de Wlllemkens, Westdorpe, IC 4 P. Nygaard, IJzendijke; 5 S. de Muiji IJzendijke, 6 P. van Waes, IJzendijke;' de Balllie, IJzendijke, 8 R. de Jager. IJl dilke. 9 A de Witte, IJzendijke; 10 M Geffen, IJzendijke nuntonchib Groot J3as, 19 Gezustersvan SINT-JANSTELN Voorde finale voorafgegaan Uit 76 inschrij- ste speler die twee jaar achtereen het Willy Martens, Werner Verdunnen, jjÉ 01 tweede maal in successie is Vingen bleven 12 spelers over. die zich kampioenschap opeist George van Dorsselaar en Peter de 4ririp Thiie v>n Hp hiliarttror naast 4e reeds geplaatste Adne Thijs Overigens zag het er halverwege de Smet) aan iedere finalist een fraaie ,Jb v a" ""J4*1 lvtr" voor de eindstrijd wisten te plaatsen, finale niet naar uit dat Thijs zijn titel beker overhandigen, eniging De Steense Toep Daarin gingen Peter de Smet, Floran zou prolongeren. Na zeven ronden had De eindstand: l Adrie Thijs (De Steense Zeeuws-Vlaams kamninpn Rornbout': Lorenzo Roodhuizen en hij twee verliespartijen staan en De Toep. St-Jansteeni. 2 Lorenzo Roodhuizen Adrie Thijs als favorieten van start In Smet leidde toen met een maximale 'De Steense Toep. st-Jansteen). 3 Peter de topblljart geworden. De bil- een bijzonder spannende finale moest score Na de ingelaste pauze raakte de SmetiOudeRaedthuis. Westdorpei. 4 Willy .iarter uit Heikant bleek zatcr- tutemdelijk de laatste pattij de beslis- We^ldorpenaar de draad kwijt Van Hon- ;,a o of Cn c- smg omtrent het kampioenschap de vijf laatste partijen verloor hij er .„"V dag 11 care Sport Hl Sint- brengen zowel De Smet ak Thijs vier Even leek m de negende ronde de z„„d,gs VelSa.i,'swisS Jansteen in een veld van der- hadden bij het mgaan van de twaalfde beslissing al te vallen, toen Peter de Roeis rs Zondags Vermaak. St -Jansteeni tien finalisten de sterkste ronde 4ne verliespartijen staan en Smet van Eddy Verschueren verloor. 9 Ronny de Wilde (Ruige Toep. Heikanti; juist die laatste ronde bracht deze maar de winst van Patrick Verstigel Patrick Verstiggel Marionet. Hulst); li Met negen punten uit twaalf twee spelers tegenover elkaar. Daarin op Adrie Thijs hield de spanning in Frank Dumez .Oude Raedthuis. Westdor- Mane-J osé- Michaelschool18 Scouting 2. h,.pis i;Pt hii I nrpnin RnnH het de regerend kampioen geen twijfel het toernooi pe' 12 Ronn>' otlJens Lustige Toep. 19 Westneuzen: 20 Suiker Unie. 21 garfield. S ,,el "1J lj0renZ0 KOOd" over de krachtverhoudingen beslaan Hulst.; 13 Willy Martens (Ruige Toep. Hei- 22't Eiland, 23 Zulpcilinders. 24Canoca; 25 huizen en Peter de Smet net De clubprijs gmg naar de vereniging kant) Deho '80: 26 Werha; 27 All in the Family 28 ht h Zonder dat Peter de Smet hem kon Marionet uit Hulst. Na afloop kon het Grutmocle. 29 Harmonie De Verenigde «CXlter zien. bedreigen liep Adrie Thijs naar de organisatiecomité topbiljart Vrienden. 30 Scouting 1. Vier voorronden waren er aan deze toernooiwinst. Daarmee is hij de eer- Zeeuwsch-Vlaanderen bestaande uit Adrie Thijs De pechprijs ging naar de Suiker Unie. Epscheute, 20 Gemeente. 21 De Rooien Oedt. 22 Groosman, 23 Zuipcilinders; 24 STV Dames. 1 CPC. 2 Jeroen. 3 Polderratten; 4 Kovas. 5 Zuipcilinders; 6 De Rooien Oedt. 7 Van zessen klaar. 8 Sluvoc; 9 Drive; 10 Van zes klaar. 11 Renique; 12 De Rijke. 13 KPJ Westdorpe. 14 Damesgymclub; 15 VSSV; 16 Badmintonclub Groot Sas. 17 Fredje An de Stelle. 18 De Papzakkers Gemengde teams 1 Mengelmoes, 2 Garage Peters. 3 Philippine 1. 4 De Plakkers. 5 CSM 16 d' Dobronkels: 7 Johan de Block. 8 Rabo 2; 9 Ons Genoegen. 10 Philippine 2.11 CSM 2; 12 ZBGV 13 La Bourse. 14 De Steentjes; 15 De Staertjes. 16 Rabo 1; 1' Kaartwedstrijd ZAAMSLAG De kaartclub Van Poel uit Terneuzen versloeg in uitwedstrijd het Zaamslagse DW. totaal scoorde de Terneuzense pl( tijdens deze confrontatie, die gespe werd in café Het Wapen van Zeels in Zaamslag. 40 punten en dat1 precies het dubbele van het totaal de thuisclub. Individueel zag de uitslag er als volgt u R Jonkheijm vdP. 2 J deKoeyerDW! Schoonakker DW: 4 J Bareman vdf mevr Van de Broeke vdP 6 H Schelib vdP: 7 H van de Voorde DW. 8 C Doom DW; 9 J Dei) DW. 10 J de Bai Gaaiboiling HENGSTDIJK In zaal E de K in Hengstdijk werd een gaaiboll gehouden waaraan 23 personen df namen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 26