Serge Carpentier ondanks verlies weer op de weg terug t| Schakers Middelburi weer in de hoofdklas 'Waarom onze IRENE geen prinses meer wil zijn' Snelle races en felle strijd tijdens rallycross Rilland PZC/sp°rt NIPT VERLIES TIJDENS JEUGDTOERNOOI GOES Gepromoveerde Green Sox start met zege Goese tennisclub draait nu voortreffelijk mee Hockeyteams Middelburg en Goes haken af aan top Joke Breur was alle biljarters te sterk Seolto slaat slag in pms: afdelingskorfbrijdc. i:f I 4 Exclusief interview met prins Bernhard. 'Stond mijn vrouw tijdens onze crisis onder hypnose?' ED NIJPELS' verbluffende succes als hypnotiseur. Deze week in DINSDAG 1 MEI 1984 nsd; VLISSINGEN De Goese tennisvereniging TSI heeft het zomerseizoen officieel geopend met het erepodium, na een gevecht dat i i i bijna nog in een derde set uitmondde: de organisatie van een wedstrijdreeks die de toets der kritiek kan doorstaan. Verdeeld over (i_. 7_5 vijf categorieën kwam op het park aan de Verrijn Stuartweg een ruim 230 jongens en meisjes in de categorie t m 14 jaar drong de tellend deelnemersveld in actie dat tijdens de tweede editie van het Open Paas-jeugdtoernooi jeffre^ver^ spel van alleszins acceptabel niveau liet zien. Via duels op het individuele vlak zowel als in lend tot de eindstrijd door Daarin trol het dubbelspel, die bovendien nog een extra interessant tintje kregen door de er doorheen hü de talentvolle Dimitn Kayser (de 4 Scheldei als concurrent. Na een lopende tweekamp Zeeland-Noord-Brabant. boeiende partij gaf de uitslag, 6-1. 6-0 De finale in de oudste leeftijdsgroep lekke bal aan om de bakens te verzet- «DOS: de weg naar dc eindstrijd ver- J®" de^issmee?tïzien" 030661 fm 21 jaar, was er zaterdagmiddag de ten. en uiteindelijk toch nog winnend sperd. Serge Carpentier had zich als exponent van, met Serge Carpentier te finishen 7-6, 4-6, 7-5. aanvoerder van de onderste helft van Miranda Nuyten (SBOZi liet by de en Ton van Rijthoven aan weerszijden Als eerste geplaatst, had van Rijtho- het schema evenmin laten verrassen, meisjes de balans in de krachtsver- van het net De Oostburger die we- ven, na Jan Goense (Ovezandei en door achtereenvolgens Bart Felius houding Zeeland-Noord-Brabant ver- gens ziekte geruime tijd uit de run- Arjan Schouten (Roosendaal) geklopt iDOS>. Stefan Buckens iRoosendaal) der doorslaan, door Maaike Verstrae- ning is geweest, toonde met een wells- te hebben. Roverr van riep Boogaard en Wijnand Nuyts van dezelfde vereni- ten Hulster Ambacht i ln de slotwed waar verloren driesetter aan. de weg I* omhoog weer ingeslagen te hebben \Y jnSt Gïl VCF11CS Na een door een tie-break in zijn nadeel besliste openingsset, nam hij van Dcltil SpOFl revanche in de volgende waarna hij van Rijthoven in de derde serie eerst OUDENBOSCH De herenhandbal- op een 3-0 achterstand zette, en ver- ploeg van Delta Sport uit Zierikzee volgens op het randje van de neder- heeft in Oudenbosch deelgenomen laag het balanceren 5-2. De gerouti- aan een toernooi van Internos, waar- neerde representant van Bas Dongen bij een keer gewonnen en verloren greep daarna een incident met een werd. ging de pas af te snijden. stryd terug te wijzen: 6-4. 6-3. maar Bij de meisjes van deze leeftijd moest niet voor lang In de resterende per- Roosendaalse Nathalie Sion in haar soonlijke onderdelen domineerde het eerste partij afhaken, waardoor het eigen district namelijk zowel kwalita- geheel verder een puur Zeeuwse aan- tief als wat het aantal deelnemers gelegenheid werd. De als favoriete betreft, hetgeen resulteerde in succes- ingeschatte Annemarie Verryzer sen voor respectievelijk Jeroen Ver- (TSI) troefde daarbij in de beslissende straeten. Sandra Begijn (alle twee krachtmeting haar club- en teamge- Hulster Ambacht). Kees Oostrom note Corina van de Borgt af: 6-3. 6-0. Slotronde en Stefanie Rottier De eerste wedstrijd, tegen de organi serende vereniging Internos, leverde een 15-10 overwinning op voor de Een vergelijkbare slotronde stond bij Schouwse herenploeg. Deltasport had de jongens t/m 16 jaar op het pro- in het treffen tegen het naar de eerste gramma, maar dan met twee Brahan- divlsie gepromoveerde Internos ders als opponenten: Stefan Buckens voortdurend het initiatief in handen en Arjen Schouten. Laatstgenoemde, Het tweede duel moest meteen na de als derde gestart, nam tenslotte de snelle eerste wedstrijd gespeeld wor- hoofdprijs mee naar huis, en ver den. De tegenstander. BDC uit Soest, diend, getuige de totaalscore: 6-1,6-1. maakte handig gebruik van de inge- Volgens verwachting ging bij de VLISSINGEN Het gepromoveerde treden vermoeidheid bij de Schouwse meisjes in deze afdeling de finale Green Sox is het nieuwe seizoen ploeg en sloeg in de eerste helftal een wederom tussen Annemarie Verrij- begonnen met een ruime overwin- onoverbrugbare kloof 8-0 De eind- zer en Corina van der Borgt. Ze „jng DOS 32 (16-1). stand was 15-5 voor BDC kwamen ook in genoemde volgorde Direct na het begin nam Green Sox de leiding en de voorsprong werd gelei- Serge Carpentier delijk vergroot. Slechts in de tweede innings kon DOS eenmaal tegen sco ren Aan slag was Green Sox goed op dreef met 14 opslagen. Eddy Ouwer- kerk sloeg een homerun en Henk de Jong gaf twee keer een drie-honkslag. Rudy Wolst was met vier keer een honkslag de beste slagman. In verde digend opzicht speelde Green Sox een VLISSINGEN Na een teleurstel- vlot uit de startblokken. Frans Ver- foutloze partij; er werden elf DOS- lend optreden in het districts-indoor- hulst. Jimmy Salawane en Annemiek spelers uitgemaakt door een vangbal tenniscircuit. draait de Goese over- Verhulst klopten hun respectievelijke of op het eerste honit. Al met al een gangsklasser TSI voortreffelijk mee opponenten in straight sets, en toen prima start in rayon eerste klas. in poule 4 van de landelijke competi- Marja Wondergem de eerste reeks van Green Sox 2, eveneens gepromoveerd, tie. Zo goed zelfs, dat na twee wed- haar enkelspel moeiteloos naar zich startte met een 20-3 overwinning op strijdzondagen de koppositie wordt toe trok, leek er voor de Vlissingers Gophers 2. Green Sox gaf 24 honksla- ingenomen en de gedachten aan een geen vuiltje meer aan de lucht, Leek, gen. kampioenschap reéle vormen begin- want ook in het tennisspel is de bal De adspiranten van Green Sox won nen te krijgen. De prestatiecurve van rond De single ging toch nog verloren °en na een spannende stryd met 14-10 de overige Zeeuwse clubs op dit en toen de bezoekers vervolgens drie van NADO niveau is grilliger: Ludo et Emergo dubbels op hun naam schreven, vorm- J 1? A4- dit w eekeinde met een zege uit de een 4-4-gelykspel de onverwachte JVGGS V3Ï1 QCF LÏlut zware ontknoping van de ontmoeting nederlaag op en de Schelde hield de Een volledig MLTC kon het m Bergen vyon jp lUDDCFSGn halve w inst in eigen huis. op Zoom tegen een eveneens op volle .a. Ut ,.tt ut IB Het. wordt wellicht wat eentonig, oorlogssterkte aangetreden SBOZ TUBBERGEN - De Goese motorcou- singslnst zijn landgenoot jfmmv "aar de stelling dat Hans Felius als niet bolwerken. Na verlies van Joost rear Kees van der Emit heeft de race B u i -J - - y speler in Zeeland nog steeds zijn Thorenaar bracht Remco Maandag in Tubbergen gewonnen in de sport- evenkme met gevonden heeft, blijft de partijen weliswaar weer op gelijke klasse 650 cc. Een uitstekende presta- van kracht Zelfs als de routinier uit voet. maar achteraf bleek dit het tie van deze Zeeuwse coureur, die 's-Gravenpolder eens wat minder in laatste wapenfeit van de hoofdstede- nog meer indruk maakt omdat dit de vorm is weet hu dit manco in tactisch lingen te zijn Hoewel er onder meer eerste race van de Goesenaar was. opzicht grotendeels te compenseren, nog dne driesetters op het gravel Vorig seizoen tijdens de laatste^race John McEnroe won in Dallas DALLAS iANP' - Geheel overeen- - T ti wgtm uil ccncniutr uitri t komstlg de prognose heeft John MLTC lieD teeen McEnroe het WCT-eindtoemooi in ae Dus, mme nep tegen Dallas gewonnen De als eerste getip te Amerikaan versloeg zondag in Dal las de nummer twee van de plaat- singslyst, zijn landgenoot Jimmy Connors in drie sets. De setstanden in Reunion Arena waren 6-1. 6-2 en 6-3. Zo heeft hij ook het wegvallen steunpilaar Dick Waasdorp uit het team van TSI geruisloos opgevangen met het Inzetten van nieuwkomer Jaap Moerland. Laatstgenoemde ver loor in de uitwedstrijd tegen de reser ves van het Rotterdamse Toeg welis waar op het nippertje zijn single, maar door zijn optreden in de herendubbel gezet werden, sloeg de balans daarin kwam hij namelijk trn val in Zand- steeds naar de kant van de thuisclub voort, w aarbij bij zijn been brak. door, zodat een al met al wat gefiat- Nadat Kees van der Endt weer kon Leerde 7-1-nederlaag een feit werd lopen, moest hij hard aan de slag om Ludo et Emergo herstelde zich uitste- zijn machine te prepareren, kend van het verlies in dc eerste Tijdens de race in Tubbergen had de krachtmeting, hoewel Serge Carpen- Goese coureur te maken met wat tier en Hein Kupfer de eer aan hun strubbelingen aan de motor, veroor. tegenstanders moesten laten. Conny zaafc[ door versleten zuigers. Hoewel Winnares Joke Breur en de als nummer drie geeindigde Jan van Opdorp. MIDDELBURG In de biljartsport is het opmerkelijk wanneer vrouwelijke finalisten in het eigen district tot enigszins aansprekende prestaties komen. Hun optreden beperkt zich veelal tot die eigen regio, waar ze geaccepteerd worden omdat de overkoepelende bond niet van discriminatie beticht wil 'worden. Maar in een vervolg op zo'n districtstoernooi zijn ze meestal niet meer te vinden. Joke Breur van de Terneuzense tegen Jan van Opdorp Die zelfde biljartvereniging BW maakt op Van Opdorp was vijf partijen lang die regel de uitzondering Afgevaar- ongeslagen leider gebleven. Maar digd door het district Zeeuwsch- zondag struikelde Van Opdorp. Vlaanderen stond de Terneuzense dame tudens het voorbije weekein- Door verlies m de zesde ronde de in de gewestelijke finale derde du'keWe hy naai de tweede plaats, klas driebanden die in Middelburg Joke Breu'' '"aakle ?e Brabander gehouden werd En tot verrassing }n genoemde hnale tot. een begmne- van het deelnemersveld deed Breur 'Jng; 15-6 v°°r Breur die daarmee niet alleen volwaardig in dit kam- de ^tel pakte, zeven mannen te pioenschap mee, maar veroverde ze zondag zelfs de titel. Joke Breur deed dat op overtuigen de wijze Goed gestart bleef ze in de openingsronden van dit toernooi van BW ongeslagen, incasseerde in de vierde ronde een eerste neder laag tegen Rinie de Kubber van Avontuur Goes. En waar ieder ver wachtte dat dat verlies in de laat ste ronden door zou werken werd die verwachting volledig gelogen straft Breur ging naar winst in de vijfde zitting won ook de zesde en speelde de slotnnrtü om de titel sterk was. De eindstand in Middelburg: 1 Jo ke Breur BW Terneuzen 12-0.489- 5. 2 J. Jaspers 9-0.418-5: J van Opdorp Wouw 9-0.417-5 Rime de Kubber Avontuur Goes 8-0.459-4; 5 L. Hokke Ooltgensplaat 6-0.399-4; 6 P. Moerman Heijningen 5-0.364-4; 7 G Lane Roosendaal 4-0.359-4; 8 J. van Gooi Kaatsheuvel 3-0.342-4; 7 G Lane Roosendaal 4-0.359-4. 8 J. van Gooi Kaatsheuvel 3-0.342-5 Breur. Jaspers, Van Opdorp en De Kubber promoveren door dit resul taat naar de tweede klas. RF.SK! lor lei int vc TERNEUZEN In de eerste inde p afdeling van het Zeeuwse veldk kc hi: bal heeft Seolto een grote slag ge isiager gen. Zelf werd van de Swift-resei sskeni gewonnen (6-4). terwijl de twee ai *k re kampioenskandidaten (Atlas Tjoba 3, redi punten verspeel ®n Atlas sneuvelde bij TOGO (6-9 lies), koploper Tjoba 3 kwam crviiel Olympia niet vertier dan 1-4. Bli a Wit en AU Ready hielden elkaar meuzi al in evenwicht, 9-9. lUippi) esken Seolto sloeg pas laat in de wedsi toe. De ploeg had zich lang mo geven om in de achtervolging °PL.Tr bezoekers het gat niet al te groo l/l, laten worden Daar slaagde Seoltt, f f deels door eigen verdienste, an zijds ook door de gebrekkige king die Swift demonstreerde. En 3-4 kwam Seolto dan voor het overtuigend in beeld. Een zwak denvak van Swift bood Seolto kans om zijn aanval op gang te den, de kansen die een gemotivi Seolto zich daaruit wist te schep werden ook benut. De ploeg van terdragers en sterke mdividualis haalde het: van 3-4 naar 0-4 winst, meteen riante mogelijkheden op motie Olympia heeft de laatste weken tactisch wapen 'tempo drukken'^" gevoerd Iedere tegenstander dat, vreemd genoeg schijnt niem* dat te kunnen ontregelen. Ook le* Tjoba 3 liet zich door die speel™ van zijn tegenstander inpakken, duurde ruim een half uur voordal score opengebroken werd. doelpun van Jolanda Hoogenboom en Ja van de Velde dwongen Tjoba tot alles geven Toen na rust de gasijoen een paar keer door het balbezit Olympia prikten leek de wedstr. beslist te zullen worden in het vtfij W deel van Tjoba (4-2), Jolande KoleLuj_; Dies van de Velde toonden aan datjan |-,e thuisploeg toch meer inhoud had Ijdinf verwacht: 4-4. Voor Tjoba scoordj0 Rj Ger Philipse. Rien Pekaar en Cor^n n Bruine (2). Eeedi EÜjk Geen motivatie E"k; Atlas toonde in de wedstrijd tefrsl 1 TOGO weinig motivatie, en krï>mal daar in de opening de rekening v#'1111' aangeboden: 0-2 en 1-3 achter. Ej°°£ korte opleving van de Atlas-plnissf was overigens wel voldoende omjand zaken helemaal recht te trekken tel tl de 5-3 ruststand in het voordeel Itfoora beslissend. In de tweede helft echjrnna weer die onbegrijpelijke instellJeCa bij Atlas. TOGO zette nog een k$elfs voluit aan. kwam naast en over zjenke tegenstander en gaf toen de paijand niet meer uit handen. yerca Een wedstrijd met twee gezichten P°n Blauw-Wit-All Ready. Het eerste df was voor de thuisclub die steeds af de goede kant van de score zat, P a' Chris van der Kooy zijn absolir uitblinker had. Op slag van rust s#°e\ All Ready echter aan (6-6), ging mKOTV> een na rust door en leek de wedstrjaatsl naar zich toe te zullen halen bij e voorsprong In het laatste kwartl ging bij de gasten echter alles in IVl fout en kon Blauw Wit alsnog e gelijkspel uit het slotoffensief pakkl '°X e IV) ep ill! 'w st. II ;n li 'ERF Sleed helft slech Juet en de tweede mixed, leverde hij als- Baarends en Barbara du Fossé kre- er 0]ie op de bemeten van z,in machine hockeyteams - Middelburg en Goes - nog een flinke bijdrage aan de 6-2- gen hun belaagsters echter wel op de terecht kwam, slaagde de Goesenaar geen kans gezien aanspraak te blij- overwinning die op het uitslagenfor- knieën en dat betekende de inleiding er niettemin in een voorsprong van 16 ven houden op de bezetting van de muiier kon worden ingevuld. Hans tot succes. In de dubbel en de twee seconden te nemen. Daarna kon hij eerste plaats. In Middelburg keek de Felius en Annemarie Verrijzer, beiden mixed-partijen bleven de Ludo-speel- j10t rustig aan doen. waardoor hij thuisclub al binnen tien seconden driemaal, en Corina van der Borgt sters namelijk eveneens aan de posi- tenslotte net 7 seconden voorsprong VLISSINGEN Het slot van de en de monsterscore (9-1) van medede- tegen een 0-1 achterstand aan toen zorgden voor het resterende deel van tieve zijde van de score, waardoor de door de fimsh flltste. Kees van der iandelijke schaakeompetitie is voor gradatiekandidaat Volmac - III uit een slecht weggewerkte bal in de de puntenoogst. einduitslag de vorm van een o-3-zege Endt maakte 00k de snelste rondetijd het eerste tiental van de schaakclub Rotterdam in de wedstrijd tegen De Schelde kwam thuis tegen Capelle kreeg. (1.39.9) op het 6 kilometer lange cir- Middelburg desastreus geworden. Na VHS II uit Haarlem werden de Zeeu- lUt van Tubbergen een 5,5.4,5 nederlaag tegen Overschie wen uit de landelijke competitie ge stoten, zodat ze het volgend seizoen verdediging binnen de cirkel in het bezit kwam van Huib van de Werven (Pelikaan), die zich dit buitenkansje niet liet ontnemen en zijn team op voorsprong zette. Gedurende die eerste helft bleven de gasten gevaarlijker vooral doordat zij goed combineerden. Na de thee kwam Middelburg enigszins terug maar toen niets gelukte liet men de moed op de gelijkmaker zakken en kon Pelikaan zich bijna moeiteloos staande hou den Eindstand 0-1. In deze klasse zijn Pelikaan, Prinsenbeek en Teteringen overgebleven voor het kampioen schap. Doorslaggevend wordt de match van a.s zondag tussen Peli kaan en Prinsenbeek met als lachen de derde Tetenngen dat zo op het oog uil wel van Hoekse Waard zal winnen Olympia speelde in Mljnsherenland een aantrekkelijke match tegen Hoekse Waard. De gastheren kwamen na twintig minuten via een straicor- ner op 1-0, doch nog voor rust bracht Hans Dieleman de partijen op gelijke voet toen hij goed voorbereidend werk van Govert van der Peyl afrond de. In de tweede helft waren de gasten veel sterker en dat leidde tot een groot aantal strafcomers die echter geen goals opleverden Het gelijke spel. dat uiteindelijk het resultaat van deze wedstrijd werd, was voor Hoekse Waard gunstig, want dit team kwam met 11 punten uit 15 wedstrijden op gelijke hoogte met mededegradatie- kandidaten Cadetten en Vlissingen. De wedstrijd Vlissingen - Cadetten die as zondag in Vlissingen wordt gespeeld, zal wellicht de beslissing moeten brengen. In de 4e klas E was Goes gastheer voor het ongeslagen Hercules uit Dussen. Vooral in de eerste helft was Hercules uitgesproken sterker en drukte dat uit in twee doelpunten. Goes bood na de thee veel beter tegenstand en toen Ed Oudesluys voor de thuisclub tegenscoorde leek nog van alles mogelijk Vooral in het laatste kwartier domineerde Goes sterk maar de gelijkmaker bleef uit. Er kwamen wel diverse doelrijpe kan sen doch de bezoekers hielden zich staande en dat betekende een 2-1 zege. waardoor Goes uitgeschakeld werd. Het gaat hier derhalve tussen Hercules en Zevenbergen. HCGO sloot het seizoen af met een 2-0 zege op Gilze Ryen dat daardoor op de laatste plaats belandde (ADVERTENTIE) i de Zeeuwse hoofdklas moe ten uitkomen. De gedetailleerde uitslagen' Overschie - Middelburg 5,5-4,5, 1 H van der Hlrk - P 6-39. 8 Volmac III 5-44,5. 9 Middelbi 4-38.5, 10 HVO 2-33,5 (JER De eerste promotiewedstrijd v£fde| Zeeuws schaakkampioen Terneuz^cl - is op een volledige castastrofe uitgebcr pen. De Terneuzenaren verloren Cerc eerste wedstrijd thuis tegen Den Haten II met 1,5-8,5. Alleen Masjenka Duit,,.,.} beldam haalde het volle punt binnejveui Het is nog niet bekend welke tegejh Monté remise: 2 G. Wildschut - j de Woll stander de Zeeuws-Vlamingen op fderd 1 3 A Scheurkogel - E Haak 0-l. _4 Ei mei te bestrijden krijgen, omdat tj„ i Wijnen 1-0. 5 A. afhankelijk is van de uitslag LSd^eei uit Leiden tegen Waalwijk. king 1 W Vleeskenf' Openhartig praat PRINS BERNHARD over familiezaken: IRENFsafwezigheid op Koninginnedag, zijn huwelijksgeluk en... de spanningen. Toneeldrama: Zieke SACC0 VAN DER MADE verlaat 'ANNE FRANK' EXCLUSIEF: Zo leert u zelf hypnotiseren. Maak ACHT originele creaties uit één zelfmaak- japon! Nederlandse zangeres klaagt aan: 'Show- bizmannen wilden mij misbruiken.' Mastenbroek Segers - H GrufTen 1-0 6 P de Korver - de Wolf 0-17 D van Erk - B Hendnkse 0-1 8R Kloek -P Ton 1-0 9 T Schakel- A van De gedetailleerde uitslag 1 der Weel 0-1. 10 A. van der Giessen - A J WlUemsen 0-1 2 A. Dubbeldam - <i KOgeler 1-0 Koppens 0-1. 3 K Pauwels - C Roose 0-". p Ook Het Witte Paard uit Sas van ;i R,uben °"1'5i Dee,s 'ch Gent heelt tie competitie met verlies 0-l 5 MMsrtensJ HSe.eld 0™"m! afgesloten. De Zeeuws-Vlamingen Dubbeldam -p Oosterhout 1-0 9P. Neel^at verloren van kampioen Eindhoven II E Maai tense o-i. 10 J de Kraker - met 4,5-5.5 maar dat was voor de Landolt remise eindrangschikking niet meer van be- tekems RpSHVPS De gedetailleerde uitslag 1 P Hardy H ita Cardon 0-1. L C Beigiiom K Sieijn i-ü. 3 MIDDELBURG De standen van de res< de Vries K Nieuwellnk 1-0 4 C Versteeg veklassen in Zuid I zijn als volgt, met iyooi 1 de Vreede 0-15 M. Visser - C. aantekening nog, dal de tweede degradl^ ontr hare Jansen 1-0. 6 J Toorman - A. den Hamer tieplaats in de r 0-1. 7 L Versveld - G van Rij 1-0, 8 J worden uitgevc Bakker - H Provoost 0-1.9 L van Mechelen H de Ridder remise 10 J Mascinl - N Dubbeldam 1-0 Dc uitslagen: Rijswijk - DD II iDen Haagi 9 4-6. HVO (Vlaardingem - Moerwljk (Den Haagi 3,5-6,5: Volmac II i Rotterdam - VHS II (Haarlem) 9-1 Overschie - Middelburg vrVAn 5.5-4.5. Eindhoven II - Het Witte Paard 5,5-4.5. Eindstand: 1 Eindhoven II 17-53,5, 2 DD II 3e klas D nog mo :hten in een beslissini Jong Ambon 2 Middelburg 2 Rood Wit W 2 14-51,5. 3 HWP 11-55.5. 4 Meerwijk 11-47, 5 veefse Rm-s Overschie 10-44.5. 6 VHS II10-42; 7 Rijswijk °0>s i 22 13 6 3 32 44 22 9 10 3 28 49i 22 10 8 4 2 8 44- 22 9 7 22 7 10 22 8 7 22 4 12 6 25 43- 5 24 31- RILLAND Joop van Goudswaard In alle klassen werd bijzonder hard en Sjaak Saarloos. 3 Chris Krimsen 4 Ger v w int finale. Joop van Goudsw aar fel gereden. In de standaardklasse Ecnenaam 1000-1300 cc 1 Sjacco Bliek. 2 werd tijdens dc rallycross van de op ging het er wel eens te wild aan toe. H het Scheldecircuit in Rilland i Mini eindoverwinnaar in de formule II. Fons Picavct die opnieuw de sncl- wat de wedstrijdleiding deed beslui ten voor de standaurdnjders een ex- Cees Aartsen. 2 Ad de Weert. 3 Jan tra briefing te honden. Directe aanlei- Laak. 4 Ben v Eenenaam 5 Rene de Weert. stc tijd in de manches liet afdrukken ding hiertoe was dat Leo Francke in formule II werd tweede. wei a i!jaew> ue rallycross in Ril land vaak felle strijd gevoerd; soms wel eens te fel zijn Innocenti. door onreglementair sw.iard. 2 Fons Picavet. 3 Slem v Hoeve. 4 rijden van Wim Feenstra enkele ma- Ko Koppejan 5 Franky Meersman Formu ien met zijn wagen over de kop stoeg. 6menia00„ Berl R0y, 2 Etttcnc JonBAn,bon2 Formule 3. 0-1000 cc 1 Henk v Lieshout. 2 v d Branden, 3 John v Tilburg Robur2 ^'C' Sport 2 Rilsuiillf vtrci.NV a a RUswUk R00senciaai 2 Madese Boys 2 D0SK0 2 Internos 2 Res. 3e klas D: Dongen 2 Jela 2 Baronie 2 Gilze 2 Vlrtüs 2 RKTVV3 Baardwijk 2 Bavel 2 NOAD 2 RSV 2 SC Gastel 2 Goes 2 Res. 3e klas D: Zierikzee 2 Steen 2 Vogelwaarde 2 Middelburg 3 Aardenburg 2 1 Joop v Goud- Terneuzen 2 Sluiskil 2 HVV'24 2 Vlissingen 3 22 3 7 23 6 20 31- 9 19 21- 9 8 19 28- 7 9 19 26. 6 1! 16 35 Z: 5 14 11 36 op 3 34 49 if 5 28 49- 4 28 42- 5 27 56 5 27 31- 9 22 33 9 2 1 44-S(C 3 10 21 34- mo 22 7 5 10 19 46- o 22 6 6 10 18 444 22 6 5 11 1 22 0 2 20 2 13C! 22 10 22 10 22 9 22 8 22 17 rui: 1 38 53 lan 4 6 28 39hal 22 13 2 7 28 421 dee 7 1 0 5 2 4 43-5 per 7 23 36 ZU; 22 9 5 8 23 28- Var 22 8 6 8 2 2 32 7„ 7 21 31- 6 11 16 31- ,do< 9 10 15 31- 4 13 14 26 Hu 6 13 12 324Wo eni var ke, Bre

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 24