oninginnedag Terneuzen in kader 400 jaar stad Wissel Zeeuws-Vteamfomt PZC/streek RMOE-LOOK' WINT HISTORISCHE MODESHO W Diamanten bruidspaar Buysrogge in Clinge scheepvaart- berichten marktberichten llNSDAG 1 MEI 1984 11 TERNEUZEN De kopie van de Axelse brug, zaterdag al tijdens de historische optocht in de rijzen gevallen, vormde maandag koninginnedag het decor voor een historische lodeshovv, ook weer in het kader van Terneuzen 400 jaar stad, op de markt in Terneuzen. uim zestig Terneuzense kinderen hadden de spijkerbroek verwisseld voor met kant op ippen bezette gewaden. Ondanks alle fraaie en rijkelijke kledingstukken, vervaardigd naar istorisch patroon, werd de jury het meest getroffen door een 'Armoe-look'-creatie. Die werd edragen door Babette Smith. Het leverde haar een prijs op in de vorm van een rondvlucht er sportvliegtuig boven Terneuzen. ie niet minder fraai uitgedoste Doris in de gelijknamige speeltuin een spel- mentencomite de bevolking weer voor ''■li.l erech en Marina de Bree. kregen een lenparcours uitgezet het eerst sinds vele jaren op een iveede en derde prijs. Bij de jongens Terneuzense Boys' hielden op het ouderwets spectaculair vuurwerk in ing de eerste prijs naar Mark de eigen voetbalterrein in Terneuzen een het kader van Terneuzen 400 jaar ilaay, terwijl Xander Kleine en Mei- speldag Dat leverde het Terneuzense stad. op de Scheldedijk nabij het in van Es op een tweede en derde sportmeisje van het jaar op Sylvia de stadhuis laats eindigden. De meest opmerke- Pooter' Dennis Karei werd sportman De Terneuzense kernen lieten zich jke heer in historische kledij was D van het jaar in de afdeling F-pupillen tijdens de viering van koninginnedag an der Meer. De best geklede dames van de "Terneuzense Boys" Bij de eveneens niet onbetuigd. In Hoek was raren volgens de jury. bestaande uit E-pupillen was Frank van den Berge er een kinderoptocht met 82 deelne- v levrouw J M Doppegieter en kapi- de meest succesvolle'bov'. terwijl in mertjes. Mirjam de Visser, Annemieke ein Willem van der Decken. Anneke de afdeling D-pupillen Darwin Kint de Stuer en Annette Tollenaar kwa- Jarks, Yvonne van Zeeland en Anne- sportman van het jaar werd Dejumo- men als origineelsten voor de dag x \J e Remmers-Vaal ren van Terneuzense Boys hielden Voetballiefhebbers werden maandag maandag, aangemoedigd door een in Hoek even teleurgesteld. PSV-doel- ia de reveille 's morgens vroeg begon# veelkoppig publiek, een zeskamp De man Pim Doesburg, die een demon- oninginnedag in Terneuzen met een activiteiten van 'Terneuzense Boys' stratie zou geven, kwam met opda- H erklede kinderoptocht bestaande uit werden muzikaal ondersteund door gen. Hij werd niettemin uitstekend 1 M leer dan zestig deelnemertjes. Tege- showband 'Constantia' uit Etten- vervangen door Nico Knop. keeper jkertijd was er een zeer druk bezoch- Leur. van 'het eerste' in Hoek Mark van I e rommelmarkt op het. Terneuzense vlakbij de sportvelden liet de Terneu- Vugt was de beste tijdens het penalty I Ichoolplein. Om twaalf uur begon de zense modelbouwboten-vereniging schieten en ging met een wisseltrofee I èestmarkt op de Markt. Daar brach- haar modellen te water. naar huis. en verenigingen en instellingen hun Tussendoor hield het Hoekse evene- pNs 'aar aan de man. Om de verkopen m.(n fno mentencomite een schoolquiz met als rat vlotter te doen verlopen was er *- Uf/lUt quizmaster J. van Walraven, wethou- :en optreden van brassbaand'Geduld Om acht uur's avonds liet de Terneu- der van onderwijs in de gemeente Jverwint' uit IJzendijke. Ten behoeve zense jeugd, voorafgaand aan de tap- Terneuzen Vragen als: 'Wie is er ran een bijna een uur durend optre- toe. op de markt ballons op. Aan de vandaag jarig'''werden zonder moeite 'en haalde gymnastiekvereniging taptoe werd deelgenomen door har- correct beantwoord. Dat leverde een ;MM uit Terneuzen. ook gestoken in monie 'De Vliegende Hollander', overwinning op voor de protestants itorische kleding, een trampoline Showband 'Irene' en showband 'Con- christelijke school 't Kompas met or de dag. stantia' uit Etten Leur. Hel comité twintig punten Openbare lagere tiviteiten van de buurtverenigin- binnenstad Terneuzen was gisteren school 'De Wegwijzer' eindigde met 19 n Zeldenrust en Oranjekwartier ook actief en hield een doorlopende punten op de tweede plaats. De fiets- ikken bijzonder veel jeugdige be- filmvoorstelling voor de jeugd in het- cross leverde overwinningen op voor ïgstelling Zeldenrust organiseerde gebouw van de Centrale Stichting. Ronnie Gonesch. Jody Jansen. Allen :n attractieve kindermiddag en had Café Belle Vue organiseerde een dis- Oppenaar. Arno Kolijn. Jan Jansen larvoor een speelconcours ingericht co-avond voor de tienerjeugd. en Robin de Groote Hoek sloot af met de IJsselstraat Buurt- en speel- En alsof dat alles nog niet genoeg was. een optreden van Ciska Peeters bege- invereniging 'Oranjekwartier' had tracteerde het Terneuzense evene- leid door het orkest Bluesette in de q feesttent. Lawaai Als vanouds begon de kern Spui koninginnedag met een lawaaiop- tocht. Onmiddellijk gevolgd door kinderspelen op het voetbalveld. Na de volksspelen werd koninginnedag in Spui besloten met het oplaten van ballons door de jeugd. Kaarten, biljarten en pieken stonden gisterochtend in Zaamslag op het programma Tijdens die activiteiten was er ook een optocht door het dorp met versierde fietsen 's Middags was er in Zaamslag een dorpsspel waaraan diverse ploegen deelnamen Na het ondergaan van het oranjezonnetje was er in Zaamslag een lampionop tocht. Een puzzeltocht per fiets was het hoogtepunt van de korunginne- feesten in Biervliet. De jeugd liet ballons op en verschillende klassen van het lager onderwijs troffen elkaar tijdens een voetbalwedstrijd In buurthuis Pèreplu was er een speel- goedmarkt. Hoogoplaaiend vreugde vuur maakte een einde aan de viering van koninginnedag in Biervliet. Recordpogingen in en om het Gildp- huis in Sluiskil trokken maandag gro te belangstelling. Roos Schelfout won het rozettenspuiten. Bram Doorns werd kampioen snelsjoelen. terwijl Jackey van Bendegem tijdens het bezemsteelbalanceren als beste uit de bus kwam Peter Riemens is de beste Sluiskilse blokklemmer en Ronny Co- qee is de man die het snelst schoenve ters strikt in Sluiskil Ad Breepoel kon niet genoeg krijgen van het blik- stapelen Het plafond van het Sluis kilse Gildehuis was voor hem te laag Moeiteloos korl'scoren op een afstand van meer dan tien meter was tot slot weggelegd voor Willy van Limmen Tijdens de recordpogingen in Sluiskil zaten de plaatselijke bejaarden ook niet stil. Op muziek van het orkest van Frans Bonne waagden zij een dansje in 'de Sterre' Sluiskilse oud hippies deden hen dat 's avonds na in het Gildehuis op de 'Sound of the sixties'. die de drumband van harmonie De Vereenigde Vrienden' voor het ge meentehuis bracht Daarna was de beurt aan de kinderen om op de Promenade aan verschillende kinder spelen mee te doen Die spelen waren georganiseerd door winkeliersvereni ging SAS 70 en besloeg de hele maan dagochtend. In zaal Engelenroos wer den de kinderen bovendien nog eens getracteerd op een geanimeerde kin dervoorstelling. Daar waren het de clowns, jongleurs en acrobaten, die de kinderen van de kleuterschool en de lagere klassen van de lagere scholen in de ban hielden Het waren overi gens niet alleen de kinderen, die op grootse wijze koninginnedag konden vieren In café Het Schippershuis wa ren ruim zeventig schutters present om mee te doen aan de schieting op de liggende wip. Onder een koeste rend zonnetje vlogen de 'vogels" in het rond. wat overigens evenzoveel prij zen betekende. 's Morgens hadden de boilers in het zelfde café hun competitie afgewerkt. Voor de bejaarden was er de keus om naar De Roselaer te gaan of zich naar de Regenboog te begeven. Daar ver zorgden beide bejaardenbonden in Sas van Gent hun koninginnedagvie ringen. waarbij kaarten, sjoelen en dansen de hoofdmoot vormden. Har monie 'De Vereenigde Vrienden' gaf 's avonds acte de présence Eerst om een druk bezocht concert te geven op de kiosk en later op de avond om een lampionnenoptocht te begeleiden door de straten. Eén auto- en fietsrally van buurtcentrum Sint Albert en een demonstratie met radiografisch be stuurde motorbootjes in het kanaal eompletteerden de Sasse koninginne dagviering. Nat In Westdorpe was het carnavalsver eniging De Zuipcylindcrs. die een groot deel van de festiviteiten voor haar rekening nam. Met een succes volle en spectaculaire zeskamp was het voetbalveld van RIA de hele middag het strijdtoneel van ruim honderd deelnemers. Die moesten op drachten uitvoeren van het over brengen van eieren tot en met hel vervoeren van water met een bak fiets. Al met al werd het een waterige bedoening in Westdorpe. De kinderen hadden 's morgens al de kinderspelen op het schoolplein achter de rug. In het Oude Raedhuis was er 's morgens bolling. De Zandstraat kreeg maandagmid dag veel bezoekers uit Philippine te verwerken. Dit kwam omdat in Phi lippine dit jaar geen georganiseerde activiteiten hier vonden plaats in de buurt van wijkcentrum De Straete. Kinderspelen, gaaibolling en een •oetbalwedstrijd vormden de voor- Hef echtpaar J Buysrogge-Gülts vierde hel diamanten j familieboerderij in Clinge. CLINGE De heer J. Buysrogge 186» en mevrouw L. Buysrogge-Gillis |83) herdachten maandag het feit dat zij elkaar 60 jaar geleden het ja-woord gaven. De echtelieden zijn beiden afkomstig uil Clinge. In deze plaats heeft de heer Buysrogge zijn brood verdiend als landbouwer De bruid en bruidegom kregen twee kinderen en twee kleinkinderen. Het echtpaar verkeert in goede gezondheid. De echtelieden vierden het feest op de familieboerderij in Clinge Naast familie en bekenden kwamen burgemeester P J. G Molthoff en wethouder W D M Kayser langs om het paar met hun 60-jarig huwelijksjubileum te feliciteren. GROTE VAART ACILA 28 v Bahrein nr SJarjah. ACMAEA 29 v Rotterdam nr Rouaan. ALHENA 30 te Bueanos Aires verw. ALPHACCA 29 v Bremer, nr Rio de Janeiro. AMSTEL- VAART 30 te Damman verw. BEGONIA 28 64 ono Kp Antonio nr West Palmbeach. DALLIA 30 te Curacao i erv.DAPHNE 2D te Gothenburg, DIADEMA 28 v Shellhaven r.r Vhssingcr. FLAMMULINA 29 te Punta Cardon ver*. FULGUR 28 la. rede Abid jan GARDENIA 29 v Santo Tomas nr West Palmbeach. INCOTRANS SPIRIT 28 v Acajutlan nr Longbcach. JAVAWINDS 28 1200 no Hawaii nr Keelung. JO CYPRESS 28 300 nw Azoren nr Rotterdam. LANAI 29 300 220 Acapulco nr Puerto Bolivar MAAS STROOM 29 v Ruweis nr Suez. MEER- DRECHT 28 170 z San Salvador nr Europa, MENTOR 29 25 z Scillys nr St Maarten, MOORDRECHT 28 150 ono Azoren nr Montoir. NEDLLOYD ALKMAAR 30 v Acajuila nr San Lorenzo. NEDLLOYD AMERSFOORT 28 te New York. NEDL LOYD AUCKLAND 29 v Nagoya n'r Balboa. NEDLLOYD BAHRAIN 30 te Auckland verw. NEDLLOYD CLEMENT 29 te Kobe NEDLLOYD DEJIMA 29 te Rotterdam. NEDLLOYD DELFT 30 te Fos verw. NEDLLOYD FLEVOLAND 29 v Liverpool nr Laguaira. NEDLLOYD HOLLAND1A 29 v Puerto Limon nr Kingston. NEDLLOYD LEUVE 30 te Singapore verw. NEDLLOYD MOJI 29 v Tort Genui nr Malongo. NEDL LOYD NAGASAKI 29 te Montevideo. NEDLLOYD NAGOYA 28 v Willemstad nr Bridgetown NEDLLOYD ORANJESTAD 28 200 nnw Lissabon nr Vllsslngen. NEDL LOYD ROCHESTER 20 te BalUmore NEDLLOYD TASMAN 30 v Mina Qaboos nr Tilburv. NEDLLOYD WESTERKERK 29 v St Vincent nr Rio Grande, NIEUW AMSTERDAM 29 v Acapulco nr Puerto Vallarte. NISO 29 te Houndspoint, NOORDAM 29 120 nnw Havanna nr Cozu- mei, NOORDZEE 28 320 ono Bermuda nr Savannah. OOSTZEE 30 te Napels verw PRINS FREDERIK HENDRIK 29 v Ste nungsund nr Port Jerome. RIO FRIO 29 275 zzw Guayaquil nr Balboa. ROTTER DAM 28 v Port Everglades nr St. Maarten. SCHERPENDRECHT 29 180 zo Santos ni San Nicolas. VITREA 28 rede Hoek v Holland nr BroQorden. WAARDRECHT 1 te Shanghai verw. WISSEKERK 29 45 z Kreta nr Dubai KLEINE VAART ADARA 29 450 2zw Aptao 1st. nr Bremen ALIDA SMITS 29 te Suez. ALMENUM 29 te Rotterdam BASTIAAN BROERE 28 dw Fastnet. BICKERSGRACHT 30 1390 w Antofaeasta nr Tauranga. BONTE GRACHT 28 te Douala. BREEHOEK 29 250 zo Baltimore. BRIMAR 28 te Rotter dam: BROUWERSGRACHT 28 v Veitst- luoto nr La Palllce. CAROLA SMITS 29 480 w Las Palmas nr Las Palmas. CEDER- BORG 28 600 w Puerto Rico nr Curacao, CHRISTINA SMITS 28 1095 o Puerto Rico nr Trinidad, COMI TRADER pass 28 Smalls nr Caen, DUTCH FAITH 28 te Rotterdam; DUTCH GLORY 30 te Rotter dam: DUTCH MASTER 28 30 O Hull nr Hull. DUTCH SPIRIT 28 te Rotterdam. ELGER 28 100 w Colombo nr Savona. ELIZABETH BROERE 29 te Rotterdam. EMMELY pass 29 Kp St Vincent nr Newha- ven. ENGELINA BROERE 29 v Rotterdam Veemarkt Leiden - Aanvoer slachtvee 801 Paardenmarkt Utrecht - Op de paarden- nr Dagenham FRISIAN EXPRESS 28 15 z stieren 150 slachtschapen er. lammeren markt in Utrecht zijn maandag 265 paaiden Sardinië :ir Marseille: GALLANT 28 te 260 totaal 1217 Prijzen extra kwahte;: aamn-voerd De prijzen luidden als volgt (in Rotterdam: HEERENGRACHT 29 v Tripo- dikbillen 9.50-13.60. stieren resp le er. 2e gulden per stuk. slachtpaaiden per ke li nr Gibraltar. HOUTMANGRACHT 29 100 koninginnedag werd gehouden. Alle kw 8.40-9 40 7.60-8 35 vaarzen resp leen geslacht ec-wich: luxe paarden 2850-3850. w Freetown nr Durban ICE EXPRESS 2e kw i 7.60-8.75 6.40-7.55. koeien <resp le. werkpaarden 2000-3075 Oude paarden pass 28 Ouessant nr Hevsham INCA 28 In 2e en 3e kw 7 30-8.60 6.30-7.25 5.90-6.25 1750-2450 's-Jarize paarden 1525-2575. 2e- Perz Golf nr Damman. ISABEL 29 v worstkoelen 5.30-6.35. schapen 200-260. per Jarige 1375-2375. Veulens 375-1375 Hitten Skagen nr Chnstinehamn JACOBUS kgó 50-7.50 lammeren 235 380 per kg l'J 75- 650 1475 Pony s 300-975 Oude slachtpaar- BROERE 28 v Rotterdam nr Harwich. V13.00 Stemming ircsp. handel en pnjzen naamste onderdelen op deze dag. De slachtvoe süeren slecht" iet, Arno s uit Sas van Gent zorgden voor |ager. slachtschapen en lammeren vlot !J"1 de ballonnenop- gelijk De Terneuzense Babette Smith won de historische modeshow bij de üe J171 Terneuzen met haar 'armoe-look' vj MIDDELBURG - Molenwater. 9.30-18 ij uur: Miniatuur Walcheren ij VLISSINGEN - Miro Parking. 13-22 uur- Zeeland Beurs Bachten Komme. t 19.30-21.30 uur: Contactavond Soos is Gehandicapten. FILMVOORSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Cinem'Actueel I, 20 uur: Jaws III, 12 jr Cinem'Actueel II, 20 30 uur Ciske de- Rat. a.l.: Cinem'Actueel III. 19.30 uur: Ciske de Rat, a.l. GOES - Grand. 20 uur: Gejaagd door I de wand. a.l HULST - De Koning van Engeland. 20 uur Ciske rip Rat a l. j 20 uur Fanny Hill, 16 jr.. 20 uur Thunder. 12 jr. 20 uur: Intieme spelletjes. 18 jr OOSTBURG - Ledel. 20 uur. Studen- tensex, 18 jr. TERNEUZEN - Luxor, 20 uur: Ciske de Rat. a.l 20 uur: Sudden impact, 12 jr. VLISSINGEN - Alhambra I. 20 uur: Ciske de Rat, a.l.; Alhambra II, 20 uur: Vier vuisten slaan op hol. a.l, TENTOONSTELLINGEN AXEL - Galerie Slijkdreef 11A. 10-18 uur 'Moderne kunst en 1984' BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof. 13.30-17 uur: Werken Etta Meiner. Stichting Etcetera. 14-17 uur Schor ren tussen zoet en zout' BRUINTSSE - Hal Gemeentehuis. 9- 12 en 14-17 uur keramiek van Joop van Ulden en weef- en knoopkunst van Alexandra. DOMBURG - Biologisch Museum. 10- 17 uur: 'De natuur in Zeeland' - 'Dieren in de natuur' GOES - Museum. 10-17 uur 'De tocht van het boos rood konijn' werken van Jeroen van Westen (tm 11/5); Prentenhandel Van Sabbén, 10-15 uur: aquarellen van Trees Verwilhgen (t/m 12/5). HULST - Streekmuseum, 14-17 uur: 'Boeken' (t/m 8/6). KATS - Galerie Zwaluwenhof, 10-18 uur: schilderijen van Piet van 't Hage- land. MIDDELBURG - Zeeuws Kunst- naarscentrum 10-17 30 uur: werken van Bernhard Kirchgaesser (t/m 3 5). De vleeshal. 13-17 uur werken van David van de Kop en foto's van Hans Biezen. Zeeuws Museum. 10-17 uur- werken van Jac. Jongert; Galerie Montparnasse, 14-18 uur: werken van Bernard Charoy, Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur: diverse ambachten en exposities: Wandelkerk. 10-13 en 14-17 uur 'Ver zet en Vervolging 1933-19NU'. OOSTBURG - Atelier Oudestad 66 10-12 en 14-18 uur: werken van Jan Verschoore. Bibliotheek 10-20 uur 'Honderd jaar Oranjevorstinnen'. SAS VAN GENT - Burgerzaal Stad huis werken van Frans Kegels TERNEUZEN - Museum, 10-12 en 14-17 uur. Ontbieden en de Beve len VEERE - Museum 'De Schotse Hui zen'. 10-12.30 en 13.30-17 uur: 'Ver knocht en niet te schelden' de verbon denheid Oranje-Veere. VLISSINGEN - Nieuwstraal 26-28, 10-17 uur 'De geschiedenis van 500 jaar loodswezen, bebakening en be tonning' Stedelijk Museum, 10-12.30 en 13.30- 17 uur- 'Maritieme gezichten' werken van drie 19e-eeuwse Ned. kunste naars, Gevangentoren, vanaf 17 uur grafie ken van Wim Krull. Bethesda-St.Josephziekenhuis: 'Pastels' van L Vlieger (tm 15 5). Reptlelenzoo 'Iguana'. 14-17 30 uur expositie van levende reptielen, amfi bieën en insekten YERSEKE - Atelier Dam Twee 10- 18 uur expositie schaal- en schelpdie ren werken diverse kunstenaars IJZENDIJKE - Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'Over en rond het trek paard' HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milleuklachten) Zeeuw sch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulance) Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar, Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood, tel 01180-36251, van 10 00 24,00 uur weekends van 20 00-24 00 uur Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel 070-614614 Te bereiken op kantoordagen van 9-17 uur Sas van Gent Koninginnedag heeft zich maandag in Sas van Gent vooral geuit in veel amusement voor de kinderen. Daar bij was hel luchtkussenkasteel dat 's middags stond opgesteld op het Kei zer Karelplein een trekpleister van de eerste orde. Honderden kinderen maakten gebruik van de mogelijk heid om een kwartiertje te springen en te vallen zonder geschaafde knieën te krijgen. Daarnaast stond een podium opgesteld, waarop een fakir voor een honderdkoppig pu bliek zijn kunsterr vertoonde. Koninginnedag was 's morgens al begonnen met de traditionele aubade, Clingse majorettes in de prijzen op Limburgs concours CLINGE Een aantal meisjes van de majorettengrocp van Weldoen door Vermaak uit Clinge heeft het afgelo pen weekeinde deelgenomen aan een Federatief Majoretien Solistencon- eours in het Limburgse Hoijthuijsen. De organisatie van het concours was in handen van de Limburgse Bond van Tambourkorps. De resultaten van de Clingse meisjes waren boven verwachting De mstruc- trices waren mevrouw Van Hooye en J van Hooye De Clingse resultaten zijn als volgt catego rie Jeugd A Natasja Schelfhout 48,5 pun ten, eerste prijs Anousjka Valent 48 pun ten, eerste prijs, Derde Divisie Anniek Acke 46.5 punten, tweede prijs, Belinda de Vet 47 punten, tweede prijs. Carina van damme 50.5 punten, eerste prijs - medaille Tweede Divisie Marion Verbunt 48 punten, eerste prijs. Derde Divisie duo Marina van Damme en Miranda van Goethem 48 pun ten. eerste prijs den 4 00-6.60 Jonge slachtpaarden 5.70- JUMBO STELLA 2 29 v Pisco n 6,85 Handel: paarden vlot en pony's rede- KLAZINA 29 te Rotterdam. KLIPPER 29 lijk vlot. 20 w Cyprus nr Zeebrugge LARIXBORG 28 40 Sardinië nr Puerto Torres. LAU- ro RIERGRACHT 28 100 z Canarische ell INC VB I erneuzen LEIDSEGRACHT 28 v Tanger nr Casa blanca. LENNEBORG 28 30 o Stockholm nr Zaandam. LINDEWAL 28 tê Rotterdam, LOOIERSGRACHT 29 75 n Lissabon nr TERNEUZEN De afdeling Terneu- Dordrecht; MARE LIBERUM pass 29 Ter zen centrum van de Nederlandse schelling nr Rotterdam margit 28 te Christen Vrouwenbond (NCVB) houdt Rotterdam MARINER 28 40 n Scilly's nr donderdag 3 mei haar jaarvergade- J-eixous. MARLEEN 29 5 zo Lome ne s - - Libreville MARIJKE 29 200 zo Santos nr bestaat 60 jaar ring in de scholengemeenschap 'De York MATHILDA 29 rede Abidjan. oud-leden en gasten. Dia- en filmavond Heemkundige Kring Wachten op de 'opkomst' btj de modeshow in Terneuzet Leeuwtjes' in Terneuzen De bijeen- MATHILDE 28 dw Ouessant nr Fawley komst begint om 19 30 uur De NCVB- maya 28 80 nnw Fortaieza. MERWEGAS afdeling viert dit jaar het zestigjarig 29 ioo no Bahama s nr Mississippi MIDS- bestaan. De landelijke bond werd in LAND 29 te Rotterdam: NEDERLAND 1919 opgericht Na de jaarvergadering Pass 29 Hastings nr Rotterdam, NORTH- wordt het jubileum gevierd met leden. no Lucia: PACIFIC BA RONESS 29 10 zo Cartagena nr Cartagena PACIFIC COUNTESS 29 15 o Algiers nr Oran: PACIFIC MAJESTY 29 1200 zo Ber muda nr Trieste. PACIFIC PRINCESS 29 te Cartagena PACIFIC ROSE 29 te Ale- xandrie PAG NET 29 te Hamburg, PAS SAAT BRASIL 29 v Kp Delo. PERLA SAS VAN GENT De Heemkundige FRI° 29 360 Las Palmas: PHILIP Kring in Sas van Gent hnudl donder SS dag 3 mei een dia- en filmavond in se Tene ROZENGRACHT 30 te Bizerte cultureel centrum De Spcijc Noor verw SAUNEKE 27 v Rotterdam nr Ham- de pauze vertoont secretaris Eugene burg SANTA LUCIA pass 28 Doggersbank Sarneel nog niet eerder vertoonde nr Alesund. SERTAN 28 40 w Oporto nr dia's van het oude Sas van Gent in Lissabon; SINGELGRACHT 29 rede San- vprgcliiking met het huidige. tos, STELLA CASTOR 30 v Rotterdam nr Na de pauze laat Robert, de la Ruelle Drammen. STE^A ORION 30 10 w BejaJa een film zien over Sas van Gent in nr Arzew SWIFT 29 150 w Deense kust nr I 2 oo 5. Bergen VANDA 28 dw Wight nr Ipswich. 1948. Op dinsdag 22 rnel ls e. teil VEDETTE 28 te Rotterdam: VINCENT28 v lezing door dr A M Laurel, die praat Rotterdam nr Enecland VISCOUNT pass over 'Sas van Gent, een speelbal voor 28 Humber nr Delfzijl. VROUWE JOHAN de grote heren' Zij doet de geschiede- NA 28 in monding Orinoco nr Paranam. nis van Sas van Gent uit de doeken YEMEN PIONEER 29 180 o Malta nr tegen de achtergrond van de grote Antwerpen yemen pride 29 160 n Beng- Europese poliuek. nr «^f,dahyolanda 28 v Rotter- Beide avonden beginnen om 20.00 2111111 ur> Terneuzenarenjong en oud. schijnen erger» genoeg van te kunnen krijgen om in de geest van kapitein Van der Decken het watei op te gaan. Dat bleek maandag koninginnedag tijdens een demonstratie van de Terneuzense modelbouwbotenverenigingVoortgesleept op kracht van een van de modellen, kozen een paar jeugdige Terneuzense avonturiers, in de voetsporen van kapitein Willem van der Decken. 'het ruime sop' van de vijver bij hel Zuidersportpark in Terneuzen Zy bereikten overigens na korte tijd weer veilig de thuishaven Wandeltocht haanlozen in Terneuzen TERNEUZEN De werkgroep Baan- lozen Terneuzen houdt woensdag 2 mei een wandeltocht van 10 kilome ter. Er wordt om kwart over tien 's morgens gestart bij het stadhuis; deelname is gratis. De werkgroep be veelt de wandelaars aan een lunch pakket mee te nemen. Onderweg wordt gepauzeerd in een horeca-eta- blissement. Jeugdige EHBO-ers kregen getuigschrift CLINGE In het Gemeenschapscen trum Malpertuus te Clmge hebben 19 jeugdige EHBO-ers uit handen van examinator dokter Kerckhaert uil Clinge he: getuigschrift EHBO-B ge kregen. Vele ouders van de jeugdige EHBO'ers waren tijdens de uitreiking aanwezig EHBO-voorzitter Frans Plasschaert sprak de hoop uit dat de jeugdige EHBO'ers binnen afzienbare tijd ook de grote EHBO-cursus zullen gaan volgen EHBO-hoofdbestuurslid Leo Daelman sprak zijn waardering uit voor de nieuwe aanwinsten binnen de Clingse EHBO-vereniging, en in structeur G Bertram drong er bij de pas geslaagden op aan te trachten de oefenavonden te bezoeken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 23