eerste lurgemeester van Domburg reeg eerste jubileumboek 5% rente. Hervormde kerken bijeen over vrede en veiligheid Veel belangstelling voor presentatie van Vlissingse modelbootvereniging DE STELLE WINNAAR VAN ATLETIEKWEDSTRIJDEN f Fruitbomen staan in volle bloei ^doorlichting pativer gevolgen «superheffing eehouders En toch 3000 gulden per maand vrij opneembaar! VERGADERING IN KRUININGEN heleX:»?ar f Q De leerlingen van Temeuzense lagere scholen in actie tijdens hardloopwedstrijden van hel atlehektoemooi in Tementen TERNEUZEN De leerlingen van de lagere school De Stelle uit Stellei, 2.53. 8.00, 60, 11.4 sec jongens 8 Terneuzen hebben maandag de atletiekwedstrijden voor scholieren in jaar 1 Rene Naije (Zeemeeuw* 3.32,24 50. Terneuzen gewonnen. Op ruime afstand volgde de Zeemeeuw- op een 60, 9,6 sec 2 Jacco Tholense (De Stelle) goeilc tweede plaats, terwijl Op de Hooete beslas ]eEde op de derde 2K.Tsm.™ tï0 i™ plaats. meisjes 9 10 jaar 1 Regina Sol (Oude De atletiekvereniging Scheldesport kon, mede dank zij het fraaie weer. Vaartl 3 33 1G 50 6(: 10 2 sec 2 Sandra op een geslaagde dag terugzien, waarop 24(1 leerlingen van de verschil- Koning (Meerpaal 3 02 18 00.60 10 2 lende lagere scholen in de gemeente tegen elkaar uitkw amen. Daarbij sec 3 Jeanetie Dijkwel iDe Stellei. 3.16 werden hardloopnummers (600 meter en 60 meter) en enkele technische 18 50. 60. 10 8 sec jongens 9 10 ;aar 1 nummers afgewerkt. Van de 600 meter werd een apart klassement Christien Vos 'De Hillei ile verspringen, opgemaakt, terw ijl de 60 meter hardlopen en de technische nummers in 2e kogelstoten 3e hardloper. 3 46 m. meerkampvorm werden verwerkt. .Meerpaal!, ™.M5X M. tod sic 1 De uitslagen van de 600 meter zijn: paaii. 2.07 7 min 3 Stefan Hoefijzer (De Caesar van Opdorp (De Stelle). 3 64. 5.60, meisjes 8 jaar 1 Evelelne de Bakker Geule) 2 08 6 min meisjes 11 12 jaar 1 60. 9 5 sec meisjes 11 12 jaa£ l Miranda lOude Vaarti. 2 37 00 min. 2 Jessica Danielle van Iwaarden i Meerpaal i. 2.04.6 Pijpelink (Meerpaali 1 10, 7 94. 60. 9 6 Machielsen (Oude Vaart). 2 43 2 min 3 min. 2 Miranda Pijpelink (Meerpaali. sec 2 Danielle van Iwaarden (Meerpaal). Nada Raten iZeemeeuw). 2 46 4 min. 2 06 8 min 3 Karin Meeusen iZee- 1 15. 6 46. 60 9.5 sec 3 Manou Speleman jongens8jaar 1 Rens Naije (Zeemeeuwi. meeuwi. 2 08 8 min jongens 11 12 jaar 1 (Zeemeeuw), 1.05. 7 26, 60. 9.4. sec jon- 2.10.6 min 2 Jordl van Bunder (Op de Kars Nafje iZeemmeeuwi. 1.53.3 min.. 2 gens 11 12 jaar 1 Lucho Carolina iDe Hoogte), 2 14 00 min 3 Carlo Meeuwsen Lucho Carolina iDeGeulle). 2.02.4 min.. 3 Geule i. 1.25 m. 8.02. 60, 9 3 sec 2 Olaf de (De Stelle), 2 17 5 mm., meisjes 9 10 jaar Arjan Vos (De Hillei. 2.02.8 min Vos (De Stelle) 1 05 5.47, 60, 9.0 sec.. 3 1 Heieen Ramselaar (Zeemeeuw), 2,12.7 Uitslagen meerkampen: meisjes 8 Jaar 1 Kars Nalje (Zeemeeuw), 1.15 m, 5.88, 60, min 2 Sandra Koning (Meerpaal). Franclen Machielsen (Op de Hoogteiile 9.4 sec. 2.15.00 min 3 Jeanette Dijkwel (De verspringen, 2e balwerpen, 3e hardlo- Stelle), 2.15.4 min.; jongens 9 10 jaar: l peni. 2.70 m. 9.00 m, 60 m 11 4 sec 2 scholenklassement. 1 de Stelle, Arno van de Boogaart (De Wiekslag), Leonle van Glansbeek (Op de Hoogte). 2 De Zeemeeuw, 3 Op de Hoogte, 4 2.015 min.. 2 Dlmitn de Vriend (Meer- 2 82, 8 00. 60.11.6 sec.: 3 Inge Wolfert iDe De Hïlle, 5 De Meerpaal. 6 De Geule INSDAG 1 MEI 1984 PZC/provincie •|T|bES De fruitbomen staan in rijke bloei De nachten zijn nog koud. maar de maakt veel goed De relatieve luchtvochtigheid daalt plaatselijk tot iirden van slechts twintig procent. Veel sierheesters, gevolgd door de stbloeiende fruitsoorten tonen hun volle bloei. pruimen en peren staan in volle bloei Een uitzondering hierop vormen atselijk enkele pererassen. Van Doyenné du Cornice, en in mindere mate i Conference, staan met alle bomen in even volle bloei. De zure kersen i1 - morelleni laten volop met knoppen bezette bomen hun eerste bloemen zien Bij de appel zal in de eerstkomende weken een uitbundige bloei te zien zim. Een eerste begin is er met enkele vroegst bloeiende rassen Voorbeelden hiervan zijn de rassen Discovery en Schone van Boskoop. In de eerste helft van de maand mei volgen de fruittelers gespannen de weersomstandigheden Vooral het al of niet optreden van nachtvorsten tijdens de ijsheiligen 11-13 meii kan mede beslissend zijn voor de grootte van de komende fruitoogst iOES De provinciale directie voor dstride bedrijfsontwikkeling in Zeeland eenShoudt volgende maand in samenwer king met het consulentschap voor de i inakkerbouw en de rundveehouderij jg ei eon serie voorlichtingsbijeenkom- akkfeSten over de superheffing in de melk veehouderij. Tijdens deze avonden |zullen de bedrijfsvoorlichters aange- en op welke manier individuele nelkveehouderijbedrijven de gCvol- m de heffing economisch gezien iet best kunnen opvangen. De districtsbureauhouder zal nadere mededelingen doen over de vaststel ling van de heffingsvrije hoeveelheid voor ieder bedrijf en over de procedu- I Ire die moet worden gevolgd om in laanmerking te komen voor afwijken- de hoeveelheden. ;De bijeenkomsten worden gehouden lelbu»op 7 me' 'n Huis van Nassau le ïZierikzee, op 8 mei in Amicitia te vg Aagtekerke. op 14 mei in De Vroone te euzsKapelle. op 15 mei in Du Commerce te tgeij-Oostburg. op 18 mei in De Halle te en £Axel en op 21 mei in Tolrust te Hai'Poortvliet. Alle bijeenkomsten begin- Dulnen om 20.00 uur. êgSAutomobilist breekt ^sleutelbeen bij ongeluk Zuidzande -'jZUIDZAN'DE De negentienjarige 0-11M. A. B. uit Zuidzande is in de nacht es-«Van zaterdag op zondag gewond ge- kam raakt bij een ongeval te Zuidzande. Msj Hij liep een sleutelbeenbreuk op. B kwam met zijn personenauto uit r j nchting Oostburg en sloeg rechtsaf de Dorpsstraat te Zuidzande in. Vermoe- I delijk door een te hoge snelheid raak te hij in een slip. botste tegen de gevel reJvan een schuurtje en kwam al glij- iel Jdend aan de andere zijde van de weg jradi tot stilstand. De auto werd onherstel- mc baar beschadigd. S Bijeenkomst BOSK (OOSTKAPELLE - De afdeling Zee- 44.- land van BOSK houdt donderdag een 49-3 vergadering in het Zcehospitium 44-3 Zonneveld in Oostkapelle. De heer J, 43-3 A. M. Beerendonk, inspecteur voor 31-ï het buitengewoon lager en voortge- zet onderwijs in Zeeland, spreekt dan over het thema 'Mogelijkheden tot plaatsing van lichamelijk gehandi capte kinderen in het reguliere on derwijs nu en in de toekomst'. 304 Voor de leden en gezinnen heeft de afdeling dinsdag 12 juni een bustocht op touw gezet Op het programma staan een bezoek aan de diergaarde 50-3 Blijdorp. een rondvaart door de ha vens en een bezoek aan de Euromast ln Rotterdam Axelaars opgepakt bij gestolen auto TERNEUZEN - De politie van Ter neuzen heeft maandagochtend om streeks halfvier ln de Diepenbroek- straat in Terneuzen twee jongens uit Axel, I. S. en K. Y. aangehouden Ze hielden zich verdacht op in de buurt van een auto, die zaterdagavond in het Belgische Assenede was gestolen. S. en Y. hebben nog niet bekend en zitten dan ook nog vast op het politie bureau. iCHTHONDERD EXEMPLAREN BIJ VOORBAAT VERKOCHT handel verkrijgbaar Domburg 150 jaar badplaats' is verschenen bi. 1WWVB Boer Drukkers in Middelburg. Chen ;n passende viering van het honderdvijftigjarig bestaan van Domburg als badplaats een irste aanzet voor Se viering van dit bijzondere jubileum. SlinfplaïïlïSd ïilvóêrig'Sf tïïï eheel m nostalgische sfeer kwam bood de heer Wim Warners het eerste dagen is het boekwerk dat bij voorin- zwaaid aan personen en instanties uit de vergetelheid gehaalde sto- exemplaar aan aan burgemeester P tekening reeds achthonderd verkoch- die hebben meegewerkt aan de tot ide badkoets voorrijden, waarmee A. D H Diepenhorst Over veertien te exemplaren opleverde in de boek- standkoming. idgasten in de tijd van toen op screte wijze een zeebad namen De ankomst van die badkoets werd be- opiTui 1 '"Si i kr< »e v er. s-pl. OMBURG- Handig gebruik makend van de geprogrammeerde feeststemming die de ;ken ken' vfcleid door driftige geweersalvo's van ïiem^aatselijke gaaischieters en zoete anken van een blazersensemble ge- leelwformd uit de plaatselijke muziekver- niging 'Apollo'. at alles was bedoeld als opwarmer een bijeehkomst in 'De Wal- lerse Dolphijn' waar het eerste punt tot lestond uit de hoogtepunt in de feest- gas lering bestond uit de aanbieding van boekwerk over het badplaats edstjerleden. Ruim zeventig jaar nadat de et vaekende geschiedschrijver Kesteloo Koleljn indrukken in een boekwerk had a dat unengevat kon een nieuw boekwerk lad ver Domburg ten doop worden ge- :oonouden. Cor et betrof hier het huiswerk van de jumahst Jan Warners, die op verzoek an het comité dat de feestviering igelt aan de slag was gegaan om de iering van de badplaats vast te leg en in woord en beeld Daarbij had an Warners gebruik kunnnen maken het familie-archief van de arts die met zijn manier van erken in het verleden de badplaats aam en faam bezorgde tot ver over e landsgrenzen. lamens het comité 150 jaar badplaats Burgemeester P A. D. H. Diepenhorst ilinksi en zijn echtgenote bekijken het boekwerk over het badplaatsverleden van Domburg ln het midden Wim Warners, die namens het comité 150 jaar badplaats het boek uitreikte. VAARDEMONSTRATIE IN PARK WESTDUIN VLISSINGEN - „Alles werkt," zegt Jan Dingemans en wijst op zijn mo del van de sleepboot Smit Hunter. „De lieren, de radar, de boegschroef, alles draait zoals in het echt. Ik lieb er vroeger een kraantje op gehad. Daar kon ik een bootje mee in water laten of het eruit halen. Dat is er nu af, het werkte niet goed. Het bootje was te licht en zwiepte alle kanten op." Jan Dingemans is lid van de Scheeps Modelbouw Vereniging Vlis- singen, kortweg de SMVV. Op Konin ginnedag gaf hij met andere leden van de vereniging 's middags een vaardemonstratie in een vijver van het recreatiepark Westduin in Vlis- singen. Twaalf scheepsmodellen, waaronder een ponton met een jacket van een booreiland waren te zien op deze eerste officiële presentatie van de SMVV. Wie belangstelling had kon de op een bank uitgestalde vloot van tevoren bekijken. Op ruime afstand gehouden door een lint weliswaar, want elk miniatuur schip vertegen woordigt een klein kapitaal. De twee schepen van Jan Dingemans bijvoor beeld kosten inclusief de bestunngs- apparatuur ongeveer 10.000 gulden. Op het programma stond onder meer een sleepdemonstratie. Twee sleepbo ten trokken het ponton door de vijver Dat gaf enkele problemen. Verzwaard met bakstenen en lood woog het ponton 15 kilo. Desondanks blies de sterke oostenwind de sleepcombina- tie naar de overkant van het water, waar het muurvast in de oever bleef steken Dat één van de sleepboten een groot vermogen had mocht met ba ten. De sleepkabel van het ponton was tijdens de demonstatie in de Als opwarmertje voor de viering van 150 jaar badplaats Domburg kleedde een schroef terecht gekomen. Twee ver- enkeling zich al in nostalgische badkledij. enigingsleden sprongen noodgedwon gen in het water om de modellen los te trekken. Over gebrek aan belangstelling had de SMVV niet klagen. Vrijwel ieder een die langs de vijver in Westduin CEZ-cursus voor bouwvakkers MIDDELBURG De Coördinatie groep Energiebesparing Zeeland (CEZi geeft, in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, een cursus 'Warmte, vocht en isola tie'. De cursus, die op 28 mei, 30 mei en 4 en 7 juni wordt gegeven, is speciaal bestemd voor werknemers in de bouw. zoals timmerlieden, met selaars en uitvoerders. De cursus wordt gegeven in het ge bouw van de NVOB. Damplein 29 in Middelburg en begint elk van de vier avonden om 19.30 uur. Statenfractie PvdA bij vergadering afdeling Kortgene KORTGENE - De afdeling Noord- Beveland van de PvdA houdt donder dag een openbare ledenvergadering in het dorpshuis 'De Pompweie' in Kortgene. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de vergadering houdt de frac tievoorzitter van de PvdA in provin ciale staten, mevrouw C. C. van Zan- ten-Leijsen. een bespreking van het bezoek dat de statenfractie die dag heeft gebracht aan Noord-Beveland. Hierna kan met de statenfractie, die tijdens de vergadering aanwezig is. gediscussiëerd worden over Noordbe- velandse aangelegenheden. kwam bleef even staan. Trimmers, fietsers, moeders met kinderwa gens... Bij elkaar ongeveer 50 perso nen. „Je trekt natuurlijk vooral de liefhebbers, de mensen die zelf aan modelbouw doen," vertelde voorzit ter Ab de Kroo van de SMVV. „Maar als je ziet hoeveel andere evenemen ten er in de stad zijn, dan mogen we zeker niet klagen over de opkomst." Ook vanuit de dierenwereld was er belangstelling. Een eend met 7 klein tjes zwom luid kwakend door het kleinschalig vlootgebeuren heen en keek een poosje toe. Het hoogtepunt van deze middag was het blussen van een brandende bak. De verenigmgsleden hadden daarvoor een stalen scheepsmodel gevuld met vette watten, waarover benzine was gegoten. Getrokken door een sleep boot moest het vuur in de bak door twee blusboten worden gedoofd. Eén van de blusboten werd wegens pech uit het water gehaald, de tweede moest halverwege de strijd tegen het vuur opgeven, omdat de accu's leeg raakten Twee sleepboten, uitgerust, met een blusinstallatie, namen het werk over Niettemin ging het vuur niet uit. De sterke wind blies de schepen steeds bij de bak weg. De vlammen werden uiteindelijk gedoofd door binnenstromend water „Het is teamwerk," zei iemand uit het publiek bij de demonstratie. „Eén verkeerde beweging en je boort een kapitaal in de grond." Voorzitter Ab de Kroo van de SMVV tenslotte: „Je moet goed op elkaar zijn ingespeeld." Ondanks de oostenwind en enkele technische problemen was het voor hem toeh een geslaagde middag. Mengpaneel gestolen op bazaar in Hoek HOEK De jaarlijkse bazaar, die maandag i komnginneag) in het voor malige gemeentehuis van Hoek werd gehouden, heeft de Stichting Welzijn voor Ouderen weinig winst gebracht. Tijdens de lunchpauze - tussen twaalf en één uur - toen de vrijwilligers het pand hadden verlaten om even iets te eten, werd een mengpaneel gestolen. Waarde; ongeveer 500 gulden. De re cherche van de gemeentepolitie Ter neuzen heeft de zaak in onderzoek. MIDDELBURG De Provinciale kerkvergadering van de hervormde kerk in Zeeland bespreekt in de ver gadering van dinsdag 8 mei in Krui- ningen het pastorale handelen in verband met de problematiek van vrede en veiligheid. Daarbij zal de vraag aan de orde komen of en lioe de gemeenten zouden kunnen worden geholpen in het niet-gepolariseerd bespreken van de vragen inzake vre de en kernbewapening. Voor veel gemeenten geldt dat achter het vastgelopen gesprek over vredes- vragen aan de hand van de Pastorale Brief van de Hervormde Synode van 1980 en achter de gepolariseerde stel- lingname die daardoor ontstaan is. de vraag schuilgaat wat betekent het als we zeggen dat 'Christus onze vrede is' In een groepsbespreking zal het vraagstuk aan de orde worden ge steld Daarbij gaat het - aldus een toelichting - niet om de vragen rond om de kernbewapening als zodanig, maar om de belemmeringen en moge lijkheden om als gemeente van Chris tus daarover (sameni te spreken Op de agenda staat verder onder meer nog een bespreking met een toelich ting op de doelstelling van de werk groep baanloosheid, die doelstelling is om in de hervormde kerk in Zeeland een mentaliteitsverandering te be werkstelligen rond de visie op betaal de arbeid en onbetaalde arbeid in een veranderende samenleving En een andere benadering van baanloosheid, waarbij polarisatie tussen mensen met en mensen zonder baan wordt voorkomen Voorts zullen leden-advi seurs van de provinciale kerkvergade ring zich buigen over-de vraag of de centrale werkgroep homofilie Zeeland over moet gaan in een eucoemenische kerkelijke werkgroep homofilie De werkgroep zou zich moeten bezighou den met kerkelijke activiteiten en acties inzake de integratie. Een ande re mogelijkheid is de centrale werk groep homofilie Zeeland te laten voortbestaan als een soort interme diair tussen de kerken en de homowe reld HTINGEN"DISTRICTSKANTOREN GOES GROTE MARKT 40. MIDDELBURG Nu sparen op een Girospeciaal-rekening bij de Verenigde Spaarbank betekent een hoge rente, momenteel 5-y En de mogelijkheid om f 3.000- per maand zonder kosten op te nemén. Meer opnemen kan natuurlijk ook. maar dan betaalt ui: opnamekosten over het meerbedrag. Bij aankoop van een eigen huis is uw spaartegoed de makkelijke bank in de buurt. verenigde spaarbank

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 21