199428450115 m Kwaliteit is niet soms... kwaliteit is altijd beter. DE MUYNCK OPTIEK WISSEL ISEVELMBEM WISSEL SCHOUWEN EchtpaarVis- Van de Panne zestig jaar getrouwd ofM3e mSfSBSA i»"' .j*~h Béter voor Uw ogen. Béter voor Uw aanzien. Béter voor Uw portemonnee. 10 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DINSDAG 1 MEI Schietingen De heer J. Vis en zijn echtgenote mevrouio N. C. Vis-van de Panne. SCHARENDIJKE Op koninginne dag was het precies zestig jaar gele den dat J. Vis en N. C. Van de Panne te Scharendijke in het huwelijk traden. Het echtpaar woont sindsdien, afge zien van een noodgedwongen korte onderbreking in het rampjaar 1953, Burgerlijke stand GOES Geboren: Stefan M. zv M. Westerweel en J. Oreel; Lindie, dv J D. Joosse en W. A. Lamain; Ilse, dv R. J. H. Werner en G. J. Alting; Michiel, zv A. Kwek- keboom en G. de Goffau: Antoinette P. dv P. Riedijk en J. Boterblom; Aberdina J. dv S. J. bij de Vaate en A. Hage; Adriana C. dv H. J. Kakebeeke en H C. M. Oliemeulen. Getrouwd: A. T. Verschoore en I. van de Kreeke; C. A. Deurloo en M. A de Witte. Overleden: M. J Noordhoek, 68 jr. ev A. C Swenne; G Meeuwse. 80 jr F. Heijboer, 77 jr. wv P. C. de Lange. D Koster. 84 jr. wv F. J. Zoeteweij; W B. Meijer, 80 jr. wv A C. W. Breure; Chr. Verschuure, 87 jr. wv S. de Visser; C. P. Duinkerke, 63 jr. ev J. Bruijnzeel; J. de Waard, 83 jr. wv N. L. van Gilst; L. van der Moere, 77 jr. ev A. M. Beije; S. Snoep, 88 jr.; A. J. Wijs. 85 jr. wv C. Willems; A. Muller. 88 jr. evD.W. den Herder; J. C. Wattez. 68 jr. ev M. A. J. Rabbers. Burgerlijke stand BORSELE Geboren Willem F. zv J. W. Boone en M. J. Walhout; Danny, zv J. A de Blaeij en J. J. Meloen; Adriaan P zv P. C. Smallegange en J J. Baart; Willem L. zv D. C. de Koster en C. M. Deurloo; Johanna H. M. dv M. S. J Willems en C. M M. Moison; Adiraan W. zv J L. Niewenhuijse en P. W. Moerdijk; Roald. zv J. J. Korstanje en J. P. M. Boonman; Jolanda C. P. M. dv J. P. Bouwens en A C M. Boonman. An- dries A. zv J. D. van Liere en A. E. S. Rottier; Ron, zv T. A. J. Tempelaars en M A. Priem; Franciscus C. Th. zv F. M. J. A. Jansen en A. N. van den Dries; Pieter D. zv D. den Haan en J. Witte; Jasper, zv A. J. Rijk en A. Wessels; Suzanne, dv J. de Steur en O. D. A, van Trigt, Wesley L. P. zv M. M. Priester en J. P. Mol; Samuèlle C. dv J. J. van Gurp en C. H. Weststrate; Jan A. M zv J J Minnaard en L. Twigt, Johanna, dv L. D. de Lange en M. Louws; Wilhelmina C. dv C. A. de Rijke en A. Koppejan; Jacobus M. N. zv J. N. Meijers en P. A. van der Maas; Angenita C. dv T. P. van Liere en G. G. Witte; Jordi N. A. zv J. A. van Antwerpen en E. P. Hannewijk; Jan netje M. dv J Verhage en M. Nijsse; Paulus B. zv B. C. N. van den Dries en P. M. G. Vermeulen; Comelis, zv I. Kloosterman en E. A. Krijger; Petro- nella J. dv J. van Wolde en J. W. A. Koole. Maartje J. dv M. K. D van 't Veer en J. S. van Oosten; Wouter, zv P. G. L Korstapje en E. L. S. Laport, Jacomina P. dv J. Geuze en C. van Doezelaar; Marinus F. zv H. J. Verha ge en J. J. Rombaut; Rob, zv E. P. M. Veldman en E R Brusselaars; Joyan- na E. M. dv B. C. van Klooster en M. L. M. Clarijs; Renze, zv G. Emmens en M. H. Vreeken, Thomas, zv M. de Roode en I. C J, Stokkermans; Chun H kind van C M Tam en K. Y. Lee; Magdalena M. dv D. B. Schipper en J. H C van 't Westeinde; Sarah S. dv D J. Olie en A. A. M. Versteegh. Ondertrouwd M. C Wieckardt en J E Pekaar; J. J. Verburg en J. M. de Dreu; P C. van Goffau en F. J Steketee; A. M. J Blommaert en A E. L. de Gijsel; W. P. M. Rijk en E. M. van den Dries, M. Otte en M. M. C. Traas; I. Danker en H. van Damme; P. P. Koudenburg en A. M Zwigtman Getrouwd: J J. Kloet en L. de Hamer; G. N. Bes en K. Heerkens; A. Martens en L. F. R. den Hartog; J. C. de Troije en C. M. van Witzenburg; R. M. van Effrink en J. B. Verweerd, W. P. Maartense en T. P. den Herder. Overleden J Remijnse. wv W. van de Guchte; N. Dane, wv J. van Schaik: W. de Mol, wv G de Jonge; C van Zunderen; C. Goeree, ev C. Ars; I. A. van Roijen, ev T. Andringa, J. Wisker- ke, wv C. W. Traas; J. Martens, ev M. A. Buteijn; J. Vette, ev W. C. de Jong; J. H. A. Buijs, ev M de Jong; J. H. Minnaar; A. Verslijs; C. P. J. Koens; J Janse, ev M. C. Verlaan; P. F. Spielier. wv M. Boonman. J. Boonman, ev J K. Vermue: C. J. Zwartepoorte; A. Schouwenaar, ev H. P. Wisse; P. van Weele. ev S. Janse; E. Berman, ev J. Hollebrandse. onafgebroken in het dorp aan de Schouwse Grevelingenoever, waar de bruid in 1903 werd geboren. De bijna 84-jarige Jacob Vis, afkom stig uit Dreischor, bezorgt in Scharen dijke sinds veertien jaar nog alle dagen landelijke dagbladen. Tot zijn vijfenzestigste was hij in de bouw werkzaam als loswerkman. Hij verzet te in zijn leven heel wat grondwerk, niet alleen op Schouwen-Duiveland maar ook elders in het Zeeuwse land zoals bij Vlissingen en Goes. Het echtpaar Vis kreeg twee dochters, waarvan er één kwam te overlijden, en heeft acht kleinkinderen. Omdat hun huwelijksdag op konin ginnedag viel besloten bruid en brui degom het diamanten feest twee da gen uit te stellen en het woensdag daadwerkelijk te vieren. De gelukste legrammen van koningin Beatrix en haar commissaris in Zeeland, dr C Boertien, werden op de officiële huwe lijksdag bezorgd: op koninginnedag. Het gemeentebestuur voegde zich naai- de wensen van de familie en liet weten woensdag blijk van belangstel ling te zullen tonen in de vorm van onder andere een bezoekje van de burgemeester. WOLPHAARTSDIJK De hand boogvereniging 'Jacoba van Beieren' uit Goes hield een schieting op de liggende wippen in Wolphaartsdijk. Er waren 39 schutters. Uitslag eerste wip hoofdvogel Jos Rent meester. Willem Teil. Ovezande, de beide zijvogels waren voor N Schipper, St.-An- dries, Wemeldinge; eerste bovenka]: W Geys. Soranus. Heinkenszand. eerste on- derkal J Goetheer. Juliana. Oudelande. eerste klep F Koens. SRes-Nostra, Ovezan- de. tweede klep. M Verdonk. Doel naar Hoger. Wolphaartsdijk. derde klep J Rent meester. Willem Teil, meeste kleine vogels A v Loo. Doel naar Hoger zes stuks Uitslag tweede wip: eerste hoofdvogel, N Meyer. St -Andnes tweede hoofdvogel J v Steenbergen. Willem Teil, eerste zijvogel; J Hannck. Diana. Yerseke. tweede zijvogel J v. Steenbergen, Willem Teil, derde zijvo gel J. Hannck, Diana; vierde zijvogel Jos. Rentmeester. Willem Teil, eerste kal C Stouthamer. Edele Handboog, Oudelande tweede kal. P. Maat, Zorgvlied, Ellewouts- dfjk; derde kal N Schipper, St-Andnes; vierde kal Jos. Rentmeester, Willem Teil, meeste kleine vogels N Schouwenaar Juliana, zes stuks, de vliegende vogelprij- zen waren voor C. Stouthamer Edele Handboog en A den Dekker, Doel naar Hoger. OUDELANDE - Bij de heer J. de Rijke in Oudelande hield de hand boogvereniging 'Juliana' een schie- ting op de liggende wippen, er waren 51 schutters. Uitslag: eerste wip hoofdvogel J Vermeule. Zeelandia, Ovezande, eerste zijvogel J. Goetheer, Juliana. Oudelande, tweede zlj- vogel J Harinck, Diana. Yerseke, eerste bovenka], B Meyer, St -Andrles. Wemeldin ge. tweede bovenkal M. v Steenbergen. Willem Teil. Ovezande. eerste onderkal Joh Rentmeester. Willem Teil. tweede on derkal C. Stouthamer. Edele Handboog. Oudelande, eerste klep G Haasdonk, twee de klep Jos Rentmeester, beiden Willem Teil, derde klep K. Schipper, St-Andries, uitslag tweede wip eerste hoofdvogel N. Schipper, St,-Andries, tweede hoofdvogel A Rentmeester, Willem Teil, eerste zij vogel L. Huybrechts, tweede zijvogel G Haas donk. derde zij vogel J v. Steenbergen allen Willem Teil, Ovezande. vierde zijvogel M. v. d Kamp, Doel naar Hoger, Wolphaartsdijk, eerste kal. C. Stouthamer. Edele Hand boog. tweede kal W de Jonge. ADLM. Kwadendamme De vliegende vogelprijzen waren voor Joh Rentmeester en L. Huy brechts beiden Willem Teil, 'S-HEERENHOEK - In 'De Koren beurs' hield de handboogvereniging een schieting op de liggende wippen, er waren 49 schutters. Uitslag eerste wip eerste hoofdvogel J de Rijke. Edele Handboog, Oudelande. tweede hoofdvogel A Rentmeester Cz.. Willem Teil. Ovezande. eerste zijvogel G. v Garsel. Soranus 2. Heinkenszand. tweede zijvogel N Schipper, St.-Andries. Wemeldinge, der de zij vogel J. de Rijke. Edele Handboog, vierde zijvogel Jos Rentmeester. Willem Teil. eerste kal A v. d. Dries. Geus Eensge zindheid. s-Heerenhoek. tweede kal N Schouwenaar, Juliana. Oudelande, derde kal G. v Garsel, Soranus 2. vierde kal H Koens, Spes Nostra. Ovezande Meeste klei ne vogels zes stuks, K Pankow. Vrije Schutters, 's-Heerenhoek, de vliegende vo- gelprijs was voor 3j, v. Eykeren. Vrije Schutters Uitslag tweede wip eerste hoofd vogel P Boonman, Willem Teil, tweede hoofdvogel H Koens. Spes Nostra, eerste zijvogel Jacco de Bruin. St.-Andries. twee de zij vogel H. v d Dries. Concordia, 's- Heerenhoek. derde zijvogel N Pankow, Vrije Schutters, vierde zijvogel C West dorp. Eensgezindheid, eerste kal Jos Rent meester Willem Teil, tweede kal E. Rent meester Willem Teil, derde kal H. v. d Dries, Concordia, vierde kal P. Boonman, Willem Teil, meeste kleine vogels, zeven stuks, M. Koole, Soranus 2 PROGRAMMA VOOR DE WEMELDINGSE DAGEN WEMELDINGE Het organisatieco mité van de Wemeldingse dagen, die donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag 5 mei worden gehouden, heeft liet pro gramma definitief rond. Donderdag 3 mei: 12.00 uur, aan komst bij de middensluis van het marinevaartuig Hr. Ms. Woerden; 13 00-17.00 uur. tentoonstelling van de koninklijke marine in het kerkelijk centrum 14 00-17.00. bezichtiging ma rineschip. 19 00 uur voetbalwedstrijd tussen koninklijke marine en de voet balvereniging Wemeldinge op sport park Boenzeboogerd. In feestent op Dorpslein Avro's Toppop discoshow. Donderdag 3 mei worden op het ee- meentehuis van Kapelle ook de offi cieren van Hr. Ms Woerden, de com mandant van de marine m Vlissingen. de commandant koninlijke land macht in Middelburg en de officier dienst tentoonstellingen door het ge meentebestuur van Kapelle ontvan gen, Vrijdag 4 mei: in de ochtenduren bezichtiging marineschip door leerlin gen van de lagere scholen, vanaf 13.00 uur bezichtiging voor het publiek. 19.30 dodenherdenking in de her vormde kerk met een concert van het .hervormd kerkkoor en het Zeeuws koperensemble. Burgemeester G Huitsing van Kapelle houdt een her denkingstoespraak Zaterdag 5 mei: 8,00 uur klokluiden; 9.00 uur braderie op Dorpsplein en rommelmarkt OKK. 10.00-18.00 uur bezichtiging marineschip; 13.30 uur majoretten- en muziekfestival op sportpark Boenzeboogerd, 20.30 uur optreden Lou Nielsen-band en Oscar Harris. Tevens gelegenheid tot dan sen. 2100 -uur taptoe op sportpark Boenzeboogerd. 's Morgens worden het jubilerende majorettenkorps 'Scaldis Girls" en het Artillerie-corps ontvangen in het dorpshuis door het. p-omeente bestuur. GOES Op woensdag 2 mei,! M.Y 19.00 tot 21.00 uur en op donderd mei van 11.00 tot 16.00 uur enW^ 19 00 tot 21 00 uur houdt de instel voor maatschappelijke dienst\l ning Sociaal Centrum open hiA het nieuwe kantoor aan de F. Q. Hollanderlaan te Goes. Iedere bel stellende is op deze dagen welj_ Het kantoor kan bezichtigd wol^ en medewerkers van de instellinj gen voor toelichting op de activitj^ op het gebied van de gezinsverzon en het maatschappelijk werk' wordt een tentoonstelling ingejOE! en er zijn video- en diapresenta^k Overdag is kinderoppas aanwezii 460G1Z/1M ^3®" iitekat '.kit kal' i- -2 Kilo .5?8 440GRAM urERpAK .00 pép MAX.ÏBM<3E6PEC KLAHT MAX QkOPFEgC PER KLANT MAX 12 &UK3E-S FEB KLAMT PER KILO 19 29 M PER 400 GRAM jlr® Kwaliteit voor ogen met de beste glazen, die er voor Uw brilrecept zijn. Rekening houdend met persoonlijke wensen en het gekozen montuur. Zorgvuldig ingeslepen met moderne apparatuur en goed vakman schap. KwaliteitUw ogen zijn het waard. U ziet er veel leuker uit met een vlotte, modieuze bril. Wij nemen alle tijd om onze kollekties met U door te passen. U kiest uit de beste merken de mooiste bril letterlijk één uit duizend. Kwaliteit gaat langer mee. Van Uw bril hebt U niet alleen veel méér, maar ook veel lènger plezier. Ook is het zo dat de zuivere stijl en vormgeving van merkmonturen minder snel vervelen. Als U goed rekent bent U met kwaliteit veel voordeliger uit. OOGMETING -CONTACTLENZEN Optometrist O.V. - Contactlensspecialist A.N.V.C. Ganzepoortstraat 3 - Telefoon 01100-15214 - GOES Eérsteklas opticienswerk en prima service Eérsteklas opticienswerk en prima service

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 16