Burgemeester van Domburg kreeg eerste jubileumboek Hervormde kerken bijeen over vrede en veiligheid Veel belangstelling voor presentatie DE STELLE WINNAAR VAN ATLETIEKWEDSTRIJDEN Fruitbomen staan in volle bloei doorlichting over gevolgen superheffing veehouders PZC/ provincie 9 0 0 En toch 3000 gulden per maand vrij opneembaar! VERGADERING IN KRUININGEN lOMBURG- Handig gebruik makend van de geprogrammeerde feeststemming die de [oninginnedagviering met zich mee brengt deed het comité, dat verantwoordelijk is voor en passende viering van het honderdvijftigjarig bestaan van Domburg als badplaats een erste aanzet voor de viering van dit bijzondere jubileum. Éheel in nostalgische sfeer kwam bood de heer Wim Warners het eerste dagen is het boekwerk dat bij voonn- |n uit de vergetelheid gehaalde sto- exemplaar aan aan burgemeester P. tekening reeds achthonderd verkoch- jude badkoets voorrijden, waarmee A. D. H. Diepenhorst. Over veertien te exemplaren opleverde in de boek- jdgasten in de tijd van toen op ^crete wijze een zeebad namen. De ikomst van die badkoets werd be leid door driftige geweersalvo's van laatselijke gaaischieters en zoete janken van een blazersensemble ge- brmd uit de plaatselijke muziekver- higing 'Apollo'. pt alles was bedoeld als opwarmer- p voor een bijeenkomst in 'De Wal- lerse Dolphijn' waar het eerste punt pstond uit de hoogtepunt in de feest- t'ring bestond uit de aanbieding van n boekwerk over het badplaats trieden. Ruim zeventig jaar nadat de bkende geschiedschrijver Kesteloo jn indrukken in een boekwerk had fmengevat kon een nieuw boekwerk jer Domburg ten doop worden ge- puden et betrof hier het huiswerk van de pnalist Jan Warners, die op verzoek an het comité dat de feestviering jgelt aan de slag was gegaan om de ering van de badplaats vast te leg- >n in woord en beeld. Daarbij had in Warners gebruik kunnnen maken het familie-archief van de arts lezger, die met zijn manier van ;rken in het verleden de badplaats tam en faam bezorgde tot ver over landsgrenzen. het comité 150 jaar badplaats handel verkrijgbaar 'Domburg 150 jaar badplaats' is verschenen bij Den Boer Drukkers in Middelburg Bij de aanbieding van het eerste exemplaar werd uitvoerig lof toege zwaaid aan personen en instanties die hebben meegewerkt aan de tot standkoming. De leerlingen van Temeuzense lagere scholen m actie tijdens hardloopwedstrijden van het atletiektoemooi in Temeuzen TKRNEL'ZEN I)e leerlingen van de lagere school De Stelle uit Terneuzen hebben maandag de atletiekwedstrijden voor scholieren in Temeuzen gewonnen. Op ruime afstand volgde de Zeemeeuw op een goede tweede plaats, terwijl Op de Hoogte beslag legde op de derde plaats. De atletiekvereniging Scheldesport kon. mede dank zij het fraaie weer, op een geslaagde dag terugzien, waarop 240 leerlingen van de verschil lende lagere scholen in de gemeente tegen elkaar uitkwamen. Daarbij werden hardloopnummers (600 meter en 60 meter) en enkele technische nummers afgewerkt. Van de 600 meter werd een apart klassement opgemaakt, terwijl de 60 meter hardlopen en de technische nummers in meerkampvorm werden verwerkt. De uitslagen van de 600 meter zijn: paal). 2.07.7 min.. 3 Stefan Hoefijzer iDe meisjes 3 Jaar 1 Eveleme de Bakker Geulei. 2.08.6 min., meisjes 11 12 jaar. 1 lOude Vaart). 2 37 00 min 2 Jessica Danielle van Iwaarden (Meerpaal), 2.04.6 Machielsen (Oude Vaart). 2 43 2 min.: 3 mm 2 Miranda PiJpelink (Meerpaal). Nada Raten (Zeemeeuw), 2 46 4 min. 2 06 8 min., 3 Karin Meeusen (Zee jongens 8 jaar: 1 Rens Natje (Zeemeeuw), meeuwi, 2 08.8 min jongens 11 12 jaar 1 2 10 6 min 2 Jordi van Bunder (Op de Kars Naije (Zeemmeeuwi 1.53.3 min.. 2 Hoogte), 2 14 00 min 3 Carlo Meeuwsen Lucho Carolina (DeGeullei, 2 02.4 min 3 (De Stelle), 2 17.5 min meisjes 9/10 jaar' Arjan Vos (De Hille), 2.02.8 min. 1 Heieen Ramselaar (Zeemeeuw), 2 12 7 Uitslagen meerkampen: meisjes 8 jaar. 1 min, 2 Sandra Koning (Meerpaal). Franclen Machielsen (Op de Hoogtenle 2 15 00 min. 3 Jeanette Dijkwel (De verspringen. 2e balwerpen, 3e hardlo- Stelle), 2.15.4 min jongens 9/10 jaar 1 pen). 2.70 m, 9.00 m. 60 m 114 sec 2 Arno van de Boogaart (De Wiekslag). Leonie van Glansbeek (Op de Hoogte). 2.01 5 min 2 Dlmitn de Vriend (Meer- 2.82, 8 00. 60.11,6 sec 3 Inge Wolfert (De Stelle). 2.53, 8.00, 60 11 4 sec jongens 8 jaar 1 Rene Naije (Zeemeeuw) 3.32,24 50, 60. 9 6 sec 2 Jacco Tholense (De Stelle) 3.10. 21 00. 60. 10 5 sec 3 Wilbert Murre (Oude Vaart). 2 77. 16 00. 60. 10 0 sec. meisjes 9 10 jaar 1 Regina Sol (Oude Vaarti. 3 33 16 50. 60 10.2 sec.. 2 Sandra Koning (Meerpaal i 3 02. 18 00. 60. 10 2 sec.: 3 Jeanette Dijkwel (De Stelle I. 3 16. 18.50. 60. 10 8 sec jongens 9 10 jaar 1 Christien Vos (De Hillei de verspringen. 2e kogelstoten. 3e hardlopen i. 3.46 m. 7.16 m. 60 m 10 4 sec2 Joost de Bot (MeerpaalI. 3 60. 5 98. 60. 10.1 sec 3 Caesar van Opdorp (De Stelle). 3 64. 5.60. 60. 9.5 sec meisjes 1112 jaar 1 Miranda Pijpelink (Meerpaal'. 1 10. 7 94. 60. 9.6 sec.: 2 Danielle van Iwaarden (Meerpaal). 1 15. 6 46. 60 9.5 sec 3 Manou Speleman (Zeemeeuw). 1 05. 7 26. 60. 9.4, sec., jon gens 1112 jaar 1 Lucho Carolina (De Geule), 1 25 m. 8 02. 60. 9 3 sec 2 Olaf de Vos (De Stelle). 1 05. 5 47. 60, 9 0 sec 3 Kars Naije (Zeemeeuwi, 1 15 m, 5 88. 60, 9 4 sec Het scholenklassement: 1 de Stelle, 2 De Zeemeeuw. 3 Op de Hoogte. 4 De Hille5 De Meerpaal. 6 De Geule. Burgemeester P. A. D. H. Diepenhorst (linksi en zijn echtgenote bekijken het boekwerk over het badplaatsverleden van Domburg. In het midden Wim Warners, die namens het comité 150 jaar badplaats het boek uitreikte. VAARDEMONSTRATIE IN PARK WESTDUIN (El Ij ^"jlNSDAG 1 MEI 1984 - t| OES De fruitbomen staan in njke bloei De nachten zijn nog koud. maar dc £n maakt veel goed De relatieve luchtvochtigheid daalt plaatselijk tot 'narden van slechts twintig procent. Veel sierheesters, gevolgd door de rstbloeiende fruitsoorten tonen hun volle bloei. i morelleni laten volop met knoppen bezette bomen hun eerste bloemen zien. Bij de appel zal in de eerstkomende weken een uitbundige bloei te zien zijn. Een eerste begin is er met enkele vroegst bloeiende rassen. Voorbeelden hiervan zijn de rassen Discovery en Schone van Boskoop In de eerste helft van de maand mei volgen de fruittelers gespannen de weersomstandigheden. Vooral het al of niet optreden van nachtvorsten tijdens de ijsheiligen '11-13 men kan mede beslissend zijn voor de grootte van de komende fruitoogst. t pruimen en peren staan in volle bloei. Een uitzondering hierop vormen fcatselijk enkele pererassen. Van Doyenné du Cornice, en in mindere mate pi Conference, staan met alle bomen in even volle bloei. De zure kersen ACHTHONDERD EXEMPLAREN BIJ VOORBAAT VERKOCHT J w SOES De provinciale directie voor ].2;le bedrijfsontwikkeling in Zeeland J houdt volgende maand in samenwer- Jóng met het consulentschap voor de 3 j_! Mkerbouw en de rundveehouderij 2 !en serie voorlichtingsbijeenkom- jten over de superheffing in de melk- j (eehouderij. Tijdens deze avonden <2 lullen de bedrijfsvoorlichters aange- -n len op welke manier individuele G helkveehouderijbedrijven de gevol- .GJ [en van de heffing economisch gezien j C Jet best kunnen opvangen. De districtsbureauhouder zal nadere mededelingen doen over de vaststel ing van de heffingsvrije hoeveelheid foor ieder bednjf en over de procedu- ie die moet worden gevolgd om in lanmerking te komen voor afwijken- ie hoeveelheden. t)e bijeenkomsten worden gehouden: ip 7 mei in Huis van Nassau te lierikzee. op 8 mei in Amicitia te lagtekerke, op 14 mei in De Vroone te fapelle, op 15 mei in Du Commerce te lostburg, op 18 mei in De Halle te Ixel en op 21 mei in Tolrust te 'oortvliet. Alle bijeenkomsten begin- om 20.00 uur. Automobilist breekt leutelbeen bij ngeluk Zuidzande iüIDZANDE De negentienjarige I. A. B. uit Zuidzande is in de nacht an zaterdag op zondag gewond ge- aakt bij een ongeval te Zuidzande. lij liep een sleutelbeenbreuk op. kwam met zijn personenauto uit chting Oostburg en sloeg rechtsaf de torpsstraat te Zuidzande in. Vermoe- elijk door een te hoge snelheid raak- hij in een slip, botste tegen de gevel in een schuurtje en kwam al glij- end aan de andere zijde van de weg )t stilstand De auto werd onherstel- beschadigd. lijeenkomst BOSK IOSTKAPELLE - Dc afdeling Zee and van BOSK houdt donderdag een ergadering in het Zeehospitium onneveld in Oostkapclle. De heer J. i. M. Beerendonk, inspecteur voor et buitengewoon lager en voortge- et onderwijs in Zeeland, spreekt dan ver het thema 'Mogelijkheden tot laatsing van lichamelijk gehandi- apte kinderen in het reguliere on- erwijs nu en in de toekomst', foor de leden en gezinnen heeft de fdeling dinsdag 12 juni een bustocht p touw gezet. Op het programma taan een bezoek aan de diergaarde lijdorp. een rondvaart door de ha- ens en een bezoek aan de Euromast Rotterdam. Axelaars opgepakt lij gestolen auto ERNEUZEN De politie van Ter- euzen heeft maandagochtend om- treeks halfvier in de Diepenbroek- traat in Terneuzen twee jongens uit Kei, I. S. en K. Y. aangehouden. Ze Helden zich verdacht op in de buurt 'an een auto. die zaterdagavond in let Belgische Assenede was gestolen. 1. en Y. hebben nog niet bekend en itten dan ook nog vast op het politie- •ureau. VLISSINGEN - „Alles werkt," zegt Jan Dingemans en wijst op zijn mo del van de sleepboot Smit Hunter. „De lieren, de radar, de boegschroef, alles draait zoals in het echt. Ik heb er vroeger een kraantje op gehad. Daar kon ik een bootje mee in water laten of het eruit halen. Dat is er nu af. het werkte niet goed. Het bootje was te licht en zwiepte alle kanten op." Jan Dingemans is lid van de Scheeps Modelbouw Vereniging Vlis- singen, kortweg de SMVV. Op Konin ginnedag gaf hij met andere leden van de vereniging 's middags een vaardemonstratie in een vijver van het recreatiepark Westduin in Vlis- singen. Twaalf scheepsmodellen, waaronder een ponton met een jacket van een booreiland waren te zien op deze eerste officiële presentatie van de SMVV. Wie belangstelling had kon de op een bank uitgestalde vloot van tevoren bekijken. Op mime afstand gehouden door een lint weliswaar, want elk miniatuur schip vertegen woordigt een klein kapitaal. De twee schepen van Jan Dingemans bijvoor beeld kosten inclusief de besturings- apparatuur ongeveer 10.000 gulden. Op het programma stond onder meer een sleepdemonstratie. Twee sleepbo ten trokken het ponton door de vijver Dat gaf enkele problemen Verzwaard met bakstenen en lood woog het ponton 15 kilo. Desondanks blies de sterke oostenwind de sleepcombina- tie naar de overkant van het water, waar het muurvast in de oever bleef steken Dat één van de sleepboten een groot vermogen had mocht niet ba ten. De sleepkabel van het ponton was tijdens de demonstatie in de Als opwarmertje voor de viering van 150 jaar badplaats Domburg kleedde een schroef terecht gekomen. Twee ver- enkeling zich al in nostalgische badkledij. enigingsleden sprongen noodgedwon gen in het water om de modellen los te trekken. Over gebrek aan belangstelling had de SMVV niet klagen. Vrijwel ieder een die langs de vijver in Westduin CEZ-cursus voor bouwvakkers MIDDELBURG De Coördinatie groep Energiebesparing Zeeland (CEZ) geeft, in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf, een cursus 'Warmte, vocht en isola tie'. De cursus, die op 28 mei, 30 mei en 4 en 7 juni wordt gegeven, is speciaal bestemd voor werknemers in de bouw. zoals timmerlieden, met selaars en uitvoerders. De cursus wordt gegeven in het ge bouw van de NVOB, Damplein 29 in Middelburg en begint elk van de vier avonden om 19.30 uur. Statenfractie PvdA bij vergadering afdeling Kortgene KORTGENE - De afdeling Noord- Beveland van de PvdA houdt donder dag een openbare ledenvergadering in het dorpshuis 'De Pompweie' in Kortgene. Deze vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de vergadering houdt de frac tievoorzitter van de PvdA in provin ciale staten, mevrouw C. C. van Zan- ten-Leijsen, een bespreking van het bezoek dat de statenfractie die dag heeft gebracht aan Noord-Beveland Hierna kan met de statenfractie, die tijdens de vergadering aanwezig is. gediscussieerd worden over Noordbe- velandse aangelegenheden kwam bleef even staan. Trimmers, fietsers, moeders met kinderwa gens... Bij elkaar ongeveer 50 perso nen. „Je trekt natuurlijk vooral de liefhebbers, de mensen die zelf aan modelbouw doen," vertelde voorzit ter Ab de Kroo van de SMVV. „Maar als je ziet hoeveel andere evenemen ten er in de stad zijn, dan mogen we zeker niet klagen over de opkomst." Ook vanuit de dierenwereld was er belangstelling. Een eend met 7 klein tjes zwom luid kwakend door het kleinschalig vlootgebeuren heen en keek een poosje toe. Het hoogtepunt van deze middag was het blussen van een brandende bak De verenigingsleden hadden daarvoor een stalen scheepsmodel gevuld met vette watten, waarover benzine was gegoten Getrokken door een sleep boot moest het vuur in de bak door twee blusboten worden gedoofd. Een van de blusboten werd wegens pech uit het water gehaald, de tweede moest halverwege de strijd tegen het vuur opgeven, omdat de accu's leeg raakten Twee sleepboten, uitgerust met een blusinstallatie, namen het werk over. Niettemin ging het vuur niet uit. De sterke wind blies de schepen steeds bij de bak weg. De vlammen werden uiteindelijk gedoofd door binnenstromend water „Het is teamwerk," zei iemand uit het publiek bij de demonstratie. „Eén verkeerde beweging en je boort een kapitaal in de grond." Voorzitter Ab de Kroo van de SMVV tenslotte: „Je moet goed op elkaar zijn ingespeeld." Ondanks de oostenwind en enkele technische problemen was het voor hem toch een geslaagde middag. Mengpaneel gestolen op bazaar in Hoek HOEK De jaarlijkse bazaar, die maandag (koninginneag) in het voor malige gemeentehuis van Hoek werd gehouden, heeft de Stichting Welzijn voor Ouderen weinig winst gebracht Tijdens de lunchpauze - tussen twaalf en één uur - toen de vrijwilligers het pand hadden verlaten om even iets te eten. werd een mengpaneel gestolen. Waarde ongeveer 500 gulden. De re cherche van de gemeentepolitie Ter neuzen heeft de zaak in onderzoek. MIDDELBURG De Provinciale kerkvergadering van de hervormde kerk in Zeeland bespreekt in de ver gadering van dinsdag 8 mei in Krui- ningen het pastorale handelen in verband met de problematiek van vrede en veiligheid. Daarbij zal dc vraag aan de orde komen of en hoe de gemeenten zouden kunnen worden geholpen in het niet-gcpolariseerd bespreken van de vragen inzake vre de en kernbewapening. Voor veel gemeenten geldt dat achter het vastgelopen gesprek over vredes- vragen aan de hand van de Pastorale Brief van de Hervormde Synode van 1980 en achter de gepolariseerde stel- lingname die daardoor ontstaan is. de vraag schuilgaat, wat betekent het als we zeggen dat 'Christus onze vrede is' In een groepsbespreking zal het vraagstuk aan de orde worden ge steld. Daarbij gaat het - aldus een toelichting - met om de vragen rond om de kernbewapening als zodanig, maar om de belemmeringen en moge lijkheden om als gemeente van Chris tus daarover (samen) te spreken Op de agenda staat verder onder meer nog een bespreking met een toelich ting op de doelstelling van de werk groep baanloosheid, die doelstelling is om in de hervormde kerk in Zeeland een mentaliteitsverandering te be werkstelligen rond de visie op betaal de arbeid en onbetaalde arbeid in een veranderende samenleving. En een andere benadering van baanloosheid. waarbij polarisatie tussen mensen met en mensen zonder baan wordt voorkomen Voorts zullen leden-advi seurs van de provinciale kerkvergade ring zich buigen over de vraag of de centrale werkgroep homofilie Zeeland over moet gaan in een eucoemenische kerkelijke werkgroep homofilie De werkgroep zou zich moeten bezighou den met kerkelijke activiteiten en acties inzake de integratie. Een ande re mogelijkheid is de centrale werk groep homofilie Zeeland te laten voortbestaan als een soort interme diair tussen de kerken en de homowe reld INLICHTINGEN DISTRICTSKANTOREN goes GROTE MARKT 40 -el - middelburg O Q7 KI Nu sparen op een Girospeciaal-rekenmg bij de Verenigde Spaarbank betekent een hoge rente, momenteel 5/,v- En de mogelijkheid om f 3.000,- per maand zonder kosten op te nemen Meer opnemen kan natuurlijk ook. maar dan betaalt u 1% opnamekosten over het meerbedrag Bij aankoop van een eigen hais is uw spaartegoed helemaal vrij opneembaar de makkelijke bank in de buurt. verenigde spaarbank

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 15