Serge Carpentier ondanks verlies weer op de weg terug Schakers Middelburg weer in de hoofdklas i Waarom onze 1 IRI Ei leen prinses meer wil zijn' f\ Snelle races en felle strijd tijdens rallycross Rilland PZC/sp°rt NIPT VERLIES TIJDENS JEUGDTOERNOOI GOES Gepromoveerde Green Sox start met zege Goese tennisclub draait nu voortreffelijk mee Hockeyteams Middelburg en Goes haken af aan top Joke Breur was alle biljarters te sterk Seolto slaat slag in afdelingskorfbt Exclusief interview met prins Bernhard. A m 'Stond mijn vrouw tijdens onze crisis onder hypnose?' ED IMIJPELS' verbluffende succes als hypnotiseur. Deze week in DINSDAG 1 MEI 1984 VLISSINGEN De Goese tennisvereniging TSI heeft het zomerseizoen officieel geopend met op het erepodium, na een gevecht dat de organisatie van een wedstrijdreeks die de toets der kritiek kan doorstaan. Verdeeld over bijna nog in een derde set uitmondde: vijf categorieén kwam op het park aan de Verrijn Stuartweg een ruim 230 jongens en meisjes In de categorie tm 14 jaar drong de tellend deelnemersveld in actie dat tijdens de tweede editie van het Open Paas-jeugdtoernooi jeffreyHyer^^n^SBOZ^^ewhe^ spel van alleszins acceptabel niveau liet zien. Via duels op het individuele vlak zowel als in lend tot de eindstrijd door Daarin trof het dubbelspel, die bovendien nog een extra interessant tintje kregen door de er doorheen hli de talentvolle Dimitri Kayser (de j j n i. _i Schelde) als concurrent. Na een lopende tweekamp Zeeland-Noord-Brabant. boeiende partij gaf de uitslag. 6-1. 6-0 De finale in de oudste leeftijdsgroep, lekke bal aan om de bakens te verzet- (DOS) de weg naar de eindstrijd ver- e,en wat vertekend beeld in het nadeel tm 21 jaar. was er zaterdagmiddag de ten. en uiteindelijk toch nog winnend sperd Serge Carpentier had zich als van ussmger te zien exponent van. met Serge Carpentier te finishen 7-6. 4-6. 7-5. aanvoerder van de onderste helft van Miranda Nuyten (SBOZ) liet bij de en Ton van Rijthoven aan weerszijden Als eerste geplaatst, had van Rijtho- het schema evenmin laten verrassen, meisjes de balans in de krachtsver- van het net. De Oostburger die we- ven. na Jan Goense lOvezandet en door achtereenvolgens Bart Felius houding Zeeland-Noord-Brabant ver- gens ziekte geruime tijd uit de run- Aijan Schouten (Roosendaal) geklopt (DOS). Stefan Buckens (Roosendaal) der doorslaan, door Maaike Verstrae- ning is geweest, toonde met een welis- te hebben. Rovert. van r)er> Boogaard en Wijnand Nuyts van dezelfde vereni- ten (Hulster Ambachti in de slotwed waar verloren driesetter aan, de weg omhoog weer ingeslagen te hebben. Winst en verlies Na een door een tie-break in zijn nadeel besliste openingsset, nam hij vïin SïlOrt revanche in de voleenrie waarna hii Ta" 1 revanche in de volgende waarna hij van Rijthoven in de derde serie eerst OUDENBOSCH De herenhandbal- op een 3-0 achterstand zette, en ver- ploeg yan Delta Sport uit Zierikzee volgens op het randje van de neder- heeft in Oudenboseh deelgenomen laag liet balanceren: 5-2. De gerouti- aan een toernooi van Internos, waar- neerde representant van Bas Dongen bij een keer gewonnen en verloren greep daarna een incident met een werd. ging de pas af te snijden, strijd terug te wijzen: 6-4, 6-3, maar Bij de meisjes van deze leeftijd moest niet voor lang. In de resterende per- Roosendaalse Nathalie Sion in haar soonlijke onderdelen domineerde het eerste partij afhaken, waardoor het eigen district namelijk zowel kwalita- geheel verder een puur Zeeuwse aan- tief als wat het aantal deelnemers gelegenheid werd. De als favoriete betreft, hetgeen resulteerde in succes- ingeschatte Annemarie Verrijzer sen voor respectievelijk Jeroen Ver- <TSI) troefde daarbij m de beslissende straeten. Sandra Begijn (alle twee krachtmeting haai- club- en teamge- Hulster Ambacht). Kees Oostrom note Corina van de Borgt af 6-3, 6-0. (Yerseke) en Stefanie Rottier Slotronde (Smash). De eerste wedstrijd, tegen de organi serende vereniging Internos, leverde een 15-10 overwinning op voor de Een vergelijkbare slotronde stond bij Schouwse herenploeg. Deltasport had de jongens t/m 16 jaar op het pro- in het treffen tegen het naar de eerste gramma, maar dan met twee Braban- divisie gepromoveerde Internos ders als opponenten: Stefan Buckens voortdurend het initiatief in handen, en Arjen Schouten. Laatstgenoemde, Het tweede duel moest meteen na de als derde gestart, nam tenslotte de snelle eerste wedstrijd gespeeld wor- hoofdprijs mee naar huis, en ver den De tegenstander, BDC uit Soest, diend. getuige de totaalscore: 6-1, 6-1. maakte handig gebruik van de inge- Volgens verwachting ging bij de VLISSINGEN - treden vermoeidheid bij de Schouwse meisjes in deze afdeling de finale Green Sox is ploeg en sloeg in de eerste helftal een wederom tussen Annemarie Verrij- begonnen met een ru onoverbrugbare kloof 8-0. De eind- zer en Corina van der Borgt. Ze njng op dos 32 (16-1). stand was 15-5 voor BDC. kwamen ook in genoemde volgorde Direct na het begin nam leiding - Het gepromoveerde het nieuwe seizoen overwin- Green Sox de de voorsprong werd gelei delijk vergroot. Slechts in de tweede innings kon DOS eenmaal tegen sco ren Aan slag was Green Sox goed op dreef met 14 opslagen. Eddy Ouwer- kerk sloeg een homerun en Henk de Jong gaf twee keer een drie-honkslag. Rudy Wolst was met vier keer een honkslag de beste slagman. In verde digend opzicht speelde Green Sox een VLISSINGEN Na een teleurstel- vlot uit de startblokken. Frans Ver- foutloze partij, er werden elf DOS- lend optreden in het districts-indoor- hulst. Jimmy Salawane en Annemiek spelers uitgemaakt door een vangbal Verhulst klopten hun respectievelijke of op het eerste honk Al met al een opponenten in straight sets, en toen prima start in rayon eerste klas. tenniscircuit, draait de Goese over- gangsklasser TSI voortreffelijk Serge Carpentier John McEnroe won in Dallas DALLAS (ANP) - Geheel overeen komstig de prognose heeft John McEnroe het WCT-eindtoemooi in Dallas gewonnen. De als eerste getip te Amerikaan versloeg zondag in Dal las de nummer twee van de plaat- in poule 4 van de landelijke competi- Marja Wondergem de eerste reeks van Green Sox 2, eveneens gepromoveerd, tie. Zo goed zelfs, dat na twee wed- haar enkelspel moeiteloos naar zich startte met een 20-3 overwinning op strijdzondagen de koppositie wordt toe trok, leek er voor de Vlissingers Gophers 2. Green Sox gaf 24 honksla- ingenomen en de gedachten aan een geen vuiltje meer aan de lucht. Leek. gen. kampioenschap reële vormen begin- want ook in het tennisspel is de bal De adspiranten van Green Sox won nen te krijgen. De prestatiecurve van rond. De single ging toch nog verloren nen na spannende strijd met 14-10 de overige Zeeuwse clubs op dit en toen de bezoekers vervolgens drie van NADO, niveau is grilliger: Ludo et Emergo dubbels op hun naam schreven, vorm- i, kwam dit weekeinde met een zege uit de een 4-4-gelijkspel de onverwachte J\.G0S V3Ï1 OGF tnClt de bus, MLTC liep tegen een zware ontknoping van de ontmoeting. nederlaag op en de Schelde hield de Een volledig MLTC kon het in Bergen wntl ill TTllhhprOPIl op Zoom tegen een eveneens op volle 111 Auuucigcn halve winst in eigen huis. Het wordt wellicht wat eentonig. oorlogssterkte aangetreden SBOZ TUBBERGEN De Goese motorcou- singsliist zijn landgenoot Jimmv maar de stelling dat Hans Felius als niet bolwerken. Na verlies van Joost reur Kees van der Endt heeft de race Thorenaar bracht Remco Maandag in Tubbergen gewonnen in de sport- de partijen weliswaar weer op gelijke klasse 650 cc. Een uitstekende presta- voet, maar achteraf bleek dit het tie van deze Zeeuwse coureur, die laatste wapenfeit van de hoofdstede- nog meer indruk maakt omdat dit de lingen te zijn. Hoewel er onder meer eerste race van de Goesenaar was. nog drie driesetters op het gravel Vorig seizoen tijdens de laatste race gezet werden, sloeg de balans daarin kwam hij namelijk trn val in Zand- steeds naar de kant van de thuisclub voort, waarbij bij zijn been brak. team van TSI geruisloos opgevangen door. zodat een al met al wat gefiat- Nadat Kees van der Endt wéér kon mei het inzetten van nieuwkomer teerde 7-1-nederlaag een feit werd lopen, moest hij hard aan de slag om Ludo et Emergo herstelde zich uitste- zijn machine te prepareren, kcnd van het verlies in de eerste Tijdens de race in Tubbergen had de krachtmeting, hoewel Serge Carpen- Goese coureur te maken met wat tier en Hein Kupfer de eer aan hun strubbelingen aan de motor, veroor. tegenstanders moesten 'aten. Connv 2aakt door versleten zuigers. Hoewel Connors in drie sets De setstanden in speler in Zeeland nog steeds zijn evenknie niet gevonden heeft, blijft van kracht. Zelfs als de routinier uit 's-Gravenpolder eens wat minder in vorm is. weet hij dit manco in tactisch opzicht grotendeels te compenseren. Zo heeft hij ook het wegvallen van steunpilaar Dick Waasdorp uit het Reunion Arena waren 6-1, 6-2 en 6-3 MIDDELBURG Zowel in 3e klas D Winnares Joke Breur en de als nummer drie geeindigde Jan van Opdorp. MIDDELBURG In de biljartsport is het opmerkelijk wanneer vrouwelijke finalisten in het eigen district tot enigszins aansprekende prestaties komen. Hun optreden beperkt zich veelal tot die eigen regio, waar ze geaccepteerd worden omdat de overkoepelende bond niet van discriminatie beticht wil worden. Maar in een vervolg op zo'n districtstoernooi zijn ze meestal niet meer te vinden. Joke Breur van de Terneuzense tegen Jan van Opdorp. Die zelfde biljartvereniging BW maakt op Van Opdorp was vijf partijen lang die regel de uitzondering. Afgevaar- ongeslagen leider gebleven. Maar digd door het district Zeeuwsch- zondag struikelde Van Opdorp. Vlaanderen stond de Terneuzense dame tijdens het voorbije weekein- Door verlies in de zesde ronde de in de gewestelijke finale derde duikelde h'l naar de ™eede Plaats, klas driebanden die in Middelburg Joke Breu' maakte de Brabander gehouden werd. En tot verrassing jn genoemde finale tot een beginne- van het deelnemersveld deed Breur v00r Breui' die daarmee niet alleen volwaardig In dit kam- 1)5 '"el Pakte- zeïeI1 mannen te pioenschap mee. maar veroverde ze sterk was zondag zelfs de titel. Joke Breur deed dat op overtuigen de wijze. Goed gestart bleef ze in de openingsronden van dit toernooi De eindstand in Middelburg: 1 Jo ke Breur BW Temeuzen 12-0.489- 5: 2 J. Jaspers 9-0.418-5; J. van Opdorp Wouw 9-0.417-5; Rinie de van BW ongeslagen, incasseerde Kubber Avontuur Goes 8-0.459-4: 5 in de vierde ronde een eerste neder laag tegen Rinie de Kubber van Avontuur Goes En waar ieder ver wachtte dat dat verlies in de laat ste ronden door zou werken werd verwachting volledig gelogen- L. Hokke Ooltgensplaat 6-0.399-4. 6 P. Moerman Heijningen 5-0.364-4: 7 G. Lane Roosendaal 4-0.359-4; 8 J van Gooi Kaatsheuvel 3-0.342-4; 7 G. Lane Roosendaal 4-0.359-4: 8 J. van Gooi Kaatsheuvel 3-0.342-5. straft. Breur ging naar winst in de Breur. Jaspers. Van Opdorp en De vijfde zitting, won ook de zesde en Kubber promoveren door dit resul- speelde de slotnanü om de titel taat naar de tweede klas in-Wil TERNEUZEN In de eerste Ifranje afdeling van het Zeeuwse veldkjugdto bal heeft Seolto een grote slag gei gen. Zelf werd van de Swift-rcseqe FC l gewonnen (6-4), terwijl de twee altaar zi re kampioenskandidaten (Atlasjroninf Tjoba 3, redi punten verspeeh^^^ Atlas sneuvelde bij TOGO 16-9 lies), koploper Tjoba 3 kwam Olympia niet verder dan 4-4. Bl^/ M Wit en All Ready hielden elkaar \r v. al in evenwicht, 9-9. Seolto sloeg pas laat in de wedsfl^^^ toe. De ploeg had zich lang moq^^fc geven om in de achtervolging op l bezoekers het gat niet al te groof^^ laten worden. Daar slaagde Seolto deels door eigen verdienste, and zijds ook door de gebrekkige affl king die Swift demonstreerde. EnL^ 3-4 kwam Seolto dan voor het eff M overtuigend in beeld. Een zwak nfl denvak van Swift bood Seolto kans om zijn aanval op gang te H den, de kansen die een gemotive Seolto zich daaruit wist te schept.™™ werden ook benut. De ploeg van I terdragers en sterke individualisliorgi haalde het: van 3-4 naar 6-4 winstleej meteen riante mogelijkheden op p motie. Pc" Olympia heeft de laatste weken tactisch wapen 'tempo drukken' gevoerd. Iedere tegenstander dat, vreemd genoeg schijnt niemi dat te kunnen ontregelen. Ook leij Tjoba 3 liet zich door die speelwi van zijn tegenstander inpakken. duurde ruim een half uur voordat! score opengebroken werd, doelpuni et d van Jolanda Hoogenboom en Ja%0(ja van de Velde dwongen Tjoba tot i t -v alles geven. Toen na rust de gasr een paar keer door het balbezit vf Olympia prikten leek de wedsti^^ beslist te zullen worden in het vi deel van Tjoba (4-2), Jolande Kolel Dies van de Velde toonden aan dat| thuisploeg toch meer inhoud had verwacht: 4-4. Voor Tjoba scoorqonfp lan d< Jan W :kers :erd Inder i Cor 1. tei jn, s. U zul Wime Geen motivatie Atlas toonde in de wedstrijd teg^lH TOGO weinig motivatie, en krq daar in de opening de rekening v(w*p| aangeboden: 0-2 en 1-3 achter. Er"^' korte opleving van de Atlas-plo^Qj^j- was overigens wel voldoende omfon,ja zaken helemaal recht te trekken Ljt de 5-3 ruststand in het voordeel lqjona| beslissend. In de tweede helft echien j weer die onbegrijpelijke instelliL bij Atlas. TOGO zette nog ccn k£ voluit aan, kwam naast en over zfcel'ra'w tegenstander en gaf toen de parein niet meer uit handen. ken Een wedstrijd met twee gezichten fl??d Blauw-Wit-All Ready. Het eerste d<L was voor de thuisclub die steeds afc^ra„ de goede kant van de score zat. Geste: Chris van der Kooy zijn absolufcnder uitblinker had. Op slag van rust slo|Sov> All Ready echter aan (6-6), ging mf 13.1 een na rust door en leek de wedstrfnt er naar zich toe te zullen halen bij een 5 voorsprong. In het laatste kwartalf ging bij de gasten echter alles in iiVt fout en kon Blauw Wit alsnog ej gelijkspel uit het slotoffensief pakkejyy jegev Jaap Moerland Laatstgenoemde ver loor in dc uitwedstrijd tegen de reser ves van het Rotterdamse Toeg welis waar op het nippertje zijn single, maar door zijn optreden in de herendubbel i 4e klas E hebben de Zeeuwse en de tweede mixed, leverde hij als- Baarends en Barbara du Fosse kre- hockeyteams - Middelburg en Goes - nog een flinke bijdrage aan de 6-2- geen kans gezien aanspraak te blij- overwinning die op het uitslagenfor- er olie op de banden van zijn machine gen hun belaagsters echter wel op de terecht kwam. slaagde de Goesenaar knieen en dat betekende de inleiding er niettemin in een voorsprong van houden op de bezetting van de muiier kon worden ingevuld. Hans tot succes. In de dubbel en de twee seconcien te nemen Daarna kon hij eerste plaats. In Middelburg keek de Felius en Annemarie Verrijzer, beiden thuisclub al binnen tien seconden driemaal, en Corina van der Borgt tegen een 0-1 achterstand aan toen een slecht weggewerkte bal in de verdediging binnen de cirkel in het bezit kwam van Huib van de Werven (Pelikaani. die zich dit buitenkansje niet liet ontnemen en zijn team op voorsprong zette. Gedurende die eerste helft bleven de gasten gevaarlijker vooral doordat zij goed combineerden. Na de thee kwam Middelburg enigszins terug maar toen niets gelukte liet men de moed op de gelijkmaker zakken en kon Pelikaan zich bijna moeiteloos staande hou den Eindstand 0-1. In deze klasse zijn Pelikaan. Prinsenbeek en Teteringen overgebleven voor het kampioen schap Doorslaggevend wordt de match van a.s. zondag tussen Peli kaan en Prinsenbeek met als lachen de derde Teteringen dat zo op het oog uit wel van Hoekse Waard zal winnen. Olympia speelde in Mijnsherenland een aantrekkelijke match tegen Hoekse Waard. De gastheren kwamen na twintig minuten via een strafcor- ner op 1-u. doch nog voor rust bracht Hans Dieleman de partijen op gelijke voet toen hy goed voorbereidend werk van Govert van der Peyl afrond de. In de tweede helft waren de gasten veel sterker en dat leidde tot een groot aantal strafcomers die echter geen goals opleverden. Het gelijke spel, dat uiteindelijk het resultaat van deze wedstrijd werd. was voor Hoekse Waard gunstig, want dit team kwam met 11 punten uit 15 wedstrijden op gelijke hoogte met mededegradatie kandidaten Cadetten en Vlissingen. De wedstrijd Vlissingen - Cadetten, die a.s. zondag in Vlissingen wordt gespeeld, zal wellicht de beslissing moeten brengen. In de 4e klas E was Goes gastheer voor het ongeslagen Hercules uit Dussen. Vooral in de eerste helft was Hercules uitgesproken sterker en drukte dat uit in twee doelpunten. Goes bood na de thee veel beter tegenstand en toen Ed Oudesluys voor de thuisclub tegenscoorde leek nog van alles mogelijk. Vooral ln het laatste kwartier domineerde Goes sterk maar de gelijkmaker bleef uit. Er kwamen wel diverse doelrijpe kan sen doch de bezoekers hielden zich staande en dat betekende een 2-1 zege. waardoor Goes uitgeschakeld werd Het gaat hier derhalve tussen Hercules en Zevenbergen. HCGO sloot het seizoen af met een 2-0 zege op Gilze Ryen dat daardoor op de laatste plaats belandde. zorgden voor het resterende deel van de puntenoogst. De Schelde kwam thuis tegen Capelle lixed-partijen bleven dc Ludo-speel- het rustig aan doen. waardoor hij sters namelijk eveneens aan de posi- tenslotte net 7 seconden voorsprong VLISSINGEN Het slot tieve zijde van de score, waardoor dc ^qq,. cje fmjsh flitste. Kees van der i. einduitslag de kreeg. (1.39.9) op het 6 kilometer lange Mbhcuit van Tubbergen. v dc en de monsterscore (9-1) van medede- an een S-?-7ee-e 2,00,1 *yees va" oer landelijke schaakcompetitie is voor gradatiekandidaat Volmac - III uit het eei'ste tiental van de schaakclub Rotterdam in de wedstrijd tegen Middelburg desastreus geworden. Na VHS II uit Haarlem werden de Zeeu- een 5.5-4.5 nederlaag tegen Overschie wen uit de landelijke competitie ge- 6-39. 8 Volmac in 5-44,5. 9 Middelbul 4-38,5, 10 HVO 2-33,5. Tfc/r: De eerste promotiewedstrijd vqiVli Zeeuws schaakkampioen Terneuza is op een volledige castastrofe uitgeli j||j stoten, zodat ze het volgend seizoen Ben Terneuzenaren verloren ADVERTENTIE eerste wedstrijd thuis tegen Den Haqj,UD II met 1.5-8,5. Alleen Masjenka Dufog^ beldam haalde het volle punt binne^ygsj Het is nog niet bekend welke tegeO^j J. de won stander de Zeeuws-Vlamingen op ljstaat o-i. 4 EJ mei te bestrijden krijgen, omdat dj an wijnen,1-0; 5 A. afhankelijk is van de uitslag LSG r rvf>ruit Leiden tegen Waalwijk. Openhartig praat PRINS BERNHARD over familiezaken: IRENE'S afwezigheid op Koninginnedag, zijn huwelijksgeluk en,de spanningen. Toneeldrama: Zieke SACCO VAN DER MADE verlaat 'ANNE FRANK' EXCLUSIEF: Zo leert u zelf hypnotiseren. Maak ACHT originele creaties uit één zelfmaak- japon! Nederlandse zangeres klaagt aan: 'Show- bizmannen wilden mij misbruiken.' weer in de Zeeuwse hoofdklas moe ten uitkomen. De gedetailleerde uitslagen Overschie Middelburg 5 5-4 5 1 H van der Hirk Monté remise. 2 G. Wildschut 1-0; 3 a Scheurkogel - E. Haak 0-1. 4 EJ mei te bestrijden krijgen, omdat dl' Mastenbroek - W. van Wijnen 1-0; 5A - __L Segers - H Grollen 1-0; 6 P. de Korver - de Wolf 0-17 D. van Ei k - BHendrikse 0-1. 8 R Kloek - P Ton 1-0. 9 T Schakel - A van De gedetailleerde uitslag 1 W Vleeskensjg der Weel 0-1. 10 A van der Giessen - A. J Willemsen 0-1, 2 A Dubbeldam - ff Kögeler 1-0 Koppens 0-1 3 K Pauwels - C. Roose 0-lJ: Ook Het Witte Paard uit Sas van G Kammmga-J RubenO-l,5J Dees-*:^ Gen, heef, de competitie me, verhes afgesloten. De Zeeuws-Vlamingen verloren van kampioen Eindhoven II E Maartense o-i. 10 J. de Kraker - i met. 4,5-5,5 maar dat was voor de Landolt remise eindrangschikking niet meer van be- tekenis. Rpsprvpc ^1' De gedetailleerde uitslag 1 P Hardy - H »v:>3 ,'zee Cardon 0-1. 2 C Berghout K Steijn 1-0. 3 MIDDELBURG De standen van de res«een J de Vnes K Nleuweiink 1-0.4C. Versteeg veklassen in Zuid 1 zijn als volgt, mei aiSchi aantekening nog. dal de tweede degracUafge J ,ve jjjag n nog moëschj de Vreede 0-15 M Jansen 1-0 6 J Toorman - A den Hamer üeplaais 0-1. 7 L Versveld - G van R« 1-0: 8 J worden uitgevochten Bakker -H Provoost 0-1. 9 L van Mechelen - H. de Ridder remise. 10 J. Mascini - N Dubbeldam 1-0 De uilslagen: Rijswijk - DD II (Den Haag wedstrijd lussen Jong Ambon 2 e Sarto 2 e klas B: II (Haarlem) 9-1 5.5-4.5, Eindhov 5.5-4,5 Eindstand: 1 Eindhoven II 17-53,5: 2 DD II 14-51.5 3 HWP 11-55.5 4 Moerwijk 11-47 RILLAND Joop wint finale. Joop TSC 2 VOAB 2 Middelburg 2 Rood Wit \V' 2 Vlissingen 2 Overschie ,0-44,5:6 VHS II 10-12:7Rijsmfk SmS! Madese Bovs 2 i DOSKO 2 Internos 2 Rcs. 3e klas D: Dongen 2 Jela 2 Baronie 2 Gilze 2 Virtus 2 RKTVV3 Baardwijk 2 Bavel 2 NOAD2 RSV 2 SC Gastel 2 Goes 2 van Goudswaard in alle klassen werd bijzonder hard en Sjaak Saarloo-s, 3 Chris Krljnsen, 4 Gcr an Goudswaar fel gereden. In de standaardklasse Eenenaam. 1000-1300 cc. 1 Sjacco Bliek. 2 Rcs. 3e klas D: T„ J trn "e 7.lPrtlf7PP7 22 13 6 3 32 44-2 22 9 10 3 28 49-3 22 10 8 4 28 44-3 22 9 7 6 25 43-3 22 7 10 5 24 31-3 22 8 7 7 23 404 22 4 12 6 20 31- 22 6 7 9 19 21- 22 5 9 8 19 28- 22 6 7 9 19 26- 22 5 6 11 16 35-4 '22 3 5 14 11 30-4 22 15 4 3 34 49- 22 11 6' 5 28 49- 22 10 8 4 28 42- 22 10 7 5 27 50- 22 10 7 5 27 31- 22 9 4 9 22 33- 22 8 5 9 21 44- 22 9 3 10 21 34-4 22 7 5 10 19 46-4 22 6 6 10 18 44- 22 6 5 11 17 29- 22 b 2 20 2 13- aan' strii Voo lang in Z strij nati de i beh prol Zee! ploe mee Oos piot grot Win AZ1 gen Jo v werd tijdens de rallycross van de op ging het er wel eens te wild aan toe, het Scheldecircuit in Rilland in zijn wat de wedstrijdleiding deed beslui- Mini eindoverwinnaar in de formule ten voor de standaardrijders een ex il. Fons Picavet die opnieuw de snel- tra briefing te honden. Directe aanlei- ste tijd in de manches liet afdrukken ding hiertoe was dat Leo Francke in formule II. tot 1600 cc l Joop v Goud werd tweede. zijn Innocenli. door onreglementair swaard. 2 Fons Picavet. 3 Slem v Hoeve 4 flj/. rijden van Wim Feenstra. enkele ma- Ko Koppejan, 5 Franky Meersman Formu- Zierikzee 2 Steen 2 Vogelwaarde 2 Middelburg 3 Cees Aartsen 2 Ad de Weert, 3 Jan Laak. 4 Ben v Eenenaam 5 Rene de Weert, Aardenburg 2 Temeuzen 2 Sluiskil 2' HW'24 2 tmövaakjiiïi len met ïijn ivagen over de kop sloeg lc boven„00cc iBertv Roy2Eu;ene JSJggi, wel eens te fel.... Formule 3. 0-1000 cc l Henk v Lieshout, 2 v. d. Branden. 3 John v Tilburg. Robur 2 Z1C|' SpOl'L 22 17 4 22 12 4 22 13 2 22 7 10 22 8 7 1 38 53-1 6 28 39-aBer 7 28 42-2 1 43-3 ke. r wera tijaens ue rallycross i 7 23 36-3 a. 22 9 5 8 23 28 22 8 6 8 22 32-3 22 6 9 7 21 31-3 22 5 6 11 16 31-4 22 3 9 10 15 31-4 22 5 4 13 14 20-3 dek 22 3 6 13 12 32-5 I sen

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1984 | | pagina 12